Bokor közösség
Lélekváró elmélkedések

Lélekváró elmélkedések

A Lélekváró elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fûzik csokorba az ország különbözõ tájairól hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig.
A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2014. március 30. - Nagyböjt 4. vasárnapja
Jn 9,1-41 - Megvilágosodás és világítás!

A felnőtt keresztségre készülők második vizsganapján az Egyház így imádkozik: "Mindenható, örök Isten, gyarapítsd Egyházadat mindnyájunk örömére, hogy azok, akik a földi életre megszülettek, kegyelmedből újjászülessenek a mennyei életre!"
A vakon született kétszeresen is hátrányos helyzetűnek számított. Hiszen nemcsak a napvilág volt elzárva előle, hanem kortársai bűnösnek, azaz Istentől megvetettnek is tartották. Jézus tanítványai is ilyen előítéletesen gondolkodtak, noha Jézus munkálkodásának ideje hamarosan lejár, és nekik kellene folytatniuk művét: a hit világosságára elvezetni minden embert. Jézus már nem magyarázkodik, hanem cselekszik. Ő a "világ világossága" - mint Isten küldötte - megadja a látást a testi-lelki sötétségben levőnek. A szombaton tilos munkával (sarat csinál, megkeni vele a vak szemét) ismét aláhúzza, hogy a szombat van az emberért, és nem fordítva. A "küldött" nevű tóban való megmosakodás megnyitja a vak szemét, és az megvilágosodottá, látóvá és világítóvá válik. Utalás ez a vízben való bemerítés (=keresztelés) szertartására, amelyben megtisztulás, megvilágosodás és hitvallásra felszólítás ("Most világosság gyúlt benned Krisztus által. Úgy élj ezután, mint a világosság fia!") történik.
A továbbiakban megtudjuk, hogyan terjed el a csodás gyógyulás híre, kezdve a szüleitől a szomszédokon át a farizeusokig. A kihallgatások nyomán egyre jobban megvilágosodik értelmileg is, és mind bátrabban száll szembe a kételkedő és vádaskodó vallási hatalommal. Prófétának tartja, és Istentől igazoltnak mondja Jézust. Még a kiközösítést is vállalja érte, vagyis hisz annak, aki ilyen jót tett neki.
Jézus nem hagyja magára az érte szenvedést vállaló hitvallót. Megkeresi, és kinyilvánítja neki személyének titkát. Ezzel elvezeti a benne való hitre, ahogy majd a követői is ezt teszik a megkeresztelt új tanítványokkal. Ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi a megvilágosultak Vele való sorsközösségét, az üldözések vállalásának szükségességét, hiszen az idők végéig lesznek a látókkal szemben elvakultak, a sátán vakságában megmaradók.
Mindenesetre értük szól a keresztelendők második vizsganapjának könyörgő imája: "Jóságos Istenünk, lelkesítsd mindig családodat: te vezesd jó útra, ha tévelyeg, te óvd kegyesen, ha jó úton jár, és te kormányozd örök szeretettel, hogy elérje az üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által."

[Várnai László, Balatonboglár]

"A Szabadító tehát így szólt hozzá: Ha csak nem láttok jeleket és csodákat, egyáltalán nem hisztek." (Jn 4,48)

   - Mennyi bennem a szenzációhajhászás?
   - Mennyire érzem magam csodavárónak?
   - Mennyire berzenkedem a csodáktól?

[Angel]

Az oldal tetejére

2014. március 31. hétfõ
Iz 65,17-21; Jn 4,43-54

Jézus közénk jött, hogy elmondja, elénk élje, megtanítsa, hogyan valósítható meg az Izajás által is bemutatott (Mennyei Atyánk által a szívünkbe írt) öröm és béke országa - a szeretet országa már itt a Földön is.
S Jézus mennyire ismerte az emberi természetet: galileai útja során a kétségbeesett édesapa kérését hallva: "...így szólt: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek."
Ez az egyszeri találkozás elegendõ volt, hogy megtörténjen a valódi csoda: az édesapa hitre jutása - amely megváltoztatta az õ és egész háza népe életét. Fia gyógyulása már a hit gyümölcse volt.
Mennyei Atyám, mekkora erõforrás a hitem?
Bele tudok-e simulni akaratodba, keresem-e, felismerem-e mindennapjaim során?
Bajok, gondok esetén tudok-e mindig erõt kérni Tõled, s azt mondani, hogy legyen meg a Te akaratod?
Észreveszem-e életemben az apró csodákat, hálát adok-e értük?
Segíts Istenem, hogy minden nap megújuló hittel tudjuk építeni Országodat, vállaljuk a Jézusunk által elénk élt utat!

[Mravcsik Sándor és Tünde, Salgótarján]

Az oldal tetejére

2014. április 1. kedd
Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-3a.5-16

"ahová elér a folyó, egészséges lesz és élni fog minden lény." (Ez 47,1-9.12)
"Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett." (Jn 5,1-3a. 5-16)
A Beteszda-fürdőnél nagyon sok beteg várta a gyógyulást. Jézus tudta, hogy mire számíthat, tudta, hogy nem tud mindenkit meggyógyítani, mindenkin segíteni. Kiválasztott valakit, aki talán a leghosszabb időt töltötte a csodára várva - már 38 éve várt. (38 év, egy emberöltő!) Aki megélte a tagadást, haragot, alkudozást, önsajnálatot, és végül beletörődött a helyzetébe: a csoda karnyújtásnyira van, de neki nincs embere, aki elérhetővé tenné. Volt ideje végiggondolni az életét, mit csinált rosszul, mit rontott el, kit bántott, hol vétett az Isten ellen? Bizonyára bűnbánatot is tartott, elvégezte a tisztulási szertartásokat, és igyekezett jónak lenni a "betegek társadalmában". Nem adta fel, nem adhatta fel, hiszen nem volt hova mennie, nem volt senkije! Muszáj volt hinnie, hogy a Csoda eljön.
Az ószövetségi rész az éltető megmentő vízről szól, ami a templomból fakad. János idézete egy fürdőről szól, ahol az életüket akarják visszakapni az emberek, az angyal által felkavart forrásvíz által.
A beteszdai gyógyulásnak azonban semmi köze a vízhez. Jézus azt mondja, "menj", és a beteg felkel és elmegy. Mert Jézus az élő víz! Nincs szükség semmi másra a csodához!
A csoda elérhető, csak várnunk kell... csak idő kell... csak hinni kell. És a várakozás üres idejét megtölteni tartalommal! Ez az üzenet?
Tanuljunk meg várni? Tanuljunk meg türelmesnek lenni? Tanuljunk meg időt szánni? A mi hosszú időnk most egy sorban-állásnyi, egy találkozásnyi, egy nagyböjtnyi... hol van ez a 38 évtől?
Te tudsz: VÁRNI....? És ha vársz, hogyan vársz?

[Bitterné Gyöngyi, Mór]

Az oldal tetejére

2014. április 2. szerda
Iz 49,8-15; Jn 5,17-30

"Atyám szüntelen munkálkodik, ezért én is munkálkodom" (Jn 5,17)
Jézus és az Atya egyek, szóban, tettben, gondolkodásban. Ezt az egységet lehet dogmatikailag is értelmezni, de szerintem nem ez a lényeges. Az egység a szeretetben nyilvánul meg, a szeretet adásában, elfogadásában és áramlásában.
A szeretetben való egységnek földi megnyilvánulása a házasság, a lét- és sorsközösség felvállalása.
Az Atya azért küldte Jézust, hogy erre a szeretetre tanítsa meg az embereket, Jézus vállalta ezt a küldetést, és egyben tovább is adta nekünk, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk.
Életünket próbáljuk meg úgy élni, hogy az minél nagyobb egységben legyen a Szeretet-Isten, az Atya elképzelésével, ne a saját akaratunkat keressük, hanem az Atyáét. Hallgassuk meg Jézus szavát, higgyünk benne, váltsuk tettekre, így tapasztalhatjuk meg a szeretet örök életét.

[Halászné Kovács Zsófia, Budapest]

Az oldal tetejére

2014. április 3. csütörtök
Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47

Hiába Jézus minden erőlködése, nem tartják hitelesnek.
A hallgatóság úgy gondolja, hogy valakinek a hitelességét, csak egy másik ember igazolhatja. Jézus az Atyára hivatkozik és hosszasan magyaráz, nem értik, talán nem is akarják megérteni.
Mai szemmel is nehezen érthető, jobb lenne kihagyni, átugorni ezt a részt. Azért, mert kellemetlen. Azért, mert igazán hinni veszélyes, esetleg azzal jár, hogy fel kell adnom régi énemet, amit oly nehezen tudtam összerakni. Valami nagyon jó dologról, a megmentésemről lenne szó, de ennek túl nagy az ára.
Pedig kell a bizonyosság, pontosabban a biztonság. Az ember hinni akar valakinek és tudni szeretné a jövőjét.
Kissé fáradtan, kissé elbizonytalanodva hiszünk a színes újságok horoszkópjaiban, mert szép holnapról írnak, lesznek nehézségeink, de végül minden jóra fordul, mint a szerelmes regényekben.
Hiszünk a munkahelyi karrierben, a sikeres ember mitoszában, aki kissé átgázol a többieken, de kitartása végül is elnyeri jutalmát, az elismertséget és a pénzt.
Hiszünk a slágerek könnyed igazságában, többre nincs erőnk.
Igazából a politikusokban hiszünk, mert ők azt mondják, amit hallani szeretnénk. Persze nem az ellentábor ripacsaiban, mert azok mind hazudnak. Csak a jól kell tudni szavazni, a megfelelő pártra, és ők mindent jóra fordítanak, nekem semmi dolgom, csak hinni.
Hinni magamban és a szerencsében.
Mennyi üres "hinni" után juthatunk el a "tenni" megváltó hatalmához, tenni, ami nekem és a másiknak is jó. Tenni Jézus tanítását és élvezni annak gyümölcseit.

[Kiss Gábor, Pilisborosjenő]

Az oldal tetejére

2014. április 4. péntek
Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30

János elbeszélésében a sátoros ünnep (szukkot) epizódja a kísértés, a kétely és az ellenségesség indulatainak hullámverésébe állítva azt mutatja meg, kicsoda Jézus.
Jézus evangelizációs cselekedeteinek útján a csodatételek után vagyunk, melyek, úgy tűnik, ugyancsak megosztották az embereket. A farizeusok a csodatételeket puszta szemfényvesztésnek, a szombati gyógyítást pedig egyenesen a Mózes-i Sabbath-törvény megszegésének látták, amiért büntetés jár - ezért is akarják elfogatni Jézust. A tanítványok számára viszont az isten-fiúság bizonyítéka volt a csodatétel, s mivel hitük csak a kézzelfoghatóban tudott bizonyságot lelni, a csodák nyilvánossá tételét s új és új megismétlését várták el Jézustól - ezért is szólítják fel a Jeruzsálembeli szukkot-ra elzarándokolni nem akaró mesterüket: "ha képes vagy ilyenekre, akkor lépj a világ színe elé". A kishitű tanítványok mintegy kísértőként beszélnek itt Jézushoz, ami sokkal súlyosabban esik latba a mai olvasó előtt, mint a mózesi törvényt félremagyarázó farizeusok ellenségessége, jóllehet mindkét viszonyulásnak ugyanaz a gyökere: a hit deficitje, aminek következtében egyik tábor sem ismeri fel, hogy miféle üzenetet közvetít Jézus. De a sem ide, sem oda nem tartozó jeruzsálemi nép is bizonytalan, s csak az ellentmondást látja: lehet-e az a Messiás, akinek emberi, azaz ismerhető származása van, akiről mégis az látszik, hogy, mint a Messiás, felül áll a törvényen (hiszen nem fogják el, bár a törvény ellen beszél).
János elbeszélésében Jézus a hit korlátozottságának mindhárom indulati formájával szemben rendíthetetlen: a tanítványi kísértés ellenére titokban megy fel Jeruzsálembe, a farizeusi támadást érvekkel védi ki, a nép zavaros ordítozásában is kihallható kérdésre - "ki vagy te?" - sokértelmű kinyilatkoztatással felel: "az Igaz küldött, akit ti nem ismertek". "Könnyű neki - mondanák könnyed pongyolasággal rövidre zárva a kérdéseket tanítványaim -, hisz mindent tudott már előre és Isten állt mögötte, mi emberek meg olyan keveset tudhatunk és érthetünk, s mindegyre csak a kétely, a kísértés és az ellenségesség indulati hullámverésében állunk."

[Berta Erzsébet, Debrecen]

Az oldal tetejére

2014. április 5. szombat
Jer 11,18-20; Jn 7,40-53

E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: "Valóban ez a Próféta!" Mások meg: "Ő a Messiás!" De voltak, akik így vélekedtek: "Hát jöhet a Messiás Galileából? Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie." Így szakadás támadt miatta a nép közt. Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet. A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: "Miért nem hoztátok magatokkal?" A szolgák mentegetőztek: "Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél." Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: "Csak nem vezetett titeket is félre? Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből." Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik: "Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták, s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?" De azt mondták neki: "Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána, s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta." Ezután mindnyájan hazamentek.
Először az egész valahogy értelmetlen és lényegtelen. Azután - néhány újra-, és hozzáolvasás után - kezd egy kicsit világosodni: az ószövetségi próféciákat, és a tekercsekben leírtakat szó szerint, precízen értelmező zsidók számára ennek a kérdésnek az eldöntése alapvető, és megkerülhetetlen.
Ha Jézus onnan jön, ahonnan megjövendölték, lehet a Messiás. Ha nem, akkor csak egy újabb próféta, akire azt mondják: "Soha ember így nem beszélt." Pontosabban, azután, amikor nyíltan megvallja magát Isten Fiaként, és részeként, onnantól még csaló és népámító is, nemcsak egy a próféták közül, mint a mohamedánok számára.
Nekem más, könnyebb is, nehezebb is a kérdés, Jézus elfogadása, vagy tagadása nap mint nap:
Könnyebb, mert ma nem kockáztatok annyit, mint Nikodémus, ha nyíltan kiállok Érte, és tanításáért.
Nehezebb, mert nem annyit kockáztatok mint Nikodémus, ha nyíltan kiállok Érte, és tanításáért.
A végső kérdés: vele maradhatok-e, vagy nélküle?

[Demeczky Péter, Pilisborosjenő]

Az oldal tetejére

2014. április 6. - Nagyböjt 5. vasárnapja
Jn 11,1-45 - Test és lélek feltámasztása

Azt gondolom, hogy jobbára annak idején is, és ma is a test feltámasztása jelentette/jelenti a legnagyobb szenzációt a leírt történetben, mint ahogy Jézus fizikai valójának feltámadása sem véletlenül alaptézise hitünknek. Mindezeken túl ezen pár gondolattal mégis arra irányítanám a figyelmet, hogy a test feltámadásával együtt jár a lélek feltámadása is! A modern orvostudománynak köszönhetően mi is vissza tudunk már hozni "holtakat" az élők világába, speciális újraélesztések, speciális műtétek, donorok - és hadd ne soroljam tovább - segítségével. Mindezen szenzációk természetesen címlapokra kerülnek, s a csodával tartják határosnak az adott eseteket.
A lelkek feltámasztása mindezen túl teljesen más feladat, amelyhez teljesen más "szakemberekre" és eszközökre van szükség. A halott lélek számomra azt is szimbolizálja, hogy olyan emberrel állhatok szemben én magam is, aki nemcsak az Isten országa ügyének szempontjából halott, de még az e világot is halottként szemléli. Ezeket az embereket feltámasztani, "lelket önteni", "lelket verni beléjük" már lehet az én feladatom is. Hit kérdése - nem pedig szakértelemé -, hogy el tudom-e hitetni először is magammal, hogy képes vagyok megmenteni egy lelket, valamint a kiszemelt személlyel el tudom-e hitetni, hogy többre, jobb sorsra érdemes, mint eddigi életében. Hinni valamiben és elhitetni azt a valamit, csodákra tesz képessé önmagamat és az "áldozatot" illetően is.
Elhiszem-e, hogy a legmélyebb szakadékokból is, a halál torkából is van kiút? Elhiszem-e, hogy amíg él a hitem, addig él a remény is? Mindezeket el tudom-e hitetni esetleg másokkal is..., még ha ezen "hőstettemmel" nem kerülök is egyetlenegy címlapra sem...?

[Németh László, Sopron]

"Az ikreknek nevezett Tamás azt mondta tanítványtársainak: Menjünk mi is, hogy vele haljunk." (Jn 11,16)

   - Mire próbálom buzdítani társaimat?
   - Menyire vagyok vevő a hősiességre?
   - Miért, kiért vagyok hajlandó az életemet is áldozni?

[Angel]

Az oldal tetejére

 

Archív elmélkedések Achívum