Bokor közösség
Események

 

KERESZTELŐ és ELSŐÁLDOZÁS

2024. március 31-én, Húsvét vasárnapján ünnepélyes szertartást celebrált Kovács László, amelynek keretében 5 fiatal katekumen erősítette meg a közösség előtt döntését: Jézus tanítványa akar lenni, és csatlakozik a jézusi asztaltársasági lakomához, kéri az Eucharisztiát is.

A fiatalok három éven keresztül hétről hétre tanultak (teológiát, dogmatikát, szentségtant, etikát ...), és lelkileg is készültek. A katekumenátust (felkészítést) Bajnok Dániel vezette.
Ő kérte fel a katekumeneket döntésük és keresztségi fogadalmuk deklarálására:
"Ünneplő és ünnepelt Testvéreim! A korai keresztények szokását követve három éven keresztü készültünk erre a napra. Most - fiatal Testvéreim - itt álltok a közösség színe előtt, hogy belső döntéseteket előttünk is kinyilvánítsátok, és mi mindannyian megünnepeljük és megpecsételjük azt."

A keresztségi fogadás a jézusi eszmények vállalását és az azzal ellentétes dolgok megtagadását jelenti, erről tettek nyilvánosan tanúságot a jelöltek, amikor a Miséző kérdéseire feleltek.
Katekumenek! Kérdezem tőletek:
- Ellene mondotok-e a Mammon, a Gazdagság ördögének, amely másokat szegénységbe és nyomorba dönt?
Katekumenek: Ellene mondunk!
- Ellene mondotok-e a Hatalom csábításának, amely másokat leigáz és megfoszt a szabadságtól?
Katekumenek: Ellene mondunk!
- Ellene mondotok-e az Erőszaknak, amely öl, pusztít, veszélybe sodorja az egész világot?
Katekumenek: Ellene mondunk!

Kérdezem azt is tőletek:
- Hisztek-e a mindentadó Szeretetben, mely képes magát másokért szegényíteni?
Katekumenek: Hiszünk!
- Hisztek-e a szolgáló Szeretetben, mely képes másokat szolgálva magát kicsivé tenni?
Katekumenek: Hiszünk!
- Hisztek-e az erőszakot nem ismerő, szelíd Jóságban, mely képes kiszolgáltatottá válni és megbocsátóan elviselni a bántásokat?
Katekumenek: Hiszünk!
- Végül: akarjátok-e a jézusi Utat választani, és ennek jeleként kéritek-e a keresztséget?
Katekumenek: Akarjuk!

Az ünnepélyes fogadalom után a keresztszülők kísérték a keresztvízhez leendő keresztlányukat, keresztfiukat.
A keresztelendők fejüket lehajtották, a Miséző pedig háromszor, kereszt alakban öntötte a keresztvizet a keresztelendők homlokára, hogy Jézus szándéka szerint megpecsételődjék a jézusi tanítványságuk.

A keresztényeknek Jézus világosságát kell vinniük az emberekhez - ezt jelképezte a keresztelés szép záró szertartása. A keresztszülők az oltáron égő gyertyáról meggyújtották az ajándékgyertyákat, melyet átadtak megkeresztelt lányuknak-fiuknak, hogy ők a Világosság fiai legyenek: kezükben a fény, nekik is fényhordozóvá kell lenniük.
A Gyertyaláng c. dal eléneklését követően a hívek könyörgését a katekumenek által felkért szülők, ill. keresztszülők fogalmazták meg.

Jézus szövetségkötő és szövetségújító szeretetlakomáján az újonnan megkeresztelt fiatalok is teljes értékű részesei lettek a jézusi asztalközösségnek. Az elsőáldozás számukra is test-véri vér-szövetség Jézus küldetésének folytatására, és áldozatvállalás Isten Országának építésében.

Az áldozás utáni hálaimát a megkereszteltek és elsőáldozók mondták, amit a Miséző hálaadása zárt:
Szerető Istenünk!
Szeretnék én is hálát adni először is Neked, aki életünk forrása és beteljesítője vagy.
Megköszönve Neked az Emberfiát, a mi Nagy Mesterünket, aki megmutatta nekünk az igaz élet Útját.
Megköszönöm Neked Gyurka testvérünket, aki a börtön mélyét is megjárva Bokrot növesztett Neked, ebben a kis országban.
Különösképpen is szeretném megköszönni most Dani testvéremet, aki ebben a Bokorban igazi Jézus-huséggel, immár nem először, három éven keresztül készítette elő a Te Jézusod Útjára kis csapatát.
Végül áldd meg azokat a szülőket, akik hűségesen a Te szándékod szerint nevelték és nevelik gyermekeiket.
És áldd meg segítőiket, a keresztszülőket, és az egész nagy közösséget, a Bokrot, hogy az új elkötelezett fiatalokkal együtt legyen és maradjon a Tűznek Bokra, és Jézusnak, a Feltámadottnak igaz tanúja!

A mise végén Kovács László megáldotta a jelenlévőket:
Testvéreim! A mindentadó Atya oltalmába, Jézus szeretetébe és a Lélek közösségébe ajánlunk titeket. Isten óvja mindnyájatok életét, hogy az Úton járva eljussunk mindnyájan az örök atyai Házba!
Áldjon meg tehát + Bennünket a mi Szerető Istenünk, aki Atyánk, Testvérünk és éltető Lelkünk.

Az ünnepi szertartás a Bokorhimnusz ("Megkötöm magamat") eléneklésével zárult.

A miseénekek Bajnok Kristóf és Bajnokné Vincze Orsolya színvonalas zenei vezetésével és gitárkíséretével hangoztak el.

Kovács László prédikációja >>


CSELEKVŐ nap Óbudaváron

2024. március 15-én egy áldozatkész csapat Óbudaváron kertészkedett: a Bokorház kertjének megtisztításán, a Merre menjek? lélekösvény előkészítő munkálatain dolgoztak.
A cselekvő nap fontosabb mozzanatairól Végh Györgyi készített képes összefoglalót >>


TRÁSY Györgyné Éva köszöntése

2024. március 12-én szentmise keretében köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Trásy Györgyné Éva nénit a budapesti Krisztus Király Kápolnában.
Horváth Árpád SJ plébániai kormányzó celebrálta a misét, az ünnephez méltó módon, lélekemelő formában és tartalmas prédikációval.
A szertartás végén megáldotta Éva nénit, majd jelenlévő hozzátartozóit és közösségi barátait is.

Ezt követően a Bokor képviselete és tagjai nevében Bajnokné Benyhe Judit megható, személyes emlékeket felidézve köszöntötte az ünnepeltet, és átadta "90 éves testvérünk részére a BOKOR közösségben végzett több évtizedes példamutató munkájáért és barátságáért" a díszoklevelet.
Áts András
pedig gyönyörű jácint-kosárral fejezte ki örömünket, hálánkat és jókívánságainkat.

Az ünnepséget a "Serkenj fel..." köszöntő, a "Megkötöm magamat" himnuszunk, valamint az "Erdő mellett estvéledtem..." népdal eléneklésével zártuk.

Csodáljuk Éva néni mindmáig megőrzött lelki erejét, bölcsességét, és azt a nyitottságot, melyet tapasztalunk részéről - nemcsak a Bokor, hanem a tágabb világ problémáival kapcsolatban is.

A kápolnában személyes jelenléttel ünneplők mellett - ahogyan az oklevél laudációjában is olvasható - lélekben és gondolatban sok százan, a Bokor apraja és nagyja, megilletődve volt jelen a jeles napon.

Isten éltessen, és adjon továbbra is erőt minden nap és minden időben, Éva néni!

Laudáció:

Fotó: Orbán Ádám]

A fényképekre kattintva nagyobb méretben megtekinthetők a felvételek.


BOKORBÁL 2024
Tavaszi zsongás

Időpont: 2024. április 27., 17 órától
Helyszín: Szemere Bertalan Általános Iskola
              (1054 Budapest, Szemere utca 5.)

Jelentkezési lap >>

 

Részvételi díj (a terembérlés költségeinek megtérítésére):
   0-6 év: ingyenes
   6-18 év: 1500 Ft
   18 év fölött: 2500 Ft

Csatlakozás a Facebook eseményhez >>

A Bokorbál költői alcíme (Tavaszi zsongás) jól kifejezi a program célját, a szervezők szándékát: örüljünk a (remélhetőleg) szép időnek, a nyár közeledésének, és örüljünk egy kicsit egymásnak is! Találkozzunk, beszélgessünk, ha szeretjük az ilyesmit, táncoljunk, együnk-igyunk, nevessünk, tervezgessük, hogy ki hogy jut el Vépre a nyári Nagytáborba…, és gyönyörködjünk a fiatal generációban, akik egy fergeteges nyitótánccal készülnek. Bízunk benne, hogy a Bokor apraja-nagyja és a közösségeink iránt érdeklődők számára is jó élmény lesz ez a találkozó.

A Bokorbál alatt - hagyományteremtő szándékkal - a Katolikus Karitász egyik kárpátaljai szervezetének támogatására (pénz)adománygyűjtést szervezünk. (A szervezet a helyi rászorulók mellett a háború kitörése óta a Kárpátaljára menekülőket is segíti, munkatársaival kisközösségi szinten évek óta kapcsolatban állunk.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A szervezők: Botond, Eszter, Gergő, Kata, Lilla, Olivér, Orsi


A MERRE menjek? lélekösvény átadása

 

2024. június 8-án adjuk át a lélekösvényt a közönség számára Óbudaváron.
A rendezvényre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Részletes információk a projekt-oldalon olvashatók >>


MESEKONCERT

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, kicsit és nagyot, a Non Confundar kamarakórus karácsonyi mesekoncertjére, amelyben Wass Albert Karácsonyi ének című meséjét adjuk elő, az alkalomhoz válogatott kórusművekkel dúsítva. A koncert után közös batyus agapét tervezünk. A belépés díjtalan!
Időpont: 2023. december 17. (vasárnap) 16 óra.

Helyszín: Józsefvárosi Zeneiskola díszterme (1082 Budapest, Nap u. 33.)
Várunk mindenkit sok szeretettel!

[Bajnok Dániel]

A 2023. november 22-i imaórán elhangzott elmélkedések:


Király Ignácz:
Magyar béke? Jézusi béke?


Benyhe István:
Ima


Bajnok Dániel:
Ima a békéért

Juhász Gyula: Szikratávirat

Testvérek! Emberek!
Közös veszélyben fogjatok kezet!
Bajtársak! Szenvedők!
Boruljatok le a Jóság előtt!
Bukottak! Győztesek!
Az Igazságban egyesüljetek!
Hívők! Kételkedők!
Az Ember vérzik: Szeressétek őt!
Harcosok! Álmodók!
Mindnyájatokban egy bús szív dobog!
Testvérek! Emberek!
Ne öljetek már! Ölelkezzetek!

NOX: Nézz fel!


 

FELHÍVÁS imádságra a békéért
2023. november 22.

 

A keresztények Istene irgalmas, Allah állandó jelzője, hogy könyörületes, a világvallások hívei egymásnak békét kívánva köszönnek, mégis, vezetőik csak ritkán emelik fel közösen szavukat a béke érdekében. Sajnos ma már a béke óhajtása is politikai megítélés alá esik, és van, ahol a békéért nem, csak a győzelemért engedik a nyilvános imát.
Mi, jézusi tájékozódású, békességre törekvő, a Bokor bázisközösséghez tartozó magyar keresztények szomorúan és mélyen megdöbbenve látjuk, hogy kulturális, nyelvi, vallási és képzettségi különbségek vagy történelmi sérelmek és területi igények még ma, Krisztus után 2023-ban is okot adnak arra, hogy népek és csoportok egymás vérét ontsák.
Jézusunk tanításának lényege, hogy nem lehetséges az Isten szeretete emberszeretet nélkül. A békéért ugyan imádkozunk, de azt nem az Isten adja, hanem az Isten szándékát felismerő ember békül meg embertársával.

Mi, a Bokor közösségeihez tartozó, békességre vágyó keresztények, 2023. november 22-én, szerdán 18 órától a Duna-parti Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista köz 1.) egy órás nyilvános, imádságos áhítatot tartunk a világunkat feldúló erőszak ellen a békéért és az erőszak miatt elhunyt áldozatokért. Arra kérjük Mennyei Atyánkat, hogy adjon belátást, érzékeny lelkiismeretet a közösségek, az országok vezetőinek, hogy ne csak tudják, hanem lelkük legmélyéig értsék is meg, hogy Isten a béke Istene, a béke elutasítása pedig a teremtő Szeretet-Isten visszautasítása is egyben.

Közösen gyújtunk gyertyát az áldozatokért, és könyörgünk, hogy az erőszaknak a tárgyalás, a belátás és ne a gyengébb pusztulása vessen véget. Nekünk, magyaroknak az elmúlt évszázadban hatalmas veszteségeink voltak, ezért legyünk mi, akik az elsők között tesszük össze a kezünket és tárjuk ki a szívünket, hogy az Isten irgalmas szeretete működhessen általunk!
Imádkozzunk együtt a békéért és az áldozatok lelki üdvéért!
Legyen a hívő emberek egymást köszöntése valósággá:
Szálem alejkum! Shalom aleichem! Mir! Békesség nektek!

A Bokor bázisközösség képviselete


BOKORFOCI

2023. szeptember 30-án ismét megrendezésre kerül a hagyományos Bokorfoci, melynek ezúttal Dinnyés ad otthont - a tapasztalt játékosok már ismerik a helyszínt. A tavaly jól bevált 4+1-es csapatok jelentkezését várjuk, szeretnénk férfi és női bajnokságot is indítani.

9:30-kor kezdődik az eligazítás, az első meccseket indító sípszó 10:00-órakor hangzik el.
Jelentkezni szeptember 23-ig lehet. További hírek a Facebook-eseménynél olvashatók.
A szervezők nevében:
Varga Bence, Magyar Bálint


NYÁRINDÍTÓ hétvége Bokorligeten
avagy régiós találkozó full extrásan

A Bokor 2. régiójához kötődő családok, gyerekek és felnőttek, unokák és nagyszülők, régiek és újak jöttek össze 2023. június 2-4-ig Bokorligeten, a párhónapostól az 54 évesig.
A hétvégét komoly szervezési és előkészítő munka előzte meg a Frank család vezetésével, és sok-sok segítő bevonásával. Összesen kb. 130-an fordultunk meg a találkozón, ki néhány órára vagy egy hosszú napra, más ottalvósan, több napra tudott eljönni. A változatos programok kicsiknek és nagyoknak is biztosították a minőségi időtöltést, a szombati főnapot nagy közös játékkal indítottuk, majd helyet kaptak a játékos és kézműves foglalkozások, a foci, a méta, a közös éneklés, a pacsmagolás-festés-hennázás, a számháború, a ping-pong, a körsétával egybekötött idegenvezetés Bokorligeten, a gigantikus mennyiségű kürtőskalács sütés, a tematikusan szervezett és a spontán kialakult beszélgetések és a patakozás minden mennyiségben (ez elsősorban az aprótalpúak között volt nagyon népszerű). Közösen étkeztünk, mindenkinek jutott mindenből, és a végén még legalább "12 kosárba gyűjtöttük össze" a maradékot. És este az elmaradhatatlan tábortűz köré gyulve még mindig volt erő és kedv játszani és énekelni, együtt lenni, töltekezni.
Mi maradt utána bennünk? Csak a hála és az öröm, hogy jó ide tartozni, jó együtt lenni, jó együtt nevetni, jó látni, ahogy a gyerekeink kapcsolódnak egymáshoz, jó megtapasztalni, hogy közös a nyelv, amit beszélünk, jó érezni, hogy számíthatunk egymásra, és milyen jó találkozni a nagyon régen látott ismerős arcokkal is. Egyszerűen csak jó (volt) itt lenni a mi Bokorligetünkön.

Bajnokné Vincze OrsolyaBEFOGADÓ ünnep

Szófia Johanna befogadó szertartását ünnepi mise keretében Kovács László vezette 2023. május 28-án.

"Számomra külön öröm, hogy 'szent kísérletünk' folytatódik: és a kisgyerek keresztelés helyett, családi és közösségi befogadó ünnepet ülünk, hogy majd ez a gyermek felnőttként dönthessen az ő Jézusa mellett."
Kovács Lászó: Befogadó


NON Confundar kamarakórus - koncert

Felejthetetlen élményben volt részük azoknak a felnőtteknek és gyerekeknek, akik 2022. november 13-án, vasárnap délután betértek a Józsefvárosi Zeneiskolába.
A Non Confundar kamarakórus - Bajnok Zsuzsa és Rauscher Gyöngy vezényletével - különleges műsorral állt a mintegy 60-70 fős hallgatóság elé, sajátos műfajt teremtve az éneklést a prózával ötvözve tartott egyedi koncertet. A népmesével átszőtt kóruselőadásban felváltva követték egymást a prózai, ám nagyon élményszerűen előadott meseszakaszok és az azokra rímelő, gondosan válogatott zeneművek. Az előadást nagyon jól kiegészítette az erre az alkalomra összeállított vetítettképes prezentáció, amely diafilmszerűen kísérte az eseményeket. Ez a különleges, ötletesen megformált, mesés előadás a hangbeli képességeken túl egyben felvillantotta a kórustagok színészi képességeit is, amit a közönség szintén örömmel nyugtázott.
Lenyűgöző, igazán értékes előadás volt kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősebbnek egyaránt.
(Vincze Anikó)


BOKORFOCI 2022

93 gól, nagyjából 70 fő, 27 (sérülés nélkül) lejátszott meccs, 486 perc játékidő - hogy mi is volt ez? Két év kihagyás után újra futballünnep volt a nagyközösségben, hiszen 2022. október 2-án, vasárnap verőfényes napsütésben megrendezésre került a Bokorfoci a budapesti Orczy-kert műfüves pályáin.
Mint az említett számokból is látszik az idei év futball-tornája rég nem látott érdeklődést generált. A fiúbajnokságra 7 csapat (Pálinkás, Vegyi Gyümi, Jäger FC, Fehérvár, Pofozógép, Brazilok, KVCS), a lánybajnokságra 3 csapat (Telepi Lányok, Lendület Lánycsapat, Harci Csigák) jelentkezett. A sok együttes jelentkezése ugyan némileg kihívás elé állította a szervezőket, de végül a 18 perces mérkőzésekkel minden fiú alakulat és minden lány alakulat összemérhette egymással a tudását.
A lánybajnokság sok izgalmat hozott, és az oda-visszavágós rendszerben már-már körbeverés alakult ki. Ebből a legjobban a Harci Csigák jöttek ki és hódították el a kupát. A legjobb lány góllövő is ebből a csapatból került ki Bajnok Bori személyében. A második helyen a Telepi Lányok, a harmadikon pedig a Lendület Lánycsapat végzett.
A fiúbajnokság is legalább annyi érdekes találkozót produkált, mint a lánycsapatok. Mivel minden fiú együttes megmérkőzött egymással nagyon szoros végeredmény alakult ki a nap végére. Az utolsó meccs előtt 4 csapat állt 10 ponttal a tabella második helyén. A bajnokság döntőjének
beillő záró mérkőzést az első és a második helyen tanyázók vívták, vagyis a Fehérvár, illetve a Vegyi Gyümi. A játék végül döntetlennel zárult, így a Bokorfoci kupát a Fehérvár csapata nyerte el vereség nélkül, a második helyen a Vegyi Gyümi zárt. Az idei év különlegessége volt, hogy a harmadik helyen álló két csapatnak, a Pálinkásoknak és a sashalmi Jäger FC-nek teljesen azonos volt a pontszáma, a gólkülönbsége, a rúgott góljainak az aránya. A két alakulat büntető rúgásokkal döntötte el bronzérem sorsát. A Jäger FC bírta jobban idegekkel az utolsó megmérettetést, így megszerezték a harmadik helyezést. A negyedik helyen a Pálinkás armada, az ötödiken a KVCS, a hatodikon a Brazilok, míg hetediken a Pofozógép végzett. A legjobb góllövő Németh Ábel lett a Jäger FC-ből.
A Bokorfoci nagyon jó hangulatban telt, és a résztvevők fegyelmezettségének hála a szoros játékidőket is sikerült tartani. Gratuláció minden résztvevőnek!
[Zsidi Bernát]


MERZA József - életműdíj


Merza József
90 éves testvérünk részére a BOKOR közösségben végzett több évtizedes példamutató munkásságáért és barátságáért 2022. szeptember 16-án életműdíjat adományozott a Bokor.

"Azzal kezdjük, hogy világhírre tettél szert nem csak magadnak, hanem a mi Bokrunknak is, a katonaság megtagadása, vagyis az erőszakmentesség példaadó megvallása által. Az ilyen "világhír" nem hivalkodás, hanem jézusi csúcsteljesítmény. Példádat sokan követték. [...]" >>

 

dr, Merza Józsefdr. Merza József matematikus 1979. szeptember 18-án (47 évesen) nem tett eleget a 19 napos tartalékos katonai szolgálatra szóló behívónak. Nem akart semmilyen formában együttműködni a hadsereggel. Nyolc hónap fogház-büntetésre ítélték... Azóta az általános hadkötelezettség megszűnt. (1989-tól hazánkban is lehetett alternatív - fegyvertelen katonai vagy polgári - szolgálatot teljesíteni, amit 2004. november 3-án felváltott a szerződéses katonai szolgálat.)

Fotó: Napútonline

"Ellenségem nincs, barátaim vannak. Velük beszélgetek, levelezek. Figyelem a régi, megbecsült öregeket, hogy ők hogyan csinálják."

Búcsú a fegyverektől - Interjú dr. Merza Józseffel (www.budapestedu.hu, Végh Györgyi, 2009.10.02.)

***

"Nem tudom, mi van, mi lehet messzebb egymástól: két égitest vagy két lélek. Mégis, úgy érzem, hogy a szelídség ege alatt elkezdett párbeszédeknek, a spontán, mert nem kierőltetett megnyilvánulásoknak a során üzenetek indulhatnak egymás felé, többet érthetünk egymásból, jobban becsülhetjük egymás őszinte törekvéseit. [...]
Minden életkornak megvan a maga szépsége, amely természetesen tartozik hozzá az élethez.
Azért jó megöregedni, mert olyan új szépségeket fedezünk fel, amelyekről beszélni szoktak."


