Bokor közösség

Mi a "bokor"?

Botanika

1. Közvetlen a föld fölött elágazó fás szárú növény.
2. Lágy szárú növénynek egy - vagy egymáshoz közeli -több tőről nőtt
    csoportja
3. Munkacsapat, különösen halászbokor
    (Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó)

Szimbolika

1. Égő és el nem égő csipkebokor, melyből Isten hangja szól
    (2. Mózes 3,2)
2. Szőlőtőke, melynek ágain szőlőfürtök nőnek (János 15,5)
3. Mustármagból fává nőtt kerti növény, melynek ágai között a madarak
    fészket rakhatnak (Máté 13, 31-32)

A "Bokor" elnevezés eredete

A közösségre a "Bokor" elnevezés a 70-es években "ragadt rá". Forrása Bulányi Györgynek egy 1973-ban írott tanulmánya volt, melyben az akkor világszerte sarjadó mozgalmakat nevezte "bokroknak". Ebből kiindulva egy újságíró használta a kifejezést erre a közösségi hálózatra. A közösség az elnevezést magáénak érezte, hiszen a szó egyaránt utal a kifejező botanikai és szimbolikus értelemre is.

A BOKOR önmeghatározása

A Bokor katolikus gyökerű, a jézusi szeretet-eszményt képviselő emberek testvéri társasága, erkölcsi megújulási mozgalma.
(BOKOR önmeghatározás 2004)