Bokor közösség
to

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2019. július 7. - Évközi 14. vasárnap
Lk 10,1-12.17-20 - Hatszor hatfelé, együtt a másikkal!

Az Úr a tizenkettőn kívül másik hetvenkettőt küld maga előtt az emberekhez. Harminchat felé. Az hatszor hat. A szélrózsa minden irányában. Ketten nemcsak beszélnek magukról, Mesterükről, hanem valahogy viszonyulnak is egymáshoz. Amit az egyik mond, a másik tódítja, kiegészíti, esetleg kijavítja. Ahogy az egyik viselkedik a másikkal, s amaz viszonozza, az is egyfajta evangélium. Így is lehet. Ez tetszik nektek? Hát még, ha megérkezik a Mester! Az lesz még csak igazi!
Záporoznak a felkészítő hasonlatok: Olyan ez, mint egy aratómunka. Arattatok már mindahányan. Na, ez ugyanaz. Olyan, mint egy befejezés. Apácskánk már mindenki szívébe elvetette a jó magot. Az ott csírázgat, szárba szökken, hoz is valamennyi termést. Nektek csak össze kell gyűjtenetek. Sok az összegyűjteni való. Ha nem gyűjtik össze, kárba vész. Akartok a Gazda aratómunkásai lenni? Akkor kérjétek őt, hadd legyetek azok! Induljatok! Siessetek! Rengeteg a dolog, kevesen vagytok. Nem értek rá szokás szerint hosszasan udvariaskodni az úton. A teli pénzeszsák és a kongó koldustarisznya egyaránt csak hátráltatna, elterelő teher lenne. Egy legyen a dolgotok, az Isten királyságának közelségéről beszélni és cselekedni. Semmi más nem számít.
Beszéljetek és gyógyítsatok! Az ellátással ne törődjetek! Aratómunkások vagytok. Lesz szállásotok, lesz kosztotok. Csak békével járjatok! Békével a békességesek között, békével a vérengző farkasok között is. Ne legyetek válogatósak se az ételben, se a szállásban! Bátran elfogadhattok mindent, ha megdolgoztatok érte a békesség örömhírével. De ha az nem kell nekik, nem fogadhattok el semmit, még a városukból lábatokra ragadt port se. Ám a mondanivalótok maradjon ugyanaz: Közeljött Isten Országa. Egyébként ahol a béke evangéliuma nem kell, ott a pusztulás gonoszsága üti föl a fejét. De ti örömhírt vigyetek!
A hetvenkettő örömmel jött vissza. Úgy látszik, az örömhír meghirdetésének szabályai meghozzák az eredményt. A sátán alácikázott. Nem ártott nekik semmi. A Mester mégis módosít az örömükön. Nem az számít, kin győztek, az számít, kikkel tartoznak össze! Ez a mennyekben fölírt név jelentése.

[Kovács Tádé, Tata]

"Menjetek! Íme, elküldelek benneteket, mint juhokat a farkasok /közt/ közé." ( Lk 10,3)
   - Mennyire vagyok tisztába a munka közben várható veszélyekkel?
   - Mennyit vállalok a krisztusi munkából? Miért?
   - Mire szoktam kérni az Urat?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. július 14. - Évközi 15. vasárnap
Lk 10,25-37 - Egy csapdaállító jutalma

Egy törvénytudó csapdát akart állítani a názáreti ácslegénynek. Bosszúból megkapta a világ leggyönyörűbb példázatát.
Az úgy volt, hogy Jézus kapott egy kérdést. Az örök élet elnyeréséért mit is kell tenni? Jézus visszakérdez. Te mint írástudó, mit találsz erről az Írásban? Erre már nem lehet valami laikus butaságot válaszolni. Hát a kettős főparancsot találom: az Isten- és emberszeretetet. A tudós kap egy vállonveregetést az ácslegénytől: Ügyes gyerek vagy! Jól tudod, mit kell tenned. Ha ezt teszed, akkor nyersz örök életet.
Ez így túl jól sikerült. