Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2023. január 1. - Újév napja
Lk 2,15-21 - Lehetséges tanulságok

Kedves Testvérek! Szeretettel köszöntelek Benneteket a 2023. év első napján a szokásos újévi jókívánsággal: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Úgy legyen!
No de a mai evangélium üzenetei felsorolásképpen:
- Szükségünk van egymás biztatására.
- Istennek égen-földön vannak munkatársai. Például az angyalok nekünk is segítségünkre vannak, mi is segíthetünk Istenünknek.
- Isten közli, érzékelteti szándékát: szükség szerint belső világomon keresztül, vagy a körülményeimen keresztül.
- Az érdeklődés, a nyitottság fontossága, ennek a fent említett szándéknak való engedelmesség (a pásztorok azonnal útra keltek).
- Belső történések figyelése, amiknek külső megnyilvánulása is lehet.
- Élmények megosztása, s ennek a hallgatóra tett pozitív hatásai.
- Az eseményeknek üzenetük, jelentéstartalmuk van.
- Feladat, esemény végeztével tapintatos visszavonulás.
- Dicsőítés, imádás a mi imáinkat is színezze.
- Mária és József Istenre hallgatása példamutató, de az is, ahogyan betartják az előírásokat.
Kívánom, hogy a felsoroltakban találjátok meg azt, ami megérint, a Nektek szólót, az elgondolkodtatót!

[Bányai Közösség]

"Mária pedig megőrizte ezeket a dolgokat, meghányva-vetve szívében (azokat)" (Mt 2,19)
   - Mi az, amit a szívemben őrzök az enyéimmel kapcsolatban?
   - Mennyire igyekszem utána nézni hitem dolgainak?
   - Milyen ötleteket szoktam elfogadni? Kitől?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. január 8. - Jézus keresztsége
Mt 3,13-17 - Személyre szabott üzenetek

Van olyan rész az Írásban, amit szívesen átugrok. Nem tudok közel jutni hozzá, vagy nem tud közel jutni hozzám. Ez a szakasz is ilyen volt. Eddig. Most a szükség megbontja ezt a hagyományt. Lássuk, mire megyünk egymással!
Ami elsőre szembejött, azok a személyemre szabott üzenetek: a két egymásnak feszülő akarat, azután az akaratok egymáshoz simulása, továbbá Atyánk véleménynyilvánítása.
Ha mások rám vonatkozó akaratával, elképzelésével találkozom, első reakcióm az ellenállás. Ezzel sok baja van környezetemnek, jogosan. Idő és munka kell hozzá, hogy kisimuljon bennem a dolog, és elfogadjam mások akaratát, vagy ők elfogadják az enyémet, vagy közös eredményre jussunk. Persze minden esetben fontos a kellő magyarázat, érvelés, mint ahogy Jézus tette.
Keresztelő János ellenállása nagyon is érthető. Életének egyetlen feladata volt, Jézus előfutárának szerepe: "előkészíteni az utat". A "Neki növekednie kell, nekem kisebbednem" tudata átszőtte jellemét. Ez a helyzet ezeknek a törekvéseknek cáfolata lehet. Jánosnak ezzel kapcsolatos érzése kifejeződik ebben: "Nekem van arra szükségem, hogy te meríts be engem." Hiteltelenné válik, amit eddig hirdetett, így ő is bizonytalanná válhat a küldetése tartalmában.
Itt megint van számomra üzenet: Ha más áll ellen a jóakaratomnak, őneki is megvan az elfogadható, kézenfekvő magyarázata.
Aztán szózat hangzott... Az első része rám is vonatkozhat, mindannyiónkra vonatkozhat, "Ez az én szeretett fiam"..., lányom. Hiszem, hogy így van. Hiszem, hogy szeretett lánya vagyok Atyámnak. Hiszem, hogy bűnös, nem bűnös, mindenki szeretett fia, lánya Istennek
A szózat második része: "...akiben kedvem telik". Igyekszem, hogy ezt is mondhassa, nekem is mondhassa. Bár talán nem jutalomnak szánta. Talán kedve telik bennünk. Hiszen alapvetően jók vagyunk. Az abszolút jó csak jót alkothat. Ennél buzdítóbb, vigasztalóbb, melengetőbb szavakat senki nem mondhat gyermekének, fiának, lányának. Annyi, de annyi minden van ebben a három szóban. Például: örülök neked, értékes vagy, jó vagy így, ahogy vagy, kisüt a Nap, ha látlak, jó veled....
Mondjuk ezeket gyermekeinknek! Ne akkor, ha valami sikerült nekik, vagy elvégezték azt, amiért napok óta nyúztuk őket, hanem csak úgy. Minden érdem nélkül. Nagyobb szükségük van rá, mint minden egyébre, amivel elhalmozzuk őket!
Nekünk is szükségünk van rá, hogy tudjuk: ha figyelmesen élünk, akkor érezzük is Istenünk felénk irányuló személyes szeretetét.

[Bányai Közösség]

"Megmerítkezvén pedig tüstént feljött a vízből. És ím megnyíltak (neki) az egek. S látta Isten galambszerüen alászálló és hozzá érkező szálószelletét." (Mt 3,16)
   - Milyen viszonyba vagyok az éggel?
   - Mennyire galambszerű a hűségem?
   - Milyen lehetőségek szoktak megnyílni számomra? Mitől?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. január 15. - Évközi 2. vasárnap
Jn 1,29-34 - Sokaktól lehet tanulni

Ebben a részben a Keresztelő fénylő, sugárzó jelenség.
Már az első versben felismeri Jézust, és Isten Bárányának nevezi.
Tudja a helyét, szerepét, vállalja feladatát. Határait is ismeri. Isten látomásban erősíti meg őt: Jézusra galamb képében száll a Lélek, ami a keveretlenség szimbóluma. Ugyanúgy nekünk is szükségünk van a megerősítésre és Isten Lelkére.
Jánosnak volt kapcsolata, érzékenysége, antennája Isten felé. "Fogta" Isten mondanivalóját, közlését. Belesimult az akaratába. János is küldött volt, akárcsak Jézus. Alázata is példaértékű. A két keresztség közti különbségről is beszél: vízzel való az övé, Lélekkel való Jézusé. Tanúságot is tett Jézusról. Nekünk is feladatunk a tanúskodás Jézus mellett.
Már nem tartozik e részhez, és nem is tudunk arról, hogyan "vette" János, hogy nem hívatott meg a tanítványi koszorúba. Amiről tudomásunk van, az az elbizonytalanodása. S ez nagyon is emberi vonás.
Jézusom! Nemcsak Tőled, hanem Jánostól is lehet tanulni, akárcsak a körülötted levőktől, és a mi körülöttünk levőktől is. Ez is egy nagyszerű ajándék, amiért hálásak lehetünk. Köszönjük. Dicsőség ezért is Istenünknek!

[Bányai Közösség]

"Õ az, akiről megmondtam: Jön utánam egy férfi, aki előbb létezett nálam, mert megelőzött." (Jn 1,30)
   - Mire érzem méltónak magam, és mire nem?
   - Miben látom Jézus szerepét az életemben?
   - Mennyire érdekel a világ bűne? Mennyi közöm van hozzá?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. január 22. - Évközi 3. vasárnap
Mt 4,12-23 - Meghívás emberhalászatra

Máshol is olvasunk arról, hogy Jézus szemében Keresztelő János - nem találok jobb szót - nagy ember volt. Értékelte a küldetésébe való belesimulását, lelki erejét, tudatosságát. Elfogása is mélyen érinthette.
Jézus miért éppen ezt a vidéket szemelte ki igehirdetése első helyszínének? Mi is sokszor vagyunk úgy, döntünk úgy, hogy a feladat legnehezebb oldalán kezdjük a munkát. Ez a vidék a Békés-Dalos-fordítás magyarázó lábjegyzete szerint elvadult, sötét gondolkodású, hiányos erkölcsű emberek lakta hely volt.
Jézus tanítást kezdő mondatának szavai szinte szó szerint ugyanazok, mint János kezdő mondatának szavai.
"Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!" Az emberiség általában és amióta létezik, Istent csillagos távolban tudta, hitte. Egy kicsit vagy nagyon, még mi is magunkon kívülre helyezzük. Már ez is felforgató bejelentés: "Közel van..." Honnan tudja, hol van Isten királysága? Hogy merészel ilyet kijelenteni? Akkor nem kell közvetítő, hogy elérjünk valamit Istennél? Hát nem az áldozat, nem a papok, nem az ajándékok nyerik meg a Fenség jóindulatát? Lehet, hogy nem is rajta múlik sorsunk bármerre való fordulása? Lehet, hogy nem kell elzarándokolni sehova, mert itt van, közel van? Csak fel kell emelni a szemünket, vagy becsukni? Ilyen egyszerű volna? Egyszerű, mint egy falat kenyér.
Látjuk, olvassuk, hogy a pusztában tartózkodás alatt Jézus felméri képességeit, feladatát, s a körülményeket, a lehetőségeit. De amikor ott áll, és élesben megy már a dolog, szembesülni kényszerül a feladat nagyságával, azaz hogy milyen elferdült, esetenként felfordult, emberségéből kifordul világot kell meggyőznie, talpára állítania, akkor munkásokat vesz maga mellé. János útkészítő munkájának is köszönhető a gyors reagálás. "...akkor tüstént otthagyták hálóikat, és követték őt." Nem a papi rendből válogatta tanítványait. Az igaz, hogy csábító ígérettel párosult a hívás: "Majd emberek halászaivá teszlek titeket." Ez nagyon vonzó feladatot jelent. Embereket gyűjteni Istennek. Meggyőzni, érvelni. Milyen szerencse, hogy induláskor még nem látni a nehézségeket. Talán sok mindent el sem kezdenénk.
A szakasz befejezése még a kezdeti lelkesedés iramát mutatja: zsinagógában tanítás, hirdetés, gyógyítás. A fogadás is jóindulatú.
Aztán az iram lassul, legalábbis nálunk. Főleg, ha gáncsoskodással, meg nem értéssel szembesülünk. Az örömhír nekünk is örömhír. Erőt, lendületet, lelkesedést kapunk belőle. Olvassuk, és folytassuk a munkát!

[Bányai Közösség]

"Attól fogva kezdett a Szabadító /Jézus/ hirdetni és mondani (efféléket): Térjetek meg, közel jött ugyanis az egek királysága." (Mt 4,17)
   - Kiből, mit nézek ki?
   - Milyen híreket hallgatok?
   - Kiket veszek észre?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. január 29. - Évközi 4. vasárnap
Mt 5,1-12 - Kik a valóban boldogok?

Hamar szétfutott Jézus híre, ami nem csoda, hiszen az ember rendkívüliségre vágyó teremtmény, de főleg olyan rendkívüliségre vágyunk, ami felemel a sárból: Itt van egy ember, aki minden betegséget meg tud gyógyítani! Talán ő az, akit az Írás megígért? Közben tanít is. Igaz, hogy nem nagyon érhető - de ekkor már tömeg várta.
Jézus pedig rálépett a tyúkszemünkre: Boldogok...
Boldogok, akik türelmesen kivárják, míg nyernek a lottón. A remény hal meg utoljára, és nyernek néha valamit, hogy abba ne hagyják a lottózást.
Boldogok, akik félmámoros állapotban, vidáman nem törődnek senkivel, hisz oly vidám így az élet. Csak másnaposság ne lenne!
Boldog, aki kiharcolja magának, ami jár. Igaz, hogy az arcáról is lement a bőr e harcban, de gyarapodott valamicskét.
Boldogok akik nem kíváncsiak Isten igazságára, lubickolnak langyos hitükben, szívüket, fülüket becsukják mindazok előtt, akik mást mondanak, így nem kell megváltozni.
Boldogok, aki nem hagyják magukat megkárosítani, két forintot is visszakérnek, ha találkozunk…; akik egy kis csalással haszonra tesznek szert...; akik nem veszik észre a szomszédban dúló háborút: "semmi közöm hozzá, nem szólok bele…"; aki elismeri, hogy a főnöknek igaza lehet, csak szembe fogja majd dicsérni a főnököt, csak szembe!...; és boldogok akiket dicsérnek az emberek. Elvették jutalmukat.
De aki vállalja ezek ellenkezőjét, aki vállalja a Lélektől indíttatott szegénységet..., a sok igaztalanság miatti könnyeket..., a szelíd utolsónak maradást..., a fáradozást az igazság kiderítéséért..., mások tartozásának elengedését..., az emberek lenézését a mulyasága miatt, amiért nem a saját és gyermekei előnyéért küzd..., aki vállalja az egymásra acsarkodók közé állást..., a futást az üldözők elől... és a gyalázatot, amit kap mindezen magatartásáért - Jézus szerint az ilyen ember BOLDOG. Már a jelenben részese egy olyan birodalomnak, ahol minden valódi. Olyantól kap bátorítást, aki tud adni bátorságot. Kap világosságot, amivel meglátja az igazit s az igazat. Visszakapja az elnéző szeretetet, amit gyakorolt. Már itt is érzékelhetően körülveszi a mennyország. Jézusért magaláztatást kapni már közben is jó érzés, hát még majd...
Valamikor, valaki (nem tudok utánanézni, ki volt) így határozta a boldogság fogalmát: Mindent birtoklás, az elvesztés félelme nélkül. Mintha Jézus csupa olyan dolgot ígérne, amit nem lehet elveszíteni.

[Bányai Közösség]

"Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld." (Mt 5,5)
   - Szelídségem mennyire megalapozott?
   - Milyen föld birtoklása a reményem?
   - Boldogságom mennyire megalapozott?

[Angel]

 

Archív elmélkedések Achívum