Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2023. szeptember 3. - Évközi 22. vasárnap
Mt 16,21-27 - Edzésben lenni

"Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia."
Jogos a kérdés: Mi történt a mai rész előtt, ami változást hozott Jézus beszédében? Péter vallomást tett Jézusnak: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia". Felismerte Jézusban a Krisztust! Jézus pedig megdicséri őt: "Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám." Péter azért lehet boldog, mert egy olyan dolgot mond ki, amit nem az anyag (test, vér) hozott létre benne, amit nem az agyával gondolt ki, hanem magasabb inspiráció hatására mondta ki. Ez volt az alapja annak, hogy "ettől fogva" Jézus nyíltan beszélhetett mindarról, ami Rá várt.
Jézus olyan nehéz dolgokról beszél itt nyíltan a tanítványainak, amiket még ilyen előzmények után is nehéz befogadni. Bárcsak leírták volna mindazt, amit itt Jézus elmondott - talán mi is jobban értenénk a megváltás titkát. De úgy tűnik, a vallomást tett Péter sem értett meg mindent, mert megszólal benne az ember is, amikor félrevonva megkérdőjelezi a Jézusra váró sorsot. Még nem érti, hogy ez nem Jézus önkényes akarata, hanem az Isten akarata, amit Jézus elfogad. A Péterből megszólaló Sátánt utasítja Krisztus: "Távozz tőlem Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére." Tudjuk, hogy Jézus megkísértésekor csak egy időre hagyta el őt a Sátán, újra és újra próbálkozik, hogy eltérítse Jézust az útjától. Most éppen Pétert használta fel erre a célra.
Mit mond számomra ez a rész? Állandóan résen kell lennem nekem is, mert én is lehetek a Sátán szócsöve! Akkor is, ha előtte akár személyes kinyilatkoztatásban is részesültem; akkor is, ha megéltem az Isten közelségét, szavát, szeretetét; akkor is, ha tanúságot is tettem már Krisztusról - akkor is megszólalhat bennem egy-egy kritikus helyzetben a Sátán, és emberi módon (azaz önzően) gondolkodhatok, dönthetek, ahelyett hogy az Isten akaratát keresném és tenném. Senkinek nincs arra garanciája, hogy belőle csak az Isten Lelke szólhat.
Mégis mit tehetek? Azt, amit a versenyző tesz: állandó edzésben tartja magát, hogy a versenyen formában legyen. Mi sem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap, mikor kerülünk olyan döntéshelyzetbe, amikor fel kell venni azt a bizonyos keresztet. Amikor meg kell tagadni magunkat, emberi "én"-ünket, és az "Én"-ünkre hallgatva kell jól döntenünk. "Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt (az Életet), aki pedig elveszíti az életét énértem, megtalálja azt (az Életet)." Megtalálja az az örök Életet, ami nem majd a halálunk után lesz, hanem van - már most. Amit Pál így fogalmaz: "Élek, de már nem én, hanem a Krisztus él énbennem". Ezt az Életet kívánom Neked, testvérem. Ahhoz pedig, hogy ezt elérd, a lelki életed karbantartásával, megújításával tartsd edzésben magadat.

[Miklovicz Panni, Nőtincs]

"Aki ugyanis netán felakarja szabadítani lelkét, elfogja veszíteni, aki viszont én értem elveszíti majd a lelkét, fel fogja szabadítani." (Mt 16,25)
   - Mennyire szeretném szabadnak tudni magam? Mitől? Milyen áron?
   - Mennyire vagyok áldozatos lelkületű?
   - Mennyire tervezek hosszú távon?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. szeptember 10. - Évközi 23. vasárnap
Mt 18,15-20 - Felebaráti szeretet

A mai evangélium kiváló elmélkedési anyagot és Istentől jövő üzeneteket tartalmaz. Ha igazán megértenénk a felebarát fogalmát, és eszerint viselkednénk a kapcsolatainkban, akkor megvalósulna az, amiért Jézus közénk jött: az Isten Országa, a Szeretet Országa. Sajnos nem is annyira egyértelmű ez a felebarát-fogalom, mert más volt a tartalma az ókori zsidó nép történelme folyamán, és más Jézus szóhasználatában, a közép-európai nyelvezetben pedig idegenül cseng. Talán segítik az értelmezést a hasonló tartalmú fogalmak, mint embertárs, másik ember, testvér. Az Ószövetség felebarát-fogalma a zsidó népre korlátozódott, s a "Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!" mondattal lehet jellemezni. Tehát aki a népem tagja, fajtestvérem, az mind a felebarátom, és a mózesi törvények csak rájuk vonatkoznak. A Leviták könyvében olvashatunk erről (Lev 19,11): "Senki közületek ne lopja meg, ne vezesse félre és ne csalja meg a népéből valót... .Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!"
Jézus a felebarát fogalmát kitágította minden emberre, és gyakran használta helyette a testvér szót. Rendkívül szemléletes az irgalmas szamaritánusról elmondott példázata, aminek a csattanója az őt faggató írástudóhoz intézve: "Tedd ezt, és élni fogsz!" Hiszen az írástudó jól válaszolt Jézus kérdésére: Melyik volt a szerencsétlenül járt ember felebarátja? Egy kisgyerek is tudta volna rá a jó választ: az, aki segített a bajban lévőn. "Te is tedd ezt, és élni fogsz."
Úgy látszik, Jézus értelmező szótárában az élet feltétele a felebarát iránt mutatott irgalom és segítőkészség. Ha Jézus felebarát-fogalmát vesszük mértékadónak, akkor ezt Ezékiel próféta még tovább is színezi. Mondanivalójának lényege, hogy ha a testvérem hibázik vagy bűnt követ el, akkor ezt szóvá kell tennem, hogy megmentsem őt. Azaz nem lehetek közömbös senki irányában. Pál apostol is ebben látja a lényeget: "...és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" Valójában megismétli Mózes törvényét. Aki ezt megérti, az érti meg Jézus teológiáját, s az mindent ért.
Az evangélium a felebaráti szeretet szép megnyilvánulását mutatja: Aki megbánt engem, vagy a közösség ellenében tesz valami rosszat, azt nem szabad pellengérre állítani, vagy nyilvánosan megalázni, ráolvasni fejére a hibáit, hanem a személyességet kell választani, a diszkréciót, mert csak így van esély a megnyerésére, csak így van esély arra, hogy belássa a hibáját és megbánja azt. Itt találkozik Ezékiel próféta intelme az evangélium tanításával: felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk felebarátaink evilági életéért, és bizony felelősek vagyunk egymás üdvösségre hívásában.

[Miklovicz Laci, Nőtincs (Gromon A. írását felhasználva)]

"De, ha testvéred hibázott (veled szemben), menj kérdezd ki őt, erőben kettőtök közt. Ha hallgat rád megnyerted testvéredet." (Mt 18,15)
   - Mennyire vagyok tapintatos azzal, aki hibázott?
   - Hogyan rangsorolom az embereket?
   - Mennyire érdekel mások véleménye?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. szeptember 17. - Évközi 24. vasárnap
Mt 18,21-33 - Valódi megbocsátás

"Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is?..."
Krisztus egyik legkeményebb tanítása az ellenségszeretet. Szeretné azt mondani az ember, hogy ez olyan magas szint, amire én képtelen vagyok. Hogyan tudom erre nevelni magam, hogy idővel mégis képes legyek rá? Amit itt olvasunk, az az ellenségszeretet kistestvére: a megbocsátás. Ezt gyakorolhatom - ha az élet úgy hozza, akár naponta. Az ellenségszeretet nulladik lépcsőjeként, a felebaráti szeretet is néha keményebb próba elé állíthat minket. De minden jól működő emberi kapcsolat alapja a megbocsátás és a bocsánatkérés. A békességre törekvéshez, a felebarátot és ellenséget szeretéshez a megbocsátás kapuján keresztül vezet az út. Ha az ember fizikálisan megsérül - seb keletkezik, ami fáj. Ha megsértenek, megbántanak, akkor is seb keletkezik - lelki seb, ez is lelki fájdalommal jár, amit csak a megbocsátással tudok meggyógyítani. Tudatos önnevelés nélkül az ember hajlamos megbántódni, a sérelmeit dédelgetni, magában pufogni, újból és újból felidézni, és újra átélni, vagy éppen érzelmileg lezárni, és várni, hogy az idő majd csak begyógyítja a sebet. Azt hiszem, egyik sem kedvez a megbocsátásnak. De akkor mi a valódi megbocsátás?
A valódi megbocsátás nem ösztönös felejtés, nem letagadás és nem is pusztán akarati erőfeszítés. Nem konfliktuskerülésből vagy a szeretet elvesztésének félelméből fakad. Nem is azt jelenti, hogy megbocsátok - és minden megy tovább úgy, mint régen (mert ahogy régen volt, az vezetett a konfliktushoz). A valódi megbocsátás esetén új alapokra helyeződve, a kapcsolat magasabb szinten folytatódhat. A valódi megbocsátásnak három szinten kell megtörténnie: gondolati szinten (jót gondolok róla, jót kívánok neki), érzelmi szinten (ezt segíti, ha imádkozom érte) és akarati szinten (jót teszek vele). Segítheti a megbocsátást, ha nem azt nézem a másik emberben, ami gyengeség, mert az mulandó - hanem azt akarom látni benne, ami isteni, örök.
A valódi megbocsátás tudatos felejtés, a sérelmek elengedése. Nem lehet feltételekhez kötött ("majd ha a másik megbánja, majd ha bocsánatot kér, majd ha jóváteszi"). A valódi megbocsátás feltétel nélküli ajándék. Belső erőből fakadó ingyenes ajándék a másik felé. Nemcsak mások felé kell gyakorolni a megbocsátást, nagyon fontos a megbocsátást gyakorolni önmagunk felé is. Ha nem tudok önmagamnak megbocsátani - nehéz lesz mások felé megbocsátással fordulni. Nemcsak a másik ember felé, nemcsak önmagam felé, de a sors vagy Isten felé is érezhetek neheztelést. Az ember lázadhat vagy haragot érezhet a saját sorsa iránt is, de próbálhat megbékélni a sorsával, elfogadhatja - megbocsáthat a sorsnak is.
Nehezítheti a megbocsátást az emberben lévő igazságérzet. De a megbocsátás az igazságosság fölött áll. A megbocsátással nem az igazságszolgáltatásról mond le az ember, hanem arról, hogy ezt ő tegye. A megbocsátás gyógyító erő - gyógyít lelkileg és testileg. Sok betegség abból fakad, hogy az ember nem tud megbocsátani. Átalakító erő - átalakít engem és a másikat is. Szabadító erő - mert a meg nem bocsátás odaláncol a múlthoz, a problémás esethez és személyhez.
Néhány önvizsgálati kérdés:
Van-e bennem most harag, megbántottság valaki iránt?
Hogyan reagálok, ha megbántanak, vagy megsértenek?
Miért nehéz számomra a megbocsátás?

[Miklovicz Panni, Nőtincs]

"Leborulva előtte a hódolatát fejezte ki a rabszolga, mondván, Nagy/úr légy velem türelmes huzamosan és mindent törleszteni fogok neked." (Mt 18,26)
   - Mennyire tudok szorultságomban kérni?
   - Mennyi ideig veszem igénybe mások türelmét?
   - Mennyire ad súlyt ígéretem igyekezetemnek?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. szeptember 24. - Évközi 25. vasárnap
Mt 20,1-16a - Az igazságosság fölülmúlása

Az értelmezés szempontjából nem tartozik a könnyű példázatok közé, legalábbis az én számomra. Néhány alapvető megállapítással kell kezdenünk, hogy megvalósítható következtetéseket is megfogalmazhassunk a magunk számára.
A munkanap kb. reggel 6-tól este hatig tartott. Egy dénár egy napi munkabérnek (minimálbér) felelt meg, amelyből a napszámos el tudta tartani a családját. Akik később álltak munkába, azt gondolhatták, hogy a munkabér arányos részét fogják megkapni, és ugyanezt feltételezték a korán munkába állók is. Annak talán nincs sok jelentősége a történetben, hogy az intézőnek az utolsókkal kell kezdeni a fizetés osztást, de így kerülnek olyan helyzetbe az elsők, hogy tiltakozni tudnak a gazda nagy nagylelkűsége ellen. A gazda tehát a megállapodás szerint kifizeti az elsőket, és az utolsóknak is megadja a megélhetéséhez szükséges napszámot. Ebben a gesztusban a gazda jósága mutatkozik meg.
Ezek után kíséreljük meg kihámozni a példázat mondanivalóját. Megkockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy ennek a jézusi tanításnak igen egyszerű, de súlyos mondanivalója van: Isten Országának az a jellegzetessége, hogy benne a jóság fölülmúlja az igazságosságot. Nem tagadja meg, de nagylelkűen túllép rajta. Tehát ahol úgy viselkednek az emberek, mint a szőlősgazda, ott az Isten Országa valósul meg. Mi tehát a megvalósítandó tanulság a mai evangéliumból?
- Isten Országának az a jellegzetessége, hogy benne a jóság fölülmúlja az igazságosságot. Legyünk tehát nagylelkűek!
- Vegyük szó szerint komolyan: "Legyetek tökéletesek, amint a mennyei atyátok is tökéletes!" Fejlődjünk a szeretetben!
- Szerény jövedelemmel rendelkező felebarátainkat segítsük munkalehetőséggel, vagy anyagi javaink megosztásával és életviteli tanácsokkal!
- Röviden: Higgyük el, hogy a jézusi jó hír megélése és hirdetése megváltoztathatja a világot, akkor is, ha sokan utópiának tartják a jó hírt!... (Viktor E. Frankl: Mégis mondj igent az életre!)
- Az emberek csak nagyon lassan és fokozatosan vezethetők vissza ahhoz a máskor oly magától értetődő igazsághoz, hogy senkinek nincs joga rosszat tenni, még annak sem, akinek sok rosszat kellett elszenvednie.

[Miklovicz Laci, Nőtincs (Gromon A. írását felhasználva)]

"Ő azonban válaszként így szólt egyikükhöz: Nem károsítottalak meg, fickó!" (Mt 20,13)
   - Mennyire vagyok kollegiális? (Jó, kolléga?)
   - Hogyan reagálok, ha csalódás ér?
   - Hogyan reagálok, ha váratlan szerencse ér?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

 

Archív elmélkedések Achívum