Bokor közösség
Interjúk

Beszélgetések

 

Ez a próbálkozás azt szolgálja, hogy megkíséreljen tanúságot tenni egy közösség néhány, nyilvános megszólalást vállaló tagjának sokéves munkájáról, néhány olyan eseményről és folyamatról, amelyek remélhetőleg mások részéről meghallásra méltóak, mert mélyen emberiek.
A megszólalás és a tanúságul szolgáló esetek is önként vállaltak. Példák, melyek legtöbbször nem példásak, hanem tanulságokban gazdagok. Megmutatják, hogy a cél: Isten Országának építése itt, ezen a Föld nevű bolygón nem csupán az egyén vagy néhány ember elhatározásán, akaratán és kitartásán múlik, hanem mindig és mindenkor belejátszik az, ami nem logikus, érthetetlen a józan ész számára. Ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a sokszor kilátástalannak látszó folyamat hogyan épít mégis.
Nézzétek őket meg alaposan és hallgassátok őket figyelemmel. Ami jó belőle, tartsátok meg.
Avagy, akinek szeme van rá, lássa meg, s akinek füle van rá, hallja meg!

[Farkas István]

 

Bisztrai Márton - Interjú a Hídépítővel

Bognár Éva - Szerepeket játszunk

Erdélyi Klára - A révész

Faragó Ferenc - Szervezett vagy szerves vagy mindkettő?

Faragóné Bircsák Márta - Jel, jelen, jelenlét

Garay András - Emberről, Istenről és közösségükről

Molnár Gyula - Energiák élő folyamában

Trásy Éva - Időtlenül ható kezdeti impulzus

Végh Györgyi - Ajándék

Kundra István - Bele kell adni mindent...