Bokor közösség

VALLÁSISMERET
Kovács László - V. Ilkó Györgyi:

Kiadványunk önálló tanulásra, ismeretszerzésre is alkalmas formában, felekezetektől független szemlélettel közvetíti a vallási jelenséggel összefüggő ismereteket. Szeretnénk bemutatni az "erkölcsi világörökség" azon részét, mely a az emberiség történetében az egyes vallásokban jelenik meg, s vallásra, nemre, nemzetre, korra való tekintet nélkül képviseli az örök emberi ethoszt.
Könyvünk középiskolások számára készült, de tanulmányozásra ajánljuk az etikát, emberismeretet, filozófiát oktató pedagógusoknak, osztályfőnököknek és mindenkinek, akit érdekel a az "emberi jelenség".
Az első fejezet - kedvcsinálóként - letölthető honlapunkról is. Köszönettel várjuk a véleményeket!

A Vallásismeret fejezetei:
  1. A vallási jelenség - meghatározások
  2. A vallás keletkezése, fejlődése
  3. A vallásos hit és kultusz
  4. A valláserkölcs és a vallási szervezet
  5. A vallás jelentősége és kritikája
  6. Új vallási mozgalmak

Üzenet:

Név:
Tel:
E-mail: