Bokor közösség

ETIKAOKTATÁS

A Bokor Közösségfejlesztő, Kulturális Egyesület 1994-ben alakult, nonprofit szervezet, tagjaink az ország különböző területeiről kapcsolódnak be a munkába. Az alapító okirat tanúsága szerint különös hangsúlyt szeretnénk fektetni az ifjúság erkölcsös nevelésére, a családok támogatására, az erőszakmentes, környezettudatos életmódra, a hazai és nemzetközi karitatív akciókban való részvételre és az egyesület szellemiségét tükröző kiadványok megjelentetésére.

Az egyesület megalakulásakor, majd több éven át az ETIKA mint tantárgy közoktatásunkban való megjelenésének elősegítése, szorgalmazása határozta meg döntően tevékenységünket.

A pedagógusokból álló munkacsoportunk tagjai szívós, úttörő munkával összeállítottak egy etika tantervet, és megírtak egy hozzá illeszkedő tankönyv-sorozatot, 3-12. évfolyamra. A sorozat címe: "Gondolkodás és viselkedés". Ezekben a művekben igyekeztünk felekezetek fölötti szemlélettel megjeleníteni az erkölcsi alapismereteket. Konferenciát is szerveztünk a cél megvalósítása érdekében, az 1997/98-as tanévben pedig igen sikeres etikaoktatásra felkészítő pedagógus-továbbképző tanfolyamot, ami szintén előrevivő, úttörő kezdeményezés volt. A fővárosban elsőként az egyesületünk 80 órás, akkreditált tanfolyamán 24 pedagógus vizsgázott és kapott oklevelet, majd taníthatott emberismeretet/etikát általános és középiskolában. A tematika kialakításakor igyekeztünk sokszínű, különböző helyzetekre alkalmazható elméleti és módszertani segítséget nyújtani a résztvevőknek. Szakterületükön elismert, az iskolai etikaoktatást szükségesnek és fontosnak gondoló szakembereket (pedagógusokat, kutatókat, pszichológust, teológust egyaránt) kértünk fel egy-egy téma feldolgozására.

Örömünkre szolgál, és eredményesnek tekinthető a munkában való részvételünk, mivel az etika ma már tantárgyi rangra emelkedett, s az etika szakot azóta már egyetemen oktatják.