Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2020. július 5. - Évközi 14. vasárnap
Mt 11,25-30 - Az "okosakról"

Tehát kik az "okosak"? Azaz "bölcsek és értelmesek": akiknek kész receptjük van, tudják a tutit Istenről és arról, milyen úton-módon lehet őt megközelíteni. A magabiztosak, akik úgy vélik, hogy tudásukkal meghatározhatják, megrajzolhatják a térképet az Atyához, akik ismereteik szemüvege mögül ítélik meg, mi helyes és mi nem, akik magabiztosan állítják, hogy az általuk ismert törvények segítenek el az Élet ismeretére. És: akik talán távolabbról, homályosabban látják a "kicsik" számára nyilvánvalóbb igazságot.
"Kicsik" - a gyermekszívűek. Nem az okosság, a képzettség és a képződés zárja ki a "gyermekszívűséget". Sokkal inkább az elért eredményekhez való ragaszkodás, a (naponta) megújulni képtelenség, az anyagba ágyazott (jó)lét féltése, ill. a fent felsorolt jellemzők, vagyis a "sokigájúság".
Kiket tud megszólítani Jézus (vagy Jézus tanítványai)? Akiknek kész receptjük van, azokat nyilván nem. Akik bezárkóznak és körülbástyázzák magukat - rés se legyen, ahol valami új fény bevilágít -, azokhoz sem fér hozzá. Akik mindenre tudják a választ - esélytelen, hogy meghallgatják őt (őket). Akik előítélettel vannak: már falat húztak.
Kik lesznek tehát nyitottak? A keresők, akik kérdeznek (sőt megkérdőjeleznek), akik az útjuk bármely pontján nem félnek a felismert igazságnak megfelelően változni, akik nem akarnak magas társadalmi pozíciót, elismerést, hatalmat, biztonságot.
Vagyis nincs ebben semmi új: a "kicsik" nem akarnak felülkerekedni, szomjazzák a jézusi tudást, és amit elsajátítottak, azt átültetik az életük gyakorlatába. Albert Schweitzer írja: "Minden szellemi és intellektuális dolog fölött, a filozófia és a teológia fölött áll az ember segítőkészsége a másik ember iránt, és az a feladat, hogy az ember az embernek testvére legyen!" E sorok írója a "gyermekszívűség" hatalmas példája: evangélikus teológus, egyetemi tanár, híres egyházzenész, kultúrfilozófus, orvos; a trópusi betegségek szakértőjévé képezte ki magát, és az afrikai Gabonig ment el, hogy a segítőkészséget magas fokon gyakorolja. Vagy időben kicsit közelebb, Jacques Loew, aki a marseille-i kikötő dokkmunkásai között élt és dolgozott azért, hogy testi és lelki nyomorukat enyhítse. Mindannyian tudunk sorolni neves és névtelen példákat.
És mi magunk, a mindennapi kenyérkereset igájában, honnan tudhatjuk biztosan, hogy megőriztük -e kicsiségünket, azaz gyermekszívűségünket? És hogyan őrizzük? Hol van a mi Lambarénénk? Legtöbbünk nem megy Afrikáig, bár ma is vannak, akik ott találják meg a saját szolgálatukat, mint például a magyar Könczöl Zsófia. Tőle idézem az alábbi sorokat: "Manafwában mindig azt tapasztaltam, hogy az emberek valódi közösségben élnek, hogy ismerik a szomszédjaikat, hogy ismernek mindenkit a faluban, hogy amikor valakit öröm ér, az mindenki öröme, és amikor szomorúság, együtt sírnak. Ha valakinek van étele, megosztja azzal, aki éhezik. Ha valakinek dolgozni kell menni, mondjuk a földekre, van, aki vigyázzon az ő gyerekére is. Hogy közös felelősségüknek tekintik az idősek jólétét, hogy fegyelmezetten osztják be azt a kevés ételt, ami van, és nem törekednek arra, hogy más elől elvegyék csak azért, hogy nekik több legyen."
Milyen "egyszerű"! "Az én igám ugyanis kényelmes, és az én terhem könnyű!"

[Bognár Éva, Csömör]

"Gyertek hozzám mind elfáradtak, s én majd felfrissítelek benneteket." (Mt 11,28)
   - Mennyire vagyok Jézus követője?
   - Mi fáraszt a leginkább?
   - Milyen terhek nyomnak?

[Angel]

Az oldal tetejére


2020. július 12. - Évközi 15. vasárnap
Mt 13, 1-23 - A magvetőről

A magvetés mindig folyik, mindig történik az életünk során. Mondhatnám tanulásnak is. Véletlenek sora, találkozások, vélemények ütközése, olvasmányélmény, bibliodrámai alkalom, baráti beszélgetés, élethelyzet drasztikus változása; egyéni vagy kisebb-nagyobb közöséget érintő krízishelyzetek, amelyek arra indítanak, hogy felülvizsgáljam, hol tartok a Mércéhez viszonyítva. Folyamatosan érnek ingerek, amelyekre reagálok, s az ezekre adott válaszaim összessége egyben fejlődésem garanciája is. Jó esetben.
Amikor Jézus nem fordított hátat a népnek, nem küldte haza őket, elmondta példabeszédét a csónakból mindannyiuknak - vajon mi járt a fejében? Máté értelmezése szerint képes beszéde magyarázatát csak a tanítványoknak tartogatta. Jobban ismerték őt, tehát fogékonyabbnak és nyitottabbnak bizonyultak. Barátainkban, a hiteles emberekben mi sem kételkedünk.
A hagyományos magyarázatot ismerjük: a Magvető Jézus - a jó mag: a Jó Hír - a letaposott út: a közömbös ember - a madarak: az ördögök - a köves hely: a lelkesedő ember, aki később nem törődik azzal, amit hallott - a tövises hely: az, aki meghallgatja, és érti, amit hall, de nem tér meg - a jó föld: az a lélek, aki befogadja és ápolja a hallott igét.
Vagy az egyénre vonatkoztatva: a szívünk hol ilyen, hol olyan. Egyszer alkalmas, másszor alkalmatlan. Isten országa úgy tud terjedni, ha a "talaj" alkalmas rá. Az ember örökké változásban levő lény, és tudatosan képes változni-változtatni - szívét alkalmassá tenni. Három rövid sorban:
"Van fény-nyelő arc
és van fény-visszaverő.
Válassz. Választhatsz!"

(Fodor Ákos)

[Bognár Éva, Csömör]

"Akinek füle van hallja meg!" (Mt 13,9)
   - Mire van fülem?
   - Mennyire érdekel mások sorsa?
   - Mennyire gyűrnek le az anyagiak?

[Angel]

Az oldal tetejére


2020. július 19. - Évközi 16. vasárnap
Mt 13,24-43 - A konkolygyomlálásról

Kétféle módon közelítettem meg a beszéd üzenetét (ki-ki válassza a neki tetszőt! ?? ):
1. A jó mag (a Lélek vetése) a szívben gyökeret ver. Ami belőle ered, "kinő", az egyén szívbéli állapotától, fejlettségének szintjétől függően hordoz, hordozhat bizonyos egyéni "kinövéseket", mellékzöngéket. Az élet folyamán a személy - különböző testi-lelki fejlettségi állapotokban - nem feltétlenül látja tisztán saját indítékait. Azt a látását is teljes jóhiszeműséggel vélheti jónak, amelyik merőben emberi részéből - és lehet, nem is a jobbikból - fakad. Világos, hogy előfordulhat: a konkolyt búzának, a búzát konkolynak nézi.
2. Akinek a szeretete érdek nélküli, független, az szívesen segíti hozzá a másikat is a helyes önmegvalósításhoz. Nem érzi fenyegetve saját autonómiáját, büszke a másikra, nagyvonalú. Tudja, hogy a vetésben szolgál (életpéldával, jézusi értékek "megcsillogtatásával", tudása és javai megosztásával... ). A független szeretet az Aratás Urára bízza az aratást, sőt a gyomlálás lehetőséget is.
Konkolygyomlálás "más mezején"? Vizsgáljam meg inkább, elég érett-e a szeretetem! Milyen motivációk késztetnek? A 2. pontban felsorolt pozitívumok jellemzők rám? Elvárásaim nem nagyobbak-e, mint példamutatásom?

[Bognár Éva, Csömör]

"A szántóföld meg a világ, a jó mag meg az ország fiai, a konkolyperjék pedig a gonoszság fiai." (Mt 13,38)
   - Mennyire sikerült "jó magot" hintenem környezetem lelkébe?
   - Mi az, amitől úgy félek mint, a tűztől?
   - Mikor sírok?

[Angel]

Az oldal tetejére


2020. július 26. - Évközi 17. vasárnap
Mt 13,44-52 - A kincset talált emberről

Aki a szántóföldbe ásott kincset megtalálja, izzasztó munkát végez azon a földön. A kép nem sugallja, hogy ez az ember kiválasztott, vagy épp különlegesen nagyszerű ember lenne. Nem is pont az ő számára volt elrejtve a kincs a földben. Miből áll össze mégis az ő "sikertörténete"? Keményen dolgozik - megnézi, mi akadt az (eke) útjába - nem dobja félre, nem nézi akadálynak - felismeri az értékét - fenekestül felborítja az addigi életét - a kincs birtokában új életet kezd (ha a Tamás-ev. párhuzamos változatát is figyelembe vesszük: kamatoztatja a kincset).
A kincs pedig? Nos, az régtől fogva ott van - nem a felszínen található - bár jelen van, nem látható (mindenki számára) - nem találja meg bárki; erőfeszítés, no meg "szerencse" is kell hozzá - amíg nem ismeri fel kincsként az ember, nem is tud "működni", fénye rejtve marad - az értéke akkor tud kiteljesedni, ha "működésbe hozzák".
Mivel mi a "szerencsések" közül valók vagyunk, kincskereső eszközök tárháza áll rendelkezésünkre, Jézus szavainak alapos megismerésétől a testvéri szóig (segítségig). Keresek-e? Meglevő kincsemet csodálom, tisztelem a "házi oltáron" - avagy életem központi szervező rendszereként használom, illetve "megragyogtatom"? A mennyek országa a földön kezdődik/kezdődhet. Minden kincskereső igyekezet szükséges hozzá.

[Bognár Éva, Csömör]

"Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is aki igaz gyöngyöt keresett." (Mt 13,45)
   - Mennyit ér számomra az Isten Országa?
   - Min lehet ezt lemérni?
   - Mi szokott nekem örömöt jelenteni?

[Angel]

Az oldal tetejére


"Egy világnézet csak akkor bizonyul igaznak,
ha a léthez és a világhoz fűződő viszonyunkat olyanná alakítja,
amely aktív erkölcs által vezetett, mélyebb emberekké formál bennünket."
(Albert Schweitzer)

 

 

Archív elmélkedések Achívum