Bokor közösség
Ernst F. Schumacher: A kicsi szép III.

Ernst F. Schumacher: A kicsi szép

Idézetek az esszékből

<< I. rész: A modern világ
<< II. rész Az erőforrások

III. rész: A HARMADIK VILÁG

A köztes technika kifejlesztését követelő társadalmi és gazdasági problémák

„Hiszen a szegény embernek mindenekelőtt munkalehetőségre van szüksége, és még a gyengén fizetett és viszonylag rossz termelékenységű munka is jobb a tétlenségnél.”

„Munkanélkülinek lenni annyi, mint kétségbeesettnek lenni, és az ilyen ember gyakorlatilag rákényszerül az elvándorlásra. ...munkaalkalmak biztosítása az elsődleges szükséglet. Enélkül nem lehet enyhíteni az emberek nagyvárosokba áramlását.”

„A modern gyári termelés csak kis mértékben emeli a foglalkoztatottságot.”

„Először is azokban a körzetekben kell munkahelyeket teremteni, ahol az emberek jelenleg élnek, nem pedig elsősorban a nagyvárosi körzetekben, ahova elvándorolnak.
... Negyedszer, a termelésnek főként helyi nyersanyagokat kell felhasználnia, és főként helyi igényeket kell kielégítenie.”

„Svájcnak kevesebb mint 6 millió lakosa van, mégis több mint 20 kantonra oszlik.”

köztes technika = ha a technika színvonalát a felszerelés munkahelyenkénti költségével határozzuk meg

„...helyi anyagokból, helyi használatra hasznos javakat termelhessenek.”

„Nekik mindenekelőtt egyszerűbb dolgok kellenek - építőanyagok, ruházat, háztartási cikkek, mezőgazdasági felszerelések - és a mezőgazdasági termékek magasabb ellenértéke. Ezenkívül sok helyütt a lehető legégetőbb szükségük lehet fára, vízre és terménytárolási lehetőségekre. A mezőgazdasági népesség java részét rendkívüli módon segítené, ha maga végezhetné el terményei feldolgozásának első lépéseit.”

„ a fejlett országokban mondjuk száz évvel ezelőtt használt eljárások módszeres tanulmányozása valóban meggyőző eredményeket szolgáltathatna.”

„Az önnön haszontalanságukról való belső meggyőződés tönkreteszi az embereket. Nincs olyan gazdasági növekedés, amely ellensúlyozhatná ezeket a veszteségeket.”

„A szegény országok belezuhannak, vagyis belelökik őket, olyan termelési módszerek és fogyasztói normák elfogadásába, amelyek tönkreteszik az önállóság és az önsegítés lehetőségeit.”

„A legjobb segítség, amit adni lehet, értelmi segítség, a hasznos tudás átadása, ajándékba.” (segélyek helyett/mellett)

„Az ajándékba kapott anyagi javak függővé teszik az embereket, az ajándékba kapott tudás viszont szabaddá teszi őket - feltéve természetesen, hogy a megfelelő fajta tudásról van szó.

„...Ezzel szemben tanítsd meg arra, hogy el tudja készíteni saját horgászfelszerelését, és ezzel nemcsak abban segítetted őt, hogy el tudja tartani magát, hanem abban is, hogy magabiztos, független ember váljék belőle. Így hát a segélyprogramoknak egyre inkább erre kellene gondot fordítaniuk - nevezetesen, hogy az embereket magabiztossá és függetlenné tegyék azáltal, hogy nagylelkűen ellátják őket megfelelő értelmi segítséggel, az önmagukon való segítés módszereinek megismerésére alkalmas tudás ajándékával.”


„Buddha tanítása szerint minden jó buddhistának kötelessége legalább ötévente elültetni egy fát, és gondját viselni, hogy meggyökerezzék.”

„...mint mondottam, a gazdasági élet, sőt általában az élet - kulcspontja az, hogy folyamatosan igényli olyan ellentétek összeegyeztetését, amelyek a szigorú logika szempontjából összeegyeztethetetlenek. ... Az ilyenfajta problémáknak nincs „végső megoldásuk”. Csak élő megoldás létezik, amely a mindennapos erőfeszítésben érhető el annak egyértelmű elismerése mellett, hogy az ellentétpár mindkét tagja érvényes.”