Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2021. május 30. - A Szentháromság ünnepe
Mt 28,16-20 - Tanítvánnyá tenni a népeket

Máté leírásában Jézus és a tizenegy tanítvány utolsó találkozásának vagyunk tanúi. Sok lényeges dolgot tudhatunk meg a néhány soros evangéliumi szakaszból. A találkozás Jézus kezdeményezésére jött létre. Fontos részlet, hogy Máté leírása szerint a tanítványok közül néhányan még ekkor is kételkedtek Jézus feltámadásában. Tehát nemcsak a hitetlen Tamás volt az, aki számára nehezen volt felfogható Jézus feltámadása. De Jézus ekkor nem tesz szemrehányást tanítványainak hitetlenségükért. Mást, sokkal fontosabb dolgot akar nekik elmondani.
Nyilvános működésének kezdetén egyértelmű volt Jézus számára, hogy küldetése csak Izraelre vonatkozik: "Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól" (Mt 15,24). De a három esztendő tapasztalatai, az izraeli kudarc, a kereszthalál - mindez módosította ezt a küldetéstudatot. Az utolsó találkozás legfontosabb mondandója: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket... és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek!"
Az egyetemes küldetés hatalmas változás volt a tanítványok számára is. Három év alatt csak lassan, fokozatosan alakult át a gondolkodásuk Jézus tanítása alapján. Nem lehetett
könnyű Izrael Istenétől, a Seregek Urától eljutni a szerető Atya felismeréséig. Jézus hatalmas meggyőző ereje kellett hozzá, hogy a tanítványok szíve és elméje elkezdje befogadni a napját jókra és gonoszokra egyaránt fölkeltő Atyát. A kereszt ennek a folyamatnak vetett - átmenetileg - véget. Jézus tudta, hogy tanításának megtartása és a tanítás továbbadása évezredekre szóló feladat az emberiség számára. A búcsú pillanataiban ez volt a legfontosabb, amit tudtukra akart adni. De biztatta is tanítványait és rajtuk keresztül mindnyájunkat: "...veletek vagyok mindennap, a világ végéig."

[Bajnokné Benyhe Judit, Budapest]

Menjetek tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28,16-20)
   - Mit jelent nekem, hogy meg vagyok keresztelve?
   - Mi értelmét látom a csecsemőkeresztségnek?
   - Mennyire érzem, hogy Jézus velem van?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum