Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

 

2024. július 7. - Évközi 14. vasárnap
Mk 6,1-6 - Jézus Názáretben

Előzmények Márk leírásában: Jézus elkezdte megélni vállalt küldetését: tanít, magyaráz, gyógyít. Isten Országáról beszél: magvetőről, mustármagról, növekvő vetésről, s közben az eléje kerülő nyomorúságos betegeken is segít.
Így, ezzel a programmal érkezik szülővárosába, Názáretbe, ahol ismerik. De be van már skatulyázva annak alapján, hogy kinek a gyereke, mit csinált eddig. Nem papi-prófétai leszármazott, milyen alapon szövegel itt nekünk, honnan veszi mindezt - mondják. Az, hogy mit mond, mennyi jót tesz, nem megy át.
Nem tud gyógyítani sem, mert hiányzik a bizalom, a hit. Ezeknek az embereknek fontosabb a származás, mint az üzenet. Eszembe jut a Máté-evangélium eleje, ahol Máté gondosan bizonygatja Jézus Dávidig, Ábrahámig visszavezetett családfáját (holott másrészt meg Józsefet nem tartja nemző apjának), a női ág pedig a zsidóknál semmi. Erőlködés ez annak érdekében, hogy hallgassák meg.
Vajon tudok-e odafigyelni olyanoktól érkező üzenetre, véleményre, akiket nem tartok sokra származásuk vagy előéletük alapján? Isten a kövekből is tud prófétát fakasztani... Mindig az üzenetre, véleményre, kritikára, jótanácsra stb. legyek nyitott, ne attól függően, ki mondta! Ez persze úgy is érvényes, hogy szuper emberek szövege sem biztos, hogy igaz. Nyitott szívű lelkiismeretünk meg testvérbarátaink véleménye segít eligazodni!

[György Zoltán, Ajkarendek]

"A Szabadító pedig azt mondta nekik, hogy nem áll becsületvesztésre egy próféta sem, hacsak nem a hazájában meg a retyerutyája körében és a saját házában." (Mk 6,4)
   - Min szoktam megütközni?
   - Mennyire bénít a bizalmatlanság?
   - Mennyire vállalom a rokonaimat?

[Angel]

Az oldal tetejére


2024. július 14. - Évközi 15. vasárnap
Mk 6,7-13 - Az apostolok első küldetése

"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés." Melyikünk veszi ma komolyan a bérmálásban kapott küldetést vagy a szentmise végén (jobb helyeken) elhangzó felszólítást, hogy menjünk, és tegyünk tanúságot arról, amit kaptunk, átéltünk!?
Sosem felejtem el azt az élményt, amikor Pannonhalmán egy videómagnós, a grazi tv-ből felvett rossz minőségű felvételen láttam a Napfivér, Holdnővér című Zefirelli-filmet. Katartikus élmény volt. Azt gondoltam, ilyen egyszerű: Menni kell, és élni az evangéliumot! Aztán jött az érettségi, felvételi, a munka világa, családalapítás, költözés, gyerekek..., és megkopott az élmény, jöttek helyébe az aktuális megoldandó problémák. Néha még fellebben a függöny, és látom, mit kellene tenni. Egyszer-egyszer sikerül is, de mi ez ahhoz képest, hogy "mindenüket elhagyták és követték"...? Vagy "két ruhát ne vigyél az útra"! Én bőrönddel utazom, és bizony nehezemre esik kiszolgáltatottan ráhagyatkozni a Gondviselőre. Biztos, ami biztos! Pedig milyen jó megélni azt, hogy: "Életünk ott van Isten tenyerén, azért nem félek én!"
Próbáltál már valaha kilépni a komfortzónádból, és megtenni azt, amit kért tőled az Úr? Figyelsz egyáltalán, hogy hová küld, mit akar veled, mi a küldetésed?

[Györgyné Kollár Gabi, Ajkarendek]

"Majd meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek magukkal az útra, egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se rezet az övükben..." (Mk 6,8-9)
   - Menyire biztosítom túl magamat? Miért?
   - Hogyan tudok összedolgozni mással?
   - Mennyire vagyok válogatós?

[Angel]

Az oldal tetejére


2024. július 21. - Évközi 16. vasárnap
Mk 6,30-34 - A jól végzett munka jutalma

Amikor ezt a részt olvasom a Szentírásban, mindig rácsodálkozom Jézus figyelmes, gyengéd szeretetére. Visszatérnek az apostolok, lelkesen beszámolnak arról, hol jártak, mennyi mindent csináltak, milyen csodák részesei voltak... Elképzelem, ahogy Jézus leülteti őket, és mondja: "Erre megy a kör!"
Aztán osztozva örömükben megérzi, hogy bizony nagyon elfáradtak, és még enni sem volt idejük, elviszi őket pihenni, regenerálódni. Közösen megvacsoráznak, és anekdotáznak még a tavon. Jó nekik együtt. Valamit megéreztek, átvettek akkor a tanítványok Jézus küldetéséből. De "a nép, az istenadta nép" türelmetlen, és keresi a Mestert, aki ingyen gyógyít és segít mindenkinek, aki kéri. Eléjük mennek a kikötőbe. A tömeget nem érdekli, hogy a csodadoktor elfáradt, neki is szüksége van töltődésre. Jézusnak pedig "megesik rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok".
Mi mennyire törődünk a más bajával? Észrevesszük, ha valaki elfárad és töltődésre van szüksége?

[Györgyné Kollár Gabi, Ajkarendek]

"Aztán összegyűltek az apostolok a Szabadítónál, és feltárták előtte, mindazt amit csak csináltak és amit csak tanítottak." (Mk 6,30)
   - Hol szoktam összejönni? Kivel?
   - Mit szoktam elmesélni magamról? Kinek?
   - Mennyire szoktam kivárni, míg szóhoz jutok?

[Angel]

Az oldal tetejére


2024. július 28. - Évközi 17. vasárnap
Jn 6,1-15 - A nagy kenyérszaporítás

A múlt heti, Márktól származó leírásban egyértelmű, hogy Jézus már szinte menekül a tömeg elől, hogy nyugodtan, meghitten beszélhessen tanítványaival. Ezért a hajóval történő átvágás a tó túlsó partjára.
De a tömeg követi, gyanítom, nem az Isten országa-koncepció miatt, hanem a csodálatos gyógyulások okán. A szöveg szerint Jézus gondol arra, hogy ez a messzire elzarándokolt tömeg hamarosan éhes lesz, sőt már ki is tervelte, mit fog tenni. Elgondolkodtató András beszólása, hogy "van itt egy fiú öt kenyérrel és két hallal". Miért volt a fiúnál ennyi ennivaló ? Jó kufárként üzletelni akart az éhes tömegben ? Akárhogyan van is, az információ az, hogy van itt ennivaló, csak nem mindenkinél: Csak el kell osztani - s lám, még maradt is, több volt a kelleténél.
Bizony, önzésünk, nyerészkedési vágyunk legyőzése valódi csoda, mert alapvető emberi tulajdonságunkat kell felülmúlnunk. Nem elégséges külső kényszer hatására, hanem saját döntés, meggyőződés alapján kell idáig eljutnunk.
A megetetettek királlyá tennék Jézust, hiszen nekik nem volt, és kaptak. A kommunizmust is a nincstelenek éltették, mert a máséból kaptak. Ilyenbe Jézus nem hajlandó belemenni: Isten országa mindenkiben magában tud megvalósulni, saját személyes lemondás, életodahelyezés alapján. Királyi parancsra ezt nem lehet hitelesen, jól megcsinálni.
Hozd meg hát bátran a mindennapi kis, valamint az életre szóló döntéseidet is a jézusi tanítás fényében!

[György Zoltán, Ajkarendek]

"És hatalmas tömeg követte, mert látták a jeleket, amelyeket a betegeken vitt végbe." (/Jn 6,2)
   - Mennyire érdekel a betegek sorsa?
   - Mennyire futok a látványosságok után?
   - Milyen ünnepi közeledés jellemző a számomra? Miért?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum