Bokor közösség
Mozaikok

Mozaikok

 

BÚCSÚZUNK...

Kaszap László haláláról testvére, István adja közre a gyászhírt:


Kaszap László
Testvérem életének 73. évében,
súlyos betegségét türelemmel viselve,
2020. október 24-én
elhunyt.

Hosszú éveken keresztül Barcza Barna közösségébe járt, majd a Gyurka bácsi vezette Öregek1 közösség tagja volt.
Élete során képességeit és elkötelezettségét a péceli és a budaörsi egyházközségekben is kamatoztatta.
Bízva Istenben elfogadjuk Testvérem halálát, szeretettel emlékezünk Rá!
az egész Kaszap család


NYILATKOZAT
a világban tapasztalható erőszak ellen - különös tekintettel a hazai fegyverbeszerzésekre és hadiipari beruházásokra

2020. október 05.


"ÉRTED vagyok"

Megjelent az "Érted vagyok" 2020. októberi (183.) száma.
A jézusi tájékozódás folyóirat továbbra is online olvasható (egyelőre bizonytalan az újság nyomtatott változatának megjelenése és postázása).

A 2020. októberi szám tartalomjegyzéke:

"Fényesebb a kardnál a lánc"
Tours-i Szent Márton, a katonaságmegtagadó
Assisi Szent Ferenc, a misszionárius
Sebastian Castellio, a Jézus-követő reformátor
Megemlékezés Bisztrai Lászlóról és Tunyogi Csapó Gáborról
Vasárnapi szentírási elmélkedések
Moha-mese
Vasárnapi szentírási elmélkedések
Szelídség az ökológiában

ÉV 2020. október


5 éve ment el Totya

SzegheQ József (Totya)Szegheő József (Totya) testvérünket 2015. szeptember 16-án ölelte magához az Atya mennyei otthonában.
5 év távlatából tekintünk vissza tevékeny életére, hűségére, emberi nagyságára.

Tekes Ágnes Nóra: Szegheő József, alias Totya

(Az október 1-jei temetési szertartásáról és az azt követő megemlékezésről készült összefoglaló portálunkon. >>)


BOKOR-ÉPÍTŐ

Bulányi Gyurka bácsi - hatalmas szellemi kincsei mellett - örökül hagyta nagyon szeretett óbudavári nyaralóját is, igy a Bokorház és a kapcsolódó nagy telek a Bokor közös tulajdona.
Ez a Balaton-felvidéki kis zug is kincs, test és lélek felüdítésére alkalmas színtér. Pontosabban: azzá tudnánk varázsolni...
Erre a varázslatra hívjuk az érdeklődőket, támogatókat!
Legyen egy BOKOR-ÉPITŐ projekt!


VIRTUÁLIS Bokor Nagytábor 2020 (vBNT-2020)

BNT 2020 online

A virtuális Bokor Nagytábor rögzített programjai:

Igeliturgia és képzelt riport Máriával - vBNT 2020
Igeliturgia és képzelt riport Máriával
Kovács László és Miklovicz László vezetésével
Kapcsolatok - vBNT 2020 Kapcsolatok
Bajnok Dániel előadása
Répamese - vBNT 2020 Visszajött a répa
A mese rendezője és előadója:
Vincze Eszter
Musoros est - vBNT 2020 Műsoros est
Szerkesztő: Magyar Bálint 

A rendezvénnyel kapcsolatos visszajelzéseket, kérdéseket a virtualis.bnt@gmail.com e-mail-címre lehet küldeni, köszönettel fogadjuk.


KERESZTELŐ és elsőáldozás

2020. augusztus 16-án kereszteléssel és elsőáldozással összekötött ünnepi szentmisét tartott Kovács László. A járványra tekintettel szabadtéren zajlott az istentisztelet, "távolságtartóan", ragyogó napsütésben.

A keresztelést megelőző hároméves katekumenátust (felkészítést) Bajnok Dániel vezette, melynek végén és eredményeként öt fiatal testvérbarátunk nyilvánította ki az ünnepélyes szertartás keretében, hogy Jézus tanítványa akar lenni, és csatlakozik a jézusi asztaltársasági lakomához, az Eucharisztiához is.

A keresztségi fogadásban - ami számunkra a jézusi eszmények vállalását és az azzal ellentétes dolgok megtagadását jelentik - a Misézõ alábbi kérdéseire feleltek a jelöltek:

Katekumenek! Kérdezem tőletek:
- Ellene mondotok-e a Mammon, a Gazdagság ördögének, amely másokat szegénységbe és nyomorba dönt?
Katekumenek: Ellene mondunk!
- Ellene mondotok-e a Hatalom csábításának, amely másokat leigáz és megfoszt a szabadságtól?
Katekumenek: Ellene mondunk!
- Ellene mondotok-e az Erőszaknak, amely öl, pusztít, veszélybe sodorja az egész világot?
Katekumenek: Ellene mondunk!

Kérdezem azt is tőletek:
- Hisztek-e a mindentadó Szeretetben, mely képes magát másokért szegényíteni?
Katekumenek: Hiszünk!
- Hisztek-e a szolgáló Szeretetben, mely képes másokat szolgálva magát kicsivé tenni?
Katekumenek: Hiszünk!
- Hisztek-e az erőszakot nem ismerő, szelíd Jóságban, mely képes kiszolgáltatottá válni és megbocsátóan elviselni a bántásokat?
Katekumenek: Hiszünk!
- Végül: akarjátok-e a jézusi Utat választani, és ennek jeleként kéritek-e a keresztséget?
Katekumenek: Akarjuk!

Az ünnepélyes fogadalom után a keresztszülők kísérték a keresztvízhez leendő keresztlányukat, keresztfiukat.
A Miséző megkérdezte a katekumen keresztnevét, majd háromszor, kereszt alakban vizet öntött a keresztelendő homlokára és ezt mondta: "N., én megkeresztellek téged + az Atya + és a Fiú + és a Szentlélek nevében."
A keresztelendők fejüket a víz alá hajtották, hogy Jézus szándéka szerint megpecsételődjék a jézusi tanítványságuk.

A keresztség szertartásának befejezéseként még egy szép, jelképes szertartás következett. A keresztényeknek Jézus világosságát kell vinniük az emberekhez, kezükben tehát a fény, és nekik fényhordozóvá kell lenniük. A keresztszülők az oltáron égő gyertyáról meggyújtották az ajándékgyertyákat, melyet átadtak megkeresztelt lányuknak-fiuknak, hogy ők a Világosság fiai legyenek.

A mise végén Kovács László megáldotta a jelenlévőket:
Testvéreim! A mindentadó Atya oltalmába, Jézus szeretetébe és a Lélek közösségébe ajánlunk titeket. Isten óvja mindnyájatok életét, hogy az Úton járva eljussatok - és veletek együtt mi is eljussunk - a megígért Országba!
Áldjon meg tehát + Benneteket a Szerető Isten, aki Atyánk, Testvérünk és éltető Lelkünk.

Az ünnepi szertartás a Bokorhimnusz ("Megkötöm magamat...") eléneklésével zárult.

Kovács László prédikációja >>

Hálaadó imák (Szita Anna, Pálinkás Tamás) >>

    


21. BOKOR Nagytábor (BNT-2020)

BNT 2020 online

A 21. Bokor Nagytábor (BNT) szervezését alapjaiban megváltoztatta a járvány. Bár idén csak virtuálisan tudunk találkozni, 2020. augusztus 15-én minden érdeklődőt szeretettel várunk a BNT-2020 online rendezvényre!

Program:

 A délelőtti szabadon elérhető online programok *:  Bokor Érintő >>

Műsoros est >>

(Technikai segédlet >>)

9:00-9:30 Mese* - Visszajött a répa (Vincze Eszter rendezésében)
9:30-10:30 Igeliturgia* (Kovács László és Miklovicz László vezetésével)
10:45-11:30 Kapcsolatok* - Bajnok Dániel előadása
11:45-13:00 Kiscsoportos beszélgetés az előadásról (Zoom-on keresztül)
13:00-17:00 Szünet
17:00-18:30 Vetélkedő Frank Tibor vezetésével (Zoom-on keresztül)
20:00-tól Műsoros est*

A mese, az igeliturgia, az előadás és a műsoros est szabadon megtekinthető lesz a Bokor Érintő Facebook-oldalon.

A műsoros estre rövid, maximum 5 perces, jó minőségű videókkal július 31-ig lehet jelentkezni, Magyar Bálint várja a virtualis.bnt@gmail.com e-mail-címre küldött anyagokat és az esetleges kérdéseket.

