Bokor közösség
Lélekváró elmélkedések 2013.

Lélekváró elmélkedések

A Lélekváró elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.

A vasárnapi, a napi evangéliumhoz kapcsolódó elmélkedések az"Érted vagyok"folyóiratban is megjelennek.

 

2013. február 25. hétő
Dán 9,4b-10; Lk 6,36-38

"Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, hozzád könyörgök. Te megtartod szövetségedet, és irgalmat tanúsítasz azok iránt, akik szeretnek [téged] és megtartják parancsaidat." (Dán 9,4)
"Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lk 6,36)
A fenti igeszakaszok iskolapéldái annak, mennyire másképp látja a Jóistent az Ószövetség és az Újszövetség embere. S ezalatt nem elsősorban azt értem, hogy az Ószövetség istenképe a tisztességes Isten, aki irgalmasan jár el a bűnös lelkekkel, ha cserébe azok szeretik őt és megtartják parancsait, s ebből következik, hogy ellenkező esetben ellentétesen jár el. Közhely ez már! Azonban mindez egy passzív istenképre utal, amely kimerül az istenség imádatában és a parancsok betartásában. Szó sincs tehát embertársaink, főként pedig ellenségeink szeretetéről.
Mennyivel gazdagabb képet kapunk az Újszövetségben! Legyetek irgalmasak, pontosabb fordításban 'váljatok olyan irgalmassá, amilyen irgalmas az Atyátok'. Tehát olyanná kell válnunk, mint a Jóisten. Milyen a Jóisten? Nem igazságos, hanem mindenkit szerető, mindenkivel irgalmas. Itt tehát egy aktív istenképet tapasztalunk, hiszen rávilágít: Istent nem lehet önmagában szeretni, csupán az által, ha másokat szeretünk és mindenkivel - ellenségeinket is beleértve - irgalmasak, megbocsátók vagyunk.

[Bajnok Kata, Budapest]

Az oldal tetejére

2013. február 26. kedd
Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

Jól ismerjük Jézus farizeusokról szóló, elmarasztaló gondolatait, de feltesszük-e magunknak, hogy mit akar üzenni nekünk ez, vagy az a szentírási szakasz? Nem vagyunk-e mi is farizeusok egy kicsit? Nincs-e némi igazságtartalma ránk nézve annak a félmondatnak, hogy "bár tanítják, de tetté nem váltják" őket?
Szeretnénk hinni - talán jogosan -, hogy Jézus szavait mi értettük meg legtisztábban, és a hármas eszmény - adás, szolgálat, erőszakmentesség - megfogalmazásával, mi tudjuk legjobban megértetni is, mit akart és akar Jézus. Azonban rendszerint megbotlunk ezen a tisztán látott keskeny úton, amikor egy-egy hétvégi buliban sokszorosát költjük annak, amit sajnálunk egy hajléktalantól; hosszasan mérlegelünk, hogy berakjuk-e az elmulatott pénz töredékét a közösség közös kasszájába, vagy hogy harmadik világbeli - esetleg hazai - rászorulóknak juttassuk.
Elgondolkodtatható lehet az is, hogy közösségi találkozóinkon, nagytáborban olyan autók parkolnak a rendszerint kicsinek bizonyuló parkolókban, amikre egy sokat látott püspök is csak csettintene. Évekig tudunk veszekedni, "agyaskodni" a katonai szolgálat dolgán, és az erőszakmentességre nyílt levelekben hívjuk fel mások figyelmét, miközben a jóízű cigányozás, zsidózás, politikai gyűlölködés mindennaposak körünkben is, nem egyszer közösségi társunkkal szemben.
Érdemes tehát a prófétára hallgatnunk: "Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet", és minduntalan emlékezni Jézus szavaira, nem utolsó sorban ezekre: "Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják".

[Pálinkás Barnabás, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. február 27. szerda
Jer 18,18-20; Mt 20,17-28

Amikor 17 éves koromban Amerikában töltöttem két hónapot egy evangélikus családban, és a körülöttük levő közösségben, kamasz fejjel a legjobban az fogott meg, hogy Heather, a nálam 1-2 évvel időseb cserepartnerem és a barátja, Danie mennyire türelmesek. Hajlandóak újra és újra elmagyarázni a leckét a nehezen tanuló, szegényebb családban élő kislánynak, Samnek, akihez minden héten felmentek, és akit minden héten egyformán lelkesen hívtak a közösségi ifjúsági alkalmaikra, függetlenül attól, hogy épp' milyen kedve volt. Engem is tanítottak autót vezetni, és a bénázásom feltűnően nem zavarta őket, nem értettem, ez hogy lehet. Honnan veszik ehhez az erőt? Hogy tolerálják ilyen könnyen a tökéletlenséget, értetlenséget, ügyetlenséget?
Eltelt több mint tíz év, azóta türelmesebb lettem én is. De mégis ez jutott most eszembe, ahogy a mai evangéliumot olvasom. Jézus is annyira türelmes a tanítványaival. Újra és újra elmondja nekik, hogy mi a fontos, hogyan éljenek, mitől lesznek boldogok. Újra és újra átfogalmazza, mindig az adott helyzethez legjobban illeszkedve. Pedig már elmondta. És most a Zebedeus fiaknak és a tanítványoknak újra elmondja, más szavakkal. (Egyébként nem tudom, hogy miért haragudtak a tanítványok. Azért, hogy miért nem nekik jutott eszükbe, hogy protekciót kérjenek, vagy azért mert morális fölényüket szerették volna hangsúlyozni?) Jézus nem azt mondja, hogy nem megmondtam már, hogy ne aggodalmaskodjatok, gondoskodik a nektek illő helyről mennyei Atyánk? Nem megmondtam már, hogy legyetek olyanok, mint a gyermek, mikor foglalkoznak ők a jobbon meg balon üléssel? Nem megmondtam már, hogy a gazdagok nem férnek át a tű fokán és legyen elég az egy dénár, miért akartok többet, mint ami alapból jár? Nem megmondtam már? Mond egy új hasonlatot ehelyett. "Tudjátok, hogy azok, akik a nemzetek fejedelmei, azok uralkodnak rajtuk, és akik nagyok, azok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok."

Hálás vagyok a sokféle megfogalmazásért, a példabeszédekért, mert változó, hogy épp melyik érint meg. Nekem vajon milyen gyakran sikerül a "Nem megmondtam már..." kezdetű mondataimat lenyelnem tanítás közben, vagy családban, barátok közt?

[Rauscher Anna, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. február 28. csütörtök
Jer 17,5-10; Lk 16,19-31

A dúsgazdag és a szegény Lázár
A mai evangéliumból nagyon könnyen kiolvasható a szigorú, meg nem bocsájtó, félelmetes Isten képe, aki fenyeget, miszerint ha nem felelünk meg bizonyos elvárásoknak, akkor a pokolra kerülünk, ezért hát jobban tesszük, ha vigyázunk. A mennyországba való bejutási szabályokat pedig megtalálja ki-ki a maga egyházánál. Azt, hogy a halál után mi van, nem tudhatjuk biztosan, de ami ennél fontosabb, nem is biztos, hogy ez a kérdés az itteni életünk szempontjából releváns. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy ez a rész sokkal többről szól, mint a halál utáni lehetőségekről.
Számomra arra világít rá, hogy ha nem figyelünk oda, akkor az itteni életünket élhetjük pokoli körülmények között és tehetjük saját magunk számára a boldogság irányába átjárhatatlanná a mindennapi túlzott hajtással, felesleges idegeskedéssel, mókuskerekezéssel, be nem vallott függőségeinkkel, megszokásainkkal. Azt gondolom, függetlenül attól, hogy élethelyzetünkben szegény Lázárhoz, vagy a dúsgazdaghoz érezzük magunkat közelebb, rutinból Isten Országát építeni nem fogunk tudni. Meg kellene próbálni tudatunkra ébredni. Észre kell venni a körülöttünk lévő világot, hol kell változtatnunk, hol tudunk segíteni, Országot építeni itt és most. Ez az ami rajtunk múlik, minden továbbit pedig majd meglátunk annak idején.

[Frank Tamás, Budakeszi]

Az oldal tetejére


2013. március 1. péntek
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-46

Példabeszéd a gonosz szőlőmunkásokról
A szőlő ura előbb néhány szolgát küld: a munkások megölik őket. Még több szolgát küld: őket is megölik. A saját fiát küldi: hiába, őt is elpusztítják. Mit tesz a szőlő ura ezután a munkásokkal?
Azért szeretem ezt a példabeszédet, mert Jézus nem hagyja rá a hallgatóira a válaszukat: az úr eljön és elbánik a gonoszokkal. Meggyőződésem, hogy azért, mert azt gondolta, Isten nem ilyen. Aki gyönge, annak van szüksége mások legyőzésére, hogy erősnek érezhesse magát. De Istent nem ebből a fából faragták. Elpusztíthatjuk a követeit, megölhetjük a fiát. Ha kellően elszántak vagyunk, akkor (Nietzsche után) azt is gondolhatjuk, hogy Istent is megölhetjük. De valójában nincs hatalmunk felette. Magunkból persze kiirthatjuk, és a környezetünkben is végezhetünk pusztítást. És akkor mi lesz? Isten visszajön a hátsó ajtón, vagy azon, amit épp nyitva hagyunk neki.
Isten hatalma nem ebből a világból való. Ha e világból való volna a hatalma, akkor az angyalok megmentették volna Jézust, legyőzve a zsidó főpapokat és a római légiókat. Megakadályozták volna a népirtást az indiánok, négerek, zsidók és egyéb népek körében, legyőzve a népirtókat. Megmentenék a súlyos beteg kisgyerekeket és nagymamákat, legyőzve a betegségeket; féken tartanák a földrengéseket, a szélviharokat és a természet minden erőit. De nem, Isten nem ilyen. Nekünk adott hatalmat a világ és benne mi magunk pusztításra és gyógyításra. Egyszerre vagyunk szőlőmunkások, szolgák és az ő fiai. A saját döntésünkön múlik, hogy ezt a hatalmunkat mire használjuk.

[Bajnok Kristóf, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. március 2. szombat
Mik 7,14-15.18-20; Lk 15,1-3.11-32

Te, ma este kikérem apámtól örökrészemet... nem, nem beszéltem még vele, hát, lehet, hogy sejti. Végülis nem mindegy? Az az én részem, az enyém, igaz, apámtól van, de megérdemlem. Tulajdonképpen nem csak megérdemlem, jár nekem. Ez az örökség lényege, nem? Ami apámtól jár nekem, hát naugye.
Nem tudom, mit szól majd... Apám jó ember, a maga idejében nagy koponya volt, de azért felette is eljártak az évek, már messze nem a régi. Ideje kezembe vennem a saját sorsomat! Van is pár tervem, hogy hova megyek, mit fogok csinálni... meg egy kicsit élvezni is akarom, végül is ezért van, nem? Na, apám itt rontotta el a témát. Persze, persze, ő boldognak mondja magát és hát tudod, lehet, hogy az is. De mindig is voltak fura dolgai, mindenféle suttyókat hívott meg vacsorára, pénzt adott nekik meg beszélgetett velük, ilyesmik. Többüknek munkát szerzett meg lakhatást, teljes családoknak is... Persze, nem az alamizsnát sajnálom én, olyat minden jóérzésű ember ad, hát persze, én is megkérem az egyik szolgámat, adjon néha nekik pár fillért, jópofa dolog... nade hogy bejöjjenek ide a mi otthonunkba?! Épp ideje olyan helyre költöznöm, ahol nem kell ennyire közösködnöm velük. Fehér bőrű, jó képességű emberek vagyunk, vagy mi, félek, lezülleszt az ilyen társaság és aki korpa közé keveredik... meg a disznók, fúj, de egy tisztátalan állat az. Na látod. Csak magamat óvom, hát már az is baj?!
Apám, tudod, néha olyan furcsa. Azt hiszem, hagyni fog elmenni és pont nem azért, mert nem szeret. Nekem, nekünk a bátyámmal szabad szabaddá lenni... ja, hogy a bátyám nem akar, ő dolga. Apám nem méricskél köztünk soha. Nem, nem igazságtalan, valahogy ez nem téma neki, túllép a dolgon. Nem, nem is kerüli a konfliktust... hogyan is magyarázzam... Egyszerűen örül, ha adhat, ha ölelhet, ha szerethet. Ilyen ember. Nem, nem felejt el, abban biztos vagyok... hogy hazavár-e majd? Hát, nem tudom. Jól a szívébe vési az embereket, az már igaz, akár ha csak szolga is valaki, vagy ha koldusszegény. Én meg mégiscsak a fia vagyok!
Te, de jó is lesz, dögleni fognak utánam a csajok! Tetszik az ilyen pénzes fickó nekik, én mondom. Csináltatok pár új öltözetet is. Jó, tudom, hogy nem a ruha teszi, de majd nézd meg, sokkal befolyásosabb körökbe lesz bejárásom így. Meglátod, sokra fogom még vinni! Szolgákat is fogadok majd, ők viszik az új holmikat. Csak minőséget veszek, mindenből; szebb, tartósabb, megérdemlem! Mondhatni, szükségem van rá! Nem is értem, hogy élhettem eddig ilyen pőrén. Meg egyéb terveim is vannak... Utazni kéne főleg, azt mondják, a Földközi-tenger partján olyan városok vannak, égbe nő a tornyuk. A felhők között aranyláncot húznak ki szerecsen rabszolgák és pávák sétálnak rajtuk fel s alá! Nem is értem, miért nem tódul oda a világ pávákat nézni, mi érdekesebb van a földtúrásban meg a birkaterelésben, nem értem apámat, komolyan! Látott már aranyláncon madarat ugrálni? Nem? Naugye, én látni fogok! És ott sokkal szebbek a nők is, az arcuk egyik felére holdacskát festenek, a másikra napot, úgy táncolnak a férfiaknak, hát bolond lennék nem megnézni, nem igaz?
Jó, jó, igen, még egy pohárkát, aztán megyek... megmondom apámnak, meg én! Nem, nem félek, jó ember, mint mondtam, szeret minket... engem meg a bátyámat, tényleg szeret... kiadja majd, én mondom neked, biztos, hogy kiadja. Csak olyan furcsa lesz a szeme ilyenkor... ehh, mindegy is. Igen, inkább kérek még egy pohárral, de utána már tényleg megyek!

[Garay Zsófia, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. március 3. - Nagyböjt 3. vasárnapja
Lk 13,1-9 - Terroristák és földrengés

A mai evangélium két történetet és egy példát idéz. Mindkettőnek súlyos tanulságai vannak számunkra.

1. Két történet
Pilátus katonái a templom udvarán az áldozatbemutatók közé rontottak, és sok ember vérét ontották. Siloéban rádőlt a torony a tömegre, és tizennyolc ember meghalt.
Tegyük át a helyszínt közelebb, hogy még érzékletesebbé tegyük a mondanivalót.
Rádióhír: A Bazilika előtti téren a húsvéti körmenetre induló tömegre terroristák támadtak, és sortüzet adtak le. Az áldozatok száma eléri a százat. - TV-hír: Budapesten a Sziklabarlang fölötti betonkereszt ledőlt, és a barlangkápolna előtt tizennyolc ember halálát okozta. - A riporterek felkeresték az áldozatok hozzátartozóit. A riportalanyok közül a vallásosak csaknem mind azt panaszolták, hogyan engedhette meg az Isten ezt a szörnyűséget, és miért az ő hozzátartozójukat büntette a jó Isten.
A történetek természetesen kitaláltak, de a vélemények nagyon is valóságosak és általánosak. Még ma is Istent okoljuk, ha valami baj ér, és azt gondoljuk, hogy azzal Isten büntet minket.
Újra és újra tudatosítanunk kell magunkban, hogy Isten csak szeretni tud, büntetni csak más emberek vagy mi magunk tudunk. Isten a maga nagy szeretetében szabadságot adott nekünk, de nem azért, hogy embereket gyilkoljunk.
Ami pedig a természeti csapásokat illeti, azok a természet fizikai törvényei szerint működnek, és Isten szándéka szerint nem az céljuk, hogy embereket pusztítsanak. Az ember az alaposabb tervezés és építkezés, másrészt a tudományos előrejelzés fejlesztése révén érheti el, hogy elkerülje a katasztrófákat.

2. A fügefa példája
Arra pedig, hogy rosszindulatúan feltételezzük, hogy mások bűnösek, és azért érte őket szerencsétlenség, Jézus felháborodottan válaszolt.
Valahogy így: Jó lenne, ha a magatok bűneivel foglalkoznátok. Mert ti megúsztátok ugyan a más emberek vagy a természeti folyamatok okozta tragédiákat, de nem fogjátok megúszni azt, hogy magatok el ne vesszetek az Isten Országa számára. Bűneitekkel, így a rosszindulatú gyanúsítgatásokkal is veszélyeztetitek magatokat. Bűnök helyett a szeretet gyümölcseit kellene teremnetek!
A fügefa példája súlyos fenyegetés ugyan, de Jézus még ezt is úgy mondja el, hogy ő most még próbál segíteni. Noha már évek óta beszél, és próbálja termékennyé tenni a lelküket, de ez eddig semmit sem használt. Még egy esély, hogy ő, az Atya vincellérje most, az idén is körülássa a fát, és megtrágyázza, vagyis szívük keménységét fel akarja lazítani, és igéivel termővé akarja tenni, abban bízva, hátha termőre fordulnak.

[Kovács László, Budapest]

 

Az oldal tetejére

 

 

Archív elmélkedések Archívum