Bokor közösség
Archív mozaikok

Archív mozaikok


BOKOR ADVENT 2014

"Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk." (Pilinszky János)

A csend ereje megsokszorozódik az együttlétünkben, ezért
    - ha szeretnéd méltó készülődéssel várni Jézus születésének ünnepét,
    - ha vágysz egy nyugodt, csendes órára a mindennapok rohanásában,
    - ha szüksége van a lelkednek töltődésre,
    - ha szívesen merítkezel egy fiatal közösség által hozott lelki tartalmakból,
    - ha csak szeretnél együtt lenni velünk,
Adventszeretettel várunk a Bokorportán az alábbi időpontokban:
    december 4.   19:00 h
    december 10. 20:05 h
    december 16. 19 00 h
    december 22. 20:05 h
(Kérjük a pontos, nem kerek órakezdés betartását is!)

További információ, érdeklődés: bokorportal@bokorportal.hu


LELKIGYAKORLATOS elmélkedések
A VI. régió lelkigyakorlatán Schanda Beáta tartott elmélkedés-sorozatot a Maslow-piramis alapján.
Az elmélkedsések olvashatók portálunkon. >>


GYÁSZHíR

Tarnai Imre, a Bokor közösség megbecsült és hűséges tagja, Nagyoroszi plébánosa 2014. október 27-én az Örök Hazába költözött.
Temetése 2014. november 5-én, szerdán 10 órakor lesz Nagyorosziban.

***

Reményik Sándor: BÉKE

Cserta Gábor előadásában >>

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

***

"Az élet elmúlik és nem marad belõle más, mint a szeretetünk Isten és embertársaink iránt." (P. Didion)

Imre bácsi életútja >>
(- a gyémántmiséjén 2012-ben bemutatott prezentáció)


RÖVID hírek
CSUMA: Összeesküvõk CSUMA (volt kamasz) tábora 2014. július 27-én vasárnaptól, július 31. csütörtök délutánig tart Bakonykoppányban. A 13 és 19 év közötti fiatalok július 7-ig jelenkezhetnek a sátortáborba (idõsebbek segítõnek) Áts Andrásnál.
BNT:
A Bokor Nagytábort 2014. augusztus 7–10. között tartjuk.
KVT: Az õszi Közösségvezetõi Tanácskozás 2014. november 22-én lesz.


BIZS
Az idei Bokor Ifjúsági Zsinat (BIZS) 2014. április 25-27-én volt Székesfehérváron.
Beszámoló >>


BULÁNYI Györgyre emlékezünk

2014. június 8-án, pünkösdvasárnap délután 17 órakor szentmise keretében emlékezünk meg halálának 4. évfordulóján Bulányi György (1919. január 9.- 2010. június 6.) piarista tanárról, a Bokor közösség alapítójáról.
Minden érdeklõdõ barátot szeretettel várunk a budapesti piarista kápolnában (1052 Bp., Piarista u.1.).


LÉLEKVÁRÓ elmélkedések
Közösségünk idén is sok-sok testvér gondolatait fûzte csokorba az ország különbözõ tájairól.
A napi elmélkedések hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvashatónk portálunkon is: Lélekváró elmélkedések 2014 >>


Dr. SZABÓ Márta gyermekorvos
életének 87. évében, 2014. április 7-én 00.40-kor otthonában hazatért a Teremtõhöz.

Márta néni búcsúztatása 2014. május 5-én 16 órakor lesz a Duna-parti piarista kápolnában (Pesti Barnabás u. 1.).

Márta néni 80. születésnapját 2007. április 21-én szentmise keretében ünnepelte a Bokor.
Bulányi György prédikációjára és Merza József laudációjára az alábbi gondolatokkal válaszolt akkor:
"Én, az öreg arra biztatlak benneteket, hogy ne féljetek a változástól és a változni tudástól. Nem eszményeink, hanem magunk változtatására gondolok. Ennek érdekében ki-ki a maga módján próbálja felfedezni az akadályt, mely elválaszt Isten Lelkétõl, hogy alkalmassá tegyük magunkat Országa építésére."


KOLLÁR Lajos
Kollár Lajos 2014. március 16-án, 72 éves korában az Örök Hazába költözött.
A szív embere volt: ahogyan csak tudott, mindenkinek segített. Kis-Duna-parti otthonát sok Bokor-találkozó számára rendelkezésre bocsájtotta. Rajongva szerette négy gyermekét és hét unokáját. Híres volt horgásztudományáról és nem kevésbé az ízletes halászlé fõzésérõl. Lajos hazatért Teremtõjéhez, hogy onnan is segítségünkre legyen. Temetése március 18-án volt a szigetszentmiklósi temetõben.
(Mlecsenkov Angel)


MEGEMLÉKEZÉS Dombi Feri bácsiról

2014. április 27-én 11 órakor kezdõdõen Inárcson megemlékezünk Dombi Feri bácsiról, halálának tizedik évfordulója alkalmából.
Helyszín: Zrumeczky Mûvelõdési Ház, Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 94.
Erre a megemlékezésre szeretettel várunk mindenkit, aki szerett õt!
A szervezõk elõzetes jelentkezést várnak azoktól, akik szeretnének ezen a találkozón saját szavaikkal megemlékezni Feri bácsiról.


5. STÁCIÓ
"Egy arra elmenõ embert, bizonyos Cirénei Simont, Rufusz és Alexander atyját, ki a mezõrõl jött, rákényszerítették, hogy a keresztjét vigye" - olvassuk Márk evangéliumában.
A katonák elõtt nyilvánvalóvá vált, megkínzott, egy napja nem evett és teljesen legyengült Jézus nem tudja felvinni a keresztet és ott fog összeesni az úton. Sietni is kellett. A katonák körbenéztek. A jól megtermett, erõs vállú arra járó férfi éppen kapóra jött. Kényszeríteni a fegyverek és a hatalom birtokában egyszerû történet. Odaráncigálták Jézus mellé, hogy vegye át a keresztet. A Cirénei megértette a helyzetet, Jézus mögé állt és aláfeszült a gerendának. Megemelte. Jézus érezte, hogy a
teher lemegy a válláról. [.... folytatás]

Garay András: 5. stáció Cirénei Simon


NAGYPÉNTEK
Imádkozzunk együtt Halásztelken 2014. április 18-án!
A nagypénteki liturgia este 6 órakor kezdődik, melyen a helyi kórus énekli a Passiót. Utána (fél nyolctól) együtt maradunk, és családias légkörben közösen imádkozunk, énekelünk még kb. két órát.
Szeretettel várnak mindenkit Halásztelken, az Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett templomban (Halásztelek, Kisgyár u. 44.)
Mottó: "Isten iránti vágyakozás nélkül kereszténységünk szürke hagyománytiszteletté silányul."


HAMVAZÓSZERDA

Idén 2014. március 5-ére esik hamvazószerda, ekkor veszi kezdetét a húsvétot megelõzõ negyvennapos böjt.
Hamvazószerdán és a rákövetkezõ vasárnapon a hívek homlokát az elõzõ év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következõket mondja: "Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!" Újabban így is figyelmeztethet: "Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az evangéliumban!" A hamu jelképezi az elmúlást.
A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késõ délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elõ: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idõsebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.
A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely jelképezi a liturgiában a bûnbánatot. Ugyancsak a bûnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejezõdése; a templomot ez idõszakban nem díszíti virág. Az egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötõdõ szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezetõ úton.
(Forrás: Magyar Kurír)

Közösségünk idén is sok-sok testvér gondolatait fûzte csokorba az ország különbözõ tájairól, s hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig heti frissítéssel tesszük közzé "Lélekváró elmélkedéseket".


"MIKLÓS mise"

A Szent Egyed közösség sok-sok éve törõdik heti szinten a pécsi hajléktalanokkal. Szolgálatuknak egyik ünnepi alkalma az évente megrendezésre kerülõ, úgy nevezett "Miklós mise". Ezúttal 110 meghívót osztottak ki személyesen a zömében utcán élõ (vagy nagyon szegény) testvéreknek. Közülük kb. nyolcvanan el is fogadták a meghívást. Ebben az esztendõben a Gyurgyóka Bokor közösségbõl is besegítettek nyolcan a szolgálatba.
Köszeginé Melinda híradása >>


BOKORÜNNEP 2014.

2014. február 15-én ismét Budapesten rendeztük meg a Bokorünnepet.

A szervezõk nevében Bajnokné Kiss Gyöngyvér készített képes összefoglalót.
A Duna-parti piarista kápolnában tartott misén Szegheõ József prédikált.
A találkozón Benyhe Bernát elõadását (Bokor - állam - egyház) hallhatták a jelenlévõk.
A fényképalbum elérhetõségét kérésre elküldjük (bokorportal@bokorportal.hu).


GYÁSZHÍR
Barna Tamásné
sz. Ruszák Anna 2014. január 25-én, életének 79. évében, az idősotthon ápolószobájában, szentségekkel megerősödve, megbékélt lélekkel adta vissza lelkét Menyei Atyjának.
Temetése 2014. február 28-án 10:30 órakor lesz a Farkasréti temetőben, a hálaadó szentmisét 12:00 órakor tartjuk a Piarista kápolnában (Budapest, V. ker. Piarista u. 1.).
Gyászjelentés >>

"Nagy ajándékot jelentett számunkra Annuska. Azt szokták mondani az öregségről, hogy nem lesz más az ember, csak sokkal jobban fog hasonlítani igazi énjéhez, ahhoz, ami belűről meghatározta, ami motiválta, és persze ahhoz is, amit addig - még fiatalon - ügyesen el tudott titkolni. Sajnos általában ez utóbbi (nem kívánatos) jellemzők jutnak a felszínre a leggyakrabban. Mert az ember teljesítőképessége, tűrőképessége, egyre csak fogy, belefárad, elengedi önmagát, és személyiségének árny-oldala válik dominálóvá. Hála Istennek ez nem természetszerű!
Erre adott példát nekünk Annuska. Van kigyógyulás önmagunkból! Lehet még nyolcvan felé közeledve is megújulni. Lehet az ember a csökkenő életerő ellenére is nagyobb teljesítményekre képes. Nagy bíztatást jelentett ez mindannyiunk számára! Hálát adunk Annuskáért!
"
Barna közössége nevében is: Bóta Tibor és Mónika

EVANGÉLIUM: Jn 1, 29-34.
Van remény! Hallottátok. Egy közel százéves öregember Patmosz szigetén végiggondolja az életének eseményeit és írogat. Egy Bárányról, aki elveszi a világ bűneit. Meg egy keresztségről, amely megváltoztatja a világot. Én meg azon gondolkodom, hogy miként jutott ide ez a jó ember, aki találkozott azzal a hús-vér emberrel, aki valóban új életet és új világot hirdetett. Hogyan juthatott ide az egykor volt legfiatalabb tanú, aki ráadásul a Mester "szeretett tanítványának" nevezte magát?!" (Kovács László elmélkedése 2014. január 19-én.)
[folytatás >>]


VÍZKERESZT

Girolamo da Santacroce: HáromkirályokKüldetés
A "napkeleti bölcsek" története csodálatos és mindmáig hatással bíró történet.
Mondanivalójának sokfélesége, népmesei elemekkel színezett közérthetősége méltán tette népszerűvé a magyar szentelményi gyakorlatban is, az ekkor szokásos házszentelésekben.
Királyok, csillagászok, mágusok? Üstökösök, meteorok, csillagászati együttállások? Nevek, indítékok, bőrszínek? Megihletett művészek, kutató csillagászok, történeti hitelességet bizonygató teológusok színezik, elemzik ezt a szép történetet. Mi most jobbá levésünk érdekében és jézusi tájékozódásunk alapján elmélkedjünk. Tegyük ezt annak jegyében, amit Albertus Magnus írt: "A fejlődés a hívő növekedése a hitben, nem pedig a hité a hívőben." (Király Ignácz)
[folytatás >>]


ÚJÉV - 2014. január 1.

Pásztorokként, Máriákként ebben a világban...
Tegnap a múltba tekinthettünk, mérlegre téve az elmúlt évünket. Ma a jövőbe tekinthetünk. Álmodozó ködösítés helyett a realitásokra épülő vágyak, tervek, álmok ideje ez. A liturgia Máriát állítja a hívők elé, az édesanyát, a figyelő és gondolkodó asszonyt, aki teszi a dolgát, és keresi az összefüggéseket családja és a külvilág között. Akkor is és ma is kihívásokkal teli az emberi élet. Ezekre adott válaszaink mutatják, hogy hol tart az Istennek tetszeni akaró fejlődésünk. (Király Ignácz)
[folytatás >>]


KARÁCSONY 2013

Kovács László: Treuga Dei
"A karácsonyi evangélium (örömhír) szerint a mi Messiásunk érkezését angyalok hirdették, dicséretet mondva az Istennek, békességet hirdetve a jóakaratú embereknek.
A mi Messiásunk befogadói az egyszerű pásztorok és Messiást kereső bölcsek. (Nem királyok!)
A mi Messiásunk olyan világba érkezett, amilyen azóta is a világ, ahol Augusztus császár, Heródes király és csatlósai élnek is uralkodnak.
Mit hoztál Te Jézus-Messiás nekünk? Mit hoztál - nemcsak szimbolikusan, de valóságosan?" [folytatás...]


ADVENT második vasárnapja - karácsonyi karitász
2013. december 8-án, a Duna-parti piarista kápolnában szentmise keretében imádkoztunk, hogy legyen erőnk a nagyszabású karitászakció folytatásához, legyen elég ajándékozó szeretetünk.

A mise bevezetőjében az alábbi Nelson Mandela-idézetet választotta lelkiismeretvizsgálatra Szegheő József SP.:

"Legnagyobb félelmünk nem az, hogy hiányosságaink vannak. Legnagyobb félelmünk nem is szörnyű nagy hatalmunkból fakad. Legtöbbször a világosságunktól, és nem a sötétségünktől félünk.
Azt kérded magadtól: ki vagyok én, hogy ragyogónak, rendkívül vonzónak, tehetségesnek és hatalmasnak kellene lennem?
De tulajdonképpen miért is ne? Hiszen Isten gyermeke vagy. Ha lealacsonyítod magad, mit sem használ a világnak. Nem jó, ha ezt teszed, mert akkor a körülötted lévők elbizonytalanodnak.
Mi arra születtünk, hogy Isten bennünk lévő világosságát szerteárasszuk. Ez nemcsak néhányunkban, hanem mindannyiunkban ott rejlik. Ha engedjük, hogy fényünk ragyogjon, akkor öntudatlanul másokat is arra indítunk, hogy ők is ezt tegyék.
Ha saját félelmünktől megszabadultunk, akkor a jelenlétünk automatikusan megszabadít másokat is."
[Nelson Mandela: Üdvözlő beszéd, 1994.]

A prédikációt Tagyik Zsolt mondta (letölthető). >>

A mise végén Bajnokné Benyhe Judit adott hálát Jézus köztünk létéért, és hogy segít bennünket, a BOKROT, hogy elég ajándékozó szeretetünk legyen...

Istenem!
Méltatlan emberként állok itt, hogy hálát adjak Neked - most nemcsak ezért a szentmiséért, hanem az elmúlt néhány hétben átélt lelkes szervezésért és terveink folyamatos megvalósításáért. A Bokorközösségek tagjai - többnyire maguk is szerényen élő nagycsaládosok - látván a köztünk, körülöttünk élő rengeteg rászorulót, azt keresték, hogyan segíthetnének legalább egy kicsit, legalább azokon, akiket el tudnak érni.
Tudjuk, hogy kérni nehéz, néha ismerőstől még nehezebb, mint ismeretlentől. Sokszor érzi az ember, amit Nagy László énekelt meg gyönyörűen versében: "nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem."
- így született meg egy olyan hosszan tartó örömet adó ajándék ötlet, ami praktikus, időt és energiát, emberi erőt is ad a megajándékozottnak;
- így született egy olyan akció, melyben közösségünk össze tudott fogni;
- egy olyan akció melyben a szervezéssel is egymásra voltunk utalva, egymás segítségére volt szükségünk;
- a segítők is és a megsegítettek is megtapasztalhatták, hogy van segítő, van önzetlen szeretet
- ezért aztán megtapasztalhattuk, hogy Isten nem hagy el bennünket, szeretete a körülöttünk élő embereken keresztül elér bennünket;
- megtapasztalhattuk, hogy Isten szeretetének munkásai lehettünk, aktív meghosszabbításai áldást osztó kezének;
- megtapasztalhattuk, hogy jó érzés adni, mert ezáltal a mi szívünk is gazdagszik;
- megtapasztalhattuk, hogy nem könnyű szemtől szemben állni a megajándékozottal;
- érezhettük, hogy elfogadni sem könnyű;
- tapasztalhattuk, hogy más közösségekből is mellénk álltak, ajánlottak pénzt, eszközt, fuvart. Így, ha kicsiben is, de megvalósulhatott sokféle jóakaratú ember összefogása.
Reméljük, hogy az adakozás élménye újabb, és újabb adakozást szül! Reméljük, hogy a most megajándékozottakat is adakozásra sarkallja!
Istenem! A Föld sorsa azon múlik, hogy sikerül-e a jóakaratú emberek számát megsokszorozni! Segíts nekünk meg nem szűnően ezen munkálkodni!
Amen!


MŰHELYKONFERENCIA
2013. december 9-én (hétfőn) "Katolicizmus Magyarországon a II. vatikáni zsinat korában" címmel műhelykonferenciát rendez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja az egyetem Hittudományi Karán.
A 14 órakor kezdődő konferencia egyik felkért előadója Benyhe Bernát, aki 16.40-kor tart előadást a Bokor, a pártállam és az egyház kapcsolatáról írt, tavaly megvédett történelem szakos szakdolgozatát ismertetve.

Helyszín:
PPKE HITTUDOMÁNYI KAR
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
I. emelet, 125. terem (1. sz. előadó)

A konferencia részletes programja >>


EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által irányított iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának!
Tavaly először érkeztek tőlük terjesztésre gyönyörű karácsonyi lapok.
Cedric Prakash megköszönte az elmúlt év adományait, és ismét küldött levélképeket, hogy az eladásukból befolyt összeggel – és esetleg további adományokkal – támogassuk munkájukat a jövőben is.

A gyerekek által festett karácsonyi képek jellemzői:

préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez "adománygyűjtő termék": a saját lehetőségeikkel ők is hozzá-járulnak a költségeik előteremtéséhez, ha a karácsonyi ajándék-vásárlásunkat az ő "standjukon" bonyolítjuk!

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül!

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) vagy telefonon (06 30 280 7139) juttassa el a "rendelést"; az
"adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít –az év bármely szakában –a Harmadik Világ Alapítvány.
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: "Prakashnak Indiába"


BÚCSÚ Gyombolai Évától

Gyombolainé Mártonné ÉvaGyombolai Mártonné (Mojzes Éva) 2013. november 17-én, életének 77. évében az Örök Hazába költözött.
Éva (néni) a Bokor nagy Öregjei közé tartozik, tiszta és tiszteletre méltó életet élt. Akik ismerték tudják, hogy saját magát mindig háttérbe szorítva segített a környezetében élőknek éppúgy, mint a távoli rászorulóknak, mindig "a másik" érdekét nézte. Élete végéig hűséges volt: férjéhez-családjához-barátaihoz-közösségeihez-Bokorhoz-Egyházhoz-rászorulókhoz.
Hamvainak nyugalomba helyezése és az életéért hálaadó szentmise 2013. november 30-án a váci Fehérek templomában volt. A zsúfolásig megtelt templomban sokan köszöntük meg, hogy ismerhettük, barátunknak tudhattuk, tanulhattunk tőle.
Elkötelezett, odaadó, hitében állhatatos élete mindannyiunk számára világító példa - most és mindörökké.

A Bokor nevében Tarnai Imre búcsúztatta testvérünket:
"Amikor Éva és Marci testvéreink egymásra találtak, dinasztiát alapítottak. Se vége, se hossza azok sorának, akik nekik köszönhetik az életüket. [...] Nekünk most egy ideig rossz lesz, hogy nélkülöznünk kell Éva kedves közelségét. Kérjük őt, imádkozzék értünk, ittmaradottakért: tudjuk őhozzá hasonlóan intézni itteni életünket, hogy elérkezhessék számunkra is a boldogító találkozás napja Apácskánkkal, ővele és többi testvérünkkel."
[A búcsúztató teljes szövege...]

A család és a váci barátok, ismerősök nevében Hugyecz János (Janó) atya köszönt el. A nyolc boldogságról szóló evangéliumot választotta a szentmisére, hogy ennek segítségével mondja el: "Éva engedte, hogy Isten boldoggá tegye őt, mégpedig úgy, hogy ő is mindig fontosnak tartotta a környezetében élők boldogságát."
Búcsúzóul Gyombolai Marci bácsi versét olvasta fel a particéduláról:

    Hazatért egy drága, tiszta lélek
    Oltalmazó, küldő Istenéhez
    Egy szerető Feleség, anya
    Istenről szólt tette és szava

    Mint két lábon járó szeretet
    Úgy őrködjél életünk felett,
    Szent erődet kölcsönözve nékünk
    Míg Istenhez, s hozzád hazatérünk

[A búcsúztató teljes szövege...]

Emlékét szívünkben megőrizzük!


ÖSZI KVT
A Bokor közösségvezetői és képviselői 2013. november 9-én tartották őszi tanácskozásukat a 2013/2014. munkaév mottójának ("Újuljatok meg gondolkodástok szellemében...!" Ef. 4,23) és az év kérdésének ("A jézusi radikalitás, vagy a 'szalonkereszténység' a célunk?") szellemében.

KVT - 2013. őszAz egész napos találkozó kezdetén elhangzó ráhangoló elmélkedés után a KV tagjai (régiófelelősök) a Közös Dolgaink (KD) témaköreiben kérdéseket felvető rövid hívószövegeket adtak elő, melyet munkacsoportos megbeszélés követett.


A megújulást szolgáló átfogó témák a következők voltak:

- Önértelmezés - megújulás a bázisról, prófétai szerep a mai világban
- Struktúra - fiataljaink lehetséges kapcsolódásai a Bokorban
- Lelkigyakorlatok egyéni és közösségi életünk megújulásáért
- Szellemi termékeink
- Karitász - a közösségépítés eszköze
- Jeles napok szerepe a Bokor életében
- Csoportközi kapcsolatok
- Külső kapcsolatok - más közösségek, mozgalmak, intézmények
- Közélet - jelszerep betöltése a társadalomban

A tanácskozás a kiscsoportos megbeszélések összegzésével, majd a Bokorhimnusz eléneklésével zárult.


NYÍLT levél a hajléktalanokért

A BOKOR Közösség képviseletének nyílt levele Dr. Áder János köztársasági elnöknek:

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A hajléktalanokkal kapcsolatos új törvényi szabályozás mély megdöbbenést váltott ki közösségeink tagjaiból. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos új törvényi szabályozás ugyanúgy tartalmaz embertelen elemeket, amint az előző, e kérdést szabályozó törvény is: összességében nem szolgálja a társadalom, és főleg nem hajléktalan embertársaink ügyét.
A Jézustól megismert morál szerint a bármilyen okból elesett vagy lecsúszott, társadalom peremére sodródott ember éppúgy Isten képmása, mint minden ember. Jézus példamutatóan, élete kockáztatásával, a vallási és világi hatalmasságokkal szembeni konfliktusok vállalásával is, egyértelmű elköteleződéssel foglalt állást: személyes és tevékeny szeretettel szolgálta az elesetteket. Számunkra e kérdés megközelítésében a jézusi mérce az etalon.

Kérjük Elnök urat, ne írja alá, hanem küldje vissza a törvény-hozók asztalára átdolgozásra a "Szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosítását"!

Közösségünk katalizátora kíván lenni e folyamatnak és a kérdésben társadalmi összefogás szükségességét hirdeti. Az emberi humánum világnézeti és pártpolitikai nézeteinktől függetlenül azt követeli mindnyájunktól, hogy keressük e társadalmi probléma megoldásának közös nevezőjét.
A probléma lényegét abban látjuk, hogy a hajléktalanság társadalmi okainak megszüntetése helyett a legújabb szabályozás lehetővé teszi a hajléktalan személyek erőszakos módszerekkel való kiszorítását az utcákról és terekről. Diszkrimináló törvények helyett legyünk emberek az embertelenségben, találjunk humánus és integráló megoldásokat! Személyes szeretettel forduljunk feléjük és karoljuk fel az elesett embert! Emeljük fel újra a fejét! Adjuk vissza önbecsülésüket!

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Arra kérjük Önt, hogy személyes tekintélyével szólítsa fel a magyar Parlament választott képviselőit, hogy döntésüket bírálják felül, és az illetékes szakmai szervezetek tényleges bevonásával olyan új törvényi szabályozást alkossanak, amely az egész társadalom érdekeit szolgálja! Legyen ez egy pártpolitikán felülemelkedő megoldáskeresés!
Így, erőfeszítéseinket összeadva és megsokszorozva lehet csak esélyünk egy olyan társadalmi konszenzus megteremtésére a kérdésben, amelyhez a lehető legtöbb magyar állampolgár tevőleges összefogását elérhetjük. Közösségeink szociális szférában dolgozó szakemberei felajánlják együttműködésüket minden olyan szakmai tanácskozáson, amelyek a hajléktalan embertársaink helyzetének megoldására komplexen keresik a választ.

Budapest, 2013. október 13.

a BOKOR Közösség Képviseletének (KV) nevében:

Csizovszki Sándor      
társadalmi ügyek koordinátora

Elérhetőség:
Csizovszki Sándor
Levelezési cím: 9423 Ágfalva, Fenyő utca 24.
Telefon: 06/30-351-7664
E-mail: scsizovszki@gmail.com

A Bokor közösség szociális ügyek munkacsoportja 10 pontba gyűjtötte össze azokat a szakmai elveket, amelyek mentén elfogadható a hajléktan személyek ügyének kezelése.

A nyílt levél aláírással támogató a peticiok.com weboldalon >>.


DIAKÓNUST szenteltek Nőtincsen

Miklovicz László - diakónussá szenteléseBeer Miklós váci megyéspüspök 2013. október 12-én Nőtincsen diakónussá szentelte Miklovicz László akolitust, a helyi egyházközség világi elnökét.
A szentmisén Tarnai Imre esperes, nagyoroszi plébános és a nőtincsi hívek mellett jelen voltak a Bokor közösség tagjai, a váci szeminaristák, valamint az esperesi kerület néhány papja.

Fényképgaléria (Fotó:Verőcei Gábor)

Forrás: Váci Egyházmegye/Magyar Kurír


"LÉGY felelős értem!"
2012-ben Pécsett átvett a katolikus egyház egy városszéli kis iskolát, ahová kizárólag a telepi cigány gyerekek járnak. Sikerült minden osztálynak egy testvér-közösséget szerezni.

A gyerekek és a közösség három tagja
A Gyurgyóka Bokor-közösség a jelenleg második osztályos 10 kisgyerekkel barátkozik indulás óta, s a tervek szerint kíséri sorsukat hosszú távon figyelemmel és tőle telhető segítséggel.


A gyerekek és a közösség
három tagja


BOKOR Nagytábor 2013. Tokaj

A táborszervezők nevében Balogh László készített rövid összefoglalót az idei BNT-ről, Trásy Éva pedig a résztvevő szemével írt beszámolót az eseményekről, élményeiről.

BNT összefoglaló 2013 >>


A táborban készült fényképek (Csontos Barna és Rauscher Attila) >>

Orbán Ádám fotói >>

Előadás:
Szeibert András: A Háló Közösség missziója a Kárpát-medencében


GYÁSZHÍR

Gyombolai Éva Megrendülten értesültünk, hogy Gyombolai Mártonné Éva, mindenki által szeretett és tisztelt testvérünk, 2013. november 16-ról 17-ére virradóan, életének 77. évében az Örök Hazába költözött.
Elkötelezett, odaadó, hitében állhatatos élete mindannyiunk számára világító példa - most és mindörökké.

Életéért hálaadó szentmise, majd hamvainak nyugalomba helyezése 2013. november 30-án 15 órakor lesz a váci Fehérek templomában.
Gyászjelentés >>


MAROKNYI fény
2013. október 11-én 18 órakor kezdődik Habos László Maroknyi fény című költői estje.
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
Habos László beszélgetőpartnere Somfai István lesz.
Közreműködnek: a Törökbálinti Bálint Márton Általános és Középiskola énekkara (vez.: Kiss Gabriella), valamint az IRKA-tagok.
Az érdi Irodalomkedvelők klubja szeretettel hívja az érdeklődőket a rendezvényre!

Szent kéz

Majd tű kell meg
cérna
s ezüstzsinór
és kéz.
Az a szent kéz,
amely
összefércel
éjjelt
s nappalt egybe,
örök
végtelenbe,
s idő,
hogy megvarrja egyszer
szétfeslett életem.


REQUIESCAT in pace!
Halápi Sándorné Bulányi Líva 2013. szeptember 18-án, 88 éves korában hazatért.
Temetése 2013. október 1-jén 11.15-kor lesz az Új Köztemető 6. számú ravatali termében (X. ker. Kozma u. 8-10.).
Requiescat in pace!

Gyászjelentés


"SZELÍDSÉG utca - Béke tér" - demonstráció
a biofegyverek és azok bevetésének fegyveres megtorlása és minden erőszak ellen

Időpont: 2013. szeptember 5., csütörtök 18:00 - 20:00

Gyülekező: Budapest V. kerület, Honvéd tér
Befejezés: 0 km kő (Clark Ádám tér)

A demonstráció szervezője - Botlik Bence, a Bokor közösség tagja - az alábbi felhívást tette közzé:

FELHÍVÁS

Mi az Életre mondunk "igen"-t! Hiszünk a szeretetben, az ölelésben, a közösségben, a családban, a gyermekben, a békében. Nem hiszünk a fegyverekben, nem hiszünk a gyűlöletben, nem hiszünk a visszaütésben, nem hiszünk az erőszakban. Valljuk, hogy jobb elviselnem mások erőszakosságát, mintsem, hogy én bántsak másokat. Hitet teszünk amellett, hogy csak szelídséggel és szeretettel lehet jó megoldásra eljutnii.

Egyszerű, civil emberként úgy gondoljuk, hogy 2000 év után sem értették meg sokan, hogy mit jelent a "Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért!" Úgy gondoljuk, hogy sokan nem hiszik el azt sem, hogy "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet!"

Előttünk járóknak tekintjük Jézus Krisztust, Gandhit, Martin Luther Kinget, Albert Schweitzert és még nagyon sokakat, például azokat, akik inkább életüket adták, mert nem fogtak fegyvert, börtönben voltak, mert nem fogtak fegyvert ...

A meghirdetett cím "Szelídség utca - Béke tér" azt fejezi ki, hogy legszívesebben ezt az utat járnánk ma be. De nincs "Szelídség utca" (szerencsére Gyűlölet utca sincs, ellenben van Harcos utca Budapesten, Szegeden és Jászberényben is).
Béke tér, Béke utca sok van és remélem, hogy egyszer oda is elmegyünk majd. Ma mégis a Honvéd térről megyünk a Szabadság téren át a 0 km kőhöz. Ezek is jelképek.

Minden erőszakot ellenzünk, érjen az szíriait vagy amerikait, zsidót vagy magyart, románt vagy németet, cigányt vagy négert, muzulmánt vagy keresztényt, liberálist vagy konzervatívot ... MINDEN erőszakot ellenzünk és a SZELÍD, párbeszéden alapuló megoldásokra hívunk újfent fel!

A szervezőnek megfelelő számú rendezőről kell gondoskodnia, ezért a részvételi szándék jelzését a pax.botlik@gmail.com e-mail címen várja Botlik Bence.


LELKIGYAKORLATOS előadások
Az idei lelkigyakorlatok izgalmas, továbbgondolásra alkalmas előadásai folyamatosan jelennek meg portálunk Előadások rovatában.
Már elérhető:
Kovács László: Emóciós hit és zsigeri politika
Bajnokné Vincze Orsolya: Az anyaszerep változásai - Miben más ma szülőnek lenni?
Csertáné Bohn Judit: Üres fészek szindróma


MISSZIÓ
Egy "magyar" kollégium története (Egy magyar misszionárius a nyomorgó perui indiánok között) címmel tart Finta Lajos atya beszámolót 2013. június 25-én, kedden 17 órakor a Budapesti Piarista Gimnázium Zenetermében (1052 Budapest Pesti Barnabás u. 1. II. emelet).
Finta Lajos missziós papként Peruban szolgál, az őserdők mélyén (Oventeni környékén), ahol előtte sok évig nem volt állandó lelkipásztor.
Néhány évvel ezelőtt magyarországi látogatásakor készítettünk munkájáról egy rövid összefoglalót.

Missziós tevékenységét a Bokor közösség is támogatja a Harmadik Világ Alapítványon keresztül, így nagy érdeklődéssel várjuk beszámolóját.


A 2. RÉGIÓ majálisa

"A reggeli és délelőtti eső nem vette el a kedvünket az együttléttől, 9 órától gyülekeztünk a törökbálinti plébánián. [...]"

A találkozóról Kecskés-Vincze Eszter készített képes beszámolót. >>


EMLÉKEZÉS Gyurka bácsira

Bulányi Györgyre emlékező szentmise2013. június 9-én, vasárnap délután a Duna-parti piarista kápolnában emlékezett meg a Bokor közösség Bulányi Györgyről, aki 3 éve távozott közülünk.
A találkozó misével kezdődött, amelyet Szegheő József SP celebrált. Bajnok Dániel emlékezett meg Gyurka bácsiról, ezt követően a Gyökér közösség tagjai különböző hangsúlytevéssel adtak hálát a Bokor alapítójának életművéért.
A misét követően kötetlen baráti beszélgetés keretében folyatódott a megemlékezés.

Fényképalbum

A találkozón Csontos Barna és Végh Györgyi készítette a fényképeket.

 

Bajnok Dani emlékező beszédet mond 

Bajnok Dani emlékező beszéde >>

 


Az 1+7. RÉGIÓ majálisa

2013 májusának első szombatjára testvéri meghívást kaptak az 1+7. régió közösségi tagjai egy pihentető és szeretetteljes együttlétre. A Duna-parti horgásztanya közelébe szervezett találkozóról Mészáros András készített élménybeszámolót.
Az összefoglaló tartalmazza Gyombolai Márton A Szürkék üzenete című versét is.

A szigetszentmiklósi Duna-parton - árvízmentesen >>

Fényképalbum >>


KVT - 2013. tavasz

KVT 2013A Bokor közösségvezetőink és képviselőinek tavaszi találkozóját 2013. május 18-án tartottuk. Délelőtt "Nézd mennyire szeretik egymást!" címmel Kőszeginé Melinda tartott vitaindítót a Bokor belső életéről, melynek nyomán három korosztályi bontásban járták körül a résztvevők a téma különböző aspektusait. Az ebédszünetet követően Király Náci ráhangoló gondolatainak segítségével beszélték meg a képviselők a Bokor egyéni, kisközösségi és nagyközösségi kapcsolatait, hangsúlyozva a testvérbaráti és a kisközösségi kontroll fontosságát.
Nagy várakozás előzte meg a találkozót követő ünnepi, imádságos együttlétet, amelyet Vargáné Szijártó Mária a Bokorportára szervezett. A Bokorpünkösd szentmisével kezdődött, s a régiók külön-külön is képviselték magukat, imáikban megemlékezve közösségünk múltjáról, jelenéről és jövőjéről.


BIZS

Hitünk és magyarságunk kapcsolata volt a 2013. április 26-28. között megrendezett Bokor Ifjúsági Zsinat témája.
A Fecskepalotába szervezett találkozóról "Él nemzet e hazán" címmel Büki Dani készített összefoglalót, amelyet szeretettel adunk közre.

"Él nemzet e hazán" >>


PETTENDI programsorozat

"Az egyik budapesti VAK csoport támogatásával egyéves programsorozat zajlott Pettend községben, ahol 150 cigány testvérünk él, igen sanyarú körülmények között. A támogatással egy éven át 2012 áprilisától 2013 májusáig havonta két játszóház valósult meg, átlagban 15-20 kisgyermek részvételével. [...]"

Köszeginé Melinda beszámolója a programsorozatról >>


RÖVIDHÍREK

A tavaszi KVT időpontja: 2013. május 18.

BokorPünkösd: 2013. május 18. 16:30-21:00 óráig
(17 órakor mise kezdődik, helyszín: Bokorporta)

A Bokor Nagytábort idén 2013. augusztus 15-18. között rendezzük Tokajban.


BESZÉLGETÉSEK

Új területtel bővült portálunkon a "Szellemi kincsek" rovat (Beszélgetések), amely Farkas István interjúit, beszélgetéseit jeleníti meg: "Ez a próbálkozás azt szolgálja, hogy megkíséreljen tanúságot tenni egy közösség néhány, nyilvános megszólalást vállaló tagjának sokéves munkájáról, néhány olyan eseményről és folyamatról, amelyek remélhetőleg mások részéről meghallásra méltóak, mert mélyen emberiek. [...]"


ADÓ 1% felajánlási lehetőségei

Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány: 18160525-1-42
Bokorliget Alapítvány: 18068715-2-42
Melius Alapítvány: 19030043-1-02
Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznú szervezet: 18483170-1-07


 


EMLÉKMISE

Bulányi György

2013. június 9-én, vasárnap délután 17 órakor a budapesti Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista utca 1. II. emelet) bemutatott szentmisén emlékezünk meg Bulányi Györgyről, aki 3 éve távozott közülünk.
A szentmise után baráti beszélgetésre lesz alkalom.
A Bokor közösségei szeretettel hívnak és várnak mindenkit, hogy együtt adjunk hálát Gyurka bácsi életéért.A BORI kisegyház-tagok története
1944 végén és 1945 elején

Vasi Szemle on-lineA Vasi Szemle online (LXVII. évfolyam 1. száma) közzétette Csapody Tamás "Bori munka- szolgálatosok Szombathelyen és környékén" című tanulmányát. A katonaságmegtagadó kisegyház- tagok 1944 végi és 1945 elejének történetéről Csapody Tamás előadása 2013. január 26-án Budapesten, a Bokorünnepen hangzott el.

A tanulmány >>


AZ ÜNNEP

"Sírba tétel és sírból felkelés. Erről szól az Evangélium. Jézus meghalt, de Jézus él. Az ember meghal, de az ember élni akar. Ez a hit az ember lényébe van írva, és kipusztíthatatlan.
Ami az életét illeti, az ember életében végletesen lehet depressziós vagy eltöltheti az eufória, az önfeledt örvendezés. Ha nem erre a két végletre gondolunk, a tompa közöny sírjából az átélt öröm feltámadásába el lehet és kell is jutnia a kiegyensúlyozott embernek, és el kell jutnia egy családnak és egy közösségnek is. Erre való az ünnep!
Gondoljuk át: miért jó az ünnep, mi a jó benne és hogyan jó az ünnep?" [...]

Kovács László homíliája >>


NAGYPÉNTEK

"A sorsod ez: a szenvedéseket
széppé tenyészteni a szíveden,
hogy ami szétmar, felfal tégedet,
másoknak édes gyógyszere legyen.
"

Széphalmi keresztút 2013

13. stáció
Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik
Jézust keresztútja egyben Mária keresztútja is. És nemcsak ez a 14 stáció, hanem egész élete az volt, hiszen Máriának semmi sem sikerült, ami egy názáreti lány álmaiban szerepel. Miről álmodozott Mária 15 évesen, ahogy szinte minden zsidó lány 2000 évvel ezelőtt. [...]
Garay András elmélkedése >>

 

Mennyire vagyunk ...

     Veronikák, Síró asszonyok, Cirenei Simonok... ?

 

 


NAGYCSÜTÖRTÖK

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett, és az apostolok is vele. Akkor így szólt hozzájuk: "Vágyva-vágytam arra, hogy megegyem veletek ezt a pászkabárányt, mielőtt szenvedek! Mondom nektek ugyanis, hogy semmiképp nem eszem ezt többé, amíg be nem teljesedik az értelme Isten országában."
Ezzel átvette a poharat, és miután hálát adott, ezt mondta: "Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között! Mondom nektek ugyanis, hogy mostantól semmiképp nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön Isten országa."
Ezután kezébe vett egy darab kenyeret, és miután hálát adott, megtörte, és odaadta nekik, mondván: "Ez vagyok én, értetek adva Istentől. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" Miután megvacsoráztak, ugyanígy vette a poharat is, mondván: "Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek ontatik ki Isten által." [....]
Miután kiment, szokása szerint az Olajfák-hegyére ment, és tanítványai is követték őt. Amikor a megszokott helyre értek, azt mondta nekik: "Imádkozzatok, hogy le ne gyűrjön titeket a próbatétel!"
Ő maga eltávolodott tőlük, nagyjából egy kőhajításnyira, letérdelt, és így imádkozott: "Atyám, ha akarod, távozzék el tőlem ez a pohár! Mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tied valósuljon meg!"
(Lk 22;14-19,39-42)
[Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában, görögből fordította Gromon András]


HAMVAZÓSZERDA

Hamvazószerdától "Lélekváró elmélkedések"-kel készül közösségünk Szentháromság vasárnapjára idén is. A lelki megtisztulást, az elmélyülést, a böjtölést, a ráhangolódást segítik a napi elmélkedések, amelyek sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.

Lélekváró elmélkedések >>


LEVÉLKÉP-akció
Amint azt korábban már hírül adtuk, Cedric Prakash-tól idén először érkeztek kézzel festett falevél-képek, amelyeket az általa vezetett iskolahálózat javára értékesítettünk.
A 300 képből 174 talált vevőre.
(Bármikor meg lehet vásárolni a továbbiakat!)


BOKORÜNNEP 2013.

2013. január 26-án rendeztük meg az idei Bokorünnepet Budapesten.
A találkozóról rövid összefoglaló és fényképalbum készült.


KARÁCSONY - 2012. december 26.

"... Mária rongypólyába takarta a megszült gyereket és a barmok etetőjászlába fektette... Sokkol a kép, és valami bódulattal transzba esem. Látom, ahogy a pásztorok bemennek az ólba, és az egyik pásztorban ott látom magamat, majdhogynem csonttá fagyva. A kis poronty kegyetlenül visít, az anyja próbálja elaltatni..." [...]

Kovács László elmélkedése >>


KARÁCSONY - 2012. december 25.

A kép forrása: http://www.vatican.vaMegkérdezünk Téged, betlehemi Kisded, miért a szegényekhez jöttél? Miért a szegényeknek akarod hirdetni az örömhírt? Azt, hogy megnyílt a végtelen és eltörlöd a halált? Miért istállóba mentél megszületni? Miért ez a kínos és kellemetlen egyoldalúság? Átvitethetted volna magadat az egyik főpap meleg házába. Mosolyogsz reánk Te, emberré lett Isten? De félek ettől a szalmáról jött emberi mosolytól. Miért találod rendjén valónak, ami semmiképpen sincs rendjén?
Felelj nekünk! Ki akarsz fosztani bennünket? Tönkre akarsz tenni bennünket? Szalmára akarsz minket is fektetni? Miért akarsz szegénnyé tenni bennünket? Miért jöttél ide istállóba? Miért jászolban fekszel? Miért állati meleggel melegszel? Miért falusi ács az apád?
S ha már nem tudom miféle furcsa ízlésből így csináltad mindezt, legalább kiakaszthatnál egy táblát. Valahogy ilyenformán: Karácsonyi öröm! Megtekintés vételkényszer nélkül! Jó, jó! Ki lehet jönni, meg lehet úszni vételkényszer nélkül is. De rámosolyogsz az emberre, letérdelteted, s utána már hiába is akarnék menekülni. A karácsonyi öröm ott bent marad az istállóban, és nem tudok többé nélküle élni.
Miért szólsz az angyalok által, hogy Te adod szívembe a békességet? Miért szól mosolygásod felém? Hogy Te, emberré lett Isten értesz engem a szívem mélyéig, engem, aki - ha rám nézel - már tudom is, hogy ember vagyok, akinek Istenné kell lennie! Miért nézel úgy rám, hogy belém kell vágódnia a megvilágosodásnak, hogy Te, Istenem, aki ember is vagy, Te tudod megmutatni nekem, - aki ember vagyok, de az Isten életébe vagyok meghíva, - az utat. Te, szalmán fekvő Kisded, miért delejezed belém, hogy betlehemi nyomorúságod az én utam? Hogy Te vagy az Út? Miért nézel úgy reám, hogy ne legyen többé nélküled életem, csak vergődésem? Miért akarod elhitetni, Te istállóba szorult Koldus-Jézus, hogy csak a Te utadon van Élet? Miért ez a lenyűgöző, letérdeltető, kegyetlen és feltételnélküli mosoly?
Nézd, Te betlehemi Kisded: felöltöztetünk bársonyba, puhába. Eltitkoljuk alacsony, kínos és kellemetlen származásod. Ragyogni fogsz, mint a bíborban születettek. [...]
Részlet Bulányi György 2009 karácsony éjszakáján elhangzott elmélkedéséből.
Folytatás >>


ADVENT 2012

A Jézus születése körüli évtizedekben a zsidó nép várta, várta a Messiást, aki majd megszabadítja népét a zsarnok római megszállóktól és újra felvirágoztatja, naggyá teszi az országot. Egészen mást vártak, mint aki érkezett.
Mi kit várunk, mit várunk, Jézus feltételezett születése után 2012 évvel?
[Balogh László, Debrecen]

A 2012. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették.
A vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

DECEMBER
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által irányított iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának!
Idén először érkeztek tőlük terjesztésre gyönyörű karácsonyi lapok.

A gyerekek által festett karácsonyi képek jellemzői:

préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér-papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez az első "adománygyűjtő termék": kifejezi azt, hogy nem csak "halat" (adományt) kérnek, hanem a saját lehetőségeikkel ők is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez.

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 2000 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül!

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) juttassa el a "rendelést"; az
" adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít – az év bármely szakában – a Harmadik Világ Alapítvány.
Adószám: 19675527-1-42
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá „Prakashnak Indiába”.


ISTENRE hangolni a lelkünket

A Talita portál Bajnok Dániellel készített intrejút a Bokor közösségről, a jézusi életeszményről, családról, hivatásról ...

Bajnok Dani családjával"A Bokor Közösségről sokáig csak legendákat hallottam: a börtönt is vállalták a fegyveres katonai szolgálat megtagadásáért, nemkívánatosnak nyilvánították őket a katolikus egyházban…Itt az ideje, hogy megismerjük ezt a katolikus eredetű keresztény közösséget, amely a jézusi erkölcsi tanítás megvalósítására törekszik." - írja Kölnei Lívia az interjú felvezetőjében (2012. október 21-én).

A teljes cikk a talita.hu weboldalon olvasható. >>


AZ EGYETEMES zsinatok

Tarnai Imre lelkigyakorlatos előadása olvasható portálunkon.
" Az egyházi szóhasználatban többféle megjelölést használnak azokra a gyűlésekre, amikor meghatározott egyházi személyek (akár klerikusok magukban, akár laikusokkal együtt) összejönnek, hogy az egyház életével kapcsolatos kérdésekről tárgyaljanak. Pl. konvent, konzisztórium, szinódus, zsinat stb. A különböző nevű gyűlések mindegyikének más a szerepe, szabályai és súlya. Jelen dolgozatomban csak a zsinatnak nevezett összejövetellel, annak is csak az egyik fajtájával fogok foglalkozni." [folytatás]


ISTEN veled, Anna-Maija!
2012. augusztus 25-én, 84 éves korában, Helsinkiben elhunyt Anna-Maija Raittila, evangélikus teológus, hittanár, író, költő, énekszerző.

Fr. Cedric Prakash SJ  a Gujarat-i Oktatási Társaság Oktatási Támogatási Programjának igazgatója 2012. szeptember 22-én, Anna-Maija temetésének napján írt köszöntőjének fordítása olvasható portálunkon.

"Drága Anna-Maija!
Nehezen tudom elhinni, hogy nem vagy.
Amikor meghallottam, hogy augusztus 25-én hazatértél, az első fohászom a HÁLA fohásza volt: szívből megköszöntem Istennek mindazt, amit nekem és oly’sokaknak jelentettél, s nem csupán Finnországban, hanem itt, Gujarat-ban is, és a világban még nagyon sokfelé.
" [folytatás...]

Anna-Maija és Cedric (2012. április, Helsinki)Amikor –talán a 70-es, 80-as évek fordulója körül –a KIO-ban megfogalmazott adás-törvény nyomán a Bokorban elfogadottá vált az éhezők megetetésére vonatkozó felszólítás, az „éhezők”alatt a Harmadik Világ rászorulóit értettük.
Az összegyűlő adományokat, boríték-%-okat azonban nem volt könnyű eljuttatni Indiába, hiszen forintot nem lehetett külföldre utalni.
Anna-Maija volt a közvetítő: a Bokor tagjainak forintjaiból magyar kézimunkákat vásároltak, Anna-Maija elvitte azokat Finnországba, hogy eladja; és az érte kapott finn márkát már el tudta küldeni Cedric Prakash-nak Gujarat-ba.
Ma már szinte hihetetlen…
Vajon hogyan találtak egymásra a segíteni akarók? Hogyan vezette őket egymáshoz a Lélek –e-mail, Google és hasonlók nélkül…?
Jó lenne felidézni: megőrizni az emlékeket, tanulni a példákból!
(Sch.Bea)


BÁTORSÁG az egyházért
Az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriuma a Fidentia pro ecclesia (Bátorság az egyházért) emlékérmét 2012-ben Tímár Ágnes ciszteri nővérnek és Szabó Gyula katolikus plébánosnak ítélte oda áldozatkész, alapvető, hiánypótló és színvonalas egyháztörténeti kutatómunkájukért.

Az emlékplakett ünnepélyesátadása 2012. november 17-én lesz, melyet kerekasztal-beszélgetés és szerény agapé követ.
Az Egyházfórum Alapítvány minden érdeklődőt szeretettel vár!
A beszélgetés témája: Katolikus egyházi múltfeldolgozás
A beszélgetés résztvevői:
Tímár Ágnes OCist, Szabó Gyula plébános, Tabajdi Gábor történész, Ungváry Krisztián történész, Várszegi Asztrik főapát

Időpont: 2012. november 17., 15:00 –17:00 óra
Hely: Loyola Café, Budapest VIII. ker., Horánszky utca 20.


GYÁSZHÍR
Szomorúan értesítünk benneteket, hogy régi kedves testvérünk, id. Dombi János 2012. szeptember 10-ére virradóan megtért a Teremtőhöz.
Szeretettel imádkozunk érte és a gyászoló családért.

Dombi János
Székesfehérváron született, szüleinek tizenkettedik, s egyben utolsó gyermekeként. Ebben a családban természetes volt a hit és a vallásos magatartás. Ferenc bátyja pap lett.
Az ipari iskola elvégzése után, ahol esztergálni tanult, szakmájában, szakmájához közeli területeken dolgozott, tevékenykedett aktív munkás éveiben, nyugdíjasként kis műhelyében pedig mindenfélét megszerelt, amit eléje hoztak és meg tudott szerelni, élete végéig.
Fiatalon, tizenkilenc évesen nősült. Ebben a templomban mondták ki a boldogító igent. Feri bátyja adta rájuk áldását. Hat fiúgyermeket neveltek fel, akik tizenkilenc unokával örvendeztették meg őket.
Hitünk szerint most is nagyon büszke rájuk. Igazi, Istentől kapott gazdagságnak élte és éli meg, feleségével együtt.
A hetvenes évek legelején pap testvére, mindannyiunk Feri bácsija, egy alkalommal ezzel a kérdéssel lepte meg a házaspárt: „Leveletek jött Istentől, olvastátok már?”Így indult egy jobbára Dombi testvérekből álló közösség, ahol az evangéliumok olvasása, megbeszélgetése volt a fő feladat. Kezdték átalakítani gondolkodásukat az evangéliumi Jézus tanítása szerint. Ennek köszönhetően a vallásos Jánosból megtért, újjászületett János lett. Jó testvér, szerető férj, odaadó társ. Megbocsátani tudó, mindig megújulni, javulni tudó ember.
Hosszú évekig lelkipásztori kisegítő volt a mosdósi plébánián, és fíliáiban. Szerette és nagyon komolyan vette ezt a munkát. Rendszerint már hétfőn elolvasta a vasárnapra előírt olvasmányokat, hogy meg tudjon érni benne, kibontakozni, gyümölcsöt hozni.
Nyolcvanháromtól a Bányai Közösség tagjaként évente részt vett sérültek nyaraltatásában. Hasonló állapotú testvérek táborában, Söréden, sokszor vállalt szolgálatot. Közösségében ő volt a liturgiafelelős, mint avatott akolitus, ő volt a karitászfelelős, mint autótulajdonos, és gondoskodott például az összegyűlt ruhák rászoruló családokhoz való szállításáról.
Mindig mindenkinek azonnal segített, ha kérte, s ha tudott.
Első szerelmével novemberben ünnepelhették volna ötvenkettedik házassági évfordulójukat.
Most már személyesen ismerheti azt, akinek életében szolgált.
[Tornyai Gábor]

+ + +

2012. szeptember 30-án hálaadó szentmisét tartottunk Székesfehérváron az Öreghegyi templomban, ahol Vargáné Szijártó Mária emlékezett meg kedves testvérünkről:

Kedves Testvéreim!
Hálaadó megemlékezésemet Feri bácsi egyik Hang-üzenetével szeretném kezdeni:
„Ti, akik az örökkévalóság gyermekei vagytok, és szívetek fájdalmát érzitek, mert valaki  elment előttetek, tudjátok azt is, hogy előbb-utóbb mindenkinek ez a sorsa.
Ne féltsétek magatokat, mert Nekem adtátok magatokat!  Újra és újra mondom.
Bízzatok, Én legyőztem a világot! És azok, akik előttetek elmentek már, és akikért itt most imádkoztok, azok mind-mind a ti szívetek szeretete által mennyei meleget élnek meg. A ti örömötök a hazataláltság öröme kell hogy legyen!”
[Folytatás ...]


BNT 2012 - Kaposvár
2012. augusztus 2-5. között 13. alkalommal rendeztük meg a Bokor Nagytábort, idén Kaposváron.
A találkozó mottója: „Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!”volt.
Ebben az esztendőben is számos érdekfeszítő, gazdagító programmal és előadással készültünk.
Ízelítőt folyamatosan publikálunk a tábor anyagaiból.

BNT 2012Kőszeginé Rihmer Melinda:
Összefoglaló a BNT 2012. programjairól

A táborban készült fényképek
Fotó: Kecskés András (további képekről is nála lehet érdeklődni)

Faragóné Bircsák Márta
Személyi érettség, közösségi megosztás

Amit nem adunk tovább, tényleg „megkukacosodik”?

Faragóné Bircsák Márta
előadásának prezentációja.

Szegheő József (Totya) tolmácsolásában hangzott el a péntek reggeli szentmisén Johan-Ludvig Runeberg verse:

Paavo gazda
Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.

[...]

 

gyertya
Ragyogj Bokor!

A vasárnapi zárómise szövege, benne a beszéd, melyben Kovács László csokorba (bokorba) szedte gondolatait.

 


BOKOR TV tábor

Trásy Éva összefoglalója a rendezvényről:

Egyházasfalu 4 falu egyesítéséből jött létre, a címeren mind a 4 szerepel: Dasztifalu (Básti), Gógánfa, Keresztény, Egyházi(Egyházasfalu)Dőry István a Bokor TV táborba hívta a műsorszerkesztés és a fenntartható fejlődés iránt érdeklődőket.
A tábor 2012. június 28-tól július 1-jéig tartott, de akik előbb érkeztek, azokat is szívesen fogadták.
A Bokor és Bisztrai György nordic walking csapatának néhány tagja, összesen tizenketten és István egy volt tanítványa jelentette a tábor résztvevőit.
A programban a TV szerkesztésének tanulmányozása volt az egyik fő cél, hogy a szerkesztőgárda szaporodjon, s a már sokat dolgozókat pihenőre lehessen engedni.
A másik fő cél a tájékozódás és tapasztalatszerzés a fenntartható életmódról, természetvédelemről, öko-gazdálkodásról. Erről István tartott előadást, felsorakoztatva a nyugati országokban bevált módszereket is, és bemutatva a saját működő természetkímélő eszközeit. Ilyen pl. a napkollektor, vízkeringetős kemencével működő központi fűtés, száraz komposztálható WC (a fürdőszobában) és hasonlóak, továbbá szó esett a tervekről, az öko-falurész a megvalósításának érdekében tett lépésekről.
A tanulás, tanítás és a résztvevők elhelyezése két helyen történt. Bíró Erzsébet, (szerkesztő, informatikus, egy éve a falu lakója) és a Dőry házaspár volt a vendéglátó, Magdi a háziasszony.
A munka céltudatosan és szorgalmasan folyt; de falun még a nap is hosszabb, sok minden belefér: nordic walking edzés és gyaloglás, látogatás a pékségben, a kenyérsütés folyamatainak megfilmesítése, esti szekeres, biciklis, gyalogos kirándulás, templomnézés, meghitt beszélgetés, ima a kápolna előtt, betekintés a „mennyország ablakán”. Tűző napon gyaloglás a harmadik faluba, ahol Varga Gábor falukutató, régész, az ősi magyarság kultúráját ismerő, tárgyi hagyományait, építkezését őrző és újraépítő mester mutatta meg nekünk kincseit. Részt vettünk a falu délutáni énekkari műsorán és az esti tábortűznél is, ahol is Bisztrai barátunk rögtönzött emlékezetes közösségi találkozót. Meg kell említeni még a tábornyitón Gyuri hol elérzékenyítő, hol megnevettető bábjátékát, amellyel elindította a családias együttlét, a zökkenőmentes szeretetlégkör alaphangulatát.

1
2
3
4
5
6

KÉT ÉVE …

Úrnapján Gyurka bácsira emlékeztünk
"A hívők csak akkor ismerik Krisztus testét, ha nem mulasztják el, hogy Krisztus testévé legyenek. Krisztus testévé kell lennünk, ha Krisztus lelkéből akarunk élni." (Szent Ágoston)
A sírkőnél Elkészült a temetőben a sírkő –a többihez hasonlóan –de még tisztán-ragyogóan. Labancz Zsolt piarista egy kis lelkes csapattal megszentelte. A szertartás végén a Bokorhimnuszt elénekeltük és igyekeztünk a Duna-partra a hálaadó misére.
A piarista növendékek előkészítették a terepet: egy kis pogácsa, tea és –vetítő a meglepetéshez.
A gitárosok hangolnak, a népek gyülekeznek: szép lassan megtelik a piarista kápolna.
A zenészekA liturgiát Labancz Zsolt provinciális vezeti. Urbán József és néhány fiatal képviseli a rendet.
Már a bevezető szavakban elhangzik a nap alaptémája: az liturgiában megjelenő eucharisztikus Jézus és Gyurka bácsi hűséges törekvéséből megszületett Bokor közösség szoros kapcsolata.

Az evangélium utáni elmélkedés három témát érintett:

Jézus élete végéig –még a szentmise alapításában is –megőrizte zsidó identitását. Honnan van, hogy oly sokan idegenkednek ettől a múlttól és hagyománytól? A gyökértelen közösséget könnyen elfújja a szél…

Lehetne az ünnepről dogmatikusan is megemlékezni: az alig kimondható transzszubsztanciáció (latin: átlényegülés) újra átgondolásával. Ehelyett inkább Ratzinger ajándék-elméletére (Geschenkstheorie) csodálkoztunk rá: a szeretet minden ajándékával magunkat adjuk a szeretett személynek. Mivel nem teljesen birtokoljuk létünket, csak töredékben tudjuk magunkat egymásnak adni. ÚrfelmutatásDe nem így Isten Fia: titokzatos módon, teljességgel benne van ajándékaiban: a kenyérben és a borban…

A mai nap azonban mégis a közösség napja leginkább számunkra: Jézus mindnyájunkat asztalához hív: most, hogy megerősítsen mindnyájunkat és egykor, hogy vég nélkül örülhessünk a Vele és szeretteinkkel való együttlétnek (Jög Zink).

Hisszük, hogy Gyurka bácsi és Teri már ott vár bennünket…
AgapéA könyörgéseket egy-egy bokorbeli írta/olvasta fel. Két szín alatt vettük magunkhoz Jézust –ezzel mélyítve a Vele való közösséget.
A záró áldás után jött az igazi meglepetés: a kivetítőn Gyurka bácsi is megáldotta az együtt imádkozókat.
A szertartás után ettük-ittunk-beszélgettünk. Jó volt együtt lenni és együtt emlékezni.
T.

Album  Fényképek a megemlékezésről
         A fotókat Orbán Ádám készítette.


BÚCSÚ
Kovács Terézia testvérünk és barátunk temetése 2012. június 15-én volt Debrecenben.
A Bokor nevében Zsombok György búcsúztatta Terit, akinek emlékét szeretettel őrizzük szívünkben.

Kovács Teri búcsúztatása

Kovács Teri

   
Életéről...
   Összeállította: Balogh László


Az életrajzhoz további kiegészítéseket, észrevételeket köszönettel elfogadunk.

Kovács Terézia
   Születésnapi beszélgetés Kovács Teréziával

   (beszélgetőtárs: Schanda Beáta)

   Az interú megjelent 1998 decemberében,
   az Érted vagyok folyóirat 52. számában.


GYÉMÁNTMISE
Tarnai Imre

Tarnai Imre
pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémántmiséjét ünnepelhettük
2012. június 3-án, Szentháromság vasárnapján Nagyorosziban, jelenlegi plébániájának templomában.

Imre bácsi a hatodik évtized után, 85 évesen is töretlen elkötelezettséggel és munkabírással szolgálja az Egyházat, a Bokrot - barátait, híveit és mindenkit, akivel kapcsolatba kerül.

1927-ben született Budapesten, a teológiát Esztergomban végezte,
1952-ben szentelték fel, ezt követően több településen volt káplán, majd plébános. Nógrádmegyerben 17 évig, Nagyorosziban immár 30 éve látja
el a papi szolgálatot, a település díszpolgáraként, 2011-ben pedig mester-kanonok címet kapott.
Gyémántmiséjén Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke is jelen volt, aki elismerően és tiszteletét kifejezve „jóságos pátriárkának”nevezte Imre bácsit. Valóban, tudása, megbízhatósága, elkötelezettsége, munkabírása és jóindulata méltóvá teszi e „kinevezésre”.
A szentmisét követően agapé várta a jelenlévőket, melynek keretében megtekinthettük papunk életútját is.

     Életút 1952-2012

     Közösségi élet 2006- (kiegészítés)

     Fényképalbum (fotó: Orbán Ádám, Végh Györgyi)

Imre bácsi!
Együtt örültünk veled a tömegben ezen a szép napon, és kívánjuk, hogy

"Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!
Ragyogtassa rád arcát az Úr,
És legyen hozzád jóságos!
Fordítsa feléd arcát az Úr,
És szerezzen neked üdvösséget!"

                     (Ároni áldás, 4Móz 6,24-27)


ANTIKRISZTUS
"Ebben a posztumusz kiadásban kívánok főhajtást tenni két olyan szellemi géniusz előtt, mint amilyen Hamvas Béla és Bulányi György volt." - írja Faragó Ferenc a kötet előszavában.
Szeretettel adjuk közre a könyvet.

AntikrisztusANTIKRISZTUS
Hamvas Béla –Bulányi György –Faragó Ferenc

Előszó 1. - Bulányi György
Egy jó esztendeje kezdtem behatóbban vizsgálni Hamvas Béla kereszténységről írt dolgozatait. Mostani füzetem már harmadik munkájának elemzését nyújtja. A kereszténység és a hagyomány, valamint Az Evangélium és a levelek c. művein már átrágtam magam. Nagy érdeklődéssel várom a „Kereszténység hátralevő hét könyvének egy későbbi kötetben közreadását”, amit 1996-ban megígér a Scientia Sacra III. kötet 332. oldalán − szerkesztője, Dúl Antal.
Abban reménykedem, hogy elemzéseim képessé tesznek majd megkísérelni szintézist is készíteni arról, hogy miként látta Hamvas Béla a kereszténységet. Hazánkban s talán azon kívül is: egyedülállónak gondolom azt, amit nyújtott.

Előszó 2. - Faragó Ferenc
Ebben a posztumusz kiadásban kívánok főhajtást tenni két olyan szellemi géniusz előtt, mint amilyen Hamvas Béla és Bulányi György volt. A szellemi megnyilvánulásokban óriási, ha úgy tetszik végtelen távolságok vannak, ám a távolságban rendkívüli közelség rejtőzik. Hamvas és Bulányi ugyanazt látja a saját horizontjáról, és mégis e horizonton mérhetetlen distanciák férnek el. Hamvas fölülről, és egyben lát; Bulányi közvetlen közelről és ízeikre szedve veszi észre ugyanazt. Más-más optika, más-más szemüveg.
Sajnos Bulányi páter már nem érhette meg az ígért további kiadásokat. De bizonyára elcsodálkozott volna, hogy milyen egy tőről fakadó az Ő Naplója és Hamvas Levelei. Egy tőről fakadó, mégis már az első hajtásnál elágazó, szertebomló, oly szellemi magasakba hajtó, mely magasság nem sokak számára elérhető.
Hamvas Béla szúrái félkövér-, Bulányi György válaszai normál-, Faragó Ferenc véleményei dőlt betűtípussal vannak szedve.

A könyv letölthető portálunkról.


GYÁSZHÍR
Szomorúan értesítünk benneteket, hogy régi kedves testvérünk, id. Dombi János 2012. szeptember 10-ére virradóan megtért a Teremtőhöz.
Szeretettel imádkozunk érte és a gyászoló családért.
2012. szeptember 30-án, vasárnap, 14 órakor hálaadó szentmisét tartunk Székesfehérváron az Öreghegyi templomban (A templom pontos címe: Székesfehérvár, Budai út 224.) A mise után agapé lesz.

Az egyik oldalon ott a lélek,
a másikon az egész világ,
de a lélek többet nyom a latban.

Miért féljen az ember a haláltól?

Miért remegjen arra a gondolatra,
hogy elveszti földi életét?

Mitől félsz?

A lelked halhatatlan;
azt kell megmentened!

                   [Nikosz Kazantzakisz]

BNT 2012
2012. augusztus 2-5. között 13. alkalommal rendezzük meg a Bokor Nagytábort, idén Kaposváron.
Mottó: „Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!” (Csömör Emília)
Ebben az esztendőben is számos érdekfeszítő és gazdagító programmal készülünk, hogy a tábor végeztével mindannyian még egy kicsit szebben "ragyoghassunk".
A táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet jelentkezni, legkésőbb 2012. június 15-ig.

Bővebb információ a közösségvezetődtől kérhető vagy a bokke@bokke.hu e-mail címen.


ELHUNYT Kovács Teréz

Elhúnyt Kovács Teréz


ÉVFORDULÓ

Meghívó


MERRE menjek?
A 2012. május 27-i találkozó időpontja június 10-re módosult, minden egyéb (helyszín, házi feladat stb.) változatlan. A szervezők szeretettel várják már fél 3-tól a "majdnem" közösségi összejövetel résztevőit. A találkozónak 1/2 6-kor vége lesz, de 18 órától "folytatódik" a Piarista kápolnában, Bulányi Gyurka bácsi emlékmiséjével.


MEGHÍVÓ gyémántmisére

60 esztendeje lesz ez év júniusában, hogy Mennyei Apácskánk kegyelméből megkezdhettem papi szolgálatomat.
E hosszú évtizedek során megélt sok örömért és ajándékért hálát adni, elkövetett sok hibáért és mulasztásért bocsánatot kérni szeretnék
a nagyoroszi templomban 2012. június 3-án,
Szentháromság vasárnapján 16 órakor gyémántmisém keretében.
Szeretettel várok ezen alkalomra mindenkit, aki szívesen részt venne
a közös imádságban, ünneplésben.
Tarnai Imre

FECSKEPALOTA
Gánt-bányatelepen, a Vértes déli kapujában, Budapesttől 70 km-re található a Fecskepalota. Alapítványi tuilajdonban működik, nonprofit elven, közösségek hozták létre 1991-94 között.
FecskepalotaA vendégház kifejezetten csoportok, közösségek számára épített 34 ágyas, barátságos közösségi üdülő, hangulatos étkezővel, cserépkályhás társalgóval, tornateremmel, kellemes fedett terasszal és árnyas, parkosított kerttel.

A Fecskepalotát foglalási rendszer keretében adják bérbe, a teljes épületet egészében vagy a két szeparálható szárnyát külön-külön.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNUA) Erzsébet programja keretében a Fecskepalota elfogadóhellyé vált fogyatékossággal élő személyek számára, akik a MNUA üdülési pályázatán támogatást nyertek.

3 perces film a Fecskepalotáról

Szeretettel várja az érdeklődők megkereséseit, igényeit Orbán Péter, a Fecskepalota alapítója, a fecskepalota@fecskepalota.hu e-mail címen.


Lélekváró elmélkedések
A portálunkon Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvasható elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.


BIZS 2012
BIZS 2012
2012. április 13-15. között a festői szépségű Szigetszentmárton adott otthont a Bokor Ifjúsági Zsinatnak.
"Mesélj nekem a hétvégédről! Tudom, hogy a Bokor Ifjúsági Zsinaton voltál, de mégis, miből áll egy ilyen rendezvény?"

Király Kata összefoglalójából megtudhatjuk...


MERRE menjek?
2012. április 1-jén délután 3 órára talákozóra hívjuk azokat a fiatalokat, akik nem tartoznak még közösségbe, és szeretnének kicsit "komolykodni".
Terveink szerint havonta egyszer tartunk amolyan "majdnem" közösségi találkozót a Bokorportán. (Azért "majdnem", mert nem lesz olyan kötött, mint egy "rendes" közösségi találkozó.) A Budapesten iskolába járók számára ez egy jó lehetőség a gondolatcserére, beszélgetésre, ha pedig vidékről felutazik valaki, hogy találkozzon a csapattal, az megtisztelő a társaság számára és gazdagít mindenkit.
Az első találkozó már lezajlott, a résztvevők megegyeztek a házi feladatban is: a Bulányi György Merre menjek? című hittankönyv I. fejezetének (Ismerjük meg az embert) elolvasása (otthon), s ehhez kapcsolódóan zajlik majd a beszélgetés: "Merre menjek menjek most?". Modern, tüzes, lázadó és elgondolkodtató felvetéseket várunk, amelyekkel 21. századivá, frissebbé tehetjük ezt az egyébként a maga korában nagyszerű hittankönyvet.
A találkozót követően 6 órakor kezdődik (és 7-ig tart) a Piarista kápolnában Szegheö József közösségi miséje, oda is a csapattal tarthat, akinek kedve és ideje engedi.

Ha valaki nem tud részt venni április elsején a találkozón, de a továbbiakban szívesen bekapcsolódna, akkor írjon egy e-mailt Áts Andrásnak, a szervező team vezetőjének (vagy portálunkon keresztül is jelentkezhet), hogy további tájékoztatást tudjunk küldeni.

A találkozók várható időpontjai: 2012. április 29. és május 27. június 10.
A szervezők 2012 április 1-jén fél 3-tól már várják a "majdnem" közösségi összejövetel résztevőit.


BÁRKIT harcba hívhatnak
Ellenzi a fegyver nélküli katonai szolgálat intézményét a rendszerváltás előtt állami üldözésben részesült, keresztény Bokor Közösség, mivel az erőszakszervezetekben való bármilyen részvételt ellentétesnek tart vallási felfogásával. A január 1-jével életbe lépett alaptörvény megszüntette a polgári szolgálat lehetőségét, azonban a honvédelmi törvény tágan értelmezhető gumiszabályai alapján bárkit fegyveres szolgálatra kötelezhetnek.

Az alkotmányból ugyanis törölték a lelkiismereti okokból vállalható polgári szolgálat fogalmát, helyébe a január elsejével életbe lépett új alaptörvénybe a "fegyver nélküli katonai szolgálat" került. És noha a békeidőben való sorkötelezettség intézményét 2004-ben az Országgyűlés megszüntette, a honvédelmi törvény tavalyi módosításával létrehozták a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságát, amely a 18 és 40 év közötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai sorozáshoz szükséges adatait kezeli majd.
A keresztény szellemiségű Bokor Közösséget a második világháború után kezdte szervezni Bulányi György piarista szerzetes, aki az ötvenes években tíz évet töltött börtönben. A 60-as évektől kezdve alakuló csoportok a jézusi erőszakmentesség eszméjére hivatkozva tagadták meg a sorkötelezettséget. 1980-tól a rendszerváltásig a Bokor Közösség 23 tagja került börtönbe emiatt. Az állam rendőri megfigyelésekkel, lehallgatásokkal, munkahelyi diszkriminációval próbálta megfélemlíteni a közösség tagjait. A katolikus püspökök a Bokorhoz kötődő papokat fegyelmi eljárásokkal, felfüggesztéssel, áthelyezésekkel büntették.
A tavaly nyáron elfogadott honvédelmi törvény kimondja: "A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a körülményekből a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága megállapítható(...) lelkiismereti oknak kell tekinteni minden olyan indokot, amely összefügg a kérelmező személyiségét meghatározó valamely lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetű meggyőződéssel". A jogszabály azonban nem tisztázza, hogy milyen körülmények alapján vonható kétségbe egy hadköteles vallási vagy erkölcsi meggyőződése. Tehát a katonai igazgatási szervek szubjektív szempontok alapján fegyveres szolgálatra kötelezhetnek bárkit, ráadásul döntésük ellen nincs helye fellebbezésnek, újabb kérelem pedig nem nyújtható be.
A honvédelmi törvény egy másik pontja így fogalmaz: "A parancsnoknak törekednie kell arra, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő katonát a fegyveres érintkezésből kivonja". Vagyis egyáltalán nem garantált, hogy a fegyver nélküli szolgálatot teljesítők elkerülik a harci cselekményeket, lényegében a katonai parancsnokuknak lesznek kiszolgáltatva.

Molnár Richárd


Forrás: 2012. január 11., Népszava online

Bokor állásfoglalás >>


AZ EGYHÁZAKRÓL szóló törvény
Ismét elfogata az Országgyűlés az egyházakról szóló törvényt 2012. december 30-án.
Ismét tizennégy egyházat ismert el a parlament, ugyanazokat a vallási közösségeket, mint a nyáron elfogadott, ám az Alkotmánybíróság által közjogi érvénytelenség miatt megsemmisített egyházügyi törvényben. Az új jogszabályt Országgyűlés 256 igen és 36 nem szavazattal fogadta el.
Eszerint a parlament, csakúgy mint júliusban, a Magyar Katolikus Egyházat, a Magyarországi Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget (Statusquo Ante), a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyét, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátust, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházat, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegyét, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjét, a Magyar Unitárius Egyházat, a Magyarországi Baptista Egyházat és a Hit Gyülekezetét ismerte el.
Azok a vallási közösségek – több mint hetven –, amelyek az elmúlt hónapokban kezdeményezték a szakminiszternél jogállásuk fenntartását, 2012. január 1-jével nem veszítik el egyházi státuszukat, arról február végéig dönt a parlament.
Azoknak az egyházaknak, amelyek január 1-jétől egyesületnek minősülnek, az állam 2012. augusztus 31-ig költségvetési támogatást biztosít az általuk fenntartott közoktatási intézmények működtetéséhez, szociális intézmények esetében pedig az év végéig.
Változnak annak szabályai, hogy miként válhat egy vallási tevékenységet végző egyesület egyházzá. Ezt az érintett egyesület legalább ezer ember aláírásával kezdeményezheti, majd a kérelemről az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé.
Az Alkotmánybíróság 2011. december 19-én semmisítette meg a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényt, közjogi érvénytelenség miatt. A testület megállapította, hogy a törvény megalkotása során az egységes javaslathoz képest a zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadása lényeges változásokat eredményezett az egyházi jogállás megszerzésének szabályozásában, mivel – a többi között – az egyházi jogállás megszerzését (illetve a jelenleg egyháznak minősülő szervezetek többsége esetén annak megtartását) az országgyűlési képviselők kétharmadának támogató szavazatától tette függővé. Az ismét elfogadott egyházügyi törvényt 2011. december 21-én nyújtotta be a Fidesz a parlamentnek.

Az elfogadott törvény:
2011. évi CCVI. törvény

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Forrás: MTI/Magyar Közlöny


VALAKI
Szabó GyulaMezőőrsön van egy hangsúlyosan keresztény szemléletű iskola, melynek célja a környék fiataljainak tehetséggondozása, számukra továbbtanulási lehetőség biztosítása oly módon, hogy az oktatás keretében az általános emberi, keresztény és nemzeti értékek is eljussanak a diákokhoz.
Az iskolát tétrehozó Magyar Műhely Alapítvány elnöke Szabó Gyula, a mezőörsi plébános.

Róla készített portréfilmet az MTV, mely 2011. december 23-án került adásba.
A videófelvétel elérhető az MTV archívumában: Valaki - Szabó Gyula


LISTA készül a hadra fogható férfiakról januártól
Olyan nyilvántartási rendszer kialakításáról döntött a parlament, amelyben a nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozáshoz és a behíváshoz szükséges adatait vezetik majd. A honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott rendelet szerint a vészhelyzetben hadra fogható férfiak adatait a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási központból hívják majd le.
A Hende Csaba honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott előterjesztés indoklása szerint bár békeidőben megszűnt a hadkötelezettség, lehetőség van arra, hogy rendkívüli állapotban automatikusan, megelőző védelmi helyzetben pedig az országgyűlés döntésével újra bevezessék.
A teljes cikk az [origo] honlapján olvasható.

Az elfogadott törvény szövege


EGY BOKOR Nyilatkozat története
 
Az új alkotmány (Alaptörvény) módosította a honvédelemre vonatkozó törvényt (2011. 04. 25).  Ennek konkretizálást az ún. sarkalatos törvényekben rendelte el. Az Országgyűlés a honvédelmi törvényben az eddigi polgári szolgálat helyett a fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését megszavazta (2011. 06. 22.) és törvénybe is foglalta (2011. 07. 11.).
A Bokor képviselete még a törvény megszavazása előtt (2011. 06. 20.) egy Állásfoglalást küldött az Országgyűlés képviselőinek, kiemelten Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének és Hende Csaba honvédelmi miniszternek.
A Nyilatkozat leszögezi, hogy a Bokor tagjai készek a civil szolgálat bármilyen formájával szolgálni családjukat, népüket, hazájukat, de a katonai szolgálat minden, vagyis fegyveres és fegyvertelen formáját is elvetik a jézusi erőszakmentesség és a lelkiismereti szabadság okán.

Az első válasz másnap érkezett Szili Katalin titkárságvezetőjétől, melyben ígéri, hogy a Bokor törekvését a parlamentben támogatja.

A következő napon az Országgyűlés megszavazza a törvénytervezetet változtatás nélkül. Hende Csaba honvédelmi miniszter megköszöni a képviselőknek az aktivitást, a korrekt, érdemi vitát és kijelenti, hogy a polgári szolgálat megszűnik és helyette a katonai fegyver nélküli szolgálat lesz érvényben. A módosító indítványokról megjegyzi, hogy csak a jogszabály minőségét javító indítványok támogathatók.

Két nap múlva a Jobbik képviselője, Szávay István válaszol, melyben megvallja a haza fegyveres védelmének szükségességét, egyben evangélikus hitét, melyet nem tart összeegyeztethetetlennek a katonasággal. Egyben kijelenti, hogy nem ért egyet a Bokor Nyilatkozattal, noha az nem ellentétes a keresztény elvekkel.

A Nyilatkozattól számított közel egy hónap múlva Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője ír egy udvarias levelet, melyben megköszöni a Bokor bizalmát, kifejti az állampolgárokkal történő kapcsolattartás fontosságát. A továbbiakban ismerteti a kormány indítványát, a honvédelem fontosságát, a lehetséges felmentő okokat és az új Alaptörvényt, mely szerint katonai nem fegyveres szolgálat is lehetséges. A Nyilatkozat lényegére érdemben nem válaszol, de reméli, hogy ezzel megnyugtató választ adott az értékes észrevételeket adó Bokornak.

A Nyilatkozattól számított több mint másfél hónap múlva Kövér László hivatalvezető-helyettese tájékoztat a szóban forgó törvény elfogadásáról, és arról, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálat csak rendkívüli helyzetben és lelkiismereti okból engedélyezett. Közli azt is, hogy két más illetékes bizottsághoz (jogi és rendészeti) továbbítja a Nyilatkozatot.

A továbbítástól számított több mint egy hónap múltán az Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság elnöke, Lukács Tamás jelzi, hogy a bizottság nem tárgyalta az ügyet, de a legközelebbi ülésen az állásfoglalást a bizottság tagjai rendelkezésére bocsátja.

A továbbítástól számított két hónap elteltével Kocsis Máté, a Rendészeti bizottság elnöke is válaszolt. Ismertette a fentiekben már megismert jogi procedúrát, majd közli, hogy a katonai parancsnok jóakaratától függően miben állhat a fegyvernélküli katonai szolgálat teljesítése. Közli azt is, hogy a bizottság tagjaival ismertette a Bokor Állásfoglalását.

***

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a képviselők mindegyike csak ismételgeti azt a törvényt, mely a „katonai fegyveres és katonai fegyvernélküli” szolgálatról szól., de érdemben szóba sem állnak a „katonai fegyvernélküli” szolgálat erkölcsi és lelkiismereti okból való megtagadásának jogával. Nem értik (vagy nem akarják érteni), hogy a jézusi erőszakmentességet valló Bokor tagjai nem óhajtanak katonai erőszakszervezet tagjai lenni, még konyhai szolgálatban sem. Civilként akarják szolgálni hazájukat!

Kovács László


ÁLLÁSFOGLALÁS
az erőszakmentes polgári szolgálat mellett

Bokor logoA készülő, honvédelemre vonatkozó sarkalatos törvénnyel kapcsolatban a Bokor közösség képviselői állásfoglalást fogalmaztak meg az erőszakmentes polgári szolgálat mellett, mivel a törvénytervezet az eddigi „polgári szolgálat” helyett a „fegyver nélküli katonai szolgálat” bevezetését tartalmazza.
A lelkiismereti okból történő katonai szolgálat megtagadása emberi jog, így ennek érvényesülését egy demokratikus társadalomban minden körülmények között szavatolni kell.
Az alábbi levelet 2011. június 21-én valamennyi országgyűlési képviselő e-mail címére, továbbá az aláírt állásfoglalást dr. Kövér László ogy. elnök és a képviselők számára az Országházba, valamint dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter részére elküldték.
Másnap a sajtó számára is nyilvánossá vált az alábbi állásfoglalás.

Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Az Országgyűlés a közeljövőben tárgyalja a honvédelemre vonatkozó sarkalatos törvény tervezetét.
A törvénytervezet az eddigi polgári szolgálat helyett fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését tartalmazza.

Mi, a Bokor közösség képviselői, szeretnénk kifejezni azt a meggyőződésünket, hogy az ember elleni erőszak minden formája emberellenes, számunkra ellentétben áll a Tízparancsolat „Ne ölj!” parancsával, és ellentétben áll a jézusi, mindenkire – még az ellenségre is – kiterjedő legfőbb parancs, a „szeretetparancs” követelményével.

A Bokor közösség – melyet Bulányi György, piarista szerzetes hívott létre – arra törekszik, hogy a jézusi erőszakmentes szeretet útját járja. Mint a történelemben a világi és vallási közösségek tagjai közül számosan, a múlt rendszerben közülünk is sokan megtagadták a katonai szolgálatot, nem voltak hajlandók semmiféle fegyveres testület szolgálatába állni, s ezért a meggyőződésükért több évi börtönbüntetést is vállaltak.

Családunkat, népünket, hazánkat készek vagyunk az erőszakmentes civil szolgálat bármilyen formájával szolgálni, azonban a katonai szolgálat minden (fegyveres és fegyvertelen) formáját elvetjük, békében és háborúban, az ún. megelőző védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapot idején is.

Meggyőződésünk, hogy a lelkiismereti okból történő katonai szolgálat megtagadása emberi jog, így ennek érvényesülését egy demokratikus társadalomban minden körülmények között szavatolni kell.
Kinyilvánítjuk, hogy helytelenítünk minden olyan törvénykezést, mely az erőszakmentesség és a lelkiismereti szabadság jogának korlátozására irányul.

2011. június 20.

A Bokor közösség képviseletében:

Kovács László titkár
Kaszap István szóvivő
Miklovicz László
Benyhe Bernát
Lepsényi Mária
Mlecsenkov Angel
P. Bajnok Kata
Papp Zoltán
Trásy Györgyné
Végh Andrásné
dr. Zsombok György
Besze Imre (kat. szolg. megtagadó)
Csizmadia Gábor (kat. szolg. megtagadó)
Habos László (kat. szolg. megtagadó)

Elérhetőség:
Kapcsolattartó: Kaszap István, tel.: 06/70-410-6683, e-mail: kaszapi44@gmail.com


SZIKRÁK egy fáklya lángolásából
Bulányi György gondolatai - Faragó Ferenc szerkesztésében

„Kialudt egy fáklya.
Egy messzire világító és meleget árasztó fáklya.”

(Tarnai Imre)

Szikrák„Jó nagy temetést fogtok csapni...” - „Meglátjátok, hogy úgy megyek majd el, hogy egy kicsit még maradok!” – ... Ezeket mondogatta Gyurka bácsink az utóbbi időben, valahányszor szóba került a halál, az elmúlás, az odaát gondolata. Az első és a második állításában, lám, igaza lett: felemelés volt az és nem temetés, és úgy ment el, hogy még itt maradt. És ez a szerény kis kiadvány is afféle marasztaló kíván lenni. Ülj még itt egy kicsit köztünk, Gyurka bácsi! Beszélgessünk még! Feléd indul a kör... " (Előhang... - részlet - FF)

Örömmel nyújtjuk át a kötet elektronikus változatát kedves olvasóinknak karácsony ajándékul.

Szikrák   Szikrák egy fáklya lángolásából


PÜNKÖSD

Puszta Sándor:
A Szentlélek himnusza

A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór...
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel.
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!

A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,
Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény,
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz
És szirmaival behavaz.

 

A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz világokat.
Mint Isten zord villáma repül,
Pápák szavára települ.
Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,
Hogy elgörbülnek a koronák.
Mint irgalmas szellő lengedez,
Békéjével simít, legyez.
Megkérem, mondjon majd értem szót,
Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,
Hogy minden ember szent legyen!
Legyen, aki víg s ki bús, az is,
S legyenek mind a holtak is...

A Lelket várom, Vigasztalót,
Hogy szóljon és mondja azt a Szót,
Mi tisztán a Lélekből való,
S egyedül örökkévaló!
Amely minden szóba beleszól,
Melyre a cédrus meghajol,
Amely száll a Libanon felett,
És Kérdés is, meg Felelet!
Amely zengve zúg és zúgva zeng,
Magasságban s a mélyben lent!
Ki az Infernókban s Poklokon,
Az egyedüli Hatalom!
És ki egyedüli Úr csupán,
Pecsét, az Isten trónusán!


MENNYBEMENETEL
"Legyünk mi itt boldogok!"

"Csodálatos vízió Jézus és a szentek dicsőséges mennybevonulása..."
Kovács László
elmélkedése az ünnep alkalmából >>


SZJA 1% - felajánlási lehetőségek
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány: 18160525-1-42
Teljes Élet Szociális Alapítvány: 18483170-1-07
Bokorliget Alapítvány: 18068715-2-42
Melius Alapítvány: 19030043-1-02


BIZS 2012
A korábbi évekhez hasonlóan a fiatalok ismét igyekeznek megváltani a világot!
Az alábbiakban a 2012. április 13-15. között megrendezésre kerülő Bokor Ifjúsági Zsinat meghívóját közöljük.

Ha érdekel a Bokor, szeretsz jókat beszélgetni, játszani, ismerkedni és emellett van benned némi tettvágy, hogy valami maradandót is alkossunk, akkor ne habozz és jelentkezz! :)

Főbb tudnivalók:

Időpont: 2012. április 13-15 (péntek délutántól vasárnap délig).
Helyszín: A festői szépségű Szigetszentmárton (Budapesttől délre, kb. 25 km-re).

Szeretettel várunk, ha:

 • már elgondolkoztál azon, hogy:
  "Mit is értünk válság alatt?",
  "Milyen kezelési módokat ismerünk válsághelyzetben?", vagy hogy "Összefüggnek-e a világunkban egymást érő válságok?",
 • szívesen hallgatnál előadásokat ebben a témában kiemelkedő előadóktól, ill. szívesen megosztanád véleményedet és meghallgatnád másokét,
 • szívesen eltöltenél egy kellemes tavaszi hétvégét szép környezetben, elmélyülve, beszélgetve, játszva és kötetlen szabadidõs programokkal,
 • 16. életévedet betöltötted, akár már réges régen, de belülről még ifjúnak érzed magad.
Meghívott előadóink
 • Schanda Beáta
 • Fodor Gábor
Várunk Benneteket szeretettel,
KVCS
BIZS Team 2012

Bővebb információ és jelentkezés: a BIZS 2012 honlapján


HÚSVÉT 2012

Valahol
A kristálytenger fölött,
A Szék előtt
Feszült inakkal áll az Angyal.
Szemei mint a villám, ruhája mint a hó,
Áll, vár és alig-alig győzi kivárni
A Harmadnap hajnallatát,
(Nem is harmadik igazán, -
Isten türelme is feszült a pattanásig:
Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc)
És lendül a szárny,
És lebben a kő,
És elhangzik a mindenségben:
,,Békesség nektek, én vagyok!''

(Sík Sándor: Keresztút
XIV. stáció, részlet)

Feltámadás
"Az örömhír lényege: „Békesség nektek! Én vagyok!” Elhangzik minden húsvétkor és minden nap is. Mert a hír igaz és a Hír él és elpusztíthatatlan! A bennünk és körülöttünk lévő rossz ellenére győzhet az igaz, a jó, a szép. A Jézus személyében megfogalmazott örök Szeretet él és elpusztíthatatlan. És elmondja szemünkbe nézve újból nekünk, a megzavarodott tanítványoknak: „Békesség nektek! Én VAGYOK!” Mintha csak azt mondaná: Nyugi, nyugi! Ne féljetek! A születéstől a sírig nem kell pánikolni. Az igazságot, a jóságot, a szépséget, egy szóval: a szeretetet, nem lehet eltemetni. A rossz, a fizikai, a szellemi, az erkölcsi rossz is csak epizód, csak átmeneti hiány, a jóság a valóság, az a folyamat. És valóban. Gondoljuk csak át! [...]"
[Részlet Kovács László Temessük el?! című elmélkedéséből, mely 2012 Húsvét vigíliáján hangzott el.]


ÜNNEPI vacsorára hívja barátait az Isten!
- Böjte Csaba testvér levele

Utolsó vacsoraA Nagyhét eseményei bepillantást engednek Istenünk legbelső személyiségébe, felfedik az emberek iránti végtelen gondoskodó szeretetét.

Isten arcának rengeteg szép vonása ragyog fel e csodálatos hét során. Hihetetlen sok irányba elindulhat az elmélkedő, Isten arcát tanuló szándékkal fürkésző ember gondolata. Nekem, mint árva gyerekekről gondoskodó nevelőapának, az idén Jézus Krisztus szép vonásai közül a gondoskodó, ünnepi vacsorát szervező családfő képe tetszett meg leginkább.

Jézus látja, hogy Virágvasárnapján csak a gyermekek és az egyszerű nép fogadja őt szeretettel. A főtanács, a nép véneinek elutasító távolmaradása üzenet, Ő is tudja, hogy a földi erők összefogtak ellene. Nincs tovább! Júdás zsebében már ott csörög a harminc ezüstpénz. És Jézus, az övéit szerető jó pásztor nem magával foglalkozik, nem a saját bőrét menti, nem hagyja, hogy a kétségbeesett önsajnálat tehetetlenül sodorja, vagy a bosszúvágy elvegye a józan, nyugodt, övéiről gondoskodó figyelmét, hanem szeretettel, jósággal megszervezi a nagycsütörtöki ünnepi vacsorát.

Az ószövetség szép Húsvétját tanítványaival, háza népével szépen megünnepli. Gondoskodik a helyszínről, rendelkezik a részletekkel kapcsolatosan, megszervezi, hogy legyen bor és ennivaló. Ő maga mossa meg tanítványai poros lábát, a bemártott finom falatokat gondoskodó jósággal osztogatja. Még az áruló Júdásról is családfői szeretettel gondoskodik. Számomra csodálatos ez a végtelen önuralom, övéi iránti gyöngéd figyelmesség!

Ezen az estén mondja el a csodálatos főpapi imáját, legszebb gondolatait. Beszédéből nem az elkeseredettség, a kiábrándultság süt, hanem a gyöngéd szeretet és a jóság. Tudja, hogy mi vár rá! Szavai nem bagatellizálják el a helyzet tragikus komolyságát, de a szörnyű holnap nem befolyásolhatja az övéi testi, lelki igényeiről gondoskodó családfői feladatának teljesítésében.

És ez a szép, a környezetében élőkre figyelő, övéiről gondoskodó csodálatos vonás nem alszik ki még az istengyilkosság nagypénteki tragikus sötétségében sem. Egy haldokló gyilkost a tékozló fiú atyjának szeretetével befogad az országába! Szelíden Jánosra bízza az édesanyját, édesanyjára Jánost, és kedves apostolán keresztül mindannyiunkat. Majd utolsó leheletével bocsánatot kér nevünkben a Mennyei Atyától: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34)

Övéiről utolsó leheletéig gondoskodó, figyelmes jóság! Milyen csodálatos szép vonása az isteni arcnak, melynek képére és hasonlatosságára teremtett mindannyiunkat a Mennyei Atya!

Ülök a nagycsütörtöki csendben, az oltár megfosztva, és csodálom Jézus Krisztust, benne látom azt az arcot, melyre én is szívem minden vágyával szeretnék hasonlítani. Ó, mennyire megváltozna a világ, ha mindannyiunk arcán felragyogna az övéiről gondoskodó, másokkal szeretettel törődő, szép isteni tulajdonság!

Milyen sok mindennel foglalkozunk, nézzük a médiát, törődünk politikával, gazdasági kérdésekkel, és sokszor a családunk, a közvetlen közelünkben élő ember gondjait, elementáris igényeit sem vesszük észre, nem tudjuk felfogni, érzékelni. Hány hozzánk sodródott gyerek várja, hogy legalább ilyenkor az ünnepek alatt telefonon rácsengessen az édesanyja, édesapja, nagyszülei?! Hány szenvedő beteg néz könnyes szemmel a fehérebb kenyérért őt elhagyó orvosok után? És hány egyszerű ember marad ünnepi asztal nélkül, a kapzsi vágytól vezetett bankárok mérhetetlen önzősége miatt?

Urunk Istenünk, segíts felelősen az asztalfőre ülni, vállalni családunk, népünk iránti kötelezettségeinket! Segíts, hogy a nehéz, akár kilátástalan helyzetben is családunk, testvéreink iránti szeretetből vállaljuk feladatainkat, tudjunk nekik ünnepi asztalt teríteni, utolsó leheletünkkel őket a szeretetre, jóságra, becsületes életre biztatni! Ragyogjon fel Istenünk, Jézus Krisztus gondoskodó, szerető, szép vonása mindannyiunk arcán, hogy istengyermeki méltóságunkban, Téged dicsérve, boldogan élhessünk már itt ezen a földön!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba testvér

Forrás: Magyar Kurír

NAGYPÉNTEKI ima Halásztelken
TemplomSzeretettel hívunk mindenkit 2012. április  6-ára Halásztelekre, a 18 órakor  kezdődő nagypénteki szertartásra és az azt követő imádkozásra.
A Szenvedés és/vagy/mégis öröm, valamint Háború és/vagy/mégis béke gondolatait járjuk körbe imádkozva, énekelve egy-egy órában.

Cím: Árpád-házi Szent Erzsébet (római katolikus) templom, Halásztelek, Kisgyár u. 44.
(Megközelíthető: A csepeli Szent Imre térről (kb. félóránként) induló Volán busszal vagy gépkocsival.)  


keresztHAMVAZÓSZERDA - 2012. február 22.
Joel 2,12-18; Mt 6,1-6.16-18

 

Lélekváró elmélkedések
A portálunkon Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvasható elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.


BIZS 2012
A korábbi évekhez hasonlóan a fiatalok ismét igyekeznek megváltani a világot!
Az alábbiakban a 2012. április 13-15. között megrendezésre kerülő Bokor Ifjúsági Zsinat meghívóját közöljük.

Ha érdekel a Bokor, szeretsz jókat beszélgetni, játszani, ismerkedni és emellett van benned némi tettvágy, hogy valami maradandót is alkossunk, akkor ne habozz és jelentkezz! :)

Főbb tudnivalók:

Időpont: 2012. április 13-15 (péntek délutántól vasárnap délig).
Helyszín: A festői szépségű Szigetszentmárton (Budapesttől délre, kb. 25 km-re).

Szeretettel várunk, ha:

 • már elgondolkoztál azon, hogy:
  "Mit is értünk válság alatt?",
  "Milyen kezelési módokat ismerünk válsághelyzetben?", vagy hogy "Összefüggnek-e a világunkban egymást érő válságok?",
 • szívesen hallgatnál előadásokat ebben a témában kiemelkedő előadóktól, ill. szívesen megosztanád véleményedet és meghallgatnád másokét,
 • szívesen eltöltenél egy kellemes tavaszi hétvégét szép környezetben, elmélyülve, beszélgetve, játszva és kötetlen szabadidõs programokkal,
 • 16. életévedet betöltötted, akár már réges régen, de belülről még ifjúnak érzed magad.
Meghívott előadóink
 • Schanda Beáta
 • Fodor Gábor
Várunk Benneteket szeretettel,
KVCS
BIZS Team 2012

Bővebb információ és jelentkezés: a BIZS 2012 honlapján


keresztHAMVAZÓSZERDA - 2012. február 22.
Joel 2,12-18; Mt 6,1-6.16-18

 

Lélekváró elmélkedések
A portálunkon Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvasható elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.


SZERETETTEL ajánljuk
a Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola kollégiumát hittantáborok, lelkigyakorlatok, plébániai csoportok, családközösségek nyaralása számára iskolai nyári szünetben.
Előnyök:

Farkas Edit OtthonA jelentkezéseket időrendben fogadják, ezért érdemes minél hamarabb lefoglalni a szállásokat.

Érdeklődni lehet:
8360 Keszthely, Fő tér 10.
E-mail: farkase@tvn.hu
Telefon: 0683/313-474; 0630/492-7842
Honlap: www.farkasedit.hu


BOKORÜNNEP
Az idei Bokorünnepet 2012. január 28-án, szombaton rendeztük Budapesten.
A programot, az előadásokat és a színes ünnepi hangulatot a fehérvári közösségek biztosították.
Betekintés nyerhettek a résztvevők Magyar Laci beszámolóján keresztül a fehérvári közösségek városi szintű karitász munkájába, Zsombok Gyuri pedig a szabolcsi cigánypasztoráció örömeiről és gondjairól beszélt és vetített képeket. A sok-sok szükség láttán újra érezhettük mások terheit, az adakozás és szolgálat jó példáját.
Cserta Gáborék zenéje, a tánc, a humor, a sok beszélgetés és találkozás méltóan készített fel bennünket a Várnai Laci által bemutatott szentmisére.
A „a ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel ” (Zorán: Az ünnep) hangulatát érezhették meg a jelenlévők, átélve az összetartozás és az egység érzését. (Garay Bandi)

A fehérvári szervező testvérek nevében Magyar Laura köszönő sorai:
"Édes teher volt számunkra, hogy ismét gazdái, szervezői lehettünk a a Bokorünnepnek. Mint minden megbízatás, ez is felelősséggel töltött el bennünket, és újabb összefogásra, együttműködésre késztette csapatunkat. Mi, fehérváriak, szeretünk együtt lenni, és közösen cselekedni. A munka növeli kohéziónkat, felszabadítja kreativitásunkat, előcsalogatja rejtett kincseinket.
Szerettük volna, hogy az ünnep minden résztvevő számára élményt jelentsen. Reméljük, hogy a nap programja szolgálta a szellemi, lelki, érzelmi feltöltődést, ugyanakkor lehetőséget teremtett jóízű beszélgetésekre, alkalmat adott a jövőbeni feladatok tervezgetésére, vidámságra, ellazulásra is.
Külön öröm volt számunkra, hogy a Bokorünnepen kerültek átadásra a vezetőképző tanfolyam tanúsítványai is. Köszönjük a szervezőknek, előadóknak a szolgálatot, fiataljainknak a részvételt. Büszkék lehetünk mindannyiukra.
Köszönöm barátainknak a helyszínt, a közvetlen hangú előadásokat, a zenét, éneket, táncot, vidám színdarabokat, a szentmisét, gyermekprogramokat, a konyhai szolgálatot és minden kicsi és nagy megmozdulást.
Az ünnep végén nagyon sokan kifejezték köszönetüket. Most mi is szeretnénk ezt megtenni, hiszen minden adás, szolgálat, csak akkor nyer értelmet, ha van rá befogadó. Tehát köszönjük, hogy jelenlétetekkel megtiszteltétek ezt a napot!
"

Képek a 2012. évi Bokorünnepről

TISZTELETADÁS Geréb Ágnesnek

A Bokor Bázisközösség képviselete nem rendelkezik kellő orvosi és jogi szakmai hozzáértéssel, hogy Geréb Ágnes jogerős elítélésével kapcsolatban részletekbe menően állást tudjon foglalni. Azonban kifejezzük elismerésünket és hálánkat azért az áldozatos, saját életét sem kímélő munkáért, amelyet Geréb Ágnes egy igaz ügynek, a háborítatlan szülésnek szentelt. Geréb Ágnes onnantól, hogy a 70-es évek végén szülészorvosként Magyarországon elsőként engedett be édesapákat a szülésre, egész életét annak szentelte, hogy a gyermek megszületése lehetőség szerint bensőséges családi esemény lehessen. Ezért a személyes áldozatvállalásáért nagyra becsüljük, és együttérzésünkről biztosítjuk munkásságának és személyének méltatlanul elítélt időszakában.
Imádkozunk azért, hogy lelke ebben a nehéz időben is meg tudja őrizni erejét.

A Bokor közösségek 2011-2012-es képviselete:
Bajnok Kristóf, Bajnokné Benyhe Judit, Csizovszkiné Szabó Erzsébet, Garay András, Kőszegi Júlia, Lepsényi Mária, Miklovicz László, Mlecsenkov Angel, Papp Zoltán, Trásy Éva, Zsombok György


ÓBUDAVÁRI tavasz
Az óbudavári Bokorház és a hozzá tartozó szép nagy telek tavaszi nagytakarítására, továbbá metszésre, javításokra stb. várunk jelentkezőket 2012. március 10-ére (szombatra).
A munkálatok tervezése és szervezése miatt március 7-ig várja a jelentkezéseket Végh Györgyi a bokor.egyesulet@gmail.com e-mail címre vagy a 06/30-3693419-es mobilszámon, s a részletekről is ezeken az elérhetőségeken kérhető további felvilágosítás.
A közösségfejlesztő együttléten kívül a résztvevők téltemető ajándékban is részesülnek!


CSELEKVŐ összetartozás-tudat a zene erejével
A Szabolcs megyei Ilk község iskolás gyermekei javára j ótékonysági koncertet ad 2012. február 18-án a 18 órai szentmise után a Budakalászi Római katolikus templomban Bartl Erzsébet orgonaművésznő és Pápista Andrea fuvolaművésznő, az Aelia Sabina Zeneiskola tanárai.
A szervezők szeretettel várnak minden segítőkész honfitársat!

"Éheztem ugyanis és ennem adtatok,
mezítelen voltam és felruháztatok...”
(Mt. 25, 35-36.)

 Program:
1. D.Buxtehude: D-dúr prelúdium és fúga
2. J.S.Bach: C-dúr szonáta
3. G.F.Händel: Részlet a Salamon c. oratóriumból
4. W.A.Mozart: Menüett
5. J.Brahms: Keringő
6. F.X.Murschauser: Aria variata pastoralis
7.  J.P.Rameau: La livri
8.  Ch.W.Gluck: Melodia
9.  F.J.Gossec: Tambourin
10. J.S.Bach: Menüett, Badinerie a h-moll szvitből
11. J.S.Bach: G-dúr prelúdium és fúga

Támogatók:
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány
Aelia Sabina Zeneiskola
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka-Ferencváros helyi csoportja

„Segíteni kiváltság!


HÁZASSÁG hete

Házasság hete 2012

2012. február 9-én a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége székházában tartották a „Házasság Hete 2012” rendezvénysorozat nyitó sajtóeseményét, ahol felszólalt többek között Bíró László katolikus-, és Fabiny Tamás evangélikus püspök, valamint Richard Kane, a Házasság Hete Mozgalom elindítója. Az országos rendezvénysorozatot a magyarországi keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával immár ötödik alkalommal rendezik meg hazánkban. A nemzetközi mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, népszerűsítse a család intézményét, és segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. A február 11. és 19. között zajló eseménysorozat különleges aktualitása, hogy a már huszonegy országban működő, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Házasság Hete Mozgalom nemzetközi konferenciájának 2012-ben hazánk ad majd otthont.
A Házasság Hete mozgalom több mint egy évtizede indult az Egyesült Királyságban. Ma már a világ huszonegy országában rendezik meg a Bálint-naphoz, valamint hazánkban a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által meghonosított házasság világnapjához kapcsolódóan, amely minden év február második vasárnapjára esik. Magyarországon immár ötödik alkalommal, idén február 11. és 19. között számos budapesti és vidéki helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják ráirányítani a figyelmet a házasság, a család fontosságára.
A részletes programok a hazassaghete.hu honlapon elérhetők.


BOKORÜNNEP
Az idei Bokorünnepet 2012. január 28-án, szombaton rendezzük meg Budapesten.
A program 10 órakor kezdődik, s várhatóan 16 óráig tart.
Délelőtt Magyar László (A karitász szerepe a fehérvári közösségek életében) és Zsombok György (Cigány pasztoráció - Aranyosapáti, Ópályi) előadását hallgatjuk meg, amelyek végén hozzá is lehet szólni.
(Az előadások ideje alatt a gyermekek részére külön foglalkozási lehetőséget kínálunk.)
12-13:30 h között ebédszünet lesz (saját csomagból), és beszégetésekre, barátkozásokra szánjuk az időt.
A tervezett délutáni program:
13:30  Cserta Gábor és Balázs zenél (Bokros János gyermekversek)
14:00  Boltos mesék (Mosonyi Alíz könyvéből)
14:15  Táncbemutató: Káplár Gyula és Szentes Ági (Argentin tangó)
14:20  Színdarab (bohózat) - Walter Béla: Mellékhatás
14:30  Mise (Várnai László)
16:00  Zárás

További információ: bokorportal@bokorportal.hu


PETTENDRE került a 720 kg élelmiszeradomány

2011. november 25-26-án az Élelmiszerbank önkénteseiként ezúttal a pécsi Gyurgyóka közösség is gyűjtött tartós élelmiszert az egyik kicsi Tesco áruházban. Legnagyobb meglepetésünkre több mint 720 kg élelmiszer jött össze! Egyik közösségi tagunk így fogalmazott: „Visszatért az emberek jóságába vetett hitem.”

AdománygyűjtésKész szociológiai tanulmány egy ilyen szolgálat: látni a púpozott – konyakkal, szalámikkal megpakolt – kosarakat, akik szó nélkül húznak el mellettünk, s a kisnyugdíjast, sokgyerekes cigány családokat, akik sorban teszik be a lisztet, cukrot, olajat, rizst, tésztát és hallatlan ötletességgel még ezer minden mást. Némelyek megköszönték, hogy megszervezzük azt, hogy ők is segíthetnek. Persze voltak olyanok is, akik mérgesen mordultak, hogy már ideje lenne, hogy nekik is segítsen valaki, de velük is tudtunk pár kedves szót váltani. Tapasztaltuk azt, hogy ezt a műfajt is tanulni kell, jövőre már ügyesebbek leszünk, ha újra belevágunk.

Adományosztás PettendenMi már eleve úgy szerződtünk, hogy csak abban az esetben vállaljuk a közreműködést, ha mi oszthatjuk szét az adományokat.
Így aztán az adomány nagy része Pettendre került, abba a Szigetvár melletti kis cigányfaluba, ahol 148 emberből kettőnek van fizetett munkája, s ahol már többször megfordultunk. Kivétel nélkül mindenki kapott adományt, a mennyiség attól függött, hogy hány fős család volt a rászoruló. Remek ötletnek bizonyult, hogy nem egy helyszínen osztottunk, hanem a polgármesterrel és egy segítőjével szép sorban odamentünk minden házhoz, s a falu vezetőjének irányításával osztottuk ki az élelmiszereket. Így sikerült a visszaéléseket kikerülni.  Nagy volt az öröm és a hálálkodás!
JátszóházUtána a közösségi házban játszóházat szerveztünk a gyerekeknek, ahol volt színezés, gyöngyfűzés, puzzle rakás, könyvjelző, ajándék képeslap készítés stb. Praktikusan a falu összes gyereke eljött, s a szülők is ott csücsültek, beszélgettek velünk. Akinek sikerült valamit alkotnia, az választhatott egy mesekönyvet, amit a Bokor Nagytáborban gyűjtöttünk. A maradék 73 db-ot pedig az ottani könyvtárnak ajándékoztuk.

A szolgálatban a közösség minden tagja részt vett, fiataljaink, s még néhány barát is besegített. Ért minket néhány rossz élmény is, de kell, hogy megtapasztaljuk, a szeretet kiszolgáltatottá tesz, s a kudarcokat is meg kell tanulnunk feldolgozni. Alapjában véve azonban nagyon jó volt értelmes munkát végezni, valódi szükséget enyhíteni, s egyben magunkat és a közösséget építeni.

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a szolgálat során készült fényképeket is. Képgaléria >>

A Gyurgyóka közösség nevében
Kőszeginé Melinda


KVT 2011.

A Bokor közösségvezetőinek találkozóját, 2011. november 19-én tartottuk.
A találkozót Bajnok Kristóf nyitotta meg, bevezető gondolatai után Király Ignácz tartott „Arról ismerjenek…” címmel előadást, majd Garay András előadását hallgathattuk meg.
Ezt követően Vincze Péter ismertetője hangzott el a címlistával kapcsolatban és a tavalyi vállalások alapján készült adatbázisokról. Áts András pedig összefoglalta az adás és szolgálat munkacsoport tevékenységét, a munkacsoportok találkozóin elhangzott felvetéseket, s a jövőbeli terveket.

KVT - 2011. Az erre a napra szóló evangélium:
„Nektek azonban, akik hallgattok engem, azt mondom: szeressétek ellenségeiteket!...”
(Lk 6,27-38)
… de kik az én ellenségeim? Lehet-e egy rendes keresztény embernek ellensége? A másik oldalról viszont: célunk lehet-e az, hogy ne legyen ellenségünk? Hogy meghúzódjunk, kis emberek legyünk?

Az idei KVT hívószava ez: „Arról ismerjenek meg benneteket...”. Miről ismerjenek meg bennünket? [...]


ÉV VÉGI gondolatok a hegyekből
Böjte Csaba

"Kimentem Kismuncselre, a Kárpátok déli vonulatára, hol egy elfelejtett kis bányásztelepülés, mint az elmúlt évek mementója, roskad bele a tájba. Eljöttem ide, Isten háta mögé, ahonnan mindenki elmenekült, válaszért, megvilágosodni.
Tél van, ropog a hó a talpam alatt. Minden lépés jól esik. Sétálok a létben. Vagyok. Számlálatlanul telnek a percek. Elindultam, és elindulnak bennem a gondolato.! Megfogalmazom. Az első érzés mely hívatlanul belém költözött: milyen csodálatosan tiszta és finom itt fent a hegyekben a levegő. A nagyvárosban minden egyes lélegzéssel tüdőnkbe beáramlik a társaink tüdejét megjárt, a kipufogó gázokkal, porral, füsttel fűszerezett massza. Itt a hegyek között érzem a friss levegő ízét, zamatát, amit harapni lehet, szinte herseg a fogam között a tiszta életerő. Minden egyes légzés ajándék. Jólesik levegőt venni, tüdődön keresztül eggyé válni a tiszta természettel. Behunyt szemmel a bensőmön keresztül érzem a tájat, a hegyeket, a havas fákat. Néhány légzés, és már biztosan tudom, hogy élek, hogy jó helyen vagyok."
[Folytatás...> >]

Békés, boldog új évet kívánunk!


BÉKÉT az egész földnek!

2012. január 1-jén, vasárnap a Sant’Egidio Közösség szervezésében fáklyás menetet és ökumenikus imaórát tartanak a békéért.
A résztvevők gyertyákkal és fáklyákkal gyülekeznek 17 órától a Szabadság-híd pesti hídfőjénél, annak a helynek a közelében, ahol Boldog Salkaházi Sára 1944. december 27-én vértanúhalált halt. A békemenet a Váci utcán át az Angolkisasszonyok Váci utcai Szent Mihály-templomához érkezik, ahol ökumenikus imádságot tartanak 17.30-kor. Az imaórát vezeti és szentbeszédet tart Jelenits István SchP.
XVI. Benedek pápa szándékhoz csatlakozva és a Béke Világnapjára küldött üzenetére válaszolva megemlékeznek azokról az országokról és nemzetekről, amelyeket ma is háború sújt, és kérik a Béke Urát, hogy adja meg azt a békét az egész Földnek, amelyet az emberek nem tudnak megadni maguknak, sem egymásnak.

Forrás: Magyar Kurír


PÁPAI üzenet a 45. béke világnap alkalmából
X. Benedek üenetében elsősorban a fiatalokat szólítja meg, akik lelkesedésükkel új reményt nyújthatnak a világnak. Az egyház reménnyel tekint a fiatalokra és bízik bennük, arra bátorítja őket, hogy keressék az igazságot és védelmezzék a közjót – hangsúlyozza üzeneteében a pápa.

Az üzenet olvasható a Vatikán honlapján,
magyar nyelvű összefoglaló a Magyar Kutír weboldalán.


BERLINBEN tartják az év végi taizéi találkozót
A Taizéi Közösség által kezdeményezett „bizalom világméretű zarándoklatának” 34. állomásán, Berlinben, december 28. és január 1. között 30 ezer fiatal találkozik. Az egész Európából és a más földrészekről is érkező fiatalokat a berlini egyházak és családok látják vendégül. A találkozó célja, hogy megtalálják egy új szolidaritás lendületét. A találkozó programját közös imák, különböző témájú előadások és kiscsoportos beszélgetések alkotják. A témakörök között lesznek  lelki, társadalmi, művészeti, politikai és gazdasági kérdések. Ez az első alkalom, hogy az év végi taizéi találkozó Berlinben kerül megrendezésre.
A találkozó eseményeit a fiatalok elbeszélései alapján, napról napra követni lehet egy külön weboldalon.

Forrás és további információk a rendezvényről: Taize.fr/hu


2011 KARÁCSONYÁN
"A karácsonyi történet arról szól, hogy miközben Augusztus császár népszámlálási rendeletére Mária és József Betlehemben szállást keresett, és csak egy barlangistállóban találtak helyet, hogy Mária megszülje a koraszülött gyermeket, a pásztorok kinn a pusztában a nyájat őrizték, és a fagyos éjszakában a tűz mellett bóbiskoltak, beszélgettek. Engem ezek a pásztorok foglalkoztatnak igazán. Hogyan kerülnek a képbe? Miről beszélgethettek? És milyen hírt adhattak tovább?" [...]
Kit vártak a pásztorok? címmel hangzott el Kovács László elmélkedése 2011. december 26-án, karácsony másnapján a Bokorportán.

Az elmélkedés letölthető portálunkról >>


KARÁCSONY 2011

Karácsonyi kékség'Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.
Békesség jelképe
A gyertyaláng.
Minden nap gyújtsatok
Gyertyákat, emberek!
Égjen a békeláng
Mindenhol már!"

[... Hallgassuk meg! >>]


HATÁLYON kívül helyezik az egyházügyi törvényt
Az MTI 2011. december 16-án adta hírül, hogy "jogtechnikai megfontolások" miatt hatályon kívül helyezik az idén júliusban elfogadott új egyházügyi törvényt. Ezt Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője jelentette be, hozzátéve, hogy az új jogszabályt még idén el kell fogadni, várhatóan a két ünnep között.
A politikus azt mondta, hétfőn "megtalálják" a jogtechnikai megoldást a hatályon kívül helyezésre, kijavítják a formai hibákat, ám a jogszabály "tartalmi struktúráján" nem fognak változtatni. Hozzátette ugyanakkor, hogy egyes kérdésekben érdemes felülvizsgálatot tartani. Példaként említette a megszűnő egyházak jogi státuszát.    A hatályon kívül helyezést Lázár János azzal indokolta, hogy a törvény nyári elfogadásának módja, menetrendje nem felelt meg "minden közjogi kritériumnak". Hozzáfűzte, az ellenzék kritikáját is figyelembe vették.
"December 31-ig az egyházak sorsát rendezni kell, ez mindannyiunk közös felelőssége. Nem hagyhatjuk az egyházakat bizonytalanságban" - mondta Lázár János, megjegyezve: tisztában vannak azzal, hogy a törvény ügyében - a közjogi érvénytelenséggel kapcsolatban - több alkotmánybírósági eljárás is zajlik.
Az egyházügyi törvényről szóló döntés indokolta azt, hogy - az eredeti tervekkel ellentétben - az új alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti jogszabályhoz benyújtott módosító indítványokról nem szavazott a Ház pénteken - közölte.
A parlament július 12-ére virradó éjszaka fogadta el az új egyházügyi törvényt. A javaslatot eredetileg KDNP-s politikusok jegyezték, ám a szavazás előtt néhány órával a Fidesz-frakció kezdeményezésére az alkotmányügyi bizottság alapvetően átírta. A parlament nyári rendkívüli ülésszakának utolsó napján emiatt többször is szünetelt a határozathozatal.
A jogszabállyal az Országgyűlés tizennégy egyházat ismert el: a Magyarországi Katolikus Egyházat, a Magyarországi Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyét, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátust, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházat, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegyét, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjét, az Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületét, a Magyarországi Baptista Egyházat és a Hit Gyülekezetét. Az utóbbi az egyetlen, amely a kereszténydemokrata képviselők jegyezte törvényjavaslatban nem szerepelt a bevett és elismert egyházak között.
Ugyanakkor az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatának elfogadásával a parlament a többi vallási közösséget nem nevesítette és kategorizálta. Rögzítették azonban, hogy az utóbbiak nyilvántartásba vételéről a Fővárosi Bíróság helyett az Országgyűlés dönthet, kétharmados többséggel. Ilyen döntés azonban nem született azóta.

Forrás: MTI


PETTENDRE került a 720 kg élelmiszeradomány

2011. november 25-26-án az Élelmiszerbank önkénteseiként ezúttal a pécsi Gyurgyóka közösség is gyűjtött tartós élelmiszert az egyik kicsi Tesco áruházban. Legnagyobb meglepetésünkre több mint 720 kg élelmiszer jött össze! Egyik közösségi tagunk így fogalmazott: „Visszatért az emberek jóságába vetett hitem.”

AdománygyűjtésKész szociológiai tanulmány egy ilyen szolgálat: látni a púpozott – konyakkal, szalámikkal megpakolt – kosarakat, akik szó nélkül húznak el mellettünk, s a kisnyugdíjast, sokgyerekes cigány családokat, akik sorban teszik be a lisztet, cukrot, olajat, rizst, tésztát és hallatlan ötletességgel még ezer minden mást. Némelyek megköszönték, hogy megszervezzük azt, hogy ők is segíthetnek. Persze voltak olyanok is, akik mérgesen mordultak, hogy már ideje lenne, hogy nekik is segítsen valaki, de velük is tudtunk pár kedves szót váltani. Tapasztaltuk azt, hogy ezt a műfajt is tanulni kell, jövőre már ügyesebbek leszünk, ha újra belevágunk.

Adományosztás PettendenMi már eleve úgy szerződtünk, hogy csak abban az esetben vállaljuk a közreműködést, ha mi oszthatjuk szét az adományokat.
Így aztán az adomány nagy része Pettendre került, abba a Szigetvár melletti kis cigányfaluba, ahol 148 emberből kettőnek van fizetett munkája, s ahol már többször megfordultunk. Kivétel nélkül mindenki kapott adományt, a mennyiség attól függött, hogy hány fős család volt a rászoruló. Remek ötletnek bizonyult, hogy nem egy helyszínen osztottunk, hanem a polgármesterrel és egy segítőjével szép sorban odamentünk minden házhoz, s a falu vezetőjének irányításával osztottuk ki az élelmiszereket. Így sikerült a visszaéléseket kikerülni.  Nagy volt az öröm és a hálálkodás!
JátszóházUtána a közösségi házban játszóházat szerveztünk a gyerekeknek, ahol volt színezés, gyöngyfűzés, puzzle rakás, könyvjelző, ajándék képeslap készítés stb. Praktikusan a falu összes gyereke eljött, s a szülők is ott csücsültek, beszélgettek velünk. Akinek sikerült valamit alkotnia, az választhatott egy mesekönyvet, amit a Bokor Nagytáborban gyűjtöttünk. A maradék 73 db-ot pedig az ottani könyvtárnak ajándékoztuk.

A szolgálatban a közösség minden tagja részt vett, fiataljaink, s még néhány barát is besegített. Ért minket néhány rossz élmény is, de kell, hogy megtapasztaljuk, a szeretet kiszolgáltatottá tesz, s a kudarcokat is meg kell tanulnunk feldolgozni. Alapjában véve azonban nagyon jó volt értelmes munkát végezni, valódi szükséget enyhíteni, s egyben magunkat és a közösséget építeni.

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a szolgálat során készült fényképeket is. Képgaléria >>

A Gyurgyóka közösség nevében
Kőszeginé Melinda


LISTA készül a hadra fogható férfiakról januártól
Olyan nyilvántartási rendszer kialakításáról döntött a parlament, amelyben a nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozáshoz és a behíváshoz szükséges adatait vezetik majd. A honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott rendelet szerint a vészhelyzetben hadra fogható férfiak adatait a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási központból hívják majd le.
A Hende Csaba honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott előterjesztés indoklása szerint bár békeidőben megszűnt a hadkötelezettség, lehetőség van arra, hogy rendkívüli állapotban automatikusan, megelőző védelmi helyzetben pedig az országgyűlés döntésével újra bevezessék.
A teljes cikk az [origo] honlapján olvasható.

Az elfogadott törvény szövege


KVT 2011.

A Bokor közösségvezetőinek találkozóját, 2011. november 19-én tartottuk.
A találkozót Bajnok Kristóf nyitotta meg, bevezető gondolatai után Király Ignácz tartott „Arról ismerjenek…” címmel előadást, majd Garay András előadását hallgathattuk meg.
Ezt követően Vincze Péter ismertetője hangzott el a címlistával kapcsolatban és a tavalyi vállalások alapján készült adatbázisokról. Áts András pedig összefoglalta az adás és szolgálat munkacsoport tevékenységét, a munkacsoportok találkozóin elhangzott felvetéseket, s a jövőbeli terveket.

KVT - 2011. Az erre a napra szóló evangélium:
„Nektek azonban, akik hallgattok engem, azt mondom: szeressétek ellenségeiteket!...”
(Lk 6,27-38)
… de kik az én ellenségeim? Lehet-e egy rendes keresztény embernek ellensége? A másik oldalról viszont: célunk lehet-e az, hogy ne legyen ellenségünk? Hogy meghúzódjunk, kis emberek legyünk?

Az idei KVT hívószava ez: „Arról ismerjenek meg benneteket...”. Miről ismerjenek meg bennünket? [...]


BÖJTE Csaba Piliscsabán

Időpont: 2011. december 1. csütörtök 19:00
Helyszín: 2081 Piliscsaba, Fő út 1/A., Iosephinum díszterme
Csaba testvér ezúttal társakkal érkezik, a ROLE zenekar kíséri el őt, hogy fokozzák azt a tiszta lelkű, bensőséges, Jézusra váró hangulatot, amit már többször megélhettünk az atya látogatása alkalmával. Mindenkit nagy szeretettel várunk 2011. december 1-jén, csütörtökön, 19 órakor a Iosephinum dísztermében. A belépés – természetesen – díjtalan.
A Role zenekar olyan alkotóműhely, ahol az értékteremtés fontosabb mindenki számára bármilyen múlandó divathullámnál: a hagyományaink ápolása, kultúránk, értékeink átmentése a mai kor embere számára érthetőbb nyelvezetre. Az alkotáson túl eredményük, hogy az elképzelhetetlenül mostoha körülmények ellenére is sikerült alkotóként, művészként tisztának, kreatívnak, önállónak és a mai napig aktívnak megmaradni.

Forrás: piliscsaba.hu


EGY BOKOR Nyilatkozat története
 
Az új alkotmány (Alaptörvény) módosította a honvédelemre vonatkozó törvényt (2011. 04. 25).  Ennek konkretizálást az ún. sarkalatos törvényekben rendelte el. Az Országgyűlés a honvédelmi törvényben az eddigi polgári szolgálat helyett a fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését megszavazta (2011. 06. 22.) és törvénybe is foglalta (2011. 07. 11.).
A Bokor képviselete még a törvény megszavazása előtt (2011. 06. 20.) egy Állásfoglalást küldött az Országgyűlés képviselőinek, kiemelten Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének és Hende Csaba honvédelmi miniszternek.
A Nyilatkozat leszögezi, hogy a Bokor tagjai készek a civil szolgálat bármilyen formájával szolgálni családjukat, népüket, hazájukat, de a katonai szolgálat minden, vagyis fegyveres és fegyvertelen formáját is elvetik a jézusi erőszakmentesség és a lelkiismereti szabadság okán.

Az első válasz másnap érkezett Szili Katalin titkárságvezetőjétől, melyben ígéri, hogy a Bokor törekvését a parlamentben támogatja.

A következő napon az Országgyűlés megszavazza a törvénytervezetet változtatás nélkül. Hende Csaba honvédelmi miniszter megköszöni a képviselőknek az aktivitást, a korrekt, érdemi vitát és kijelenti, hogy a polgári szolgálat megszűnik és helyette a katonai fegyver nélküli szolgálat lesz érvényben. A módosító indítványokról megjegyzi, hogy csak a jogszabály minőségét javító indítványok támogathatók.

Két nap múlva a Jobbik képviselője, Szávay István válaszol, melyben megvallja a haza fegyveres védelmének szükségességét, egyben evangélikus hitét, melyet nem tart összeegyeztethetetlennek a katonasággal. Egyben kijelenti, hogy nem ért egyet a Bokor Nyilatkozattal, noha az nem ellentétes a keresztény elvekkel.

A Nyilatkozattól számított közel egy hónap múlva Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője ír egy udvarias levelet, melyben megköszöni a Bokor bizalmát, kifejti az állampolgárokkal történő kapcsolattartás fontosságát. A továbbiakban ismerteti a kormány indítványát, a honvédelem fontosságát, a lehetséges felmentő okokat és az új Alaptörvényt, mely szerint katonai nem fegyveres szolgálat is lehetséges. A Nyilatkozat lényegére érdemben nem válaszol, de reméli, hogy ezzel megnyugtató választ adott az értékes észrevételeket adó Bokornak.

A Nyilatkozattól számított több mint másfél hónap múlva Kövér László hivatalvezető-helyettese tájékoztat a szóban forgó törvény elfogadásáról, és arról, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálat csak rendkívüli helyzetben és lelkiismereti okból engedélyezett. Közli azt is, hogy két más illetékes bizottsághoz (jogi és rendészeti) továbbítja a Nyilatkozatot.

A továbbítástól számított több mint egy hónap múltán az Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság elnöke, Lukács Tamás jelzi, hogy a bizottság nem tárgyalta az ügyet, de a legközelebbi ülésen az állásfoglalást a bizottság tagjai rendelkezésére bocsátja.

A továbbítástól számított két hónap elteltével Kocsis Máté, a Rendészeti bizottság elnöke is válaszolt. Ismertette a fentiekben már megismert jogi procedúrát, majd közli, hogy a katonai parancsnok jóakaratától függően miben állhat a fegyvernélküli katonai szolgálat teljesítése. Közli azt is, hogy a bizottság tagjaival ismertette a Bokor Állásfoglalását.

***

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a képviselők mindegyike csak ismételgeti azt a törvényt, mely a „katonai fegyveres és katonai fegyvernélküli” szolgálatról szól., de érdemben szóba sem állnak a „katonai fegyvernélküli” szolgálat erkölcsi és lelkiismereti okból való megtagadásának jogával. Nem értik (vagy nem akarják érteni), hogy a jézusi erőszakmentességet valló Bokor tagjai nem óhajtanak katonai erőszakszervezet tagjai lenni, még konyhai szolgálatban sem. Civilként akarják szolgálni hazájukat!

Kovács László


CSAK az irgalmasság képes megtartani társadalmunkat
A Krakkóban rendezett Isteni irgalmasság kongresszuson az egyik tanúságtevő Joao Henrique brazil pap, az Irgalmasság szövetsége alapítója volt, aki Brazíliában a szegények és kirekesztettek között teljesít szolgálatot. A Vatikáni Rádió olasz nyelvű adásában Tadeusz Cieślak készített vele interjút. A szövetség az irgalom jele akar lenni a szegények között, a brazil társadalom kirekesztettjei között. Mindenkihez el akarja vinni az irgalmasság üzenetét, amely – mint Szent Fausztina mondta – képes a bűnösöket szentekké változtatni. Az Irgalmasság szövetsége úgy kezdte munkáját, hogy semmijük sem volt, az utcán aludtak, ma pedig havonta 20 ezer emberrel foglalkoznak, 200 ezer tál ételt osztanak ki és 23 házat működtetnek, ahol gyerekeket, időseket, betegeket, utcanőket fogadnak be. Testvérként fogadják őket, Jézus érzéseivel a szívükben.
BraziliaJoao Henrique elmondta, hogy Brazíliában drámai körülmények uralkodnak. Vallási szempontból is zűrzavaros a helyzet, rengeteg nehézség mutatkozik. A szeretetről való tanúságtétel leginkább az irgalmasság által lehetséges. Szent Fausztinát idézte: az irgalmasságot szavakkal, tettekkel és imádsággal kell hirdetni. Karizmatikus jellegű közösségről van szó, és karizmáik között fontos helye van az imádságnak. Azt tapasztalják, hogy a legszegényebbekben, a kábítószer és a prostitúció által tönkretett életekben csak az imádság ereje képes felébreszteni annak örömét, hogy újjá lehet születni, újra lehet kezdeni a Szentlélek erejével. Szép élmény volt számukra, amikor pár nappal ezelőtt egy téren hirdették Isten szeretetét, és épp akkor ért oda az ifjúsági világnap keresztje, amelyet aztán bíborosukkal, Odilo Pedro Schererrel együtt vittek tovább a legszegényebb negyedekben, ahol a legelterjedtebb a kábítószerkereskedelem. Az emberek letették késeiket, pisztolyaikat, annyira meghatotta őket, hogy az egyház eljött közéjük. Joao atya fontosnak tartja, hogy felmutassuk: az egyház jelen van a szegények között.
Európában is vannak közösségeik, Lisszabonban és Lengyelországban. Belgiumban és Olaszországban is működnek kisebb csoportok, akik az egyháztól távol élő szegényeknek hirdetik az isteni irgalmasságot. Azt tapasztalják, hogy Európa szegény, hiányzik belőle Isten és az élet értelme. Ha elveszik Isten, a létezés értelme, íze veszik el. Terjed a kábítószer, terjed az ateizmus, növekszik az öngyilkosságok száma, a gazdag fiatalok elkeseredetten élnek, birtokolják az anyagi javakat, de nincsenek lelki javaik. Ha megtapasztalják Isten szeretetét, visszanyerik életkedvüket – vallja a brazil tanúságtevő pap.
Az Isteni irgalmasság kongresszusáról Joao Henrique elmondta: nagy öröm, hogy együtt hirdethetik az irgalmasságot, amelyre oly nagy szüksége van a világnak. Egy zsidó elbeszélést idézett, amely szerint Isten megteremtette a világot, de az nem állt meg a maga lábán; újra megteremtette, de ismét szétesett; végül hozzáadta az irgalmasságot, és akkor végre talpon maradt. Ilyen a mi világunk is: sok helyen szétesik. Csak az irgalmasság új civilizációja képes megtartani társadalmunkat: egy olyan civilizáció, amely a gazdasági érdek, az élvezetek helyett az embert helyezi a középpontba. Ahol nincs jelen Isten igéje, ott átok, halál és szomorúság uralkodik. Az irgalmasság, vagyis a kicsinyekhez, a szegényekhez, az Isten szeretetét soha meg nem tapasztaló emberekhez való közeledés alapvetően fontos a társadalmunk számára, ez az egyetlen járható út – zárta le gondolatait az Irgalmasság Szövetségének alapítója.

Forrás: Magyar Kurír


HÁROM nő nyerte el az idei Nobel-békedíjat
Az oslói bizottság közzétett döntése értelmében Ellen Johnson Sirleaf Libéria elnök asszonya; továbbá honfitársa Leymah Gbowee, a libériai polgárháború lezárásában szerepet játszott békeaktivista; valamint Tawakul Karman háromgyerekes jemeni családanya, nőjogi és demokráciapárti aktivista kapta 2011-ben a neves kitüntetést, amelynek átadására december 10-én kerül sor. Az elismerések indoklásában az áll, hogy a díjazottak "erőszakmentes küzdelmet folytattak a nők jogaiért, a politikai részvételért és a békéért".
A hírrel kapcsolatban a ghánai Peter Turkson bíboros, a Iustitia et Pax Pápai Tanács elnöke örömének adott hangot, hogy a világ nagyra értékelte és elismerte ezeket a kezdeményezéseket és ilyen magas szinten díjazta e személyeket.

Forrás: Vatikáni Rádió


BOKOR nagytábor (BNT) 2011.

BNT 2011Közösségünk ebben az évben Szegeden, a Dugonics András Piarista Gimnázium és Kollégiumban tartotta ezévi nagytáborát augusztus 18–21. között.
A nagy, közösségi találkozón több mint négyszázan vettünk részt.
A rendezvény hőfokát nem csak a nagy meleg, de a résztvevők bensőséges, tartalmas, magas hőfokú örömteli együttléte is jellemezte.
Összefoglaló


MEGEMLÉKEZÉS Bulányi György halálának első évfordulójáról

Emlékmise Bulányi György halálának 1 évfordulójaBulányi György temetésének első évfordulóján, 2011. június 25-én 16 órakor a Bokor közösség és a Piarista Rend közös megemlékezést tartott a Belvárosi Ferences Templomban.
Az évfordulós szentmisét Labancz Zsolt, piarista tartományfőnök tartotta, a beszédet Urbán József piarista mondta. A hívek könyörgése keretében a Bokor tagjai, testvére és közeli ismerősei emlékeztek meg az elhunytról.
A mise után Bulányi György sírjánál, a budapesti Újköztemetőben fejeződött be a megemlékezés.
Rövid összefoglaló >>
Urbán József beszéde >>


FENNÁLLÁSÁNAK 80. évfordulóját ünnepli a Katolikus Karitász
Az idén ünnepli fennállásának 80. és újjászervezésének 20. évfordulóját a Katolikus Karitász, a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete; a kettős jubileum alkalmából  2011. október 14-én konferenciát rendeznek Budapesten.
A rendezvényt Erdő Péter bíboros, prímás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke nyitja meg, előadást tart mások mellett Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a segélyszervezet elnöke és Soltész Miklós, szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár - közölte az MKPK sajtószolgálata az MTI-vel. A konferencián jelen lesznek továbbá az egyházmegyei szervezetek vezetői és munkatársai, valamint külföldi partnerek.
A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezet, amely szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján segíti a rászorulókat - olvasható a segélyszervezet honlapján, ahol felidézik: a nemzetközi összefogás 1924-ben Amszterdamban indult, ott határozták el a nemzetközi karitászszövetség életre hívását. A magyarországi egyház az alapítók között volt.
A Magyar Karitász intézményes megalapítása 1931-ben történt meg, akkor jött létre a Szent Erzsébet Karitász Központ is. A szervezet 1948 után hivatalosan nem működhetett, de a hívők továbbra is végezték ezt a karitatív munkát. A legális működtetés kényszerű szünete után 1990-ben döntöttek a Magyar Karitász újraszervezéséről; a bíróság 1991-ben jegyezte be a szervezetet. Mostanra minden egyházmegyében megalakult az ilyen jellegű szervezet és 1995-re kialakult az országos karitászhálózat. A püspöki konferencia a Magyar Karitász elnevezését 2001-ben Katolikus Karitászra változtatta, ezzel is aláhúzva azt a tényt, hogy az a katolikus egyház hivatalos segélyszervezete.

Forrás: MTI


TEREMTÉS a tudományban
Teremtés a tudományban címmel füzetet jelentetett meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amelyben a világ kialakulásáról beszél közérthetően három tudós. Tóth Kálmán a fizika, Freund Tamás az orvostudomány és Rózsa Huba a teológia szemszögéből boncolgatja a témát. „A Biblia tanítása szerint a teremtett világ nem tulajdona az embereknek, az ember csak gondozója és művelője annak” – írja Veres András szombathelyi főpásztor, a Magyar Katolikus Kultúra Program püspöki bizottságának vezetője a Szent István Társulat gondozásában megjelent kötet előszavában.
A teremtett világ megismerését elősegítendő a Püspöki Konferencia tavaly október 8-án előadás-sorozatot rendezett a három neves professzor részvételével. A Magyar Katolikus Kultúra Napjai keretében elhangzott előadások írott változata lát napvilágot.
A katolikus kultúra napjai idei rendezvénysorozatának alkalmából megjelentetett kötet könyvesbolti forgalomban nem kapható, a magyarországi egyházmegyék, szerzetesrendek és más egyházi intézmények mellett a jelentősebb könyvtárakhoz juttat el országszerte példányokat az MKPK Titkársága.
Forrás: MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír


SZIKRÁK egy fáklya lángolásából
Bulányi György gondolatai - Faragó Ferenc szerkesztésében

„Kialudt egy fáklya.
Egy messzire világító és meleget árasztó fáklya.”

(Tarnai Imre)

Szikrák„Jó nagy temetést fogtok csapni...” - „Meglátjátok, hogy úgy megyek majd el, hogy egy kicsit még maradok!” – ... Ezeket mondogatta Gyurka bácsink az utóbbi időben, valahányszor szóba került a halál, az elmúlás, az odaát gondolata. Az első és a második állításában, lám, igaza lett: felemelés volt az és nem temetés, és úgy ment el, hogy még itt maradt. És ez a szerény kis kiadvány is afféle marasztaló kíván lenni. Ülj még itt egy kicsit köztünk, Gyurka bácsi! Beszélgessünk még! Feléd indul a kör... " (Előhang... - részlet - FF)

Örömmel nyújtjuk át a kötet elektronikus változatát kedves olvasóinknak karácsony ajándékul.

Szikrák   Szikrák egy fáklya lángolásából


A CSÍSOMLYÓI búcsú
Az idei csíksomlyói búcsún a szombat délelőtti szentmise homíliáját Spányi Antal székesfehérvári püspök mondta. Beszédében a hit mellett való kiállásra, az áldozatvállalásra és az erkölcsi megújulásra buzdította a csíksomlyói búcsú résztvevőit. A szentmise kezdetén Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszöntötte a híveket. Jakubinyi érsek úgy fogalmazott: mindannyian Mária gyermekei vagyunk, ez az ami összeköti és elhozza a kegyhelyre a világ különböző pontjain élő magyar keresztényeket.
A szentmisét Spányi Antallal együtt mutatta be Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök, valamint Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök. 
Az imádság e szent helyén, az itt élő székhelyek, de a világban szétszóródott valamennyi magyar imádságának szent helyén gyűltünk itt össze - kezdete prédikációját Spányi Antal székesfehérvári püspök. Szentbeszédében úgy fogalmazott: van mit megköszönnünk, és van miért könyörögnünk. Fájdalommal látjuk, hogyan vesznek el öröknek hitt értékeink, a hit, a család, az élet tisztelete. Őseink Istennél, a hitben találták meg a megtartó erőt. Az utódoknak arra kell törekedniük, hogy méltóak legyenek ehhez a hagyományhoz. Felelősséget kell vállalni egymásért, a nemzetért, a hitért és az egyházért. A püspök beszédében kitért az új magyar alkotmányra is. Elmondta: a magyar nép nem kíván beleszólni más nép életébe, de a magyar nép is tudja, mit akar, és ő sem szorul arra, hogy mások kényszerítsék rá vágyaikat, akaratukat, akár félelmeiket. "Így alkottuk meg a magyar alkotmányt, amelyben ki mertük mondani a házasság Istentől rendelt törvényét és az élet védelmét. Nem szabad félnünk, megijednünk, mert tiszta a szándékunk, nemes és jó az akarat" - mondta Spányi Antal.
Az első csoportok már a péntek esti órákban megérkeztek Csíksomlyóra, de a zarándokok zöme szombat reggel jött a Csíkszeredához tartozó búcsúhelyre. A zarándokok zöme végigvonult a csíksomlyói ferences templomhoz vezető Szék útján. Az idén az erdélyi "keresztaljákhoz", azaz búcsús közösségekhez csatlakozott egy-egy magyarországi csoport is, akik együtt mentek fel a Kissomlyó- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom-oltárhoz.
A minden évben pünkösd szombatján megtartott búcsú hagyománya már a XV. században kialakult. A búcsú mottója az idén: „Mária által Jézushoz!”
Forrás MTI, Duna TV

Forrás: Magyar Kurír


BOKORFOCI 2011
Idén szeptember 24-én kerül megrendezésre a Bokorfoci.
Helyszín: Budapest
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: bokorportal@bokorportal.hu
Kedvezményes jelentkezési határidő: 2011. augusztus 31.
Végső jelentkezési határidő: 2011. szeptember 18., vasárnap 23:59
Pálinkás Barnabás és Pánczél Péter


BULÁNYI György emlékmise

Bulányi GyörgyBulányi György temetésének első évfordulóján, 2011. június 25-én, szombaton 16 órakor a Bokor közösség és a Piarista Rend közös megemlékezést tart a Belvárosi Ferences Templomban (V. Ferenciek tere 9.).
Az évfordulós szentmisét Labancz Zsolt, piarista tartományfőnök tartja, a beszédet Urbán József piarista mondja. A hívek könyörgése keretében a Bokor tagjai, testvére és közeli ismerősei emlékeznek meg az elhunytról.
A mise végén a Bokor képviselete Bulányi György sírjánál virágcsokrot helyez el, gyertyát gyújt és imát mond.
Az évfordulóra ezúton hívunk mindenkit, hogy aki csak megteheti, vegyen részt a megemlékezésen.
Kérjük a meghívás továbbítását azok számára is, akik szívesen emlékeznének velünk együtt elhunyt testvérünkről.


MAJÁLIS
2011. május 28-án a Gyökér közösség majálist rendezett. A Kis-dunai Horgász Egyesület volt a vendéglátónk. Gyönyörű virágos kertben, barátságos épület és fedett terasz állt rendelkezésünkre. Szükség is volt rá, mert kétszer is megindult az „égi áldás” nagy mennydörgés kíséretében. Akik éppen sétálni voltak, közvetlenül fejükön, ruhájukon érezhették. No, de hála Istennek, nem fázott meg senki.
Mikor megérkeztünk, a parti réten már ropogott a tűz a két bogrács alatt. Testvéreink már főzték a finom babgulyást, s a remek halászlét. A halászlé saját fogású harcsából és pontyból készült, majd nagy tálakban tálalták. Az asztalra házi készítésű sütemények is kerültek. Névnapjukat ünneplő testvéreinket tortával és pezsgővel köszöntöttük.
Emlékezetes élmény maradt a csónakázás. A Kis-Duna ág békésen folydogáló vizében egészséges, friss nádasok nőnek, és sok vízi madár él. Csönd, hatalmas mennybolt, fodrozódó víztükör… nyugalom és béke. A parti növények és a folyó illata mélyen belélegezve újult erővel tölti el a testet. Csak az evezők halk csobogása hallatszik, s az Isten adta természet halk neszei. Újul a lélek. Evezős testvérünk jól ismeri a helyet, kis lagúnákba kanyarodott, ahol a parti fűzek simogatták arcunkat, s el lehetett érni a nád sima szárait. Kiskacsák menekültek előlünk a nádas védelmébe. Nagy tavirózsa telepek kezdték bontogatni bimbóikat. Egy-egy gyerek próbálkozott a horgász mesterséggel, de már volt is a hálójukban valami. Nagyon, nagyon szép út volt.
A parton maradottak koccintgattak, beszélgettek. Volt tréfás előadás, taps, nevetés.
De „víg beszéd közt a gyors óra ment”, s ideje volt búcsúzkodni.
Minden kedves testvérünknek ilyen szép közösséget építő kirándulás kívánunk!
[TÉ]

Majális     Majális     Majális
Majális Majális Majális  A fotós

SZÁMON-TARTVA
2011. június 11-én, pénteken 17 órakor nyitja meg az Egri Városszépítő Egyesület a kommunista egyházüldözés papi hagyatékából összeállított kiállítását az Imola Székázban (Eger, Kussuth Lajos u. 6.).
A kiállítást Buda Péter teológiai tanár, plébános nyitja meg, közreműködk Fehér István színművész.
Meghívó a megnyitóra >>
A tárlaton helyet kaptak Bulányi György piarista szerzetes, a Bokor Közösség alapítójának relikviái is: korabeli levelek, iratok és személyes tárgyak.
Az összegyűjtött emlékek mellett az alábbi rövid életrajz került a tárlóba Bulányi Györgyről:

"Bulányi György piarista szerzetes, a Bokor Közösség alapítója 1919. január 9-én született. A piaristák budapesti gimnáziumában érettségizett 1936-ban, majd súlyos vívódások után még ebben az évben belépett a rendbe. 1943-ban szentelték pappá, s ugyanekkor magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Az iskolák államosításáig a rend gimnáziumaiban tanított (Sátoraljaújhely, Tata, Debrecen).
1945 tavaszától – egy Rómából érkezett horvát jezsuita biztatására – kisközösségeket kezdett létrehozni Debrecenben és az egész országban, hogy az egyház a kommunista diktatúra idején is megmaradhasson. Tevékenységét az állam összeesküvésnek minősítette, 1952-ben letartóztatták; az ügyész halálbüntetést kért á, de aztán kegyelemből „csak” életfogytiglani börtönre ítélték. 1960 végén amnesztiával szabadult, ezután szállítómunkásként, később fordítóként kereste kenyerét.
Keressétek az Isten országát! címmel 1970-re készítette el teológiai főművét, amelyben az evangéliumokat elemezte, és bemutatta Jézus eredeti üzenetét. Többek között ennek hatására új lendületet vett közösségépítő munkája, amit az állam változatlanul rossz szemmel nézett, és nyomásgyakorlásával 1982-ben elérte, hogy a Vatikán eltiltsa Bulányi Györgyöt a templomi szolgálattól; ezt a korlátozást csak 1997-ben oldották fel, de felmentése csak formális volt – nem utolsósorban azért, mert a Bokor Közösség számos tagja megtagadta a katonáskodást.
Legfőbb küldetésének az evangéliumi szellemű közösségépítést tartotta, és a meglévő közösségek táplálása mellett egyre újabbakat gyűjtött, még a halála előtti hónapokban is. Jézusi elkötelezettségét és szellemi aktivitását mindvégig megőrizve, életének 92. évében, 2010. június 6-án távozott az örökkévalóságba."


ÉV Családja Díj
2011. május 26-án szép és ünnepélyes keretek között átadták a 65 ezres Érd város most alapított családi díját, először a Kiráy családnak - melyet minden párt, irányzat, civil szervezet támogatásával ítélték od. A laudációban kiemelten is szerepelt a hit-hűség szerepe a díjazott család életében.
Isten áldásával sok-sok erőt és további boldog éveket kívánunk szeretettel a 16 gyermekes családnak!

A Király család

Nyugi, Kedves Olvasó! Nem zúdítjuk Rád egy tizenhat gyermekes család minden bölcsességét. Helyette apró gyöngyeinkből adunk valamit, nevek nélkül, de hitelesen. Íme az „osztálykép”:

Szülés: „Anya, mikor mész megint szülni, hogy apa kakaós csigát vehessen végre!?”
Példa 1: „Asztalos akarok lenni, mint a Jézus, meg az Ignác bácsi.”
Példa 2: „A sok cipőről látni, hogy milyen sokan vannak, amúgy a hangjukat sem hallani.”- dicsért bennünket egy nagyot halló néni az utcánkban.
Rászorulók etetése, miután ellopták egyik hízónkat: „Királyék legalább két disznót tartanak, egyet maguknak, egyet az „érdi éhezőknek”- viccelődtek a helybéliek.
Étkeztetés és a malacok: „Apa, ez a moslék egész jó.” „ Persze, fiam, mi is ezt ettük tegnap.”

Reménykedés: „Mire vársz a tyúkólnál kisfiam?” „Anya akkor süt palacsintát, ha  lesz tojás.”
Ebédre invitálás: „Gyerekek, mindenkinek csak egy hús jut, vagy még annyi se!”
Jámbor gyermek: „Az Úr legyen veletek! Olvasmány az apacsok könyvéből.”
Kultúra: „Apa rendet csináltam a könyvtárunkban, nagyság és szín szerint! Ugye milyen szép?”
Orvos a családban: „- Anya, rosszul van fiam, meg kellene nézned!

 • Rohannom kell, késésben vagyok.
 • Jó, akkor hívom az ügyeletet.
 • Jó, hogy mondod!!!. Most én leszek Érden az ügyelet!!!  Máris megvizsgálom.”
Igen, Kedves Olvasó! Nehéz, de nagyon szép ez az élet.  Szeretettel kíván sok gyöngyszemet Nektek is, a Király család, Érdről.

X. IFJÚSÁGI és családos találkozó
Mottó: Légy MAGYAR! Légy KERESZTÉNY! Légy MAGYAR KERESZTÉNY! Légy KERESZTÉNY MAGYAR!
Az Emmánuel Közösség 2011. július 7. és 10. között szervezi meg a X. Ifjúsági és Családos Találkozót Kaposváron.
A szervezők mindenkit várnak, aki választ szeretne kapni arra, hogyan lehetünk egyszerre magyarok a múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel és megalkuvások nélküli Krisztus-követők.
Helyszín: Kaposvár, Klebelsberg Középiskolai Kollégium
Időpont:  2011. július 7–10.
Jelentkezési határidő: 2011. május 30.
Hoznivalók:
- Szentírás (ha van), jegyzetfüzet, toll, „Jézus él!” énekes füzet (ha van);
- kényelmes öltözet (sportolásra is alkalmas!), fürdőruha, fürdősapka (a kollégiumban uszoda is van)

Forrás és további részletes információk: www.emmanuel.hu


XII. Bokor Nagytábor
A lelki-szellemi megújulás lehetőségeit kutatva XII. alkalommal is megrendezzük a Bokor Nagytábort (BNT) 2011. augusztus 18–21. között. A szervezési feladatokat budapesti közösségek vállalták, ám a tábornak Szeged ad otthont.

Az idei mottó: „Látta Mózes, hogy a bokor ég, de nem ég el.” (Kiv. 3,2.)
A táborba 2011. június 15-ig a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet jelentkezni, s a regisztrációs díj (4000 Ft/fő) 2011. június 15-ig történő befizetésével véglegesül a jelentkezés. (4 éves kor alatt ingyenes.)

További felvilágosítás és a jelentkezési lap a Tájékban található, a BNT-szervező teamtől a bokcim@freemail.hu e-mail címen kérhető további tájékoztatás, jelentkezési lap.


A HÍVŐ ember a társadalom javát hivatott szolgálni
A hit a társadalom javát hivatott szolgálni A történelmi egyházak alapjain álló Offensive Junger Christen (Fiatal Keresztények Offenzívája) nevet viselő németországi közösség tagjai a Krisztus-központú élet, az alkotó gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás hármasának szolgálatát vállalják. Arra keresnek választ és nyújtanak támogatást, miként élhet - méltóságban, békességben és reménységgel - a következő nemzedék. Sipos Írisz, a közösség magyar tagja mutatja be életüket.

- Sokak felfogása, hogy a hit magánügy. Az OJC keresztény közösség a társadalmi kihívások vállalását tűzte célul.

- Az OCJ régi szlogenje, hogy a hit ugyan személyes dolog, de sosem magánügy. Számunkra a hitre alapozott élet mindig is a társadalom javát hivatott szolgálni. De fordítva is valljuk, egy szabad és demokratikus társadalom támogatja, vagy legalább is nem korlátozza a hitbeli élet kibontakozását és a társadalomban való kamatozását. Ugyanakkor annak vagyunk tanúi, hogy egy olyan radikálisan szekuláris világban, mint a mai Európa, ez már komoly ellenállásba is ütközhet. Egyesek számára - és ők bár elenyésző, de hangadó kisebbség - minden, ami vallásos, ami az emberi létet teremtettségi összefüggésbe állítja, már kész fundamentalizmus. Napjainkban ez elsősorban a testi és a nemi identitás, no meg a szexuálerkölcs terén mutatkozik legélesebben. Az élet védelme - mégpedig kezdetétől fogva egészen a végéig - egy ilyen morális harcmező. A hitvesi hűség kérdése, a tisztaság, a nemek egymásra utaltsága provokációként hatnak egy szabadelvű és az egyén önös céljait védő társadalomban.

- Ez megmagyarázza a közösség névválasztását is. Hogyan élik meg a küzdelmet?

- A társadalmi ellenszélben egyedül megállni képtelenség. Kutatók, politikusok, sőt egyháziak is tapasztalják, hogy könyörtelenül elsöpri őket a „közvélemény“, ha szembe szállnak vele. Mi a közösségből merítjük az erőt a kitartáshoz: a köztünk megvalósuló és megújuló egységből, az egymásért elmondott imából, a közös bibliatanulmányozásból, no meg széles baráti körünk hűséges támogatásából. [...]

Forás és folytatás: Trautwein Éva/Magyar Kurír

KATEKÉZIS-SOROZAT készült a Családok VII. Világtalálkozójára
A Család Pápai Tanácsa és a Milánói Főegyházmegye a jövő évi Családok VII. Világtalálkozójára felkészítő katekézissorozatot adott ki „Család: munka és ünnep” címmel. „Nehéz manapság ünnepnapként megélni a vasárnapot... korunk embere feltalálta a szabadidőt és elfelejtette az ünnepet” – mondta Franco Giulio Brambilla milánói segédpüspök, hangsúlyozva, hogy a család életébe „bele kell vésődnie” az ünneplés érzésének.
A püspök elmondta: a háromrészes katekézis első része az otthonnal foglalkozik. „Az otthon az elfogadás helye, amely a meghitt kapcsolatot őrzi a házastársak között, illetve szülők és gyermekek között.” A második rész témája a napi munka, amely nem lehet pusztán pénzkeresés, hanem „a személyes kiteljesedés és emberi kapcsolatok helye kell legyen.” A harmadik rész arról szól, hogyan ünnepel a család. A szövegek tíz szentírási gondolatot és a hozzájuk kapcsolódó egyházi tanítást tartalmaznak. A katekézissorozat olasz, angol, spanyol, francia, német, portugál és lengyel nyelven jelenik meg.
Ennio Antonelli bíboros, a Család Pápai Tanácsának elnöke szerint a dokumentumok „felbecsülhetetlenül értékes segítséget” jelentenek a világtalálkozóra történő felkészülésben. A 2012. május 30. és június 3. között tartandó milánói rendezvény első három napja teológiai–pasztorális találkozó lesz, amelyet két, ünnepléssel töltött nap követ majd, XVI. Benedek pápa részvételével – írja a CNA.

A katekézisek szövege olaszul olvasható a Család Pápai Tanácsa honlapján.

Forrás: Magyar Kurír


AZ ÉSZREVÉTLENÜL lopakodó új globális etika
A berlini fal leomlása óta globális kulturális forradalom zajlik a világon. Egy új, „kereszténység utáni” erkölcs új kifejezései, normái, értékei, életsílusai terjedtek el és váltak globálisan irányadóvá. Az új etika jelszavai megtévesztően hasonlóak a keresztény szeretetparancs alapelveihez, tartalmuk mégis különösen más. Rendkívül fontos, hogy keresztényként tudatosítsuk, mi is történik körülöttünk; fontos, hogy felismerjük a csúsztatásokat, az eszmei hátteret, és fellépjünk az igaz, krisztusi értékek védelmében.
Árulkodó kifejezések
Az új etika többek közt egy újfajta nyelvezetben válik felismerhetővé, amely ma a médiától az iskolákig, a kultúrától a törvényhozásig mindenütt visszhangzik. Íme néhány példa: konszenzus, diszkriminációmentesség, sokféleség, másság, szabadság, párbeszéd, életminőség, a választás joga, tudatos döntés, gender, egyenlőség elve, partnerség, átláthatóság, kulturális ráhangolás, holisztikus, konzultáció, befogadás, női/gyermeki/reproduktív jogok, szexuális orientáció, biztonságos abortusz, vesztes nél­küli megoldás, szekuláris spiritualitás, békére nevelés stb. E szóhasználatban az örök értékekre utaló szavak mellett bőven találunk ártalmatlannak tűnő, de könnyen átértelmezhető kifejezéseket is.
Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy az új nyelvezetből hiányoznak olyan, sajá­tosan a zsidó-keresztény hagyományhoz tartozó szavak, mint például igazság, erkölcsiség, lelkiismeret, ész, szív, szüzesség, tisz­taság, férj, feleség, apa, anya, szolgálat, tekintély, igazsá­g, törvény, hit, remény, szenvedés, bűn, barát, ellenség stb.
Megfigyelhető a fogalmak csúsztatása is. Manapaság tekintély helyett egyéni autonómiáról és jogokról hallunk, házastársak helyett partne­rekről, boldogság helyett életminőségről, család helyett a család különböző formáiról, iden­titás helyett sokféleségről, többségi szavazás helyett konszenzusról, kiállás helyett párbeszédről, egyetemes értékek helyett globális etikáról stb.
Szavakból – cselekvési normák
Az új fogalmak nem maradtak pusztán nyelvi jelenségek, hanem mára – szinte észrevétlenül – meghatározó, sőt kötelező cselekvési elvekké váltak a politikában, a törvényhozásban, az igazságszolgáltatásban, a kultúrában, az egyészségügyben, az oktatásban, vagyis az élet minden területén (pl. a diszkriminációmentesség elve tiltja, hogy ma bárki bűnnek merje nevezni a homoszexuális viselkedést). Noha legtöbbjük törvényileg még nem kötelező, az új etika hatékonyabban diktál, mint a nemzetközi törvények.
Az új nyelvezet megalkotói tudatosan kerülték a fogalmak jelentésének pontos meghatározását. Az ürügy az volt, hogy a meghatározás elvenné az egyéni értelmezés szabadságát, a valós cél azonban stratégiai és manipulatív: lehetővé tenni a legellentmondóbb értelmezéseket is. A reproduktív egészség fogalma például éppúgy jelentheti az anyaságot, mint a fogamzásgátlást vagy az abortuszt, az önkéntes sterilizációt, a mesterséges megtermékenyítést, vagy bármely, szexualitással kapcsolatos viselkedést.
Hogyan ment végbe e „lopakodó” kulturális forradalom?
A nemzeti szint fölött és alatt, a demokratikusan választott nemzeti kormányok megkerülésével: az ENSZ és a vele együttműködő nem kormányzati szervezetek összefogásával. A hidegháború után, amikor a multinacionális vállalatok pénzügyi és gazda­sági hatalma ugrásszerűen nőtt, a nemzetállamoké pedig csökkent, az ENSZ a globális kormányzat stratégiai központjává tette magát. „Egyetemes morális tekintélyével” kívánta el­lensúlyozni a piac globális gazdasági erejét, és ehhez globális etika kialakítását tűzte ki célul. „Szakértőinek” közreműködésével 1990-től kormány­közi konferenciákon dolgozta ki és hat év alatt megteremtette az új világrendet. Hatékony segítséget kapott a vele azonos szemléletű, a kormányokkal egyenlő partnernek tekintett (!) nem kormányzati szervezetektől, amelyeket tévesen civilnek is neveznek, noha olykor csupán egy-egy radikális kisebbség érdekcsoportjai. [folytatás...]

Az összefoglaló Marguerite A. Peeters: Új globális etika: kihívások az Egyház számára c. tanulmánya alapján készült (kiadta: a Magyar Katolikus Családegyesület). A szerző a brüsszeli székhelyű lnstitute for Intercultural Dialogue Dynamics igazgatója.Forrás és a

Forrás és az összefoglaló folytatása: Ménesi Krisztina/Magyar Kurír


A FIATALOK szerepe a közjó megvalósításában
A fiatalokat az igazságosságra és a békére kell nevelni – ez a témája XVI. Benedek pápa 2012-es béke világnapi üzenetének.
A téma a mai világ egy sürgető szükségletével foglalkozik: meghallgatni és elősegíteni az új nemzedékek fontos szerepét a közjó megvalósításában, illetve az igazságos és békés társadalmi rend megerősítésében, ahol teljességükben kifejezésre juthatnak és megvalósulhatnak az alapvető emberi jogok.
Kötelesség hárul a jelenlegi nemzedékre: hogy előkészítse a következő generációk számára a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy szabadon és felelősséggel kifejezzék az új világ megteremtésének sürgető igényét. Az egyház üdvözli a fiatalokat, és bennük látja a mindig ígéretes tavasz jelét. Felmutatja számukra Jézust mint a szeretet példaképét, aki mindent újjáalkot.
A közérdekért felelős személyek arra kaptak meghívást, hogy olyan intézmények, törvények és életkörülmények megteremtésén dolgozzanak, amelyeket áthat a transzcendens humanizmus. Ez adhat az új nemzedékeknek lehetőségeket önmaguk teljes megvalósítására (például megfelelő munkát és oktatást) és arra, hogy a testvéri szeretet civilizációját építsék, amely az igazság, a szabadság iránti mélyebb tudatosság, valamint a mindenki számára megteremtett igazságosság felé halad – ez a Szentatya által választott téma prófétai dimenziója a béke pedagógiája útján, amelyet II. János Pál jelölt ki 1985-ben A béke és a fiatalok együtt haladjanak előre, 1979-ben A béke eléréséhez a békére kell nevelni és 2004-ben Időszerű elkötelezettség: a békére nevelés címmel.
A fiataloknak az igazságosság és a béke érdekében kell tevékenykedniük a mai összetett és globalizált világban. Ehhez arra van szükség, hogy új pedagógiai szövetség jöjjön létre mindazok között, akik felelősek a nevelésért és a fiatalok képzéséért. Fontos témája ez XVI. Benedek tanításának, és ez a béke világnapjának megünneplésére írt üzeneteiben is megmutatkozik. Először, 2006-ban az igazságra való igény, majd az emberi méltóságról való elmélkedés formájában jelent meg. Ezt követően az emberi családról, a szegénységről, a teremtett világ iránti gondoskodásról és a vallásszabadságról szóló üzeneteiben került előtérbe – olvasható az Igazságosság és Béke  Pápai Tanácsa sajtóközleményében.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


II. JÁNOS PÁL imája

Bátor legyen a szíved, és bízzál az Úrban!
II. János Pál pápaAz Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől kellene félnem? Az Úr oltalmazza az életemet: kitől kellene remegnem? Halld meg, Uram szózatomat, amellyel hozzád kiáltok, könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. Rólad mondja a szívem: Téged keres tekintetem. A te arcodat keresem Uram, ne fordulj el haragodban szolgádtól! Hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Remélj az Úrban, légy erős, bátor legyen szíved, és bízzál az Úrban!
Igen, bízzál az Úrban!


AZ ETIKA a kegyelem repülőjének leszállópályája
(Balás Béla)
Nem csak hazánk, hanem egész civilizációnk szellemi-erkölcsi válságban van – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a keresztény civil szervezetek Parlament felsőházi termében megrendezett konferenciáján, ahol az etika és a nevelés, a média, a gazdaság, a tudomány, a művészet és a vallás kapcsolatát mutatták be az előadók. [...]
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár rámutatott, hogy több nemzedék nőtt fel úgy, hogy az iskola nem tudatosította benne az alapvető etikai megfontolásokat, és a fiatalság így erkölcsi analfabéta. Baj, hogy eddig csak a mérhető teljesítményt díjazták (tudás). Ezért erősíteni szeretnék az iskolában az etika- és hittanoktatást, kötelezővé azonban nem fogják tenni a hittant. Viszont mivel az erkölcsi tudás nem egyenlő az erkölcsös cselekvéssel, ezért fontos a személyes példaadás és az erkölcsös cselekvés gyakoroltatása – így a diákok megtapasztalhatják, hogy „jót tenni jó”. [...]
Nem akarunk beletörődni a metafizikai szakadékba, a kommunikációs csődbe - mondta Balás Béla kaposvári püspök a konferenciát záró előadásában. A közös nyelv a természet és az emberi méltóság. Egyetlen esélyünk, ha meghökkentünk azzal, hogy keresztényi módon bánunk másokkal. Balás Béla szerint „az egyház nem széplelkek mentőcsónakja”. Aki „lemarad” valamely felekezetről, annak megnehezedik a sorsa. Isten nem végterméknek adta a kereszténységet, hanem gyártási titoknak, ami többek közt megkönnyíti az életet.  Balás Béla rámutatott: a kereszténységen kívül állókat nem kötelezni, hanem evangelizálni kell. Az etika olyan leszállópálya, ami alkalmat ad a kegyelem repülőgépének a landolásra.

A konferencia előadásait gyűjteményes kötetben tervezik kiadni.

Forrás és részletes összefoglaló a Magyar Kurír honlapján.


A TORINÓI lepel – hologram és meglepő felfedezések
Torinói lepelEgy holland orvosnak a leplen látható kép háromdimenziós információi alapján sikerült előállítania a kép hologramját, amely néhány meglepő újdonsággal szolgál. A hologram lehetővé tette a leplen látható alak „megmozdítását”, amit videón tekinthetünk meg, valamint a fejtetőn sok apró, vérző seb azonosítását, ami megerősíti a korábbi feltételezést, hogy nem töviskoszorút, hanem az egész fejet beborító tövises „sapkát” borítottak rá. A háromdimenziós kép a lepellel kapcsolatos botanikai kutatások eredményeivel is meggyőzően egybevág.
Petrus Soons világszerte számos tudományos konferencián és televíziós műsorban mutatta be 2004-ben kezdett és ma is folyó kutatásainak eredményeit. Az általa előállított életnagyságú hologramok jelenleg a torinói Museo della Sindonéban és a lepel állandó kiállításain láthatóak.
A háromdimenziós képalkotásban jártas orvosnak feltűnt, hogy a leplen látható kép távolabbról nézve élesebb, bizonyos szögekből szemlélve viszont halványabbnak tűnik, különösen közelről; a teljes kép csak bizonyos távolságból áll össze. Megállapította, hogy mindez – vagyis az, hogy a nézőpont változása befolyásolja a kép erősségét – a hologramra jellemző.

Forrás és a teljes cikk: Magyar Kurír


 

MEGEJELENT a Názáreti Jézus második kötete
1,2 millió példányban jelent meg XVI. Benedek új könyve, A Názáreti Jézus – a jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig címmel. A kötetet a vatikáni sajtóteremben mutatták be újságíróknak. Jelenleg hét nyelven kapható, rövidesenkiadják horvát, majd másik tizenhárom nyelven is. Magyarul a Szent István Társulat gondozásában jelenik majd meg. A könyv digitális, e-book formában is kapható.
A Kultúra Pápai Tanácsának elnökével, Gianfranco Ravasi bíborossal készített interjút a Vatikán Rádió olasz műsorának szerkesztője XVI. Benedek pápa Jézusról szóló könyvének most megjelent második kötetéről.


BOKORÜNNEP 2011.
2011. január 29-én rendeztük az idei Bokorünnepet, melynek fő témája a bizalom volt.
Kovács Tádé: Bizalom az Istenben
Kőszegi Melinda: Bizalom a közösségben
Király Ignác: Bizalom a családban

Képes összefoglaló a rendezvényről >>


HOGYAN legyünk keresztények a világhálón?
2011. január 24-én, Szalézi Szent Ferenc, a katolikus sajtó védőszentje ünnepén a Szentszék sajtótermében Claudio Maria Celli érsek, a Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsának elnöke bemutatta XVI. Benedek pápa üzenetét, amelyet a június 5-én esedékes tömegtájékoztatási világnapra írt.
A keresztények arra kaptak meghívást, hogy bizalommal és alkotó szellemmel kapcsolódjanak be a világhálóba, amely az emberi élet integráns része – állapítja meg a Szentatya. Az internet korát azokhoz a nagy változásokhoz hasonlítja, amelyeket az ipari forradalom idézett elő. Az új technológiák nem pusztán a kapcsolatteremtés módját, hanem magát a kommunikációt változtatják meg. Születőben van a tanulás, a gondolkodás egy új formája. Korábban ismeretlen lehetőségek tárulnak fel a kapcsolatteremtésre és a közösségek építésére. Az internetes háló rendkívüli adottságai előtt nem maradhat közömbös az egyház sem. A pápa arra szólítja a keresztényeket, hogy bizalommal, tudatos és felelős kreativitással csatlakozzanak a digitális kor által teremtett hálózathoz, a közösségi oldalakhoz, amelyek ma már az emberi élet integráns részei. A világháló hozzájárul a lelki-szellemi tudatosság új, összetett formáinak kialakulásához. Ezért ezen a téren is hirdetnünk kell a Krisztusba, az ember és a történelem üdvözítőjébe vetett hitünket.
Természetesen az evangéliumi igazságnak – még ha a világháló virtuális terében is hirdetjük – a való világban kell megtestesülnie, konkrét kapcsolatban kell lennünk testvéreinkkel, akikkel osztozunk a mindennapi életben. Továbbra is alapvetően fontosak a közvetlen emberi kapcsolatok, amelyeken keresztül átadjuk a hitet.
A digitális világban való jelenlét „keresztény stílusa” a becsületes és nyílt kommunikáció, amely felelős és tiszteletben tartja a másikat, következetes marad az evangéliumhoz még akkor is, amikor nem utal rá nyíltan. Olyan stílust jelent ez, amely ösztönzi a szívet, és megmozgatja a lelkiismeretet, mint ahogy Jézus tette az emmauszi tanítványokkal. Fokozatosan vezette be őket misztériumba azáltal, hogy mellettük állt, párbeszédet folytatott velük, tapintatosan felszínre hozta azt, ami szívük mélyén rejtőzött.
Tudatában kell lenni annak is, hogy a másokkal megosztani kívánt igazság értéke nem népszerűségéből fakad, nem is abból, hogy mekkora figyelmet ébreszt. Az evangéliumot a maga teljességében kell megismertetnünk, nem kell felhigítanunk, hogy elfogadhatóbb legyen. A hívek így tanúságot tesznek legmélyebb meggyőződéseikről, és értékesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a világháló ne váljon olyan eszközzé, amely beskatulyázza az embereket, érzelmileg manipulálja őket, vagy lehetővé teszi, hogy az erősebbek irányítsák mások véleményét.
A pápa üzenetében azt is elmondja, milyen korlátai vannak a webfelületnek: a kölcsönösség részleges hiánya és az a veszély, hogy belső világunknak csak egy részét kommunikáljuk, nekünk tetsző képet alakítunk ki magunkról, lesz egy „nyilvános profilunk”. Figyelmeztet, hogy  ne meneküljünk párhuzamos, virtuális életbe. Az a feladatunk, hogy hitelesek legyünk és hűségesek maradjunk önmagunkhoz. A Szentatya üzenetében arra buzdítja elsősorban a fiatalokat, hogy a jóra használják fel jelenlétüket a digitális világ porondjain; ne feledjék, hogy a virtuális kapcsolat soha nem helyettesítheti a személyes, közvetlen emberi kapcsolatokat. Ennek jegyében megújítja meghívását, hogy minél többen vegyenek részt augusztusban Madridban az Ifjúsági Világtalálkozón.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
(tzs)

Forrás: Magyar Kurír


A CSALÁD evangélium
Karácsonykor az egyházmegyékben mindenütt ünnepélyesen megnyitották a Család évét. Az esztendő fő célkitűzéseiről, feladatairól, tematikus programjairól rendeztek fórumot január 21-én és 22-én Veszprémben a hittudományi főiskolán az egyházmegyék családreferenseinek találkozóján.
Köszöntőjében Márfi Gyula érsek hangsúlyozta: a család, a szentségi házasság ma nem tartozik a népszerű, széles körben elfogadott értékek közé. E válság kezdete nem határolható be sem időben, sem térben, s okai szerteágazóak.  Szélsőséges politikai-társadalmi rendszerek adták a családnak az első ütéseket – mondta az érsek. A nemzeti szocializmus soviniszta szemlélete úgy tekintett a nőkre, mint fajszaporító tényezőre, függetlenül a szerelemtől, családtól, Isten törvényeitől. A kommunista irányzat ideálja pedig a dolgozó nő lett, háttérbe szorítva a családanyát. A gyári dolgozó nő a példakép, aki építi a szocializmust, s munkája érdekében egyre kevesebb gyermeket szül. Ezzel kezdődött meg a demográfiai válság, az ország elöregedése. A harmadik ütést a szélsőséges liberalizmus, a „mindent szabad” szemlélete adta, s az el nem köteleződő ember, az önálló nő, a szingli ideáljának előtérbe állítása, ami a család, a házasság válságát tovább mélyíti napjainkban is.
Bíró László családpasztorációért felelős püspök előadásában rámutatott: a család, a házasság válsága az ember válságára, az értékek válságára vezethető vissza. A Család évében ezért az a feladat, hogy a megélt életszentséggel tanúskodjanak a katolikus családok a világban, ezzel is megszólítva a laza kapcsolatokban élőket, a csonka családokat. Fontos, hogy a válsághangulatban is a család örömét sugározzák közösségeikkel, mert a család evangélium, örömhír. Bíró László püspök három feladatot emelt ki, amelyeknek át kell hatniuk a családokat, a családközösségeket, a családpasztorációt, a programtervezést: ünnepeljék a családot, tanúskodjanak a szentségi házasságon alapuló család jövőjéről,  továbbá tudatosítsák környezetükben, hogy a család helyettesíthetetlen érték, nincs alternatívája.

Forrás és az összefoglaló folytatása: Magyar Kurír


RÁSZORULÓK vendégül látása - 2010. december

"Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben." (5Móz. 15.7)

Idén is megtartottuk szolgálatunkat, amely a karácsonyi ünnepkör valódi értelmét próbálja célozni: a bőségesen ránk áradó szeretetből valamennyit visszasugározni az erre rászorulókra. Ebben az évben három napon, december 28, 29 és 30-án, a megszokott helyünktől néhány méterrel távolabb, a VIII. ker. Baross téri aluljáróban, a szokásos mederben és menetrend szerint láttuk vendégül a rászorulókat egytálétellel és teával. A három napon összesen 1.679 adag ételt és néhány zsák ruhát osztottunk ki.
Mindenkinek köszönik a szervezők a segítségét, aki bármilyen módon: imádsággal, tevőlegesen, anyagilag segített - legalább részben - megvalósítani a ránk mért feladatot:
“Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!" (Ézs. 58.7)
(Trásy Ferenc)


CEDRIC Prakash karácsonyi levele
"Itt a Karácsony, és visszagondolok … a tényre, hogy Jézus valamennyiünkért született; azért, hogy elhozza nekünk az Igazság, az Egyenlőség, a Béke, az Öröm és a Szeretet Jó Hírét. Születése mindannyiunk számára felszólítás, hogy ki-ki megtegye a maga részét azért, hogy ezek az alapvető emberi értékek mindenki számára valósággá váljanak. Igen, a Karácsony a megújulás és megújítás ideje, hogy többek-jobbak legyünk!" Folytatás ...


2011. A CSALÁD éve
December 26-án, Szent Család vasárnapján veszi kezdetét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Család éve. A püspöki konferencia körlevelet adott ki ebből az alkalomból, amelyet minden magyarországi katolikus templomban felolvastak Szent Család vasárnapján.
(A körlevél olvasható a Magyar Kurír honlapján >>)

Ha tudom, hogy miért szeretem a másikat, akkor már baj van – mondja Székely András, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének és a Kopp Mária által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom munkatársa és felesége, Tünde, akik rámutat: a másikban a jóra kell koncentrálni, nem a rossz tulajdonságaira. A hetedik gyermekét váró házaspár a Kurírnak adott interjújában azt is megemlíti: arra, hogy évtizedekig együtt élünk valakivel, az előző százezer évben nem volt példa, nem csoda, hogy ez komoly kihívás a ma emberének. Az interjú >>

Forrás: Magyar Kurír

BIZS 2011
2011. április 29. - május 1. között idén is megrendezésre kerül a Bokor Ifjúsági Zsinat (BIZS).
Helyszíne: Tahi Baptista Tábor - 2022 Tahi, Ereszvény dűlő 52. (www.tahi.baptist.hu/)

HelyszínSzeretettel várunk,

Meghívott előadóink: (szörfözz egy kicsit a honlapjaikon, megéri!)
Pál Feri (www.palferi.hu/)
Takáts Péter (www.kulturaliskreativok.cc/)

További részletes információk találhatók a BIZS 2011 honlapján, illetve a szervezőktől a bizs2011@kecskesandras.hu e-mail címen kérhető.


IMA az egységért
IMAMindannyian egy szívvel, egy lélekkel,
állhatatosan imádkoztak…

(ApCsel. 1,14)

Kedves Testvérek, kedves Barátaink,
kedves Olvasók!

Közös imára hívunk!  Kérjük a Világosság  és a Bölcsesség Lelkét, imádkozzunk egyénileg vagy közösségeinkben 2010. október 24-től  karácsonyig naponta (aki teheti, egy órát) az egységért, a Bokor egységéért. Az Isten előtti csendben átgondolva kell megtalálnunk a Jézus szerinti megoldást kérve-keresve, mit kell tennünk külön-külön és együtt az egység megteremtéséért.

Ebbe az "imakörbe" bárki, bármikor bekapcsolódhat!


A BOKOR 9. régiójának találkozója
2010. szeptember 26-án vasárnap, esős napra ébredtünk, ezért a találkozónk „B” változata szerint egy iskola tornatermében találkoztunk. Jó idő esetén szabadban töltöttük volna a napot.
Fél tizenegytől gyülekeztünk. A sok jelenlévő gyerek miatt mindenki bemutatkozott, és elmondta a róla legfontosabb tudnivalókat. A gyerekek is ezt tették – örömmel büszkélkedtek testvéreikkel és szüleikkel.
Tizenegy órakor énekléssel hangolódtunk a vasárnapi elmélkedésre, amit a Garay Bandi tartott. Gondolatait Lukács 16, 19-31. evangéliumi részhez kapcsolta, az elmélkedés címe: A gazdag ember és Lázár, a szegény
A délelőtti programot közös éneklés zárta.
Az ebédet mindenki maga hozta és beadta a közösbe, amit együtt fogyasztottunk el a Pálinkás Orsiék meglepetés ételeikkel kiegészítve.
Ebéd után a Bisztrai Gyuri mindenkit mozgásba hozott. A jelenlévők apraja nagyja egy teljes órán keresztül jó hangulatú, közös tornán vett részt, amiből nem hiányoztak a sportos nemzeteknél manapság nagy sikernek örvendő Nordic Walking (északi séta) alapelemei sem.
Egy rövid szusszanás után ismét körbeültük a tornatermet, s míg a kisebb gyerekeknek a Gyuri mesedélutánt tartott, a felnőttek hallgattuk Áts Bandi „Egység, kétség, háromság” címen egybegyűjtött gondolatait.
Mondandóját így zárta:
"A feladatok adják magukat, a Teremtő olyannak teremtette az embert, hogy képes önmagát nemes dolgok érdekében feláldozni. Éljünk áldozatosan, mert sokat bízott ránk a Teremtő, és így sokért is vagyunk számon kérhetőek. A Fiú, Jézus útját felismertük, kianalizáltuk, tudjuk a dolgunkat, merjünk tenni a dolgunkat, s higgyünk abban, hogy a kis apró feladatvállalásunk együttese tesz erőssé és jellé bennünket, így lehetünk a megváltás örömhírének elősegítőivé. Vegyük a Lélek ajándékait, higgyünk abban, hogy ha feladatot kapunk, akkor erőt és segítséget is kapunk a feladat ellátásához. Nehéz az Úton járni, feszülni kell érte, ahogy a 'Ha én rózsa volnék' című dalban is énekeljük:
Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Mindenféle szélnek haragosa volnék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
S nem lennék játéka mindenféle szélnek.
"

A délelőtti elmélkedés gondolatait és a délutáni előadáson felvetett kérdéseket a szokásos „körbebeszélés” formájában vitattuk meg. Eközben az ifjúságot  Áts Emese és Varga Dávid játékokkal szórakoztatta és foglalta le.
A felnőttek részére előkészített játékokra, sajnos, már nem került sor, mert négy órakor el kellett hagynunk az iskolát.
Reményeink szerint a tavaszi szabadtéri találkozónkon a felnőtt játékokat is élvezhetjük, és legalább olyan hangulatú, tartalmas napot töltünk majd együtt, mint most a tornateremben.
A találkozón készített képek >>
[Kaszap István]


A KORAI gyermekvállalás segíti a karriert
Családbarát tb-t szeretne a Népesedési Kerekasztal
Kopp MáriaÚgy kell átalakítani a társadalombiztosítást, hogy az gyermekvállalásra ösztönözzön – hívta fel a figyelmet a Népesedési Kerekasztal sajtótájékoztatóján a figyelmet Kopp Mária, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom megalapítója és Morvayné Bajai Zsuzsa, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének munkatársa, akik rámutattak: a korai gyermekvállalás segíti a karriert.
Magyarországon 20 fiatal 24 gyermeket szeretne, ami Európában páratlan, mert még a francia mutatókat is túlszárnyalja, azonban ebből csak 13 születik meg. Ezen csak akkor tudunk változtatni, ha a tb-t családbarát módon alakítjuk át – hangsúlyozta Kopp Mária, a SOTE Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, a Semmelweis Egyetem–MTA „Mentális Egészségtudományok” társult kutatócsoport vezetője.
A tb feladata a kötelezettségek „porlasztása” – mondta Morvayné Bajai Zsuzsa. Egy ember többet termel életében, mint amennyit fogyaszt, csak ez egyenetlenül oszlik el, a tb feladata kellene, hogy legyen, hogy a jövedelemhiányos időszakokra is biztosítsa a megélhetést, azaz az életszakaszok közti elosztásra lenne szükség.
Továbbá fejenként legalább egy gyermek felnevelését kell ösztönözni, aki pedig ezt nem teszi meg, az járuljon hozzá ahhoz, hogy mások helyette nevelnek fel gyermekeket. Az sem állapot, hogy egy hivatásos nevelőszülő fizetését és nyugdíjért 6-8 gyermeket nevel, míg aki a saját gyermekeit neveli, az nem kap ezért semmit. A NOE ugyanakkor kifejezetten ellenzi a „direkt gyermektelenségi adót”, mivel az sok esetben méltánytalansághoz vezetne. Viszont támogatják ennek indirekt változatát, azaz a gyermekek után járó kedvezmények rendszerét, például hogy a munkaadóknak a gyermekesek után kevesebb járulékot kelljen befizetniük, így is ösztönözve őket a gyermekesek alkalmazására. És szükséges lenne a fiatal házasoknak bérlakások rendszerére is („fecske-házak”).
A magán-nyugdíjpénztárakat önkéntessé kellene tenni, lehetővé kell tenni a visszalépést a „nagy tb-be”. A kötelezően fizetendő tb is öngondoskodás, azonban évtizedeken át csak az állam tud garantálni biztonságosan szükséges feltételeket, magánvállalkozások nem – tették hozzá a Népesedési Kerekasztal munkatársai.
Elhangzott, hogy a magán-nyugdíjpénztárak az egységes rendszerből viszik át a befizetéseket gyakran kockázatos pénzintézeti kezelésbe, miközben az államnak garanciát kell vállalnia az aktuális nyugdíjkifizetésekért. Az egyéni számlákon nyilvántartott összegek tehát nem valóságos tőkefedezetet igényelnek, hanem explicit állami adósságot. Ráadásul míg a tb a befizetések egy százalékát fordítja a saját működésére, addig ez az arány a magán-nyugdíjpénztáraknál 5-6 százalék.
Kopp Mária kifejtette: férje, a 2009 végén elhunyt Skrabski Árpád volt az, aki a rendszerváltáskor létrehozta a magyar önkéntes, kölcsönös egészségpénztári hálózatot, francia mintára, ahol ezeket mutualitéknek nevezik, és ezek nem az egységes társadalombiztosításból vesznek ki pénzt, hanem azon felül képezik az egyéni öngondoskodás alapját. Ott és Belgiumban szinte minden állampolgár tagja ennek a civil hálózatnak, itthon ma 250 ezer tagja van.
Kopp Mária hangsúlyozta: a kutatások szerint az a nő, aki korán, egyetem alatt vagy közvetlenül utána gyermeket vállal, később nagyobb karriert fut be, jobban ki tud teljesedni szakmájában, mint az, aki későbbre halasztja a szülést. Persze ma súlyos probléma a pártalálás is, sokan szeretnének gyermekeket, de nem találnak párt maguknak, és a házasságok majdnem fele válással végződik. Ezért óvodától az egyetemig a tantervben kellene, hogy legyen a párkapcsolati képzés. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom ezért nemsokára el is indít egy „társtaláló” honlapot.
Kopp Mária elmondta: a fiatal párok 19,6 százaléka meddő (azaz legalább egy évig sikertelenül próbálkoztak a gyermekvállalással). A meddőség tabutéma, nem beszélnek róla, és alig kapnak segítséget az érintettek. Ezért a meddőség okait feltáró kutatásokra sokkal több támogatást kell adni. Kopp Mária elmondta azt is: úgy tűnik, leginkább számos vegyszer, többek közt a vizet szennyező fogamzásgátló szerek és leginkább a krónikus stressz az, ami meddőséget okoz. A jövő nemzedékek állampolgári biztosának hivatala nemsokára át is adja a Népesedési Kerekasztalnak a vegyszerek okozta meddőségről szóló kutatását.
Rámutattak arra is, hogy meg kell szüntetni a 65 éven felüliek kor szerinti diszkriminációját, azaz hogy nem számítanak a munkájukra. Példának egy nyolcvan éves professzort hoztak fel, akit 65 éves korában itthon nyugdíjaztak, azóta ezért az Egyesült Államokban tanít. Hogyha tovább dolgozhatna, aki szeretne, a nyugdíjkorhatár elérése után is, ezzel csak a tb-nek lenne könnyebb, és kevesebb nyugdíjast kellene eltartania azt aktívaknak – mutatott rá Kopp Mária.

Forrás: SzG/Magyar Kurír


BARCELONÁBAN lesz az idei assisi béketalálkozó
2010. október 3. és 5. között Barcelonában rendezik meg az assisi béketalálkozót és imanapot, melynek mottója „Együttélés válság idején. Népek családja, Isten családja”.
A tal álkozó a Sant’Egidio Közösség és a Katalán Főegyházmegye szervezésében jön létre. „A novemberi pápalátogatás mellett ez az idei egyik legfontosabb vallási esemény a város számára – nyilatkozta a SIR-nek Lluís Martínez Sistach bíboros, barcelónai érsek. A Sant’Egidio Közösség kezdeményezése őszinte találkozást jelent különböző népek és világvallások képviselői között, ahol mindenki tiszteletben tartja a másik sajátos vallási identitását, és közösön kérik Istentől a béke ajándékát.”
„A találkozó célja a megbocsátás és a kiengesztelődés, az erőszak, a faji megkülönböztetés, a totalitárius és szélsőséges irányzatok elleni küzdelem, amelyek elcsúfítják Isten képmását az emberben” – tette hozzá a bíboros.

Forrás: Magyar Kurír


BNT 2010, Bodajk
BNT 2010 logoA 2010. évi Bokor Nagytábort augusztus második hetében tartottuk. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mivel egy éjszakai vihart kivéve szép időben volt részünk. A Bokor éves programjában kiemelt helyet foglal el a Nagytábor. Az egymással való közösséget ilyen rövid idő alatt, ilyen intenzíven más programjainkon nem tapasztalhatjuk meg. A 2010-es Bokor Nagytábor szervezését/lebonyolítását a 4-es régió vállalta fel.
A közös munkába nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a régió tagjai. Beszámolójuk szerint mindenki úgy élte meg az elmúlt munkaévet, hogy ajándékot készít a Bokor tagjai számára: "A beszélgetéseinken többször is megfogalmaztuk, hogy szeretnénk megosztani a köztünk jelenlévő szeretetet a Bokor egészével."
Köszönjük a szervezőknek és segítőknek áldozatos munkájukat és fáradozásukat!

Összefoglaló

Orbán Ádám fényképgalériája


KONFERENCIA a koldulásról
– társadalmi párbeszéd

„Szegények mindig lesznek veletek.”
(Mk14, 7.)
… De ennyien?     
               

A Faludi Ferenc Akadémia 2010. november 20-án 10 órától konferenciát szervez a koldulásról a Párbeszéd Házában (1085 Budapest, Horánszky utca 20.).
A konferencia több okból aktuális: 2010 – Európai Év a Szegénység Ellen, a Belügyminisztérium a koldulás betiltását tervezi, ami egy létező társadalmi jelenség, ám megszüntetésére nem a probléma gyökereihez nyúló társadalmi megoldások születnek. Mi a magyar helyzet? Hol van már érvényben korlátozó rendelet? Mik a tapasztalatok? Mit tervez konkrétan a Belügyminisztérium? Emberi méltóság, alkotmányos jog és a koldulás? Joga van-e a rászorulónak koldulni? Joga van-e a hatóságnak a koldulást betiltani? Mit tudunk a mélyszegénységről? Katolikus válaszok a kérdésre? Milyen megoldások lehetnek? Hogyan lehetne megelőzni a tömeges koldulást?

Program >>

További részletek: www.parbeszed.hu, www.faludiakademia.hu


SZALÉZI pedagógiai konferencia Budapesten
A 2010. november 12-én tartandó konferencián bemutatják a Don Boscó-i lelkiséghez kapcsolódó pedagógiai eszközöket, amelyekkel a magyarországi cigányság integrációját segítik, valamint ismertetik a magyar kormány és a katolikus egyház ezzel kapcsolatos elképzeléseit.
A Don Bosco Szaléziak rendfőnöke, Pascual Chávez Villanueva „A szaléziak együtt járnak a romákkal” jelmondatot választotta a 2010-es év missziós mottójául. A Magyar Szalézi Tartomány különösen aktuálisnak érzi és magáénak vallja ezt a gondolatot. Ennek jegyében szervezik meg november 12-én a Szalézi Tartományfőnökségen (1032 Budapest, Bécsi út 173.) tartandó konferenciát, amelyre szeretettel várnak minden pedagógust, érdeklődőt.
Jelentkezés:
Koblencz Attila e-mail: koblenczattila@gmail.com tel: +36-20-9586731 vagy
Depaula Flavio e-mail: sdbung@mailbox.hu tel: +36-30-2965460
Forrás és részletes programterv: Magyar Szalézi Tartomány/Magyar Kurír


SZEGÉNYSÉG, jólét és ökológia Európában
Az európai kormányzatok és társadalmak legnagyobb kihívásai között szerepel a szegénység állandósult jelenléte, a növekvő szakadék a szegények és gazdagok között, a folyamatos környezetkárosítás és az erősödő klímaváltozás. Ezek a kihívások nem elszigetelten jelentkeznek, hanem kölcsönösen hatnak egymásra.
Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága (CSC/CEC) és az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (WCC) a magyarországi tagegyházakkal együttműködve konferenciát szervez Budapesten Szegénység, jólét és ökológia Európában címmel 2010. november 8. és 12. között. A konzultáció az európai egyházak közös hozzájárulása a számos szinten megfogalmazódó témák szélesebb nemzetközi eszmecseréjéhez.
A köztartozásokat növelő és a klímaváltozás elleni hatékony globális kötelezettségvállalást megnehezítő pénzügyi és gazdasági válság hatása azt bizonyítja a számunkra, hogy elengedhetetlen a felmerülő témák széleskörű nyilvános vitája, amely az egyházak hozzájárulását is magába fogalja.
A konzultáció lehetőséget biztosít arra, hogy tisztázzuk a jólét megteremtése, a szegénység növekedése és a környezettudatosság között meglévő kapcsolatot és kölcsönhatást, és megvitassuk a hatékony válaszadás módjait. A válság etikai dimenziója és az egyházak elkötelezettsége az etikai kérdések megvitatására, valamint az egyházak és a politikai intézmények közötti párbeszéd, az egyházak és a civil társadalom közötti együttműködés és a különböző egyházak tevékenységének koordinációja szintén lényeges része a konferencia napirendjének.
A konferenciát az európai és a latin-amerikai egyházak közötti közvetlen párbeszéd előzi meg, mely a globalizáció hatásaira és a két kontinens egyházainak társadalmi aktivitása során született tapasztalatok megvitatatására összpontosít.
A konzultáción az Európai Egyházak Konferenciájának tagegyházai és partnerszervezetei vesznek részt a világ minden tájáról. A találkozó alkalmat ad a kormányzati képviselők, teológusok, egyházi vezetők és a világ minden részéből érkező egyházi küldöttek közötti párbeszédre.

Forrás: Magyar Kurír


XVII. CSALÁDKONGRESSZUS
MAKACS2010. november 11. és 13. között kerül megrendezésre a XVII. Családkongresszus a máriabesnyői a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban.
A 13 órakor kezdődő találkozón bemutatnak néhány egyházmegyei, plébániai és közösségi példát a családpasztorációs gyakorlatból, szó lesz az európai és hazai családpolitika alakulásáról is, továbbá a szervezők meghívtak egy francia házaspárt, akik beszámolnak arról, hogy az ő életükben mit jelent az, hogy katolikus közösséghez tartozhatnak. A kongresszust szenmise zárja, melyet Bíró lászló, MKPK családreferens püspök celebrál.
További f elvilágosítás és jelentkezési lap letölthető a Magyar Katolikus Családegyesület (1053 Bp. Papnövelde u. 7.) honlapjáról.
Telefon: (1)-266-1962; e-mail: katcsal@katolikus.hu
A jelentkezési lapokat 2010. november 2-ig várják a szervezők.

Forrás: Magyar Katolikus Családegyesület


A SZEGÉNYEK igazsága
Keresztény egyházak és szervezetek 201. szeptember 30-án mutatták be az általuk elkészített, a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos dokumentumot az EU intézményeinek. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem európai évében a dokumentum a Lisszaboni Stratégia szellemében készült javaslatokat tartalmaz.
Az Eurodiaconia (33 kereszt ény szervezetet tömörítő szövetség), az Európai Karitász (48 Karitász szövetség), a Cec (Európai Egyházak Konferenciája) és a Comece (Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa) kezdeményezésére létrejött ökumenikus konferencia Brüsszelben, az Európai Parlamentben zajlott 2010. szeptember 30-án.
A konferencia fő témája: „A szolidaritás új útjai: közös elkötelezettség a szegénység és a társadalmi kirekesztettség leküzdésére”. A tanácskozás Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke vezetésével zajlik. A szervezők elmondták: az Európai Unió tíz évvel ezelőtt elkötelezte magát a szegénység leküzdésére. A friss adatok szerint napjainkban 84 millió ember él szegénységben, az európai népesség 17%-a. 2010 júniusában az Európai Tanács azt a célt tűzte maga elé, hogy 2020-ig 20 millió embert emel ki a szegénységből. A tanácskozáson felszólal Reinhard Marx monacói érsek, a Comece alelnöke, az Eurodiaconia nevében pedig Heather Roy. A tanácskozás végén a Cec ortodox képviselői és a Karitász katolikus képviselői kapnak szót.
A Zenit hírügynökség beszámolt arról, hogy már tavaly júliusban is találkoztak Brüsszelben az Európai Unió intézményei (Európai Parlament, Tanács, Bizottság) és a keresztény egyházak, szervezetek képviselői. Akkor azokról a konkrét kezdeményezésekről volt szó, amelyekkel az Európa 2020 elnevezésű stratégia (a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság kérdése, a nyomor leküzdése) szellemében lehet küzdeni a szegénység ellen. A José Manuel Barroso elnökletével zajló konferenciára akkor 14 országból érkeztek keresztény, muzulmán, zsidó, hindu, szikh vallási vezetők.
Jerzy Buzek felhívta a figyelmet: „a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem egy olyan feladat, amelyhez szükség van mindenki részvételére, világiakra és vallási képviselőkre is, helyi, nemzeti és európai szinten”. Kiemelte, hogy az egyházak alapvetően fontos szerepet töltenek be ebben a feladatban és komoly tapasztalatokkal rendelkeznek.
Erdő Péter bíboros arra emlékeztette a résztvevőket, hogy csak akkor lehet hatékonyan küzdeni a szegénységgel szemben, ha megismerjük a hátterét. Kiemelte, hogy az egyház nem csupán intézményein keresztül küzd a szegénység ellen, hanem személyes kapcsolatokon és a nevelésen keresztül is. Adrianus van Luyn rotterdami érsek, a Comece elnöke azt hangsúlyozta, hogy ha pusztán adminisztratív eszközökkel küzdünk a szegénység ellen, akkor a szegények csupán az „segítségnyújtás tárgyai”, és ezzel nem mindig érünk el sikereket. Fontos, hogy résztvevői legyenek ennek a közös harcnak. A vallási vezetők a tanácskozás végén megerősítették, hogy folyamatos küzdelmet vállalnak a társadalmi összetartás megteremtéséért, a szolidaritás növekedéséért.

Forrás: Magyar Kurír


TEREMTÉS a tudományban és a művészetben
Előadás és hangverseny a teremtésről
Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén előadássorozatot szervez a Püspöki Konferencia a teremtett világ megismeréséért a természettudományok tükrében, majd Haydn A Teremtés című oratóriuma hangzik fel.
A Püspöki Konferencia október 4. és 9. között második alkalommal rendezi meg a Magyar Katolikus Kultúra Napjai rendezvénysorozatot. Az országos esemény idei központi témája: Teremtés a tudományban és a művészetben.

Ehhez kapcsolódva 2010. október 8-án három előadás hangzik fel a teremtésről: egy fizikus, egy agykutató és egy teológus szemszögéből. Az előadások 17 órakor kezdődnek a budapesti Belvárosi Színházban (VII. ker., Károly krt. 3/a.).

Az előadásokra a belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges az MKPK Sajtószolgálatánál (tel: 321-09-45, e-mail: sajto@katolikus.hu).

A programot 20 órakor ünnepi hangverseny zárja a Szent István-bazilikában, amelyen Joseph Haydn A Teremtés című oratóriuma hangzik fel a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy Viktor Kórus előadásában.
A hangversenyre a belépés díjtalan.

Részletes program:

17.00 - köszöntő
17.20 - Dr. Tóth Kálmán fizikus professzor előadása
17.50 - Dr. Freund Tamás akadémikus, agykutató előadása
18.20 - Dr. Rózsa Huba teológus professzor előadása
18.45 - zárszó, fogadás
20.00 - hangverseny a Szent István-bazilikában 

Közreműködik:
Szegedi Szimfonikus Zenekar
Vaszy Viktor Kórus
Somogyváry Tímea Zita - szoprán
Csapó József - tenor
Cser Krisztián - basszus

Vezényel: Gyüdi Sándor

Forrás: Magyar Kurír


BOKORFOCI
2010 őszén is megrendezésre kerül a nagy hagyományokkal rendelkező Bokorfoci.
Időpont: 2010.09.18. 10 h
Helyszín: Söréd , Rákóczi utca (füves focipálya)

Játékszabályok:
A csapatok 5+1-es fellállásban léphetnek pályára, természetesen korlátlan cserével a kispadon.
2x15 perces mérkőzések lesznek.A csoportmérkőzéseket az egyenes kieséses szakasz követi.
A nevezéseket 2010. szeptember 11-ig kell leadni.

Bővebb informácó >>


BISZTRAI László
püspöki tanácsos, ny. plébános, Dabas város és Ladánybene díszpolgára 2010. július 31-én, életének 91., papságának 67. évében rövid szenvedés után visszatért Teremtőjéhez.

Biszztrai LászlóA dabas-gyóni templomban 2010. augusztus 13-án 15 órakor bemutatott szentmise után megfáradt testét a gyóni temetőben 16:30-kor helyezzük örök nyugalomra.
Bisztrai László 1920. június 27-én született Madarason. Vácott szentelték pappá 1943. június 20-án.
Mindig fontosnak tartotta a lelkipásztori munkát, melynek során elsősorban az evangéliumot és Isten akaratát tekintette útmutatónak.

Személyiségéhez hozzátartozott a szelídség erénye. Hosszantartó öregségét Isten akaratában való megnyugvással viselte. Utolsó éveit  egykori hívei között maradva, a gyóni otthonban töltötte.

Az atyai házban legyen örök otthona!

Gyászjelentés
Bisztri György: Temetési beszéd


ETIKAOKTATÁS
Az utóbbi hónapokban újra közbeszéd tárgya az iskolai etikaoktatás.
Valóban fontos és megvitatásra érdemes a kérdések vetődnek fel, pl.: Mennyire a szülő, és mennyire az iskola dolga az erkölcsi nevelés? Ki, mit, hogyan oktasson? Megadunk-e az elégséges erkölcsi municiót a felnövekvő nemzedéknek?
Kedves Olvasó! Neked mi a véleményed?

A Mérei Ferenc nevét viselő Fővárosi Pedagógiai Intézet Filozófia/etika rovatában a témafelvetést követően interjúk, hozzászólások olvashatók a témához kapcsolódóan.
Készséggel adnánk helyet portálunkon is az elméleti megfontolásoknak, véleményeknek.
Nemcsak a területen munkálkodó szakemberek, pedagógusok, iskolavezetők hozzászólását várjuk érdeklődéssel, hanem a szülők, diákok állásfoglalását is!

A szerkesztőség e-mail címe, ahová a hozzászólásokat várjuk: bokorportal@bokorportal.hu


SEGÍTSÜNK!
A hazánkban tomboló ítéletidő károsultjainak megsegítésére és az árvíz elleni védekezés és a helyreállítási munkálatok támogatására a mobilszolgáltatók  1749 -es számon segélyvonalat indítottak.
Az 1749-es számot hívó vagy az erre a számra az "ARVIZ" vagy "ÁRVÍZ" szót szöveges üzenetben küldő ügyfelek 200 forintot adományoznak. A távközlési cégek semmilyen külön díjat nem számolnak fel az sms-ek, illetve hívások után, az adományokból beérkező teljes összeg a Magyar Vöröskereszt közreműködésével jut el a rászorulóknak.
Az 1749-es szám a Telenor, a T-Mobile, a Vodafone mobilszolgáltató és a T-Home vezetékes hálózatából hívható.

***

A Nemzeti Segélyvonal Alapítvány villámgyűjtést szervez a májusi ítéletidő károsultjai számára. A 1752-es Nemzeti Segélyvonallal összegyűjtött pénzadományok az öt legnagyobb karitatív szervezeten keresztül jutnak el károsult honfitársainkhoz. A pénzadományok szétosztásának részleteiről tájékozódhatnak a segélyvonal honlapján.
A gyűjtés éppen aktuális állását lehet nyomon követni a www.nsv.hu számlálóján.

***

A Máltai Szeretetszolgálat a károsultak megsegítésének támogatására számlát nyitott. Az adományok az OTP Bank 11784009-20200673 számlára fizethetők be. A Szeretetszolgálat az átázott falak kiszárítására alkalmas berendezések díjtalan  kölcsönzésével is segítik a károsultakat.

***

A Katolikus Karitász országos központja elkülönített számlán várja azok felajánlását, akik pénzadományukkal szeretnék segíteni a bajba került családokat.
Számlaszám: 12011148-00124534-00800007
A felajánlásokat telefonon is megtehetik az alábbi elérhetőségeken:
Országos Karitász Központ: (1) 351-1977
Egri Karitász Iroda: (36) 518-602


KERESZTÉNY gólyatábor Esztergomban
A Budapesti Római Katolikus Egyetemi Lelkészség augusztus 16. és 19. között immár harmadszor rendezte meg Esztergomban a Keresztény Gólyatábort, amelyre az újonnan felvett egyetemisták és főiskolások kaptak meghívást. A tábor mottója ez volt: „Szólt neki: kövess engem!”
A résztvevőket gazdag program várta: előadást tartott Uzsalyné Pécsi Rita Női és férfi szerepek; egyformák vagyunk? címmel, illetve Hujter Mihály Matematika és kereszténység címmel. Ellátogatott a táborba Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát is, aki Keresztényként a mai világban címmel tartott előadást. Tokár János OFM a ferences gondolkodásmódról beszélt. Székely János püspök pedig a közösség és a család kérdéseiről beszélgetett a fiatalokkal.
Volt tábortűz, valamint felléptek a Lumen Christi és az imperfectum együttesek. A tábor résztvevői kirándultak a Vaskapura, városi vetélkedőn vettek részt. Volt bál is a Szent Adalbert Központban (észt és görög táncházzal).
A szervezőkkel együtt hetvenen vettek részt az idei gólyatáborban, amelynek egyik főszervezője Daubner Lóránt egyetemista volt. A záró szentmisét a Szatmári Irgalmas Nővérek templomában Pákozdi István egyetemi lelkész mutatta be.

A résztvevőket meghívták a 2010. szeptember 19-én a budapesti Magyar Szentek Templomában tartandó Veni Sancte szentmisére, valamint a rákövetkező héten, szeptember 25-én és 26-án a Mátraverebély-Szentkútra tartó Országos Egyetemista Zarándoklatra is.

Forrás: Pákozdi István/Magyar Kurír


BULÁNYI György temetése

   2010. június 26-án a Rákoskeresztúri új
   köztemetőben sok száz barátja és tisztelője
   kísérte utolsó útjára Bulányi Györgyöt, a
   Bokor közösség éltrehívóját.

 

Tarnai Imre


   A temetés szertartását Tarnai Imre végezte,
   a hálaadó szentmisét Szabó Gyula celebrálta.
   A Sapientia Egyetem aulájában tartott agapén
   Gyurka bácsi életéből vetített mozgó- és álló
   képekkel is emlékeztünk.

     

A temetésen elhangzott beszédek és irodalmi alkotások:

Bajnokné Benyhe Judit: Gyászbeszéd
Urbán József: Bulányi György piarista temetésére
Almássy Mária: Wass Albert: Funtineli boszorkány
Király Ignácz: Búcsúbeszéd
Bajnok Dániel: Sinka István: Virág-ballada
   

A hálaadó szentmisén elhangzott:

Kovács László: Utolsó kísérlet         The last attempt

Könyörgések
Hálaadás

Schanda Beáta: Cedric Prakash levele (India-Gudjarat)
                           (English)

David Hibbs (Bruderhof in England): Greetings everyone!
Tolmács: Kaszap István

Koszorú (Bokor)

 


BGY - emléklap

 

 

   Emléklap 1.oldal

   Emléklap 2.oldal

 

 

 


„Ha a búzaszem nem hull a földbe,
és nem hal el, egymaga marad,

de ha elhal, sok termést hoz.”
(Jn 12,24)

BULÁNYI GYÖRGY temetése

2010. június 26-án 11 órakor kezdődik
a Rákoskeresztúri új köztemető 3-as számú ravatalozójánál,
majd a piarista parcellában (154) végső nyugalomra helyezzük testét.
Személyes búcsúra 9 és 11 óra között lehetőség lesz a ravatalozóban.

Gyümölcsökben gazdag életéért hálaadó szentmisét mutatunk be
15 órakor
a Belvárosi Ferences Templomban (Ferenciek tere).

A temetésre érkezőktől kérjük, hogy virágok helyett a rászorulók támogatásával fejezzék ki részvétüket.
A Bokor – Hazai Rászorulókért Alapítvány számlaszáma:
10200902–32712999

  Gyászjelentés   -   Obituary notice   -   Kommunique

  Emlékező tájékoztatás   -   Memoir   -   Traueranzeige

A Rákoskeresztúri új köztemető megközelíthető:
- Blaha Lujza térről a 28-as villamossal (30 perc), 10 percenként;
- M2-es Stadionok metrómegállótól a 95-ös busszal (20');
- M3-as Kőbánya-Kispest metrómegállótól a 202E busszal 2 megálló (7').
   A 202E minden óra 02, 17, 32, 47 perckor indul szombat délelőtt.


ELHUNYT Bulányi György

Bulányi GyörgyBulányi György 2010. június 6-án hazatért a Mennyei Atyához. A Bokor közösség alapítója egész életében és egész lényével megalkuvás nélkül közvetítette azt, amit megismert az Atya terveiből, amit kikövetkeztetett Jézus szavaiból, tetteiből, s aki szolgálva, szelíden és mindenét egészen odaadva szeretett.
Fényesen lobogó fáklya volt, őrizzük és adjuk tovább fényét és melegét!

"A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg."
/:Gilbert Keith Chesterton:/

[Gyurka bácsi csütörtökön erős rosszulléttel kórházba került, de saját kérésére pénteken visszaengedték a Piarista Rendházba.
Szombat délelőtt még dolgozott, de délután már hallotta a Hívást: elbúcsúzott közösségi testvéreitől és rendtársaitól is. Lelke elfogadta, hogy földi élete 92. évében visszatérjen a Teremtőhöz.
]


LELKES Napok, 2010
15 és 25 év közötti fiataloknak "A Lélek az, aki éltet" (Jn 6,63), mottóval rendez tábort 2010. augusztus 6. és 11. között Csillebércen (Budapesten) a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás.
A Lelkes Napokra mindenkit hívnak, akiben van nyitottság, szomjúság Isten felé.
Jelentkezési határidő: 2010. június 1.

Forrás és pontos részletek, jelentkezési lap: www.karizmatikus.hu/ifjusag.htm


CSÍKSOMLYÓI búcsú – 2010. Pünkösd
CsíksomlyóA csíksomlyói pünkösdi búcsúra idén 2010. május 21–24-e között kerül sor. Mottója: „Most segíts meg, Mária!
Május 21-én, pénteken a 19 órakor kezdődő szentmise nyitotta meg a 443. csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot, ezt követően egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődött. Május 22-én, szombaton a Hármashalom oltárnál az ünnepi szentmisén Böjte Csaba dévai ferences szerzetes mondott szentbeszédet.
A búcsún idén is százezrek vettek részt, s bár a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye Csíksomyló, a más vallású keresztények is szívesen vesznek részt a zarándoklaton.

,,Merjük megépíteni a házainkat" ... - interjú Böjte Csaba atyával a www.devaigyerekek.hu portálon.


PÜNKÖSD
A húsvéti idő lezárását, pünkösd ünnepét idén május 23-án tartja az Egyház. „Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét, alleluja! És ami egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról, alleluja, alleluja, alleluja!" – énekli az Egyház minden szentmise bevezetőjében.
Pünkösdkor elsősorban a Szentlélek kiáradására figyel az Egyház, amint ajándékaival eltölti a hívek szívét. Ezért a püspökök szerte a világon kiszolgáltatják a bérmálás szentségét, hogy még nyilvánvalóbb legyen az Egyház születésének jelentősége és az evangélium hirdetésének megkezdése.
Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra pentékoszténak (ötvenedik nap) neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási nap volt. Nyelvünk – számos más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét.
A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot. Ezen a napon három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek, ezt tükrözi az Egyház e napra szóló Esti dicsérete is, amikor örömmel így énekel:
„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja.”


Forrás: MKPK Sajtóiroda/Magyar Kurír


KERESZTÉNY családkonferencia
Az Otthon Segítünk Alapítvány és a  Socius Kör Közhasznú Egyesület 2010. május 28-án, pénteken Keresztény családkonferenciát rendez a Mater Salvatoris  Lelkigyakorlatos  Házban, melyre szeretettel várják a családokat, érdeklődőket.

A konferencia mottója:„Elkötelezetten építsétek a szeretet kultúráját!” (II. János  Pál)

P r o g r a m :
  9.00 - 10.00  - szentmise  a résztvevők számára
10.00 - 12.30  - délelőtti  előadások  és  kapcsolódó  beszélgetések
12.30 - 13.30  - ebédszünet, szabad program
13.30 - 15.30  - előadások  és  beszélgetések
15.30 - 16.00  - összegzés,  értékelés,  zárószó

További információ és meghívó >>


MADRIDI Ifjúsági Világtalálkozó
Már toborozzák az önkénteseket a madridi találkozóra
„Én önkéntes vagyok, és te?" – ez a jelmondata a madridi Ifjúsági Világtalálkozó első kampányának, amelyben hét ország képviseletében vesz részt hét fiatal. A cél: húszezer önkéntest toborozni a 2011-es nemzetközi eseményre.
A „reklámarcok" Németországból, az Egyesült Államokból, El Salvadorból, Kongóból, Tajvanról, Franciaországból és Spanyolországból származnak.
Első akciónk célja – mondja Pedro Besari, a világtalálkozó önkénteseiért felelős vezető – arra bátorítani a fiatalokat a világ minden tájáról, hogy jelentkezzenek önkéntesnek a találkozóra. Ők adják majd a gerincét a rendezvénynek, amelyre akár kétmillió fiatalt is várnak. A szervezők azt remélik, hogy száz résztvevőből legalább egy önkéntesnek jelentkezik majd. Az önkéntesekre többféle feladat vár: segíteni a résztvevőknek érkezéskor a pályaudvarokon, repülőtéren, információval ellátni őket, a sajtóirodának segíteni szövegek fordításában, logisztikai feladatokat ellátni, a rendezvényeken biztonsági szolgálatot teljesíteni, csoportokat szervezni.
Besari kitért az önkéntesek képzésére is: meg kell tanítanunk őket, hogyan kezeljenek sok embert, hogyan irányítsák a tömeget, hogyan nyújtsanak elsősegélyt és hogyan kommunikáljanak másokkal – fejtette ki. Az önkéntesek a régiót bemutató művészeti és kulturális képzésen is részt vesznek, így abban is tanácsot tudnak adni majd a fiataloknak, mit érdemes megnézni Madridban.
A találkozó hivatalos honlapja: www.madrid11.com

Forrás: Magyar Kurír


BÖLCSŐ-DÍJ
Oklevél
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete úgy határozott, hogy a Bokor Hazai Rászorulók Alapítványt karitatív munkájának elismeréseként aBölcső-Díj Arany fokozatában részesíti.
A díjat Áts András vette átA díjátadás a Szent Margit Gimnázium dísztermében volt 2010. április 24-én.

Az alapítvány a Bokor hitvallása szerint az adás Jézusi erényét kívánja elősegíteni, hogy rádöbbenhessünk mindannyian, hogy nincsen igazi keresztény közösség a szegények felé forduló áldozatos lelkület nélkül.
Az alapítvány munkatársai ezúton is megköszönik minden áldozatkész adományozónak az adományát, mert az alapítvány kuratóriuma csak a beérkezett támogatásotokat tudja továbbítani.
Bankszámlaszám: 102 00902 - 327 12999


JEGYESTÁBOR házasságra készülőknek
Családakadémia Egyesület 2010. július 18–24. között nyári tábort hirdet olyan jegyespárok számára, akik már döntöttek egymás mellett, hamarosan házasságot szeretnének kötni, és minden vágyuk, hogy életük végéig együtt, szentségi házasságban éljenek.
Az előadások, melyeket házaspárok tartanak, a katolikus Schönstatt Családmozgalom szellemiségét hordozzák, segítséget nyújtanak a harmonikus házasság kialakításához, tanácsot adnak házasságban gyakran előforduló nehézségek megoldásához, segítenek a fiataloknak, hogy a házasságot mint szentséget tudják majd megélni.
A tábor ideje alatt lehetőség nyílik beszélgetésre több éve házas párokkal, és időt biztosítanak arra is, hogy a jegyespárok kettesben is sokat tudjanak beszélgetni a hallottakról.

A tábor helyszíne:MARTINEUM Felnőttképző Akadémia (9700 Szombathely Karmelita u.1.)
Időpontja: 2010. július 18–24.
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő
Helyfoglalás páronként 5000 Ft befizetésével történik.

Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010[kukac]gmail.com
Szervező: Családakadémia Egyesület

Forrás: www.schoenstatt.hu


ELINDULT a tanúságtevő honlap
Böjte CsabaBöjte Csaba levele kapcsán elindult az ilyenazenpapom.com című oldal. Húsvéthétfőn kelt felhívásában arra kér „minden embert”, hogy tegyen közzé olyan igaz történeteket, „tanúságtételeket”, amelyekből kiviláglik, hogy a médiában az egyházról tálalt kép fals. A gyermekek ezreinek életét (és most már anyákéit is) a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül megmentő atya kiáltványában úgy fogalmaz, „kell beszélni arról az egy százalékról, akik felelőtlenül bemocskolták a bennük bízó gyermekeket, de kell beszélni a többiekről is, azokról a lelkipásztorokról, akik hihetetlen jósággal, szeretettel hajoltak le hozzájuk”.
Április 7-én ezért az ő bejegyzésével életre kelt egy honlap néhány fiatal „civil” keresztény munkájából: az ilyenazenpapom.com. A portálon bárki – „elektronikus kordon”, azaz regisztráció nélkül! – leírhatja saját pozitív tapasztalatait papokról, szerzetesekről, lelki vezetőkről. Rövid idő alatt több tucat tanúságtétel érkezett már a honlapra, ahol a portál létrejöttének rövid indoklásán kívül egy szavazást is elhelyeztek ezzel a kérdéssel: „Te mit kaptál a papoktól?” A honlap készítői egy kérést is megfogalmaznak: „Jelképesen Te is gyújts egy szál gyertyát, és imádkozz Isten egy olyan szolgájáért, akiről tudod, hogy csendben helytáll az Úr szőlőjében.”
A honlap elkészültéről tudósító Magyar Nemzet Online emlékeztet: 151 évvel ezelőtt hunyt el Vianney Szent János, halálának tavalyi jubileumán hirdette meg a pápa, hogy 2009 nyarával kezdődően egy éven át a papokért imádkozik, őket helyezi a figyelem középpontjába a katolikus egyház. Június 19-én aztán Franciaországból Rómába érkeztek a szentéletű ars-i plébános földi maradványai, XVI. Benedek pedig bejelentette: egy év múlva Szent Jánost a papság, a gyóntatók és lelki vezetők szentjévé nyilvánítja, és az egyházfő könyv formájában megjelenteti a papi küldetés lényegi vonásait jellemző gondolatait.
A bejelentést követően aztán felerősödtek és azóta is hallatszódnak azok a hangok, amelyek megkísérlik aláásni a papság kétezer éves intézményét, külön hangsúlyozva egyházi személyek pedofil hajlamát, illetve a személyes tragédiák évtizedes eltussolását.
Éppen karácsony napján gombolyították tovább például az írországi pedofil püspökök történetét. Hamvazószerda előtt kevéssel felszólították a pápát „a pedofil papok áldozataival” való találkozásra. Márciusra már a hollandiai egyház „megfertőződéséről” szóltak a hírek – egy 1960-as évekre datálható esemény alapján –, majd magát a pápát állították be úgy, mint aki még bíborosként „falazott egy német pedofil papnak”.
A katolikus egyház a világsajtót bejáró ügyek mentén sosem tagadta, hogy érintett papja bűnös volna, sőt, Benedek pápa három hete bocsánatot kért az ír gyermekmolesztálási ügyek miatt – de fogalmazzunk pontosan: „szégyenét és lelkiismeret-furdalását” fejezte ki. A médiában ezután az amerikai, dán, francia, osztrák és olasz szálat is szorgalmasan futtatták, ám ekkor történt valami.
Hetven francia értelmiségi a pápát támogató, a pedofilügyek ferdítő és túlzó tálalásában jeleskedő sajtót bíráló levelet tett közzé, melyben nem mulasztják el kifejteni együttérzésüket az áldozatok felé, de mély tisztelettel tekintenek a pápára is, aki élen jár a botrányok felgöngyölítésében. A levél egyik fontos mondata pedig így hangzik: „a sajtó nagy része a keresztények tapasztalataival ellenkező módon mutatja be az egyházat”. Az írást egyébként szignálták más felekezetek képviselői is.

Forrás: MNO/Magyar Kurír


SZJA 1 %
Aki szeret, ad. Aki úgy adhat a személyi jövedelemadójából 1 %-ot, hogy neki ez semmi pénzébe nem kerül, az ne mulasszon!
A Bokor által támogatott célok támogatása még hatonyabbá tehető, ha a lehetőséget ajánljuk családtagjainknak, barátainknak, munkatársainknak.

Alapítványok:

Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány
Adószám: 18160525-1-42

Teljes Élet Szociális Alapítvány
Adószám: 18483170-1-07

Bokorliget Alapítvány
Adószám: 18068715-2-42


INFORMÁCIÓK - érdeklődőknek
Gyerektáborokról, lelkigyakorlatokról, közösség életről, programokról, karitatív munkáról stb.: bokorportal@bokorportal.hu


BEMUTATJUK...

Finta Lajos - PeruFinta Lajos atya missziós papként Peruban szolgál, az őserdők mélyén (Oventeni környékén), ahol előtte sok évig nem volt állandó lelkipásztor.
Finta Lajos a 70-es évek első felében kezdett átjárni Rákoskeresztúrról a péceli hétfő esti ifjúsági hittanra. Hamarosan M. Angel kisközösségébe került, ahol a lelkigyakorlatok meghatározó élményt adtak neki. Az akkori péceli plébános, Halász Bandi bácsi magas fokon élt életszentsége példaértékűvé lett számára.
Innen eredt az alapmotiváció: sarutlan karmelita lesz. Az akkori történelmi helyzet-rendszer azonban ezt nem tette lehetővé.
Így maradt a hazai papi szeminárium. Egerben kezdte 1977-ben, majd folytatta a Budapesti Hittudományi Akadémián. Szentelése 1982-ben volt Vácott. Első állomáshelye Dabas-Sári, majd Kerekegyháza következett.
Ezután kényszerszabadságon volt másfél évig. Ekkor hívták ki a Németországba, az augsburgi egyházmegyébe szolgálni. Itt ismerkedett meg egy missziós püspökkel, aki Argentínában szolgált. Ő már akkor hívta Lajost a nagy paphiány enyhítésére, La Riojába, de püspöke, Keszthelyi Ferenc itthon nevezte ki Nagylócra plébánosnak, a palóc hegyek közé, Hollókő és még 6 másik falu-filiával.
Közben kapcsolatban volt a misszós püspökkel, és végül nem tudott tovább ellenállni a külső és belső hívásnak, igent mondott. A püspök engedélyével 2003 elején elindulhatott a távoli kontinensre öt év szolgálatra.
Ezüstmiséjére 2007-ben hazajött, és a letöltendő egy év után újabb 5 évre kért és kapott engedélyt, akkor már az új püspöktől, Beer Miklóstól - ezúttal Peruba.
Az Amazónia őserdő szélére került Villa Ricába, egy évig volt ezen az állomáshelyén. (Rendkívüli látogatás Azupizuban - Érted Vagyok 2008. december XIX/6. (110.) szám.)
Oventeni2009 februárjában a perui püspök véglegesen áthelyezte a dzsungel belsejébe, Oventenibe.indiánok
Ez a település volt az utolsó állomáshelyük a ferenceseknek, a Che Gevara féle belháború előtt. Lajos feladata: újraéleszteni az egyházat és a magukra hagyott indián közösségeket.
Most 36-39 település tartozik hozzá, elszórtan, igen távol egymástól. Ashén inkák lakják.
Kezdetleges körülmények között, járhatatlan utakon, villany és mindenféle civilizáció nélkül kell föltalálnia magát. Írni is csak akkor tud, ha az élelmiszert szállító helikopterrel bejut Satipo városába 1-2 havonta.
Feladatát hatalmas kihívásnak érzi, és mint írja „Én nagy hálával és békével a szívemben köszöntem meg az Úrnak, hogy arra méltat, hogy egy lehetek azok közül, akik a szó legszorosabb értelmében a Föld végső határára elvihetik az Ő Evangéliumát.

Imáinkat kéri, anyagi támogatásunkat szívesen veszi.
Számlaszáma: OTP 11773102-08506627

[Mlecsenkov Angel]

Lajos atya levele   Lajos atya levele >>


Kapcsolódó írás: Új hajtás - Adományaink Peruba


NAGYMAROSI Ifjúsági Találkozó 2010 tavaszán
- a papság éve jegyében
2010. május 15-én került sor a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő – 1973 óta létező –, évente kétszer megrendezett országos lelkinapja, amelynek mottója ez volt: „Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá.” (1Pét 2,5) Az előadást ezúttal Szegedi László atya tartotta, a szentmisét pedig Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.
A találkozó során Sillye Jenő és barátai, valamint az Eucharist zenekar végzett zenei szolgálatot.

A találkozóról összefoglaló olvasható a Magyar Kurír honlapján.
A Nagymarosi Levél
A találkozó honlapja: www.nagymarosi-talalkozo.hu
A Gyerekmaros honlapja: www.gyerekmaros.hu

Az őszi találkozóra 2010. október 2-án kerül sor.

Forrás: Magyar Kurír


A NEW AGE – keresztény szemmel
A Magyar Kurír az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló alapján cikk-sorozatot ad közere, mely a társadalomban egyre szélesebb körben terjedő ezoterikus jelenségekről, új típusú gyógymódokról ad keresztény szempontú ismertetést. A témák között szerepel a homeopátia, az alternatív gyógyászat, a reiki, a kineziológia, a fengsui, a földsugárzás-mérés, az ingázás, a Helliger-féle családfelállítás, a Bach-virágterápia stb. Második összefoglalónkban magát a New Age jelenségét ismertetjük.
Társadalmunkban a XX. század hatvanas évei óta egyre erőteljesebben érvényesül a New Age-ként ismert kulturális áramlat hatása. Egy modern asztrológiai felfogás szerint a következő korszakot a Vízöntő korának is nevezhetjük. Eszerint az elmúlt kétezer éves időszak, a Halak kora után, amelyben a kereszténység alakította a történelmet és a kultúrát, ma egy új korszak küszöbén állunk. Vajon mit hoz ez az új kor, és keresztényként hogyan vélekedjünk a New Age tanairól?

Milyen lesz a New Age?

Forrásés és továbi részeletek a Magyar Kurír honlapján.


VALLÁS és Társadalom a 20-21. században
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszék és a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont a 2010-es vallásszociológiai konferenciát Horváth Zsuzsa (1950-1994, 60 éve született, hat éve fiatalon elhunyt) vallásszociológus emlékének szenteli, ezért az előadások témája a kisebb vallási közösségekre, egyházakra koncentrálódik.

Időpont: 2010. május 20-21. (csütörtök-péntek)
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF), Kline Terem (1086 Budapest, Dankó utca 11.)

Részletes programterv >>


SEGÍTSÜNK!
A Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az adományozókat, hogy az alapítvány számlájára a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatására befizetett adomány teljes összegét a károsult családokhoz juttatja el.

Az alapítvány számlaszáma: 10200902 - 32712999

Segítsük bajbajutott honfitársainkat!


ETIKAOKTATÁS
A témához kapcsolódóan figyelemre méltó interjúk jelentek meg a Mérei Ferenc nevét viselő Fővárosi Pedagógiai Intézet Filozófia/etika rovatában
     Hoffmann Rózsával
     Faragó Ferencce
     Kamarás Istvánnal
     Kotschy Beátával
Kedves Olvasó! Neked mi a véleményed? Mennyire a szülő, és mennyire az iskola dolga az erkölcsi nevelés? Ki, mit, hogyan oktasson? Megadjuk-e az elégséges erkölcsi municiót a felnövekvő nemzedéknek?
A szerkesztőség e-mail címe, ahová a hozzászólásokat várjuk: bokorportal@bokorportal.hu


BULÁNYYI, bulányizmus, bulányisták
Máté-Tóth AndrásEzzel a címmel tartott minden túlzás nélkül remeknek mondható előadást a Zsinati Klubban (Háló Közösségi Központ) 2010. szeptember 20-án Máté-Tóth András (alias Matyi), a szegedi egyetem vallástudományi tanszékének vezetője.

Előadásának első részében négy korszakra osztotta Bulányi Gyurka bácsi életét és működését, és a következőképpen minősítette e korszakokat:
Az első az ún. keresztény Magyarország, a „diadalmas világnézet" (Prohászka) időszaka, a második az alternatíva-keresés időszaka az üldözött, illetve az állam eszközévé tett egyházban (1948-tól), a harmadik a társadalmi és egyházi vákuum szakasza (1986-tól), a negyedik pedig az (1989-1990-től), amelyik lényegileg azonos jellegű az előzővel, bár ekkor már elvileg nem kellett volna fennállnia a vákuumnak, legalábbis állami részről nem.
A második részben Gyurka bácsi teológiájának főbb jellemzőit mutatta be, egyetlen mondatban így határozva meg azt: „erős tudományos igénnyel fellépő, marginalizált bázisteológia”, és Leonardo Boff felszabadítási teológiájának három lényegi (spanyol nyelvű) jelzőjét alkalmazta rá: „popular – pastoral – professional”.
Gyurka bácsi teológiájának (szerinte) négy fő vonását így fogalmazta meg:
1) A földi Jézus ismeretén-szeretetén alapuló „Isten országa-projekt”: „Isten országa rajtatok fordul!”, és döntő mozzanat a tanítvány-gyűjtés.
2) Erkölcstan: adás – erőszakmentesség – szolgálat.
3) Egyháztan: „mozgalom-egyházat” kell építeni, a jézusi Tizenkettőt kell másolni.
4) A lelkiismeret központi jelentősége, és ebből fakadó „felnőtt kereszténység”.
A harmadik részben Gyurka bácsi fő művét, a KIO-t méltatta, és azt mondta róla, hogy az elővételezett számos, a II. Vatikáni Zsinat által legitimált meglátást, legfőképpen a következőket:
1) „A kommunió egyháza”: a pásztor csak akkor mondható valóban pásztornak, ha van nyája, és közösségben van a nyájával.
2) Az „Isten népe”-gondolat jelentősége: a „laikusok” teljes jogú tagok az egyházban, és aki népet tud gyűjteni, azt megilleti az eucharisztián elnöklés szerepe is.
3) A Szentírás, és ezen belül az evangéliumok kiemelt, minden más iratnak mércéül szolgáló jelentősége.
A negyedik részben két kérdéskört érintett vázlatosan:
1) Az utóbbi évtizedek „Bulányi-diskurzusának” főbb változatai: a) „ügynök volt”, b) „eretnek volt”, c) „nagy ellenálló volt”, d) „a nemzet eszméjének teológiai felújítója volt”.
2) Bulányi hagyatéka: a) az evangélium-központú teológia, b) a közösségi egyház gyakorlata, c) a hit és a kockázatvállalás összekapcsolása, d) a nemes eszmékhez kapcsolt civil kurázsi (hit és/vagy lelkiismeret) jelentősége.

Az előadást egyórás beszélgetés követte, amelynek a végén M-T. András megígérte, hogy előadását majd leírja és közrebocsátja.
[Gromon András]


ISTEN kezében
Bulányi György atya öröksége

A Duna TV bemutatta Bulányi Györgyről készült flmjét, mely a TV videóarchívumából letölthető, megtekinthető.
Duna TV

"Bulányi György piarista szerzetes, a Bokor bázis közösség alapítója, 92 éves korában, 2010. június 6-án hazatért a Mennyei Atyához. A hazai kommunizmus évtizedei alatt, sokak az Ő személyén keresztül értették meg keresztény radikalitás fontosságát. Bulányi György atya személye sokak számára még mindig kérdőjelet vet fel, hiszen Ő volt az, aki nyíltan merte vállalni a konfliktust a magyar egyházi vezetőkkel a diktatúra évtizedei alatt. Mindezek ellenére olyan szellemi és lelki örökséget hagyott ránk, ami megkérdőjelezhetetlen." (PORT.hu)


BULÁNYI György temetése

   2010. június 26-án a Rákoskeresztúri új
   köztemetőben sok száz barátja és tisztelője
   kísérte utolsó útjára Bulányi Györgyöt, a
   Bokor közösség éltrehívóját.

"A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg."
/:Gilbert Keith Chesterton:/

Összefoglaló >>

Bulányi György

Bulányi György 2010. június 6-án tért haza a Mennyei Atyához. A Bokor közösség alapítója egész életében és egész lényével megalkuvás nélkül közvetítette azt, amit megismert az Atya terveiből, amit kikövetkeztetett Jézus szavaiból, tetteiből, s aki szolgálva, szelíden és mindenét egészen odaadva szeretett.
Fényesen lobogó fáklya volt, őrizzük és adjuk tovább fényét és melegét!


MISSZIÓ Peruban

Finta LajosFinta Lajos 2010. május 29-én képes beszámolót tartott a Bokorportán a 2003 óta végzett missziós tevékenységéről. Előbb Argentínában, 2 éve Peruban, Oventeni környékén szolgál. Portálunkon is bemutattuk már az atyát, és rácsodálkoztunk elkötelezettségére hivatása iránt. A személyes találkozás és a képekkel, videófelvétellel illusztrált beszámolója meggyőző erővel hatott a résztvevőkre
A civilizált világtól távoli őserdőben élő indiánok életét viseli szívén; ott, ahol nincs áram, se újság, se üzletek,  ha lemegy a nap, minden elcsendesedik.
A templomAz a feladata „pusztán”, hogy ezek között az emberek között éljen – hogy az Egyház jelen legyen, de a jelenlegi helyzetben az evangéliumi tanításról nem sok szó eshet. Plébániája kb. Nógrád megye nagyságú, ám csak az év felében járhatóak az utak, az esős évszakban mindent sár borít. 29 iskola (1-6 osztály) tartozik hozzá (~1600 gyerek), melyekben márciustól decemberig van tanítás, s egy „teremben” akár 70 gyerek is tanul. Az iskolai "felszerelést" (füzet, ceruza) a plébánia Életképbiztosítja, mert a legtöbb szülő ezt sem tudja megadni.A gyerekek folyamatosan lázasak, paraziták élősködnek bennük,rendkívül sanyarú helyzetben vannak és kilátástalan a jövőjük, a továbbtanulás nem nagyon érhető el számukra.A szülők 90 %-a analfabéta.
Ennek hátterében az ország vezetése részéről szándékosság is áll, nem céljuk az indiánok felemelése, tudatosan nyomorban tartják őket.
Finta Lajos egy internátus építésébe kezdene a plébániájához kapcsolva, ahol az egyes iskolákból a legjobbak tudnának továbbtanulni.

Iskolásokkal
A szülőktől nem várható anyagi hozzájárulás, ezért segítségért fordult közösségünkhöz, de más utakon és országoktól is remél támogatást. 2010-ben szeretnére átadni az első iskolát, 2 tanári állással.
A találkozón is felvázolt terve átgondolt, csak a legnagyobb tisztelettel és elismerően szólhatunk róla.
Elképzelése hiteles, megvalósíthatónak és feltétlenül támogatásra méltónak gondoljuk.
Adományokat a Bokor Harmadik Világ Alapítvány számlájára is be lehet fizetni, a 102 00902 - 327 10423 bankszámlaszámra, mely teljes egészében átutalásra kerül. (A befizetéseknél jelezni kell, milyen célra történik a befizetés.)

 

 


VÉDŐHÁLÓ fiataloknak
A Háló Egyesület elindította Védőháló Fiataloknak című programját, melynek célja, hogy a 14-25 év közötti fiatalok számára aktív, értékes szabadidő-eltöltési lehetőséget kínáljon, egészségfejlesztési szemlélettel.
program során lehetőség nyílik szakemberek és fiatalok személyes, spontán találkozására pingpong klub, kreatív foglalkozás, szociálterápiás csoport, különböző előadások és nyári táborok keretében. A programok helyszíne a Háló Közösségi Központ, mely Budapest belvárosában, a Ferenciek terén található, így elsősorban a belvárosi középiskolák és egyetemek diákjai a program célcsoportja.
A személyes találkozások mellett a kapcsolattartás fontos terepei a közösségi portálok, például az Iwiw és a Facebook. A szakmai csapatban dolgozik pszichológus, szociális munkás, csoportterapeuta és pedagógus is, akik egyéni konzultációra is rendelkezésre állnak – személyesen, telefonos zöld számon vagy éppen virtuálisan – a fiatalok és a velük kapcsolatban álló személyek (például szülők) számára.
Kopp Mária első előadásán felhívta a figyelmet a tartós bizalmon alapuló társas kapcsolatok egészségvédő hatására. Ez a gondolat alapvető szerepet játszik a Védőháló szakmai koncepciójában is. Ezért is fontos, hogy előadását követően felajánlotta az együttműködés lehetőségét. A program még gyerekcipőben jár, ezért jelenleg az egyik legfőbb feladat, hogy a célcsoporttal érintkező intézményekkel minél szorosabb partneri kapcsolat alakuljon ki.

Forrás: Magyar Kurír


TAVASZI nagytakarítás!
Kisebb testvéri szeretettel Csaba testvértől:
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr? Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön egy nagyon komoly kampány? Vajon a bennünket belülről irányító hatalmakat, erőket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg, hogy egyáltalán van kormánya, saját magam számára elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy csak simán sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi benyomásainak, kusza ösztöneinek?
Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform nem fogja megoldani sem népünk, sem az emberiség, még kevésbé a magam gondjait, egy komoly belső lelki reform nélkül. Az ember önmagát, belülről kellene megreformálja! Választásra készülve jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül, lelkünk mélyén ki van a kormányon, milyen pártok, hatalmak...? A dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom utáni vágyam?
Az anyagelvű bírvágy? A kapitalizmus fogyasztás ösztöne?  Vagy az alkohol, a különféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan szomjam? Mi vezet, lényem hajójában ki van kormányon? Bennem, ott legbelül a döntéseket ki hozza meg?
Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus lenni, és ez jól is van, de ebből a szigorúságból nem ártana, ha egy rész önmagunk felé fordulna.
[Böjte Csaba írásának folytatása >>]

Forrás: devaigyerekek.hu


NAGYMAROSI Ifjúsági Találkozó 2010 tavaszán
Az évente kétszer megrendezett országos ifjúsági találkozó tavaszi alkalmára május 15-én kerül sor. A mostani találkozót a papság éve jegyében tartják meg.
A nap 9 órakor közös reggeli imával kezdődik, amelyet ezúttal a Központi Papnevelő Intézet kispapjai vezetnek. 10 órakor Szegedi László tart előadást a plébániakertben. 11 órától a fiatalok különböző fakultációkon vehetnek részt: a keresők számára Kerényi Lajos tart előadást; lehetőség nyílik az előadóval való beszélgetésre, kiscsoportos foglalkozásokra, szerzetesekkel való találkozásra; újra lesz biblikus fakultáció, Mazgon Gábor vezetésével; Gábriel Zoltán az Egyházban végzett szolgálatokról tart előadást a fiataloknak.
Idén is lesz „Kérdezz! Felelek” a kálvárián, Brückner Ákos Előd OCist vezetésével. A kiscsoportos beszélgetések helyszíne ezúttal is a Duna-part. Az altemplomban szentségimádásra lesz lehetőség.
A program az ebédszünet után, 14 órakor szentségimádással folytatódik. A 16 órakor kezdődő szentmisét Udvardy György esztergom–budapesti segédpüspök mutatja be. A szentmise után, 18 órától közös éneklésre hívják a fiatalokat. Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, lelkibeszélgetésre.
Hoznivalók: toll, papír, szentírás, hideg élelem, esőkabát. A beszélgetőcsoportok vezetésére vállalkozó segítők vagy akik technikai szervezőként („kanári”) vennének részt a találkozón, az oli[kukac]katolikus.hu e-mail címen jelentkezhetnek.
A fő program mellett a 14 év alattiak számára rendezik meg a Babamarost, a Gyerekmarost, a Kamaszmarost és a Diákmarost, amelyek lebonyolításához szintén keresnek segítőket. Ők Pirositzné Marosi Ritánál érdeklődhetnek a (20) 823-3008-as telefonszámon. A szervezők arra kérik a 10 fősnél nagyobb csoportokat, hogy részvételüket feltétlenül jelezzék előre Pirositzné Marosi Ritánál (az előbbi telefonszámon).
A Gyerekmaros tavaly ünnepelte 20. évfordulóját, ezt is ünneplik a mostani találkozón.
A Nagymarosi Levél
A találkozó honlapja: www.nagymarosi-talalkozo.hu
A Gyerekmaros honlapja: www.gyerekmaros.hu

Forrás: Magyar Kurír


ÓBUDAVÁR, a családok oázisa
ÓbudavárÖt évvel ezelőtt szentelték fel az első magyar schönstatti kápolnát. A felszentelés jubileumát ünnepelte a közösség Óbudaváron április 10-én. A szentély kegyelmeiért hálaadásul szentmisét mutatott be Tilmann Beller, Herbert King, valamint Pintér Pius Tamás SMC és Vértesaljai János diakónus, aki a családjával a Schönstatt Családmozgalomhoz tartozik.
Óbudaváron, hazánk egyik legkisebb falujában, mely a Balaton-felvidéken Zánka és Nagyvázsony között található, 27 éve telepedett meg a Schönstatt lelkiségi mozgalom. A családok itt erőt merítenek házasságuk boldogabbá, teherbíróbbá tételéhez, s válaszokat kapnak arra, miként feleljenek a mai világ kihívásaira házasságuk építésében és a gyermeknevelésben. Hatnapos lelkigyakorlataik, az ún. családnapok, ahol a szülők gyermekeikkel együtt vehetnek részt, a nyár minden hetében és nagyböjtben teltházzal zajlanak; a helyek az év elején, a meghirdetés után nem sokkal már szinte teljesen betelnek.

Forrás: Magyar Kurír


EGYHÁZÜLDÖZÉS konferencia
A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház tisztelettel meghívja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán (Budapest V., Piarista köz 1.) 2010. május 6-7-én megrendezésre kerülő Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban című konferenciára.

Forrás és részletes programterv: vallastudomany.hu


AZ EGYESÜLT Világ Hete nyitó rendezvénye Magyarországon
Az Egyesült Világ Hete – május első hete – nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi rendezvény. A Fokoláre Mozgalomhoz tartozó fiatalok ezen a héten a világ minden pontján valami kézzelfoghatót tesznek a testvériségért és a népek közötti egységért.
A magyar és szlovák fiatalok együtt kívánnak példát mutatni arra, hogy lehetséges az együttműködés és a testvériség a szlovák és a magyar nemzet között. Ezért választották az esemény helyszínéül Esztergomot és Párkányt. 
A mozgalom születéséről, történetéről, további kezdeményezéseiről a www.mondounito.net nemzetközi honlapon olvashatnak bővebben.

Forrás: Magyar Kurír


ÚJ ELNÖK vezeti a Magyar Pax Romanát a következő három évben
Pax Romana2010. április 8-án tartotta rendes évi közgyűlését a Magyar Pax Romana. A közgyűlés háromnapos kongresszus keretében zajlott a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. A neves előadók a keresztény pedagógia témakörét, az etika (emberismeret), hittan és valllástan hazai és külföldi gyakorlatát járták körül.
A rendezvényen az időszerű tisztújításra is sor került. A MPR elnökévé választották Horányi Özséb egyetemi tanárt (ozseb@horanyi.hu), alelnökké Mikulás Domonkos középiskolai tanárt; az elnökség tagjává Bitskey Botond jogászt, Boór János nyugalmazott főiskolai tanárt (München) és Derényi András oktatáskutatót.

A keresztény értelmiségi szervezet1991-től működik a nemzetközi Pax Romana Mozgalom magyar tagszervezeteként.

Forrás: Magyar Pax Romana Egyesület


VISSZAKÜLDTE a spanyol királynak a dedikált képet
Visszaküldte a spanyol királynak, I. János Károlynak a vele aláíratott képeslapot Maria Belen Lopez, egy légiutaskísérő, mivel a király aláírta az abortuszt megkönnyítő spanyol törvényt.
Mint Lopez írja, mélyen elszomorítja, hogy egy „feltételezhetően katolikus király” aláír egy ilyen törvényt, ezért a dedikált fényképének nincs helye többet az ő otthonában. Lopez az első római útján szolgálta ki a repülőn a királyi párt. Mint írja, ma erkölcsi kötelességének érzi visszaküldeni a képet, amit nagy büszkeséggel őrzött, és aminek kiemelt helye volt az otthonában.
Szerinte az új törvény magára hagyja a nőket, aláássa a terhes kiskorú lányok szüleinek tekintélyét és minden kötelesség alól felmenti a férfiakat, valamint szembefordítja az egyik spanyolt a másikkal.
Az új törvény júliusban lép életbe, habár hatvanezren írták alá azt a petíciót, ami arra kérte a királyt, hogy ne írja alá a törvényt.

A spanyol katolikus egyház tiltakozó akciókkal reagált a február 24-én végleg elfogadott új abortusztörvény miatt. Március 25-én, a meg nem született gyermekek napján egész Spanyolországban tiltakozó kampányt indult.

Forrás: Magyar Kurír


BOKORÜNNEP - 2010. január 30.
A zsúfolásig megtelt Szemere utcai teremben családiasan egybegyűlt a karon ülő babáktól a járókerettel lépegető Gyurka bácsiig mindenki, akiket az időjárás sem tarthatott vissza.
Az első program a szentmise volt, melyet Szabó Gyuszi, mezőőrsi plébános vezetett. Gondolatai a magyar népmesék mély értelmű jelképrendszerére hívta fel figyelmünket, miszerint a jézusi tartalmakat tökéletesen hordozni és áthagyományozni tudó mesevilágunkat ápolni, mindannyiunk épülését jelenti. A magunkban is hordozott „sűrű, sötét erdő”-ből van kiút a fényre, a tisztásra, hogy a teljesség kerek erdejévé nemesedjen életünk. A fő program a pódiumbeszélgetés volt, melynek célja, hogy más lelkiségi mozgalmak életére ablakot nyissunk. Így bemutatkozott az Antiochia, Szent János Bogarak, Regnum, Fokolare és a Cserkész Szövetség, ill. a Bokor is, amit Áts Bandi képviselt. Bajnok Dani vezette a beszélgetést, előre megfogalmazott kérdések segítségével. Dióhéjban ismertetnénk az elhangzottakat.

 1. Az Antiochia létrehozója, kidolgozója a jezsuita rend. Kiindulópontja Amerika. Ma Magyarországon 20 közösség található, melyek plébániákhoz kötöttek. Számukra a meghívás, az új emberek közösségbe való beépítése jelenti a fő problémát.
 2. A Szent János Bogarak Dunakesziről induló közösség, kb. 10 családfővel 1990-ben tágul ki tevékenységük a Szív Újság Szentjánosbogarak nevű rovatának köszönhetően. 1991-ben 100 gyermeket számláló tábort szerveztek, majd erre minden évben sor került. Ma ez jelenti a fő profiljukat, hiszen évente 9 tábor zajlik le. Fő problémájuk a kiscsoportok vezetőinek megtalálása. A
 3. Regnum Marianumot illetően Áts Bandi (szerintem nagyon találóan) így fogalmazott: „Amit kapsz gyermekként, add vissza felnőttként gyermekeidnek!” Kb. 2000 főt tartanak számon, a csoportok heti egyszer találkoznak, ill. fontos esemény a nyári tábor, ami egy hetes. Probléma: a házasságok miatt sok az elhatárolódás.
 4. A Fokolare a 2. vh. alatt alakult ki Olaszországban, Magyarországon a kommunizmus ideje alatt bontakozott ki. Fontosnak tartják az egységet: „Kis egységben rejlik a világ egysége.” Havonta országos összejövetelt tartanak. Probléma: Kevés az ember, sok a munka.
 5. A Cserkész Szövetség az 1900-as évek elején jött létre, a kisközösségi működésre helyezi a hangsúlyt. Az őrsök 10-12 fiatalt jelentenek, akik hetente találkoznak. Ezt az őrsvezető irányítja. 10 régiójuk van, ez kb. 6500 főt jelent, ami 400-500 cserkészcsapatot. Probléma: Nehéz lépést tartani a fiatalok igényeivel, nehéz alkalmas vezetőt találni, ill. a veterán cserkészek csak évente találkoznak.

A gyermekekkel és az ifjúsággal foglalkozó irányzatok sok bevált tapasztalattal segíthetik a Bokrot abban, hogy komolyabban és hatékonyabban foglalkozzon ezekkel a korosztályokkal. További kapcsolattartásnak nagy jelentősége lehet, hiszen a Bokor irányulása a felnőtt keresztényi nevelődést megcélozva az ifjúság segítségére lehet; így újabb ötleteket adhat az egész Bokor számára.
Az ebédet és a testvérbaráti zsongást egy lazább program követte. Janikovszky Éva írásainak segítségével életképeket jelenítettek meg fiatalok és idősebbek. A szereplők is érezhették, hogy hősies fellépésük a szerető, hálás publikum jó légkörében testvéri fogadtatásra talált: nagy taps volt a jutalmuk. Természetes, hogy a jó humorú bárányos vicc feldolgozása fokozta a hangulatot. A színdarabos blokkot egy Rejtő Jenő (Mohácsi vész) humoreszkjének előadása jelentette, melyet fiataljaink profi színjátszó köre adott elő, nagy-nagy sikerrel.
A zárást levezető Vincze Kati szép és tartalmas csokrot kötött az egész ünnepre. Mesével kezdtünk, mesével zártunk. Agytorna helyett szívhangokkal, hagyományok és jelképek lélekemelő összefoglalásával. Az egy gyertyáról meggyújtott gyertyáinkkal mintegy hazavihettük közösségi fény-erőnket, hogy világosságul legyünk az élet ránk eső kis zugaiban…
[Királyl Kata]


RÁSZORULÓK vendégül látása

"..Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonka-bonkákat, sántákat, vakokat: és boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd vissza-fizettetik néked az igazak feltámadásakor." ( Lk, 14, 12-14.)

A Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány anyagi támogatásával az idén tizedik alkalommal tervezzük, szervezzük a rászorulók karácsonyi vendégül látását.. A hagyományoknak megfelelően a karácsony és szilveszter közötti négy napon, tehát 2009. december 27, 28, 29, 30-án a Baross téri aluljáró kerengőjének fedett részén, délben osztjuk az egytálételt, meleg teát a rászorulóknak

Ezt a szolgálatot a kiemelten közhasznú alapítvány számlájára történő befizetések teszik lehetővé.
A Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány számlaszáma:

  K & H Bank, 10200902-32712999-00000000

(Az átutalás vagy befizetés megjegyzéseként küldje el a "karácsony" szót, és amennyiben adóigazolást kér, akkor címét és adószámát is.)

"Az Alapítvány alapítói, kurátorai és a szeretetszolgálatában résztvevők úgy gondoljuk, hogy vissza kell adni a karácsony valódi értelmét, ezért a leginkább elhagyatottak és rászorultak felé fordulunk. Az ünnepi készülődéseinkben megpróbáljuk egy kicsit visszafogni a vásárlásokat, és egy kicsit a rászorultak segítéséért gondban lenni. Szeretnénk, ha a ránk áradó karácsonyi örömből tovább sugározhatnánk a kitaszítottaknak. Nem vizsgáljuk, hogy ki miért került az utcára. Tudjuk, hogy javarészt maguk felelősek az állapotukért. Mi csak az embert nézzük, aki az utcán él, elesett, fázik, éhes, gyakran beteg is. ... "

További információ: bokorportal@bokorportal.hu


ÜLÉSEZIK a Pápai Biblikus Bizottság
A Biblia inspirációja és igazsága témával foglalkozik hétfőn kezdődő ülésén a Pápai Biblikus Bizottság. A péntekig tartó összejövetelt William Levada bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa vezeti. A bizottság tagjainak előadásai mellett plenáris vitára is sor kerül – közölte pénteken a Szentszék sajtóterme.
A Pápai Biblikus Bizottságot azzal a céllal hozta létre XIII. Leó 1902-ben, hogy intézményes támogatást nyújtson a katolikus bibliakutatás számára. Fokozatosan önálló tudományos intézetté nőtte ki magát, a pápai egyetemek mintájára. VI. Pál reformjai óta a bizottság a Hittani Kongregáció tanácsadó testületeként működik a kongregáció prefektusának elnökletével. Húsz tagját öt évre nevezik ki különböző tudományos iskolákhoz tartozó, a szentírástudományokban jártas nemzetközi szakemberek közül. A bizottság tagjai évente egyszer üléseznek.

Forrás: Magyar Kurír


A SZABAD piacgazdaság legbiztosabb alapja
a keresztény hit és szeretet

A kapitalizmus akkor működik jól, ha szilárd erkölcs kapcsolódik hozzá - mondta a Magyar Kurírnak adott interjújában Mike Károly, a 2009 őszén megalakult II. János Pál Gazdaságetikai Intézet egyik alapítója. Az intézet honlapja nemrég indult el, tagjai azonban már a nyáron is többször hallatták hangjukat XVI. Benedek Caritas in Veritate kezdetű enciklikájának megjelenése kapcsán. Két alapelvük, hogy „a kapitalizmus a keresztény értékek szempontjából alapvetően pozitívan ítélendő meg, és biztosíthatja a jó és erényes élet fontos feltételeit”, és hogy „a szabad piacgazdaság legbiztosabb alapja a keresztény hit és szeretet”.

Mike KárolyMike Károly közgazdász 2002-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahol jelenleg adjunktus a Közszolgálati Tanszéken. Emellett a Széchenyi István Szakkollégium igazgatója, a Kommentár, valamint a Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás folyóiratok szerkesztője. Egyetemi oktatóként és kutatóként a jog és a politikai intézmények közgazdasági elemzésével foglalkozik. Az Intézet keretében elsősorban a kapitalizmus és kereszténység történeti összefüggéseit, a kapitalizmus ethoszát, valamint a modern közgazdaságtan és a katolikus teológia közötti párbeszéd lehetőségét kutatja.

- Miért II. János Pált választották névadójukul?
- Példaképként tekintünk rá, hiszen a katolikus társadalmi tanítás – ami szerintünk elsősorban erkölcsi és teológiai tanítás – kimagasló képviselőjeként és gondolkodójaként határozottan fellépett az erkölcsi relativizmus ellen. Meglátásunk szerint nem eléggé ismert II. János Pálnak az egyház szociális tanításához való hozzájárulása. A kapitalizmust sokan összekapcsolják a szabadossággal, mi viszont éppen ennek az ellenkezőjét állítjuk: a piacgazdaság akkor működik jól, ha nem párosul hozzá erkölcsi relativizmus és szabadosság. Ugyanígy, a politikai szabadságjogok is csak addig működnek, míg van egy konszenzusos, szilárd erkölcsi alap. Amiért még az előző pápára esett a választás, az a Centesimus Annus kezdetű enciklikája, ami a volt kommunista országok társadalmának szólva fektette le azokat az elveket, amelyekről beszélünk.
Mind II. János Pál, mind XVI. Benedek kimondja enciklikáiban, hogy kedves hívek, ezek nem politikai programok, az általunk írtak alkalmazása a ti feladatotok, mi csak a hit fényénél vizsgálunk meg egyes kérdéseket. A pápák nem recepteket adnak, hanem dolgoztatni akarják a híveket, és mi, közgazdászokként, igyekszünk felvállalni ezt a munkát. Célunk, hogy elmélyítsük a gazdaság, a kapitalizmus működésével kapcsolatos alapismereteket: hogy milyen erények szükségesek hozzájuk, és milyen kísértéseket kelthetnek. Nem áll szándékunkban mindenkiből közgazdászt faragni, de ha nem értjük a piacgazdaság logikáját – hogy mit csinál egy tőzsdei spekuláns, egy bank, egy biztosító, egy alkalmazott – akkor megalapozatlan elvárásokra építjük majd az erkölcsi kívánalmainkat is. Végül szeretnénk azokat is megszólítani, akik támogatják a kapitalizmust, de a keresztény erkölcsiséget a kapitalizmus szempontjából közömbösnek vagy ellenségesnek tartják.

A II. János Pál Gazdaságetikai Intézet honlapja a http://www.ip2.hu/ címen érhető el.

Forrás: Szilvay Gergely/Magyar Kurír


"EZ AZ a nap!"

Ez az a nap!"Isten olyan módszert választott, amellyel elsöprő győzelmet aratott a világ bűne felett, de úgy, hogy közben kicsit sem „sározódott” tőle. Így történhetett, hogy a megtévedt Péter sírva fakadt, az áruló Júdás feladta magát, a tétova tömeg pedig keresztelkedni kezdett. Jézus úgy támadt fel, hogy nem tiport őreire, senkit sem kényszerített táborába. Gyűlölet nélkül, a szeretet eleganciájával nyert. Jeruzsálem és a világ szabad maradt, még a jótevőjével szemben is. Isten az irgalmat választotta, számunkra gondolkodási időt adva. Bízott a jóság fölényében.
Mintát adott, ha majd eljön a mi napunk, el ne tévesszük, mit és hogyan tegyünk!"

(Balás Béla kaposvári püspök körleveléből)


A SZÉN-DIOXID-BÖJT ajánlásai nagyböjt minden napjára
A Magyar Kurírötletgyűjteménnyel igyekszik olvasóinak segíteni, hogy a böjtölés egyéb formáira is rátalálhassanak, s ezáltal hozzájáruljanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Természetesen az ötletekből szabadon lehet válogatni, sorrendjük is felcserélhető. Lényeg az, hogy böjtünk egyben a teremtett világ védelmére is szolgáljon.

Ötletek a Magyar Kurír honlapján>>


JEZSUITA Open avagy nyílt nap a jezsuitáknál
2009. március 20-án harmadik alkalommal rendezik meg a jezsuita nyílt napot, amely lehetőséget szeretne adni arra, hogy jobban megismerjék a rendet azok, akik kíváncsiak arra, hogy mivel foglalkoznak, hogyan élnek és mit akarnak a mai jezsuiták.
A nap során vendégeink megismerhetnek néhány fontos jezsuita apostoli területet (pl. média, oktatás, lelkipásztorkodás, kínai misszió stb.). A déli ima keretében bevezetést kaphatnak az egyik legfontosabb jezsuita imaformába, az exámenbe. Ebéd után lehetőség lesz a jezsuita központ labirintusainak bejárására, majd a jezsuita lelkigyakorlatokról és hivatásról hallhatnak. Végül a szentmise ünneplésével fejeződik be a nyílt nap. A nap során számos alkalom lesz arra, hogy kötetlen módon is feltegyék kérdéseiket jezsuitáknak és jezsuita jelölteknek.

Időpont: 2010. március 20., 10 órától 18 óráig
Helyszín
: a pesti jezsuita központ, a Párbeszéd Háza (1085, Budapest, Horánszky u. 20.)

A nyílt napra elsősorban fiatalokat várnak, de az alkalom nyitott minden érdeklődő számára, határokon innen és túlról.
Kérik a részvételi szándék előzetes jelzését 2009. március 15-ig az open@jezsuita.hu címen.
(Az ebéd és az esetleges szállásigény miatt fontos tudniuk, hogy hány vendégük lesz.
)
A tervezett program és további részletek a jezsuita rend honlapján olvashatók

Forrás: parbeszed.com


MIT jelent? - országos tanlmányi verseny
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az állampolgári jogi ismeretekkel összefüggő országos tanulmányi versenyt hirdet 7-10. évfolyamos tanulócsoportok számára három fordulóban. A verseny célja a szociális és állampolgári kompetenciák széleskörű fejlesztése. A diákcsoportokat arra kérjük, hogy projektmunkában mutassák be: mit jelent számukra a „Sokszínű Európa” vagy „Életünk szabályai” vagy „Tegyünk az iskolai erőszak ellen”.

A tanulmányi verseny az általános iskolák 7-8. évfolyamos, gimnáziumok és szakközépiskolák 9-10. évfolyamos, valamint a szakiskolák 9-10. évfolyamos tanulói körében kerül meghirdetésre. A diákok 4-5 fős csapatokban versenyeznek.
A versenyre a jelentkezés elektronikus úton történik, mindhárom forduló lebonyolítása informatikai támogatással, elektronikus úton valósul meg. A jelentkezések benyújtása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által működtetett on-line rendszeren keresztül történik, a versenyre jelentkezők ugyanezen a felületen kapnak tájékoztatást a részvételi lehetőségekről és a fordulók eredményeiről.
Jelentkezni a pályázati anyag internetes feltöltésével 2010. március 16-március 31-ig a http://palyazat.ofi.hu oldalon lehet.

Forrás és további informció: OFI


KATOLIKUS központ Pakisztánban leprások gondozására
Az ázsiai országban működő Marie Adelaide központ 98%-os sikerrel kezeli a leprás betegeket, továbbá anyagi segítséget is nyújt a szükségben levő páciensek családjainak. A Mária Szíve Leányai (FCM) kongregáció által vezetett kórház ez egyetlen katolikus intézmény a leprások kezelésére Karacsiban.
„Legtöbb betegünk muzulmán. Minden vallás híveit szolgáljuk, lehetőséget nyújtva számukra, hogy képezzék is magukat, kezelésük során” – nyilatkozta a német származású Ruth Pfau nővér, aki 1960 óta vezetője a központnak.
Egy korábbi beteg beszámolója szerint: amikor felfedezte, hogy felesége is megkapta a leprát, elvitte a Marie Adelaide központba, ahol a kezelés során kapott egy varrógépet, amelyen dolgozhatott. Számos alkalommal támogatást kaptak négy gyermekük taníttatásához. Négyéves kezelés után meggyógyult, és jelenleg mentőkocsi-vezetőként keresi kenyerét.
A katolikus központ eddig közel 54 ezer beteget kezelt, a páciensek nagy részük meggyógyult. Ruth nővér elmondta, hogy a rászorulóknak felkínálják, hogy a számukra legmegfelelőbb időtartam alatt fizessék vissza azokat a pénzügyi támogatásokat, amelyeket kisebb vállalkozások elindítása érdekében nyújtanak nekik.Nagy nehézséget jelent a központ számára a finanszírozás, mivel a gazdasági világválság és az országban uralkodó politikai helyzet is súlyos hatással van költségvetésükre.
Ruth nővér 1988-ban pakisztáni állampolgárságot kapott az ország szolgálatáért végzett tevékenysége elismeréseként. Márciusban ünnepli, hogy 50 éve él Pakisztánban. A kormány képviselői szerint az országban 60 ezer ember szenved leprától, 70%-uk a főváros közelében él.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


HAMVAZÓSZERDA

Idén február 17-ére esik a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdete.
E 40 nap a bűnbánat időszaka, amely lehetőséget ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre, a húsvét a megünneplésére való felkészülésre.
A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrizzük ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, mely szerint a nagyböjt kezdete a böjti időszakra eső első vasárnapot megelőző szerda. Hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig tartó időszak valójában nem negyven, hanem negyvenhat nap, a (hat) vasárnap ugyanis nem böjti nap.


A MÉCS Családközösségek lelkinapja Budapesten
„A házastársak hűsége valójában Krisztus hűsége”
A téli időjárás ellenére közel kétszázan érkeztek Budapestről és az ország különböző településeiről a MÉCS Családközösségek hagyományos lelkinapjára, amelyet Bíró László püspök vezetett 2010. február 13-án.
Bíró László püspök elmélkedéseiben a családellenes nyelvi mesterkedésekről, a házasság lelki erőforrásairól, valamint – a papság éve jegyében – a papság és a házasság jel-szerepéről szólt. Rámutatott: ma a család ellen hátrányos megkülönböztetés érvényesül, aminek hatékony eszközei a nyelvi csúsztatások. Fel kell ismernünk a tolerancia, a diszkrimináció, a házasság, a szabadság kifejezések valódi jelentését és azok átértelmezését; ragaszkodnunk kell a bibliai emberképhez és a keresztény családideálhoz, amely számunkra nem eszmény, hanem valóság.
A házasság szentségéről szólva a főpásztor így fogalmazott: „Az esküvőn az igent valójában nem egymásnak, hanem egymásra mondtátok ki. Igenetek azt jelentette: Úgy szeretlek, hogy egy életen át képes vagyok számodra megjeleníteni azt, ahogyan Isten Jézusban szereti az embert – az új és örök szövetséget."
A püspök párhuzamot vont a papság és a házasság között. „A pap hűsége – éppúgy, mint a házastársak hűsége – valójában Krisztus hűsége. Ő az, aki megtart, ezért az ezüst- vagy aranymisén, ezüst- vagy aranylakodalmon valójában nem a papot és nem a házaspárt, hanem Krisztust és az ő hűségét ünnepeljük. Az idő múlásával a szeretet neve: hűség" – fogalmazott a főpásztor.
Mindhárom elmélkedést egy-egy házaspár tanúságtétele követte; az utolsó után rövid kiscsoportos beszélgetés következett, majd délutáni szentmisével zárult a program.
Az elmélkedések – a korábbi években elhangzott beszédekhez hasonlóan – hamarosan meghallgathatóak lesznek a MÉCS Családközösségek honlapján.

Forrás: Magyar Kurír 


BIBLIAI rögtönzések, avagy a Biblia szubjektív szemmel
Február 18-án, csütörtökön 18.30-kor a Meglepetés színház interaktív előadást tart Budapesten, a Klebelsberg Kultúrkúriában.
A társulat bibliai személyek találkozását játssza el a testbeszéd nyelvén, kevés szóval. Az érdeklődők maguk választják ki a bibliai szereplőket, és megfigyelhetik azok karakterét, érzéseit egy-egy élő szoborban, megnézhetik a kért történetek megelevenedését a színpadon. A közönség, felelevenítve egyes ó- és újszövetségi történetet, elmondhatja azzal kapcsolatos kérdéseit.
Meglepetés Színház A Meglepetés Színház interaktív, rögtönző, amatőr színház; 2002-ben alakult. A társulat jelenleg 23 főből áll. Az előadásokon 8-10 résztvevő lép színpadra. A próbákon playback- és színpadtechnikát, mozgást és hangképzést tanulnak. Tanulmányozzák a Bibliát és a történetek hátterét is. Megalakulásuk óta többször szerepeltek különböző rendezvényeken az egész országban (Pszichodráma Kongresszus, Művészetterápiás Kongresszus, Nemzetközi Bibliadráma Találkozó, Művészetek Völgye, Városmisszió) és a határon túl.


A társulat vezetője, játékmester és rögtönző: Potzner Irén
Vezetőtársak, játékmesterek: Molnár Ildikó, Nyáry Péter

Forrás: Magyar Kurír


FELELŐSSÉG a teremtésért: fenntarthatóság és humánforradalom
A Pár(huzamos)-beszédek 2010-es, Hit és tudomány címmel meghirdett sorozatának első előadására február 10-én 19 órakor kerül sor a budapesti Párbeszéd Házában.
Felelősség a teremtésért: fenntarthatóság és humánforrada-lom címmel Hetesi Zsolt asztrofizikus, a Fenntartható Fejlő-dés és Erőforrások Kutatócsoport tudományos vezetője és Kuklay Antal körömi plébános tart előadást a Párbe-széd  Házának színháztermében (Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.).

Forrás: Magyar Kurír


A HÁZASSÁG Hete 2010
A HÁZASSÁG HETE

A házasság ajándék
Tizenkét évvel ezelőtt Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontossá-gára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. A megvalósításhoz egy szervezőbizottság állt össze. Látásunk szerint a házasság Isten csodá-latos ajándéka és gondoskodása az ember számára.
A házasságban a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A 2010-es programsorozat mottója: Kapcsolat – elköteleződéssel
A  házasság hete idei arcai: Süveges Gergő, a Magyar Televízió műsor-vezetője és felesége, Rudan Margit

Forrás: www.hazassaghete.hu
A honlapon a programok menüpont alatt településenként abc-sorrendbe szedve megtalálhatóak a Házasság hetéhez kapcsolódó események.


REMÉLNI – teológiai verseny francia fiataloknak
Vetélkedővel igyekeznek felkelteni a hallgatók érdeklődését a vallási és teológiai kérdések iránt Franciaországban. A vetélkedőt immár 10 éve megrendezik, idén először Párizson kívül is.
Idén február 6-án zajlik Franciaországban az országos teológiai vetélkedő írásbeli fordulója, melyen a felsőoktatási intézmények előkészítő kurzusainak hallgatói vehetnek részt. Az írásbeli a jelentkezők nagy száma miatt idén először párhuzamosan több helyszínen zajlik majd: Párizsban, Nantes-ban, Lyonban és Toulouse-ban. Az írásbeli öt röviden és egy hosszabban kifejtendő kérdésből áll. A hosszabb kérdés vagy egy előre megadott téma kifejtése vagy egy evangéliumi részlet értelmezése.
Az első országos teológiai vetélkedőt a 2000-es jubileumi év alkalmából két párizsi pap, Guillaume de Menthière és Guillaume Séguin szervezték, akik akkor még mindketten egyetemi lelkészként dolgoztak. Céljuk az volt, hogy felkeltsék az egyetemi lelkészség programjait gyéren látogató előkészítős hallgatók érdeklődését a vallási és teológiai kérdések iránt.
A versenyt kezdetben Párizsban rendezték, és eleinte elsősorban magánintézmények hallgatói jelentkeztek rá. Azóta a rendezvény kibővült: a résztvevők sorát több egyetemi város és több állami intézmény is gazdagítja. „Tőlünk idén hatvanan jelentkeztek” – nyilatkozta Anne Duguet, a 2008-as év győztese. Az akkori kifejtendő téma címe „Isten mint Atya” volt – írja a La Croix.
Tavaly a résztvevőknek a következő témát kellett kifejteniük: „Szabadságra hívattatok” (Gal 5,13), az idei téma címe pedig „Remélni”. A verseny honlapján http://www.le-cgt.org/ a felkészüléshez bibliográfia is található. A versenyen való részvétel lehetősége nemcsak a katolikusok, hanem a más vallásúak és a nem hívők számára is nyitva áll, a nevezéshez egyházi ajánlás nem szükséges.
A szóbeli fordulóra, melyet az idén március 20-ára tűztek ki, az írásbelik első tíz helyezettje jut be. Itt a versenyzőknek adott témáról egyórás felkészülési időt követően tízperces előadást kell tartaniuk. A szóbeli feleletek nyilvánosak: a Bernardinusok Kollégiumának nagyelőadójában, hat teológusból, illetve tanárból álló zsűri, valamint az érdeklődő közönség előtt zajlanak majd.
A szóbeli feleleteket követően a zsűri még aznap este kihirdeti a győztest és a további helyezetteket, illetve kiosztja a díjakat: utazást, könyveket, illetve belépőket különböző kulturális rendezvényekre. A dicsőség mellett  feladat is hárul a győztesre: neki kell megszerveznie a 2011-es országos teológiai vetélkedőt.
Forrás: Magyar Kurír


CIGÁNYOK, hazátlan európaiak
"Cigányok, hazátlan európaiak" címmel rendezett konferenciát a Sant’Egidio közösség 2009. január 22-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A közösség célja az volt, hogy az együttérzés és a remény hangját szólaltassa meg az elhatalmasodó előítéletekkel és erőszakkal szemben.
Az előadások előtt felolvasták Antonio Maria Vegliò, az Elvándorlók és Útonlévők Pápai Tanácsa elnökének köszöntőjét. A bíboros levelében kijelentette, hogy a katolikus egyház nemzetközi szinten nagy mértékben odafigyel a cigány népességre. Kifejezte a kezdeményezés felett érzett örömét és hangsúlyozta a konferencia időszerűségét, mert „a cigányok ellenei erőszakos cselekedetek sebet ejtettek az együttélés szövetén”.
Forrás: Magyar Kurír


IFJÚSÁGI találkozó Balatonszemesen
„Jézus azt mondta nekik: Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” (Mk 1,17)
Ezzel a mottóval rendezik meg Balatonszemesen a Kaposvári Egyházmegye hagyományos ifjúsági találkozóját 2009. január 30-án a Latinovits Zoltán művelődési házban. A rendezvényre immár 12. alkalommal kerül sor.
A program 9 órakor daltalnulással kezdődik. 9.45-től Tomanek Péter és Göndics János tanítását hallgathatják a fiatalok. 11.30-kor szentmise kezdődik. Délután 2 órakor a Ferences Szegénygondozó Nővérek tanításával folytatódik a program, majd liturgikus játékokra és táncházra kerül sor. A nap 5 órakor a záró áldással fejeződik be.
Forrás: Magyar Kurír


EUTANÁZIA
Kegyes halál, szenvedés és emberi méltóság
Az eutanázia problémaköréről tartottak konferenciát az ELTE jogi karán 2009. január 22-23-án. A rendezvényen bebizonyosodott: az eutanázia mellett és ellen állók ugyanazon értékek védelmében, sokszor ugyanazon érvekkel jutnak homlokegyenest ellentétes következtetésre. Bonyolítja a témában való állásfoglalást a fogalmi tisztázatlanság is: a passzív eutanázia alatt például mást ért a katolikus egyház, és mást a „világi” szféra.
Forrás és összefoglaló: Magyar Kurír


A MÉDIA szerepe
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének erzsébetvárosi csoportja a Honnan hová Magyarország c. előadássorozat keretében előadást szervez 2009. január 27-én szerdán este 7 órai kezdettel. Az előadás címe: „A média szerepe a válságkezelésben”.
Előadó: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója.
Helyszín a Fasori Evangélikus Gimnázium díszterme: Budapest, VII. kerület Városligeti fasor 17-21.

Forrás: Magyar Kurír


JANUÁR 1. - a Béke világnapja

FöldHa békére törekszel, védd a teremtett világot – XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára
"Az új év kezdetén szeretnék szívből békét kívánni minden keresztény közösségnek, a nemzetek vezetőinek és minden jóakaratú embernek az egész világon. A béke 43. világnapja témájául ezt választottam: Ha békére törekszel, védd a teremtett világot. A teremtett világ tiszteletben tartásának nagy jelentősége van azért is, mert „a teremtés Isten minden művének kezdete és alapja”,  megóvása napjainkban lényegbevágó az emberiség békés együttélése szempontjából" ...
"11. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a környezet pusztulásának problémája arra hív minket, hogy felülvizsgáljuk életstílusunkat, valamint a fogyasztás és a termelés elterjedt modelljeit, amelyek gyakran társadalmi, környezeti, sőt gazdasági szempontból is tarthatatlanok. Nem tudunk tovább meglenni valódi szemléletmód-váltás nélkül, amely új életstílushoz vezet, „amelynek elemei az igaz, a szép és a jó keresése, valamint a többi emberrel alkotott közösség a közös fejlődés érdekében. Ezeknek az elemeknek kell a fogyasztási, takarékoskodási és a beruházási szokásokat meghatározni”.26 Mind inkább a béke építésére kell nevelni az egyéni, a családi, a közösségi és politikai szinten. Mindannyian felelősek vagyunk a teremtett világ védelméért és megőrzéséért. Ez a felelősség nem ismer határokat. A szubszidiaritás elvének megfelelően, mindenki számára fontos, hogy elkötelezetten dolgozzon saját szintjén az egyéni érdekek túlsúlyának leküzdésén. A civil társadalom azon csoportjainak, valamint azon nem kormányzati szerveknek, amelyek határozottan és nagylelkűen dolgoznak az ökológiai felelősség terjesztésén – amelynek egyre inkább a „humánökológiához” kellene kötődnie –, kiemelt szerepük van a figyelem felkeltésében és a gondolkodásmód formálásában. A médiának szintén felelőssége van, abban a tekintetben, hogy pozitív és inspiráló modelleket ajánljon. Összefoglalva, a környezettel való törődésünk megkívánja, hogy a világot átfogóan és globálisan szemléljük, felelősségteljes közös erőfeszítést kíván, hogy túl lépve az önző, nemzeti érdekekre irányuló alapuló magatartáson, egy olyan szemléletmód felé haladjunk, amely mindig minden nemzet szükségletét nem előtt tartja. Nem maradhatunk közömbösek azzal szemben, ami körülöttünk történik, bolygónk bármely részének sérülése valamennyiünkre hatással van. Mint az egyének, a társadalmi csoportok és az államok közti kapcsolatokat, úgy  az emberi lények és a környezet közöttieket, a tisztelet és az igazságban való szeretet kell hogy jellemezze. Különösen is reméljük, hogy hatékonyak lesznek és válaszra találnak a nemzetközi közösségek azon erőfeszítései, amelyek a leszerelési folyamatokra és a nukleáris fegyverektől mentes világra irányulnak, amely fegyverek jelenléte önmagában is veszélyezteti bolygónk életét, valamint a jelen és a jövő nemzedékeinek teljes fejlődésének folyamatát." ...
A teljes üzenet magyar fordítása a katolikus.hu honlapon olvasható.


HOL van az öröm forrása?Karácsony

Lelke mélyén az ember el nem múló örömre vágyik. Amikor ennek forrását keresi, Valakire talál. Ha ez a Valaki ember, akkor valamiért rendszerint csalódik. Ha tovább keres, Krisztusra találhat, mint Szent Pál, és sokan mások
Ajándék! Annyira szép ez a gondolat: minden, ami van a Földön, minden Isten ajándéka. A szép kék ég, a két kezünk, az élet maga, minden - minden Isten ajándéka.
Olyan jó ezzel a hittel nézni a körülöttünk lévő dolgokat, személyeket, mindent. Végül is, lehetne fekete és fehér a világunk, mint a régi televíziókban, akkoriban úgy is megértettük a filmeket. De milyen szép, hogy Isten irántunk való túláradó szeretetében, megajándékozott a színek világával.
És gondoltál az ízekre? Végül is lehetne csupán két - háromféle íz: - "saláta és retek, osszátok be!" - mondhatta volna az Isten. Ha te elmész valahova látogatóba, és ott hatfogásos ebéddel várnak, az egyet jelent azzal, hogy fontos vagy nekik, szeretnek téged. A mi Urunk Istenünk, hányféle gyümölccsel, zöldséggel, ízzel fogadott születésedkor? Nincs az autónál vaníliás meg kakaós üzemanyag, egyetlen fajta üzemanyag van, és az autó milyen jól megvan vele! Túláradó szeretetében elhalmoz a Teremtőnk ajándékaival, azt akarja, hogy jól érezzük magunkat ezen a földön. Maga a lét is ajándék szeretetből!
Aztán ott vagy te magad: Csodáld meg a kezedet, ahogy fogsz, vagy simogatsz, ahogy kenyeret szelsz, írsz, vagy keményen dolgozol. Kezed, Isten szép ajándéka. A lábad, melyen jársz, szaladsz, futballozol, és úszni is tudsz vele, ajándék, ingyen kaptad. A szíved! Egyik gyermekemnek születési rendellenessége volt az egyik szívbillentyűjével. A sikeres műtét két és félmillió forintba került. Az én szívem, mind a négy billentyű, szépen csendben dolgozik negyvenhét éve, csak a négy billentyű tíz millió forint. Ajándék, semmit sem adtam érte.
Olyan jó dolog azt tudni, hogy amikor még meg sem születtél, akkor Isten kiválasztott egy lányt vagy egy fiút, és elkezdte formálni, alakítani, szépíteni, hogy neked adja, ajándékba. Igazából Isten teremthette volna valamennyiünket ugyanarra a kaptafára. Vagy csinálhatott volna 2-4 kaptafát: egy szőkét, egy barnát, egy feketét. Minek komplikálni? De minden ember más. Mindenki a maga módján egyetlen, és csodaszép. Isten így látta jónak, nagylelkűségében, legyen áldott az Ő jósága. A bőség gazdagsága!
Jó dolog ajándékot kapni!? Olyan jó dolog úgy nézni a másikra, hogy ő számomra Isten ajándéka, áldása, simogatása. Isten nagyon szeretne téged boldoggá tenni, és ezért megajándékoz a kedveseddel, menyasszonyoddal, feleségeddel. Isten legcsodálatosabb ajándéka a te kedvesed, menyasszonyod, vőlegényed, ki elfogad, értékel, és boldoggá tesz.
Persze fontos tudni, hogy nemcsak a másik ajándék számomra, hanem én is ajándék vagyok számára. Ülj le, és tudatosan érezd magad ajándéknak, áldásnak. Isten annyira szereti a te kedvesedet, annyira akarja az ő boldogságát, hogy megteremtett téged. Te vagy a válasz a társad kérdéseire, értelme a reggeli kelésének, munkájának. A te simogatásod, Isten hálája jóságáért, becsületes tiszta életéért. Üljél le a szobádba, és éld át ezt az érzést. Te nem egy sodródó falevél vagy, egy értelmetlen seb ezen a földön, hanem áldás és ajándék.
Gondolkozz el, vajon a léted valóban Isten áldása a másik számára? Tedd fel a kérdést: - Valóban ajándék vagyok a másik számára? Ez a mai napom, ez a mondat, amit mondtam, ez simogatás volt? Egy kedves ölelés? Áldás? Gyógyír a másik sebére? Meleg tavaszi eső, napfény, mely virágbomlásra indítja a társamban a félénk rügyeket?" Egészen biztos Isten senkit nem azért teremtett, hogy átok legyen, nehézség, vagy keserves botrány ezen a földön. Az Úr azt szeretné, hogy mindannyian a magunk módján családunk, népünk, nemzetünk, egyházunk számára az ő áldása, ajándéka, szeretetének a jelei legyünk. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel! - Csaba testvér

Forrás: Böjte Csaba


VALLÁS, egyén, társadalom
- a Bálint Sándor Valláskutató Intézet bemutatkozó konferenciája
A szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara által működtetett Bálint Sándor Valláskutató Intézet december 1-jén tartja bemutatkozó konferenciáját a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg termében.
A szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola szeptember 1-jével megalakította a Bálint Sándor Valláskutató Intézetet, amely több tudományterületet fog össze. A főiskola a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával együtt végzi az intézet működtetését és fenntartását.
Az együttműködésről szóló megállapodást Kozma Gábor, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora és Csernus Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja november 20-án ünnepélyes körülmények között írta alá, a „Pedagógia reménye – a remény pedagógiája" című konferencia nyitó eseményeként.

Forrás és a bemutatkozó konferencia programja: Magyar Kurír


LEVÉL Kínából
Harmincezer európai fiatal érkezik Lengyelországba, hogy együtt gondolkozzon a „Levél Kínából” c. elmélkedés részein.
30 000 európai és más földrészekről érkezett fiatal érkezik majd a lengyelországi Poznańba a Taizéi Közösség meghívására 2009. december 29. és 2010. január 2. között. A 32. Fiatalok Európai Találkozója Poznań érsekének és a város ökumenikus vezetőinek a meghívására kerül megrendezésre. Portugáliától Oroszországig, Svédországtól Horvátországig – valamennyi európai ország képviselteti majd magát.
A taizéi testvérek ehhez hasonló ötnapos európai találkozókat 1978 óta készítenek elő. Többek közt Párizsban, Barcelonában, Londonban, Rómában, de Prágában, Bécsben, Münchenben, Budapesten, Milánóban, Lisszabonban, Zágrábban, Genfben és Brüsszelben is szerveztek már ilyen találkozókat. Lengyelországban már háromszor került sor Európai Találkozóra, kétszer Wrocławban (1989 és 1995) és egyszer Varsóban (1999). Ezek a találkozók részét képezik a “Bizalom Zarándokútjá”-nak, amelyet Roger testvér, a Taizéi Közösség alapítója 30 évvel ezelőtt indított útjára.
Magyarországon legutóbb október 23. és 25. között Pécsett volt találkozó, amelyre több mint 3 000 fiatalt gyűlt össze egy hétvégére nemcsak Magyarországról, hanem a környező országokból is.
A lengyelországi találkozó során a résztvevők a délelőttöket Poznań és a közeli Gniezno 150 egyházközségében töltik majd. Délutánonként a város kiállítási csarnokaiban találkoznak a fiatalok, ahol közös imákra és közös étkezésekre kerül sor, ill. itt lesznek majd a különböző műhelyfoglalkozások is a szociális igazságosság valamint a belső élet témáiban. Egyes műhelyfoglalkozások abban segítik majd a résztvevőket, hogy az igazságosság, szolidaritás és béke melletti elköteleződés tapasztalatairól hallva, visszatérvén országaikba ők maguk is felelősséget vállaljanak.
Egy másik műhelyfoglalkozás a szabadság témájával foglalkozik majd: a szabadsággal, amelyért annyian harcoltak a huszadik században, és amely annyira természetesnek tűnik a 25 év alattiak számára. Az egyik kérdés, amelynek átgondolására hívják a fiatalokat: vajon ma Európában ill. a többi kontinensen is, gondolkodunk-e eleget azon, hogy milyen értelmet adjunk szabadságunknak? Az esti imákon Alois testvér - Roger testvér utódja és taizéi prior - tart majd elmélkedéseket.
A Poznani találkozó alkalmából Alois testvér nyilvánosságra hozza a “Levél Kínából” című elmélkedést, amelyet ötven nyelvre fordítanak le, és amelyet a fiatalok érkezésükkor kapnak kézhez. Taizének több mint húsz éve van kapcsolata a Kínában élő keresztényekkel. A barátság és a közösség jeleként, az “Operation Hope” alapítványon keresztül idén egy millió kínai nyelvű Bibliát nyomtattak ki és osztanak ki Kína különböző részein.
Alois testvér egy kínai és egy koreai testvér kíséretében három héten keresztül Kína különféle részeit látogatta. Ottani tapasztalatairól Poznańban is fog szólni. Eddigi tapasztalatairól így ír: “Micsoda hitbéli lendülettel találkozhattunk Kínában a keresztények között! Csodálatra méltó a kitartásuk és a hűségük. Találkoztunk olyan hívőkkel, akik a maguk egyszerű eszközeivel aktív szerepet játszanak országuk jövőjének építésében. A 2008-as nagy földrengések után többen Sichuan tartományba utaztak, hogy segítséget nyújtsanak az áldozatoknak. Ők azóta is ott vannak a földrengés sújtotta területeken, és hűségükért nagyon megbecsüli őket a helyi lakosság.”
A "Levél Kínából" és a poznani találkozó részletes programja december közepe előtt lesz hozzáférhető. A találkozóra december elejéig még lehet jelentkezni. További tudnivalók a Taizéi Közösség honlapján találhatók.

Forrás: Taizéi Hírlevél


FÁKLYÁSMENET és imaóra a békéért
A Sant'Egidio közösség fáklyásmenetet és ökumenikus imaórát szervez a békéért január 1-jén.
Találkozás gyertyákkal és fáklyákkal 16 órakor a Szabadság-híd pesti hídfőjénél, annak a helynek a közelében, ahol Boldog Salkaházi Sára 1944. december 27-én vértanúhalált halt.
A békemenet a Váci utcán át az Angolkisasszonyok Váci utcai Szent Mihály-templomához érkezik, ahol 17 órakor ökumenikus imádság keretében kérik a béke ajándékát minden országnak és nemzetnek, különösen azoknak, amelyeket ma is háború sújt. Az imaórát Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök vezeti.

Forrás: Magyar Kurír


REQUIEM
A budapesti Belvárosi Főplébániatemplomban 2009. november 2-án, hétfőn, 19 órakor Mozart Requiemjét adja elő a Pro Fun vegyeskar, a főplébánia-templom énekkara és a Monarchia szimfonikus zenekar. Vezényel Virágh András karnagy.
A hangversenyre a belépés ingyenes.
                                                 ***
A Szent István Bazilikában november 4-én, szerdán, 19.30-kor Verdi Requiemje hangzik fel.
A hangverseny közreműködői: Váradi Marianna, Bakos Kornélia, Molnár András, Kováts Kolos, a Budapesti Kórus, a Belvárosi Főplébániatemplom Énekkara, a Budapesti Ifjúsági Kórus és a Monarchia Szimfonikus Zenekar. Vezényel Virágh András.
Az est bevételét a Szent István Lovagrend és a Stefánia Szeretet-szolgálat a nagycsaládok gyermekeiért, az elhagyott, árva gyermekekért és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely megsegítésére ajánlja fel. A hangverseny fővédnöke Erdő Péter bíboros.
(A jegyek 3900 forintos egységáron kaphatók a helyszínen vagy elővételben a Cultur-Comfort Jegyirodában Bp. VI. Paulay Ede u.31.)


GYÁSZPORTÁL
A 2009. október 29-én a budapesti Kossuth Klubban tartott bemutatkozó sajtótájékoztatón a gyászportál (www.gyaszportal.hu) készítői és támo-gatói ismertették, kiknek és miben segíthet a portál.
Gyászportál Az augusztus végén elindított honlap a gyászolóknak, illetve a nekik segíteni igyekvőknek kíván ismereteket, útmutatást és találkozási felületet biztosítani.
Gyakran sem a család, sem a társadalom nem tud mit kezdeni a halállal. Félünk tőle, de sokszor a gyászolóktól is. Mit kezdjünk elviselhetetlen fájdalmukkal, hogyan segítsünk nekik? Sok esetben a gyászolók sem tud-ják, mit tegyenek házastársuk, gyermekük elveszítése után, egyáltalán azt sem, normális-e, amit átélnek – ezekre a kérdésekre és még számta-lan más problémára próbál választ keresni egy portál, amelyet gyászolók és szakemberek hoztak létre és működtetnek.

Forrás: Magyar Kurir


VILÁG körüli menet
Mahatma Gandhi születésnapján, az Erőszakmenesség világnapján (október 2-án) Új-Zélandról elindult a Világ Körüli Menet delegációja, amely három hónap alatt fogja bejárni a bolygót. Ezzel kezdetét veszi ez az emberiség történelmében példa nélküli eseménysorozat és összefogás.
A  Békemenet 2009. november 4-én érkezik Magyarországra.
2009. október 2. és 2010. január 2. között a nemzetközi delegáció 90 országon átkelve 160.000 km-t tesz meg. Ha a háborúk és erőszak helyett párbeszéddel helyettesítenénk az eddigi erőszakot és megkülönböztetést, az az emberiség történelmében óriási lépése lenne, s ami lehetőséget adna a fegyverkezési kiadások átcsoportosítására a sürgős társadalmi és szociális kérdések, konfliktusok megoldására.  

Forrás:  http://vilagbekemenet.hu/portal/


AZ AFRIKA-szinódus után
2009. október 25-én délelőtt a Szent Péter-bazilikában ünnepélyes szentmise keretében zárta le XVI. Benedek pápa az Afrikával foglalkozó második különleges püspöki szinódust. A szinódusi atyák a munka befejezésekor 57 javaslatot adtak át a pápának, aki a foglalkozik a javaslatokkal és egy szinódust követő nyilatkozatban fogalmazza meg válaszait. A püspökök legfontosabb propozíciói:
Nemet mondani a halálbüntetésre és az abortuszra
Afrika püspökei nagyon világos követeléseket fogalmaznak meg. Ezek között szerepelnek: nemet mondanak a halálbüntetésre, a fegyverkereskedelemre, a multinacionális konszernek kizsákmányoló eljárásaira, a bevándorlási rendelkezések okozta diszkriminációra, a menekültek bűnözőként történő megbélyegzésére. Nemet mondanak a genitális csonkításokra és az abortuszra, még akkor is, ha nemi erőszak előzte meg (s ezzel az úgynevezett Maputo jegyzőkönyvre, amit 2003-ban adott ki az Afrikai Unió).
Új pünkösd
Ez a második püspöki találkozó Afrika szolgálatában azt is felvállalta, hogy etikai mércéket fogalmazzon meg az egyház működését illetően a kontinensen. Peter Turkson bíboros, a szinódus főrelátora (különleges tanácsadója) a tanácskozásról szólva azt mondta, számos vitát folytattak. Minden püspök, szakértő és hallgató kifejthette véleményét a plénum előtt és a kiscsoportokban is. Ez a szinódus így az „egyházi közösség és a kollegiális felelősségvállalás” szép példája. Más egyházi hivatalok innen meríthetnek ösztönzést – fogalmaz a szinódus. A részt vevő atyák összejövetelüket „új pünkösdnek” nevezték, és azt javasolták, folytatódjon kinek-kinek a hazájában az együttműködés a papok és a világiak között.
A szegények szolgálata
Az egyház vállalja fel a szegények, árvák, kitaszítottak szolgálatát. Túl kevés figyelmet kapnak a rászorulók, így például a nők, a fiatalok és a gyerekek – figyelmeztetett Ghána bíborosa. Nemritkán olcsó munkaerőként kihasználják őket, a gyerekeket katonának sorozzák be.
Síkra szállni a békéért és kiengesztelődésért minden szinten
A szinódus minden egyháztagot meg kíván szólítani, ezért az 57 javaslat témáit a jövőben megvitatásra ajánlják az afrikai országok egyházaiban. A nevelés, az istentiszteletek és a különféle projektek fontos feladata a béke és kiengesztelődés előmozdítása. Az emberi jogok védelmét hangsúlyozni kell, ezek védelmében nemet kell mondani bizonyos politikai döntésekre. A katolikus társadalmi tanítás megismertetése legyen a katekézis része – áll a javaslatokban. Mivel fennáll a veszélye, hogy politika eszköznek tekinti a vallást, ezért minden szinten elő kell mozdítani a vallások közti párbeszédet az iszlámmal és Afrika tradicionális vallásaival. Számos javaslatot adnak, miként valósulhat ez meg a pasztorációban.
Kiépíteni az AIDS-kutatást
A szinódus számos tagja hangot adott félelmének, hogy a jelentés egyoldalúan az AIDS betegséget állítja a figyelem középpontjába. Fontos, hogy a maláriás és a tuberkulózisos megbetegedésekkel is hangsúlyozottan foglalkozzanak, hiszen ezek is tizedelik az afrikai lakosságot. Az AIDS vonatkozásában a püspökök minden olyan tevékenységet elítélnek, amely a betegség vírusának terjedéséhez vezet, legyen az „háborús fegyver vagy személyes életmód”. Az AIDS-probléma kezelése igazságosság után kiált. Kívánatos, hogy az afrikai fertőzöttek is ugyanazon gyógyszereket kapják meg, mit az európaiak. Az egyház az AIDS-kutatás kiépítését szorgalmazza, a fertőzöttek és hozzátartozóik számára alapvetőnek tartja a gyógyszerekhez való hozzájutást. Nemzetközi szerveztek segítségét kérik ebben.
Fellépni az afropesszimizmus ellen
A „sebzett Afrikában” az egyház feladata, hogy értékeket éljen meg, és ezzel hatást gyakoroljon a politikára. Luanda érseke, Damiao Franklin a polgárháború sújtotta Angola példáját idézte. Az emberi jogok megsértése, a korrupció, a háborúkat követő büntetlenség számos országban „virágzik” ma is – hangsúlyozzák záródokumentumukban szomorúságuknak hangot adva a püspökök. Az afrikai elit elvándorol, ami nagyon sokat árt a kontinensnek, ebben is a fejlett országok segítségét kérik. Angola érseke nem akarja ezeket a sebeket elleplezni, ugyanakkor – hangsúlyozza – nem szabad, hogy eluralkodjon az „afropesszimizmus”

Forás: Magyar Kurír


HÁZAS hétvége
Mintegy ötszáz házaspár és harminc pap ünnepelte 2009. október 17-én, szombaton Esztergomban a magyar Házas Hétvége lelkiségi mozgalom 25 éves jubileumát, a hétvégét hazánkba hozó osztrák pár, Hanna és Wolfgang Mandl, valamint Reinhold Ettel jezsuita atya jelenlétében.
Az örömteli eseménynek az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium adott helyet. A házaspárok és papok a nap folyamán lelki programok keretében készültek fel az esti hálaadó szentmisére.

Forás és a teljes cikk: Magyar Kurír


TAIZÉI találkozó Pécsett
Október 23. és 25. között fiatalok gyűlnek össze Pécsett, nemcsak Magyarország különböző részeiről, hanem a szomszédos országokból. A pécsi taizéi találkozó jelentkezési határidejét meghosszabbították 2009. október 15-ig.
Délelőttönként ima és kiscsoportos beszélgetések várják a fiatalokat az egyházközségekben. A déli és az esti ima központi helyszínen lesz. Délután pedig műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők. A műhelyfoglalkozásokban a hithez kapcsolódó témák mellett külön hangsúlyt kap a teremtésvédelem, a környezettudatosság, a felelős cselekvés, a méltányos kereskedelem témája is.
Az 1956-os forradalom évfordulója éppen a találkozó kezdetére esik. A szervezők a magyar nemzeti ünnepről nem elsősorban történelmi szempontok alapján emlékeznének meg. Az évfordulót úgy szeretnék megjeleníteni a találkozón, hogy a forradalom egy-egy lényegi vonását kiemelik. Például azt, hogy az életünkben hogyan van jelen a szabadság, amiért annyian küzdöttek 1956-ban. Vagy körüljárni a szabadság – felelősség – elköteleződés témakörét. Ugyanezen a szálon kapcsolódhatnak a találkozóhoz az 1989-es év jelentős eseményei is.
A találkozóra elsősorban a 15 és 30 év közötti korosztályt várják, és természetesen azokat, akik velük foglalkoznak. A találkozó honlapján az érdeklődők további információkat találhatnak a jelentkezés módjáról és a programokról.
Ismertető, összefoglaló film Taizéről, illetve a pécsi találkozóról. >>

Jelentkezni október 15-ig lehet a Taizéi Közösség honlapján. A találkozóval kapcsolatban a pecs[kukac]taize.fr címen lehet érdeklődni.
 
A MÁV különvonatot indít október 23-án Pécsre, ill. visszafelé október 25-én Budapestre. Részletek és jelentkezés a http://taize.kimiroda.hu oldalon. Az utazással kapcsolatban a taize[kukac]kim.katolikus.net címen lehet tájékoztatást kapni.

Forrás: Magyar Kurír


HÍVOM a családokat 2009 szeptemberében
Új emberi jogok?
Amikor az emberi jogokat 1948-ban deklarálták, abból indultak ki, hogy minden ember azonos méltóságúnak születik, és azonos jogokkal rendelkezik, kezdve az élethez való joggal. Mindez az emberi természet igazságából következik. Újabban kétségbe vonják, hogy van-e igazság, eldönthető-e, hogy mikor, mit kell igazságnak tekinteni? A demokráciára hivatkozva a kényes kérdéseket nem is mindig illetékes testületek elé viszik, mondván: döntsön a többség. Így igazságtalan, a társadalmi fejlődést károsan befolyásoló törvények születnek. A testületek érdekek mentén, legtöbbször gazdasági szempontokat figyelembe véve döntenek, az erkölcsi értékek nem játszanak szerepet. Ezáltal olyan "emberi jogok" jelennek meg, amelyek épp a legalapvetőbb emberi jogot, az élethez való jogot sértik.
Iszonyatos pusztítást végzett a második világháború az egész világon, de különösen Európában. Emberek milliói haltak meg értelmetlenül, megsemmisült az anyagi és erkölcsi értékek sokasága. Kiábrándultság lett úrrá sokakon: valóban nincsenek tartós értékek, nincs határa annak, amit az ember az emberrel megtehet? Úgy látszott, hogy már a "tékozló fiúknak" sincs hova hazatérnie, az atombomba korában nincsenek már sem békés otthonok, sem jóságos apák. (vö. Lk 15, 11-32). Megérlelődött az idő arra, hogy az ember megfogalmazza: mindenkinek joga van emberhez méltó életet élni. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1948. december 10-én Párizsban kiadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amelynek 1. cikke kimondja: "Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetnünk."
A Nyilatkozat megfogalmazóinak nem volt könnyű dolga, mert egy sor nehezen összeegyeztethető álláspont között kellett kompromisszumot találniuk. Három fő kérdést végül megkerültek: az embernek Istenhez való viszonyát, a jogok határait és abszolút alapját, valamint a jogok és kötelességek egymáshoz való viszonyát. Ez a három hiányosság a mai napig megnehezíti a Nyilatkozat szellemének megfelelő állami alkotmányok és törvények alkotását, és ezek alkalmazását. A 16. cikk egyértelműen rögzíti azt, hogy a nagykorú férfiaknak és nőknek joguk van házasságot kötni, de csak a házasulandók szabad és teljes beleegyezésével; a férfiaknak és a nőknek a házasság tekintetében egyenlő jogaik vannak; továbbá hogy a család a társadalom természetes és alapvető közössége, jogosult tehát a társadalom és az állam védelmére. Kétségtelenül történelmi jelentőségű dokumentumról van szó, hiszen az egész emberiséget érinti és összhangban van az Evangélium szellemével. XXIII. János pápa üdvözölte és továbbfejlesztését szorgalmazta (Pacem in Terris, 143, 144), VI. Pál pápa az ENSZ Közgyűlésén 1965-ben mondott beszédében méltatta jelentőségét, II. János Pál pápa mérföldkőnek nevezte, az ezredforduló alkalmából mondott egyik beszédében sürgetett, hogy szerezzünk neki érvényt: "Mentsük meg az embert, mentsük meg együttes erővel!" [...]

Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Forrás és folytatás: www.hirporta.hu


JEZSUITA Cafe
Jezsuita CafeBeer Miklós váci megyéspüspök nyitja meg az - önállóságuk 100. évfordulóját ünneplő - magyar jezsuiták jubileumi hetét szeptember 13-án 18 órakor a budapesti Jézus Szíve-templomban (VIII., Mária u. 25.). A szeptember 20-ig tartó rendezvénysorozat keretében a cigány-magyar megbékélé-sért mutat be szentmisét Székely János esztergom-budapesti segédpüspök a Mária utcai templomban szeptember 16-án 18 órakor. Az MKPK cigánypasztorációért felelős püspöke ezután, 19.15-től a cigányság jövőjéről és a cigánymisszió lehető-ségeiről folytatott kerekasztal-beszélgetésen vesz részt, amelyet a szintén e területen missziót teljesítő Hofher József SJ vezet.

Forrás és részeletes program: Virtuális Plébánia/hirporta


VALLÁSOS versek
Szeptember 12-én, szombaton 18 órakor a Vigilia folyóirattal közösen rendezett szakrális költészeti estre kerül sor a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
A rendezvény a Budapesti Városvédő Egyesület, a Vigilia folyóirat és a Magyar Képzőművészeti Egyetem által közösen szervezett Epreskerti Esték 2009 sorozat része.
A program a XX. századi magyar vallásos költészet nagyjait idézi meg, a 120 éve született Sík Sándortól a közelmúlt költőin, Pilinszky Jánoson és Rónay Györgyön át a kortársakig, a folyóiratban rendszeresen publikáló mai szerzőkig. A verseket Horváth Zsuzsa, Csépai Eszter és Fodor Tamás színművészek tolmácsolják. A zenei betéteket – Bach, Händel és Haydn műveit – az Ormányos Falka Fagott Fagottino Zenekar szólaltatja meg, G. Marek Katalin vezényletével.
Bevezetőt mond: Lukács László, a Vigilia főszerkesztője.
Az estnek színpadot adó barokk kálváriaépület a Képzőművészeti Egyetem Kmety utcai kapujától közelíthető meg. A belépés ingyenes.

Forrás: Magyar Kurír


A CIGÁNYSÁG felemelkedéséért
ArloSokak szemébe könnyeket csalt az arlói cigány fiatalok előadása, amellyel megnyitották a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról szóló konfe-renciát. A Szent Ferenc Kisnővérei által alapított Elfogadlak Alapítvány rendezvényén közoktatási integrációról, esélyegyenlőségről, felzárkóztatásról, a cigány kultúráról szakértők tartottak előadást.

Olyan oktatási minőséget és miliőt kell biztosítani minden gyermek számára, mint amilyet a saját gyermekünk számára elképzelünk – mondta Sárközi Gábor, az oktatási minisztérium esélyegyenlőségi főosztályának munkatársa a Norvég Civil Alap támogatásával rendezett konferencián. Sárközi Gábor szerint az oktatási szegregáció rossz oktatási minőséggel jár együtt. Magyarországon rossz minőségű oktatási eszközökkel, nem a legjobb, hanem gyakran kontraszelektált pedagógusi karral oktatják a hátrányos helyzetű gyermekeket.

Ma Magyarországon a gyerekek jelentős része mélyszegénységben él, és sokan nem tudják, hogy ez nemcsak cigány probléma – mondta Sárközi Gábor. Egy tízezres mintán végzett reprezentatív  vizsgálatból kiderült, hogy hazánkban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 50 %-a cigány, és 50 %-a nem cigány származású.Tehát a szegénység nem válogat bőrszín szerint – mondta Sárközi Gábor.

Illyés Gabriella Márta nővér az Elfogadlak Alapítvány tevékenységéről számolt be: óvodáskorú cigány gyermekek számára egésznapos, az óvodához lényegében hasonló játszóházat működtetnek, továbbá a "Veled tanulok" programról, amelynek keretében hétköznap délutánon-ként korrepetálási lehetőséggel, játékkal, és különböző más progra-mokkal várják az arlói hátrányos helyzetű gyermekeket.

Előadást tartott még Orosz Lajos festőművész, Fleck Gábor szociológus,  Kőszegi Edit filmrendező és Szuhay Péter kulturális antropológus. Az előadások után kiscsoportos megbeszélésekre került sor.

A téma után érdeklődők a konferenciáról és az Elfogadlak Alapítvány tevékenységéről bővebben a Magyar Katolikus Rádió Életre-való című műsorában hallhatnak. A műsor szeptember 9-én, szerdán délelőtt 10 órakor kezdődik, az ismétlés időpontja szerdán 18 óra és éjjel 2 óra. A műsor szerkesztője: Kozák Annamária.

Forrás: Magyar Kurír


TAIZÉBE induló csoportok

2009. július 11. és 19. között zarándoklatot szervez a Pécsi Egyház-megye Taizébe, 16 és 35 év közötti fiatalok részére.

TaizeIdőpont:
2009. július 11. és 19.
Útvonalterv
:
Pécs–Lenti–Maribor–Ljubljana–Trieste–Milano–Geneva–Cluny–Taizé
Útiköltség: 43 000 Ft
(Az útiköltség magában foglalja a 10 000 Ft hozzájárulást Taizében.)
A jelentkezés feltétele:
– a jelentkezési lap pontos kitöltése
– az útiköltség befizetése június 11-ig
Kapcsolattartó:
Komáromi Csaba (Pécsi Egyházmegye)
Telefon: 30/570-5667 (hétköznap 8.00–16.00)
E-mail: dtp@ordinariat.hu

Forrás és további információk a Taizéi Közösségről: www.taize.fr/hu


ZARÁNDOKÚT Mátraverebély-Szentkútra
A ferences rend más szerzetesrendekkel együtt idén tizenötödik alkalommal szervez zarándokutat Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra 2009. augusztus 14. és 20. között. Az út jelmondata: „Kegyelem nektek és békesség…”.
A zarándoklatra bármely korosztály képviselőit szívesen látják; a zarándokcsoport együtthaladása érdekében fontos, hogy a résztvevők megfelelő kondícióban legyenek. A napi kb. 20–25 km-es távot változatos terepen, viszonylag erős tempóban teszik meg. (Napközben 3-4 alkalommal találkoznak a kísérőautóval; akik nem bírják a napi távot, beszállhatnak, s előremehetnek a következő szálláshelyre – rájuk a táborhely előkészítésében vár nagy szerep.)
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 
zarandoklat@ofm.hu, zarandok@ofm.hu
Dobszay Benedek – 1024 Budapest, Margit krt. 23.
Forrás és a zarándoklat programja, további pontos részletekkel: Magyr Kurír >>


HÍVOM a családokat
– Bíró László püspök 2009. júniusi levele

Felkészülés a házasságra
A házasság nem csupán egy életre szóló kapcsolat, hanem két ember életét, boldogságát és boldogulását meghatározó szövetség. A házasságra való felkészülés nem elsősorban gyakorlati ismeretek elsajátítását jelenti, hanem megnyílást a házasság szentsége, az isteni kegyelem felé, amely képessé tesz a kölcsönös és teljes önátadásra, a „holtomiglan-holtodiglan” hűségre az életre nyitottan. A jó és termékeny házasság az egész közösség érdeke, nem csupán két embert érint, hiszen a társadalom jövője a tét. A felek felkészítéséért felelősség terheli a szülőket, az egyházközséget, de magát a társadalmat is.
Forrás és folytatás: Magyr Kurír >>


AZ ERŐSZAKMENTESÉG evangéluma
Békejel
Honlapunkról elérhető Jean-Marie Muller könyve:
Az erőszakmentesség evangéliuma Muller


BALCZÓ András

Balczó András

2009. május 27-én Balczó András, a nemzet sportolója tart előadást fél nyolctól a VIII. kerületi Rezső téri templomban.
Az előadás címe: Mi végre vagyunk a világban?
A szokásosnál több érdeklődőre számítva az előadás a templomban lesz.


Mindenkit szeretettel várnak az IGEN Klub szervezői


A JÉZUSI magyar irodalom

Meghívó:
2009. május 23-án délelőtt 10-12 óra között BULÁNYI GYÖRGY irodalmi délelőttöt tart a Bokorportán (Bp., VIII., Szentkirályi u. 49.).
A programra - melynek címe: "A jézusi magyar irodalom" - hívja a Bokor tagjait és minden testvérét, barátját és érdeklődőt!
[Információ: bokorportal@bokortportal.hu]


1% felhívás

HÍVOM a családokat – 2009. május (Bíró László püspök levele)

Férfinak és nőnek teremtette…
A nemek különbözősége az ember ontológiai igazságához tartozik. A férfi és női természet különbözősége révén válhatnak ketten egy testté. Nemét az ember nem kiharcolja magának, hanem létével együtt a Teremtőtől ajándékba kapja. Az a feladata, hogy nemének megfelelő hivatását betöltse. E felelősség alól keres kibúvót az, aki azt állítja, hogy nemét, nemi irányultságát bárki megváltoztathatja, aki azt hirdeti, hogy a nemek pusztán szocio-kulturális hozadékok.

Folytatás és forrás: Magyar Kurír


VIZI E. Szilveszter: a társadalmi ethosz megerősítésének lehetőségeiről

A 2009. április 21-i családpasztorációs papi találkozón meghívott előadóként Vizi E. Szilveszter akadémikus Erkölcs, tudomány, közösség, család címmel fejtette ki gondolatait értelem és hit kapcsolatáról, valamint a nevelés szükségességéről. Az erkölcsi alapok megszilárdítása kapcsán az Egyház szerepét is hangsúlyozta, erről kérdezte felszólalását követően a Magyar Kurír.
– Előadásában az emberiség drámájáról, a mérhetetlen tudományos, technológiai fejlődés és a megtorpant erkölcsi fejlődés közötti szakadék okozta veszélyekről is beszélt. Véleménye szerint hogyan járulhat hozzá az Egyház az ethosz megszilárdításához a jelenkori társadalomban?
– Az erkölcsi alap a Tízparancsolat, illetve az, hogy az európai kultúra hogyan fogadja el, hogy a világ fejlődésében ez kulcsszerepet játszott. Az európai alkotmány preambulumából hiányzik a hagyomány, hiányoznak a gyökerek. Tudomásul kell venni azt a latin mondást, amit latintanárom oly sokszor ismételt – „sine praeteritis futura nulla”, vagyis: múlt nélkül nincs jövő. Nem lehet homokra építeni a várat. Nem lehet letagadni a múltat, és főleg nem lehet megtagadni a múlt érdemeit, sikereit. Ugyanez érvényes a magyarságra. Előadásomban is hangsúlyoztam: Magyarország rengeteget adott szellemi tőkéjéből a világnak. Erre büszkének kell lenni, ez nevelhet egy egészséges nemzeti öntudatot, amelyre szükségünk van. De ugyanerre van szüksége az egész emberiségnek, vagy éppen Európa 450 millió lakosának. Legyünk büszkék hagyományunkra, amely a keresztény kultúrán keresztül nekünk megadatott.
– Gondolatmenetében felvetette a kérdést: Merre tovább, XXI. századi Magyarország? Ezt kiegészíteném azzal: Merre tovább, keresztény Magyarország? Ön szerint milyen választ és indíttatást adhat az Egyház?
– Az Egyháznak a feladatát kell végeznie. Mert – véleményem szerint – nem végzi el úgy, ahogy kellene. Szükség van a négy nagy vallás aktív működésére, mert ez erkölcsi alapot ad. Nem kell mindenkinek vallásosnak lennie, de az erkölcsiségnek érvényesülnie kell a társadalomban, mert ha nem érvényesül, akkor pénzügyileg is összeomlik a világ; itt a bizonyíték. Nem kell vallásosnak lenni, de bizonyos erkölcsi normákat be kell tartani; és ez egyformán érvényes mindenkire. Ezt tanítani, oktatni kell. Az államnak feladata lenne erre lehetőséget adni; az egyházaknak pedig feladatuk lenne ezt tanítani. Persze az egyházak is nehéz anyagi körülmények között élnek, rengeteg negatív hatás éri őket; ezt meg kell oldani, a civil társadalomnak ennek érdekében cselekednie kell. Ehhez pedig összefogásra és szeretetre van szükség. A szeretet a legfontosabb emberi tulajdonság. Assisi Szent Ferencnek gyönyörű gondolatát felidézve: a szeretet az az emberi tulajdonság, melyből minél többet adunk, annál több marad meg belőle. Ezt biológiailag is, tudományosan is igazolni tudom.

Forrás és a családpasztorációs papi találkozóról szóló beszámoló: Gátas Judit/Magyar Kurír


MINDSZENTHY

Mindszenthy Jzsef
2009. május 2-án, szombaton ünnepi szentmisén emlékeztek Mindszenty József bíborosra az országos engesztelő zarándoklat keretében a hercegprímás sírjánál, az esztergomi bazilikában.
Erdő Péter bíboros beszéde >>
(Elhangzott Esztergomban, 2009. május 2-án a zarándoklat szentmiséjén)

A Pápai Magyar Intézet és és a római magyarok közösssége Mindszenty József bíboros igazságtalan elítélésének 60. évfordulója alkalmából egykori címtemplomában, a római Santo Stefano Rotondo-templomban 2009. május 5-én, kedden emlékezik meg a bíborosról. A szentmisét Urbano Navarrete jezsuita bíboros vezeti.


Dénes Klári

testvérünk március 24-én hajnalban csendesen átaludt az öröklétre.

Klári aranydiplomás gyógyszerész és hitoktató volt, akinek megfáradt szíve 76 évi szolgálat után váratlanul megállt. Hamvainak végső elhelyezésére 2009. április 18-án, szombaton gyászmise keretében a Farkasréti Mindenszentek templomban került sor.
A Bokor tagjai is ott búcsúztak el Kláritól, aki a békéscsabai Bokor-közösségek létrehozója volt.
Klári szeretetreméltó személyiség volt. A békességteremtés mestere. A szelídség mellett nagyon józan, racionális gondolkodás jellemezte. Lelkiismertesen készült közösségi feladataira. Az utóbbi időben betegsége miatt már nagyon nehezen tudta teljesíteni azokat a feladatokat, melyeket a békéscsabai közösségekben, a plébániai közösség életében vállalt, és azokat a családi kötelezettségeit is, melyek életének részét képezték. Ennek ellenére soha nem panaszkodott.
Klári kedves személye nemcsak férjének Gyurinak, de bizonyára valamennyi, általa ismert és gondozott közösségnek, ismerősnek, barátnak, testvérnek hiányozni fog.
(Bővebb megemlékezés majd az "Érted vagyok" későbbi számában lesz található).


MIT mond nekünk az Írás? - Környezetünk

2009. április 21-én (19:00-21:00) folytatódik a Klebelsberg Kultúrkúria Szent Pál évhez kapcsolódó beszélgetés-sorozata.
Áprilisi vendég: dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát és dr. Lányi András egyetemi docens, az Élőlánc Magyarországért elnökségi tagja. Moderátor Varga Norbert politológus, hittanár.
A belépés díjtalan.
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (Budapest, II. ker., Templom u. 2–10.)

Forrás: Kulturkúria


NAGYMAROSI Levél minden Krisztust kereső közösségnek 2009 tavaszán

Utazunk, érkezünk, találkozunk…
Hova, hova? – szoktuk kérdezni. Mindenki csak megy a feje után vagy épp amerre sodorja az ár… És te honnan jössz? Merre tartasz? Bolyongsz csak vagy van elérendő célod? És ha elérted, azután van-e célod? És azután? És azután? Na és azután?
Úton vagyunk, mint Saul Jeruzsálemből Damaszkuszba: valahonnan valahova. Célba érni csak az tud, aki elindul. Van-e bátorságod elindulni, vagy csak egy helyben toporogsz? Ha már elindultál, kit követsz? Hol tartasz utadon? Találkoztál-e már Vele, aki felülről látja utadat és ha kéred, útba igazít?
Vannak állomások az életünk során, ahol meg kell állnunk: feldolgozni az addig megélt élményeket, hogy azután még tudatosabban járjuk utunkat. Van, akinek Saul módjára földre kell zuhannia ahhoz, hogy más fényben lássa életét és megtalálja élete célját. Neked is van olyan lovad, amiről jobb leesni, mielőtt rossz irányba vinne?
Vannak útelágazások az életünk útján, amikor határoznunk kell: merre tovább? Kész vagy dönteni? S ha netán rossz utat választottál, rossz navigátort követtél vagy elfáradva, saját életutad szélén üldögélsz, van-e erőd újra felállni, elindulni, és ha kell, akkor újratervezni az útvonalad?
Isten nagyra tart téged, hiszen saját magáról mintázott! Hiszed-e, hogy óriási terve van veled? Érdekel-e, hogy mi az?
– Ha foglalkoztatnak ezek a kérdések,
– ha kedved van megállni és visszatekinteni egy kicsit eddigi utadra,
– ha épp „megszűnt a GPS-vétel“ és keresed az utadat,
– ha eljött az ideje egy esetleges „útvonal újratervezésnek“,
– ha vágysz arra, hogy felismerd a te utadat,
– ha még a startvonalon állsz vagy már elszántad magad egy nagy lépésre,
– de nem egyedül akarod megtenni az egész utat,
akkor téged is várunk Nagymaroson, életünk egy közös állomásán, vagy éppen útelágazásánál, ahol a legnagyobb dolgok történnek… Bevállalod?
Május 23-ig, azaz a találkozóig gondolkozhatsz a következő mondatok befejezésén:

A Jézus felé haladásban leginkább az segít, hogy...
• A Felé vezető úton leginkább az gátol, hogy...
• Ahhoz, hogy valóban Felé tartsak, abban kellene változtatnom, hogy...
• Akkor szoktam eltávolodni Tőle, amikor...
• Ő leginkább arra vágyik velem való kapcsolatában, hogy...
• Én leginkább arra vágyok a Vele való kapcsolatomban, hogy...
• Én akkor estem le legutoljára Saul módjára a lóról amikor...

Forrás: Magyar Kurír


ORTODOX húsvét
Több mint 250 millió ortodox keresztény ünnepli Krisztus feltámadását vasárnap, április 19-én.
Az ortodoxok a 325-ben Niceában tartott egyetemes zsinat határozata alapján számítják ki a húsvét dátumát. Eszerint a húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra esik, ám azzal a kikötéssel, hogy nem eshet egybe a zsidó húsvéttal. Ha egybeesne, egy héttel későbbre halasztják az ünnepet. Az ortodox keresztények azóta is szigorúan ragaszkodnak ehhez a formulához.
Forrás: Magyar Kurír


Jn 20,1-9

Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!'' Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból.


A Magyar Szociológiai Társaság holisztikus ökológia szakosztálya 2009. április 14-én, kedden 17 órától 20 óráig tart ülést, amelynek témája: az ökológiai válság megítélése a tudomány és a katolikus egyház részéről.

Az ülésen előadást tart Hetesi Zsolt fizikus és Nobilis Márió, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója. Az előadások után beszélgetésre is sor kerül.
Helyszín: MTA Szociológiai Kutatóintézet, Pepita terem (Budapest, I. ker. Országház utca 30.)

Forrás: Magyar Kurír


HOGYAN tovább? - Böjte Csaba levele

"Nemcsak a részvények esnek, meg az árfolyamok, hanem mintha a világ nagyhangú elöljárói is elcsendesedtek volna.
A politikusok elbizonytalanodtak, a bankárok sokkal visszafogottabban nyilatkoznak. Talán ez nem is volna baj, az a szomorú, hogy az emberiség nagy tömege, a holnaptól, már nem a jót, nem szép álmaik beteljesedését várja hanem reményvesztetten félk az eljövendő napoktól, mely nagyon sokak szerint csak munkanélküliséget, háborút, összeomlást, anarchiát, pusztulást fog hozni. Félünk, mert szinte kitapintható, ahogy napról napra párolog, vékonyodik el az embertársainkban, a közintézményeinkben vetett bizalmunk, hitünk. Elillan az összetartozás kellemes érzése, az, hogy együtt jobb, könnyebb, szebb ez a világ.
Elmagányosodunk, bezárkózunk, félünk egymástól és sok mindenben megtorpanunk.
Igen, biztos, hogy a világunk GDP-ben mért rohanása megtorpant. De talán ismerős a kis nyuszi és a teknőc párbeszéde? A nyuszi szalad, a teknőc ballag utána. A nyuszi nyüstöli a teknőcöt, hogy szedje már a lábát, de a cammogó teknőc egyre csak azt mondja, hogy: te nyuszi, milyen jó, hogy ilyen lassan haladunk! De miért lenne jó - kérdi a nyuszi -, hogy lassan megyünk? Mert nem jó felé megyünk - jön a csendes válasz a teknőctől!
Megtorpant a világunk, de nem is baj, - mondom fél szájjal - mert talán nem jó felé mentünk. [...]" Folytatás >>

Forrás: http://www.felvidek.ma


FELELŐSSÉGÜNK a teremtett világért

Felelősségün ...Felelősségünk a teremtett világért címmel körlevelet adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A körlevelet a konferencia téli üléséről szóló sajtó-tájékoztatón mutatták be.

Erdő Péter így foglalta össze a körlevél lényegi üzenetét: az emberiség elveszítette a kontrollt saját tevékenysége és környezetének alakulása között. Bizonyos folyamatokat mi magunk indítottunk el, Felismerjük ugyan, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek veszélybe sodorják a környezetet, mégsem tudjuk azt abbahagyni, mert az életünk úgy van szervezve, hogy rövid távon kell profitot felmutatni. Ennek a kényszernek a hatása alatt pedig sokszor rossz választ adunk a környezetünket is érintő kérdésekre. Ezzel azonban a következő nemzedékek fizikai életlehetőségeit is nehezítjük, veszélyeztetjük. A Püspöki Konferencia ebben a keretben szól a természetről azzal a sajátos katolikus nézőponttal, hogy számunkra a teremtett világ vallási szempontból is értéket jelent. Úgy gondoljuk, hogy a világmindenségben a Teremtő bölcsesége és szeretete fejeződik ki, tehát mindaz, amit ő alkotott, valamilyen szinten jó és értékes. Ezzel a tisztelettel kell viszonyulnunk az élő és élettelen valósághoz. A termetett világban hitünk szerint az ember a legnagyobb érték, így az emberhez rendelve, az emberrel való kapcsolatában szemléljük a világnak az egészét. Közünk van a teremtett világhoz, az élőlényekhez, ezért az ő jól-létük ránk is visszahat – fogalmazott Erdő Péter bíboros.

Udvardy György püspök, akit a Konferencia a dokumentum előkészítő bizottságának vezetésével bízott meg, elmondta: sok társadalmi szervezet és mozgalom tevékenységét figyelve – amelyek közül nagyon sokra tisztelettel tekint az egyház – az is megállapítható, hogy gyakorlatilag lehetetlen igazi megoldást kínálni a bennünket körülvevő környezeti-társadalmi problémákra, ha nem próbáljuk meghatározni azt, hogy ki az ember. A körlevél az ember teremtmény-mivoltából indul ki, mert meggyőződésünk, hogy enélkül nem juthatunk el a megoldáshoz. [...]
A munka egyik célja volt, hogy pontos, világos elveket fogalmazzon meg az egyház tanításáról, azonban ennek kézzelfoghatóvá tételéhez három kísérő kiadványt is készített, amelyek a jövő héttől vásárolhatók meg az egyházi könyvesboltokban. A három kiadványt így foglalta össze Udvardy György püspök:

Forrás és folytatás: Horánszky Anna/Magyar Kurír


"ERŐSNEK lenni, erőszak nélkül" konferencia

Az egyházi oktatási intézmények szülői közösségeit összefogó ökume-nikus Szülői Közösségek Egyesület 2009. március 14-én országos fórumot szervezett Budapesten.
A konferencia résztvevői arra keresték a választ, hogy mit tehetünk szülőként, pedagógusként az iskolákban egyre gyakrabban felbukkanó erőszakos cselekedetek ellen, közösen átgondolva a megelőzés mód-szereit, lehetőségeit.

A bevezető előadást Farkas István („Az erő és a szelídség lelke” címmel) tartotta, ezt követően műhelyfoglalkozások keretében az alábbi témák kerültek napirendre:
Miklós-Dienes Lídia klinikai szakpszichológus, családterapeuta – Önérvényesítés erőszak nélkül – a passzív agresszió
Németh Erzsébet pszichológus – Értő figyetem
Csernyák Péter csoportterapeuta – Önismereti csoportok kamaszoknak – hogyan segítsünk nekik, hogy később tudjanak segíteni önmagukon
Szöőr Anna jogász, pszichológus, Dr. Baranyi Károly egyetemi tanár – Média és erőszak
Farkas István – Erő és erőszak az iskolában

Forrás: parbeszed.com


AKTUÁLIS kérdésekről

2009. március 11-én Budapesten ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. Bíró László püspök vezetésével a testület a közvéleményt az utóbbi időben erősen foglalkoztató kérdéseket tárgyalt meg:
    A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény
    Embrionális őssejtkutatás
    Munkamentes vasárnap
    Európa parlamenti választások

Forrás és összefoglaló a Magyar Kurír honlapján >>


HÍVOM a családokat!

Bíró László MKPK családreferens püspökének 2009. márciusi levele a gyerrmek jogairól a Magyar Kurír honlapján >> olvasható.

PRAKASH őszilevele
PrakashCedric Prakash társaival 1974-ben hozta létre India  Gujarat államában az ESP (Education Sponsorship Programme) iskolahálózatot a jezsuita közösség és a gujarati egyház támogatásával. 
Áldozatos tevékenységét 1977. óta közösségünk is támogatja. 1991. november 17-én alapítottuk a harmadik világ éhezőinek támogatására (a mindenkori jogszabályi előírások szerint) a Harmadik Világ Alapítványt (HVA) .
Az Alapítvány működési költségeit igyekszünk csökkenteni, fizetett alkalmazottunk, tiszteletdíjasunk nincs, költségtérítést sem fizetünk senkinek (2007. évi közhasznúsági jelentés >>).
Az Alapítvány számlaszáma, melyre az adomány befizethető: 10200902-32710423
A HVA számlájára beFizetett támogatást garantáltan a harmadik világ (elsősorban az ESP iskolahálózat) támogatására fordítjuk.

Prakash 2008 őszi levele >>

AUDITED STATEMENT OF ACCOUNTS DATED 5th SEPT 2008


EUGENETIKA
A Pápai Életvédő Akadémia 2009. február 20-21-én, „A genetika új határai és az eugenetika veszélyei” címmel konferenciát szervezett.
Az eugenetika magyar jelentése: fajnemesítés - az ember öröklődő vonásainak fejlesztése érdekében végzett beavatkozás.

XVI. Benedek pápa - a konferencia résztvevőihez intézett - gondolatai az alábbiakban olvasható.

„A genetikai alapú diszkrimináció az egész emberiség elleni merénylet”
A pápa méltatta az akadémia működését, az emberi élet védelméért tett erőfeszítéseit. Elismerte, hogy a genetika tudománya óriási fejlődésen ment keresztül, amióta a XIX. század közepén Gregor Mendel Ágoston-rendi apát felfedezte az örökléstan alapjait. A biológián belül óriási jelentősége van a genetikának, amely az emberi láthatatlan részénék szerkezetét vizsgálja. A szüntelen kutatások segítségével a tudomány olyan ismeretek birtokába jutott, amelyek segítségével meg lehet előzni számos betegség kialakulását, enyhíteni lehet a betegek szenvedését, akár fel is csillanhat a teljes gyógyulás reménye. Felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy a kutatások az egész emberiség javát szolgálják. Az ember mindig több annál, mint ami a teste: a gondolat erejét birtokolja, keresi az igazságot, meg akarja érteni saját magát és a világot. Blaise Pascal gondolatait idézte: „Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike; de gondolkodó nádszál. Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje. De még ha eltaposná a mindenség, akkor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal; a mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála”.
Minden egyes ember sokkal több, mint a szülőktől átörökített genetikai információk kombinációja. Mindig egy új teremtés történik, amikor ember születik a földre. Ahogyan a zsoltáros mondja: „Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem.... létem soha nem volt rejtve előtted” (Zsolt 139,13.15). A tudományágaknak össze kell fogniuk, meg kell osztaniuk egymással az emberről alkotott tudásokat, még ha különböző módszerekkel élnek is, hiszen az egyik sem állhatja magáról, hogy egyedül képes megismerni az emberi élet titkát.
A pápa hangsúlyozta, hogy az öncélú kutatás veszélyeket rejt magában. Ennek példája, hogy az eugenetikát a múltban a diszkrimináció és az erőszak eszközeként is felhasználták már. A népek elleni erőszaknak ezt a formáját nyíltan elítéli ugyan az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, napjainkban azonban megújult külsővel mégis újra gyakorlattá válik. Új mentalitás kezd terjedni, amely az egyéni vágyakat, személyes jogokat helyezi előtérbe. A tetterő, a hatékonyság, a tökéletesség, a külső szépség felmagasztalása mellett háttérbe szorulnak az emberi lét egyéb dimenziói. Kezd elhalványulni az a felfogás, hogy minden emberi lény méltó a tiszteletre, akkor is, ha élete folyamán úrrá lesz rajta valamilyen genetikailag hordozott betegség.
Az egyes emberek, népek, nemzetek elleni, genetikai alapú diszkrimináció az egész emberiség elleni merénylet. Minden emberi lény egyforma méltósággal rendelkezik fogantatásától kezdve. A pápa arra buzdított, hogy a befogadás és a szeretet, a szenvedők iránti szolidaritás kultúráját kell erősíteni. Le kell dönteni a társadalmi korlátokat, amelyekkel a fogyatékosokat és a betegeket hátrányosan megkülönböztetik, vagy egyenesen megvonják tőlük az élethez való jogot. Ha az embert kísérleti manipuláció tárgyává alacsonyítják már fejlődése első stádiumában, akkor az orvosi biotechnológia alárendeli magát az erősebb törvényének. Amikor az emberi élet forog kockán, a tudományba vetett bizalom nem feledtetheti el velünk az etika elsőbbségét.

[Forrás: Magyar Kurír]


HAMVAZÓSZERDA
2009. február 25.

HamvazásA nagyböjt kezdetén, hamvazószerdán, a szigorú böjt mellett ma is őrizzük az őskeresztény hagyományból eredő vezeklési szokást: hamut szórtak a fejükre a bűnbánatot tartók. Ennek emlékére az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) a szertartás keretében keresztet rajzol a pap hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a meg-tisztulást.


ITT és most
– konferencia a felelősségvállalásért
A Nagyító Alapítvány 2009. március 20. és 22. között a berekfürdői Megbékélés Házában konferenciát tart a felelősség és felelősségvállalás kérdésköréről.
Az előadást tart Az előadók között lesz Bagdy Emőke, Bernward Bickmann, Kerekes Sándor és Baritz Sarolta Laura nővér..
A konferenciára elsősorban ifjúsági segítőket, fiatalokkal foglalkozókat, tanárokat várnak.

Fő témák:
Felelősség önmagamért
Felelősség a rózsámért: szűkebb társadalmi és természeti környezetemért
Kitekintés és akcióterv

Jelentkezési határidő: 2009. március 8.

Részletes program és jelentkezési lap: www.nagyito.hu


BOKORBOKORÜNNEP - 2009.

Bulányi György 90 éves2009. február 7-én több száz résztvevő ünnepelte a Bokor létét, és a Bokor alapítójának, Bulányi Györgynek a 90.születésnapját.

Dr. Bagdy Emőke
szuggesztív, felemelő előadását másfél órás  kérdezz-felelek követte.
Bisztrai György születésnapi köszöntője vezette be a közösségi szentmisét, melyben Gyurka bácsi prédikációja életösszefoglaló és hitvallás Bagdy Emőke és Bisztrai Györgyvolt, hol elgondolkodtatóan, hol mosolyra fakasztóan.
Cserta Gábor bemutatta új, most is szívhez szóló dalait, ezután Rauscher Anna és a társulat remek szín-házzal ajándékozta meg a Bokorünnep közönségét, Lázár Ervin A hang (1974) című írását adták elő.
A tartalmas program folytatásaként estig a kis- és nagyobb gyermekek játékos, táncos együttléttel ünnepeltek.

Bisztrai György köszönöntője »
Bulányi György ünnepi prédikációja »

Bokorünnep 2009.
Képek a rendezvényről »

Mottó: Aki komolyan eszményének vallja za dást, az komolyan veszi, hogy rendelkezik a jövedelemadja 1+1 %-áról

BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18160525-1-42

BOKORLIGET ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18068715-2-42

TELJES ÉLET SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18483170-1-07


A HÁZASSÁG hete

A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) 2009. február 8. és 14. között ismét megrendezi a „Házasság Hete – ajándék – tudsz jobbat?” című kampányt Magyarországon, amelynek célja, hogy hangsúlyozzák a házasság intézményének fontosságát.

A sorozat legfőbb célja, hogy őszintén és nyíltan beszéljen a házasság intézményéről mint Isten ajándékáról minden embernek. "Ebben az évben különösen is szeretnénk beszélni a házasság intézményéről a megbo-csátás és megújulás erejéről, melyre mindenkinek es minden párkap-csolatnak szüksége van."

Házassá hete - Magyarország 2009 eseménysorozat keretében többek közt az alábbi rendezvényekre hívják fel a figyelmet:

Február 5-én 14 órától a MEÖT épületében (Budapest, XI. Magyar tudósok körútja 3.):
Nyitó sajtótájékoztató, ahol megismerkedhetnek az idei Házasság Hete házaspárjával, Csókay Andrással és Csókayné Ajtai Daniellával, további hozzászólásokat hallhatnak neves közéleti személyiségektől, szakem-berektől is. A média képviselői mellett minden más érdeklődőt is szeretettel várnak.

Február 8-án 18 órától az érdi Katolikus Templomban:
A házasság ünnepe című ökumenikus istentisztelet, melyen köszöntőt mond, bizonyságot tesz a Csókay házaspár, igét hirdet Szeverényi János.

Február 9-12-ig 18 órától a MEÖT épületében (Budapest, XI. Magyar tudósok körútja 3.):
A társkapcsolatok anomáliái - Szerelem és házasság ellenáramlatok sodrában címmel Dr. Pálhegyi Ferenc négy alkalomból álló előadás-sorozatot tart a szingli-jelenségről, élettársi kapcsolatról, azonos neműek házasságáról és a válásról. Szeretettel várunk párokat, jegyespárokat és minden érdeklődőt, aki kíváncsiak arra, mit tanít a Biblia a párkapcsolatokról Feri bácsi több évtizedes tapasztalatának tükrében.

Február 14-én, szombaton 14-20 óráig a Deák-téri Evangélikus Templomban (V. Deák Ferenc tér 4.):
Nyitott templom Budapest egyik történelmi templomában, ahol a házas-párok újra megerősíthetik egymásnak tett esküjüket, és lelkipásztori áldásban részesülhetnek. Itt felekezeti elkötelezettségtől függetlenül minden házaspárt örömmel fogadnak.

Forrás és további információk a www.hazassaghete.hu honlapján talál-hatók, ahol arról is tájékozódhatunk, hogyan lehet csatlakozni a rendez-vényehez. A szervezők kérik az értesítést a kapcsolódó eseményekről, melyek a honlapkunkon nyilvánossá tehető (magazin@family.hu)


A PÁRBESZÉD hiánya

A zsidóság körében nagy visszhangot és tiltakozást váltott ki, hogy XVI. Benedek pápa feloldotta a holokausztot tagadó Richard Williamson püspök egyházi kiközösítését, aki holokauszttagadó nyilatkozatot tett egy televízióműsorban. A „Jerusalem Post” internetes honlapján 2009. január 27-én megjelent cikk szerint az Izraeli Főrabbinátus nyilatkozatot tett közzé, amely szerint határozatlan időre megszakította hivatalos kapcsolatait az ügy miatt a Vatikánnal.
Az esettel kapcsolatos összefoglaló a Magyar Kurír honlapján olvasható.


"ZARÁNDOK, mint az őseim mind" – XXX.

2009. május 1. és 3. között rendezik meg 30. alkalommal a márianosztrai ifjúsági zarándoklatot, amelyre az egész ország fiataljait várják a szervezők.
Naponta 20-25 km hegyi utat tesznek meg gyalogosan, saját hátizsákban cipelve túrafelszerelésünket és háromnapi élelmünket. A két éjszakát saját sátrakban töltik. A zarándokok a pilisborosjenői kálváriától indulnak Márianosztrára, 2009. május 1-jén, 9 órakor (a Pilisből a Börzsönybe). Részvételi díj: 1500 Ft.
Jelentkezési határidő: 2009. április 25.

Forrás és további részletek A zarándoklat honlapján: http://marianosztra.zarandoklat.hu


CSALÁDOK VI. Világtalálkozója

Mexikóvárosban közel egymillióan vettek részt azon az ünnepi szentmisén, amely a Családok VI. Világtalálkozójának záróeseménye volt 2009. január 18-án.
VideoüzenetVideoüzenetében a pápa hírül adta, hogy a következő, 2012 tavaszán sorra kerülő világtalálkozó helyszíne Milánó lesz, témája pedig: „Család, munka és ünnep”.
Spanyol nyelvű üzenetében hangsúlyozta: a család semmilyen más együttélési formával nem azonosítható és nem helyettesíthető. A férfi és nő házasságán alapuló család tudományos, kulturális és szociális szempontból egyaránt támogatandó, figyelembe véve a családban nevelt gyermekek számát is. A szülőknek joguk és egyben kötelességük, hogy gyermekeiket a meggyőződésük és elveik szerinti iskolában neveltethessék.
A családnak központi szerepe van az emberi és keresztény értékek továbbadásában – fűzte hozzá a Szentatya. A családi környezet az emberiesség és a kereszténység iskolája. A családban tanulják meg és ápolják az emberek a kölcsönös szeretetet, az igazságot, az igazságosságot, a gyengébbek védelmezését, az egymás iránti tiszteletet, a lojalitást és a közös munkát. Mindez kihat az egyház és az egész társadalom életére is – mondta a pápa.
A találkozó mottója ez volt: A család az emberi és keresztény értékekre való nevelés színtere. A január 14-én kezdődő családkongresszus teológiai, biblikus és pasztorális témákkal foglalkozott. Az előadások mellett kerekasztal-beszélgetések során vitatták meg az egyes országok helyzetét a családokat érintő kérdések vonatkozásában. A találkozó különleges eseménye volt január 17-én, szombaton a tanúságtételek ünnepe, melynek során az öt földrész képviseletében egy-egy család tett tanúságot a hűségről és a család értékéről. A találkozón hazánkat Bíró László családreferens, tábori püspök, Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke és felesége, valamint Puskás Balázs iskolaigazgató képviselte.
A Családok Világtalálkozója II. János Pál kezdeményezésére indult útjára. Az elsőt 1994-ben tartották a családok nemzetközi évében, melyet az ENSZ hirdetett meg. A következő talákozók: Rio de Janeiro (1997), Róma (2000, a Jubileum éve), Manila (2003), Valencia (2006).

Forrás: Magyar Kurír


HAJLÉKTALANOK karácsonyi vendégül látása

A Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány a 2008 karácsonyát követő 4 napon ismét vendégül látta a rászorulókat a Baross téri aluljáró kerengőjében, idén már 8. alkalommal. Délidőben egy tál bő húsos meleg ételt, forró teát, kenyeret, szaloncukrot és egy tábla csokoládét tudtak szétosztani a sorban állóknak, és mellette ruhaosztás is zajlott.

"... Szembesültünk az új társadalmi helyzettel, ahol a karácsony már jóformán elveszítette eredeti szeretettartalmát, és csak vásárlásokról, plázákról, kötelező karácsonyi menükről és takarításról szól. Amin "túl kell esni", amit "túl kell élni".
A karácsonyi ünnepkör lényege változott meg. A szeretet, az egymás iránti tisztelet, a megbecsülés, a türelem, az elfogadás, mindazok az értékek, amiket ezelőtt 2000 évvel egy Jézus nevű ember elénk élt, elveszítették értéküket, már csak emberi gyengeségnek tekintendők. A karácsony értéke az adott és kapott ajándékok árában, az ünnepi vacsorák fogásainak számában mérhető."

Az alapítvány honlapján további részletek olvashatók a szervezet tevékenységéről.

Aki a közhasznú alapítvány munkáját pénzzzel támogatná, az alábbi számlaszámra fizetheti be hozzájárulását:
Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány, K & H Bank, 10200902-32712999-00000000.
( Amennyiben adóigazolást kér, akkor cím és adószám is szükséges.)
Az adó 1%-val juttatott támogatáshoz az alapítvány adószáma: 18160525-1-42

Forrás: BHRA honlap >>


KARÁCSONYI békeüzenetek Betlehemnek

A világ minden részéről érkező imák, fohászok kinyomtatva, személyes üzenetként jutnak el Betlehembe. A kezdeményezésben bárki részt vehet, Betlehem népe örömmel fogadja majd a más országokban élő hívek hozzájuk küldött imáit.

Nyolcadik éve, hogy az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, valamint a Palesztin és Izraeli Ökumenikus Fórum kezdeményezése, az „Ima Betlehem békéjéért” megvalósulhat. A program advent első vasárnapján vette kezdetét a „Pax Christi International” katolikus békemozgalom támogatásával.

„Betlehem népe örömmel fogadja majd a más országokban élő hívek hozzájuk küldött imáit, amelyek egyben bátorító üzenetként is szolgálnak karácsony ünnepének alkalmával. E békeüzenetek ugyanis segíthetik feloldani azt a mára kialakult elszigetelt helyzetet, amelyben a betlehemi polgárok élnek” – olvasható az Egyházak Ökumenikus Tanácsának közleményében.

A világ minden részéről érkező imák, fohászok kinyomtatva, személyes üzenetként jutnak el Betlehembe. A kezdeményezésben bárki részt vehet, aki elküldi gondolatát, imáját az aei[kukac]p-ol.com e-mail címre december 25-éig (a nyugati keresztények), illetve január 7-éig (a Keleti Egyházak), karácsony ünnepéig. Az üzenetek olvashatók lesznek a www.aeicenter.org és a www.paxchristi.net internetes oldalakon is.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Prakash Cedric Prakash levele 2008. karácsonyánSík Sándor:
Te Deum

 

Szeretetben növekvő új évet kívánunk!BÖJTE Csaba levele - 2008 advent

Böjte CSaba

Jöjj Közénk Istenünk!
 
Ülök az egykedvű őszi borongásban, 2oo8. november 28-án, az egyházi év utolsó napján. Csend van bennem, várakozás. Múlik egy év! Vagy egy egész világ? Nem tudom!
 
Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy tanácstalanul néznek maguk elé értetlenül. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek és az olcsó termékeket reklámozó médiák. És sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap. A teljes levél >>


60 ÉVES az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

60 évesMinden embernek vannak jogai. Ez emberi mivoltunk alapja. Ez kötelez mindnyájunkat arra, hogy kiálljunk értük: nemcsak a saját jogainkért, hanem másokéért is. Ez jelenti a nemzetközi összefogás lényegét. Ez az egyetemes, oszthatatlan emberi jogok valódi értelme, hogy megvalósulhassanak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglaltak."

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az emberi jogi mozgalom legfontosabb, leglényegesebb alapelveit fekteti le. Jelentős fejlődést hozott az emberi jogok fejlesztésének területén, hatott azokra a nemzetközi emberi jogi normákra, jogszabályokra és szervezetekre, amelyek oly sokakon segítettek világszerte. Azt akarjuk, hogy minden embert egyaránt megillessen valamennyi, a 60 éve elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett emberi jogi alapelv, illetve azóta létrejött nemzetközi emberi jogi norma és eszköz.1948. december 10-én az ENSZ Közgyűlése kihirdette és elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. A fogalmazók rendkívüli elképzelései és eltökéltsége révén a világon első ízben egy olyan dokumentum jött létre, amely az emberi jogokat mindenkire külön-külön kiterjesztette.

A nyilatkozat jelenleg több mint 360 nyelven olvasható, ez a dokumentum általános érvényű, mindenkire kiterjedő örökség. Számos, a függetlenségét nemrég megszerző állam és friss demokrácia alkotmányának megírásához szolgált alapul.

Forrás: Amnesty International


"ÉHEZTEM..."
Részlet az adhat.hu honlapon megjelent írásból.

2007 karácsonyán"... Nem vizsgáljuk, hogy ki miért került az utcára. Tudjuk, hogy javarészt maguk felelősek az állapotukért. Mi csak az embert nézzük, aki az utcán él, elesett, fázik, éhes, gyakran beteg is" – mondja Trásy Ferenc, a Bokor Hazai Rászorulókért Alapítvány munkatársa.
Állandó helyszínünk a Budapest VIII. kerületében található Baross téri aluljáró kerengője a Keleti pályaudvar szomszéd-ságában. Szándékosan választottunk forgalmas helyet az ételosztás színhelyéül – teszi hozzá Trásy Ferenc. - Amellett, hogy a hajléktalanok könnyen eljuthatnak hozzánk, a médiából ránk zúduló, töméntelen információtól eltompult emberek sokasága ténylegesen szembesül a hosszan kígyózó sorral, az elgyötört, fázó, éhes emberekkel. El kell haladjanak, végig a sor mellett. Sokan most látnak először ennyi hajléktalant egyszerre. Sok elgondolkozó, vagy csodálkozó tekintetet láthatunk a járókelők arcán.Bízunk abban, hogy a szolidaritás, a másokért tenni és áldozni kész akarat egyre tágabb teret kap társadalmunkban, és a szolgálat egyre több formáját találja meg. - Az Alapítvány alapítói, kurátorai és a szeretetszolgálatában résztvevők úgy gondoljuk, hogy - túl a Bokor közösség hármas eszményén, ami az adásban, a szolgálatban és az erőszakmentességben testesül meg, valamint az Alapítványnak az alapító okiratában megfogalmazott szándékán, amely a hazai rászorulók támogatását célozza - vissza kell adni a karácsony valódi értelmét, ezért a leginkább elhagyatottak és rászorultak felé fordulunk. Az ünnepi készülődéseinkben megpróbáljuk egy kicsit vissza fogni a vásárlásokat, és egy kicsit a rászorultak segítéséért gondban lenni. Szeretnénk, ha a ránk áradó karácsonyi örömből egy kicsit tovább sugározhatnánk a kitaszítottaknak. Aki a fent felvázolt munkánkat pénzeszközökkel támogatná, az a kiemelten közhasznú alapítványunkon keresztül teheti azt meg.
A következő számlaszámra fizetheti be hozzájárulását: Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány, K & H Bank, 10200902-32712999-00000000.
Kérjük, átutalásával megjegyzésként küldje el a "karácsony" szót, és amennyiben adóigazolást kér, akkor címét és adószámát is.
Sokan azt mondják, ez a néhány nap, amikor több asztalról is kapnak némi elemózsiát, csepp a tengerben, igazából nem old meg semmit. Tisztában vagyunk vele – fogalmaz Trásy Ferenc. - Nem kergetünk ábrándokat, nem gondoljuk, hogy megváltoztathatjuk a hajléktalanok helyzetét, akár csak egy kis időre is. Mindenki annyit segít a körülötte élőkön, amennyire az erejéből futja. Nekünk ennyire futja. Akkor hitünk szerint, ennyit kell megtennünk. "

Forrás és a teljes cikk: http://adhat.hu


NEMADOMFEL!
Böjte Csaba atya levelének kíséretében adjuk közre ezt a felhívást és meghívást, amelyet a Nem adom fel Alapítvány tett közzé, a Magyarországon élő fogyatékos emberek képviseletében. Egyedülálló kezdeményezéseként a fogyatékos emberekből álló Nemadomfel Együttes, híres zenészek vendégjátékával koncertet ad 2008. november 14-én az Arénában az Erdélyben élő magyar árva gyermekek megsegítésére. A koncert teljes bevétele Böjte Csaba ferences szerzetes által nevelt gyermekeket segíti.
A koncertről minden tudnivaló megtalálhatóa www.jobbvelunkavilag.hu honlapon.

Segítsünk együtt!

Böjte Csaba levele >>


NEMZETI katolikus–zsidó találkozó Budapesten
„Vallás és polgári társadalom ma”
A Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa és több nemzetközi zsidó szervezet immár 20. alkalommal rendez katolikus–zsidó találkozót, ezúttal Budapesten, november 9. és 12. között.
Forrás és további részletek: Magyar Kurír


HÍVOM a családokat! – 2008. november
Mindenkinek – egyénnek és családnak egyaránt – szüksége van ételre, italra, lakásra, ruházatra, az élet minősége azonban nem az anyagi javak bőségétől függ. A boldog család egyszerűségre törekszik és figyel arra, hogy a többi családnak is jusson a mindennapi kenyérből. A családok szolidáris közössége hozzájárul az életminőség növekedéséhez.
Beszélgessünk ebben a hónapban a következő szentírási szakaszról: Kiv 16, 2-30 és Zsolt, 34/33, 9-11
Folytatás a Magyar Kurír honlapján...


BÖJTE Csaba őszi levele
Böjte CSaba

Kedves Testvérek!

Itt van az ősz, hóharmat tarolja le a virágokat, a leveleket a fákról. Október a levert forradalmak, népünk szenvedéseinek az ideje is. És alattomosan körülöttünk kígyózik ez a gazdasági válság, melynek méreteit, és a mi kis életünkre való hatásait még nem is látjuk pontosan.
Folytatás>>


MÉCS Napok
Gabriel Calvo atya programsorozatát ajánljuk fiatalok, fiatal párok, házas-párok, egyéni résztvevők, családok, valamint papok, szerzetesek szá-mára.
(A MÉCS Napok tanúságtételekből, elmélkedésből, beszélgetésből, imádságból álló, kétnapos lelki programok.)
Részletek a Mécs Napok honlapján >>


BÉKETALÁLKOZÓ Cipruson
2008. november 16. és 18. között Cipruson rendezi meg nemzetközi imatalálkozóját a békéért a Szent Egyed Közösség.
A rendezvény mottója: „A béke civilizációja – vallások és kultúrák párbe-széde”.
Forrás és további információ: Magyar Kurír


A "SPE SALVI" kezdetű enciklika magyarul
XVI. Benedek pápa második, „Spe salvi” kezdetű encikliája már magyarul is olvasható a Vatikán honlapján. A Szentatya a keresztény reményről szóló körlevelét a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden világi hívőnek címezte.
[„Spe salvi facti sumus” – reményre vagyunk megváltva, mondja Pál a rómaiaknak és nekünk (Róm 8,24). ...]
A „Spe salvi”magyarul (a Vatican honlapján) >>


GYERMEKSZEGÉNYSÉG Európában
Az Európai Bizottság 2008. február 25-én közzétett jelentése szerint kontinensünkön több mint 78 millió ember él szegénységben, köztük 19 millió kiskorú, vagyis Európában minden ötödik gyermek.
A szegénység hátterében több tényező áll – olvasható a szociális védelemről írt jelentésben –, például a szülők munkanélkülisége vagy a nem elegendő fizetés. A helyzet Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában és Olaszországban a leg­aggasztóbb – írja a SIR.
A gyermekszegénység felszámolásáért elsősorban az iskoláztatás terén kell síkra szállni: ha biztosítani akarjuk az esélyegyenlőséget, a tár­sadalom- és oktatáspolitikának magában kell foglalnia azt a célkitűzést, hogy minden gyermek jobb teljesítményt érjen el az iskolában.
Forrás: Magyar Kurír


BULÁNYI György
Bulányi György önéletírását folytatásos részletekben (pdf formátumban) közöljük honlapunkon. Az elsõ rész ("E fiúból pap lesz, akárki meglássa") kilenc fejezete, a második rész ("Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni") fejezete után megkezdtük a harmadik rész ("Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...!") publikálását.
Tovább >>


 

Archív elmélkedések Archívum 2020 decemberétől

Archív elmélkedések Archívum 2014 decemberétől 2020 novemberéig