A kiscsoportos beszélgetésre és a vetélkedőre Zoom-on keresztül előzetes regisztráció után lehet majd csatlakozni. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében mielőbb, de legkésőbb 2020. július 31-ig szükséges jelentkezni.
BNT 2020 regisztráció >>

 A regisztrációkor megadott e-mail-címre elküldtük a meghívót!

Virtuális BNT 2020 - technikai segédlet

A rendezvénnyel kapcsolatos technikai vagy tartalmi kérdéseket a virtualis.bnt@gmail.com e-mail-címre várják a szervezők.


ARANYMISE

  
Az aranymisén készült fényképek és a szertartás videófelvétele >>

Podmaniczki Imre2020. július 5-én, vasárnap 12 órakor, a Páhi templom előtt mutatja be aranymiséjét kedves paptestvérünk, Podmaniczki Imre.
Szeretettel vár mindenkit!
Imádságban adjunk hálát vele együtt ezen a lélekemelő ünnepi találkozón - aki tud személyesen, aki nem tud jelen lenni lélekben.

Meghívó >>


BISZTRAI László - szoboravatás

"Mindig ugyanazokat az értékeket képviseltem: hit és szeretet, elvfeladás nélkül!"

Bisztrai László atya, Laci bácsi (1920-2010) születésének 100. évfordulója alkalmából 2020. június 28-án, vasárnap a Dabas-Gyón katolikus templomban (2373 Vasút u. 28.) 11 órakor kezdődő szentmisén emlékezhetünk meg szerény, barátságos, szeretetteljes alakjáról, példaadóan elkötelezett, Isten-központú életéről.
Az ünnepi alkalom keretében Dabas díszpolgárának mellszobrát Láng András plébános szenteli fel..

Meghívó >>

"Egész papi pályafutásomban igyekeztem a hivatásomnak eleget tenni: lelkiismeretemet a Szentírás alapján formálni, és azután az így formált lelkiismeretem szerint cselekedni. Szeretet - szolgálat - segítés; ezek
voltak a céljaim. Ezek gyakran nem látványos dolgokra vezettek, hanem apróságokra. Azt hiszem, a kötelességteljesítés is a vértanúság egyik útja. Nem feltétlenül kell nagy dolgokat keresni. Csak el kell fogadni minden nap, amit az a nap hoz, és abban kell helytállni az elvekhez ragaszkodva, hittel és hűséggel.
"
(Schanda Beáta interjúja a "vasmisés" Laci bácsival 2008-ban készült, az "Érted vagyok" folyóirat júniusi számában jelent meg >>)


AJÁNLÓ

Apák napja alkalmából Bajnok Dániellel készített interjút Tamásfalvi Hanna, mely 2020. június 21-én 16 órától online meghallgatható a Mária Rádióban (az aktuális nap után az archívumban lesz elérhető).


EMLÉKMISE Bulányi György halálának 10. évfordulóján

Bulányi GyörgyBulányi György (1919-2010) piarista szerzetestanár halálának 10. évfordulóján, 2020. június 6-án (szombaton) a 18 órakor kezdődő szentmise keretében emlékezik meg alapítójáról a Bokor Közösség. A szentmisét Szilvásy László SP tartományfőnök celebrálja a Kalazanci Szent József Piarista Kápolnában.

A járványhelyzetre tekintettel az ünnepi megemlékezés élő közvetítésébe online módon be lehet kapcsolódni a https://youtu.be/21Agzdkzy2I weboldalon.
Minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és szeretettel várunk!


PÜNKÖSD

  Bulányi György: Pünkösdi ima (1982)

"Szentlélek Isten, virrasztva és imádkozva kérünk, légy velünk mindig. Nem azt kérjük, hogy céljaink szolgálatába állj, hanem hogy ismertesd meg velünk Istent (Iz 11,3) és útjait, és tedd, hogy mindig Istennel legyünk, akaratát cselekedve.
Add, hogy halljuk hangodat (Jn 3,8), felismerjük jelenlétedet és mindig tisztelettel és imádattal álljunk Istenünk előtt.

