Bokor közösség
Mozaikok

Archív mozaikok 3.

 

HÚSVÉT 2. vasárnapja

"A Húsvét utáni történetek Jézus jelenéseiről szólnak. A mai evangélium János híradásában arról szól, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak. Először akkor, amikor Tamás nem volt ott, másodszor pedig amikor már Tamás is velük volt."
Kovács László: Feltámadás után


LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK 2024

Az idei Lélekváró elmélkedések is sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba
az ország különböző tájairól.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
Hamvazószerdától - Pünkösd vasárnapjáig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Lélekváró elmélkedések 2015 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó kötet egyben is letölthető.

Vasárnapi gondolatok [Angel]
    február »
    március »
    április »


HÚSVÉT 2024

"Állt-e valaki közületek egy ember akasztófája mellett? Nem hiszem. De mindenki állt már a temetőben a sírnál, melybe olyan valakit temettek, aki közel állt a szívéhez: egy anya, vagy apa, egy gyermek... Könnyen elgondolható, mit érezhetett Jézus keresztjénél az anya, és a jóbarát. Azt is elgondolhatjuk, amiről olvastunk, hogyan mentek a sírhoz a Jézust követő asszonyok, majd a félelmükben elmenekült tanítványok. Mi történt ott? Akkor és azután? És nekünk mi közünk ehhez? Gondoljuk végig sokadszor és újból." [...]

Kovács László: "Jézus feltámadott!"


NAGYCSÜTÖRTÖKI közösségi ima

Az 5. régió mindenkit szeretettel hív nagycsütörtöki imára 2024. március 28-án.

Helyszín: Római Katolikus Templom, Halásztelek (Kisgyár utca 44.)


18 órakor kezdődik a szentmise és a nagycsütörtöki szertartás, ezt követik kb. 21 óráig az elmélkedések, közös éneklés.
Az idei két óra témája: Kard és kereszt


NAGYBÖJT 5. vasárnapja

"A templomi botrány, amit a próféták jelképes módszerével Jézus rendezett a templom urai ellen, a pogányok érdeklődését is felkeltette. Beszélni akartak Jézussal. Ő pedig olyan magyarázatot adott viselkedésére, mely János magyarázkodása ellenére is a Napnál világosabbá teszi az erőszakmentes Jézus profán magyarázatát az egy szem búzamag példájával."

Kovács László: Irgalom és erőszakmentesség

 

NAGYBÖJT 3. vasárnapja

A mai üzenet Jézus életének igen fontos üzenete, mely a legnagyobb indulatot váltotta ki belőle, amikor kötelekből ostort font, hogy a templomi üzletelést és tömeges mészárlást, az erőszakot elítélje.

Kovács László: Áldozat és erőszak

 

NAGYBÖJT 1. vasárnapja

A mai rövidke evangélium Jézus pusztai megkísértéséről, és működésének első mondatáról szól, mely így hangzik: "Itt az idő! Térjetek meg és higgyetek az Örömhírnek!"

Kovács László: Bűnös vagyok vagy beteg?

 

HAMVAZÓSZERDA
2024. február 14.

"Emlékezz, ember, hogy porból vétettél
és porrá leszel!
"

 

 


ÉVKÖZI 5. vasárnap

"Jézus új szálláshelyén, Péter házában, az anyósa betegségét gyógyítja meg. Majd napnyugta után már az egész város ott tolongott az ajtó előtt, mindenféle betegségtől és ördögtől megszállott ember ... Ebben az evangéliumi részben hatszor fordul elő az "ördögtől való megszállottság", beszéljünk hát erről. [...]"

Kovács László: Megszállottság vagy személyiségzavar?


VASÁRNAPI elmélkedések

2024. február >>

 


VASÁRNAPI elmélkedések

2024. január >>

 


ÚJÉV - 2024

"... Ma van a Béke világnapja. A pásztorokhoz szóló angyalok békeséget hirdettek az Istennek tetsző életű embereknek. Viharos, háborús, békétlen világunkban az Istenre nyitott szívű embereken keresztül valósulhat meg békességteremtő ereje. ..."
Várnai László: Új kezdet?


KARÁCSONY 2023

Karácsonyfa, csillagszórók, karácsonyi varázslat, az embermesék legszebbikének bűvölete! Engedjük át magunkat ennek a varázslatnak gyermeki örömmel és boldogsággal.

Kovács László: Az ember születése


BETLEHEMES

"... 1966 tele kemény volt, 20 cm-es hó, komoly fagyok, csikorgó hideg. Akkor az utak sem voltak még takarítva, autó alig ment, hogy kitaposson előttünk egy-egy nyomvonalat. ..."

Garay András: Betlehemes


SZENTESTE - 1989-ben

"... 1989 decembere van. ... A reménynek nagy mozgató ereje van. Hátha az erőszak világából jobb élet születik. A diktatúra megdöntése esély valami jobbra, a demokráciára? Legyen ez a hatalmi politika világának a dolga. Az enyém, hogy az élet ránk eső kis zugában valami lehetőséget találjak a jó tettekre. ..."

Király Ignácz: Szenteste puskaporosan


ÉVKÖZI 3. vasárnap

A mai történet arról szól, hogy Keresztelő János messiáselőkészítő, harcos bemerítő mozgalma János bebörtönzésével megszakadt, és helyébe lépett Izraelben egy új mozgalom, a Názáreti Jézusé, aki Isten Országot, Szeretet Birodalmat álmodott, és ehhez barátokat szervezett. A János tanítványok közül négy halászlegény máris csatlakozott hozzá.

Kovács László: Emberhalász leszel!


JÉZUS keresztsége

"A mai nap a katolikus naptár szerint Jézus megkeresztelkedésének ünnepe. Az evangélium Jézusnak a Jordánba való bemerítéséről szól. Egy kívülállóban könnyen felmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozunk mi egy több mint 2000 évvel ezelőtti történettel, mely csupán három mondat? ..."

Kovács László: Jézus keresztsége

 


 

FELHÍVÁS imádságra a békéért
2023. november 22.

 

A 2023. november 22-i imaórán elhangzott elmélkedések:


Király Ignácz:
Magyar béke? Jézusi béke?


Benyhe István:
Ima


Bajnok Dániel:
Ima a békéért

Juhász Gyula: Szikratávirat

Testvérek! Emberek!
Közös veszélyben fogjatok kezet!
Bajtársak! Szenvedők!
Boruljatok le a Jóság előtt!
Bukottak! Győztesek!
Az Igazságban egyesüljetek!
Hívők! Kételkedők!
Az Ember vérzik: Szeressétek őt!
Harcosok! Álmodók!
Mindnyájatokban egy bús szív dobog!
Testvérek! Emberek!
Ne öljetek már! Ölelkezzetek!

FELHÍVÁS

A keresztények Istene irgalmas, Allah állandó jelzője, hogy könyörületes, a világvallások hívei egymásnak békét kívánva köszönnek, mégis, vezetőik csak ritkán emelik fel közösen szavukat a béke érdekében. Sajnos ma már a béke óhajtása is politikai megítélés alá esik, és van, ahol a békéért nem, csak a győzelemért engedik a nyilvános imát.
Mi, jézusi tájékozódású, békességre törekvő, a Bokor bázisközösséghez tartozó magyar keresztények szomorúan és mélyen megdöbbenve látjuk, hogy kulturális, nyelvi, vallási és képzettségi különbségek vagy történelmi sérelmek és területi igények még ma, Krisztus után 2023-ban is okot adnak arra, hogy népek és csoportok egymás vérét ontsák.
Jézusunk tanításának lényege, hogy nem lehetséges az Isten szeretete emberszeretet nélkül. A békéért ugyan imádkozunk, de azt nem az Isten adja, hanem az Isten szándékát felismerő ember békül meg embertársával.

Mi, a Bokor közösségeihez tartozó, békességre vágyó keresztények, 2023. november 22-én, szerdán 18 órától a Duna-parti Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista köz 1.) egy órás nyilvános, imádságos áhítatot tartunk a világunkat feldúló erőszak ellen a békéért és az erőszak miatt elhunyt áldozatokért. Arra kérjük Mennyei Atyánkat, hogy adjon belátást, érzékeny lelkiismeretet a közösségek, az országok vezetőinek, hogy ne csak tudják, hanem lelkük legmélyéig értsék is meg, hogy Isten a béke Istene, a béke elutasítása pedig a teremtő Szeretet-Isten visszautasítása is egyben.

Közösen gyújtunk gyertyát az áldozatokért, és könyörgünk, hogy az erőszaknak a tárgyalás, a belátás és ne a gyengébb pusztulása vessen véget. Nekünk, magyaroknak az elmúlt évszázadban hatalmas veszteségeink voltak, ezért legyünk mi, akik az elsők között tesszük össze a kezünket és tárjuk ki a szívünket, hogy az Isten irgalmas szeretete működhessen általunk!
Imádkozzunk együtt a békéért és az áldozatok lelki üdvéért!
Legyen a hívő emberek egymást köszöntése valósággá:
Szálem alejkum! Shalom aleichem! Mir! Békesség nektek!

A Bokor bázisközösség képviselete


ADVENT 2023

ADVENT 3. vasárnapja

"Az igazi örömünnep Jézus születésnapja. A mai evangélium is még a készületről szól. Keresztelő Jánostól azt kérdezték az illetékesek, hogy "Ki vagy te?" János azt felelte: A Messiás Útkészítője!
Talán illene nekünk is feltenni magunknak ezt a kérdést: Kik vagyunk mi? Jézusnak Útkészítői?..."

Kovács László: Ki vagy te? (2023. december 17.)

MESEKONCERT

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, kicsit és nagyot, a Non Confundar kamarakórus karácsonyi mesekoncertjére, amelyben Wass Albert Karácsonyi ének című meséjét adjuk elő, az alkalomhoz válogatott kórusművekkel dúsítva. A koncert után közös batyus agapét tervezünk. A belépés díjtalan!

Időpont: 2023. december 17. (vasárnap) 16 óra
Helyszín: Józsefvárosi Zeneiskola díszterme (1082 Budapest, Nap u. 33.)
Várunk mindenkit sok szeretettel!

[Bajnok Dániel]

A Bokor Közösség 5. régiójának tagjai által összeállított 2023. évi adventi elmélkedések. A Karácsony utáni elmélkedéseket az 1. régió tagjai készítették.

2023. DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
     

Az 5. régiós elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető. >>

December vasárnapjaira és Karácsony napjára a soproni közösségek tagjai is készítettek elmélkedéseket. >>

Mlecsenkov Angel decemberi lelkiismeret-vizsgáló, gondolatébresztő kérdései >>

ADVENT 1. vasárnapja

Kovács László: Jön az Emberfia. Virrasszatok!   (2023.december 3.)

ADVENT 3. vasárnapja

"Az igazi örömünnep Jézus születésnapja. A mai evangélium is még a készületről szól. Keresztelő Jánostól azt kérdezték az illetékesek, hogy "Ki vagy te?" János azt felelte: A Messiás Útkészítője!
Talán illene nekünk is feltenni magunknak ezt a kérdést: Kik vagyunk mi? Jézusnak Útkészítői?..."

Kovács László: Ki vagy te? (2023. december 17.)


VASÁRNAPI elmélkedések

2023. november >>

 


JÉZUS és a halál

"Ha azt vizsgáljuk a szinoptikus evangéliumokban, hogy "elvi síkon" és közvetlenül hogyan szólt hozzá Jézus a halál kérdéséhez, akkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy ez mindössze kétszer történt meg (ld. az alábbi elemzés első két esetét). Ez persze végül is érthető, ha belegondolunk abba, hogy Jézus "elragadtatott lélekkel", mindenestül az élet és az Élet szolgálatában állt, mégis meghökkentő, hogy egy ilyen központi jelentőségű kérdésben alig-alig nyilatkozott. [...]"

Gromon András: Jézus és a halál


ÉVKÖZI 28. vasárnap

"A mai Üzenet a királyi menyegzőről szól, imigyen: "Gyertek a menyegzőre!" Örömmel látlak Benneteket ennek a menyegzőnek földi utánzatán, Jézus szeretet-lakomáján. Valami tiszta ruháról is szól a történet, hát nézzünk gyorsan a tükörbe és szedjük rendbe magunkat! [...]"
Kovács László: Gyertek a menyegzőre!


ÉVKÖZI 26. vasárnap

"A most hallott történet nagyon unalmas így az előzmények nélkül. Az előzmények ismeretében viszont nem szerettem volna ott lenni Jézus mellett. És bizony most is félve gondolok a két fiúra, ha esetleg valamelyikben magamra ismerek, így vagy úgy. [...]"
Kovács László: Engedetlen testvérek


BOKOR Nagytábor 2023

"Az első BNT-t megálmodó KV tagjaként és sok egykori BNT szervezőjeként nagy izgalommal vártam a három év kényszerszünet utáni első nagy találkozást.
2023. augusztus 10-13. között immár sokadszorra Vépen gyűlt össze a Bokor apraja-nagyja. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy kezdeti félelmeinkre rácáfolva a tábor résztvevőinek létszáma bőven meghaladta a 300 főt. [...]" (Bajnokné Benyhe Judit)

Összefoglaló, előadások, elmélkedések >>


ÉVKÖZI 24. vasárnap

A mai "örömhír" a megbocsátásról szól. Sajnos a hosszú történet egy elfuserált tanmese, melynek azt a címet adtam: "Megbocsátás hétszer, vagy kétszer se?!" Miközben a felszólítás így hangzik: "Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer!"

Kovács László: Megbocsátás hétszer, vagy kétszer se?!

 


ÉVKÖZI 22. vasárnap

A történet, amiről ma hallani fogunk, Péter és Jézus tragikus ütközéséről szól, de Jézus és közössége drámája is. Ez részben ijesztő, de egyben "megnyugtató" is, ha mi magunkra és közösségeinkre gondolunk. [...]
Kovács László: Péter és Jézus


LELKIGYAKORLAT 2023


A Bokor 6. régiója lelkigyakorlatot tartott
2023. június 23-25. között.

A léleképítő, önvizsgálatra késztető elmélkedéseket és az izgalmas, gondolatébresztő előadásokat közkinccsé tesszük, figyelemre érdemesek!

Elmélkedések:
Kissné Kosztolányi Klára: Találkozások (nyitóelmélkedés)
Bajnokné Benyhe Judit: Napi útravaló
Kiss Gábor: Elmélkedés az istenképről
Kovács László:
Ne féljetek!

Előadások:
Polinger Ágnes:
Kollapszológia (Összeomlás)
Botlik Benedek: Gondolatébresztő könyvismertetés (Eger: Az ajándék)
Gromon András: Ki nekem Jézus?

Az elmélkedések és előadások anyaga olvasható lesz a későbbiekben is a Lelkigyakorlat rovatunkban.


 

 

ÉVKÖZI 33. vasárnap

"Sokféle értelmezése lehet ennek a példabeszédnek. Természetesen a legfontosabb képességünket szeretném most kiemelni: az ingyen kapott életünk mellett, a szeretetképességünket."

Kovács László: Az utolsó talentum


ÉVKÖZI 31. vasárnap

"Az héten megálltunk (legalább lélekben) a halottaink sírjánál, feltekintettünk a minden Szentek magas Egébe, most pedig visszatérünk újból a küzdőtérre, a Földre, ahol egy felirat fogad: Jaj nektek farizeusok!"

Kovács László: Jaj nektek, farizeusok!


LELKI nap

A Bokor 1. régiója lelki napot tartott 2023. június 17-én a Bokorportán.

Az igeliturgiát Király Ignácz vezette, melynek keretében hangzott el komoly kérdéseket feldolgozó, Égre tekintés Istent megérteni akarásért... című elmélkedése, hiszen "Annyi baj és fájdalom van ebben a földi életben, hogy nem lehet elégszer újragondolni Isten szerepét ebben a kérdésben. [...]
Vinczéné Géczy Gabriella a nagyszülőségről tartott nagyon érdekes, személyes példákkal illusztrált előadást: Nagyszülőnek lenni
Györgyné Kollár Gabriella előadásában Lázár Ervin értékrendjét, erkölcsi tanítását mutatta be az író meséinek szemüvegén keresztül: Mese, mese, mátka ... Lázár Ervin álma
Az előadásokat a jelenlévők hozzászólása, a felmerülő kérdések megvitatása, megbeszélés követte.

Király Ignácz
Vinczéné G. Gabriella
Györgyné K. Gabriella


Mészárosné Lázi Zsuzsanna
a találkozó végén felolvasta saját versét: Van Valaki

"Van Valaki,
Aki jobban tudja sorsodat,
Mint te önmagad.
..."

A tartalmas lelki nap a Mária jó anyánk (Sillye Jenő dalának) eléneklésével zárult.


BNT 2023

Meghívó a Bokor Nagytáborba

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat."
(József Attila)

Az idei Bokor Nagytábort 2023. augusztus 10-13. között tartjuk Vépen.

Négy év kihagyás után szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket!
Négy év nagyon hosszú idő mindannyiunk, de különösen a gyerekek életében. Aki 2019 augusztusában még meg sem született, az ma már óvodás; aki pici gyerekként vett részt utoljára BNT-n, idénre már elvégezhette az első osztályt is, sokan kisiskolásokból nagyiskolások, nagyiskolásokból felnőttek lettek. És sajnos sokan vannak azok is, akik "a múltkor még itt voltak", de idén már csak lélekben lehetnek velünk.
Pedig a visszajelzésekből is kitűnik, hogy nagyon sokat épülhetünk az igazi, mély találkozásokból.

A BNT szeretne helyet, időt és apropót adni:
- találkozásokra remek emberekkel, akik egy részét már időtlen idők óta ismerjük, másokat viszont még sohasem láttunk;
- találkozásra a szenvedőkkel és segítségre szorulókkal;
- találkozásra saját magunkkal, gyászunkkal és nehéz érzéseinkkel;
- találkozásra a bennünk élő teremtő Istennel;
- találkozásra, játékra és mély beszélgetésekre egymással, kicsikkel és nagyokkal.
Mélyen hiszünk abban, hogy ezekből a találkozásokból erőt meríthetünk, és ezáltal egy szebb jövőt építhetünk. Valójában ezért szervezzük a Bokor Nagytábort, ám rajtatok múlik, hogy a találkozás létre tud-e jönni.
A tábor légkörébe való bekapcsolódás, illetve aszervezés megkönnyítése érdekében jó lenne, ha mindenki az elejétől a végéig részt tudna venni.
Terveink szerint a felnőtt, teljes árú részvétel 27.900 Ft/fő körül alakul majd.

Jelentkezési lap >>
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot csatolmányként küldjétek el a bnt@bokorportal.hu e-mail-címre, a lapon számolt előleget pedig utaljátok át 2023. július 1-jéig.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány
Bankszámlaszám: 10200902-32712999

A megjegyzésbe, kérjük, írd be a jelentkezéskor megadott kapcsolattartó nevét, valamint azt, hogy "BNT jelentkezés"

Négy év hosszú idő, és ez most az árak emelkedésén is látszik. Soha ennyire nem volt fontos a közteherviselésünk ahhoz, hogy anyagi okok miatt senki se kényszerüljön otthon maradni. A korábbi években már sikeresen muködött a BNT Támogató Alap, amely segítségével bárki 25%-os kedvezményt igényelhet. Kérjük, ha szükséges, vegyétek bátran igénybe (ez a jelentkezési lapon csak egy kattintás), illetve, ha van rá lehetőségetek, akkor támogassátok az Alapot felajánlásaitokkal. Idén először a felajánlásokat is a jelentkezési lapon tehetitek meg.

A jelentkezéseket minden esetben visszaigazoljuk pár napon belül a megadott kapcsolattartó e-mail-címen. A táborral kapcsolatban a részletes információkat szintén a kapcsolattartónak küldjük majd el valamikor a nyár folyamán.

Bármilyen kérdésed merül fel a jelentkezéssel kapcsolatban, keress bennünket a bnt@bokorportal.hu címen.

Már nagyon várjuk a személyes találkozást!

a 2023-as Bokor Nagytábor szervezői


SZENTHÁROMSÁG vasárnapja

Előírt szövegünkben egy szó sem esik a Szentháromságról, de a teljes szöveg Jézusnak egy éjszakai beszélgetésébõl sejtethet valamit a Szeretetisten titkaiból. Mindenképpen jó összefoglaló a Jézus-eseményről.

Kovács László: Nikodémus

"Az Isten él, s úgy él a Szentháromságban, hogy léte túlcsordul önmagán. Az Isten világa közösség. A Szentháromság örök közössége. Maga a Szeretetközösség. Ebből a túláradó szeretetből teremtette az embert férfinak és nőnek, vagyis szeretetközösségnek. Ezért van szükségünk a másik emberre, akivel szeretetközösségben élhetünk és szeretetközösséget alkothatunk. Ebből a szeretetegységből születik a további élet itt a földön is." (Tóth Miklós)
Vasárnapi elmélkedések >>


LELKI NAP

Az I. régió lelki napot szervez 2023. június 17-ére, melyre szeretettel hívja és várja az érdeklődőket!

Helyszín: Bokorporta (1088 Budapest, Szentkirályi u. 49. fszt. 21.)
Idopont: 2023. június 17., szombat (10-16 óra között)

Gyülekezés: 9:30-tól
A lelki nap pontosan 10 órakor kezdődik!

PROGRAMTERV:

Igeliturgia (elmélkedés: Égre tekintve) - vezeti Király Ignácz
Nagyszülővé válás - Vinczéné Géczy Gabriella előadása és megbeszélés
Ebédszünet (saját tarisznyából), kávéról, teáról az I. régió gondoskodik.
Mese, mese, mátka ... Lázár Ervin álma - Györgyné Kollár Gabriella előadása és megbeszélés

(Az egyes programok időtartama függ a résztvevői létszámtól!)

Köszönjük az előzetes jelentkezést!

- e-mailben: kapcsolat menüpont
vagy
- telefonon vagy SMS-ben: +36/30/402-1381 (Trásy Éva)


MENNYBEMENETEL ünnepe

(1775)
"A mai evangélium (Máté evangéliuma) magáról a mennybemenetelről nem szól, csak a hegyről szól, ahonnan Jézus búcsút vesz tanítványaitól, és a 'missziós parancsról': a küldetésről és a keresztelésről."

Kovács László: Küldetés és keresztség

 


A GYERMEK
... tegnap, ma, holnap ...

"Miért akarok írni egy olyan témáról, amely állandóan jelen van az életünkben? A vízcsapból is ez folyik. Ezért. Az életigenlő szemlélettől és gyakorlattól a túlnépesedésre hivatkozó születésszabályozásokig minden itt hömpölyög körülöttük a közbeszédben."

Király Ignácz: A gyermek


VASÁRNAPI elmélkedések

2023. október >>

 

 


BOKORFOCI

2023. szeptember 30-án ismét megrendezésre kerül a hagyományos Bokorfoci, melynek ezúttal Dinnyés ad otthont - a tapasztalt játékosok már ismerik a helyszínt. A tavaly jól bevált 4+1-es csapatok jelentkezését várjuk, szeretnénk férfi és női bajnokságot is indítani.

9:30-kor kezdődik az eligazítás, az első meccseket indító sípszó 10:00-órakor hangzik el.
Jelentkezni szeptember 23-ig lehet. További hírek a Facebook-eseménynél olvashatók.
A szervezők nevében:
Varga Bence, Magyar Bálint


BÚCSÚZUNK

 

Garay András feleségére emlékező beszéde a temetésen,

2023. július 29-én:

Emlékezés Dórára

 

 

 


Szomorúan tudatjuk, hogy
GARAY DÓRA (sz. Kerényi Dóra)
2023. június 26-án átlépett egy másik világba.

Temetése 2023. július 29-én, szombaton 11.30-kor lesz Dunakeszin a Szent Mihály templomban (Szent István u. 41. - kéttornyú templom).


Értesítés >>


NYÁRINDÍTÓ hétvége Bokorligeten
avagy régiós találkozó full extrásan

A Bokor 2. régiójához kötődő családok, gyerekek és felnőttek, unokák és nagyszülők, régiek és újak jöttek össze 2023. június 2-4-ig Bokorligeten, a párhónapostól az 54 évesig.
A hétvégét komoly szervezési és előkészítő munka előzte meg a Frank család vezetésével, és sok-sok segítő bevonásával. Összesen kb. 130-an fordultunk meg a találkozón, ki néhány órára vagy egy hosszú napra, más ottalvósan, több napra tudott eljönni. A változatos programok kicsiknek és nagyoknak is biztosították a minőségi időtöltést, a szombati főnapot nagy közös játékkal indítottuk, majd helyet kaptak a játékos és kézműves foglalkozások, a foci, a méta, a közös éneklés, a pacsmagolás-festés-hennázás, a számháború, a ping-pong, a körsétával egybekötött idegenvezetés Bokorligeten, a gigantikus mennyiségű kürtőskalács sütés, a tematikusan szervezett és a spontán kialakult beszélgetések és a patakozás minden mennyiségben (ez elsősorban az aprótalpúak között volt nagyon népszerű). Közösen étkeztünk, mindenkinek jutott mindenből, és a végén még legalább "12 kosárba gyűjtöttük össze" a maradékot. És este az elmaradhatatlan tábortűz köré gyulve még mindig volt erő és kedv játszani és énekelni, együtt lenni, töltekezni.
Mi maradt utána bennünk? Csak a hála és az öröm, hogy jó ide tartozni, jó együtt lenni, jó együtt nevetni, jó látni, ahogy a gyerekeink kapcsolódnak egymáshoz, jó megtapasztalni, hogy közös a nyelv, amit beszélünk, jó érezni, hogy számíthatunk egymásra, és milyen jó találkozni a nagyon régen látott ismerős arcokkal is. Egyszerűen csak jó (volt) itt lenni a mi Bokorligetünkön.

Bajnokné Vincze Orsolya


BEFOGADÓ ünnep

Szófia Johanna befogadó szertartását ünnepi mise keretében Kovács László vezette 2023. május 28-án.

"Számomra külön öröm, hogy 'szent kísérletünk' folytatódik: és a kisgyerek keresztelés helyett, családi és közösségi befogadó ünnepet ülünk, hogy majd ez a gyermek felnőttként dönthessen az ő Jézusa mellett."
Kovács Lászó: Befogadó


BÚCSÚZUNK...

Dr. Kis Imre 2023. május 6-án, életének 64. évében váratlanul elhunyt.

Gyászmise keretében 2023. május 21-én, 14 órakor búcsúzunk tőle a tokaji Jézus szíve templomban (Kossuth tér 6.), ezt követően kísérjük utolsó útjára.

Imre testvérünk a Keleti Szél közösség tagja volt, Tokajban gyermekorvosként dolgozott nagy odaadással az egyetem elvégzését követően haláláig. Több alkalommal részt vett afrikai orvosmisszióban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régiójának vezetője volt.

Gyászjelentés >>

Tokaj.hu: Dr. Kis Imre (1958-2023) életútja


LÉLEKVÁRÓ elmélkedések 2023

A Bokor közösség tagjai az ország különböző tájairól idén is csokorba fűzték
a Lélekváró elmélkedéseket Hamvazószerdától Pünkösd vasárnapjáig.
A vasárnapokra szólók az "Érted vagyok" folyóirat számára készültek.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
Hamvazószerdától - Pünkösdvasárnapig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Lélekváró elmélkedések 2020 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó kötet egyben is letölthető.

Vasárnapi kérdések [Angel]
   február »
   március »
   április »
   május »


TAMÁS és Fülöp
Húsvét utáni 5. vasárnap

"Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek." [...]

Kovács László: Tamás és Fülöp


ISTENI irgalmasság napja
Húsvét utáni 2. vasárnap


A mai vasárnapot az ezredfordulón II. János-Pál pápa az "isteni irgalom vasárnapjának" rendelte el. Az evangélium pedig a "jelenésen" túl a küldetésről és a bűnbocsánatról szól. [...]

Kovács László: Isteni irgalmasság napja

 


HÚSVÉT - 2023

"Ki nem veszi észre a feltámadástörténetben Jézus gyermekségtörténetének költői változatát, egy áldozatos élet csodás bemutatását? Gyönyörködjünk csak a párhuzamokban, és mélyedjünk el a súlyos tanulságokban! [...]"

Kovács László: Bölcső és koporsó


VIRÁGVASÁRNAP
2023. április 2.

A liturgiában, a "szent játékban" a 40 napos Nagyböjt utolsó hetében, a Nagyhét kezdetén, Jézus jeruzsálemi bevonulásának története és a Passió hangzik el, Jézus szenvedéstörténete: a "Hozsanna!" és a "Keresztre vele!" [...]
Kovács László: Passió

 

Nagyböjt 4. vasárnapja
2023.03.19.

"A vakon született ember meggyógyításának történetiségét bárki megkérdőjelezheti, de az csak arra való, hogy az igazi mondanivalóját ne kelljen elfogadni. A vak világ terrorját mutatja be Jézus a maga korában, mely nem akarja az igazi világosságot felfogni, a világos látást elfogadni. De ugyanez történik ma is a mi világunkban." [...]

Kovács László: Örvendezzünk!


Nagyböjt 2. vasárnapja
2023.03.19.

"A városi gyerek kinéz a vonat vagy autó ablakából és meglát egy gyönyörű tájat, elcsodálkozva felkiált: "De szép! Olyan, mint egy festmény a falon!" Pedig fordítva van, a festmény lehet esetleg olyan szép, mint a valóságos természet.
Ez nem csak onnan jutott eszembe, hogy közeledik a tavasz és ébredezik a természet, hanem a mai evangélium kapcsán csodálkoztam el Jézus élettörténetének - el kell ismerni - művészi leírásán, ahol a természeti képek egy emberélet állomásait szimbolizálják. Nem csak Jézusét, hanem minden emberét, a miénket is. A mai történet egy hegyről szól, amelyet a hagyomány Tábor hegyének nevezett el. [...]"

Kovács László: Hegyeink


MEGTÉRÉST prédikálni?!
Évközi 7. vasárnap


"Vége a karneválnak, itt van a megtérés ideje!"

Kovács László elmélkedése: Megtérést prédikálni?!
(2023. február 19.)

 


HAMVAZÓSZERDA
2023. február 22.

Meghajtom bűnbánón fejem
S mit rég' tevék, imádkozom.
Általnyilallik lelkemen
Egy rég' nem érzett fájdalom.
Egy rég' nem érzett fájdalom
Imára szólít engemet,
Hisz' örömtől imádkoznom
Oly régen-régen nem lehet.
(Ady Endre: Hamvazószerdán)


SÓ és fény
Évközi 5. vasárnap

A szimbólumok (jelképek) ezer tartalmat jelezhetnek. Kitalálni azt, amire a szimbólum használója gondolt vagy gondolhatott szinte lehetetlen. Ismerni kell a személyt, a kort, melyben élt, és még ezerféle dolgot. A rejtvényfejtő is hasonlóan sokféle adottsággal rendelkezik, mégis a megfejtésnek egyeznie kellene a szimbólum használójának gondolatával. A teljes egyezés biztosan nem lesz, de lényegi egyezés sokféleképpen lehetséges. Talán ezért is gyakori a jelképes beszéd. Csak a lényeget el ne vétsük. Megkísérlem. [...]

Kovács László elmélkedése: Só és fény (2023. február 5.)


