Bokor közösség
Jegyesoktatás

Gondolatébresztő jegyeseknek...


Kedves fiatalok, idősebbek, érdeklődők!
Kedves házasulandók, házasok és egyedülállók!

Szeretettel adjuk közre közösségünk házaspárjainak gondolatait - tanúságtevését azokban a témakörökben, amelyeket érdemesnek gondoltunk házasság előtt átbeszélgetni. Természetesen a tematikát a teljesség igénye nélkül állítottuk össze, de abból indultunk ki, hogy a semminél mindenképpen többre jutunk. Tervezzük további témakörök kidolgozását is, amelyeket folyamatosan megjelentetünk majd ezen az oldalon. Az egyes témák végén általában megtalálhatjátok a szerző-házaspár elérhetőségét. Bátorítunk minden olvasót, hogy a számukra fontos kérdésekben bizalommal forduljanak a megjelölt testvérekhez közös beszélgetés, továbbgondolkodás céljából. (Ha nincs konkrét e-mail cím megadva, akkor írjatok szerkesztõségünkbe, készségesen továbbítjuk a megkeresést.)
Több szerzőpáros jelezte, hogy írását elsősorban saját közösségünk, a Bokor fiataljainak szánta, ezért ez a gyűjtemény jelenleg csak a Bokorportálon található meg.
Kõszeginé Rihmer Melinda

Témakörök:

Önismeret
Szerelem - szeretet – barátság
Megismerkedés – együtt járás szerepe
Egymás megbecsülése, tisztelete
Milyen családmintákat hoztunk?
Szerepek és feladatmegosztás a házasságban
Gyermekvállalás – nevelési elvek
Békességteremtés és konfliktuskezelés házasságban, családban
A szexualitás szerepe és jelentősége
Tartós udvarlás - Mindennapi kedvességek
Érzékenységek - mit szeretek, mi idegesít?
Az anyagiakhoz való viszony - pénzbeosztás
Együtt lakás- külön lakás, életközösség
Megbocsátás, elengedés
Időbeosztás
Környezettudatos életmód
Külső kapcsolataink
Kulturális igényeink
Optimális elvárás
Harmincegy napos imádság házasságra készülve

***

"Az ember elsődleges szocializációs helye a család. A családban az ember megmarad réteghelyzetében: szülő, gyermek, unoka. Egészséges helyzetben nem elnyomó, hanem személyiséget kibontakoztató élettér. Szüleink számára mindig kislányom, kisfiam leszünk. Az unoka felnőttként is unokája nagyszüleinek. A szülőő akkor is szülő marad, mikor gyermekei maguk is szülőkké válnak. Amíg élünk, ez így természetes. [...]"

Király Ignácz: Kapcsolat saját családunkkal és rokonainkkal