(Merza József: Regula falsi, Érted vagyok, 2004. február)

***

Merza József: Folyamatos múlt (Napkút Kiadó, 2022)

"Senkit se vezessen félre a romantikus cím. Az itt összegyűjtött néhány elmélkedésnek kevés köze van a regényességhez.
Nem szórakoztató írásnak szántam őket, bár az sem mondható, hogy nagy szakmai felkészültséggel írt elemzések lennének.
Minek gondolom őket? Egy baráti kör életéhez hozzátartozó, napról-napra folytatott helyzetmegítélésnek, vagy inkább a megítélés kísérletének. ... Naplónak és olvasónaplónak, s néhány jó szándékú törekvés rögzítésének."

(Részlet MJ legújabb kötetének előszavából)


  BOKORÜNNEP 2022.

Időpont: 2022. augusztus 20.
Helyszín: Lónyay Utcai Református Gimnázium (1092 Bp, Kinizsi u. 1-7.)

Beszámoló a programokról >>

ÖLNI vagy ölelni? - Kovács László elmélkedése a Bokorünnepen >>


KVT - Becsület vagy boldogulás?

A tavaszi Közösségvezetők Találkozója (KVT) 2022. április 23.
Témája: Becsület vagy boldogulás?

Az idei év kérdését a 2021 novemberében közzétett hívószövegek alapján kínáljuk közösségi megbeszélésre, az írásban született reflexiókat legkésőbb 2022. március 20-ig várják a szervezők a Tájékban megadott címekre. A reflexiók még a KVT előtt elérhetők lesznek, a találkozó munkáját ezzel is segítve.
A személyes megjelenésben akadályozottak számár az online csatlakozás lehetősége biztosított lesz, de szeretnénk, ha az esemény a találkozásokat is szolgálná.
(A végleges program szervezés alatt.)


KVT és emlékmise

2021. június 5-én megtartottuk a Bokor Képviselőinek Tanácskozását (KVT). A hosszú karantén és sok testvérünk súlyos megbetegedése miatt rendkívül nagy izgalommal készültünk az első személyes találkozásra.
A találkozót a budapesti Piarista Kápolna melletti Üveges teremben tartottuk, megközelítve az 50 fős engedélyezett személyes részvételi arány határát. Nagy örömünkre sokaknak sikerült online is bekapcsolódniuk a találkozóba, felemelő volt látni és hallani őket is!
Bajnokné Benyhe Judit bevezető elmélkedését követően Áts András és Márczi Ancsa tartott előadást az önzés-osztozás témában. A felvetett izgalmas és megfontolásra érdemes tartalmakról kiscsoportos beszélgetés keretében mondhatták el a résztvevők gondolataikat. A szekciós megbeszéléseket az előadók által előzetesen megfogalmazott kérdések mentén egy idősebb és egy fiatal csoportvezető moderálta. A találkozó végén az elhangzott hozzászólásokat összefoglalták a csoportvezetők, így valamennyi résztvevő kapott rövid ismertetőt a kiscsoportban elhagzottakról.

15 órakor kezdődött a Bokor és a Piarista Rend által szervezett, Bulányi Györgyre (Gyurka bácsira) emlékező mise, halálának 11. évfordulóján. A személyes résztvevők lazán megtöltötték a Piarista Kápolnát, de a mise a világhálón is követhető volt.
Molnár Lehel
piarista szerzetes celebrálta a misét, ő még ismerte és szerette Gyurka bácsit.
Cserta Gábor, Takács László
és Cserta Balázs igényes zenéjével gazdagította az ünnep színvonalát, lelki élményét.


Vincze Péter prédikációja élvezetes és személyes visszaemlékezés volt Gyurka bácsira, a családtagként számon tartott barátra, lelki vezetőre. Minden szavából érezhető volt, hogy milyen közel állt hozzá Gyurka bácsi.
Áldozás után Király Ignácz személyes hangú hálaimája idézte fel Gyurka bácsi "gyökeret és szárnyat adó" személyiségét.
A hálaadást a Confundar kamarakórus két ima-kórusműve zárta - felelemelő előadás volt.

Vincze Péter Király Ignácz

Vincze Péter: Gyurka bácsira emlékezve

Király Ignácz: Hálaadás Bulányi Gyurka bácsi halálának 11. évfordulóján

Molnár Lehel Takács László , Cserta Gábor, Cserta Balázs Confundar kamarakórus

Akik nem tudtak személyesen jelen lenni az emlékmisén, de szeretnék utólag megtekinteni, a felvétel elérhető a YouTube-csatornán:
https://youtu.be/e6DDLZY2Ijw


KERESZTELŐ és elsőáldozás

2020. augusztus 16-án kereszteléssel és elsőáldozással összekötött ünnepi szentmisét tartott Kovács László. A járványra tekintettel szabadtéren zajlott az istentisztelet, "távolságtartóan", ragyogó napsütésben.

A keresztelést megelőző hároméves katekumenátust (felkészítést) Bajnok Dániel vezette, melynek végén és eredményeként öt fiatal testvérbarátunk nyilvánította ki az ünnepélyes szertartás keretében, hogy Jézus tanítványa akar lenni, és csatlakozik a jézusi asztaltársasági lakomához, az Eucharisztiához is.

A keresztségi fogadásban - ami számunkra a jézusi eszmények vállalását és az azzal ellentétes dolgok megtagadását jelentik - a Misézõ alábbi kérdéseire feleltek a jelöltek:

Katekumenek! Kérdezem tőletek:
- Ellene mondotok-e a Mammon, a Gazdagság ördögének, amely másokat szegénységbe és nyomorba dönt?
Katekumenek: Ellene mondunk!
- Ellene mondotok-e a Hatalom csábításának, amely másokat leigáz és megfoszt a szabadságtól?
Katekumenek: Ellene mondunk!
- Ellene mondotok-e az Erőszaknak, amely öl, pusztít, veszélybe sodorja az egész világot?
Katekumenek: Ellene mondunk!

Kérdezem azt is tőletek:
- Hisztek-e a mindentadó Szeretetben, mely képes magát másokért szegényíteni?
Katekumenek: Hiszünk!
- Hisztek-e a szolgáló Szeretetben, mely képes másokat szolgálva magát kicsivé tenni?
Katekumenek: Hiszünk!
- Hisztek-e az erőszakot nem ismerő, szelíd Jóságban, mely képes kiszolgáltatottá válni és megbocsátóan elviselni a bántásokat?
Katekumenek: Hiszünk!
- Végül: akarjátok-e a jézusi Utat választani, és ennek jeleként kéritek-e a keresztséget?
Katekumenek: Akarjuk!

Az ünnepélyes fogadalom után a keresztszülők kísérték a keresztvízhez leendő keresztlányukat, keresztfiukat.
A Miséző megkérdezte a katekumen keresztnevét, majd háromszor, kereszt alakban vizet öntött a keresztelendő homlokára és ezt mondta: "N., én megkeresztellek téged + az Atya + és a Fiú + és a Szentlélek nevében."
A keresztelendők fejüket a víz alá hajtották, hogy Jézus szándéka szerint megpecsételődjék a jézusi tanítványságuk.

A keresztség szertartásának befejezéseként még egy szép, jelképes szertartás következett. A keresztényeknek Jézus világosságát kell vinniük az emberekhez, kezükben tehát a fény, és nekik fényhordozóvá kell lenniük. A keresztszülők az oltáron égő gyertyáról meggyújtották az ajándékgyertyákat, melyet átadtak megkeresztelt lányuknak-fiuknak, hogy ők a Világosság fiai legyenek.

A mise végén Kovács László megáldotta a jelenlévőket:
Testvéreim! A mindentadó Atya oltalmába, Jézus szeretetébe és a Lélek közösségébe ajánlunk titeket. Isten óvja mindnyájatok életét, hogy az Úton járva eljussatok - és veletek együtt mi is eljussunk - a megígért Országba!
Áldjon meg tehát + Benneteket a Szerető Isten, aki Atyánk, Testvérünk és éltető Lelkünk.

Az ünnepi szertartás a Bokorhimnusz ("Megkötöm magamat...") eléneklésével zárult.

Kovács László prédikációja >>

Hálaadó imák (Szita Anna, Pálinkás Tamás) >>

    


KVT – 2016. tavasz

A Bokor közösségvezetői és képviselői 2016. április 23-án a Szemere utcai iskolában tanácskoztak (KVT). Két kiemelt témán gondolkodtak és cseréltek véleményt: az erőszakmentesség mai kihívásait és a Bokorhoz tartozás ismérveit járták körbe, valamint a Hang Közösség és a 8. régió mutatta be karizmatikus tevékenységét, közösségépítő és lelki programjaikat.
A rendezvényről készült képes összefoglaló olvasható portálunkon. »»


HÚSVÉT a Bruderhofban

2015 tavaszán a György család néhány tagja látogatást tett az angliai Darvellbe, az ottani - hutteri gyökerű - kb. 300 fős családközösségbe. A húsvéti ünnepkört is magába foglaló látogatás élményeiről Gabi készített érdekes, tartalmas beszámolót:
Húsvét a Bruderhofban »


BOKORÜNNEP 2016

2016. február 27-én a Kőbányai Szabadidő Központban "Kincsünk a Bokor - kincsünk a Bokorban" gondolat jegyében szervezte meg a az idei Bokorünnepet a X. régió.
A jelenlévők valóban kincseket kaptak! A programokról Király Ignácz írt összefoglalót »


BNT 2012 - Kaposvár

2012. augusztus 2-5. között 13. alkalommal rendeztük meg a Bokor Nagytábort, idén Kaposváron.
A találkozó mottója: „Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!” volt.
Ebben az esztendőben is számos érdekfeszítő, gazdagító programmal és előadással készültünk.
Ízelítőt folyamatosan publikálunk a tábor anyagaiból.

BNT 2012Kőszeginé Rihmer Melinda:
Összefoglaló a BNT 2012. programjairól

A táborban készült fényképek
Fotó: Kecskés András (további képekről is nála lehet érdeklődni)

Faragóné Bircsák Márta
Személyi érettség, közösségi megosztás

Amit nem adunk tovább, tényleg „megkukacosodik”?

Faragóné Bircsák Márta
előadásának prezentációja.

 

Szegheő József (Totya) tolmácsolásában hangzott el a péntek reggeli szentmisén Johan-Ludvig Runeberg verse:

Paavo gazda
Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.

[...]

gyertya
Ragyogj Bokor!

A vasárnapi zárómise szövege, benne a beszéd, melyben Kovács László csokorba (bokorba) szedte gondolatait.

 


BOKOR TV tábor

Trásy Éva összefoglalója a rendezvényről:

Egyházasfalu 4 falu egyesítéséből jött létre, a címeren mind a 4 szerepel: Dasztifalu (Básti), Gógánfa, Keresztény, Egyházi(Egyházasfalu)Dőry István a Bokor TV táborba hívta a műsorszerkesztés és a fenntartható fejlődés iránt érdeklődőket.
A tábor 2012. június 28-tól július 1-jéig tartott, de akik előbb érkeztek, azokat is szívesen fogadták.
A Bokor és Bisztrai György nordic walking csapatának néhány tagja, összesen tizenketten és István egy volt tanítványa jelentette a tábor résztvevőit.
A programban a TV szerkesztésének tanulmányozása volt az egyik fő cél, hogy a szerkesztőgárda szaporodjon, s a már sokat dolgozókat pihenőre lehessen engedni.
A másik fő cél a tájékozódás és tapasztalatszerzés a fenntartható életmódról, természetvédelemről, öko-gazdálkodásról. Erről István tartott előadást, felsorakoztatva a nyugati országokban bevált módszereket is, és bemutatva a saját működő természetkímélő eszközeit. Ilyen pl. a napkollektor, vízkeringetős kemencével működő központi fűtés, száraz komposztálható WC (a fürdőszobában) és hasonlóak, továbbá szó esett a tervekről, az öko-falurész a megvalósításának érdekében tett lépésekről.
A tanulás, tanítás és a résztvevők elhelyezése két helyen történt. Bíró Erzsébet, (szerkesztő, informatikus, egy éve a falu lakója) és a Dőry házaspár volt a vendéglátó, Magdi a háziasszony.
A munka céltudatosan és szorgalmasan folyt; de falun még a nap is hosszabb, sok minden belefér: nordic walking edzés és gyaloglás, látogatás a pékségben, a kenyérsütés folyamatainak megfilmesítése, esti szekeres, biciklis, gyalogos kirándulás, templomnézés, meghitt beszélgetés, ima a kápolna előtt, betekintés a „mennyország ablakán”. Tűző napon gyaloglás a harmadik faluba, ahol Varga Gábor falukutató, régész, az ősi magyarság kultúráját ismerő, tárgyi hagyományait, építkezését őrző és újraépítő mester mutatta meg nekünk kincseit. Részt vettünk a falu délutáni énekkari műsorán és az esti tábortűznél is, ahol is Bisztrai barátunk rögtönzött emlékezetes közösségi találkozót. Meg kell említeni még a tábornyitón Gyuri hol elérzékenyítő, hol megnevettető bábjátékát, amellyel elindította a családias együttlét, a zökkenőmentes szeretetlégkör alaphangulatát.

1
2
3
4
5
6

JUNIÁLIS 2012

Juniális2012. június 16-án Öcsi meghívására a halásztelki és péceli közössége vendégül látta a Gyökér közösség tagjait Szigetszentmiklóson, a Horgásztanyán.

A találkozóról összefoglaló készült, és fényképek.


MAJÁLIS 2012

9

A 6. régió apraja-nagyja szép számban jelent meg a régiómajálison 2012. május 27-én.
1
2
3
4
6
5
7
8
10

BOKORÜNNEP
Az idei Bokorünnepet 2012. január 28-án, szombaton rendeztük Budapesten.
A programot, az előadásokat és a színes ünnepi hangulatot a fehérvári közösségek biztosították.
Betekintés nyerhettek a résztvevők Magyar Laci beszámolóján keresztül a fehérvári közösségek városi szintű karitász munkájába, Zsombok Gyuri pedig a szabolcsi cigánypasztoráció örömeiről és gondjairól beszélt és vetített képeket. A sok-sok szükség láttán újra érezhettük mások terheit, az adakozás és szolgálat jó példáját.
Cserta Gáborék zenéje, a tánc, a humor, a sok beszélgetés és találkozás méltóan készített fel bennünket a Várnai Laci által bemutatott szentmisére.
A „a ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel ” (Zorán: Az ünnep) hangulatát érezhették meg a jelenlévők, átélve az összetartozás és az egység érzését. (Garay Bandi)

A fehérvári szervező testvérek nevében Magyar Laura köszönő sorai:
"Édes teher volt számunkra, hogy ismét gazdái, szervezői lehettünk a a Bokorünnepnek. Mint minden megbízatás, ez is felelősséggel töltött el bennünket, és újabb összefogásra, együttműködésre késztette csapatunkat. Mi, fehérváriak, szeretünk együtt lenni, és közösen cselekedni. A munka növeli kohéziónkat, felszabadítja kreativitásunkat, előcsalogatja rejtett kincseinket.
Szerettük volna, hogy az ünnep minden résztvevő számára élményt jelentsen. Reméljük, hogy a nap programja szolgálta a szellemi, lelki, érzelmi feltöltődést, ugyanakkor lehetőséget teremtett jóízű beszélgetésekre, alkalmat adott a jövőbeni feladatok tervezgetésére, vidámságra, ellazulásra is.
Külön öröm volt számunkra, hogy a Bokorünnepen kerültek átadásra a vezetőképző tanfolyam tanúsítványai is. Köszönjük a szervezőknek, előadóknak a szolgálatot, fiataljainknak a részvételt. Büszkék lehetünk mindannyiukra.
Köszönöm barátainknak a helyszínt, a közvetlen hangú előadásokat, a zenét, éneket, táncot, vidám színdarabokat, a szentmisét, gyermekprogramokat, a konyhai szolgálatot és minden kicsi és nagy megmozdulást.
Az ünnep végén nagyon sokan kifejezték köszönetüket. Most mi is szeretnénk ezt megtenni, hiszen minden adás, szolgálat, csak akkor nyer értelmet, ha van rá befogadó. Tehát köszönjük, hogy jelenlétetekkel megtiszteltétek ezt a napot!
"

Képek a 2012. évi Bokorünnepről

PETTENDRE került a 720 kg élelmiszeradomány

2011. november 25-26-án az Élelmiszerbank önkénteseiként ezúttal a pécsi Gyurgyóka közösség is gyűjtött tartós élelmiszert az egyik kicsi Tesco áruházban. Legnagyobb meglepetésünkre több mint 720 kg élelmiszer jött össze! Egyik közösségi tagunk így fogalmazott: „Visszatért az emberek jóságába vetett hitem.”

AdománygyűjtésKész szociológiai tanulmány egy ilyen szolgálat: látni a púpozott – konyakkal, szalámikkal megpakolt – kosarakat, akik szó nélkül húznak el mellettünk, s a kisnyugdíjast, sokgyerekes cigány családokat, akik sorban teszik be a lisztet, cukrot, olajat, rizst, tésztát és hallatlan ötletességgel még ezer minden mást. Némelyek megköszönték, hogy megszervezzük azt, hogy ők is segíthetnek. Persze voltak olyanok is, akik mérgesen mordultak, hogy már ideje lenne, hogy nekik is segítsen valaki, de velük is tudtunk pár kedves szót váltani. Tapasztaltuk azt, hogy ezt a műfajt is tanulni kell, jövőre már ügyesebbek leszünk, ha újra belevágunk.

Adományosztás PettendenMi már eleve úgy szerződtünk, hogy csak abban az esetben vállaljuk a közreműködést, ha mi oszthatjuk szét az adományokat.
Így aztán az adomány nagy része Pettendre került, abba a Szigetvár melletti kis cigányfaluba, ahol 148 emberből kettőnek van fizetett munkája, s ahol már többször megfordultunk. Kivétel nélkül mindenki kapott adományt, a mennyiség attól függött, hogy hány fős család volt a rászoruló. Remek ötletnek bizonyult, hogy nem egy helyszínen osztottunk, hanem a polgármesterrel és egy segítőjével szép sorban odamentünk minden házhoz, s a falu vezetőjének irányításával osztottuk ki az élelmiszereket. Így sikerült a visszaéléseket kikerülni.  Nagy volt az öröm és a hálálkodás!
JátszóházUtána a közösségi házban játszóházat szerveztünk a gyerekeknek, ahol volt színezés, gyöngyfűzés, puzzle rakás, könyvjelző, ajándék képeslap készítés stb. Praktikusan a falu összes gyereke eljött, s a szülők is ott csücsültek, beszélgettek velünk. Akinek sikerült valamit alkotnia, az választhatott egy mesekönyvet, amit a Bokor Nagytáborban gyűjtöttünk. A maradék 73 db-ot pedig az ottani könyvtárnak ajándékoztuk.

A szolgálatban a közösség minden tagja részt vett, fiataljaink, s még néhány barát is besegített. Ért minket néhány rossz élmény is, de kell, hogy megtapasztaljuk, a szeretet kiszolgáltatottá tesz, s a kudarcokat is meg kell tanulnunk feldolgozni. Alapjában véve azonban nagyon jó volt értelmes munkát végezni, valódi szükséget enyhíteni, s egyben magunkat és a közösséget építeni.

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a szolgálat során készült fényképeket is. Képgaléria >>

A Gyurgyóka közösség nevében
Kőszeginé Melinda


MAJÁLIS
2011. május 28-án a Gyökér közösség majálist rendezett. A Kis-dunai Horgász Egyesület volt a vendéglátónk. Gyönyörű virágos kertben, barátságos épület és fedett terasz állt rendelkezésünkre. Szükség is volt rá, mert kétszer is megindult az „égi áldás” nagy mennydörgés kíséretében. Akik éppen sétálni voltak, közvetlenül fejükön, ruhájukon érezhették. No, de hála Istennek, nem fázott meg senki.
Mikor megérkeztünk, a parti réten már ropogott a tűz a két bogrács alatt. Testvéreink már főzték a finom babgulyást, s a remek halászlét. A halászlé saját fogású harcsából és pontyból készült, majd nagy tálakban tálalták. Az asztalra házi készítésű sütemények is kerültek. Névnapjukat ünneplő testvéreinket tortával és pezsgővel köszöntöttük.
Emlékezetes élmény maradt a csónakázás. A Kis-Duna ág békésen folydogáló vizében egészséges, friss nádasok nőnek, és sok vízi madár él. Csönd, hatalmas mennybolt, fodrozódó víztükör… nyugalom és béke. A parti növények és a folyó illata mélyen belélegezve újult erővel tölti el a testet. Csak az evezők halk csobogása hallatszik, s az Isten adta természet halk neszei. Újul a lélek. Evezős testvérünk jól ismeri a helyet, kis lagúnákba kanyarodott, ahol a parti fűzek simogatták arcunkat, s el lehetett érni a nád sima szárait. Kiskacsák menekültek előlünk a nádas védelmébe. Nagy tavirózsa telepek kezdték bontogatni bimbóikat. Egy-egy gyerek próbálkozott a horgász mesterséggel, de már volt is a hálójukban valami. Nagyon, nagyon szép út volt.
A parton maradottak koccintgattak, beszélgettek. Volt tréfás előadás, taps, nevetés.
De „víg beszéd közt a gyors óra ment”, s ideje volt búcsúzkodni.
Minden kedves testvérünknek ilyen szép közösséget építő kirándulás kívánunk!

Majális     Majális     Majális
Majális Majális Majális A fotós

BOKORFOCI

2010 őszén is megrendezésre kerül a nagy hagyományokkal rendelkező Bokorfoci, amely rendezéséről a fehérváriak gondoskodnak.

Legfontosabb információk:

Időpont: 2010.09.18. 10 h

Helyszín: Söréd , Rákóczi utca (füves focipálya)

Játékszabályok:
A csapatok 5+1-es fellállásban léphetnek pályára, természetesen korlátlan cserével a kispadon.
2x15 perces mérkőzések lesznek.A csoportmérkőzéseket az egyenes kieséses szakasz követi.

Nevezés:
Férfi és n ői csapatok jelentkezését egyaránt várják a szervezők.
A nevezéseket 2010. szeptember 11-ig kell leadni. A nevezési díj előreláthatólag minimális, csapatonként 2000 Ft lesz. A nevezéseket a bokorfoci@citromail.hu e-mail címre küldjétek a csapat nevével, létszámával, illetve, hogy a női, vagy férfi csapat-e.

Elérhetőségek: A www.bokorfoci.g-portal.hu honlapon folyamatosan tájékozódhattok a legfrisseb információkról.