BÁRÁNY és tulok

"Bizonyára emlékeztek, hogy Keresztelő János hogyan beszélt az eljövendő Messiásról, aki fejszével és pokollal fenyegetve jön el rendet csinálni a Földön. Most János apostol szövegét hallottuk, szerinte ugyanez a Keresztelő János Isten Bárányaként Szentlélekkel keresztelve jön el elvenni az világ bűneit. [...]"
Kovács László elmélkedése 2023. január 15-én: Bárány és tulok


VÍZKERESZT

"Menő teológusok azt mondják, hogy azt tudjuk csak Jézusról, amit megállapítottak róla, s ennek csak valamennyi köze van a valósághoz. Ezt tudományosan úgy fogalmazzák, hogy Jézus valója nem áll rendelkezésünkre, csak hatásának története. [...]"
Bulányi György elmélkedése (2002): Vízkereszt...


ÚJÉV - 2023


Január elseje hármas ünnep: Jézus neve napja - Mária, Isten Anyja ünnepe - Béke világnapja. Ahogy leírtam, így sorban, ijedten kaptam fel a fejem: Jézus, Mária! Béke?!
A szótárban a "Jézus Mária!" indulatszó, olyan, mint a "Jesszusom!" vagy "Szent Isten!" Hát ne ijedjetek meg, ha végig ijedezni fogok. [...]

Kovács László elmélkedése: Jézus, Mária!


KARÁCSONY

Kovács László: Altatódal


ADVENT 2022

A várakozás az ember legfőbb tulajdonsága, amióta csak az időnek alávetett világban megjelent.
A keresztény ember tudja, hogy akiben megszületik a szeretet, azt belülről betölti, kívülről sugárzik belőle. Ahogyan Jézust látva az Atyát is látjuk. Elérhető ez az egység a földi élet útvesztőjében? Vár ránk itt valami, ami eligazíthat? Ebben hittek távoli elődeink is, amikor fohászkodtak, hogy Isten jelentse ki magát a számukra? Már a várakozás maga is felkészíti a szívet az isteni tartalom befogadására, akárcsak a böjt és az ima. Az emberi létforma a várakozás. Mindig várunk valamire, amíg csak élünk.
Vajon csak mi várakozunk szinte mindenre, vagy ránk is vár valahol valaki? Az idő hatalma és dimenziója aláveti gondolkodásunkat, imáinkat és vágyainkat is, de vágyakozunk arra, hogy életünk, szeretetünk és szeretettségünk ezen felülemelkedjék. Karácsonyi várakozásunk felidézi bennünk életünk minden várakozását és az igazi nagy találkozás reményét erősíti. Ahogy esténként kézbe vesszük testvéreink gondolatait, nemcsak az adventi várakozás egy-egy lépcsőjén emelkedünk, hanem részeseivé válunk a reménykedő és Istenre hangolódni akaró millióknak, akik tudják, hogy az Isten csak várakozásban születhet meg. Aki vár valamire, az nem tesz olyat, ami elriasztaná várakozásának tárgyát. A várakozó ember tudja, hogy a belső igény, a várakozás állhatatossága képes a lélek parazsát felszítani, a szeretet tüzét fellobbantani és ezzel magában otthont készíteni az eljövendőnek.
A várakozásainkat beteljesítő katarzis csakis akkor jöhet el, ha várják. Várakozás nélkül nincsen csoda. Az időbe zártságunkból éppen a várakozás szabadít fel, mert szeretné az időt elhessenteni az útból. Jöjjön ez a születés minden nappal, minden jól átgondolt elmélkedéssel közelebb, és adjon isteni fényt utunk megvilágításához! Advent. Eljön, megígérte.
(Benyhe István)

A 2022. évi adventi elmélkedéseket a Bokor Közösség 5. régiójának tagjai, a karácsony utáni elmélkedéseket az Öregek II. közösség tagjai készítették.
Az "Érted vagyok" folyóiratból átvett (vasárnapokra szóló) elmélkedéseket Mlecsenkov Angel lelkiismeret-vizsgáló kérdései egészítik ki.

2022. NOVEMBER-DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Az 5. régiós elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető. >>

Mlecsenkov Angel vasárnapi kérdései >>

Térjetek meg! - Kovács László elmélkedése advent 2. vasárnapján (2022. december 4.)
Az igaz ember - Kovács László elmélkedése advent 4. vasárnapján (2022. december 18.)


Advent 2. vasárnapja
"Két próféta ugyanazzal a felszólítással indul: Tartsatok bűnbánatot!, Térjetek meg!
Keresztelő János és Jézus is ezzel indítja mozgalmát. [...]"

Térjetek meg! - Kovács László elmélkedése advent 2. vasárnapján (2022. december 4.)


Megjelent az Érted vagyok vagyok folyóirat 2022. decemberi (196.) száma.
A tartalomból:
   Mire születtünk?
   Jézusra épülően élni
   Gondolatok a nyolc boldogságról
   A szeretet fojtogatásai
   Bátorság a gyengeséghez
   A hálaadás áldásai
   Interjú a rugalmasságról
   Moha-mese
   Túrabeszámoló

   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

***

BÚCSÚ az Olvasóktól - szerkesztőségi közlemény

Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy 33. évfolyamában járó folyóiratunk nyomtatott megjelenése ebben az évben sajnos véget ér.
Az új elektronikus számok terjedelme és megjelenési ideje egyelőre bizonytalan. Javasoljuk, hogy időnként keressék föl honlapunkat (www.ertedvagyok.hu), és böngésszék korábbi számainkat, amelyek mind megtalálhatók ezen a címen: http://ertedvagyok.hu/arcanum.
Hálásan köszönjük Olvasóink kitartó hűségét, és Isten áldását kérjük Mindannyiukra!
A szerkesztőség nevében:
Gromon András
főszerkesztő


KRISZTUS kiráy vasárnapja

"A mai ünnep pontos neve: Krisztus, a világmindenség királya. Az evangéliumi történet pedig arról szól, hogy a Nagytanács elítélte és Pilátus kivégeztette Jézust. Pilátus előbb gúnyiratot tett az akasztófára: I.N.R.I., vagyis Jesus Nasarenus Rex Judeorum. (A Názáreti Jézus a Zsidók királya). Az akasztás után a Főtanács tagjai, a katonák és még a felfeszített gonosztevők is arra biztatják Jézust, hogy ha ő a Messiás, a zsidók királya, szabadítsa ki magát és szálljon le a keresztről... Arra gondoltam, ma gondoljuk át azt, hogy mi lett volna, ha Jézus leszáll a keresztről?"

Kovács László elmélkedése 2022. november 20-án: És leszálla a keresztről...


FELTÁMADÁSHIT

A feltámadás kérdése Jézus korában is vita tárgya volt. A szaddúceuspártiak tagadták a feltámadást, a farizeuspártiak hittek benne. A szaddúceusok a hét feleség történettel akarták lejáratni a farizeusok feltámadáshitét. A vitába Jézust is belevonták. Kielégítő-e Jézus válasza?

Kovács László elmélkedése 2022. november 6-án: Feltámadáshit


SZÜNTELEN imádkozni

"Szüntelen kell imádkozni! Így szól a mai üzenet. A kontemplatív szerzetesrendek ezt komolyan is veszik. Éjjel-nappal imádkoznak, elmélkednek. Mi, kisbajos emberek is gyakran kiáltozunk az Ég felé, de azért van más dolgunk is. Hogyan is van ez?" [...]

Kovács László elmélkedése 2022. október 16-án: Szüntelen imádkozni


Megjelent az Érted vagyok vagyok folyóirat 2022. októberi (196.) száma.
A tartalomból:
   A megújulás eszköze: az ökumenizmus
   A felekezetek erősségei és korlátai
   Rotterdami Erasmus
   Írások a halálról
   Búcsúzunk közösségi testvéreinktől:
      Schanda Beáta
      Újvári József
      Ádámosi Margit
   Könnyes Miatyánk
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.

***

BÚCSÚ az Olvasóktól - szerkesztőségi közlemény

Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy 33. évfolyamában járó folyóiratunk nyomtatott megjelenése ebben az évben sajnos véget ér, már csak a következő, decemberi számot küldjük nyomdába és postázzuk.
Forrásaink az utóbbi három évben szinte teljesen kimerültek, nagyon kevés hazai kézirat érkezett, és idegen nyelvű folyóiratokból is csak elvétve tudtunk közlésre érdemes írásokat átvenni.
A megmaradt és az esetleg befutó további cikkeket a folyóirat világhálós kiadásában szeretnénk majd közölni, ám az új elektronikus számok terjedelme és megjelenési ideje egyelőre teljesen bizonytalan. Javasoljuk, hogy időnként keressék föl honlapunkat (www.ertedvagyok.hu), és böngésszék korábbi számainkat, amelyek mind megtalálhatók ezen a címen: http://ertedvagyok.hu/arcanum.
Hálásan köszönjük Olvasóink kitartó hűségét, és Isten áldását kérjük Mindannyiukra!
A szerkesztőség


Lelkigyakorlatos előadások/elmélkedések - 2022.

Mészárosné Lázi Zsuzsa: Istenes élményeim

Mészárosné Lázi Zsuzsa: Nyugdíjas évek


TALÁLKOZÁS Jézussal

Trásy Éva"A 'Vegyes' közösségben az a házi feladat, hogy az evangélium egy-egy történetét gondoljuk át, és azt megbeszéljük a közösségi találkozón. Egy alkalommal a szamariai asszony és Jézus találkozójáról volt szó, ahol Jákob kútjánál Jézus vizet kér az asszonytól. Megbeszéltük a történetet, és azt mondja Gizi, hogy a következő alkalomra mindenki gondolja azt, hogy ő találkozik Jézussal, és Jézus tőle kér vizet... én kezdtem ezen gondolkodni, de el nem tudtam képzelni, hol találkozom én Jézussal." [...]- így kezdi "hangos" történetét Trásy Éva.

Az mp3 formátumú hangfájl (29 MB) meghallgatható, letölthető: Találkozás Jézussal


NE engedelmeskedj!

"Ma ismét Lukács doktor oktat minket, mint jó Pál tanítvány: a hitről és az engedelmességről.
Alkalom ez arra, hogy megvizsgáljuk lelkiismeretünket, hogy milyen a mi hitünk és hogyan engedelmeskedünk..."
Kovács László
elmélkedése 2022. október 2-án: Ne engedelmeskedj!


TALÁLKOZUNK...

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Polinger Ferencné sz. Tóth Erzsébet 2022. szeptember 20-án, életének 99. évében elhunyt.
Hamvainak temetési szertartása 2022. október 17-én, hétfőn 16 órakor a budapesti Árpád-házi Szent Margit templomban és a templom kertjében lesz.

Gyászjelentés >>


A HŰTLEN sáfár

"Lukács barátunk megint meglep minket az evangéliumában. Jézust idézve olyan tippet ad a korrupcióra, a korruptságra hajlamos embereknek, hogy Jézus mondanivalója eltörpül a történetben. Nehéz lesz megfordítani az arányt!"
Kovács László elmélkedése 2022. szeptember 18-án: Korrupció


MERZA József - életműdíj


Merza József
90 éves testvérünk részére a BOKOR közösségben végzett több évtizedes példamutató munkásságáért és barátságáért 2022. szeptember 16-án életműdíjat adományozott a Bokor.

"Azzal kezdjük, hogy világhírre tettél szert nem csak magadnak, hanem a mi Bokrunknak is, a katonaság megtagadása, vagyis az erőszakmentesség példaadó megvallása által. Az ilyen "világhír" nem hivalkodás, hanem jézusi csúcsteljesítmény. Példádat sokan követték. [...]" >>

 

dr, Merza Józsefdr. Merza József matematikus 1979. szeptember 18-án (47 évesen) nem tett eleget a 19 napos tartalékos katonai szolgálatra szóló behívónak. Nem akart semmilyen formában együttműködni a hadsereggel. Nyolc hónap fogház-büntetésre ítélték... Azóta az általános hadkötelezettség megszűnt. (1989-tól hazánkban is lehetett alternatív - fegyvertelen katonai vagy polgári - szolgálatot teljesíteni, amit 2004. november 3-án felváltott a szerződéses katonai szolgálat.)

Fotó: Napútonline

"Ellenségem nincs, barátaim vannak. Velük beszélgetek, levelezek. Figyelem a régi, megbecsült öregeket, hogy ők hogyan csinálják."

Búcsú a fegyverektől - Interjú dr. Merza Józseffel (www.budapestedu.hu, Végh Györgyi, 2009.10.02.)

***

"Nem tudom, mi van, mi lehet messzebb egymástól: két égitest vagy két lélek. Mégis, úgy érzem, hogy a szelídség ege alatt elkezdett párbeszédeknek, a spontán, mert nem kierőltetett megnyilvánulásoknak a során üzenetek indulhatnak egymás felé, többet érthetünk egymásból, jobban becsülhetjük egymás őszinte törekvéseit. [...]
Minden életkornak megvan a maga szépsége, amely természetesen tartozik hozzá az élethez.
Azért jó megöregedni, mert olyan új szépségeket fedezünk fel, amelyekről beszélni szoktak."


(Merza József: Regula falsi, Érted vagyok, 2004. február)

***

Merza József: Folyamatos múlt (Napkút Kiadó, 2022)

"Senkit se vezessen félre a romantikus cím. Az itt összegyűjtött néhány elmélkedésnek kevés köze van a regényességhez.
Nem szórakoztató írásnak szántam őket, bár az sem mondható, hogy nagy szakmai felkészültséggel írt elemzések lennének.
Minek gondolom őket? Egy baráti kör életéhez hozzátartozó, napról-napra folytatott helyzetmegítélésnek, vagy inkább a megítélés kísérletének. ... Naplónak és olvasónaplónak, s néhány jó szándékú törekvés rögzítésének."

(Részlet MJ legújabb kötetének előszavából)


SCHANDA Beáta búcsúztatása

"Most nem sietek, most nem rohanok,
 Most nem tervezek, most nem akarok.
 Most nem teszek semmit sem,
 Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 […]"

 

2022. június 24-én az Alsóvizivárosi Kapucinus Templomban a Schanda Beáta életéért hálát adó gyászmisét Kovács László celebrálta.
A Bea életére emlékező prédikációban két témáról elmélkedett: "Mit akart Jézus és mit tett Bea?"


A gyászmise után a templom közösségi termében Bea sokoldalú személyiségét, életének fontos pillanatait bemutatva, fényképes emlékek felidézésével, filmvetítéssel tartottunk közösségi megemlékezést.

Kovács László: Hálaadás Beáért


BÚCSÚZUNK...

Schanda BeátaSCHANDA Beáta (1956-2022)

Az elmúlt hónapok fájdalmas, de felemelő búcsúzási folyamata 2022. május 31-én éjjel beteljesedett, Bea hazatért a Mennyei Atyához.
A temetés utáni gyászmiséje 2022. június 24-én 16 órakor lesz az Alsóvizivárosi Kapucinus Templomban (1011 Budapest, Fő u. 32.).

 

***

BULKAINÉ Ádámosi Margit (1944-2022)
2022. május 31-én kelt búcsúlevele:


Utoljára írok Nektek. A mellékelt levéllel és a verssel búcsúzom Tőletek.
Hamvaimat majd Tamás és Gyöngyvér a Tisza folyóba szórják.

Áldás kísérje utatokat!
Margit


Az életemet elszitáltam (Reményik Sándor után).
Hogy mennyire sikerült aranyporrá, azt majd odaát eldöntik. (Az orvosi jóslatokat jócskán túlteljesítve) 78 évem alatt igazán nem lazsáltam el a szitálást, szeretett párom és lányom személyében nagy segítséget is kaptam hozzá, no meg kitartó és cserélődő barátokat.
Elég változatosan boldog és küzdelmes - a végén meg fájdalmas - életem volt, de most sikerült a létmódváltás. Ezentúl más módon fogok mások bajain segíteni, és végre megismerem azt a transzcendens (igazán valós?) életet is.
Aki "alkalomhoz illően" akar emlékezni rám, hallgassa meg kedvencemet, Mozart Requiemjét (különösen a Lacrimosa tételt) / esetleg alternatívaként Beethoven Holdfény szonátáját /. Az egész életemen elmerengőknek Verditől A végzet hatalma nyitányát ajánlom.
Kedveseim! Rólam nem mesélni kell majd, hanem követni, amit jól csináltam, pl. kapcsolatteremtés, háztartás, empátia, az igazság kimondása, elesettek védelme/támogatása. És tudjátok, hogy "a szeretet az szervez", továbbá "nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember" és az igazi szeretet feltétel nélküli.
Nekem már megszűnt az idő, így csak egy szempillantás, mire találkozunk!

Budapesten, 2022. május 31-én, 17.50

Áldásom rátok!
Margit/Toncsi

Reményik Sándor: Szita

Egy jóságos tündér kezembe
Adott egy finom kis szitát:
"Az életből mi fényes, drága,
E kis szitán szitáld Te át,
Selyemfövennyé, aranyporrá!"
Azóta lelkemből csak hull, hull,
Mint aranypor, szitál az álom,
Kavics, göröngy, rög fennakad,
Az életet én megszitálom,
Selyemfövennyé, aranyporrá.
Így megvetem hűs selyemágyam,
S majd egykoron, - ó végső béke! -
Az életem ha elszitáltam,
Elomlok álmom fövenyébe,
Fövennyé, porrá magam is.


A JÉZUSTANÍTVÁNY

"Ki a jézustanítvány? Erre a kérdésre ad választ Lukács evangéliuma..."
Kovács László elmélkedése 2022. szeptember 4-én: A jézustanítvány


Megjelent az Érted vagyok vagyok folyóirat 2022. augusztusi (194.) száma.
A tartalomból:
   Tanulmányok az emberi kapcsolatokról
   Konfliktuskezelés
   A barátság titka
   Életvezetési tanácsok
   A rugalmasság dicsérete
   Merza József köszöntése
   Életpéldák:
     Maria Montessori
     Henri Perrin
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.


ÚJVÁRI József 2022. május 24-én, 59 éves korában elhunyt.
Józsit katonai szolgálat megtagadásáért 1984-ben 33 hónap fogházbüntetésre ítélték.
Hitvalló életét, kedves, halk szavait, barátságos természetét, a bokorfocikon, horgásztáborokban éveken át szolgáló szeretetteljes példamutatását sosem feledjük.

Újvári József búcsúztató (urnás) szentmiséje 2022. június 11-én, szombaton, 13 órakor lesz az ÉRD-Tusculánumi templomban (Érd, Gárdonyi G. u. 1.), Mojzer György atya celebrálásával.
Virág elhelyezésére nem lesz mód, azonban a család életének része a karitász, ezért a kárpátaljai rászoruló magyarok támogatására lehet adakozni az elhelyezett perselyben.


Megjelent az Érted vagyok vagyok folyóirat 2022. júniusi (193.) száma.
A tartalomból:
   Jézus az emberiesség mintája
   Elkerülhetők-e a háborúk?
   Kezeljük emberként a bűnözőket!
   Mire jók a börtönök?
   Moha-mese
   Etty Hillesum életpéldája
   Zakeus-apokrifek
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Ökológia és közösség

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.


PÜNKÖSD 2022

 Király Ignácz: Ünnepeljünk!


"DICSŐSÉG a hősöknek!"

Fotó: Botlik Bence"Nem kétséges, hogy Júdás a főpap házába ment, hogy beárulja a Mester tartózkodási helyét, mert Jézusban csalódott azzal, hogy nem húzta ki a véres kardot a templom téren, az ő népe felszabadításáért. Jézus mindezt tudva, a maga és az Isten megdicsőüléséről beszél. Szóval a kivégzés a bitófán nem kudarc, nem vereség, hanem győzelem, dicsőség. Hogy van ez?"

"Dicsőség a hősöknek!"
Kovács László elmékedése a Húsvét utáni 5. vasárnapon (2022. május 15.)


ELMENT...


Molnár Gyula
2022. április 23-án, 69 éves korában megtért a Mennyei Atyához.
Egész életében ott segített, ahol csak tudott, szinte utolsó leheletéig részt vett a rászorulók megsegítésében.
Sajátos fanyar humora, érzékeny lelkiismerete, szerető barátsága nagyon fog hiányozni.
Nehéz, dolgos élete után a Szerető Atya ölelje magához!

Búcsúztatása 2022. május 31-én 17:30 órakor lesz a Magyarok Nagyasszonya (korábban Rezső téri) Templomban.

Gyászjelentés >>


LÉLEKVÁRÓ elmélkedések

Az idei Lélekváró elmélkedések is sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba
az ország különböző tájairól.
A vasárnapokra szólók az "Érted vagyok" folyóiratban is megjelennek.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
(Hamvazószerdától -) Pünkösdvasárnapig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Lélekváró elmélkedések 2020 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó kötet egyben is letölthető.

Vasárnapi kérdések [Angel]
     április »
     május »

Halotti tor vagy ünnepi lakoma?
Kovács László
elmélkedése nagyszombaton (2022. április 16.)

"Szeretsz engem?"
Kovács László
elmélkedése a Húsvét utáni 3. vasárnapon (2022. május 1.)


Megjelent az Érted vagyok vagyok folyóirat 2022. áprilisi (192.) száma.
A tartalomból:
   Mitől váltott meg Jézus?
   Becsomagolt megváltás
   Jézus és az emberi szenvedés
   Jézus tiltásai
   Példabeszéd a tékozló fiúról
   Egy közösség vallomása a Tízparancsolatról
   Moha-mese
   Interjú egy vak hegymászóval
   Vasárnapi szentírási elmélkedések

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.


