Bokor közösség
Bulányi György

Az alapító

Bulányi György     Bulányi György   Bulányi György 

Bulányi György (1919. január 9.-2010. június 6.)

BULÁNYI GYÖRGY  (1919. január 9.-2010. június 6.) magyar-német szakos tanár, diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte, 1943-ban szentelték pappá a piarista rend tagjaként. 1945-től a debreceni piarista gimnázium tanáraként szervezett és vezetett kisközösségeket. Neve egybeforrt a magyarországi kisközösségi (bázisközösségi) mozgalommal.

Tevékenységéért ("illegális államellenes szervezkedés") 1952-ben a Rákosi-rendszer életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. A börtönből 1960-ban amnesztiával szabadult, ezután szállítómunkásként kereste kenyerét, s mellette kitartóan dolgozott alapművén, mellyel a '60-as évek végére készült el. Munkájának címe: Keressétek az Isten Országát! (KIO). Ez a szamizdatban hat kötetben terjesztett mû az evangéliumokban Jézus ajkára adott mondatok biblikus teológiai szintézisére épül, melyből az egy csúcsértékes Szeretet-istenkép kristályosodik ki. P. Bulányi a pártállami diktatúra és üldözés ellenére is újra kezdett kisközösségeket gyűjteni. Az általa vezetett ("egybeszeretett"), a jézusi üzenet lényegét keresõ és azt megvalósítani akaró bázisközösségek eszmeiségét meghatározta a jézusi örökség istenképe, és az ebbõl kikövetkeztetett etika: lét-, magatartás- és sorsazonosság Jézussal (ld. KIO).
    Bulányi atya a kommunista diktatúra által elsorvasztani akart katolikus hit és gyakorlat megtartásának szándékával hívta életre a Bokor-mozgalmat, s egy olyan egyház megvalósulásáról álmodott, mely alulról szerveződő bázisközösségekből áll (ld. Egyházrend). A pártállamnak ezzel ellentétes céljai voltak: a mozgalom életterének beszűkítése, elszigetelése más testvér-szerveződésektõl, s mielõbbi megszűnése.  A katonai szolgálat Bokorból induló megtagadása elégséges indoknak bizonyult a nyílt üldözésre.
     A magyarországi egyházi vezetőkre gyakorolt állami nyomás hatására a püspöki kar 1982-ben elítélte P. Bulányi tanait, eltiltotta õt a nyilvános misézéstől, kifogásolt tanait pedig a Hittani Kongregációhoz terjesztette fel. A Kongregáció prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros (XVI. Benedek pápa) 1986. január 31-én levélben felszólította P. Bulányit, hogy vonja vissza tanításait (ld. Nagypénteki levél). Az eretnekség vádja alól P. Bulányi mentesül, ha aláírja a Ratzinger bíborostól a II. vatikáni zsinat dokumentumaiból összeállított, tizenkét pontos listát. P. Bulányi aláírta ezt a listát, és kérte, hogy egy tizenharmadik, ugyancsak a zsinati dokumentumokból származó, szövegrésszel  kiegészíthesse azt: "csak a lelkiismeretének tartozik engedelmességgel". A prefektus így nem tekintette aláírtnak a dokumentumot, szerinte a kiegészítés viszonylagossá tette az állásfoglalást. A kompromisszum az egyházi büntetés 16. évében született meg: Bulányi páter kiegészítése a negyedik pont részeként bekerült a dokumentumba, amelyet ő így is aláírt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1997. szeptember 19-én tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy "megszűntek a ... korábban hozott korlátozó intézkedések".
     Nem szűntek meg: ma, közel tíz esztendő után is, csak a plébánostól meg nem hirdetett miséket mondhat vasárnaponként egy városszéli kápolnában. Államunk a rendszerváltozás után bocsánatot kért tőle, nyugdíját a törvényes előírások alapján rendezte. Egyháza vezetői nem kértek bocsánatot tőle, életútját az egyházba integrálhatatlannak tekintik.
(2007)


KVT és emlékmise

2021. június 5-én megtartottuk a Bokor Képviselőinek Tanácskozását (KVT). A hosszú karantén és sok testvérünk súlyos megbetegedése miatt rendkívül nagy izgalommal készültünk az első személyes találkozásra.
A találkozót a budapesti Piarista Kápolna melletti Üveges teremben tartottuk, megközelítve az 50 fős engedélyezett személyes részvételi arány határát. Nagy örömünkre sokaknak sikerült online is bekapcsolódniuk a találkozóba, felemelő volt látni és hallani őket is!
Bajnokné Benyhe Judit bevezető elmélkedését követően Áts András és Márczi Ancsa tartott előadást az önzés-osztozás témában. A felvetett izgalmas és megfontolásra érdemes tartalmakról kiscsoportos beszélgetés keretében mondhatták el a résztvevők gondolataikat. A szekciós megbeszéléseket az előadók által előzetesen megfogalmazott kérdések mentén egy idősebb és egy fiatal csoportvezető moderálta. A találkozó végén az elhangzott hozzászólásokat összefoglalták a csoportvezetők, így valamennyi résztvevő kapott rövid ismertetőt a kiscsoportban elhagzottakról.

15 órakor kezdődött a Bokor és a Piarista Rend által szervezett, Bulányi Györgyre (Gyurka bácsira) emlékező mise, halálának 11. évfordulóján. A személyes résztvevők lazán megtöltötték a Piarista Kápolnát, de a mise a világhálón is követhető volt.
Molnár Lehel
piarista szerzetes celebrálta a misét, ő még ismerte és szerette Gyurka bácsit.
Cserta Gábor, Takács László
és Cserta Balázs igényes zenéjével gazdagította az ünnep színvonalát, lelki élményét.


Vincze Péter prédikációja élvezetes és személyes visszaemlékezés volt Gyurka bácsira, a családtagként számon tartott barátra, lelki vezetőre. Minden szavából érezhető volt, hogy milyen közel állt hozzá Gyurka bácsi.
Áldozás után Király Ignácz személyes hangú hálaimája idézte fel Gyurka bácsi "gyökeret és szárnyat adó" személyiségét.
A hálaadást a Confundar kamarakórus két ima-kórusműve zárta - felelemelő előadás volt.

Vincze Péter Király Ignácz

Vincze Péter: Gyurka bácsira emlékezve

Király Ignácz: Hálaadás Bulányi Gyurka bácsi halálának 11. évfordulóján

Molnár Lehel Takács László , Cserta Gábor, Cserta Balázs Confundar kamarakórus

Akik nem tudtak személyesen jelen lenni az emlékmisén, de szeretnék utólag megtekinteni, a felvétel elérhető a YouTube-csatornán:
https://youtu.be/e6DDLZY2Ijw


EMLÉKMISE Bulányi György halálának 10. évfordulóján

Bulányi GyörgyBulányi György (1919-2010) piarista szerzetestanár halálának 10. évfordulóján, 2020. június 6-án (szombaton) a 18 órakor kezdődő szentmise keretében emlékezik meg alapítójáról a Bokor Közösség. A szentmisét Szilvásy László SP tartományfőnök celebrálja a Kalazanci Szent József Piarista Kápolnában.

A járványhelyzetre tekintettel az ünnepi megemlékezés élő közvetítésébe online módon be lehet kapcsolódni a https://youtu.be/21Agzdkzy2I weboldalon.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és szeretettel várunk!

***

Bulányi György: Pünkösdi ima (1982)

"Szentlélek Isten, virrasztva és imádkozva kérünk, légy velünk mindig. Nem azt kérjük, hogy céljaink szolgálatába állj, hanem hogy ismertesd meg velünk Istent (Iz 11,3) és útjait, és tedd, hogy mindig Istennel legyünk, akaratát cselekedve.
Add, hogy halljuk hangodat (Jn 3,8), felismerjük jelenlétedet és mindig tisztelettel és imádattal álljunk Istenünk előtt.

Köszönjük, hogy megismerhetünk és bennünk maradsz (Jn 14,17). Tedd számunkra ezt a virrasztást is szívünkbe írt törvényedre emlékeztető jellé (V.Móz 6,8).
Köszönjük, hegy ígéreted szerint kiáradsz Isten egész népére, és mint az eső a kiszáradt talajt, életre kelted személyiségünket (Iz 32.15; 44,3; Ez 36,25; Joel 3,1k). Mi, természettől eltávolodott emberek az esőt már csak "rossz idő"-nek nevezzük; gyógyítsd meg hasonló, torz idegenkedését korunk emberének Istentől, amely minket is megfertőz.
Alakítsd át szívünket, hogy befogadjuk Isten Szavát és mindennek ellenére hűségesek legyünk ahhoz (Iz 59,21; Zsolt 143,10).

***

BULÁNYI 100 emléknap »
2019. január 05-én emléknapot szervezett a Bokor Közösség Bulányi György születésének 100. évfordulója alkalmából a Duna-parti Piarista Kápolnában.

***

BULÁNYI GYÖRGY emléknap »
2015. június 06. - halálának 5. évfordulóján


Meghívó »

Bulányi György Füves könyve2015. június 6-án idézzük fel Gyurka bácsi lelki-szellemi-emberi hagyatékát halálának 5. évfordulója alkalmából.
Helyszín: Duna-parti Piarista Kápolna, 1052 Budapest, Piarista u. 1.
Az egész napos programra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
A 10 órakor kezdődő emléknapra előadásokat, személyes vallomásokat, élménybeszámolókat, kiállítást, dia- és filmvetítést tervezünk; 17 órakor szentmise lesz, utána pedig látogatás Gyurka bácsi sírjához.
Az emléknap tervezett programja »

Az évforduló alkalmából megjelenik Bulányi György Füves könyve.
Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye 1500 Ft-os áron (elő)rendelhető a régióvezetőknél.
(Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu)

"Bulányi György – akik ismerték, azoknak Gyurka vagy Gyurka bácsi – teológiai, egyházújító és a jézusi értékeket hitelesen képviselő mun-kássága megkerülhetetlen mindazok számára, akik komolyan keresik Isten szándékát a történelemben és a saját életükben. Gazdag élet-művét a személyes kapcsolatok, a közösségi munka és felrázó erejű előadásai mellett a több ezer oldalt kitevő írásai jellemzik."
(Részlet az ajánlóból - Vinczéné G. Gabriella)

***

Bulányi György a piarista rendhez és a Bokorhoz tartozás kettős kötelékében, szellemi frissességét megtartva élete utolsó órájáig dolgozott; a Bokor közösség és a piarista szerzetesrend tagjainak körében 2010. június 6-án fejezte be földi életét.

Temetés        Temetés

  Gyászjelentés  -   Obituary notice

  Emlékező tájékoztatás   -   Memoir

 


EmlékmiseMegemlékezés Bulányi György halálának első évfordulóján
2011. június 25.
Összefoglaló a megemlékezésről
Urbán József beszéde a Belvárosi Ferences Templomban
Mlecsenkov Angel imája BGy. sírjánál


Emlékmise - 2. évfordulóMegemlékezés Bulányi György halálának
2. évfordulóján

2012. június 10.
Összefoglaló a megemlékezésről
Fényképek

 


KARÁCSONY
Bulányi György - A 2009. évi éféli misén2009-ből 2010-re váltó karácsony éjszakája Prédikáció 2009.12.24.

 

VASMISE

Bulányi György piarista tanár 2008. január 5-én
mondta vasmiséjét a Duna-parti Piarista Kápolnában.

1919 – 1943 – 2008

Áldjon meg az Isten, az örök Szeretet,
Világíts fényével testvéreid között,
Hogy arcod fényéről Reá ismerjenek!

Prédikáció 2008.01.05. Vincze Endréné (Gabi) laudációja >>
Prédikáció 2008.01.05. Bulányi György vasmiséjén elhangzott prédikációja >>

Néhány fénykép >>

Fényképalbum >>

Ebből az alkalomból készített Gyurka bácsival Czene Gábor (Népszabadság) interjút. >>

A Népszava híradása >>


Írások - gyűjtemény

Bulányi György írásművei folyamatosan jelennek meg portálunkon - hagyatékának elektronikus feldolgozásának ütemében - a Szellemi kincsek/Bulányi György írásai menüpontban.


Publikációk:

Besúgás...
2009-ből 2010-re váltó karácsony éjszakája
Mérleg nyomán - olvasói levél

Olvasói levél Markchies: Miért terjedt el a kereszténység az ókor végén c. cikkéhez (A Mérleg 2007/4. alapján) (2008. április 13.)

Mérleg nyomán - olvasói levél Az én istenképem (2008. január)
Besúgás... Prédikáció a vasmisén (2008. január 5.)
Besúgás... A magyar irodalom legjézusibb versei (In: Kapu, 2007/11-12)
Besúgás... Bulányi György előadása „Az egyházak és az állam” c. konferencián (2002. 02.27.)
Besúgás...

A Bokor kívülről, belülről: múlt, jelen jövő (1994. 08.06.)

Besúgás...
Prédikáció
Prédikáció dr. Szabó Márta 80. születésnapján
A találkozó A találkozó (színdarab)
 

Bulányi György könyvként megjelent fõbb művei:

Keressétek az Isten Országát! I-V. (KIO) (Irotron, 1990-1991)
  1. kötet
  2. kötet
  3. kötet
  4. kötet
  5. kötet
  Mutatók
Szent Pál teológiája I-VIII. (Bokorliget, 1995-1998)
A Bokor lelkisége (Bokorliget, 1995)
Metanoeite! (Bokorliget, 2004)
Napló I-IV. (Püski, 2003-2005)
Örököljük a Földet? (Iroton, 1991)
Merre menjek? (Irotron, 1991)
Merre ne menjek? (2008)
Egyházrend
Erény-e az engedelmesség? (Egyházfórum 3, Luzern, 1989)
Ópusztaszer (Irotron, 1992)
Nagypénteki levél (Irotron, 1993)
Jászolba fektették (Irotron, 1994)

Interjú-kötet:
Szakolczay Lajos: Páter Bulányi (Új idõ, 1989)

Interjú:
90 év tanúsága – és tanulsága…- Márczi Imre beszélget Bulányi György piarista atyával (2009)
Sikertörténet? - Beszélgetés a 80 éves Bulányi Györggyel (1999)
Radikalizálódtam... - Kovács László beszélgetése a vasmisés Bulányi Györggyel (ÉV, 2008. április)
így élek… elvtelenül? - Siposhegyi Péter beszélget Bulányi Györggyel (Koinonia, 2008. április)
A történelmi kereszténység igazi arca - Gavra Gábor beszélget Bulányi Györggyel (Magyar Narancs, 2005/9. (03. 03.))
Ne nagy légy, hanem kicsi I-II. rész - Iványi Gábor beszélget Bulányi Györggyel (Beszélő, 12. szám, 1997)

Állam és egyház - Kossuth Klub (2001. március 27.)

A Jézust követo Bulányi atya - Duna TV (2010)

Előadás:
Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége (2010.09.20.)

Internet:
Máté-Tóth András: Bulányi György teológiája (1996/2002)

Tarnóczy Szabolcs: Bulányi dosszié (Szemezgetés Bulányi György piarista szerzetessel kapcsolatos publikációkból - magyarokvasarnapja.com)
Tarnóczy Szabolcs: Bíborban született ügynökök

Pintér István: Bulányi, a tisztelendő - írásbeli rekviem (MEK, 2011)


Bulányi György írásainak német fordítását Johann Mark készítette.

Die nachstehende Schreiben von Georg Bulányi wurden von Johann Mark übersetzt.

Sucht das Reich Gottes!  (Keressétek az Isten Országát! - KIO)
1. Buch
2. Buch
3. Buch
4. Buch
5. Buch

Ist Gehorsam eine Tugend  (Erény-e az engedelmesség?)
Kirchenordnung  (Egyházrend)
Pastorales Marketing  (Lelkipásztori marketing)
Spiritualität der Busch-Bewegung  (Bokorlelkiség)
Die jesuanische Gemeinschaft  (A jézusi közösség)
Soziologische Züge der jesuanischen Gemeinschaft (A jézusi közösség szociológiai vonatkozásai)
Die Erfüllung unserer Sendung  (Küldetésünk beteljesítése)