Köszönjük, hogy megismerhetünk és bennünk maradsz (Jn 14,17). Tedd számunkra ezt a virrasztást is szívünkbe írt törvényedre emlékeztető jellé (V.Móz 6,8).
Köszönjük, hegy ígéreted szerint kiáradsz Isten egész népére, és mint az eső a kiszáradt talajt, életre kelted személyiségünket (Iz 32.15; 44,3; Ez 36,25; Joel 3,1k). Mi, természettől eltávolodott emberek az esőt már csak "rossz idő"-nek nevezzük; gyógyítsd meg hasonló, torz idegenkedését korunk emberének Istentől, amely minket is megfertőz.
Alakítsd át szívünket, hogy befogadjuk Isten Szavát és mindennek ellenére hűségesek legyünk ahhoz (Iz 59,21; Zsolt 143,10).

[A teljes ima >>]


100. születésnap

Havasy Gyula (Gyuszi bácsi) születésének 100 évfordulója alkalmából emlékezünk életének állomásaira.
1996-ban halt meg Nagysápon, temetésére készülve írta Bulányi György:
"Nála alázatosabb embert nem igen ismertem. Nem láttam dühösnek. Nem tapasztaltam, hogy fájót mondott volna valakinek. Nem tudom, hogy milyenek az igazi szentek, de én Gyuszit elfogadom igazinak."

Megemlékezés Gyuszi bácsiról születésének 100. évfordulóján


RÁSZORULÓK támogatása

Kísérjük figyelemmel a körülöttünk élő rászorulók várhatóan jelentősen megnövekvő számát, akik elvesztették állásukat vagy hosszú hónapokra a fizetésüket, és komoly megélhetési nehézségei támadtak.
Aki teheti, küldjön adományt a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány bankszámlájára (10200902–32712999), mivel feltehetően nagy szükség lesz a rászorulók támogatására. A közlemény rovatba a "járvány" szó kerüljön.
Gondolkodjunk közösen az eddig is peremre szorultan élő, zömében kis falvakban lakó, s most még nehezebb helyzetbe kerülő embertársaink megsegítésének lehetőségein.

Nagy szüksége van most a támogatásra a "Csak egyet" Alapítványnak is, akik a legkiszolgáltatottabb budapesti embereket támogatják. Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várjuk a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány bankszámlájára, száma: 10200902-32712999. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: "ételosztásra".


BNT - Bokor Nagytábor

Az idei Bokor Nagytábort pótló virtuális találkozónkat 2020. augusztus 15-én, szombaton tartjuk meg. A közvetítést előreláthatólag a Bokor Érintő Facebook-oldalon és a Bokorportálon keresztül lehet majd követni.
Tervezett program:
délelőtt: mesés színjáték, liturgia, előadás és kiscsoportos beszélgetés
délután: vetélkedő és műsoros est.
Előzetes információkat is közzéteszünk ezeken a felületeken, érdemes az oldalakat figyelni.


ADÓ 1% felajánlása

A Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány adószáma: 18160525-1-42
A "Teljes Élet" Szociális Alapítvány adószáma: 18483170-1-07


ÉTELOSZTÁS hajléktalanoknak
Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várja a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítványa a 10200902-32712999 bankszámlára.
Az alapítvány adószáma: 18160525-1-42
A közlemény rovatban szerepeljen: "ételosztásra"
A támogatást genetikus úton, személyesen is eljuttatható az Alapítványhoz.


KÖNYVAJÁNLÓK

Bulányi György születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg a piarista szerzetes 2005-ben írt Önéletírása, melyben hosszú életének 87. évében visszatekintett nem mindennapi életútjára. A szerző személyes sorsán keresztül vezeti végig az olvasót a XX. századon, így a kötet egyszerre szubjektív visszaemlékezés és társadalomtörténeti, egyháztörténeti dokumentum is.
Kiadó: Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület

"Úgy érzem, hogy amit most, 87. évemben mondok, az már '49-ben készen volt. ...

Ma is, negyven éve is, hatvan éve is ugyanaz a forrásom: Máté, Márk, Lukács, János. ...

Csak írtam és írtam, amibe belefogtam, hogy tisztában legyek vele, hogy mit is gondolok, azazhogy Jézus mit gondolt. Mert Ő volt számomra az etalon. ...

Csak azt akartam megmutatni, hogy Jézus mit tanított."

Az igényes megjelenésű, 500 oldalas, keménytáblás Önéletírás (bolti ár 3.000 Ft) rendelhető: bokke@bokorportal.hu


Merza József: Nagypapa túrázik

Szerkesztő: Kállay Kotász Zoltán (Napkút Kiadó)

 

 

 

 


Merza József
: Naplemente

Szerkesztő: Kállay Kotász Zoltán (Napkút Kiadó)

 

 

Merza József: Mivé lesz az ember?

A kötet szerkesztője Kállay Kotász Zoltán (Napkút Kiadó)

MJ (Merza József, 1932, matematikus, könyvtáros, tanár, tankönyvíró, szakfordító) "A kezdetek kezdete óta (1950-es évek vége) tagja a Bokor katolikus bázisközösségnek, annak a lelkiségi csoportosulásnak, mely az elmúlt rendszerben a hitélet megújításának reményében szakított a világi hatalomnak aláhajló hivatalos egyházi vezetéssel, és vállalva zaklatást, meghurcoltatást, évtizedeken át kitartott a szabad Jézus-követés eszméje és gyakorlata mellett.
Merza József igazi civil, olyan társadalmilag elkötelezett ember, aki kezdeményezője volt Magyarországon a halálbüntetés, majd az általános hadkötelezettség eltörlésének.
[...]" (Kállay Kotász Zoltán)

***

Elmélet és gyakorlat

Keresztény katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon 1979 és 1989 között, különös tekintettel a Bokor római katolikus bázisközösségre

Csapody Tamás 1993-ban befejezett szakkönyve ma is megalapozott és érvényes. Örömmel adunk hírt arról, hogy a Szerző az eredeti művet elektronikus formában hozzáférhetővé tette az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK MEK) felületén mind a szakmai, mind a szélesebb olvasóközönség számára."

***

Isten országa rajtatok áll vagy bukik! - megjelent Gromon András új könyve.

Isten országa rajtatok áll vagy bukik!A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Több mint negyven éve foglalkoztat Jézus alakja: személye, tanítása és életpéldája egyaránt. Az évek múlásával egyre inkább az érdekelt, hogy a sok évszázados félreértéseket és félreértelmezéseket eltávolítva, hogyan lehetne minél jobban megközelíteni a feltételezhetően "valódi" Jézust (tudományosan szólva "a történeti Jézust"). Mivel ennek a törekvésnek az eredménye - természetszerűleg - mindig csak töredékes lehet, szükségszerű, hogy csak vázlatokkal tudok szolgálni Jézus hiteles arcképének megfestéséhez.
Néhány kisebb terjedelmű írást átvettem 1999-ben megjelent, Ki dobja az első követ? c. kötetemből, ezektől eltekintve azonban az utóbbi öt évben született tanulmányokat gyűjtöttem itt egybe.
Ezek az írások a 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban, ugyancsak az Elpídia Kiadónál megjelent Márk-, Lukács- és Máté-kommentáromra épülnek, azoknak az eredményeit összegzik vagy tanulságait vonják le egy-egy témára vonatkozóan. Ha tehát az olvasó esetleg megalapozatlannak találja egyik-másik állításomat, kérem, olvassa el azok részletes indoklását kommentárjaim nyomtatott vagy elektronikus változatában.
A dolog természetéből fakad, hogy ugyanarra a jézusi történetre, példázatra vagy mondásra, illetve ezek magyarázatára az eltérő témájú tanulmányokban, sőt olykor egyazon íráson belül is többször hivatkozom, az idézett rész más-más oldalát vagy rétegét világítva meg."

A könyv ára: 2.500 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail címén és portálunkon is.
(A Szerző szívesen fogad észrevételt vagy kritikát!)

***

BULÁNYI György füveskönyve

Bulányi György Füves könyve2015. december közepén megjelent a füveskönyv 2. kiadása.
A kötet Bulányi György halálának 5. évfordulója alkalmából készült,
Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye
1500 Ft-os áron rendelhető a régióvezetőknél.
Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu


E-KÖNYVEK
Gromon András néhány írása e-könyv formátumban is elérhető portálunkról.