"SZERETSZ engem?"

"Gondoltatok-e arra, hogy az Írások szerint Jézus számtalanszor kérdezi, hogy 'hisznek-e benne', sőt kéri: 'higgyetek benem', de csak Pétertől kérdezi, háromszor is: 'Szeretsz-e engem?' Ezért is ezt a részt emelem ki a Péter-történetből." [...]

"Szeretsz engem?"
Kovács László
elmélkedése a Húsvét utáni 3. vasárnapon (2022. május 1.)


HÚSVÉT 2022

"Az első keresztények ezen a napon keresztelték meg a katechumeneket, hiszen a keresztség az újjászületés, az új életre feltámadást jelentette számukra." [...]

Halotti tor vagy ünnepi lakoma?
Kovács László
elmélkedése nagyszombaton (2022. április 16.)


NYILATKOZAT


A Bokor közösségek képviseletének nyilatkozata

2022. március 09.

 


Nyilatkozat >>

Statement from the representation of the Bokor Communities >>

Nyilatkozat

Mi, a Bokor Bázisközösség tagjai, a Jézus által megfogalmazott ellenség- szeretet parancsa alapján (Mt 5,43-48), egyetértünk mindazokkal, akik az ukrajnai háború és az egyre féktelenebb erőszak ellen tiltakoznak világszerte.

Nagyra becsüljük azokat az oroszországi tiltakozókat, akik erőszak- mentesen felemelik szavukat és kiállnak a háború ellen, ezzel kockáztatva személyes szabadságukat és biztonságukat.

Példamutatónak tartjuk mindazoknak az önfeláldozó bátorságát is, akik fegyvertelenül és erőszakmentesen védik otthonukat és hazájukat Ukrajnában és a világ bármely pontján.

Imádkozunk azért, hogy ne legyen hiábavaló a kiállásuk és szenvedésük!

A Bokor közösségek képviselete


LÉLEKVÁRÓ elmélkedések 2022

Az idei Lélekváró elmélkedések is sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.
A vasárnapokra szólók az "Érted vagyok" folyóiratban is megjelennek.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
Hamvazószerdától - Pünkösdvasárnapig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Lélekváró elmélkedések 2020 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó kötet egyben is letölthető.

Vasárnapi kérdések [Angel]
   március »
   április »

NAGYBÖJT

A hatalom szeretete
Kovács László elmélkedése nagyböjt 1. vasárnapján (2022. március 6.)

A fügefa
Kovács László elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapján (2022. március 20.)

A bűnös asszony
Kovács László
elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapján (2022. április 3.


NAGYBÖJT 5. vasárnapja

"Egy asszonyt meghurcoltak. Egy olyan színjátéknak lehetünk tanúi a jeruzsálemi templom főterén, mely történetnek végleges kanonizálása évszázadokig váratott magára (Tridenti zsinat 1545-63), mert a legrégebbi görög kéziratokból és fordításokból is hiányzott ez a történet. Vajon miért? [...]"
A bűnös asszony
Kovács László
elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapján (2022. április 3.)


NAGYBÖJT 3. vasárnapja

"A hírek és az események akkoriban is kiborították az embereket, mint mostanában minket. Hogy viselkedik ezek sodrában a Mester?" [...]
A fügefa - Kovács László elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapján (2022. március 20.)


SZERETNI az ellenséget?

Pieter Bruegel: Út a KálváriáraA mai üzenet Jézus legforradalmibb tanításáról szól, az ellenségszeretetről. A profán világ hallva ezt a szót, azt kérdezi: "Mi van? Szeretni az ellenséget?! Az ellenséget el kell pusztítani!" Nincs igazuk? [...]
Kovács László elmélkedése: Szeretni az ellenséget? (2022. 02. 20.)


ÉRTED vagyok

Megjelent az Érted vagyok folyóirat 2022. februári (191.) száma.

A tartalomból:
   Hogyan születhet újjá az Egyház?
   Szerzetesség ma
   Nők pappá szentelése?
   Afrikai szentek példája
   Interjú Martin Werlennel
   Moha-mese
   Közösségi kórház Indiában
   Novellák
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

Előfizetés megújítása
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2022. február 20-ig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára nem változik, az éves előfizetés 2.000 Ft, illetve annak, aki postán kéri, a postaköltséggel együtt 4.000 Ft.
A terjesztéssel kapcsolatos bármilyen ügyben Gromon András főszerkesztőtől lehet tájékoztatást kérni.


TÉRÍTŐ vagy tanító?

"A mai történetet olvasva az Evangéliumban három kérdés merült fel bennem: Emberhalászás? Istenfélelem? Szent uralom? Szeretném megosztani veletek kétségeimet." [...]
Kovács László elmélkedése: Térítő vagy tanító? (2022.02.06.)


A KÁNAI üzenet

"A mai örömhír Kánából, egy lakodalmas házból szól hozzánk, ahová Jézus kezdő, hétfős csapatával érkezett, és ahol beindítja a pusztában kitervelt projektjét. [...]"
Kovács László elmélkedése: A kánai üzenet (2022.01.16.)


KESZETÉNYSÉG és politika

Benyhe István kereszténység és politika témában tartott előadás-sorozatának szöveges változata olvasható honlapunkon:

"Mert döntésünkkel általánosságban, de személyesen és külön-külön is felelősséggel tartozunk azért, ami szavazatunk következtében be fog következni."

Kereszténység és politika - III. rész (Elhangzott 2022. január 14-én.)

I. és II. rész >>


CSILLAG az égen

"A Bibliát szó szerint értelmezők, akik sosem hallottak a bibliai formatörténetről és szimbolikus értelemről, felujjonganak egy "tudományos" bizonyítékon, ami megerősíti őket a hitükben. Ilyen a betlehemi csillag is. [...]"

Kovács László elmélkedése: Csillag az égen (2022.01.02.)


KARÁCSONY 2021. - ÚJÉV 2022.

2021. DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

 

2021. DECEMBER 26. – Szent Család vasárnapja

Dicsősséges Betlehem
"Az isteni hírnök nagy örömet hirdet a pásztoroknak és az egész népnek. Megszületett nekik a várva várt Messiás, ő az Úr, a szabadító. Jelet is mondott, ami már nem a díszekhez tartozik. Közli azt, hogy a kisgyerek az ő istállójukban van, rongyokba göngyölve és az állatok etetőjászlába fektetve."

Kovács László online prédikációja 2021. december 26-án.


2021. DECEMBER 25. Karácsony
Lk 2,15-20 - A kisded a reményünk az isteni szeretetre

"Pólyába takarta és jászolba fektette."
Képzeljük magunk elé Máriát, a fiatal édesanyát, aki az újszülött kis Jézust tartja karjaiban, az ölében. Gyengéd mozdulatokkal gondoskodik arról, hogy a pólya melege óvja a kisded testét.
Övéi nem fogadták be. A születés körülményei is nagyon mostohák, mégis jelezhetik az Isten közelségét, és a reményről szólnak.
A fenyőfa a gyökereivel kapaszkodik a földbe. Ha a gyökerek elszakadnak, a fa elpusztul. Lelki értelemben mi is küszködünk nehézségekkel. Tegyük föl a kérdést: Életünkben hol és mikor van szükségünk lelki-testi kapaszkodókra, emberek segítségére?
A gyermekkorban szüleink és testvéreink a segítőink. Felnőtt korban feleség és férj egymásnak. Idősebb korban gyermekeink, testvéreink és unokáink. Ifjúkorban az igaz barátaink. Öregségünkben, betegségünkben, olykor nyomasztó magányunkban családtagjaink, vagy egy másik idős szomszéd, testvér, rokon vagy jóbarát. Kapaszkodónk lehet még, ha visszatekintünk a gyermekkori, a fiatalkori adventi és karácsonyi lelki élményeinkre: Egy kis faluban nőttem föl. Hárman fiútestvérek ott ministráltunk minden hajnali szentmisén. Szüleink és nagyszüleink kísértek el bennünket. Ott voltunk az éjféli, a karácsonyi és az ünnepi szentmiséken.
Adjunk és biztosítsunk minél több ilyen és ehhez hasonló lelki-testi kapaszkodót és élményt családtagjainknak, gyermekeinknek és unokáinknak. A családban tanulunk meg ünnepelni, imádkozni és ajándékozni. Otthon tanuljuk meg a figyelmességet, a szolgálatkészséget, a segítségnyújtást, az önzetlenséget, a jót és az együttérzést. Így tapasztalhatjuk meg és így élhetjük át az ünnep örömeit, a család összetartó erejét és igazi békéjét.
Mennyei Atyánk!
Karácsony ünnepével évről évre megerősítesz bennünket abban, hogy szeretsz minket. Hálával tartozunk neked ajándékodért, a gyermek Jézusért, aki megtanít minket arra, hogy miként szeressünk téged és embertestvéreinket. Vezess bennünket a betlehemi jászolhoz, és add szívünkbe a találkozás megújult örömét! Ámen.

[Tóth Miklós, Rábatamási - "Érted vagyok"]


2021. DECEMBER 24.

Bárd Oszkár: Karácsony

Kétezer éve egyre csak beszélünk
a szeretetről s míg pár eb ugat,
a karaván halad fölényes gúnnyal,
hisz gyártunk mindig új és új ágyúkat.

A frázisok s a feldübörgő jelszók
dandárja bőszen akkor lépeget,
amikor el kell bármi áron fedni
egy szemrehányó, beteg lényeget.

Kétezer éve minden karácsonykor
jámbor meséktől gyúlnak fel szemek,
de ez a szent ellágyulás a földet
egy gonosztettől se mentette meg.

Ideje volna rádöbbenni végre:
a legenda, mit lelkeinkbe szőtt
amaz akol, csak Jézusnak dicsőség,
a mi számunkra, bárhogy nézve, csőd.

Hisz Betlehemből örökbéke álma
zenélve szállt a csillagok fele,
de útját álltuk: Golgotára küldtük
a Názáretit s álmait vele.

Ideje volna rádöbbenni végre:
ha felcsendül a Jézus mély tana,
jó lenne, hogyha a bombasztok helyett már
tetemrehívásra szólítana.

Vállalnunk kell a felelősség súlyát
mindazért ami történt s elmaradt:
hogy nem válthatott meg bennünket Krisztus
sem akkor, sem két évezred alatt.

A karácsonyi áljóság helyébe
s a hozsannázó dalocskák helyett
ideje vón megkövetni a sorsot
és szégyenkezve hajtani fejet.

Ideje volna tiszta szíveinket
a bűnbánat ajándékaiul
ráaggatni a nagy karácsonyfára,
mely fejünk felett éjjelenként kigyúl.

(Erdélyi karácsony c. antológiából)


KESZETÉNYSÉG és politika

Benyhe István kereszténység és politika témában tartott előadás-sorozatának szöveges változata olvasható honlapunkon:

"A politikának keresztény közösségeinkben nincs túl nagy tekintélye. "
Kereszténység és politika - I. rész (Elhangzott 2021. november 25-én.)

"A kimondott szónak teremtő ereje van."
A politikai kommunikáció és meggyőzési technikái - a lehetséges küzdelem ellene
Kereszténység és politika - II. rész (Elhangzott 2021. december 10-én.)


SZEMKEŐ István (1951-2021)

István egy évtizeden át küzdött erős akarattal és kitartással betegsége ellen. Hihetetlen lelkierővel, de egyre fogyó erővel harcolt az emberi életért.

2021. november 29-én a hosszú betegség után örökre álomba merült.

 


KÖNYVAJÁNLÓ

  Johann Christoph Arnold:

  Éveid gazdaggá tesznek
  Hogyan találjuk meg egy hosszú élet célját és békéjét?

  Kiadó: Új Város
  Ár: 2500 Ft

"Miért ne nyújthatna az időskor is derűt és megelégedést? Johann Christoph Arnold, akinek a könyvei több mint egymillió embert segítettek már az életük kihívásaival szembenézni, arra buzdít minket, hogy fedezzük fel az időskorban rejlő gazdagságot. Saját tapasztalatból és sok évtizedes lelkipásztori munkája során megismerte, mit élnek át az idős emberek és gondozóik, és mit tehetnek azért, hogy könnyebb legyen az útjuk. Ebben a könyvben olyan történeteket mesél el, ahol az idősödő embereknek sikerült rátalálniuk a lelki békére és életüknek értelmet tudtak adni. "Az öregség arany, vagy így mondják, de néha tűnődöm, mikor ágyba mászok, fülem egy fiókban, fogaim bögrében, szemem az asztalon, amíg felébredek..." – íme egy humort nem nélkülöző vallomás e könyv kincsei közül az időskorról, amelyben nap mint nap megtalálhatjuk a pillanat értelmét. A szerző nem takargatja ennek az életszakasznak a nehézségeit (a magány, a lehetőségek beszűkülése, a gyász, a múlt feletti sajnálkozás...), mégis reménnyel és bátorsággal néz szembe ezekkel, és ezt kínálja az olvasónak is."
(Az ismertetőt a kiadó honlapjáról vetük át, és bővebb információ is ott található.)


ÚJRAKAPCSOLÓDÁS - Bokorünnep 2021.

"Az augusztusban megszokott többnapos Bokor Nagytábor helyett most egy napra gyűltünk össze 2021. augusztus 28-án, Bokorünnepet tartottunk a Sylvester János Református Gimnáziumban. Örömmel és felelősen készült sok testvérünk, hogy emlékezetessé tegyük a személyes részvételű, kötelező maszk nélküli lehetőséget.
A gondos előkészületek után az alkalom programjainak összefogását, moderálását Bajnok Dani professzionális módon végezte. "A mai nap lehetőségeit használjuk ki, hogy újra kapcsolódjunk egymáshoz és Istenhez!"- hangsúlyozta. [...]"
Kaszap István összefoglalója a Bokorünnepről >>


BÚCSÚZUNK...

Bisztrai Éva
Bisztrai Éva
2021. augusztus 30-án hazament.

2021. szeptember 10-én, pénteken szeretnénk Évitől szépen, tartalmasan elbúcsúzni.


13:00 órakor a Mátyásföldi Szent József templomban (1165 Budapest, Paulheim József tér 1.) Évi életéért hálaadó szentmisét mutat be Gödölle Márton atya.
14:30 órakor kezdődik a búcsúszertartás a Cinkotai temetőben (1164 Budapest, Simongát u. 2.).
16:30-tól az Erzsébetligeti Színház Harmónia Szalonban (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C) vetített képekkel, énekkel, zenével idézzük fel Évi életét.
Az agapén lehetőség lesz Évivel kapcsolatban élményeket, emlékeket megosztani - férje, Gyuri az alkalomhoz illeszkedő leveleket kér (max. 300 szó).

A fájdalom lehet és legyen egyben erőforrás is!

Részletes tájékoztató >>


ADVENT 2021.


Eljövetel?

Jézus eljött. Jézus el fog jönni a világ végén. Jézus el fog jönni, mikor meghalunk. Ez keresztény, katolikus alapállás. Személyesen van még egy eljövetel. A megtérésem. A Jézusra találásom. Megünnepeljük a szülinapokat. Ünnepeljük meg a jézusi születésnapunkat is! Gondoljunk vissza, hogy előre tekintésünknek előre haladásunk legyen a gyümölcse.
Milyen nagyszerű egyéniségek, papok és nem papok adattak az életemben! Milyen jó, hogy "vettem a lapot" és felfigyeltem az életem értelmére rámutató üzenetre! Egyéni "mindenszentek litánia" is összeállítható. Már majdnem százan vannak csak a Bokorból elhunytak. Közülük kiemelkednek számomra a ténylegesen kimutatható, szóval, írással, példával ható testvérbarátok. Hogy a fiatalabbak se érezzenek hiányosságot, hát a még élők ugyanilyen pozitív hatásának számbavétele is lehetséges. Még a hibák is "eljövetelt" segítő erők lehetnek, ha nem elhatárolódás, hanem értékítélet a hozzáállásunk. Mi nem ideológiai keresztények vagyunk, akik okoskodásukat, újakat mondani akarásukat is imába csomagolják. Gondolkodunk, de fejünk bűnbánó és fejlődni akaró lehajtásával, egymásnak ajándékozott sok gondolat segítségével szeretnénk jobb emberré válni.
Eljött, hogy együtt menjünk. Eljött, hogy egy irányba menjünk együtt. Olyan jó, hogy nem egyedül kell valamerre botorkálni, sodródni! Olyan jó, hogy ez az "ADVENT" megerősíthet az egymásra és az égre tekintésünkben!
(Király Ignácz)

A 2021. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették. A várakozás időszakában a vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át, kiegészítve Mlecsenkov Angel lelkiismeret-vizsgáló kérdéseivel.

2021. NOVEMBER-DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
31.
1.

Az adventi elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető. >>

Utak - Kovács László elmélkedése (Advent 2. vasárnapja, 2021. december 5.)

Mária és Erzsébet - Kovács László elmélkedése (Advent 4. vasárnapja, 2021. december 19.)


PERIARAT és felirat

Kovács László elmélkedése Krisztus király ünnepén (2021. november 21.)


ÍRÁSTUDÓK és farizeusok

"Mindenszentek és halottak napja hetében egy özvegy áll az evangélium fókuszában, nem éppen kellemes társaságban, a farizeusok és írástudók céltáblájaként, de kissé távolabbról figyelve ot, ott áll még valaki, és valakik: Jézus és tanítványai. [...]"

Kovács László elmélkedése >>


KIRÁNDULÁS
2021. október 24-én, vasárnap a Csóványosra megyünk fel Királyrétről. Ha már ott járunk, használatba vesszük a királyréti Várhegyen tavaly átadott kilátót is.
A Nyugati pályaudvarról 8:07-kor indul a vonat Kismarosra. A táv szűk 20 km-nek ígérkezik. Érkezés az esti órákban.
További információ, jelentkezés: Czövek András (bokorportal@bokorportal.hu)


"ÉRTED vagyok"

Megjelent az "Érted vagyok" (jézusi tájékozódás folyóirat) 2021. júniusi (187.) száma.

A legújabb szám tartalmából:
   Írások a gyermeknevelésről
   A világválságl élektani okai
   A kapitalizmus mint vallás
   Interjú Albert Biesinger valláspedagógussal
   Moha-mese
   Búcsú Vincze Endrétol
   Emlékezés Havasy Gyulára
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum


CSODÁK Égen és Földön

"Jézus fölment az Égbe, a tanítványok pedig megkezdik a világmissziót a Földön."

Kovács László elmélkedése Húsvét 7. vasárnapján: Csodák Égen és Földön


SZŐLŐSKERT

"Jézusnak talán a legszebb példabeszéde a mai, mely az Atya Szőlőskertjéről szól. Benne egy szőlőtőről, a szőlőtőn pedig a szőlővesszőkről, melyeknek bő termést kell hozniuk. [...]"
Kovács László elmélkedése Húsvét 5. vasárnapján: Szőlőskert


MÁJUS 1. - A megélhetésrõl

"Munka... munka... munka...
Valamiből, valahogyan élnünk kell.
Hosszú éveket áldozunk arra, hogy végzettségünk szerint munkálkodhassunk és ezért bért, fizetést, megélhetéshez szükséges juttatásokat kapjunk. [...]"
Király Ignácz írása a megélhetésről >>


MEGJELENT Gromon András új tanulmánykötete

Jézus és az evangélisták
Félreértések, félremagyarázások

Szerző: Gromon András

(Elpídia Kiadó, 2020)
Ára: 2 500 Ft

Ismertető >>TANULMÁNY

Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése
Gromon András:
Jézus elbeszéléstechnikai zsenialitása

"Lehetne úgy is mondani: szónoki, költői zsenialitása, mert ez is benne van abban a jelenségben, amelyről itt szó lesz. [...]"


EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már több mint 50 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által kedeményezett iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit tanítják (lányokat is!) - Ők másként nem tanulhatnának. Igyekeznek maguk is hozzájárulni a taníttatásuk költségeihez, ezért készítenek levél-képeket.
2019-ben Fernando Franco SJ atya Magyarországra látogatott és vele egyeztetve 3 olyan kollégiumot támogatunk, ahová csak "adivasi" (bennszülött törzsi) gyerekek járnak.
2020-ban őket is sújtja a Covid-19 járvány: az iskolák zárva vannak, a szerzetesek élelmiszer-csomagokat hordanak szét a távoli falvakban lakó családoknak.

A gyerekek által festett képek jellemzői:

Préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez "adománygyűjtő termék": a saját lehetőségeikkel ők is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez, kifejezik azt, hogy nem csak
"halat" (adományt) kérnek, hanem ők is hozzájárulnak a
költségeik előteremtéséhez.

Noha a képek egy keresztény iskolában készülnek, témájuk között pl. tájképek is szerepelnek, így nem vallásosak számára is kedves ajándék lehet (pl. tanároknak év végére).

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül - kezelési költséget sem számítunk fel!

2018-ban mintegy 2,2 M forintot,
2019-ben 2,9 M forintot utalhattunk át jólelkű adományozóknak köszönhetően.
2021-ben is szeretnénk adományt eljuttatni: ehhez járulhat hozzá most.

Adakozási = "vásárlási" lehetőségek:
a) személyes kapcsolatokon keresztül vagy e-mailben (bschanda@gmail.com) juttassa el a "rendelést";
b) az adománycserét személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó, ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít - az év bármely szakában - a Harmadik Világ Alapítvány.
Adószám: 19675527-1-42
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: "Indiába"


EMLÉKMISE

A Bokor Közösség tagjai szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Bokor és a Piarista Rend által szervezett, Bulányi Györgyre emlékező misére, halálának 11. évfordulóján.

Időpont: 2021. június 5. szombat, 15 óra

Helyszín: Duna-parti Piarista Kápolna
(1052 Budapest, Piarista köz 1.)

Feltétel: maszk, távolságtartás

Akik nem tudnak személyesen jelen lenni  az emlékmisén, de szeretnének az élő közvetítésbe bekapcsolódni, csatlakozni tudnak a YouTube-csatornán: https://youtu.be/e6DDLZY2Ijw


LÉLEKVÁRÓ elmélkedések

Az idei Lélekváró elmélkedések is sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba
az ország különböző tájairól; a vasárnapokra szólók az "Érted vagyok" folyóiratban is megjelennek.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
Hamvazószerdától - Pünkösdvasárnapig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Lélekváró elmélkedések 2020 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó kötet egyben is letölthető.

Vasárnapi kérdések [Angel]
    február »
    március »
    április »
    május »

NAGYBÖJT 2021.

Feketevasárnap
Kovács László elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapján (2021. március 21.)

Atyám háza
Kovács László elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapján (2021. március 7.)

Kísértés – Bűn – Bűnbánat
Kovács László elmélkedése nagyböjt 1. vasárnapján (2021. február 21.)

HÚSVÉT 2021

  Nagyszombat


Nyitott sírok

Kovács László elmélkedése Húsvét vigíliáján
(2021. április 3.)

 


Húsvét után

Vinczéné Géczy Gabriella: Jézus megjelent Magdalai Máriának (2021. április 6.)

Kovács László Kísértet - Húsvét 3. vasárnapja (2021. április 18.)


"ÉRTED vagyok"

Megjelent az "Érted vagyok" (jézusi tájékozódás folyóirat) 2021. áprilisi (186.) száma.

A legújabb szám tartalmából:
   Jézus-követésa hétköznapokban
   Jézus elvárásai
   Hitvallás - Hit-vallás
   Halász Piuszbörtönemlékei
   Moha-mese
   A Szent Kristóf Ház Székesfehérváron
   Az autizmus világnapja
   Megemlékezés Turiák Ildikóról
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
 

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum


NAGYPÉNTEK

Wass Albert: Nagypénteki sirató

Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?    [... folytatás ...]

Demjén Gábor előadásában meghallgatható >>


"ÉRTED vagyok"

Megjelent az "Érted vagyok" (jézusi tájékozódás folyóirat) 2021. februári (185.) száma.

A legújabb szám tartalmából:
   A hit Isten atyai voltában
   A hit érésének fokozatai
   Isten mint terapeuta
   Mi a hagyomány?
   Jézus és a jelen kérdései
   Életpélda: egy gyermekzenekar
   Búcsú Tímár Ágnestől
   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem
   Moha-mese

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum


VIRÁGVASÁRNAP

Scrovegni-kápolna, Assisi - Pietro Lorenzetti

Jókai Anna: Ima: Virágvasárnap alkonyán

Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után -
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
vacsorál.
a Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A "feszítsd meg" élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illuzióját
engedd elfelednem.


BÚCSÚZUNK...

Venczel Ferenc testvérünk 2021. március 13-án reggelt meghalt.
Hamvasztás utáni temetése március 26-án, pénteken, 13 órakor lesz a piliscsabai temetőben.


"Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet... "


(Babits Mihály: Balázsolás)


ELMENT ...

Vincze Endre (1945-2021)Vincze Endre testvérünk 2021. január 21-én éjjel megtért a Teremtőhöz.
Végső óráiban - saját kezével épített - otthonában, szerető feleségével és gyermekeivel lehetett.
Hatalmas teherbírású, melegszívű, igaz embert veszítettünk el, aki egész életében a Jóisten ügyeiben munkálkodott apaként, nagyapaként, közösségi testvérként, tanárként.

 

Temetése 2021. február 4-én a Farkasréti temetőben lesz, szűk családi körben.

2021. február 6-án (szombaton) 15 órakor kezdődik gyászmiséje a Törökbálinti Római Katolikus Templomban (Pelsőczy Ferenc utca), ahol hálát adunk életéért, majd közösségi megemlékezést tartunk a templomban.

Akadályoztatottság esetén a gyászmise online is követhető lesz, ezt előzetesen az info@vincze.eu e-mail-címen lehet kérni.

Gyászjelentés >>

Elment egy őszinte felebarát,
Ki bárkivel megosztotta házát, asztalát
Ha a szükség az ajtón kopogtatott,
Az ő házában mindig melegséget kaphatott.

(VG)

Istenünk ölelje át szeretetével!


KARITÁSZ - Evangélium

"Péter anyósának kafarnaumi házába visz el minket Márk evangéliuma, ahol az anyós betegen fekszik. Jézus meggyógyítja őt, mire az egész város betegei a ház elé tódultak. Jézus éjjel nem tud aludni, és még hajnal előtt elmenekül a városból. [...]"
Kovács László elmélkedése: Karitász - Evangélium


HAMVAZÓSZERDA 2021.

Hamvazószerdán az Evangélium Máté tolmácsolásában több dologra is figyelmeztet: az adás és adakozás eszményére, az ima és a böjtölés fontosságára, valamint arra, hogy tartózkodjunk a képmutatástól.
Az adakozás, adományozás nem egyszerű: szeretnénk ha jókor, jó helyre menne, amit küldünk (legyen szó pénzről, ruhaadományról vagy egyéb természetbeni segítségről). És szeretnénk megfelelni a jézusi intelemnek is: "a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok", de szeretnénk, ha tetteink olyanok lennének, hogy Jézus "megvalljon minket a Mennyei Atya előtt", ahogy később olvasható: "Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt." (Mt 10, 32.)
Azt gondolom, hogy az ellentmondás csak látszólagos: tetteinkkel kérkedni, külsőségek között adományozni képmutatás, de mindeközben nem felejthetjük el, hogy cselekedeteinknek olyannak kell lenni, hogy az mások számára jó példa, a jézusi tanítás megvallása legyen. Legyen szó nagyböjtről, közösségi és egyéni adományozásról vagy akár imáról. (Pálinkás Barnabás)

Az idei Lélekváró elmélkedések is sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba
az ország különböző tájairól; a vasárnapokra szólók az "Érted vagyok" folyóiratban is megjelennek.


Ő a Messiás?


" Elképzelem, ahogy az öreg János Efezusban írja a maga Jézus-memoárját. Meghatódva gondol vissza arra a napra, amikor először találkozott Jézussal, akit a Keresztelő mutatott be neki. Utánamentek Andrással, és Jézus meghívta őket a szálláshelyére. Tíz óra volt, a mi időszámításunk szerint délután négy óra. Aznap nála maradtak, talán ott is aludtak." [...]
[Kovács László elmélkedése 2021. január 17-én]


JÉZUSRA várva

"Akinek az volt a rendeltetése, hogy bizonyságot tegyen a világ Világosságáról, Mahaira várának börtönébe került; majd szép leány szép táncáért fejét külön egy tálra tették. Sikertelen volt az élete. Akit meghirdetett, aki mint a világ Világossága a világba jött, a Golgotán végezte be. Sikertelen volt az élete. [...]" Bulányi György elmélkedése (1973)


ÚJ ÉV - régi áldás

"Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben."

[Régi áldás ...]


KARÁCSONY 2020

"Tessék! Hallottátok a Jánosprológust, János apostol evangéliumának bevezetőjét. Ő így fejti meg a Karácsony éjszakájának titkát. Nem éppen alkalmas Karácsony másnapjának estéjén közös karácsonyi ünnepünkön filozofálni, de hátha itt van a titok elásva, csak ki kell bányászni... Aztán léphetünk tovább." [...folytatás...]

Kovács László: Istállófiú


Király Ignácz: Bojtárkarácsony (mese)

Garay András: Szamárnyelv


KARÁCSONYI ima pandémia idején Horváthné Bajai Évától

   Segíts, hogy ne féljünk,
   Inkább Hozzád térjünk!
   De ne úgy, mint ki köt üzletet;
   "Ha megmentesz, ezt, meg azt teszek."


   Folytatás >>


"ÉRTED vagyok"

Megjelent az "Érted vagyok" (jézusi tájékozódás folyóirat) 2020. decemberi (184.) száma.

A legújabb szám tartalmából:
   Adventi és karácsonyi meditáció, vasárnapi szentírási elmélkedések
   Szellemi partnerkapcsolat a házasságban
   Pelagius a kereszténység őre
   Interjú Podmaniczki Imrével
   Pedro Casaldáliga emlékezete
   Túrabeszámoló
   Ökológiai szelekció
   Moha-mese


ADVENT 2020

Sokféle várakozás van. Most a názáreti Jézus megszületésére emlékező várakozás, az advent kezdődik el, a történelemben kb. a 2020. alkalommal. Vannak ennél jóval kisebb jelentőségû várakozásaink. [...]
Az idei adventünket rendkívülivé teszi a járvány. Sikerül-e megúszni - forog sokunk fejében -, és ha mégis elkapom, milyen következményei lesznek?
A bezárkózás próbára teszi az emberi kapcsolatainkat is. Legyen az adventünknek tudatos programja a barátságaink, rokoni szálaink ápolása! Ne hagyjuk, hogy a személyes találkozások elmaradása miatt a kapcsolataink kihûljenek! Az internet kiváló lehetőségeket kínál a videó-beszélgetésekre. Használjuk ki! [...]
Testvérem! Kívánom, hogy az idei adventben - és azon túl is - találd meg a Teremtőre való ráhangolódás számodra legalkalmasabb módját, s ebben segítsenek az itt olvasható elmélkedések.
(Balogh László)

A 2020. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették. A várakozás időszakában a vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át, kiegészítve Mlecsenkov Angel lelkiismeret-vizsgáló, gondolatébresztő kérdéseivel.

2020. NOVEMBER-DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Az adventi elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető. >>

A Seeker közösség decemberi vasárnapokra összeállított gondolatai >>

Útkészítők - Kovács László elmélkedése (Advent 2. vasárnapja, 2020. december 6.)
A Szolgálólány - Kovács László elmélkedése (Advent 4. vasárnapja, 2020. december 20.)