Bokor közösség
Arcélek és arcvonások

Arcélek és arcvonások Bulányi György portréjához

 

Bulányi György hosszú élete egy-ügyű, szenvedélyesen Isten országa-fókuszú volt, de sokoldalú tevékenysége számos különböző nézőpontot enged meg.
A különböző nézőpontok, az egyetértések és a vitatások rajzolhatják meg pontosabban portréját, emelhetik ki, vagy éppen tehetik hangsúlyárnyékba egyes vonásait.
A halálának 5. évfordulójára készült kötet szerzői saját nézőpontjukból vázolják fel Gyurka bácsi arcvonásait.
Rövidebb-hosszabb írások egyaránt születtek így, amelyeket ezúton is ajánlunk a kedves Olvasó szíves figyelmébe.
A felkért szerzők mellett a Bokor közösség egyes tagjainak személyes élményei vagy irodalmi jellegű alkotásai és tudományos igényű továbbgondolások is helyet kaptak a gyűjteményben, tovább pontosítva az arcéleket egy-egy arcvonással.
A kirajzolódó portrét nyilvánvalóan mindenki a saját szemüvegén keresztül nézi - meglátva és kiemelve a számára leglényegesebb megőrizni és továbbvinni való üzenetet egy nagyformátumú személyiség életművéből.

Elmélyedő olvasgatást, bátor továbbgondolkodást kíván a szerkesztőség!

Arcélek és arcvonások Bulányi György portréjához

Bekény Zsombor: A Mátyásföldi ház
Máté-Tóth András: Bulányi mester
Urbán József: Bulányi György piarista, az elég jó ember
Benyhe Bernát: Kétféle ember... - a magyartanár Bulányi
Kállay Emil emlékeiből
S. Wolcsánszky Erzsébet: A bölcső
Merza József: Egyetemisták
Trásy Györgyné Éva: Gyurka bácsi emlékkönyvébe
Vincze Endre és Vinczéné Géczy Gabriella: Csatárka
Véghné Ilkó Györgyi: Bulányi, a lakóközösség-tag
Kaszap Márta és István: Életünk, közösségünk Gyurka bácsival az életközösség felé
Kovács László: Bulányi, az eszmeharcos
Király Ignácz: Bulányi György és Jézus adástörvénye
Csapody Tamás: Elmélet és gyakorlat - részlet
Gromon András: Az ő köpenyéből bújtunk ki
Bene Éva: Az első találkozások
Kőszeginé Melinda: Emlékszilánkok Gyurka bácsiról
Varga László: Személyes emlékek...
Sági József és Bulányi György levélváltása (1999)
Csontos Barnabás gondolatai
Habos László: Kézfogás (vers); és tanítvánnyá lett a mester...
Farkas István: Mese az öreg szőlősgazdáról
Simonyi Béla: Képzelt interjú ikertestvérekkel (2008-09)

 

Készült 2015-ben, Bulányi György halálának 5. évfordulója alkalmából.