Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2023. július 2. - Évközi 13. vasárnap
Mt 10,37-42 - Ki (nem) méltó Jézushoz?

"Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám."

Ebben a részben többek között arról olvashatunk, hogy ki nem méltó Jézushoz. "Aki ..., nem méltó hozzám" - mondja Jézus. Itt rögtön elakadtam. Mit jelent, hogy nem méltó? Egyáltalán mondhatott ilyet Jézus? Olyat talán többen is mondunk gyerekeinknek, barátainknak, testvérbarátainknak, hogy "Szerintem, ez nem méltó Hozzád". Bűnbánat gyanánt esetleg azt is megfogalmazom, hogy "Ez a viselkedés, ez a mondat nem volt méltó hozzám". De olyat - legalábbis én - biztosan nem mondanék senkinek, hogy "Nem vagy méltó hozzám". Igaz, itt nem én mondom, hanem egy nálamnál nagyobb tekintély, Jézus, a Mester, az Emberfia.
Megnéztem több fordítást, de mindenütt ez a szóhasználat, még az eredeti görögben is (). Mielőtt belemélyedtem volna a kommentárok olvasásába, elgondolkoztam, mi lehetett itt Jézus mondanivalója. Például ez: "Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, az nem vállal közösséget velem." Talán nem is olyan rossz ez a "megérzésem", mert például GA kommentárjában azt olvashatjuk, hogy a lukácsi megfogalmazás az elfogadhatóbb: "nem az én tanítványom".
Önkritikát gyakorolok, hiszen kicsit (vagy nagyon) elkanyarodtam a lényegtől, azaz attól, hogy mire szólít fel engem Jézus, a Mester. Arra, hogy szeressem Őt mindenkinél jobban, hogy vegyem föl a keresztemet, hogy kövessem. Tehát nem az a lényeges, hogy mi van akkor, ha nem, és foleg nem az, hogy a szöveget leíró valaki, a hagyomány vagy a fordító éppen milyen kifejezéssel fejezte ki. Az a lényeges, hogy mit tegyek.
De miért is kell Jézust jobban szeretnem, vagy miért jó, ha Jézust jobban szeretem, mint bárki mást? Végiggondolom eddigi életemet, jó és rossz döntéseimet. Mi inspirált, késztetett, amikor jó döntéseket hoztam? És minek, kinek a hatására hoztam a rossz döntéseimet? Hát az első csoportban, a jó döntéseknél, sokszor ott van a Mennyei Atya, Jézus, az evangéliumok tanítása. A második csoportban nincsenek ezek. Közel 64 évem erős tapasztalata, hogy amikor jobban szerettem a Mestert, a tanítását, mint bárki vagy bármi mást, akkor jó úton jártam. Mintha ezt mondaná a Mester: "Gyere, csináld, amit tanítottam, éld azt, amit eléd éltem! Akkor majd jó úton jársz, az Úton, akkor élsz majd igazán, és akkor tiéd lesz az Élet, ami egyedül olyan, amit érdemes élni."

[Botlik Benedek, EK közösség Budapest]

"Ne gondoljátok, hogy békét jöttem a földre hajtani. Nem békét hajtani jöttem, hanem kardot." (Mt 10,34)
   - Mennyire vagyok kereszt mások hátán?
   - Milyenek a családi kapcsolataim?
   - Mennyire fogadok be valakit, ha ismeretlen?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. július 9. - Évközi 14. vasárnap
Mt 11,25-30 - Milyen iga, milyen teher?

"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű."

Ez a kiemelt szakasz csak Máténál fordul elő, ezért többen bizonytalan hitelességunek tartják. Mégis használható, "édes" gondolatok vannak benne. Például az iga. Hogyan is lehetne "édes"? Maga az iga nem újabb roskasztó teher - bár a nyakában hordja az állat -, hanem egy olyan eszköz, ami segít a terhet, a feladatainkat hordozni, és mint ilyen segíto eszköz lehet jól használható, alkalmas, célszerű. Olyan, ami nem töri az igavonó (ember) vállát. Márpedig az itt "édes"-nek fordított khrésztosz szónak ez az eredeti jelentése. Vagyis az iga olyan eszköz, amely segíti az életet, megkönnyíti a teherhordozást, segít húzni. Akár édesnek is mondhatjuk. És mikor lehet könnyű a teher? Akkor, amikor az életet szolgálja, amikor egybecseng az Atya tervével, hogy jobbá tegyük magunkat, a környezetünket, a körülöttünk lévő világot! Ki ne emlékezhetne életének egy-egy nehéz szakaszára, amiből végül jó dolog született!
Izrael korabeli igája átvitt értelemben a törvényt jelentette. Mind a 613 parancsolatával, több 100 szabályával, amit be kellett tartani ahhoz, hogy az ember megfeleljen Istennek. Az akkori vallásos elit súlyos terhet készített a törvényből. Olyan elvárást, amely nem segítette az életet, hanem megnehezítette, ellehetetlenítette. Ráadásul közösségi nyomást is helyeztek az emberekre: Csak akkor jön el a messiás, ha Isten népéből mindenki megtartja a törvényt. Ebben a rendszerben nem volt helyük azoknak, akik hibáztak, akik bűnösök voltak.
Ha felvesszük Jézus igáját, vele együtt megtalálhatjuk életünk értelmét, azt a munkát, amelyik örömet okoz, és azokat a terheket, amelyeket vele együtt örömmel viselünk.

[Bajnok László, EK közösség Budapest]

"Gyertek hozzám mind elfáradtak s terhet cipelők és én majd felfrissítelek titeket." (Mt 11,28)
   - Mennyire érdemes engem jól értesültté tenni?
   - Kivel osztom meg titkaimat?
   - Mi mindent érdemes rám bízni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. július 16. - Évközi 15. vasárnap
Mt 13,1-23 - Isten Országának magvetése

"Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni."

Ez az Újszövetségi szakasz a magvető-példabeszédet tartalmazza.
Felvetődik a kérdés, miért beszélt Jézus példabeszédekben. Valószínűleg tapasztalta, hogy így hatásosabb a tanítás továbbadása, amellett hogy a kor szokásos előadói fogása is volt. A példabeszéd egy talányos történet, ahová akár mi is beleképzelhetjük, belehelyezhetjük magunkat. Azáltal, hogy gondolkodni kell a történet, a hasonlat értelmén, a példabeszéd mondanivalója sokkal jobban megjegyezhetővé válik, hiszen a hallgató a "saját megfejtését" könnyebben rögzíti.
Ebben a példabeszédben nem kell gondolkodni a "megfejtésen", hiszen maga Jézus adja meg a magyarázatot.
De miről szól a magvető példabeszéd? Azt gondolom, a lényegről: az Isten Országa működéséről, ahol a tanítás, azaz Isten igéjének hirdetése által épül és valósul az emberekben és az emberek között a Szeretet Világa, Isten álma.
Egyértelmű a példabeszédben, hogy a magvető a Tanító. Ki lehet Tanító? A válasz egy kicsit félelmetes, mert bárki lehet, akiben már túlcsordul Isten igéje. Azt gondolom, Isten elsősorban nem azt várja, hogy dicsoítsük őt, és távolról imádjuk, hanem munkatársai legyünk. Beálljunk kapálni a szőlőjébe.
Ahhoz, hogy jó Tanítók lehessünk, előbb jó Tanítványokká kell válnunk, vagyis jó "talajjá" kell alakulnunk. A leadni valót pedig a tanuló közösségben tudjuk felszedni. Ez a "bokrosodás" folyamata.
Nem szabad foglalkozni azzal, hogy milyen talajba hullik a mag, hiszen nem a mi feladatunk megítélni azt, azonban érdemes olyan közegben munkálkodni, ahol nagyobb a valószínűsége a sikernek. Isten tanításának legnagyobb ellensége a közöny. A közöny megpróbálja elhitetni, hogy "nem éri meg", kár a vesződségért, értelmetlen az egész. A közöny süketté és vakká tesz.
A magvetés eredménye sokszor nem látszik azonnal. Néha évek múlnak el az első rügyek megjelenéséig. A jó Magvető türelmes és optimista, hisz a bőséges termésben.
Néhány kérdés befejezésül:
- Számodra hasznos-e a példabeszéd műfaja?
- Milyen talajnak tartod magad?
- Gondolkodtál már azon, hogyan lehetnél Isten munkatársa?
- Miben vagy közönyös?
- Mennyire vagy türelmes másokkal?

[Kiss Gábor, EK közösség Budapest]

"Akinek van füle hallja meg." (Mt 13,9)
   - Mire van fülem?
   - Mennyire érdekel mások sorsa?
   - Mennyire hozok jó gyümölcsöt?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. július 23. - Évközi 16. vasárnap
Mt 13,24-43 - Példabeszédek Isten Országáról

"A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. ... A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. ... Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem - válaszolta -, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek!"
"A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz... Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél."
"A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle."

Jézus három példabeszédét írja le Máté. Mindhárom a Mennyek Országát próbálja hallgatóságának bemutatni.
Az első az emberiség egyik legnehezebben megérthető kérdésével foglalkozik: Hogyan kerül a konkoly a jó magok közé, azaz hogyan kerül a világba a gonosz? Súlyos, filozofikus kérdés ez, amely minden gondolkodó embert komolyan foglalkoztat.
Miért engedi az Isten, hogy a világban rossz is legyen? Hogyan muködik a világ? Az Atya a jó embereket küldi a földre, az ellensége, azaz az Ördög pedig a rosszakat? De ha ez így van, akkor miért is kell annyira vigyázni a konkolyra, azaz a rossz emberekre? Márpedig példabeszédében Jézus határozottan tiltja a konkoly kigyomlálását.
Az a gyanúm, az emberiség Jézusnak ezt a példabeszédét jócskán félreértette!
Hiszen minden ember - születésekor - magában hordozza a jót és a rosszat. Szülei nevelésén, környezete hatásán, majd végül saját döntésein múlik, hogy a benne lévő jót, vagy roszat növeli magában.
Az ember két apró kis magból válik csodálatos, értelmes, gondolkodni és beszélni képes élőlénnyé. Miként a második példabeszéd mustármagja apró magból óriás fává növekszik, az ember két apró sejtből a Teremtot megérteni vágyó szellemi óriássá növekedhet.
Minden ember képes szeretni és gyulölni, adni és rabolni. És igen, jó és rossz közötti döntésünk leginkább attól függ, hogy a harmadik példabeszédben emlegetett kovász biztosítva volt-e számunkra életünk folyamán!
Mindnyájan tudjuk, hogy számtalanszor döntenünk kell kisebb-nagyobb ügyekben jó és rossz között. Milyen jó lenne, ha mindig jól tudnánk dönteni! De sajnos sokszor vagyunk balgák, rosszak és gonoszak!
Milyen jó, hogy az Atya türelmes velünk akkor is, amikor éppen rosszak vagyunk! Milyen jó, hogy Jézuson keresztül arra int bennünket, hogy egymással is türelmesek legyünk! Mert bennünk van a jó választásának képessége is! Ha "kigyomláljuk" egymást buneinkért, akkor a jóvátétel, a jóvá válás lehetőségét is megvonjuk egymástól!
Hogy miért van rossz a világban? Amióta gondolkodó ember létezik, erre keresi a választ. Biztosan nem tudhatjuk.
Csak arra van lehetőségünk, hogy magunkat erősítsük, és a ránk bízottakat segítsük jó emberré válni. Ennyit tehetünk, és azt hiszem, ez nem is olyan kevés.

[Bajnokné Benyhe Judit, EK közösség, Budapest]

"Nem /válaszolta/ nehogy konkolyperjét gyomlálva, vele együtt a búzát is kitépjétek." (Mt 13,29)
   - Mennyire érzek felelősséget a környezetemért?
   - Mennyire vagyok kíméletes?
   - Mennyire van bennem bölcs előrelátás?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. július 30. - Évközi 17. vasárnap
Mt 13,44-52 - Kincs és igazgyöngy

"A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet."
A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette."

Kincs, igazgyöngy, Jézus ezekhez hasonlítja példabeszédében az Isten Országát. Azt az Isten Országát, amit hirdetni jött Izraelnek és minden népnek, azt, amelyik bennünk van, és aminek megvalósulása rajtunk fordul. Ez a felszabadító tanítás, ez az örömhír a szeretetről, a szerető Istenről minden pénzt megér, mindent érdemes érte odaadni. Amikor az ember megtalálja, megérti, lelkesedésében úgy érzi, erre érdemes rátennie az életét, mint ahogyan a tanítványok is mindenüket odahagyva követték a Mestert.
Lángol-e bennünk még ez a tűz, vagy a mindennapokban megkötöttük a magunk kis kompromisszumait, és talmi kincsekre cseréltük fel az igazgyöngyöt? Esetleg úgy vagyunk vele, mint Karinthy Frigyes novellájában az író, aki találkozik egy fiatalemberrel, egykori önmagával, és zavartan magyarázkodik: "Azt nem lehetett, úgy nem lehetett, próbáltam, de nem volt időm, dolgozni, élni kell, igyekeztem, ez elég jó." Mi az, amit megvalósítottunk az álmainkból, az Isten álmából, az adás-szegényedés, a társadalmi kicsiség-szolgálat, az erőszakmentesség-ellenségszeretet eszményeiből? Készek vagyunk-e ezeket napjaink kihívásai mellett is képviselni szóban és tettben?
A példabeszéd másik fele ahhoz a tengerbe vetett hálóhoz hasonlítja az Isten Országát, amelybe mindenféle hal belekerül. Ez azt jelenti, hogy sokfélék vagyunk mi emberek - ezt el kell fogadnunk -, Isten Országa nemcsak azoké, akiket magunkhoz illőnek vélünk, nem egy elitista csoporté, hanem a problémás, bűnös, a társadalom periférián élő embereké is. Máté magyarázata a szétválasztásról és az apokaliptikus végítéletről nagyon távol áll a jézusi gondolkodástól és életpéldától, valószínuleg betoldás, a korabeli gondolkodás lenyomata. Én az ő magyarázatával nem is tudok mit kezdeni, és ellentmondásban lévőnek érzem a jézusi, mindenkit szerető Isten-képpel.

[Kovács Zoltánné Kosztolányi Mari, EK közösség, Budapest]

"Hasonló a mennyek országa a szántóföldbe elrejtett kincshez." (Mt 13,44)
   - Mennyit ér számomra az Isten Országa? Min lehet ezt lemérni?
   - Van e rejtegetnivalóm? Ki elől? Miért?
   - Mit szoktam kockára tenni? Mért?

[Angel]

Az oldal tetejére

 

 


 

Archív elmélkedések Achívum