Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2023. november 5. - Évközi 31. vasárnap
Mt 21,28-32 - Igent mondani, és aszerint tenni

Jézus hosszasan és keményen sorolta az írástudók és farizeusok feltűnést keltő képmutatását. Akik vallás címszó alatt értelmetlen terheket raknak a vezetetteikre, azok nem az üdvösségüket szolgálják.
Aki Jézust és tanítását követi, terhet, igát vesz magára. De ez a teher boldogító és hasznos (Mt 11,30).
Sokan úgy gondolják, ha megtartják az előírásokat, eljutnak az üdvösségre. A farizeusok és írástudók is így gondolkodtak. Jézus e kérdésben sokkal szigorúbb. A legfőbb előírás és a legfőbb parancs az Isten- és emberszeretet (Mt 22,37-40).
A túlzott beszabályozás azt eredményezi, hogy sokan kijátsszák, vagy csak a látszatra adnak, és még rosszabb, ha alig várják, hogy kirúgjanak a hámból, a megkötözöttségből.
A legtöbb egyházi elöljáró azt tartja feladatának, hogy betartassa a vallási törvényeket. Egyházmegyénk volt püspöki helynöke egy papi találkozón azt mondta: "Ugye püspök úr, mi vagyunk a törvény őrei!?"
A törvény, az előírás őrzése kevés. Jézustól tudjuk, hogy a legfőbb feladatunk a földi Isten Országa építése a szeretet parancsának megtartása által. Isten népének közösségbe gyűjtése pedig ennek a feladatnak a konkretizálása.
Jézus jól ismerte az emberi életet. Tudta, hogy aki magát magasztalja, azt megalázzák. De mit jelent az, hogy aki magát megalázza, azt felmagasztalják? Ez biztosan nem öngyalázást jelent. (Egy idős paptársunk állandóan gyalázta magát, hogy ő a legbűnösebb, a legutolsó. Sokan ki is nevették ezért.)
Megalázza magát jézusi értelemben:
* Aki bűnbánatot tart. Egyre több emberrel találkozom, aki nem akarja bevallani a bűneit, mert akkor mit szólnak a többiek. Aki beismeri a hibáit, aki jóvá akarja tenni a ballépéseit, valóban terhelő dolgokat mond önmagára. De mások szemében ezáltal lesz nagyobb.
* Megalázza magát, aki tudja és ismeri a korlátait. A helyes önismeret tekintélyt ad mások előtt. Be kell vallanunk, ha valamit nem ismerünk vagy nem értünk hozzá. Ez egy kicsit önlejáratásnak tűnik, de a jóérzésű emberek szemében erény.
* Megalázza magát, aki tud bocsánatot kérni. Aki így cselekszik, kifejezi a bűnbánatát, megköveti a másikat, és helyreállítja az emberi kapcsolatokat.
* Megalázza magát, aki elvállalja a legméltatlanabb feladatokat is. Amit mások nem vállalnak, amit rangon alulinak tartanak, azt ő észreveszi, elvállalja, megteszi.
* Megalázza magát, akit nem zavar a "lefokozás", a rangon aluli munka vagy feladat elvégzése.
* Megalázza magát, akit nem az eredmény, hanem a szeretet vezet. Sokszor eredménytelen a szeretetből végzett munka, de nem értelmetlen. Egyre erősödik bennem a meggyőződés, hogy az eredmény Isten műve. Előfordult, nem is egyszer, hogy a kilátástalannak vélt munkának lett igazi eredménye.
* Megalázza magát jézusi értelemben, aki tud másoknak segíteni, és tudja őket felemelni. Amikor másoké az erőm, a munkám, a figyelmem. Ilyenkor lemondunk önmagunkról, és másokra irányul a figyelmünk.
* Megalázza magát, aki soha nem hivalkodik a tudásával, ügyességével, érdemeivel.
* Megalázza magát, aki vállalja az utolsó helyet is. Mások szemében így növekszik a Jézust követő ember.
Jézus azt akarta tanítani, hogy azt ismerik el, akiben van sok érték, s ez alázattal és elkötelezettséggel párosul. Ilyenkor Isten és embertársaink szemében felemeltetünk.

[Vincze József, Pér]

"...aztán a hízelgéseket köztereken, meg azt, ha az emberek rabbinak szólítják őket." (Mt 23,7)
   - Milyen megszólítást veszek a legszívesebben? Miért?
   - Mennyire érdekel a látszat?
   - Mennyire szeretek hízelegni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. november 12. - Évközi 32. vasárnap
Mt 15,1-13 - Az igazi tisztaság

Nagy kultuszuk van a régi hagyományoknak napjainkban is. De mit ér a hagyományok megtartása, ha Isten tanítását elhanyagoljuk?
Az egyik faluban azzal a kéréssel jöttek hozzám, hogy elevenítsük fel a régi szokást, és a búcsúi mise után üssünk csapra egy hordó bort. Mennyivel többen jönnének el a templomba! Természetesen nem egyeztem bele. Egy hordó bor nem növeli a hitéletet. Elmondtam, szülőfalum templomában van egy kép: a férfiak térden állva mondják a rózsafüzért. Ezt a hagyományt lehetne folytatni. Erre senki sem válaszolt.
Ha a hagyományok megtartása párosul hittel és elkötelezettséggel, akkor jó úton járunk.
Jézus mondása, amely túlélte az évszázadokat, és korunkra is érvényes: "Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába jut, hanem az, ami a száját elhagyja."
Napjainkban egyre többen kínosan ügyelnek arra, hogy mit esznek, de nem figyelnek a szavaikra, a beszédjükre, pedig ez az igazán fontos. A beszédünk beszennyezheti a lelkünket, a környezetünket, a minket hallgatókat. Akárhol találkozom csúnya beszéddel, káromkodással, mindig szólok, még az idegeneknek is.
Falunk futballcsapatának mérkőzését néztük a református lelkipásztorral. Az egyik vendégszurkoló magából kivetkőzve, válogatott káromkodásokat kiabált az egész mérkőzésen. Mondtam a tiszteletes úrnak, odamegyek hozzá, szólok neki. Ő óvott ettől, azt mondta, ebből verekedés lesz. Odamentem, és tisztelettudóan megkérdeztem, gondolja-e, hogy ez a stílus a legmegfelelőbb a futballpályán. Először próbált elzavarni, de amikor megtudta, hogy ki vagyok, lehiggadt, és elnézést kért.
Ki az igazán tiszta? Aki szépen öltözködik és illatfelhő lengi körül? Aki megjelenésében kifogástalan? Aki testileg mindig ápolt?
Igazán tiszta az, akiben nincs hátsó gondolat. Kevés ilyen emberrel találkoztam. Akinek a lelkét nem mérgezi előítélet, akinek minden megnyilvánulása őszinte, az lelkének a tisztaságára vall.
A gyermekeknél lehet találkozni ilyen lelkülettel. A régi korban a tanító megkérdezte a gyerekeket, ki tudja, hol lakik az Isten. Az egyik kisgyerek jelentkezett, és azt mondta, az alszeren, az utolsó házban. A gyerekek hangosan kinevették. A tanító megkérdezte a gyermeket, mire gondolt, amikor ezt mondta. Ő elmondta, hogy édesapjával sétáltak a faluban. Amikor elérkeztek az utolsó házhoz, az édesapja azt mondta neki. "Itt lakik egy cipészmester nyolc gyermekével, öreg apjával, béna nénikéjével. Szegények, szeretik egymást, imádkoznak, dolgoznak. Velük lakik az Isten." A tanító megértette a kisgyermek tiszta gondolatait, és elmondta a többieknek, hogy igaza volt, amikor a kérdésre így válaszolt.
Tiszta az, akinek a beszédében nincs kétértelműség. Egy ifjú pár az esküvő utáni lakodalomba hívott. A vőfély mindenféle rigmusokat mondott, de mind kétértelmű volt, és csak a szexualitásra vonatkozott. Közben engem figyelt, és azt gondolta, zavarba hozhat a násznép előtt. Odamentem hozzá, és megkérdeztem, hogy csak ennyi telik-e tőle mint a lakodalom irányítójától? Tovább folytatta a mondandóját ugyanúgy, én pedig még a vacsora előtt távoztam.
Ha valakinek a beszéde egyenes, tiszta, egyértelmű, okos és bölcs, az a lelke tisztaságáról tanúskodik.
Jézus a mai evangéliumban arra akart tanítani, a hagyományok megtartásával ne hanyagoljuk el a Teremtővel való kapcsolatunkat, különben a hagyományőrzés elveszti az értékét.
Lelkünk tisztaságát mindenki megtapasztalhatja, aki hallja értelmes, egyértelmű, léleképítő beszédünket.

[Vincze József, Pér]

"Öt azonban esztelen volt köztük, öt viszont eszes." (Mt 25,2)
   - Miben tartom magam okosnak? Miben butának?
   - Mennyi idő után fogy el a türelmem?
   - Mennyi ideig tudok várni? Kire? Miért?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. november 19. - Évközi 33. vasárnap
Mt 25,14-30 - Lesz számonkérés

Mindenki küldetéssel, feladattal érkezik a Földre. Sajátos küldetése van mindenkinek, ami másra át nem ruházható, más által el nem végezhető.
Mindent megkaptunk ahhoz, hogy méltó módon teljesítsük földi feladatainkat. Még a legnagyobb hátránnyal indulók is birtokolják a lényeget.
Közel négy évtizede kerültem jelenlegi állomáshelyemre. Hozzám tartozik egy Mentálhigiénés Otthon is (Táplánypuszta). Közel 400 elmebeteg lakóhelye. Kezdetben megrémültem, és arra gondoltam, én nem ismerem azokat a módszereket, amelyekkel közel lehet hozzájuk kerülni. Sok szakirodalmat elolvastam róluk. Megdöbbentett a felismerés, amit azután meg is tapasztaltam, hogy a legbetegebb embernek is megmarad három képessége:
* megérzi, ha szeretik,
* ő is tud szeretni,
* és van igazságérzete.
Hát nem ez a három a legfontosabb mindenki életében? Nagyon szeretem a táplányi betegeinket, akik minden héten megtöltik kis kápolnánkat a szentmise idejére.
Saját tapasztalatom is az, sok minden megtanulható, elsajátítható.
Gyermekkoromban nagyon szerettem futballozni, de nem tudtam. Még a gimnáziumban is kiállítottak a csapatból. Utána megtanultam a futball alapjait, és még az országos Papi Labdarúgó Válogatott tagja is lehettem éveken át.
Nem voltam jó tanuló az általános iskolában, és a gimnáziumban sem, de a teológia harmadik évére már ötösök voltak az indexemben.
Nagyon magányos, visszahúzódó gyermek voltam, nem voltak barátaim, de a kisközösségek közösségi embert faragtak belőlem.
Életünk talentumait lehet kamatoztatni. A körülmények megnehezíthetik, de nem akadályozhatják meg életünk munkáját.
Madách Imre írónk 41 éves korában halt meg. A szüleit korán elveszítette. Öccse elesett a szabadságharcban. Nővérét és férjét megölték. Ő Bécsben volt fogságban. A felesége elhagyta. Ezután írta meg halhatatlan művét, Az ember tragédiáját, amelynek befejező mondata Isten szájából így hangzik: "Ember küzdj és bízva bízzál!"
A Teremtő a saját tulajdonából adott nekünk, amikor a Földre érkeztünk. Ezt legalább meg kell dupláznunk életünk végére.
Aki elvégzi a feladatait, küldetését, az létrehozza az életművét. Ehhez fel kell ismerni a küldetést, és el kell végezni a feladatot.
Egy idős férfi mondta: "85 évet éltem, de nem tudom, hogy miért, mi volt a célom." Az így végződő élet hasonlít ahhoz a szolgához, aki elásta a talentumait.
Mindenkinek számot kell adnia életéről, életművéről. Önmagát bünteti, aki nem végezte el a földi feladatait. Jó lenne azt hallani életünk végén: "Jól van, te derék és hűséges szolga!"

[Vincze József, Pér]

"Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a gazdáknak szolgája és számadást tartott velük." (Mt 25,19)
   - Mennyire tudok elszámolni? Mivel? Miért?
   - Mennyire reális az elszámolásom?
   - Mennyit kaptam? Mennyit szereztem?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. november 26. - Krisztus Király ünnepe
Mt 25,31-46 – Krisztus Király rendet rak

Világrendünk akkor lesz igazságos, ha Krisztus Király rendet rak második eljövetelekor. Ez nem világégés lesz, hanem újjászületés. A Föld nem elpusztul, hanem megújul.
Mi történik Krisztus második eljövetelekor?
* Szétválasztják a jókat a gonoszoktól. Ezt nem az ember teszi, hanem a magasabb szellemi valóság, aki meg tudja különböztetni a búzát a konkolytól.
* Ki kell derülnie mindenkiről, hogy hasznára vagy kárára volt a világnak.
* Véglegesen győz a jó a rossz felett.
* A szelídek öröklik a Földet, akik nem csatáztak földterületekért, nem akartak leigázni senkit, csak a szeretet erejét használták.
* A jók és a rosszak szétválasztásának szempontjai nem vallási, hanem erkölcsi alapúak.
* Nem az dönti el az örök sorsunkat, hogy milyen dogmatikát vallottunk, milyen felekezethez tartoztunk, betartottuk-e a törvényeket, hanem az, hogy jót tettünk-e a rászorulókkal. Azaz nem az elmélet üdvözít, hanem a cselekedet.
Jézus egyértelműen beszél arról, hogy lesz számonkérés. Nem mindegy, hogyan éljük az életünket. Be kell számolni földi életünk minden mozzanatáról. Ez biztosan nem úgy történik, hogy Isten ránk olvassa bűneinket, mulasztásainkat, hanem az ő közelében megvilágosodunk, látni fogjuk erényeinket és hibáinkat.
Ha minél többen belegondolnának, hogy szeretetlenségükkel kockáztatják az üdvösségüket, talán kevesebb lenne a rossz.
Jézus nem ijesztgetni és megfélemlíteni akar a mai evangéliumban, hanem a felelősségünkre hívja fel a figyelmünket. Mulasztással is sokat vétkezhetünk.
Minden kornak megvannak az irányt mutató szentjei, akik a példájukkal erőt adhatnak.
Amikor Teréz anya 1979-ben átvette a Béke Nobel-díjat, a következőket mondta: "Nincs nagyobb igazságtalanság, mint megvonni törődésünket az élet szerencsétlenjeitől. Csak a szeretet gyakorlásával teremthetünk békét a szívünkben, és ezt követően a társadalomban. Ha béke uralkodik a szívünkben, akkor szentek vagyunk. Meghívást kaptunk az életszentségre. Ez nem valami luxuscikk, nem a kiváltságosak ajándéka, hanem minden ember feladata."
Nemcsak az életre kell készülni, hanem a számadásra is.
Szülőfalumban történt gyermekkoromban. A kommunista párttitkár haldokolt, és papot kért. Plébánosunk a kor szokásának megfelelően reverendába, karingbe öltözött. Két ministráns felöltözve vitte előtte az égő lámpást, és közben csengettek. Sokan figyelték, melyik házba mennek be. Megdöbbentek, amikor látták, hogy a párttitkár házába mentek. A vasárnapi szentmisén aztán plébánosunk prédikáció közben elmondta, hogy a falu párttitkára - aki sok rosszat tett az egyháznak - töredelmesen meggyónt, megbánta a bűneit, és Istennel és az egyházzal kiengesztelődve halt meg. Természetesen egyházi temetése lett. A párt úgy állt bosszút, hogy a temetési költségek kifizetésében nem segített a családnak, és az elhunytat kizárták a pártból.
Életünk minden pillanata alkalmas arra, hogy visszatérjünk életünk küldetéséhez. Jézus az evangéliumban ehhez adott jelentős biztatást.

[Vincze József, Pér]

"És elvonulnak ezek: korszakos fegyelmezésre, az igazak meg korszakos életre." (Mt 25,46)
   - Hogyan bánok az idegenekkel?
   - Minek vagyok a rabja?
   - Mennyire érzem magam áldott sorsúnak?

[Angel]

Az oldal tetejére

 

 

Archív elmélkedések Achívum