   Vissza Jézushoz

   okostelefonra, tabletre

   Amazon Kindle olvasóra


JÉZUS evangéliuma
Gromon András három évtizednyi kutatómunka után az elmúlt évtizedben lefordította ógörögből a szinoptikus evangéliumokat, és magyarázó jegyzeteket írt hozzájuk. Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában címmel az Elpídia Kiadó adta ki a három kötetet - 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban.
A három kötet összesen kb. 9000, részben az egyes evangéliumokon belüli, részben az evangéliumok közötti, bizonyos szövegrészekre vagy lábjegyzetekre való hivatkozást/utalást tartalmaz, amelyek a további elmélyedést vagy kutatást segíthetik. Ezeknek a hivatkozásoknak a föllapozása azonban a nyomtatott könyvek esetében meglehetősen körülményes és fárasztó, ezért a különböző szövegrészletek könnyebb összevethetősége érdekében a szerző a három kötetet (az evangéliumok fordítását és a kommentárokat) együtt is közzétette az interneten:

Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában


JEGYESEKNEK
- gondolatok, tanúságtevések

Szeretettel adjuk közre közösségünk házaspárjainak gondolatait - tanúságtevését azokban a témakörökben, amelyeket érdemesnek gondoltunk házasság elõtt átbeszélgetni. Természetesen a tematikát a teljesség igénye nélkül állítottuk össze, de abból indultunk ki, hogy a semminél mindenképpen többre jutunk. Tervezzük további témakörök kidolgozását is, amelyeket folyamatosan megjelentetünk majd. Az egyes témák végén általában megtalálhatók a szerző-házaspár elérhetősége. (Ha nincs konkrét e-mail cím megadva, akkor írjatok szerkesztőségünkbe, készségesen továbbítjuk a megkeresést.) Bátorítunk minden olvasót, hogy a számukra fontos kérdésekben bizalommal forduljanak a megjelölt testvérekhez közös beszélgetés, továbbgondolkodás céljából.

Jegyesoktatás >>


ÚT a forráshoz...

Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában
Megjelent Gromon András új, harmadik kommentár-kötete
az Elpídia Kiadó gondozásában:

Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában

 

"Akárcsak 2003-ban, illetve 2007-ben megjelent Márk- és Lukács-kommentárommal, e kötettel is az volt a szándékom, hogy lehetőség szerint kiemeljem Jézus alakját és tanítását az idegen elemek hordaléka alól, a babona, a mágia és a dogmatizálás világából, abból az értelmezési rendszerből, amely érthetetlenné és követhetetlenné tette őt. ... E cél érdekében az egyik legfontosabb feladatnak látszott, hogy abban, amit az evangélisták Jézusról elmondanak, illetve Jézus ajkára adnak, elválasszam egymástól azt, ami hitelesnek mondható, és azt, ami az áthagyományozók vagy az evangélisták vélekedése. Az újkori szentírás-tudomány évszázadok óta fáradozik ezen a legkülönfélébb eredményekkel, és teljesen eltérő vélemények alakultak ki arról, lehetséges-e egyáltalán ez a szétválasztás. A feladat kétségtelenül megoldhatatlannak látszik...."
[Részlet a Bevezetőből (GA)]

A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Szenteltessék meg a Te neved!" - Jézus legfőbb vágya, kívánsága ez: Bárcsak mindenki előtt nyilvánvaló lenne, hogy Isten szent, bárcsak mindenki megadná neki az őt megillető tiszteletet, elismerést, bárcsak mindenki komolyan venné őt, és őt venné a legkomolyabban; bárcsak mindenki engedné, hogy Isten egészen átjárja, áthassa; bárcsak mindenki elő akarná mozdítani Isten elismerését és tiszteletét.
Ez csak Jézus istentapasztalata alapján érthető: A Jordánba történt alámerítésekor azt élte meg, hogy Isten, az Abba olyan nagyszerű, olyan csodálatos - tehát ezt mindenkinek át kellene élnie, el kellene ismernie, örülnie kellene ennek! Csak ez magyarázza legfőbb vágyát: "Szenteltessék meg a Te neved!"; ez magyarázza az egész Miatyánkot; ez magyarázza egész életét, ez magyarázza egész tanítását, ez magyarázza kemény, sokszor megdöbbentő erkölcsi követelményeit. Itt Jézus lelkének legmélyébe pillanthatunk be! Isten, Isten irántunk való szeretete, Isten szeretetének megismertetése és elismertetése, az Isten iránti viszontszeretet és ebből fakadóan az emberek egymás iránti szeretete: ez volt Jézus legfőbb és egyetlen kívánsága, vágya, célja, törekvése, ügye, erre a lapra tett föl mindent - és ugyanerre biztatta követőit is!
"

A könyv ára: 2.000 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail címén és portálunkon is.


INFORMÁCIÓK - érdeklődőknek
Gyerektáborokról, lelkigyakorlatokról, közösség életről, programokról, karitatív munkáról stb.: bokorportal@bokorportal.hu