Bokor közösség
Archív mozaikok

Archív mozaikok


BOKOR ADVENT 2014

"Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk." (Pilinszky János)

A csend ereje megsokszorozódik az együttlétünkben, ezért
    - ha szeretnéd méltó készülődéssel várni Jézus születésének ünnepét,
    - ha vágysz egy nyugodt, csendes órára a mindennapok rohanásában,
    - ha szüksége van a lelkednek töltődésre,
    - ha szívesen merítkezel egy fiatal közösség által hozott lelki tartalmakból,
    - ha csak szeretnél együtt lenni velünk,
Adventszeretettel várunk a Bokorportán az alábbi időpontokban:
    december 4.   19:00 h
    december 10. 20:05 h
    december 16. 19 00 h
    december 22. 20:05 h
(Kérjük a pontos, nem kerek órakezdés betartását is!)

További információ, érdeklődés: bokorportal@bokorportal.hu


LELKIGYAKORLATOS elmélkedések
A VI. régió lelkigyakorlatán Schanda Beáta tartott elmélkedés-sorozatot a Maslow-piramis alapján.
Az elmélkedsések olvashatók portálunkon. >>


GYÁSZHíR

Tarnai Imre, a Bokor közösség megbecsült és hűséges tagja, Nagyoroszi plébánosa 2014. október 27-én az Örök Hazába költözött.
Temetése 2014. november 5-én, szerdán 10 órakor lesz Nagyorosziban.

***

Reményik Sándor: BÉKE

Cserta Gábor előadásában >>

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

***

"Az élet elmúlik és nem marad belõle más, mint a szeretetünk Isten és embertársaink iránt." (P. Didion)

Imre bácsi életútja >>
(- a gyémántmiséjén 2012-ben bemutatott prezentáció)


RÖVID hírek
CSUMA: Összeesküvõk CSUMA (volt kamasz) tábora 2014. július 27-én vasárnaptól, július 31. csütörtök délutánig tart Bakonykoppányban. A 13 és 19 év közötti fiatalok július 7-ig jelenkezhetnek a sátortáborba (idõsebbek segítõnek) Áts Andrásnál.
BNT:
A Bokor Nagytábort 2014. augusztus 7–10. között tartjuk.
KVT: Az õszi Közösségvezetõi Tanácskozás 2014. november 22-én lesz.


BIZS
Az idei Bokor Ifjúsági Zsinat (BIZS) 2014. április 25-27-én volt Székesfehérváron.
Beszámoló >>


BULÁNYI Györgyre emlékezünk

2014. június 8-án, pünkösdvasárnap délután 17 órakor szentmise keretében emlékezünk meg halálának 4. évfordulóján Bulányi György (1919. január 9.- 2010. június 6.) piarista tanárról, a Bokor közösség alapítójáról.
Minden érdeklõdõ barátot szeretettel várunk a budapesti piarista kápolnában (1052 Bp., Piarista u.1.).


LÉLEKVÁRÓ elmélkedések
Közösségünk idén is sok-sok testvér gondolatait fûzte csokorba az ország különbözõ tájairól.
A napi elmélkedések hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvashatónk portálunkon is: Lélekváró elmélkedések 2014 >>


Dr. SZABÓ Márta gyermekorvos
életének 87. évében, 2014. április 7-én 00.40-kor otthonában hazatért a Teremtõhöz.

Márta néni búcsúztatása 2014. május 5-én 16 órakor lesz a Duna-parti piarista kápolnában (Pesti Barnabás u. 1.).

Márta néni 80. születésnapját 2007. április 21-én szentmise keretében ünnepelte a Bokor.
Bulányi György prédikációjára és Merza József laudációjára az alábbi gondolatokkal válaszolt akkor:
"Én, az öreg arra biztatlak benneteket, hogy ne féljetek a változástól és a változni tudástól. Nem eszményeink, hanem magunk változtatására gondolok. Ennek érdekében ki-ki a maga módján próbálja felfedezni az akadályt, mely elválaszt Isten Lelkétõl, hogy alkalmassá tegyük magunkat Országa építésére."


KOLLÁR Lajos
Kollár Lajos 2014. március 16-án, 72 éves korában az Örök Hazába költözött.
A szív embere volt: ahogyan csak tudott, mindenkinek segített. Kis-Duna-parti otthonát sok Bokor-találkozó számára rendelkezésre bocsájtotta. Rajongva szerette négy gyermekét és hét unokáját. Híres volt horgásztudományáról és nem kevésbé az ízletes halászlé fõzésérõl. Lajos hazatért Teremtõjéhez, hogy onnan is segítségünkre legyen. Temetése március 18-án volt a szigetszentmiklósi temetõben.
(Mlecsenkov Angel)


MEGEMLÉKEZÉS Dombi Feri bácsiról

2014. április 27-én 11 órakor kezdõdõen Inárcson megemlékezünk Dombi Feri bácsiról, halálának tizedik évfordulója alkalmából.
Helyszín: Zrumeczky Mûvelõdési Ház, Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 94.
Erre a megemlékezésre szeretettel várunk mindenkit, aki szerett õt!
A szervezõk elõzetes jelentkezést várnak azoktól, akik szeretnének ezen a találkozón saját szavaikkal megemlékezni Feri bácsiról.


5. STÁCIÓ
"Egy arra elmenõ embert, bizonyos Cirénei Simont, Rufusz és Alexander atyját, ki a mezõrõl jött, rákényszerítették, hogy a keresztjét vigye" - olvassuk Márk evangéliumában.
A katonák elõtt nyilvánvalóvá vált, megkínzott, egy napja nem evett és teljesen legyengült Jézus nem tudja felvinni a keresztet és ott fog összeesni az úton. Sietni is kellett. A katonák körbenéztek. A jól megtermett, erõs vállú arra járó férfi éppen kapóra jött. Kényszeríteni a fegyverek és a hatalom birtokában egyszerû történet. Odaráncigálták Jézus mellé, hogy vegye át a keresztet. A Cirénei megértette a helyzetet, Jézus mögé állt és aláfeszült a gerendának. Megemelte. Jézus érezte, hogy a
teher lemegy a válláról. [.... folytatás]

Garay András: 5. stáció Cirénei Simon


NAGYPÉNTEK
Imádkozzunk együtt Halásztelken 2014. április 18-án!
A nagypénteki liturgia este 6 órakor kezdődik, melyen a helyi kórus énekli a Passiót. Utána (fél nyolctól) együtt maradunk, és családias légkörben közösen imádkozunk, énekelünk még kb. két órát.
Szeretettel várnak mindenkit Halásztelken, az Árpádházi Szent Erzsébetről elnevezett templomban (Halásztelek, Kisgyár u. 44.)
Mottó: "Isten iránti vágyakozás nélkül kereszténységünk szürke hagyománytiszteletté silányul."


HAMVAZÓSZERDA

Idén 2014. március 5-ére esik hamvazószerda, ekkor veszi kezdetét a húsvétot megelõzõ negyvennapos böjt.
Hamvazószerdán és a rákövetkezõ vasárnapon a hívek homlokát az elõzõ év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következõket mondja: "Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!" Újabban így is figyelmeztethet: "Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az evangéliumban!" A hamu jelképezi az elmúlást.
A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késõ délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elõ: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idõsebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.
A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely jelképezi a liturgiában a bûnbánatot. Ugyancsak a bûnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejezõdése; a templomot ez idõszakban nem díszíti virág. Az egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötõdõ szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezetõ úton.
(Forrás: Magyar Kurír)

Közösségünk idén is sok-sok testvér gondolatait fûzte csokorba az ország különbözõ tájairól, s hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig heti frissítéssel tesszük közzé "Lélekváró elmélkedéseket".


"MIKLÓS mise"

A Szent Egyed közösség sok-sok éve törõdik heti szinten a pécsi hajléktalanokkal. Szolgálatuknak egyik ünnepi alkalma az évente megrendezésre kerülõ, úgy nevezett "Miklós mise". Ezúttal 110 meghívót osztottak ki személyesen a zömében utcán élõ (vagy nagyon szegény) testvéreknek. Közülük kb. nyolcvanan el is fogadták a meghívást. Ebben az esztendõben a Gyurgyóka Bokor közösségbõl is besegítettek nyolcan a szolgálatba.
Köszeginé Melinda híradása >>


BOKORÜNNEP 2014.

2014. február 15-én ismét Budapesten rendeztük meg a Bokorünnepet.

A szervezõk nevében Bajnokné Kiss Gyöngyvér készített képes összefoglalót.
A Duna-parti piarista kápolnában tartott misén Szegheõ József prédikált.
A találkozón Benyhe Bernát elõadását (Bokor - állam - egyház) hallhatták a jelenlévõk.
A fényképalbum elérhetõségét kérésre elküldjük (bokorportal@bokorportal.hu).


GYÁSZHÍR
Barna Tamásné
sz. Ruszák Anna 2014. január 25-én, életének 79. évében, az idősotthon ápolószobájában, szentségekkel megerősödve, megbékélt lélekkel adta vissza lelkét Menyei Atyjának.
Temetése 2014. február 28-án 10:30 órakor lesz a Farkasréti temetőben, a hálaadó szentmisét 12:00 órakor tartjuk a Piarista kápolnában (Budapest, V. ker. Piarista u. 1.).
Gyászjelentés >>

"Nagy ajándékot jelentett számunkra Annuska. Azt szokták mondani az öregségről, hogy nem lesz más az ember, csak sokkal jobban fog hasonlítani igazi énjéhez, ahhoz, ami belűről meghatározta, ami motiválta, és persze ahhoz is, amit addig - még fiatalon - ügyesen el tudott titkolni. Sajnos általában ez utóbbi (nem kívánatos) jellemzők jutnak a felszínre a leggyakrabban. Mert az ember teljesítőképessége, tűrőképessége, egyre csak fogy, belefárad, elengedi önmagát, és személyiségének árny-oldala válik dominálóvá. Hála Istennek ez nem természetszerű!
Erre adott példát nekünk Annuska. Van kigyógyulás önmagunkból! Lehet még nyolcvan felé közeledve is megújulni. Lehet az ember a csökkenő életerő ellenére is nagyobb teljesítményekre képes. Nagy bíztatást jelentett ez mindannyiunk számára! Hálát adunk Annuskáért!
"
Barna közössége nevében is: Bóta Tibor és Mónika

EVANGÉLIUM: Jn 1, 29-34.
Van remény! Hallottátok. Egy közel százéves öregember Patmosz szigetén végiggondolja az életének eseményeit és írogat. Egy Bárányról, aki elveszi a világ bűneit. Meg egy keresztségről, amely megváltoztatja a világot. Én meg azon gondolkodom, hogy miként jutott ide ez a jó ember, aki találkozott azzal a hús-vér emberrel, aki valóban új életet és új világot hirdetett. Hogyan juthatott ide az egykor volt legfiatalabb tanú, aki ráadásul a Mester "szeretett tanítványának" nevezte magát?!" (Kovács László elmélkedése 2014. január 19-én.)
[folytatás >>]


VÍZKERESZT

Girolamo da Santacroce: HáromkirályokKüldetés
A "napkeleti bölcsek" története csodálatos és mindmáig hatással bíró történet.
Mondanivalójának sokfélesége, népmesei elemekkel színezett közérthetősége méltán tette népszerűvé a magyar szentelményi gyakorlatban is, az ekkor szokásos házszentelésekben.
Királyok, csillagászok, mágusok? Üstökösök, meteorok, csillagászati együttállások? Nevek, indítékok, bőrszínek? Megihletett művészek, kutató csillagászok, történeti hitelességet bizonygató teológusok színezik, elemzik ezt a szép történetet. Mi most jobbá levésünk érdekében és jézusi tájékozódásunk alapján elmélkedjünk. Tegyük ezt annak jegyében, amit Albertus Magnus írt: "A fejlődés a hívő növekedése a hitben, nem pedig a hité a hívőben." (Király Ignácz)
[folytatás >>]


ÚJÉV - 2014. január 1.

Pásztorokként, Máriákként ebben a világban...
Tegnap a múltba tekinthettünk, mérlegre téve az elmúlt évünket. Ma a jövőbe tekinthetünk. Álmodozó ködösítés helyett a realitásokra épülő vágyak, tervek, álmok ideje ez. A liturgia Máriát állítja a hívők elé, az édesanyát, a figyelő és gondolkodó asszonyt, aki teszi a dolgát, és keresi az összefüggéseket családja és a külvilág között. Akkor is és ma is kihívásokkal teli az emberi élet. Ezekre adott válaszaink mutatják, hogy hol tart az Istennek tetszeni akaró fejlődésünk. (Király Ignácz)
[folytatás >>]


KARÁCSONY 2013

Kovács László: Treuga Dei
"A karácsonyi evangélium (örömhír) szerint a mi Messiásunk érkezését angyalok hirdették, dicséretet mondva az Istennek, békességet hirdetve a jóakaratú embereknek.
A mi Messiásunk befogadói az egyszerű pásztorok és Messiást kereső bölcsek. (Nem királyok!)
A mi Messiásunk olyan világba érkezett, amilyen azóta is a világ, ahol Augusztus császár, Heródes király és csatlósai élnek is uralkodnak.
Mit hoztál Te Jézus-Messiás nekünk? Mit hoztál - nemcsak szimbolikusan, de valóságosan?" [folytatás...]


ADVENT második vasárnapja - karácsonyi karitász
2013. december 8-án, a Duna-parti piarista kápolnában szentmise keretében imádkoztunk, hogy legyen erőnk a nagyszabású karitászakció folytatásához, legyen elég ajándékozó szeretetünk.

A mise bevezetőjében az alábbi Nelson Mandela-idézetet választotta lelkiismeretvizsgálatra Szegheő József SP.:

"Legnagyobb félelmünk nem az, hogy hiányosságaink vannak. Legnagyobb félelmünk nem is szörnyű nagy hatalmunkból fakad. Legtöbbször a világosságunktól, és nem a sötétségünktől félünk.
Azt kérded magadtól: ki vagyok én, hogy ragyogónak, rendkívül vonzónak, tehetségesnek és hatalmasnak kellene lennem?
De tulajdonképpen miért is ne? Hiszen Isten gyermeke vagy. Ha lealacsonyítod magad, mit sem használ a világnak. Nem jó, ha ezt teszed, mert akkor a körülötted lévők elbizonytalanodnak.
Mi arra születtünk, hogy Isten bennünk lévő világosságát szerteárasszuk. Ez nemcsak néhányunkban, hanem mindannyiunkban ott rejlik. Ha engedjük, hogy fényünk ragyogjon, akkor öntudatlanul másokat is arra indítunk, hogy ők is ezt tegyék.
Ha saját félelmünktől megszabadultunk, akkor a jelenlétünk automatikusan megszabadít másokat is."
[Nelson Mandela: Üdvözlő beszéd, 1994.]

A prédikációt Tagyik Zsolt mondta (letölthető). >>

A mise végén Bajnokné Benyhe Judit adott hálát Jézus köztünk létéért, és hogy segít bennünket, a BOKROT, hogy elég ajándékozó szeretetünk legyen...

Istenem!
Méltatlan emberként állok itt, hogy hálát adjak Neked - most nemcsak ezért a szentmiséért, hanem az elmúlt néhány hétben átélt lelkes szervezésért és terveink folyamatos megvalósításáért. A Bokorközösségek tagjai - többnyire maguk is szerényen élő nagycsaládosok - látván a köztünk, körülöttünk élő rengeteg rászorulót, azt keresték, hogyan segíthetnének legalább egy kicsit, legalább azokon, akiket el tudnak érni.
Tudjuk, hogy kérni nehéz, néha ismerőstől még nehezebb, mint ismeretlentől. Sokszor érzi az ember, amit Nagy László énekelt meg gyönyörűen versében: "nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem."
- így született meg egy olyan hosszan tartó örömet adó ajándék ötlet, ami praktikus, időt és energiát, emberi erőt is ad a megajándékozottnak;
- így született egy olyan akció, melyben közösségünk össze tudott fogni;
- egy olyan akció melyben a szervezéssel is egymásra voltunk utalva, egymás segítségére volt szükségünk;
- a segítők is és a megsegítettek is megtapasztalhatták, hogy van segítő, van önzetlen szeretet
- ezért aztán megtapasztalhattuk, hogy Isten nem hagy el bennünket, szeretete a körülöttünk élő embereken keresztül elér bennünket;
- megtapasztalhattuk, hogy Isten szeretetének munkásai lehettünk, aktív meghosszabbításai áldást osztó kezének;
- megtapasztalhattuk, hogy jó érzés adni, mert ezáltal a mi szívünk is gazdagszik;
- megtapasztalhattuk, hogy nem könnyű szemtől szemben állni a megajándékozottal;
- érezhettük, hogy elfogadni sem könnyű;
- tapasztalhattuk, hogy más közösségekből is mellénk álltak, ajánlottak pénzt, eszközt, fuvart. Így, ha kicsiben is, de megvalósulhatott sokféle jóakaratú ember összefogása.
Reméljük, hogy az adakozás élménye újabb, és újabb adakozást szül! Reméljük, hogy a most megajándékozottakat is adakozásra sarkallja!
Istenem! A Föld sorsa azon múlik, hogy sikerül-e a jóakaratú emberek számát megsokszorozni! Segíts nekünk meg nem szűnően ezen munkálkodni!
Amen!


MŰHELYKONFERENCIA
2013. december 9-én (hétfőn) "Katolicizmus Magyarországon a II. vatikáni zsinat korában" címmel műhelykonferenciát rendez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja az egyetem Hittudományi Karán.
A 14 órakor kezdődő konferencia egyik felkért előadója Benyhe Bernát, aki 16.40-kor tart előadást a Bokor, a pártállam és az egyház kapcsolatáról írt, tavaly megvédett történelem szakos szakdolgozatát ismertetve.

Helyszín:
PPKE HITTUDOMÁNYI KAR
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
I. emelet, 125. terem (1. sz. előadó)

A konferencia részletes programja >>


EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által irányított iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának!
Tavaly először érkeztek tőlük terjesztésre gyönyörű karácsonyi lapok.
Cedric Prakash megköszönte az elmúlt év adományait, és ismét küldött levélképeket, hogy az eladásukból befolyt összeggel – és esetleg további adományokkal – támogassuk munkájukat a jövőben is.

A gyerekek által festett karácsonyi képek jellemzői:

préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez "adománygyűjtő termék": a saját lehetőségeikkel ők is hozzá-járulnak a költségeik előteremtéséhez, ha a karácsonyi ajándék-vásárlásunkat az ő "standjukon" bonyolítjuk!

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül!

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) vagy telefonon (06 30 280 7139) juttassa el a "rendelést"; az
"adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít –az év bármely szakában –a Harmadik Világ Alapítvány.
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: "Prakashnak Indiába"


BÚCSÚ Gyombolai Évától

Gyombolainé Mártonné ÉvaGyombolai Mártonné (Mojzes Éva) 2013. november 17-én, életének 77. évében az Örök Hazába költözött.
Éva (néni) a Bokor nagy Öregjei közé tartozik, tiszta és tiszteletre méltó életet élt. Akik ismerték tudják, hogy saját magát mindig háttérbe szorítva segített a környezetében élőknek éppúgy, mint a távoli rászorulóknak, mindig "a másik" érdekét nézte. Élete végéig hűséges volt: férjéhez-családjához-barátaihoz-közösségeihez-Bokorhoz-Egyházhoz-rászorulókhoz.
Hamvainak nyugalomba helyezése és az életéért hálaadó szentmise 2013. november 30-án a váci Fehérek templomában volt. A zsúfolásig megtelt templomban sokan köszöntük meg, hogy ismerhettük, barátunknak tudhattuk, tanulhattunk tőle.
Elkötelezett, odaadó, hitében állhatatos élete mindannyiunk számára világító példa - most és mindörökké.

A Bokor nevében Tarnai Imre búcsúztatta testvérünket:
"Amikor Éva és Marci testvéreink egymásra találtak, dinasztiát alapítottak. Se vége, se hossza azok sorának, akik nekik köszönhetik az életüket. [...] Nekünk most egy ideig rossz lesz, hogy nélkülöznünk kell Éva kedves közelségét. Kérjük őt, imádkozzék értünk, ittmaradottakért: tudjuk őhozzá hasonlóan intézni itteni életünket, hogy elérkezhessék számunkra is a boldogító találkozás napja Apácskánkkal, ővele és többi testvérünkkel."
[A búcsúztató teljes szövege...]

A család és a váci barátok, ismerősök nevében Hugyecz János (Janó) atya köszönt el. A nyolc boldogságról szóló evangéliumot választotta a szentmisére, hogy ennek segítségével mondja el: "Éva engedte, hogy Isten boldoggá tegye őt, mégpedig úgy, hogy ő is mindig fontosnak tartotta a környezetében élők boldogságát."
Búcsúzóul Gyombolai Marci bácsi versét olvasta fel a particéduláról:

    Hazatért egy drága, tiszta lélek
    Oltalmazó, küldő Istenéhez
    Egy szerető Feleség, anya
    Istenről szólt tette és szava

    Mint két lábon járó szeretet
    Úgy őrködjél életünk felett,
    Szent erődet kölcsönözve nékünk
    Míg Istenhez, s hozzád hazatérünk

[A búcsúztató teljes szövege...]

Emlékét szívünkben megőrizzük!


ÖSZI KVT
A Bokor közösségvezetői és képviselői 2013. november 9-én tartották őszi tanácskozásukat a 2013/2014. munkaév mottójának ("Újuljatok meg gondolkodástok szellemében...!" Ef. 4,23) és az év kérdésének ("A jézusi radikalitás, vagy a 'szalonkereszténység' a célunk?") szellemében.

KVT - 2013. őszAz egész napos találkozó kezdetén elhangzó ráhangoló elmélkedés után a KV tagjai (régiófelelősök) a Közös Dolgaink (KD) témaköreiben kérdéseket felvető rövid hívószövegeket adtak elő, melyet munkacsoportos megbeszélés követett.


A megújulást szolgáló átfogó témák a következők voltak:

- Önértelmezés - megújulás a bázisról, prófétai szerep a mai világban
- Struktúra - fiataljaink lehetséges kapcsolódásai a Bokorban
- Lelkigyakorlatok egyéni és közösségi életünk megújulásáért
- Szellemi termékeink
- Karitász - a közösségépítés eszköze
- Jeles napok szerepe a Bokor életében
- Csoportközi kapcsolatok
- Külső kapcsolatok - más közösségek, mozgalmak, intézmények
- Közélet - jelszerep betöltése a társadalomban

A tanácskozás a kiscsoportos megbeszélések összegzésével, majd a Bokorhimnusz eléneklésével zárult.


NYÍLT levél a hajléktalanokért

A BOKOR Közösség képviseletének nyílt levele Dr. Áder János köztársasági elnöknek:

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A hajléktalanokkal kapcsolatos új törvényi szabályozás mély megdöbbenést váltott ki közösségeink tagjaiból. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos új törvényi szabályozás ugyanúgy tartalmaz embertelen elemeket, amint az előző, e kérdést szabályozó törvény is: összességében nem szolgálja a társadalom, és főleg nem hajléktalan embertársaink ügyét.
A Jézustól megismert morál szerint a bármilyen okból elesett vagy lecsúszott, társadalom peremére sodródott ember éppúgy Isten képmása, mint minden ember. Jézus példamutatóan, élete kockáztatásával, a vallási és világi hatalmasságokkal szembeni konfliktusok vállalásával is, egyértelmű elköteleződéssel foglalt állást: személyes és tevékeny szeretettel szolgálta az elesetteket. Számunkra e kérdés megközelítésében a jézusi mérce az etalon.

Kérjük Elnök urat, ne írja alá, hanem küldje vissza a törvény-hozók asztalára átdolgozásra a "Szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosítását"!

Közösségünk katalizátora kíván lenni e folyamatnak és a kérdésben társadalmi összefogás szükségességét hirdeti. Az emberi humánum világnézeti és pártpolitikai nézeteinktől függetlenül azt követeli mindnyájunktól, hogy keressük e társadalmi probléma megoldásának közös nevezőjét.
A probléma lényegét abban látjuk, hogy a hajléktalanság társadalmi okainak megszüntetése helyett a legújabb szabályozás lehetővé teszi a hajléktalan személyek erőszakos módszerekkel való kiszorítását az utcákról és terekről. Diszkrimináló törvények helyett legyünk emberek az embertelenségben, találjunk humánus és integráló megoldásokat! Személyes szeretettel forduljunk feléjük és karoljuk fel az elesett embert! Emeljük fel újra a fejét! Adjuk vissza önbecsülésüket!

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Arra kérjük Önt, hogy személyes tekintélyével szólítsa fel a magyar Parlament választott képviselőit, hogy döntésüket bírálják felül, és az illetékes szakmai szervezetek tényleges bevonásával olyan új törvényi szabályozást alkossanak, amely az egész társadalom érdekeit szolgálja! Legyen ez egy pártpolitikán felülemelkedő megoldáskeresés!
Így, erőfeszítéseinket összeadva és megsokszorozva lehet csak esélyünk egy olyan társadalmi konszenzus megteremtésére a kérdésben, amelyhez a lehető legtöbb magyar állampolgár tevőleges összefogását elérhetjük. Közösségeink szociális szférában dolgozó szakemberei felajánlják együttműködésüket minden olyan szakmai tanácskozáson, amelyek a hajléktalan embertársaink helyzetének megoldására komplexen keresik a választ.

Budapest, 2013. október 13.

a BOKOR Közösség Képviseletének (KV) nevében:

Csizovszki Sándor      
társadalmi ügyek koordinátora

Elérhetőség:
Csizovszki Sándor
Levelezési cím: 9423 Ágfalva, Fenyő utca 24.
Telefon: 06/30-351-7664
E-mail: scsizovszki@gmail.com

A Bokor közösség szociális ügyek munkacsoportja 10 pontba gyűjtötte össze azokat a szakmai elveket, amelyek mentén elfogadható a hajléktan személyek ügyének kezelése.

A nyílt levél aláírással támogató a peticiok.com weboldalon >>.


DIAKÓNUST szenteltek Nőtincsen

Miklovicz László - diakónussá szenteléseBeer Miklós váci megyéspüspök 2013. október 12-én Nőtincsen diakónussá szentelte Miklovicz László akolitust, a helyi egyházközség világi elnökét.
A szentmisén Tarnai Imre esperes, nagyoroszi plébános és a nőtincsi hívek mellett jelen voltak a Bokor közösség tagjai, a váci szeminaristák, valamint az esperesi kerület néhány papja.

Fényképgaléria (Fotó:Verőcei Gábor)

Forrás: Váci Egyházmegye/Magyar Kurír


"LÉGY felelős értem!"
2012-ben Pécsett átvett a katolikus egyház egy városszéli kis iskolát, ahová kizárólag a telepi cigány gyerekek járnak. Sikerült minden osztálynak egy testvér-közösséget szerezni.

A gyerekek és a közösség három tagja
A Gyurgyóka Bokor-közösség a jelenleg második osztályos 10 kisgyerekkel barátkozik indulás óta, s a tervek szerint kíséri sorsukat hosszú távon figyelemmel és tőle telhető segítséggel.


A gyerekek és a közösség
három tagja


BOKOR Nagytábor 2013. Tokaj

A táborszervezők nevében Balogh László készített rövid összefoglalót az idei BNT-ről, Trásy Éva pedig a résztvevő szemével írt beszámolót az eseményekről, élményeiről.

BNT összefoglaló 2013 >>


A táborban készült fényképek (Csontos Barna és Rauscher Attila) >>

Orbán Ádám fotói >>

Előadás:
Szeibert András: A Háló Közösség missziója a Kárpát-medencében


GYÁSZHÍR

Gyombolai Éva Megrendülten értesültünk, hogy Gyombolai Mártonné Éva, mindenki által szeretett és tisztelt testvérünk, 2013. november 16-ról 17-ére virradóan, életének 77. évében az Örök Hazába költözött.
Elkötelezett, odaadó, hitében állhatatos élete mindannyiunk számára világító példa - most és mindörökké.

Életéért hálaadó szentmise, majd hamvainak nyugalomba helyezése 2013. november 30-án 15 órakor lesz a váci Fehérek templomában.
Gyászjelentés >>


MAROKNYI fény
2013. október 11-én 18 órakor kezdődik Habos László Maroknyi fény című költői estje.
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
Habos László beszélgetőpartnere Somfai István lesz.
Közreműködnek: a Törökbálinti Bálint Márton Általános és Középiskola énekkara (vez.: Kiss Gabriella), valamint az IRKA-tagok.
Az érdi Irodalomkedvelők klubja szeretettel hívja az érdeklődőket a rendezvényre!

Szent kéz

Majd tű kell meg
cérna
s ezüstzsinór
és kéz.
Az a szent kéz,
amely
összefércel
éjjelt
s nappalt egybe,
örök
végtelenbe,
s idő,
hogy megvarrja egyszer
szétfeslett életem.


REQUIESCAT in pace!
Halápi Sándorné Bulányi Líva 2013. szeptember 18-án, 88 éves korában hazatért.
Temetése 2013. október 1-jén 11.15-kor lesz az Új Köztemető 6. számú ravatali termében (X. ker. Kozma u. 8-10.).
Requiescat in pace!

Gyászjelentés


"SZELÍDSÉG utca - Béke tér" - demonstráció
a biofegyverek és azok bevetésének fegyveres megtorlása és minden erőszak ellen

Időpont: 2013. szeptember 5., csütörtök 18:00 - 20:00

Gyülekező: Budapest V. kerület, Honvéd tér
Befejezés: 0 km kő (Clark Ádám tér)

A demonstráció szervezője - Botlik Bence, a Bokor közösség tagja - az alábbi felhívást tette közzé:

FELHÍVÁS

Mi az Életre mondunk "igen"-t! Hiszünk a szeretetben, az ölelésben, a közösségben, a családban, a gyermekben, a békében. Nem hiszünk a fegyverekben, nem hiszünk a gyűlöletben, nem hiszünk a visszaütésben, nem hiszünk az erőszakban. Valljuk, hogy jobb elviselnem mások erőszakosságát, mintsem, hogy én bántsak másokat. Hitet teszünk amellett, hogy csak szelídséggel és szeretettel lehet jó megoldásra eljutnii.

Egyszerű, civil emberként úgy gondoljuk, hogy 2000 év után sem értették meg sokan, hogy mit jelent a "Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért!" Úgy gondoljuk, hogy sokan nem hiszik el azt sem, hogy "Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet!"

Előttünk járóknak tekintjük Jézus Krisztust, Gandhit, Martin Luther Kinget, Albert Schweitzert és még nagyon sokakat, például azokat, akik inkább életüket adták, mert nem fogtak fegyvert, börtönben voltak, mert nem fogtak fegyvert ...

A meghirdetett cím "Szelídség utca - Béke tér" azt fejezi ki, hogy legszívesebben ezt az utat járnánk ma be. De nincs "Szelídség utca" (szerencsére Gyűlölet utca sincs, ellenben van Harcos utca Budapesten, Szegeden és Jászberényben is).
Béke tér, Béke utca sok van és remélem, hogy egyszer oda is elmegyünk majd. Ma mégis a Honvéd térről megyünk a Szabadság téren át a 0 km kőhöz. Ezek is jelképek.

Minden erőszakot ellenzünk, érjen az szíriait vagy amerikait, zsidót vagy magyart, románt vagy németet, cigányt vagy négert, muzulmánt vagy keresztényt, liberálist vagy konzervatívot ... MINDEN erőszakot ellenzünk és a SZELÍD, párbeszéden alapuló megoldásokra hívunk újfent fel!

A szervezőnek megfelelő számú rendezőről kell gondoskodnia, ezért a részvételi szándék jelzését a pax.botlik@gmail.com e-mail címen várja Botlik Bence.


LELKIGYAKORLATOS előadások
Az idei lelkigyakorlatok izgalmas, továbbgondolásra alkalmas előadásai folyamatosan jelennek meg portálunk Előadások rovatában.
Már elérhető:
Kovács László: Emóciós hit és zsigeri politika
Bajnokné Vincze Orsolya: Az anyaszerep változásai - Miben más ma szülőnek lenni?
Csertáné Bohn Judit: Üres fészek szindróma


MISSZIÓ
Egy "magyar" kollégium története (Egy magyar misszionárius a nyomorgó perui indiánok között) címmel tart Finta Lajos atya beszámolót 2013. június 25-én, kedden 17 órakor a Budapesti Piarista Gimnázium Zenetermében (1052 Budapest Pesti Barnabás u. 1. II. emelet).
Finta Lajos missziós papként Peruban szolgál, az őserdők mélyén (Oventeni környékén), ahol előtte sok évig nem volt állandó lelkipásztor.
Néhány évvel ezelőtt magyarországi látogatásakor készítettünk munkájáról egy rövid összefoglalót.

Missziós tevékenységét a Bokor közösség is támogatja a Harmadik Világ Alapítványon keresztül, így nagy érdeklődéssel várjuk beszámolóját.


A 2. RÉGIÓ majálisa

"A reggeli és délelőtti eső nem vette el a kedvünket az együttléttől, 9 órától gyülekeztünk a törökbálinti plébánián. [...]"

A találkozóról Kecskés-Vincze Eszter készített képes beszámolót. >>


EMLÉKEZÉS Gyurka bácsira

Bulányi Györgyre emlékező szentmise2013. június 9-én, vasárnap délután a Duna-parti piarista kápolnában emlékezett meg a Bokor közösség Bulányi Györgyről, aki 3 éve távozott közülünk.
A találkozó misével kezdődött, amelyet Szegheő József SP celebrált. Bajnok Dániel emlékezett meg Gyurka bácsiról, ezt követően a Gyökér közösség tagjai különböző hangsúlytevéssel adtak hálát a Bokor alapítójának életművéért.
A misét követően kötetlen baráti beszélgetés keretében folyatódott a megemlékezés.

Fényképalbum

A találkozón Csontos Barna és Végh Györgyi készítette a fényképeket.

 

Bajnok Dani emlékező beszédet mond 

Bajnok Dani emlékező beszéde >>

 


Az 1+7. RÉGIÓ majálisa

2013 májusának első szombatjára testvéri meghívást kaptak az 1+7. régió közösségi tagjai egy pihentető és szeretetteljes együttlétre. A Duna-parti horgásztanya közelébe szervezett találkozóról Mészáros András készített élménybeszámolót.
Az összefoglaló tartalmazza Gyombolai Márton A Szürkék üzenete című versét is.

A szigetszentmiklósi Duna-parton - árvízmentesen >>

Fényképalbum >>


KVT - 2013. tavasz

KVT 2013A Bokor közösségvezetőink és képviselőinek tavaszi találkozóját 2013. május 18-án tartottuk. Délelőtt "Nézd mennyire szeretik egymást!" címmel Kőszeginé Melinda tartott vitaindítót a Bokor belső életéről, melynek nyomán három korosztályi bontásban járták körül a résztvevők a téma különböző aspektusait. Az ebédszünetet követően Király Náci ráhangoló gondolatainak segítségével beszélték meg a képviselők a Bokor egyéni, kisközösségi és nagyközösségi kapcsolatait, hangsúlyozva a testvérbaráti és a kisközösségi kontroll fontosságát.
Nagy várakozás előzte meg a találkozót követő ünnepi, imádságos együttlétet, amelyet Vargáné Szijártó Mária a Bokorportára szervezett. A Bokorpünkösd szentmisével kezdődött, s a régiók külön-külön is képviselték magukat, imáikban megemlékezve közösségünk múltjáról, jelenéről és jövőjéről.


BIZS

Hitünk és magyarságunk kapcsolata volt a 2013. április 26-28. között megrendezett Bokor Ifjúsági Zsinat témája.
A Fecskepalotába szervezett találkozóról "Él nemzet e hazán" címmel Büki Dani készített összefoglalót, amelyet szeretettel adunk közre.

"Él nemzet e hazán" >>


PETTENDI programsorozat

"Az egyik budapesti VAK csoport támogatásával egyéves programsorozat zajlott Pettend községben, ahol 150 cigány testvérünk él, igen sanyarú körülmények között. A támogatással egy éven át 2012 áprilisától 2013 májusáig havonta két játszóház valósult meg, átlagban 15-20 kisgyermek részvételével. [...]"

Köszeginé Melinda beszámolója a programsorozatról >>


RÖVIDHÍREK

A tavaszi KVT időpontja: 2013. május 18.

BokorPünkösd: 2013. május 18. 16:30-21:00 óráig
(17 órakor mise kezdődik, helyszín: Bokorporta)

A Bokor Nagytábort idén 2013. augusztus 15-18. között rendezzük Tokajban.


BESZÉLGETÉSEK

Új területtel bővült portálunkon a "Szellemi kincsek" rovat (Beszélgetések), amely Farkas István interjúit, beszélgetéseit jeleníti meg: "Ez a próbálkozás azt szolgálja, hogy megkíséreljen tanúságot tenni egy közösség néhány, nyilvános megszólalást vállaló tagjának sokéves munkájáról, néhány olyan eseményről és folyamatról, amelyek remélhetőleg mások részéről meghallásra méltóak, mert mélyen emberiek. [...]"


ADÓ 1% felajánlási lehetőségei

Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány: 18160525-1-42
Bokorliget Alapítvány: 18068715-2-42
Melius Alapítvány: 19030043-1-02
Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznú szervezet: 18483170-1-07


 


EMLÉKMISE

Bulányi György

2013. június 9-én, vasárnap délután 17 órakor a budapesti Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista utca 1. II. emelet) bemutatott szentmisén emlékezünk meg Bulányi Györgyről, aki 3 éve távozott közülünk.
A szentmise után baráti beszélgetésre lesz alkalom.
A Bokor közösségei szeretettel hívnak és várnak mindenkit, hogy együtt adjunk hálát Gyurka bácsi életéért.A BORI kisegyház-tagok története
1944 végén és 1945 elején

Vasi Szemle on-lineA Vasi Szemle online (LXVII. évfolyam 1. száma) közzétette Csapody Tamás "Bori munka- szolgálatosok Szombathelyen és környékén" című tanulmányát. A katonaságmegtagadó kisegyház- tagok 1944 végi és 1945 elejének történetéről Csapody Tamás előadása 2013. január 26-án Budapesten, a Bokorünnepen hangzott el.

A tanulmány >>


AZ ÜNNEP

"Sírba tétel és sírból felkelés. Erről szól az Evangélium. Jézus meghalt, de Jézus él. Az ember meghal, de az ember élni akar. Ez a hit az ember lényébe van írva, és kipusztíthatatlan.
Ami az életét illeti, az ember életében végletesen lehet depressziós vagy eltöltheti az eufória, az önfeledt örvendezés. Ha nem erre a két végletre gondolunk, a tompa közöny sírjából az átélt öröm feltámadásába el lehet és kell is jutnia a kiegyensúlyozott embernek, és el kell jutnia egy családnak és egy közösségnek is. Erre való az ünnep!
Gondoljuk át: miért jó az ünnep, mi a jó benne és hogyan jó az ünnep?" [...]

Kovács László homíliája >>


NAGYPÉNTEK

"A sorsod ez: a szenvedéseket
széppé tenyészteni a szíveden,
hogy ami szétmar, felfal tégedet,
másoknak édes gyógyszere legyen.
"

Széphalmi keresztút 2013

13. stáció
Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik
Jézust keresztútja egyben Mária keresztútja is. És nemcsak ez a 14 stáció, hanem egész élete az volt, hiszen Máriának semmi sem sikerült, ami egy názáreti lány álmaiban szerepel. Miről álmodozott Mária 15 évesen, ahogy szinte minden zsidó lány 2000 évvel ezelőtt. [...]
Garay András elmélkedése >>

 

Mennyire vagyunk ...

     Veronikák, Síró asszonyok, Cirenei Simonok... ?

 

 


NAGYCSÜTÖRTÖK

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett, és az apostolok is vele. Akkor így szólt hozzájuk: "Vágyva-vágytam arra, hogy megegyem veletek ezt a pászkabárányt, mielőtt szenvedek! Mondom nektek ugyanis, hogy semmiképp nem eszem ezt többé, amíg be nem teljesedik az értelme Isten országában."
Ezzel átvette a poharat, és miután hálát adott, ezt mondta: "Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között! Mondom nektek ugyanis, hogy mostantól semmiképp nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön Isten országa."
Ezután kezébe vett egy darab kenyeret, és miután hálát adott, megtörte, és odaadta nekik, mondván: "Ez vagyok én, értetek adva Istentől. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!" Miután megvacsoráztak, ugyanígy vette a poharat is, mondván: "Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek ontatik ki Isten által." [....]
Miután kiment, szokása szerint az Olajfák-hegyére ment, és tanítványai is követték őt. Amikor a megszokott helyre értek, azt mondta nekik: "Imádkozzatok, hogy le ne gyűrjön titeket a próbatétel!"
Ő maga eltávolodott tőlük, nagyjából egy kőhajításnyira, letérdelt, és így imádkozott: "Atyám, ha akarod, távozzék el tőlem ez a pohár! Mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tied valósuljon meg!"
(Lk 22;14-19,39-42)
[Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában, görögből fordította Gromon András]


HAMVAZÓSZERDA

Hamvazószerdától "Lélekváró elmélkedések"-kel készül közösségünk Szentháromság vasárnapjára idén is. A lelki megtisztulást, az elmélyülést, a böjtölést, a ráhangolódást segítik a napi elmélkedések, amelyek sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.

Lélekváró elmélkedések >>


LEVÉLKÉP-akció
Amint azt korábban már hírül adtuk, Cedric Prakash-tól idén először érkeztek kézzel festett falevél-képek, amelyeket az általa vezetett iskolahálózat javára értékesítettünk.
A 300 képből 174 talált vevőre.
(Bármikor meg lehet vásárolni a továbbiakat!)


BOKORÜNNEP 2013.

2013. január 26-án rendeztük meg az idei Bokorünnepet Budapesten.
A találkozóról rövid összefoglaló és fényképalbum készült.


KARÁCSONY - 2012. december 26.

"... Mária rongypólyába takarta a megszült gyereket és a barmok etetőjászlába fektette... Sokkol a kép, és valami bódulattal transzba esem. Látom, ahogy a pásztorok bemennek az ólba, és az egyik pásztorban ott látom magamat, majdhogynem csonttá fagyva. A kis poronty kegyetlenül visít, az anyja próbálja elaltatni..." [...]

Kovács László elmélkedése >>


KARÁCSONY - 2012. december 25.

A kép forrása: http://www.vatican.vaMegkérdezünk Téged, betlehemi Kisded, miért a szegényekhez jöttél? Miért a szegényeknek akarod hirdetni az örömhírt? Azt, hogy megnyílt a végtelen és eltörlöd a halált? Miért istállóba mentél megszületni? Miért ez a kínos és kellemetlen egyoldalúság? Átvitethetted volna magadat az egyik főpap meleg házába. Mosolyogsz reánk Te, emberré lett Isten? De félek ettől a szalmáról jött emberi mosolytól. Miért találod rendjén valónak, ami semmiképpen sincs rendjén?
Felelj nekünk! Ki akarsz fosztani bennünket? Tönkre akarsz tenni bennünket? Szalmára akarsz minket is fektetni? Miért akarsz szegénnyé tenni bennünket? Miért jöttél ide istállóba? Miért jászolban fekszel? Miért állati meleggel melegszel? Miért falusi ács az apád?
S ha már nem tudom miféle furcsa ízlésből így csináltad mindezt, legalább kiakaszthatnál egy táblát. Valahogy ilyenformán: Karácsonyi öröm! Megtekintés vételkényszer nélkül! Jó, jó! Ki lehet jönni, meg lehet úszni vételkényszer nélkül is. De rámosolyogsz az emberre, letérdelteted, s utána már hiába is akarnék menekülni. A karácsonyi öröm ott bent marad az istállóban, és nem tudok többé nélküle élni.
Miért szólsz az angyalok által, hogy Te adod szívembe a békességet? Miért szól mosolygásod felém? Hogy Te, emberré lett Isten értesz engem a szívem mélyéig, engem, aki - ha rám nézel - már tudom is, hogy ember vagyok, akinek Istenné kell lennie! Miért nézel úgy rám, hogy belém kell vágódnia a megvilágosodásnak, hogy Te, Istenem, aki ember is vagy, Te tudod megmutatni nekem, - aki ember vagyok, de az Isten életébe vagyok meghíva, - az utat. Te, szalmán fekvő Kisded, miért delejezed belém, hogy betlehemi nyomorúságod az én utam? Hogy Te vagy az Út? Miért nézel úgy reám, hogy ne legyen többé nélküled életem, csak vergődésem? Miért akarod elhitetni, Te istállóba szorult Koldus-Jézus, hogy csak a Te utadon van Élet? Miért ez a lenyűgöző, letérdeltető, kegyetlen és feltételnélküli mosoly?
Nézd, Te betlehemi Kisded: felöltöztetünk bársonyba, puhába. Eltitkoljuk alacsony, kínos és kellemetlen származásod. Ragyogni fogsz, mint a bíborban születettek. [...]
Részlet Bulányi György 2009 karácsony éjszakáján elhangzott elmélkedéséből.
Folytatás >>


ADVENT 2012

A Jézus születése körüli évtizedekben a zsidó nép várta, várta a Messiást, aki majd megszabadítja népét a zsarnok római megszállóktól és újra felvirágoztatja, naggyá teszi az országot. Egészen mást vártak, mint aki érkezett.
Mi kit várunk, mit várunk, Jézus feltételezett születése után 2012 évvel?
[Balogh László, Debrecen]

A 2012. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették.
A vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

DECEMBER
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által irányított iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának!
Idén először érkeztek tőlük terjesztésre gyönyörű karácsonyi lapok.

A gyerekek által festett karácsonyi képek jellemzői:

préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér-papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez az első "adománygyűjtő termék": kifejezi azt, hogy nem csak "halat" (adományt) kérnek, hanem a saját lehetőségeikkel ők is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez.

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 2000 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül!

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) juttassa el a "rendelést"; az
" adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít – az év bármely szakában – a Harmadik Világ Alapítvány.
Adószám: 19675527-1-42
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá „Prakashnak Indiába”.


ISTENRE hangolni a lelkünket

A Talita portál Bajnok Dániellel készített intrejút a Bokor közösségről, a jézusi életeszményről, családról, hivatásról ...

Bajnok Dani családjával"A Bokor Közösségről sokáig csak legendákat hallottam: a börtönt is vállalták a fegyveres katonai szolgálat megtagadásáért, nemkívánatosnak nyilvánították őket a katolikus egyházban…Itt az ideje, hogy megismerjük ezt a katolikus eredetű keresztény közösséget, amely a jézusi erkölcsi tanítás megvalósítására törekszik." - írja Kölnei Lívia az interjú felvezetőjében (2012. október 21-én).

A teljes cikk a talita.hu weboldalon olvasható. >>


AZ EGYETEMES zsinatok

Tarnai Imre lelkigyakorlatos előadása olvasható portálunkon.
" Az egyházi szóhasználatban többféle megjelölést használnak azokra a gyűlésekre, amikor meghatározott egyházi személyek (akár klerikusok magukban, akár laikusokkal együtt) összejönnek, hogy az egyház életével kapcsolatos kérdésekről tárgyaljanak. Pl. konvent, konzisztórium, szinódus, zsinat stb. A különböző nevű gyűlések mindegyikének más a szerepe, szabályai és súlya. Jelen dolgozatomban csak a zsinatnak nevezett összejövetellel, annak is csak az egyik fajtájával fogok foglalkozni." [folytatás]


ISTEN veled, Anna-Maija!
2012. augusztus 25-én, 84 éves korában, Helsinkiben elhunyt Anna-Maija Raittila, evangélikus teológus, hittanár, író, költő, énekszerző.

Fr. Cedric Prakash SJ  a Gujarat-i Oktatási Társaság Oktatási Támogatási Programjának igazgatója 2012. szeptember 22-én, Anna-Maija temetésének napján írt köszöntőjének fordítása olvasható portálunkon.

"Drága Anna-Maija!
Nehezen tudom elhinni, hogy nem vagy.
Amikor meghallottam, hogy augusztus 25-én hazatértél, az első fohászom a HÁLA fohásza volt: szívből megköszöntem Istennek mindazt, amit nekem és oly’sokaknak jelentettél, s nem csupán Finnországban, hanem itt, Gujarat-ban is, és a világban még nagyon sokfelé.
" [folytatás...]

Anna-Maija és Cedric (2012. április, Helsinki)Amikor –talán a 70-es, 80-as évek fordulója körül –a KIO-ban megfogalmazott adás-törvény nyomán a Bokorban elfogadottá vált az éhezők megetetésére vonatkozó felszólítás, az „éhezők”alatt a Harmadik Világ rászorulóit értettük.
Az összegyűlő adományokat, boríték-%-okat azonban nem volt könnyű eljuttatni Indiába, hiszen forintot nem lehetett külföldre utalni.
Anna-Maija volt a közvetítő: a Bokor tagjainak forintjaiból magyar kézimunkákat vásároltak, Anna-Maija elvitte azokat Finnországba, hogy eladja; és az érte kapott finn márkát már el tudta küldeni Cedric Prakash-nak Gujarat-ba.
Ma már szinte hihetetlen…
Vajon hogyan találtak egymásra a segíteni akarók? Hogyan vezette őket egymáshoz a Lélek –e-mail, Google és hasonlók nélkül…?
Jó lenne felidézni: megőrizni az emlékeket, tanulni a példákból!
(Sch.Bea)


BÁTORSÁG az egyházért
Az Egyházfórum Alapítvány Kuratóriuma a Fidentia pro ecclesia (Bátorság az egyházért) emlékérmét 2012-ben Tímár Ágnes ciszteri nővérnek és Szabó Gyula katolikus plébánosnak ítélte oda áldozatkész, alapvető, hiánypótló és színvonalas egyháztörténeti kutatómunkájukért.

Az emlékplakett ünnepélyesátadása 2012. november 17-én lesz, melyet kerekasztal-beszélgetés és szerény agapé követ.
Az Egyházfórum Alapítvány minden érdeklődőt szeretettel vár!
A beszélgetés témája: Katolikus egyházi múltfeldolgozás
A beszélgetés résztvevői:
Tímár Ágnes OCist, Szabó Gyula plébános, Tabajdi Gábor történész, Ungváry Krisztián történész, Várszegi Asztrik főapát

Időpont: 2012. november 17., 15:00 –17:00 óra
Hely: Loyola Café, Budapest VIII. ker., Horánszky utca 20.


GYÁSZHÍR
Szomorúan értesítünk benneteket, hogy régi kedves testvérünk, id. Dombi János 2012. szeptember 10-ére virradóan megtért a Teremtőhöz.
Szeretettel imádkozunk érte és a gyászoló családért.

Dombi János
Székesfehérváron született, szüleinek tizenkettedik, s egyben utolsó gyermekeként. Ebben a családban természetes volt a hit és a vallásos magatartás. Ferenc bátyja pap lett.
Az ipari iskola elvégzése után, ahol esztergálni tanult, szakmájában, szakmájához közeli területeken dolgozott, tevékenykedett aktív munkás éveiben, nyugdíjasként kis műhelyében pedig mindenfélét megszerelt, amit eléje hoztak és meg tudott szerelni, élete végéig.
Fiatalon, tizenkilenc évesen nősült. Ebben a templomban mondták ki a boldogító igent. Feri bátyja adta rájuk áldását. Hat fiúgyermeket neveltek fel, akik tizenkilenc unokával örvendeztették meg őket.
Hitünk szerint most is nagyon büszke rájuk. Igazi, Istentől kapott gazdagságnak élte és éli meg, feleségével együtt.
A hetvenes évek legelején pap testvére, mindannyiunk Feri bácsija, egy alkalommal ezzel a kérdéssel lepte meg a házaspárt: „Leveletek jött Istentől, olvastátok már?”Így indult egy jobbára Dombi testvérekből álló közösség, ahol az evangéliumok olvasása, megbeszélgetése volt a fő feladat. Kezdték átalakítani gondolkodásukat az evangéliumi Jézus tanítása szerint. Ennek köszönhetően a vallásos Jánosból megtért, újjászületett János lett. Jó testvér, szerető férj, odaadó társ. Megbocsátani tudó, mindig megújulni, javulni tudó ember.
Hosszú évekig lelkipásztori kisegítő volt a mosdósi plébánián, és fíliáiban. Szerette és nagyon komolyan vette ezt a munkát. Rendszerint már hétfőn elolvasta a vasárnapra előírt olvasmányokat, hogy meg tudjon érni benne, kibontakozni, gyümölcsöt hozni.
Nyolcvanháromtól a Bányai Közösség tagjaként évente részt vett sérültek nyaraltatásában. Hasonló állapotú testvérek táborában, Söréden, sokszor vállalt szolgálatot. Közösségében ő volt a liturgiafelelős, mint avatott akolitus, ő volt a karitászfelelős, mint autótulajdonos, és gondoskodott például az összegyűlt ruhák rászoruló családokhoz való szállításáról.
Mindig mindenkinek azonnal segített, ha kérte, s ha tudott.
Első szerelmével novemberben ünnepelhették volna ötvenkettedik házassági évfordulójukat.
Most már személyesen ismerheti azt, akinek életében szolgált.
[Tornyai Gábor]

+ + +

2012. szeptember 30-án hálaadó szentmisét tartottunk Székesfehérváron az Öreghegyi templomban, ahol Vargáné Szijártó Mária emlékezett meg kedves testvérünkről:

Kedves Testvéreim!
Hálaadó megemlékezésemet Feri bácsi egyik Hang-üzenetével szeretném kezdeni:
„Ti, akik az örökkévalóság gyermekei vagytok, és szívetek fájdalmát érzitek, mert valaki  elment előttetek, tudjátok azt is, hogy előbb-utóbb mindenkinek ez a sorsa.
Ne féltsétek magatokat, mert Nekem adtátok magatokat!  Újra és újra mondom.
Bízzatok, Én legyőztem a világot! És azok, akik előttetek elmentek már, és akikért itt most imádkoztok, azok mind-mind a ti szívetek szeretete által mennyei meleget élnek meg. A ti örömötök a hazataláltság öröme kell hogy legyen!”
[Folytatás ...]


BNT 2012 - Kaposvár
2012. augusztus 2-5. között 13. alkalommal rendeztük meg a Bokor Nagytábort, idén Kaposváron.
A találkozó mottója: „Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!”volt.
Ebben az esztendőben is számos érdekfeszítő, gazdagító programmal és előadással készültünk.
Ízelítőt folyamatosan publikálunk a tábor anyagaiból.

BNT 2012Kőszeginé Rihmer Melinda:
Összefoglaló a BNT 2012. programjairól

A táborban készült fényképek
Fotó: Kecskés András (további képekről is nála lehet érdeklődni)

Faragóné Bircsák Márta
Személyi érettség, közösségi megosztás

Amit nem adunk tovább, tényleg „megkukacosodik”?

Faragóné Bircsák Márta
előadásának prezentációja.

Szegheő József (Totya) tolmácsolásában hangzott el a péntek reggeli szentmisén Johan-Ludvig Runeberg verse:

Paavo gazda
Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.

[...]

 

gyertya
Ragyogj Bokor!

A vasárnapi zárómise szövege, benne a beszéd, melyben Kovács László csokorba (bokorba) szedte gondolatait.

 


BOKOR TV tábor

Trásy Éva összefoglalója a rendezvényről:

Egyházasfalu 4 falu egyesítéséből jött létre, a címeren mind a 4 szerepel: Dasztifalu (Básti), Gógánfa, Keresztény, Egyházi(Egyházasfalu)Dőry István a Bokor TV táborba hívta a műsorszerkesztés és a fenntartható fejlődés iránt érdeklődőket.
A tábor 2012. június 28-tól július 1-jéig tartott, de akik előbb érkeztek, azokat is szívesen fogadták.
A Bokor és Bisztrai György nordic walking csapatának néhány tagja, összesen tizenketten és István egy volt tanítványa jelentette a tábor résztvevőit.
A programban a TV szerkesztésének tanulmányozása volt az egyik fő cél, hogy a szerkesztőgárda szaporodjon, s a már sokat dolgozókat pihenőre lehessen engedni.
A másik fő cél a tájékozódás és tapasztalatszerzés a fenntartható életmódról, természetvédelemről, öko-gazdálkodásról. Erről István tartott előadást, felsorakoztatva a nyugati országokban bevált módszereket is, és bemutatva a saját működő természetkímélő eszközeit. Ilyen pl. a napkollektor, vízkeringetős kemencével működő központi fűtés, száraz komposztálható WC (a fürdőszobában) és hasonlóak, továbbá szó esett a tervekről, az öko-falurész a megvalósításának érdekében tett lépésekről.
A tanulás, tanítás és a résztvevők elhelyezése két helyen történt. Bíró Erzsébet, (szerkesztő, informatikus, egy éve a falu lakója) és a Dőry házaspár volt a vendéglátó, Magdi a háziasszony.
A munka céltudatosan és szorgalmasan folyt; de falun még a nap is hosszabb, sok minden belefér: nordic walking edzés és gyaloglás, látogatás a pékségben, a kenyérsütés folyamatainak megfilmesítése, esti szekeres, biciklis, gyalogos kirándulás, templomnézés, meghitt beszélgetés, ima a kápolna előtt, betekintés a „mennyország ablakán”. Tűző napon gyaloglás a harmadik faluba, ahol Varga Gábor falukutató, régész, az ősi magyarság kultúráját ismerő, tárgyi hagyományait, építkezését őrző és újraépítő mester mutatta meg nekünk kincseit. Részt vettünk a falu délutáni énekkari műsorán és az esti tábortűznél is, ahol is Bisztrai barátunk rögtönzött emlékezetes közösségi találkozót. Meg kell említeni még a tábornyitón Gyuri hol elérzékenyítő, hol megnevettető bábjátékát, amellyel elindította a családias együttlét, a zökkenőmentes szeretetlégkör alaphangulatát.

1
2
3
4
5
6

KÉT ÉVE …

Úrnapján Gyurka bácsira emlékeztünk
"A hívők csak akkor ismerik Krisztus testét, ha nem mulasztják el, hogy Krisztus testévé legyenek. Krisztus testévé kell lennünk, ha Krisztus lelkéből akarunk élni." (Szent Ágoston)
A sírkőnél Elkészült a temetőben a sírkő –a többihez hasonlóan –de még tisztán-ragyogóan. Labancz Zsolt piarista egy kis lelkes csapattal megszentelte. A szertartás végén a Bokorhimnuszt elénekeltük és igyekeztünk a Duna-partra a hálaadó misére.
A piarista növendékek előkészítették a terepet: egy kis pogácsa, tea és –vetítő a meglepetéshez.
A gitárosok hangolnak, a népek gyülekeznek: szép lassan megtelik a piarista kápolna.
A zenészekA liturgiát Labancz Zsolt provinciális vezeti. Urbán József és néhány fiatal képviseli a rendet.
Már a bevezető szavakban elhangzik a nap alaptémája: az liturgiában megjelenő eucharisztikus Jézus és Gyurka bácsi hűséges törekvéséből megszületett Bokor közösség szoros kapcsolata.

Az evangélium utáni elmélkedés három témát érintett:

Jézus élete végéig –még a szentmise alapításában is –megőrizte zsidó identitását. Honnan van, hogy oly sokan idegenkednek ettől a múlttól és hagyománytól? A gyökértelen közösséget könnyen elfújja a szél…

Lehetne az ünnepről dogmatikusan is megemlékezni: az alig kimondható transzszubsztanciáció (latin: átlényegülés) újra átgondolásával. Ehelyett inkább Ratzinger ajándék-elméletére (Geschenkstheorie) csodálkoztunk rá: a szeretet minden ajándékával magunkat adjuk a szeretett személynek. Mivel nem teljesen birtokoljuk létünket, csak töredékben tudjuk magunkat egymásnak adni. ÚrfelmutatásDe nem így Isten Fia: titokzatos módon, teljességgel benne van ajándékaiban: a kenyérben és a borban…

A mai nap azonban mégis a közösség napja leginkább számunkra: Jézus mindnyájunkat asztalához hív: most, hogy megerősítsen mindnyájunkat és egykor, hogy vég nélkül örülhessünk a Vele és szeretteinkkel való együttlétnek (Jög Zink).

Hisszük, hogy Gyurka bácsi és Teri már ott vár bennünket…
AgapéA könyörgéseket egy-egy bokorbeli írta/olvasta fel. Két szín alatt vettük magunkhoz Jézust –ezzel mélyítve a Vele való közösséget.
A záró áldás után jött az igazi meglepetés: a kivetítőn Gyurka bácsi is megáldotta az együtt imádkozókat.
A szertartás után ettük-ittunk-beszélgettünk. Jó volt együtt lenni és együtt emlékezni.
T.

Album  Fényképek a megemlékezésről
         A fotókat Orbán Ádám készítette.


BÚCSÚ
Kovács Terézia testvérünk és barátunk temetése 2012. június 15-én volt Debrecenben.
A Bokor nevében Zsombok György búcsúztatta Terit, akinek emlékét szeretettel őrizzük szívünkben.

Kovács Teri búcsúztatása

Kovács Teri

   
Életéről...
   Összeállította: Balogh László


Az életrajzhoz további kiegészítéseket, észrevételeket köszönettel elfogadunk.

Kovács Terézia
   Születésnapi beszélgetés Kovács Teréziával

   (beszélgetőtárs: Schanda Beáta)

   Az interú megjelent 1998 decemberében,
   az Érted vagyok folyóirat 52. számában.


GYÉMÁNTMISE
Tarnai Imre

Tarnai Imre
pappá szentelésének 60. évfordulóját, gyémántmiséjét ünnepelhettük
2012. június 3-án, Szentháromság vasárnapján Nagyorosziban, jelenlegi plébániájának templomában.

Imre bácsi a hatodik évtized után, 85 évesen is töretlen elkötelezettséggel és munkabírással szolgálja az Egyházat, a Bokrot - barátait, híveit és mindenkit, akivel kapcsolatba kerül.

1927-ben született Budapesten, a teológiát Esztergomban végezte,
1952-ben szentelték fel, ezt követően több településen volt káplán, majd plébános. Nógrádmegyerben 17 évig, Nagyorosziban immár 30 éve látja
el a papi szolgálatot, a település díszpolgáraként, 2011-ben pedig mester-kanonok címet kapott.
Gyémántmiséjén Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke is jelen volt, aki elismerően és tiszteletét kifejezve „jóságos pátriárkának”nevezte Imre bácsit. Valóban, tudása, megbízhatósága, elkötelezettsége, munkabírása és jóindulata méltóvá teszi e „kinevezésre”.
A szentmisét követően agapé várta a jelenlévőket, melynek keretében megtekinthettük papunk életútját is.

     Életút 1952-2012

     Közösségi élet 2006- (kiegészítés)

     Fényképalbum (fotó: Orbán Ádám, Végh Györgyi)

Imre bácsi!
Együtt örültünk veled a tömegben ezen a szép napon, és kívánjuk, hogy

"Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!
Ragyogtassa rád arcát az Úr,
És legyen hozzád jóságos!
Fordítsa feléd arcát az Úr,
És szerezzen neked üdvösséget!"

                     (Ároni áldás, 4Móz 6,24-27)


ANTIKRISZTUS
"Ebben a posztumusz kiadásban kívánok főhajtást tenni két olyan szellemi géniusz előtt, mint amilyen Hamvas Béla és Bulányi György volt." - írja Faragó Ferenc a kötet előszavában.
Szeretettel adjuk közre a könyvet.

AntikrisztusANTIKRISZTUS
Hamvas Béla –Bulányi György –Faragó Ferenc

Előszó 1. - Bulányi György
Egy jó esztendeje kezdtem behatóbban vizsgálni Hamvas Béla kereszténységről írt dolgozatait. Mostani füzetem már harmadik munkájának elemzését nyújtja. A kereszténység és a hagyomány, valamint Az Evangélium és a levelek c. művein már átrágtam magam. Nagy érdeklődéssel várom a „Kereszténység hátralevő hét könyvének egy későbbi kötetben közreadását”, amit 1996-ban megígér a Scientia Sacra III. kötet 332. oldalán − szerkesztője, Dúl Antal.
Abban reménykedem, hogy elemzéseim képessé tesznek majd megkísérelni szintézist is készíteni arról, hogy miként látta Hamvas Béla a kereszténységet. Hazánkban s talán azon kívül is: egyedülállónak gondolom azt, amit nyújtott.

Előszó 2. - Faragó Ferenc
Ebben a posztumusz kiadásban kívánok főhajtást tenni két olyan szellemi géniusz előtt, mint amilyen Hamvas Béla és Bulányi György volt. A szellemi megnyilvánulásokban óriási, ha úgy tetszik végtelen távolságok vannak, ám a távolságban rendkívüli közelség rejtőzik. Hamvas és Bulányi ugyanazt látja a saját horizontjáról, és mégis e horizonton mérhetetlen distanciák férnek el. Hamvas fölülről, és egyben lát; Bulányi közvetlen közelről és ízeikre szedve veszi észre ugyanazt. Más-más optika, más-más szemüveg.
Sajnos Bulányi páter már nem érhette meg az ígért további kiadásokat. De bizonyára elcsodálkozott volna, hogy milyen egy tőről fakadó az Ő Naplója és Hamvas Levelei. Egy tőről fakadó, mégis már az első hajtásnál elágazó, szertebomló, oly szellemi magasakba hajtó, mely magasság nem sokak számára elérhető.
Hamvas Béla szúrái félkövér-, Bulányi György válaszai normál-, Faragó Ferenc véleményei dőlt betűtípussal vannak szedve.

A könyv letölthető portálunkról.


GYÁSZHÍR
Szomorúan értesítünk benneteket, hogy régi kedves testvérünk, id. Dombi János 2012. szeptember 10-ére virradóan megtért a Teremtőhöz.
Szeretettel imádkozunk érte és a gyászoló családért.
2012. szeptember 30-án, vasárnap, 14 órakor hálaadó szentmisét tartunk Székesfehérváron az Öreghegyi templomban (A templom pontos címe: Székesfehérvár, Budai út 224.) A mise után agapé lesz.

Az egyik oldalon ott a lélek,
a másikon az egész világ,
de a lélek többet nyom a latban.

Miért féljen az ember a haláltól?

Miért remegjen arra a gondolatra,
hogy elveszti földi életét?

Mitől félsz?

A lelked halhatatlan;
azt kell megmentened!

                   [Nikosz Kazantzakisz]

BNT 2012
2012. augusztus 2-5. között 13. alkalommal rendezzük meg a Bokor Nagytábort, idén Kaposváron.
Mottó: „Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!” (Csömör Emília)
Ebben az esztendőben is számos érdekfeszítő és gazdagító programmal készülünk, hogy a tábor végeztével mindannyian még egy kicsit szebben "ragyoghassunk".
A táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet jelentkezni, legkésőbb 2012. június 15-ig.

Bővebb információ a közösségvezetődtől kérhető vagy a bokke@bokke.hu e-mail címen.


ELHUNYT Kovács Teréz

Elhúnyt Kovács Teréz


ÉVFORDULÓ

Meghívó


MERRE menjek?
A 2012. május 27-i találkozó időpontja június 10-re módosult, minden egyéb (helyszín, házi feladat stb.) változatlan. A szervezők szeretettel várják már fél 3-tól a "majdnem" közösségi összejövetel résztevőit. A találkozónak 1/2 6-kor vége lesz, de 18 órától "folytatódik" a Piarista kápolnában, Bulányi Gyurka bácsi emlékmiséjével.


MEGHÍVÓ gyémántmisére

60 esztendeje lesz ez év júniusában, hogy Mennyei Apácskánk kegyelméből megkezdhettem papi szolgálatomat.
E hosszú évtizedek során megélt sok örömért és ajándékért hálát adni, elkövetett sok hibáért és mulasztásért bocsánatot kérni szeretnék
a nagyoroszi templomban 2012. június 3-án,
Szentháromság vasárnapján 16 órakor gyémántmisém keretében.
Szeretettel várok ezen alkalomra mindenkit, aki szívesen részt venne
a közös imádságban, ünneplésben.
Tarnai Imre

FECSKEPALOTA
Gánt-bányatelepen, a Vértes déli kapujában, Budapesttől 70 km-re található a Fecskepalota. Alapítványi tuilajdonban működik, nonprofit elven, közösségek hozták létre 1991-94 között.
FecskepalotaA vendégház kifejezetten csoportok, közösségek számára épített 34 ágyas, barátságos közösségi üdülő, hangulatos étkezővel, cserépkályhás társalgóval, tornateremmel, kellemes fedett terasszal és árnyas, parkosított kerttel.

A Fecskepalotát foglalási rendszer keretében adják bérbe, a teljes épületet egészében vagy a két szeparálható szárnyát külön-külön.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNUA) Erzsébet programja keretében a Fecskepalota elfogadóhellyé vált fogyatékossággal élő személyek számára, akik a MNUA üdülési pályázatán támogatást nyertek.

3 perces film a Fecskepalotáról

Szeretettel várja az érdeklődők megkereséseit, igényeit Orbán Péter, a Fecskepalota alapítója, a fecskepalota@fecskepalota.hu e-mail címen.


Lélekváró elmélkedések
A portálunkon Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvasható elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.


BIZS 2012
BIZS 2012
2012. április 13-15. között a festői szépségű Szigetszentmárton adott otthont a Bokor Ifjúsági Zsinatnak.
"Mesélj nekem a hétvégédről! Tudom, hogy a Bokor Ifjúsági Zsinaton voltál, de mégis, miből áll egy ilyen rendezvény?"

Király Kata összefoglalójából megtudhatjuk...


MERRE menjek?
2012. április 1-jén délután 3 órára talákozóra hívjuk azokat a fiatalokat, akik nem tartoznak még közösségbe, és szeretnének kicsit "komolykodni".
Terveink szerint havonta egyszer tartunk amolyan "majdnem" közösségi találkozót a Bokorportán. (Azért "majdnem", mert nem lesz olyan kötött, mint egy "rendes" közösségi találkozó.) A Budapesten iskolába járók számára ez egy jó lehetőség a gondolatcserére, beszélgetésre, ha pedig vidékről felutazik valaki, hogy találkozzon a csapattal, az megtisztelő a társaság számára és gazdagít mindenkit.
Az első találkozó már lezajlott, a résztvevők megegyeztek a házi feladatban is: a Bulányi György Merre menjek? című hittankönyv I. fejezetének (Ismerjük meg az embert) elolvasása (otthon), s ehhez kapcsolódóan zajlik majd a beszélgetés: "Merre menjek menjek most?". Modern, tüzes, lázadó és elgondolkodtató felvetéseket várunk, amelyekkel 21. századivá, frissebbé tehetjük ezt az egyébként a maga korában nagyszerű hittankönyvet.
A találkozót követően 6 órakor kezdődik (és 7-ig tart) a Piarista kápolnában Szegheö József közösségi miséje, oda is a csapattal tarthat, akinek kedve és ideje engedi.

Ha valaki nem tud részt venni április elsején a találkozón, de a továbbiakban szívesen bekapcsolódna, akkor írjon egy e-mailt Áts Andrásnak, a szervező team vezetőjének (vagy portálunkon keresztül is jelentkezhet), hogy további tájékoztatást tudjunk küldeni.

A találkozók várható időpontjai: 2012. április 29. és május 27. június 10.
A szervezők 2012 április 1-jén fél 3-tól már várják a "majdnem" közösségi összejövetel résztevőit.


BÁRKIT harcba hívhatnak
Ellenzi a fegyver nélküli katonai szolgálat intézményét a rendszerváltás előtt állami üldözésben részesült, keresztény Bokor Közösség, mivel az erőszakszervezetekben való bármilyen részvételt ellentétesnek tart vallási felfogásával. A január 1-jével életbe lépett alaptörvény megszüntette a polgári szolgálat lehetőségét, azonban a honvédelmi törvény tágan értelmezhető gumiszabályai alapján bárkit fegyveres szolgálatra kötelezhetnek.

Az alkotmányból ugyanis törölték a lelkiismereti okokból vállalható polgári szolgálat fogalmát, helyébe a január elsejével életbe lépett új alaptörvénybe a "fegyver nélküli katonai szolgálat" került. És noha a békeidőben való sorkötelezettség intézményét 2004-ben az Országgyűlés megszüntette, a honvédelmi törvény tavalyi módosításával létrehozták a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságát, amely a 18 és 40 év közötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai sorozáshoz szükséges adatait kezeli majd.
A keresztény szellemiségű Bokor Közösséget a második világháború után kezdte szervezni Bulányi György piarista szerzetes, aki az ötvenes években tíz évet töltött börtönben. A 60-as évektől kezdve alakuló csoportok a jézusi erőszakmentesség eszméjére hivatkozva tagadták meg a sorkötelezettséget. 1980-tól a rendszerváltásig a Bokor Közösség 23 tagja került börtönbe emiatt. Az állam rendőri megfigyelésekkel, lehallgatásokkal, munkahelyi diszkriminációval próbálta megfélemlíteni a közösség tagjait. A katolikus püspökök a Bokorhoz kötődő papokat fegyelmi eljárásokkal, felfüggesztéssel, áthelyezésekkel büntették.
A tavaly nyáron elfogadott honvédelmi törvény kimondja: "A fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a körülményekből a lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalansága megállapítható(...) lelkiismereti oknak kell tekinteni minden olyan indokot, amely összefügg a kérelmező személyiségét meghatározó valamely lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetű meggyőződéssel". A jogszabály azonban nem tisztázza, hogy milyen körülmények alapján vonható kétségbe egy hadköteles vallási vagy erkölcsi meggyőződése. Tehát a katonai igazgatási szervek szubjektív szempontok alapján fegyveres szolgálatra kötelezhetnek bárkit, ráadásul döntésük ellen nincs helye fellebbezésnek, újabb kérelem pedig nem nyújtható be.
A honvédelmi törvény egy másik pontja így fogalmaz: "A parancsnoknak törekednie kell arra, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítő katonát a fegyveres érintkezésből kivonja". Vagyis egyáltalán nem garantált, hogy a fegyver nélküli szolgálatot teljesítők elkerülik a harci cselekményeket, lényegében a katonai parancsnokuknak lesznek kiszolgáltatva.

Molnár Richárd


Forrás: 2012. január 11., Népszava online

Bokor állásfoglalás >>


AZ EGYHÁZAKRÓL szóló törvény
Ismét elfogata az Országgyűlés az egyházakról szóló törvényt 2012. december 30-án.
Ismét tizennégy egyházat ismert el a parlament, ugyanazokat a vallási közösségeket, mint a nyáron elfogadott, ám az Alkotmánybíróság által közjogi érvénytelenség miatt megsemmisített egyházügyi törvényben. Az új jogszabályt Országgyűlés 256 igen és 36 nem szavazattal fogadta el.
Eszerint a parlament, csakúgy mint júliusban, a Magyar Katolikus Egyházat, a Magyarországi Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget (Statusquo Ante), a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyét, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátust, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházat, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegyét, az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjét, a Magyar Unitárius Egyházat, a Magyarországi Baptista Egyházat és a Hit Gyülekezetét ismerte el.
Azok a vallási közösségek – több mint hetven –, amelyek az elmúlt hónapokban kezdeményezték a szakminiszternél jogállásuk fenntartását, 2012. január 1-jével nem veszítik el egyházi státuszukat, arról február végéig dönt a parlament.
Azoknak az egyházaknak, amelyek január 1-jétől egyesületnek minősülnek, az állam 2012. augusztus 31-ig költségvetési támogatást biztosít az általuk fenntartott közoktatási intézmények működtetéséhez, szociális intézmények esetében pedig az év végéig.
Változnak annak szabályai, hogy miként válhat egy vallási tevékenységet végző egyesület egyházzá. Ezt az érintett egyesület legalább ezer ember aláírásával kezdeményezheti, majd a kérelemről az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé.
Az Alkotmánybíróság 2011. december 19-én semmisítette meg a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényt, közjogi érvénytelenség miatt. A testület megállapította, hogy a törvény megalkotása során az egységes javaslathoz képest a zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadása lényeges változásokat eredményezett az egyházi jogállás megszerzésének szabályozásában, mivel – a többi között – az egyházi jogállás megszerzését (illetve a jelenleg egyháznak minősülő szervezetek többsége esetén annak megtartását) az országgyűlési képviselők kétharmadának támogató szavazatától tette függővé. Az ismét elfogadott egyházügyi törvényt 2011. december 21-én nyújtotta be a Fidesz a parlamentnek.

Az elfogadott törvény:
2011. évi CCVI. törvény

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról

Forrás: MTI/Magyar Közlöny


VALAKI
Szabó GyulaMezőőrsön van egy hangsúlyosan keresztény szemléletű iskola, melynek célja a környék fiataljainak tehetséggondozása, számukra továbbtanulási lehetőség biztosítása oly módon, hogy az oktatás keretében az általános emberi, keresztény és nemzeti értékek is eljussanak a diákokhoz.
Az iskolát tétrehozó Magyar Műhely Alapítvány elnöke Szabó Gyula, a mezőörsi plébános.

Róla készített portréfilmet az MTV, mely 2011. december 23-án került adásba.
A videófelvétel elérhető az MTV archívumában: Valaki - Szabó Gyula


LISTA készül a hadra fogható férfiakról januártól
Olyan nyilvántartási rendszer kialakításáról döntött a parlament, amelyben a nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú férfiaknak a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozáshoz és a behíváshoz szükséges adatait vezetik majd. A honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott rendelet szerint a vészhelyzetben hadra fogható férfiak adatait a személyiadat- és lakcím-nyilvántartási központból hívják majd le.
A Hende Csaba honvédelmi miniszter javaslatára elfogadott előterjesztés indoklása szerint bár békeidőben megszűnt a hadkötelezettség, lehetőség van arra, hogy rendkívüli állapotban automatikusan, megelőző védelmi helyzetben pedig az országgyűlés döntésével újra bevezessék.
A teljes cikk az [origo] honlapján olvasható.

Az elfogadott törvény szövege


EGY BOKOR Nyilatkozat története
 
Az új alkotmány (Alaptörvény) módosította a honvédelemre vonatkozó törvényt (2011. 04. 25).  Ennek konkretizálást az ún. sarkalatos törvényekben rendelte el. Az Országgyűlés a honvédelmi törvényben az eddigi polgári szolgálat helyett a fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését megszavazta (2011. 06. 22.) és törvénybe is foglalta (2011. 07. 11.).
A Bokor képviselete még a törvény megszavazása előtt (2011. 06. 20.) egy Állásfoglalást küldött az Országgyűlés képviselőinek, kiemelten Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének és Hende Csaba honvédelmi miniszternek.
A Nyilatkozat leszögezi, hogy a Bokor tagjai készek a civil szolgálat bármilyen formájával szolgálni családjukat, népüket, hazájukat, de a katonai szolgálat minden, vagyis fegyveres és fegyvertelen formáját is elvetik a jézusi erőszakmentesség és a lelkiismereti szabadság okán.

Az első válasz másnap érkezett Szili Katalin titkárságvezetőjétől, melyben ígéri, hogy a Bokor törekvését a parlamentben támogatja.

A következő napon az Országgyűlés megszavazza a törvénytervezetet változtatás nélkül. Hende Csaba honvédelmi miniszter megköszöni a képviselőknek az aktivitást, a korrekt, érdemi vitát és kijelenti, hogy a polgári szolgálat megszűnik és helyette a katonai fegyver nélküli szolgálat lesz érvényben. A módosító indítványokról megjegyzi, hogy csak a jogszabály minőségét javító indítványok támogathatók.

Két nap múlva a Jobbik képviselője, Szávay István válaszol, melyben megvallja a haza fegyveres védelmének szükségességét, egyben evangélikus hitét, melyet nem tart összeegyeztethetetlennek a katonasággal. Egyben kijelenti, hogy nem ért egyet a Bokor Nyilatkozattal, noha az nem ellentétes a keresztény elvekkel.

A Nyilatkozattól számított közel egy hónap múlva Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője ír egy udvarias levelet, melyben megköszöni a Bokor bizalmát, kifejti az állampolgárokkal történő kapcsolattartás fontosságát. A továbbiakban ismerteti a kormány indítványát, a honvédelem fontosságát, a lehetséges felmentő okokat és az új Alaptörvényt, mely szerint katonai nem fegyveres szolgálat is lehetséges. A Nyilatkozat lényegére érdemben nem válaszol, de reméli, hogy ezzel megnyugtató választ adott az értékes észrevételeket adó Bokornak.

A Nyilatkozattól számított több mint másfél hónap múlva Kövér László hivatalvezető-helyettese tájékoztat a szóban forgó törvény elfogadásáról, és arról, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálat csak rendkívüli helyzetben és lelkiismereti okból engedélyezett. Közli azt is, hogy két más illetékes bizottsághoz (jogi és rendészeti) továbbítja a Nyilatkozatot.

A továbbítástól számított több mint egy hónap múltán az Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság elnöke, Lukács Tamás jelzi, hogy a bizottság nem tárgyalta az ügyet, de a legközelebbi ülésen az állásfoglalást a bizottság tagjai rendelkezésére bocsátja.

A továbbítástól számított két hónap elteltével Kocsis Máté, a Rendészeti bizottság elnöke is válaszolt. Ismertette a fentiekben már megismert jogi procedúrát, majd közli, hogy a katonai parancsnok jóakaratától függően miben állhat a fegyvernélküli katonai szolgálat teljesítése. Közli azt is, hogy a bizottság tagjaival ismertette a Bokor Állásfoglalását.

***

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy a képviselők mindegyike csak ismételgeti azt a törvényt, mely a „katonai fegyveres és katonai fegyvernélküli” szolgálatról szól., de érdemben szóba sem állnak a „katonai fegyvernélküli” szolgálat erkölcsi és lelkiismereti okból való megtagadásának jogával. Nem értik (vagy nem akarják érteni), hogy a jézusi erőszakmentességet valló Bokor tagjai nem óhajtanak katonai erőszakszervezet tagjai lenni, még konyhai szolgálatban sem. Civilként akarják szolgálni hazájukat!

Kovács László


ÁLLÁSFOGLALÁS
az erőszakmentes polgári szolgálat mellett

Bokor logoA készülő, honvédelemre vonatkozó sarkalatos törvénnyel kapcsolatban a Bokor közösség képviselői állásfoglalást fogalmaztak meg az erőszakmentes polgári szolgálat mellett, mivel a törvénytervezet az eddigi „polgári szolgálat” helyett a „fegyver nélküli katonai szolgálat” bevezetését tartalmazza.
A lelkiismereti okból történő katonai szolgálat megtagadása emberi jog, így ennek érvényesülését egy demokratikus társadalomban minden körülmények között szavatolni kell.
Az alábbi levelet 2011. június 21-én valamennyi országgyűlési képviselő e-mail címére, továbbá az aláírt állásfoglalást dr. Kövér László ogy. elnök és a képviselők számára az Országházba, valamint dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter részére elküldték.
Másnap a sajtó számára is nyilvánossá vált az alábbi állásfoglalás.

Tisztelt Országgyűlési Képviselők!

Az Országgyűlés a közeljövőben tárgyalja a honvédelemre vonatkozó sarkalatos törvény tervezetét.
A törvénytervezet az eddigi polgári szolgálat helyett fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését tartalmazza.

Mi, a Bokor közösség képviselői, szeretnénk kifejezni azt a meggyőződésünket, hogy az ember elleni erőszak minden formája emberellenes, számunkra ellentétben áll a Tízparancsolat „Ne ölj!” parancsával, és ellentétben áll a jézusi, mindenkire – még az ellenségre is – kiterjedő legfőbb parancs, a „szeretetparancs” követelményével.

A Bokor közösség – melyet Bulányi György, piarista szerzetes hívott létre – arra törekszik, hogy a jézusi erőszakmentes szeretet útját járja. Mint a történelemben a világi és vallási közösségek tagjai közül számosan, a múlt rendszerben közülünk is sokan megtagadták a katonai szolgálatot, nem voltak hajlandók semmiféle fegyveres testület szolgálatába állni, s ezért a meggyőződésükért több évi börtönbüntetést is vállaltak.

Családunkat, népünket, hazánkat készek vagyunk az erőszakmentes civil szolgálat bármilyen formájával szolgálni, azonban a katonai szolgálat minden (fegyveres és fegyvertelen) formáját elvetjük, békében és háborúban, az ún. megelőző védelmi helyzetben vagy rendkívüli állapot idején is.

Meggyőződésünk, hogy a lelkiismereti okból történő katonai szolgálat megtagadása emberi jog, így ennek érvényesülését egy demokratikus társadalomban minden körülmények között szavatolni kell.
Kinyilvánítjuk, hogy helytelenítünk minden olyan törvénykezést, mely az erőszakmentesség és a lelkiismereti szabadság jogának korlátozására irányul.

2011. június 20.

A Bokor közösség képviseletében:

Kovács László titkár
Kaszap István szóvivő
Miklovicz László
Benyhe Bernát
Lepsényi Mária
Mlecsenkov Angel
P. Bajnok Kata
Papp Zoltán
Trásy Györgyné
Végh Andrásné
dr. Zsombok György
Besze Imre (kat. szolg. megtagadó)
Csizmadia Gábor (kat. szolg. megtagadó)
Habos László (kat. szolg. megtagadó)

Elérhetőség:
Kapcsolattartó: Kaszap István, tel.: 06/70-410-6683, e-mail: kaszapi44@gmail.com


SZIKRÁK egy fáklya lángolásából
Bulányi György gondolatai - Faragó Ferenc szerkesztésében

„Kialudt egy fáklya.
Egy messzire világító és meleget árasztó fáklya.”

(Tarnai Imre)

Szikrák„Jó nagy temetést fogtok csapni...” - „Meglátjátok, hogy úgy megyek majd el, hogy egy kicsit még maradok!” – ... Ezeket mondogatta Gyurka bácsink az utóbbi időben, valahányszor szóba került a halál, az elmúlás, az odaát gondolata. Az első és a második állításában, lám, igaza lett: felemelés volt az és nem temetés, és úgy ment el, hogy még itt maradt. És ez a szerény kis kiadvány is afféle marasztaló kíván lenni. Ülj még itt egy kicsit köztünk, Gyurka bácsi! Beszélgessünk még! Feléd indul a kör... " (Előhang... - részlet - FF)

Örömmel nyújtjuk át a kötet elektronikus változatát kedves olvasóinknak karácsony ajándékul.

Szikrák   Szikrák egy fáklya lángolásából


PÜNKÖSD

Puszta Sándor:
A Szentlélek himnusza

A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór...
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel.
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!

A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,
Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény,
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz
És szirmaival behavaz.

 

A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz világokat.
Mint Isten zord villáma repül,
Pápák szavára települ.
Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,
Hogy elgörbülnek a koronák.
Mint irgalmas szellő lengedez,
Békéjével simít, legyez.
Megkérem, mondjon majd értem szót,
Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,
Hogy minden ember szent legyen!
Legyen, aki víg s ki bús, az is,
S legyenek mind a holtak is...

A Lelket várom, Vigasztalót,
Hogy szóljon és mondja azt a Szót,
Mi tisztán a Lélekből való,
S egyedül örökkévaló!
Amely minden szóba beleszól,
Melyre a cédrus meghajol,
Amely száll a Libanon felett,
És Kérdés is, meg Felelet!
Amely zengve zúg és zúgva zeng,
Magasságban s a mélyben lent!
Ki az Infernókban s Poklokon,
Az egyedüli Hatalom!
És ki egyedüli Úr csupán,
Pecsét, az Isten trónusán!


MENNYBEMENETEL
"Legyünk mi itt boldogok!"

"Csodálatos vízió Jézus és a szentek dicsőséges mennybevonulása..."
Kovács László
elmélkedése az ünnep alkalmából >>


SZJA 1% - felajánlási lehetőségek
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány: 18160525-1-42
Teljes Élet Szociális Alapítvány: 18483170-1-07
Bokorliget Alapítvány: 18068715-2-42
Melius Alapítvány: 19030043-1-02


BIZS 2012
A korábbi évekhez hasonlóan a fiatalok ismét igyekeznek megváltani a világot!
Az alábbiakban a 2012. április 13-15. között megrendezésre kerülő Bokor Ifjúsági Zsinat meghívóját közöljük.

Ha érdekel a Bokor, szeretsz jókat beszélgetni, játszani, ismerkedni és emellett van benned némi tettvágy, hogy valami maradandót is alkossunk, akkor ne habozz és jelentkezz! :)

Főbb tudnivalók:

Időpont: 2012. április 13-15 (péntek délutántól vasárnap délig).
Helyszín: A festői szépségű Szigetszentmárton (Budapesttől délre, kb. 25 km-re).

Szeretettel várunk, ha:

 • már elgondolkoztál azon, hogy:
  "Mit is értünk válság alatt?",
  "Milyen kezelési módokat ismerünk válsághelyzetben?", vagy hogy "Összefüggnek-e a világunkban egymást érő válságok?",
 • szívesen hallgatnál előadásokat ebben a témában kiemelkedő előadóktól, ill. szívesen megosztanád véleményedet és meghallgatnád másokét,
 • szívesen eltöltenél egy kellemes tavaszi hétvégét szép környezetben, elmélyülve, beszélgetve, játszva és kötetlen szabadidõs programokkal,
 • 16. életévedet betöltötted, akár már réges régen, de belülről még ifjúnak érzed magad.
Meghívott előadóink
 • Schanda Beáta
 • Fodor Gábor
Várunk Benneteket szeretettel,
KVCS
BIZS Team 2012

Bővebb információ és jelentkezés: a BIZS 2012 honlapján


HÚSVÉT 2012

Valahol
A kristálytenger fölött,
A Szék előtt
Feszült inakkal áll az Angyal.
Szemei mint a villám, ruhája mint a hó,
Áll, vár és alig-alig győzi kivárni
A Harmadnap hajnallatát,
(Nem is harmadik igazán, -
Isten türelme is feszült a pattanásig:
Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc)
És lendül a szárny,
És lebben a kő,
És elhangzik a mindenségben:
,,Békesség nektek, én vagyok!''

(Sík Sándor: Keresztút
XIV. stáció, részlet)

Feltámadás
"Az örömhír lényege: „Békesség nektek! Én vagyok!” Elhangzik minden húsvétkor és minden nap is. Mert a hír igaz és a Hír él és elpusztíthatatlan! A bennünk és körülöttünk lévő rossz ellenére győzhet az igaz, a jó, a szép. A Jézus személyében megfogalmazott örök Szeretet él és elpusztíthatatlan. És elmondja szemünkbe nézve újból nekünk, a megzavarodott tanítványoknak: „Békesség nektek! Én VAGYOK!” Mintha csak azt mondaná: Nyugi, nyugi! Ne féljetek! A születéstől a sírig nem kell pánikolni. Az igazságot, a jóságot, a szépséget, egy szóval: a szeretetet, nem lehet eltemetni. A rossz, a fizikai, a szellemi, az erkölcsi rossz is csak epizód, csak átmeneti hiány, a jóság a valóság, az a folyamat. És valóban. Gondoljuk csak át! [...]"
[Részlet Kovács László Temessük el?! című elmélkedéséből, mely 2012 Húsvét vigíliáján hangzott el.]


ÜNNEPI vacsorára hívja barátait az Isten!
- Böjte Csaba testvér levele

Utolsó vacsoraA Nagyhét eseményei bepillantást engednek Istenünk legbelső személyiségébe, felfedik az emberek iránti végtelen gondoskodó szeretetét.

Isten arcának rengeteg szép vonása ragyog fel e csodálatos hét során. Hihetetlen sok irányba elindulhat az elmélkedő, Isten arcát tanuló szándékkal fürkésző ember gondolata. Nekem, mint árva gyerekekről gondoskodó nevelőapának, az idén Jézus Krisztus szép vonásai közül a gondoskodó, ünnepi vacsorát szervező családfő képe tetszett meg leginkább.

Jézus látja, hogy Virágvasárnapján csak a gyermekek és az egyszerű nép fogadja őt szeretettel. A főtanács, a nép véneinek elutasító távolmaradása üzenet, Ő is tudja, hogy a földi erők összefogtak ellene. Nincs tovább! Júdás zsebében már ott csörög a harminc ezüstpénz. És Jézus, az övéit szerető jó pásztor nem magával foglalkozik, nem a saját bőrét menti, nem hagyja, hogy a kétségbeesett önsajnálat tehetetlenül sodorja, vagy a bosszúvágy elvegye a józan, nyugodt, övéiről gondoskodó figyelmét, hanem szeretettel, jósággal megszervezi a nagycsütörtöki ünnepi vacsorát.

Az ószövetség szép Húsvétját tanítványaival, háza népével szépen megünnepli. Gondoskodik a helyszínről, rendelkezik a részletekkel kapcsolatosan, megszervezi, hogy legyen bor és ennivaló. Ő maga mossa meg tanítványai poros lábát, a bemártott finom falatokat gondoskodó jósággal osztogatja. Még az áruló Júdásról is családfői szeretettel gondoskodik. Számomra csodálatos ez a végtelen önuralom, övéi iránti gyöngéd figyelmesség!

Ezen az estén mondja el a csodálatos főpapi imáját, legszebb gondolatait. Beszédéből nem az elkeseredettség, a kiábrándultság süt, hanem a gyöngéd szeretet és a jóság. Tudja, hogy mi vár rá! Szavai nem bagatellizálják el a helyzet tragikus komolyságát, de a szörnyű holnap nem befolyásolhatja az övéi testi, lelki igényeiről gondoskodó családfői feladatának teljesítésében.

És ez a szép, a környezetében élőkre figyelő, övéiről gondoskodó csodálatos vonás nem alszik ki még az istengyilkosság nagypénteki tragikus sötétségében sem. Egy haldokló gyilkost a tékozló fiú atyjának szeretetével befogad az országába! Szelíden Jánosra bízza az édesanyját, édesanyjára Jánost, és kedves apostolán keresztül mindannyiunkat. Majd utolsó leheletével bocsánatot kér nevünkben a Mennyei Atyától: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34)

Övéiről utolsó leheletéig gondoskodó, figyelmes jóság! Milyen csodálatos szép vonása az isteni arcnak, melynek képére és hasonlatosságára teremtett mindannyiunkat a Mennyei Atya!

Ülök a nagycsütörtöki csendben, az oltár megfosztva, és csodálom Jézus Krisztust, benne látom azt az arcot, melyre én is szívem minden vágyával szeretnék hasonlítani. Ó, mennyire megváltozna a világ, ha mindannyiunk arcán felragyogna az övéiről gondoskodó, másokkal szeretettel törődő, szép isteni tulajdonság!

Milyen sok mindennel foglalkozunk, nézzük a médiát, törődünk politikával, gazdasági kérdésekkel, és sokszor a családunk, a közvetlen közelünkben élő ember gondjait, elementáris igényeit sem vesszük észre, nem tudjuk felfogni, érzékelni. Hány hozzánk sodródott gyerek várja, hogy legalább ilyenkor az ünnepek alatt telefonon rácsengessen az édesanyja, édesapja, nagyszülei?! Hány szenvedő beteg néz könnyes szemmel a fehérebb kenyérért őt elhagyó orvosok után? És hány egyszerű ember marad ünnepi asztal nélkül, a kapzsi vágytól vezetett bankárok mérhetetlen önzősége miatt?

Urunk Istenünk, segíts felelősen az asztalfőre ülni, vállalni családunk, népünk iránti kötelezettségeinket! Segíts, hogy a nehéz, akár kilátástalan helyzetben is családunk, testvéreink iránti szeretetből vállaljuk feladatainkat, tudjunk nekik ünnepi asztalt teríteni, utolsó leheletünkkel őket a szeretetre, jóságra, becsületes életre biztatni! Ragyogjon fel Istenünk, Jézus Krisztus gondoskodó, szerető, szép vonása mindannyiunk arcán, hogy istengyermeki méltóságunkban, Téged dicsérve, boldogan élhessünk már itt ezen a földön!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba testvér

Forrás: Magyar Kurír

NAGYPÉNTEKI ima Halásztelken
TemplomSzeretettel hívunk mindenkit 2012. április  6-ára Halásztelekre, a 18 órakor  kezdődő nagypénteki szertartásra és az azt követő imádkozásra.
A Szenvedés és/vagy/mégis öröm, valamint Háború és/vagy/mégis béke gondolatait járjuk körbe imádkozva, énekelve egy-egy órában.

Cím: Árpád-házi Szent Erzsébet (római katolikus) templom, Halásztelek, Kisgyár u. 44.
(Megközelíthető: A csepeli Szent Imre térről (kb. félóránként) induló Volán busszal vagy gépkocsival.)  


keresztHAMVAZÓSZERDA - 2012. február 22.
Joel 2,12-18; Mt 6,1-6.16-18

 

Lélekváró elmélkedések
A portálunkon Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvasható elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.


BIZS 2012
A korábbi évekhez hasonlóan a fiatalok ismét igyekeznek megváltani a világot!
Az alábbiakban a 2012. április 13-15. között megrendezésre kerülő Bokor Ifjúsági Zsinat meghívóját közöljük.

Ha érdekel a Bokor, szeretsz jókat beszélgetni, játszani, ismerkedni és emellett van benned némi tettvágy, hogy valami maradandót is alkossunk, akkor ne habozz és jelentkezz! :)

Főbb tudnivalók:

Időpont: 2012. április 13-15 (péntek délutántól vasárnap délig).
Helyszín: A festői szépségű Szigetszentmárton (Budapesttől délre, kb. 25 km-re).

Szeretettel várunk, ha:

 • már elgondolkoztál azon, hogy:
  "Mit is értünk válság alatt?",
  "Milyen kezelési módokat ismerünk válsághelyzetben?", vagy hogy "Összefüggnek-e a világunkban egymást érő válságok?",
 • szívesen hallgatnál előadásokat ebben a témában kiemelkedő előadóktól, ill. szívesen megosztanád véleményedet és meghallgatnád másokét,
 • szívesen eltöltenél egy kellemes tavaszi hétvégét szép környezetben, elmélyülve, beszélgetve, játszva és kötetlen szabadidõs programokkal,
 • 16. életévedet betöltötted, akár már réges régen, de belülről még ifjúnak érzed magad.
Meghívott előadóink
 • Schanda Beáta
 • Fodor Gábor
Várunk Benneteket szeretettel,
KVCS
BIZS Team 2012

Bővebb információ és jelentkezés: a BIZS 2012 honlapján


keresztHAMVAZÓSZERDA - 2012. február 22.
Joel 2,12-18; Mt 6,1-6.16-18

 

Lélekváró elmélkedések
A portálunkon Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig olvasható elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.


SZERETETTEL ajánljuk
a Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola kollégiumát hittantáborok, lelkigyakorlatok, plébániai csoportok, családközösségek nyaralása számára iskolai nyári szünetben.
Előnyök:

Farkas Edit OtthonA jelentkezéseket időrendben fogadják, ezért érdemes minél hamarabb lefoglalni a szállásokat.

Érdeklődni lehet:
8360 Keszthely, Fő tér 10.
E-mail: farkase@tvn.hu
Telefon: 0683/313-474; 0630/492-7842
Honlap: www.farkasedit.hu


BOKORÜNNEP
Az idei Bokorünnepet 2012. január 28-án, szombaton rendeztük Budapesten.
A programot, az előadásokat és a színes ünnepi hangulatot a fehérvári közösségek biztosították.
Betekintés nyerhettek a résztvevők Magyar Laci beszámolóján keresztül a fehérvári közösségek városi szintű karitász munkájába, Zsombok Gyuri pedig a szabolcsi cigánypasztoráció örömeiről és gondjairól beszélt és vetített képeket. A sok-sok szükség láttán újra érezhettük mások terheit, az adakozás és szolgálat jó példáját.
Cserta Gáborék zenéje, a tánc, a humor, a sok beszélgetés és találkozás méltóan készített fel bennünket a Várnai Laci által bemutatott szentmisére.
A „a ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel ” (Zorán: Az ünnep) hangulatát érezhették meg a jelenlévők, átélve az összetartozás és az egység érzését. (Garay Bandi)

A fehérvári szervező testvérek nevében Magyar Laura köszönő sorai:
"Édes teher volt számunkra, hogy ismét gazdái, szervezői lehettünk a a Bokorünnepnek. Mint minden megbízatás, ez is felelősséggel töltött el bennünket, és újabb összefogásra, együttműködésre késztette csapatunkat. Mi, fehérváriak, szeretünk együtt lenni, és közösen cselekedni. A munka növeli kohéziónkat, felszabadítja kreativitásunkat, előcsalogatja rejtett kincseinket.
Szerettük volna, hogy az ünnep minden résztvevő számára élményt jelentsen. Reméljük, hogy a nap programja szolgálta a szellemi, lelki, érzelmi feltöltődést, ugyanakkor lehetőséget teremtett jóízű beszélgetésekre, alkalmat adott a jövőbeni feladatok tervezgetésére, vidámságra, ellazulásra is.
Külön öröm volt számunkra, hogy a Bokorünnepen kerültek átadásra a vezetőképző tanfolyam tanúsítványai is. Köszönjük a szervezőknek, előadóknak a szolgálatot, fiataljainknak a részvételt. Büszkék lehetünk mindannyiukra.
Köszönöm barátainknak a helyszínt, a közvetlen hangú előadásokat, a zenét, éneket, táncot, vidám színdarabokat, a szentmisét, gyermekprogramokat, a konyhai szolgálatot és minden kicsi és nagy megmozdulást.
Az ünnep végén nagyon sokan kifejezték köszönetüket. Most mi is szeretnénk ezt megtenni, hiszen minden adás, szolgálat, csak akkor nyer értelmet, ha van rá befogadó. Tehát köszönjük, hogy jelenlétetekkel megtiszteltétek ezt a napot!
"

Képek a 2012. évi Bokorünnepről

TISZTELETADÁS Geréb Ágnesnek

A Bokor Bázisközösség képviselete nem rendelkezik kellő orvosi és jogi szakmai hozzáértéssel, hogy Geréb Ágnes jogerős elítélésével kapcsolatban részletekbe menően állást tudjon foglalni. Azonban kifejezzük elismerésünket és hálánkat azért az áldozatos, saját életét sem kímélő munkáért, amelyet Geréb Ágnes egy igaz ügynek, a háborítatlan szülésnek szentelt. Geréb Ágnes onnantól, hogy a 70-es évek végén szülészorvosként Magyarországon elsőként engedett be édesapákat a szülésre, egész életét annak szentelte, hogy a gyermek megszületése lehetőség szerint bensőséges családi esemény lehessen. Ezért a személyes áldozatvállalásáért nagyra becsüljük, és együttérzésünkről biztosítjuk munkásságának és személyének méltatlanul elítélt időszakában.
Imádkozunk azért, hogy lelke ebben a nehéz időben is meg tudja őrizni erejét.

A Bokor közösségek 2011-2012-es képviselete:
Bajnok Kristóf, Bajnokné Benyhe Judit, Csizovszkiné Szabó Erzsébet, Garay András, Kőszegi Júlia, Lepsényi Mária, Miklovicz László, Mlecsenkov Angel, Papp Zoltán, Trásy Éva, Zsombok György


ÓBUDAVÁRI tavasz
Az óbudavári Bokorház és a hozzá tartozó szép nagy telek tavaszi nagytakarítására, továbbá metszésre, javításokra stb. várunk jelentkezőket 2012. március 10-ére (szombatra).
A munkálatok tervezése és szervezése miatt március 7-ig várja a jelentkezéseket Végh Györgyi a bokor.egyesulet@gmail.com e-mail címre vagy a 06/30-3693419-es mobilszámon, s a részletekről is ezeken az elérhetőségeken kérhető további felvilágosítás.
A közösségfejlesztő együttléten kívül a résztvevők téltemető ajándékban is részesülnek!


CSELEKVŐ összetartozás-tudat a zene erejével
A Szabolcs megyei Ilk község iskolás gyermekei javára j ótékonysági koncertet ad 2012. február 18-án a 18 órai szentmise után a Budakalászi Római katolikus templomban Bartl Erzsébet orgonaművésznő és Pápista Andrea fuvolaművésznő, az Aelia Sabina Zeneiskola tanárai.
A szervezők szeretettel várnak minden segítőkész honfitársat!

"Éheztem ugyanis és ennem adtatok,
mezítelen voltam és felruháztatok...”
(Mt. 25, 35-36.)

 Program:
1. D.Buxtehude: D-dúr prelúdium és fúga
2. J.S.Bach: C-dúr szonáta
3. G.F.Händel: Részlet a Salamon c. oratóriumból
4. W.A.Mozart: Menüett
5. J.Brahms: Keringő
6. F.X.Murschauser: Aria variata pastoralis
7.  J.P.Rameau: La livri
8.  Ch.W.Gluck: Melodia
9.  F.J.Gossec: Tambourin
10. J.S.Bach: Menüett, Badinerie a h-moll szvitből
11. J.S.Bach: G-dúr prelúdium és fúga

Támogatók:
Budakalászi Római Katolikus Egyházközség
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány
Aelia Sabina Zeneiskola
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka-Ferencváros helyi csoportja

„Segíteni kiváltság!


HÁZASSÁG hete

Házasság hete 2012

2012. február 9-én a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége székházában tartották a „Házasság Hete 2012” rendezvénysorozat nyitó sajtóeseményét, ahol felszólalt többek között Bíró László katolikus-, és Fabiny Tamás evangélikus püspök, valamint Richard Kane, a Házasság Hete Mozgalom elindítója. Az országos rendezvénysorozatot a magyarországi keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával immár ötödik alkalommal rendezik meg hazánkban. A nemzetközi mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, népszerűsítse a család intézményét, és segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. A február 11. és 19. között zajló eseménysorozat különleges aktualitása, hogy a már huszonegy országban működő, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Házasság Hete Mozgalom nemzetközi konferenciájának 2012-ben hazánk ad majd otthont.
A Házasság Hete mozgalom több mint egy évtizede indult az Egyesült Királyságban. Ma már a világ huszonegy országában rendezik meg a Bálint-naphoz, valamint hazánkban a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által meghonosított házasság világnapjához kapcsolódóan, amely minden év február második vasárnapjára esik. Magyarországon immár ötödik alkalommal, idén február 11. és 19. között számos budapesti és vidéki helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják ráirányítani a figyelmet a házasság, a család fontosságára.
A részletes programok a hazassaghete.hu honlapon elérhetők.


BOKORÜNNEP
Az idei Bokorünnepet 2012. január 28-án, szombaton rendezzük meg Budapesten.
A program 10 órakor kezdődik, s várhatóan 16 óráig tart.
Délelőtt Magyar László (A karitász szerepe a fehérvári közösségek életében) és Zsombok György (Cigány pasztoráció - Aranyosapáti, Ópályi) előadását hallgatjuk meg, amelyek végén hozzá is lehet szólni.
(Az előadások ideje alatt a gyermekek részére külön foglalkozási lehetőséget kínálunk.)
12-13:30 h között ebédszünet lesz (saját csomagból), és beszégetésekre, barátkozásokra szánjuk az időt.
A tervezett délutáni program:
13:30  Cserta Gábor és Balázs zenél (Bokros János gyermekversek)
14:00  Boltos mesék (Mosonyi Alíz könyvéből)
14:15  Táncbemutató: Káplár Gyula és Szentes Ági (Argentin tangó)
14:20  Színdarab (bohózat) - Walter Béla: Mellékhatás
14:30  Mise (Várnai László)
16:00  Zárás

További információ: bokorportal@bokorportal.hu


PETTENDRE került a 720 kg élelmiszeradomány

2011. november 25-26-án az Élelmiszerbank önkénteseiként ezúttal a pécsi Gyurgyóka közösség is gyűjtött tartós élelmiszert az egyik kicsi Tesco áruházban. Legnagyobb meglepetésünkre több mint 720 kg élelmiszer jött össze! Egyik közösségi tagunk így fogalmazott: „Visszatért az emberek jóságába vetett hitem.”

AdománygyűjtésKész szociológiai tanulmány egy ilyen szolgálat: látni a púpozott – konyakkal, szalámikkal megpakolt – kosarakat, akik szó nélkül húznak el mellettünk, s a kisnyugdíjast, sokgyerekes cigány családokat, akik sorban teszik be a lisztet, cukrot, olajat, rizst, tésztát és hallatlan ötletességgel még ezer minden mást. Némelyek megköszönték, hogy megszervezzük azt, hogy ők is segíthetnek. Persze voltak olyanok is, akik mérgesen mordultak, hogy már ideje lenne, hogy nekik is segítsen valaki, de velük is tudtunk pár kedves szót váltani. Tapasztaltuk azt, hogy ezt a műfajt is tanulni kell, jövőre már ügyesebbek leszünk, ha újra belevágunk.

Adományosztás PettendenMi már eleve úgy szerződtünk, hogy csak abban az esetben vállaljuk a közreműködést, ha mi oszthatjuk szét az adományokat.
Így aztán az adomány nagy része Pettendre került, abba a Szigetvár melletti kis cigányfaluba, ahol 148 emberből kettőnek van fizetett munkája, s ahol már többször megfordultunk. Kivétel nélkül mindenki kapott adományt, a mennyiség attól függött, hogy hány fős család volt a rászoruló. Remek ötletnek bizonyult, hogy nem egy helyszínen osztottunk, hanem a polgármesterrel és egy segítőjével szép sorban odamentünk minden házhoz, s a falu vezetőjének irányításával osztottuk ki az élelmiszereket. Így sikerült a visszaéléseket kikerülni.  Nagy volt az öröm és a hálálkodás!
JátszóházUtána a közösségi házban játszóházat szerveztünk a gyerekeknek, ahol volt színezés, gyöngyfűzés, puzzle rakás, könyvjelző, ajándék képeslap készítés stb. Praktikusan a falu összes gyereke eljött, s a szülők is ott csücsültek, beszélgettek velünk. Akinek sikerült valamit alkotnia, az választhatott egy mesekönyvet, amit a Bokor Nagytáborban gyűjtöttünk. A maradék 73 db-ot pedig az ottani könyvtárnak ajándékoztuk.

A szolgálatban a közösség minden tagja részt vett, fiataljaink, s még néhány barát is besegített. Ért minket néhány rossz élmény is, de kell, hogy megtapasztaljuk, a szeretet kiszolgáltatottá tesz, s a kudarcokat is meg kell tanulnunk feldolgozni. Alapjában véve azonban nagyon jó volt értelmes munkát végezni, valódi szükséget enyhíteni, s egyben magunkat és a közösséget építeni.

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a szolgálat során készült fényképeket is. Képgaléria >>

A Gyurgyóka közösség nevében
Kőszeginé Melinda


KVT 2011.

A Bokor közösségvezetőinek találkozóját, 2011. november 19-én tartottuk.
A találkozót Bajnok Kristóf nyitotta meg, bevezető gondolatai után Király Ignácz tartott „Arról ismerjenek…” címmel előadást, majd Garay András előadását hallgathattuk meg.
Ezt követően Vincze Péter ismertetője hangzott el a címlistával kapcsolatban és a tavalyi vállalások alapján készült adatbázisokról. Áts András pedig összefoglalta az adás és szolgálat munkacsoport tevékenységét, a munkacsoportok találkozóin elhangzott felvetéseket, s a jövőbeli terveket.

KVT - 2011. Az erre a napra szóló evangélium:
„Nektek azonban, akik hallgattok engem, azt mondom: szeressétek ellenségeiteket!...”
(Lk 6,27-38)
… de kik az én ellenségeim? Lehet-e egy rendes keresztény embernek ellensége? A másik oldalról viszont: célunk lehet-e az, hogy ne legyen ellenségünk? Hogy meghúzódjunk, kis emberek legyünk?

Az idei KVT hívószava ez: „Arról ismerjenek meg benneteket...”. Miről ismerjenek meg bennünket? [...]


ÉV VÉGI gondolatok a hegyekből
Böjte Csaba

"Kimentem Kismuncselre, a Kárpátok déli vonulatára, hol egy elfelejtett kis bányásztelepülés, mint az elmúlt évek mementója, roskad bele a tájba. Eljöttem ide, Isten háta mögé, ahonnan mindenki elmenekült, válaszért, megvilágosodni.
Tél van, ropog a hó a talpam alatt. Minden lépés jól esik. Sétálok a létben. Vagyok. Számlálatlanul telnek a percek. Elindultam, és elindulnak bennem a gondolato.! Megfogalmazom. Az első érzés mely hívatlanul belém költözött: milyen csodálatosan tiszta és finom itt fent a hegyekben a levegő. A nagyvárosban minden egyes lélegzéssel tüdőnkbe beáramlik a társaink tüdejét megjárt, a kipufogó gázokkal, porral, füsttel fűszerezett massza. Itt a hegyek között érzem a friss levegő ízét, zamatát, amit harapni lehet, szinte herseg a fogam között a tiszta életerő. Minden egyes légzés ajándék. Jólesik levegőt venni, tüdődön keresztül eggyé válni a tiszta természettel. Behunyt szemmel a bensőmön keresztül érzem a tájat, a hegyeket, a havas fákat. Néhány légzés, és már biztosan tudom, hogy élek, hogy jó helyen vagyok."
[Folytatás...> >]

Békés, boldog új évet kívánunk!


BÉKÉT az egész földnek!

2012. január 1-jén, vasárnap a Sant’Egidio Közösség szervezésében fáklyás menetet és ökumenikus imaórát tartanak a békéért.
A résztvevők gyertyákkal és fáklyákkal gyülekeznek 17 órától a Szabadság-híd pesti hídfőjénél, annak a helynek a közelében, ahol Boldog Salkaházi Sára 1944. december 27-én vértanúhalált halt. A békemenet a Váci utcán át az Angolkisasszonyok Váci utcai Szent Mihály-templomához érkezik, ahol ökumenikus imádságot tartanak 17.30-kor. Az imaórát vezeti és szentbeszédet tart Jelenits István SchP.
XVI. Benedek pápa szándékhoz csatlakozva és a Béke Világnapjára küldött üzenetére válaszolva megemlékeznek azokról az országokról és nemzetekről, amelyeket ma is háború sújt, és kérik a Béke Urát, hogy adja meg azt a békét az egész Földnek, amelyet az emberek nem tudnak megadni maguknak, sem egymásnak.

Forrás: Magyar Kurír


PÁPAI üzenet a 45. béke világnap alkalmából
X. Benedek üenetében elsősorban a fiatalokat szólítja meg, akik lelkesedésükkel új reményt nyújthatnak a világnak. Az egyház reménnyel tekint a fiatalokra és bízik bennük, arra bátorítja őket, hogy keressék az igazságot és védelmezzék a közjót – hangsúlyozza üzeneteében a pápa.

Az üzenet olvasható a Vatikán honlapján,
magyar nyelvű összefoglaló a Magyar Kutír weboldalán.


BERLINBEN tartják az év végi taizéi találkozót
A Taizéi Közösség által kezdeményezett „bizalom világméretű zarándoklatának” 34. állomásán, Berlinben, december 28. és január 1. között 30 ezer fiatal találkozik. Az egész Európából és a más földrészekről is érkező fiatalokat a berlini egyházak és családok látják vendégül. A találkozó célja, hogy megtalálják egy új szolidaritás lendületét. A találkozó programját közös imák, különböző témájú előadások és kiscsoportos beszélgetések alkotják. A témakörök között lesznek  lelki, társadalmi, művészeti, politikai és gazdasági kérdések. Ez az első alkalom, hogy az év végi taizéi találkozó Berlinben kerül megrendezésre.
A találkozó eseményeit a fiatalok elbeszélései alapján, napról napra követni lehet egy külön weboldalon.

Forrás és további információk a rendezvényről: Taize.fr/hu


2011 KARÁCSONYÁN
"A karácsonyi történet arról szól, hogy miközben Augusztus császár népszámlálási rendeletére Mária és József Betlehemben szállást keresett, és csak egy barlangistállóban találtak helyet, hogy Mária megszülje a koraszülött gyermeket, a pásztorok kinn a pusztában a nyájat őrizték, és a fagyos éjszakában a tűz mellett bóbiskoltak, beszélgettek. Engem ezek a pásztorok foglalkoztatnak igazán. Hogyan kerülnek a képbe? Miről beszélgethettek? És milyen hírt adhattak tovább?" [...]
Kit vártak a pásztorok? címmel hangzott el Kovács László elmélkedése 2011. december 26-án, karácsony másnapján a Bokorportán.

Az elmélkedés letölthető portálunkról >>


KARÁCSONY 2011

Karácsonyi kékség'Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.
Békesség jelképe
A gyertyaláng.
Minden nap gyújtsatok
Gyertyákat, emberek!
Égjen a békeláng
Mindenhol már!"

[... Hallgassuk meg! >>]


HATÁLYON kívül helyezik az egyházügyi törvényt
Az MTI 2011. december 16-án adta hírül, hogy "jogtechnikai megfontolások" miatt hatályon kívül helyezik az idén júliusban elfogadott új egyházügyi törvényt. Ezt Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője jelentette be, hozzátéve, hogy az új jogszabályt még idén el kell fogadni, várhatóan a két ünnep között.
A politikus azt mondta, hétfőn "megtalálják" a jogtechnikai megoldást a hatályon kívül helyezésre, kijavítják a formai hibákat, ám a jogszabály "tartalmi struktúráján" nem fognak változtatni. Hozzátette ugyanakkor, hogy egyes kérdésekben érdemes felülvizsgálatot tartani. Példaként említette a megszűnő egyházak jogi státuszát.    A hatályon kívül helyezést Lázár János azzal indokolta, hogy a törvény nyári elfogadásának módja, menetrendje nem felelt meg "minden közjogi kritériumnak". Hozzáfűzte, az ellenzék kritikáját is figyelembe vették.
"December 31-ig az egyházak sorsát rendezni kell, ez mindannyiunk közös felelőssége. Nem hagyhatjuk az egyházakat bizonytalanságban" - mondta Lázár János, megjegyezve: tisztában vannak azzal, hogy a törvény ügyében - a közjogi érvénytelenséggel kapcsolatban - több alkotmánybírósági eljárás is zajlik.
Az egyházügyi törvényről szóló döntés indokolta azt, hogy - az eredeti tervekkel ellentétben - az új alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti jogszabályhoz benyújtott módosító indítványokról nem szavazott a Ház pénteken - közölte.
A parlament július 12-ére virradó éjszaka fogadta el az új egyházügyi törvényt. A javaslatot eredetileg KDNP-s politikusok jegyezték, ám a szavazás előtt néhány órával a Fidesz-frakció kezdeményezésére az alkotmányügyi bizottság alapvetően átírta. A parlament nyári rendkívüli ülésszakának utolsó napján emiatt többször is szünetelt a határozathozatal.
A jogszabállyal az Országgyűlés tizennégy egyházat ismert el: a Magyarországi Katolikus Egyházat, a Magyarországi Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó