Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

 

2024. február 4. - Évközi 5. vasárnap
Mk 1,29-39 - Jézus értünk is tesz csodát

Működésének kezdetén Jézus a zsinagógákban kereste azt a helyet, ahol megérinthetné a lelkeket a Tanítás; Istennek az ember és a Teremtés iránti szeretete. Tanítás mint a szív rendbetétele, és gyógyítás mint a test rendbetétele. Külső és belső egész-ség.
Annyira egyszerűen, szinte magától értetődően van leírva Péter anyósának gyógyítása, mintha másképp nem is történhetett volna. Egy családi házban, pár ember jelenlétében, minden csinnadratta nélkül. Ez a gyógyítás egy hiányra, egy ínségre adott válasz volt, valamit betöltött, valamit teljessé tett; nem hírverés volt a célja, nem a saját hitelességének akart pecsétje lenni (ez utóbbi Jézus egyik csodájára sem jellemző). Az ember és az élet tiszteletéről szólt, együttérzésről, figyelemről, barátságról. Csendben történt, nem ámuldoztak rajta tömegek, és az élet folyt tovább Péter házában, mint addig...
Furcsa lehet, de valamikor én is tanúja voltam csodának. Persze sokféle csoda van, és belső változások csodájának többször is lehettem tanúja, de ez testi gyógyulás volt: hároméves kisgyermekem gyógyulása. (Tudom, most mit gondolsz, ha nincs hasonló tapasztalatod: meg is értelek, teljes szívemből mondom; én is ilyeneket gondolnék. Sőt, saját legjobb barátaim arcát látva - akiknek egyáltalán el mertem mondani -, sok-sok évig inkább hallgattam. De ez a B-oldal élve már nem számít. :-)) Teljes egyetértésben és hitben imádkozott érte a testvérem akkori imacsoportja, tőlünk több mint 200 km távolságban. Orvosilag az volt a tény, hogy a kisfiam műtétje okafogyottá vált. Hatalmas boldogság volt bennem - és képtelen voltam kifejezni. Nem írnám le mindezt, ha az eset meglátásom szerint nem lenne több jellemzőjében hasonló ehhez a jézusi gyógyításhoz. Kivéve persze, hogy nem egy személy, hanem egy imacsoport, és nem a helyszínen, hanem párszáz km-el odébb tette, amit tett, de a lényeg: a hírverés nélküliség, az ínségre adott válasz, egy szükséglet betöltése, az együttérzés, figyelem és barátság azonos volt, s az is, hogy utána ugyanolyan csendes magától értetődöttséggel folyt tovább a helyreállt élet. Péter anyósa valószínűleg ugyanazt a hihetetlen és leírhatatlan örömet érezte, mint én a kisfiam gyógyulásán, és lehet, hogy ugyanúgy nem tudott neki hangot adni. Azaz... fölkelt és szolgált.
Sok fontos tényt lehetne még erről a részről megemlíteni, például azt, hogy Jézus nemcsak a barátai, hanem idegenek bajait is orvosolta, és azt sem a hírverésért, sőt. Azt, hogy nem vitte el más irányba a népszerűség, mint amiért jött. Nem emberekkel, hanem Atyjával beszélte meg a következő lépést. Ez mind igaz, de most rajtam keresztül az szól, hogy Jézus értünk is tesz csodát. Nem, nem a nagy hírveréssel tömegeket összecsődítő gyógyítókra gondolok, egy pillanatig sem, hanem a csendes és kitartó imáinkra, egymásért.

[Bognár Éva, Csömör]

"És igen kora éjjel fölkelvén kiment és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott." (Mk 1,35)
   - Mennyi időm van imádkozni a nap indulásakor?
   - Mennyire szoktam Égi Apácskánk elé terjeszteni pillanatnyi sikereimet, kudarcaimat?
   - Menyire szoktam biztosítani magamnak és másoknak a zavartalan nyugalmat az imádkozáshoz?

[Angel]

Az oldal tetejére


2024. február 11. - Évközi 6. vasárnap
Mk 1,40-45 - Hogyan nézünk másokra?

Hatalmas nagy különbség lehet abban, ahogy egyik vagy másik emberre nézünk. Mondjuk egy betegségben (vagy csak az élet zajában) elcsúnyult emberre. Riasztó a metrón kolduló elhanyagolt öregúr, akitől csak azért nem húzódnak el az emberek, mert nincs hová. Nehéz ránézni a nyilvánvalóan sérült vagy mentálisan beteg felnőttre, hát még közeledni hozzá.
A leprások olyan emberek voltak, akik látványos betegségben szenvedtek. A külsejük messziről hirdette, hogy "tisztátalan". Egy rabbinikus rendelkezés szerint a leprás nem járhatott közutakon, nem használhatta a közkutakat, és csengőt vagy kolompot rázva kiabálnia kellett: "Leprás vagyok!" Vagyis a külsejük torz voltán túl a közösség életében sem vehettek részt.
Jézus nem osztozott ebben a kiközösítő viselkedésben; nem kerülte el a könyörgőt (akinek hogy-hogy nem, volt bátorsága megszólítani!). Ellenkezőleg: megérintette - vagy csak kinyújtotta felé a kezét. Bárhogy is, Jézus nem ment el mellette.
A történetnek ez a pillanata számomra a csoda. Nem akarok a fantázia szárnyain repülni, nem akarom jobban tudni, hogy Jézus mit látott ebben az emberben, de azt tudom, hogy én emberként mennyire más szemmel látok egy lepusztult külsejű, ilyen-olyan betegséggel küzdő, "problémás" egyént vagy mentális beteget, ha számomra idegen, és mennyire másként, ha ismerős, rokon vagy családtag (vagy valamilyen oknál fogva közel kerülök hozzá). Jézus úgy viselkedett, mint egy családtaggal: meglátta az ínségét és segített. Nem riasztotta el a torz külső. Két saját élményem is kapcsolódik ide.
Az egyik: néhány évig heti egy-két napot vigyáztam egy sérült nagyfiúra. Az első napok maga volt a kín, annyira nehezemre esett a külsejét, keserves és szögletes mozgását látni, a hangjait megérteni, az evését segíteni, más nehézségekről ne is beszéljünk. Szerencsére két csodálatos tanítót is kaptam a fiúhoz: az elődömet és a fiú édesanyját. Egy remek fiatal lánytól vettem át a gondozást, ő mutatta meg nekem, hogy a gyakorlatban mire vigyázzak, miben hogyan segítsem a fiút, hogyan sétáltassam, etessem. Bámultam, milyen természetes szeretettel kezeli: mint testvért! És az anya, aki hazaérkezve a munkából, úgy ahogy volt, a társadalmilag nagyon is megfelelő külsejével, olyan boldogan és meghitten ölelte magához a gyerekét, hogy rendkívül gyorsan útjára engedtem az ellenérzéseimet. Persze egy anya másként lát, tudom, de pont ez az anyai-apai másként látás figyelhető meg Jézusnál a "megesett rajta a szíve" pillanatában. Alighanem ezzel a látással látta mindazokat, akik gyógyulni sereglettek hozzá. (Hogy miért ment el mégis "csendesebb helyekre"? Gondolom azért, mert a gyógyuláshoz sok esetben a beteg hitén túl a belső "munkája" is szükséges volt.)
A másik élményhez előzetesen annyi, hogy valaha fiatalon szerettem volna ápolónő lenni; a segítő szándék megvolt bennem, csak vért és sebeket ne kellett volna látni! Aztán sok-sok év múlva, egy szeretett személy ápolásakor mégis kezelni és ápolni kellett olyan elváltozásokat, amiknek a lehetőségéről sem tudtam addig. Nem, nem győztem le magamban az ellenérzést, nem volt mit legyőzni. A gondoskodó, óvó törődés egyszerűen kiszorított minden mást. Én ilyen elfogult szeretettel csak az édesanyámat tudtam látni, vagy a családtagjaimat tudnám, Jézus tekintetének azonban senki nem "idegen", mindenki "családtag". Megérinti, akkor is, ha csúf, ha torz, félelem és undor nélkül, és pontosan tudja azt is, milyen belül, sőt azt is tudja, milyen lehetne.
Add, Teremtő Isten, hogy a jézusi látással láthassam-láthassuk azokat, akikhez küldesz, hibáztatás és ítélkezés nélkül, hogy helyreálljon a világ rendje!

[Bognár Éva, Csömör]

"Majd megszánva őt, kinyújtva kezét megfogta és azt mondta neki: Meg akarlak tisztítani, tisztulj meg!" (Mk 1,41)
   - Mennyire hat meg mások baja, rászorultsága?
   - Milyen fokú testi közelséget engedek meg? Kinek? Milyen alkalomból?
   - Milyen hatékonyak a közreműködéseim?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum