Bokor közösség
Bulányi György írásai

Bulányi György írásai

 

BULÁNYI GYÖRGY (1919-2010) - akik ismerték, azoknak Gyurka vagy Gyurka bácsi - teológiai, egyházújító és a jézusi értékeket hitelesen képviselő munkássága rendkívül jelentős lehet mindazok számára, akik komolyan keresik Isten szándékát a történelemben és a saját életükben. Gazdag életművét a személyes kapcsolatok, a közösségi munka és felrázó erejű előadásai mellett több ezer oldalt kitevő írásai jellemzik.
Neve és személye a huszadik század második felében összeforrt a hazai katolicizmus történetével, amelyben - az egyházi és állami üldözés ellenére - hűséges maradt a meglátott evangéliumi értékekhez, s azokat továbbhagyományozta követői számára.
Vallotta, hogy a Föld és az ember alkalmas Isten Országa megvalósítására, ha az ember tud adásban, szolgálatban és szelídségben élni, gondosan megőrizve a Föld ajándékait. Hirdette, hogy a mai kor kihívásaira a jézusi értékrend az egyedüli jó válasz: az emberiségnek - ha élni akar - meg kell változnia, és rá kell lépnie a tudatosság és a szeretet útjára.

Bulányi György szellemi hagyatéka három pilléren nyugszik:
- biblikus teológiájában választ ad arra a kérdésre, hogy miért jött közénk Jézus, és mi tanításának központi üzenete;
- egyháztanában választ ad arra a kérdésre, hogy milyen módon tud az egyház hatékony, hiteles, személyes és tanúságtevő lenni;
- az emberi élettel és társadalmi berendezkedéssel foglalkozó írásaiban választ ad arra a kérdésre, hogyan lehet életörömben, istenközelségben és Istennek tetszően élni.

Ezt a hagyatékot mutatja be szemelvényekben a (halálának 5. évfordulójára kiadott) Bulányi György Füves könyve, valamint hagyatékának elektronikus feldolgozása, amely folyamatosan jelenik meg a közösség honlapján, a Bokorportálon.

Bulányi György írásai

A Bokor kívülről, belülről - múlt, jelen, jövő (1994)
A forrás (1974)
A dinamikus kategória útján (?)
A halálba küldésről (1974)
A hazai katolikus egyház elmúlt félszázada és jelene (1993)
A Jézusban hívő kicsinyek (1977)
A jézusi célkitűzés megvalósításának szociológiai vonásai (1974)
A közös jézusi örökség (1990)
A magatartásbeli azonosságról (1973)
A magyar faj világnapja (2008)
A megbolondult sót hogyan lehet rendbe tenni? (2002)
A munkáról (1976)
A nyaralásról (1976)
A szentlélek működése az egyházban (1972)
A szenvedő elnémul (1972)
A szeretet fojtogatásai (1975)
A titoktartásról (1977)
Aki él és szeret (1976)
Akik magvak a jövőnek (1992)
Az egyházak és az állam (2002)
Az én verseim I. (1976)
Az óesztendrő estéjén (1972)
Advent (1957)
Bokor-Jeruzsálem
(1994)
Búcsú - Dénes Klára (2009)
Búcsú - Havasy Gyula (1996)
Búcsú - Juhász Miklós (1982)
Búcsú - Mustos Pista (2008)
Búcsú - Péch Lilla (1984)
Debreceni disputa (2008)
Egy család indulása (Király) (1974)
Egy nászmise - SzL (1978)
Egyházi, világi, Jézusra emlékeztetrő... (2007)
Elmélkedés egy újmisén - GA (1976)
Eszeveszett volt-e Jézus? (1999)
Édesanyám halálára (1976
Édes-e Jézus igája? (1974)
Éjféli mise - a Régi írás nyomán (2009)
"Éheztem és ennem adtatok..." (1973)
Évvégi hálaadás (1973)
Fatimai hiszekegy (1972)
Gaudete vasárnap (1973)
Hamvas és a kereszténység (2006)
Hangsúlytevéseink (1976)
Házszentelés (1974)
Hiszek (~1983)
Hiszek egy mindentadó Atyában? (2008)
Hitemnek mi köze a hitünkhöz? (1999)
Hitvallás a szeretetrről (1973)
Húsvéti beszéd (1978)
Illemszabályok 21-24. (1976)
Imádság testvérekért (1971)
Jézust várva (1973)
Karácsony '73 (1973)
A [katonai] szolgálatmegtagadás 30. évfordulóján (2009)
Kiknek van hivataluk az egyházban? (1977)
Közös dolgaink (1977)
"Közösség" - az Újszövetségben (1976)
KoLaci aranymiséje (2009)
Lelkigyakorlat (1975)
Lesz-e belőlünk valami? (1973)
Lelkigyakorlatok nyitó estjéről (1976)
Lelkigyakorlatot záró elmélkedés (1974)
Lelkigyakorlatos záróimádság (1974)
Lelkigyakorlatos záróimádságok (1973)
Lelkipásztori marketing (1971/1978)
Levél a NESAM-gyülekezet tagjaihoz (1972)
Mária-napi szentbeszéd (1980)
Mit akar az egy ember? (1974)
Mit olvassunk? (1973)
Nagycsütörtök (1974)
Nagyobbak vagyunk Keresztelő Szent Jánosnál? (1977)
Önértelmezésünk (1976)
Örülj kedves Szûz! (1995)
Piarista nevelés iskolákban (1976)
Pro memoria I. (1980)
Pünkösdi ima (1982)
Suenens könyvét olvasva (1977)
Szállj ránk, élet-adó Lélek (1976)
Szép Szeretet Anyja (1975)
Szentáldozás után (1974)
Szilveszteri számadás (1979)
Tanmenetminta (1972)
Teodíceai problémáink (1977)
Variciók egy témára (1972)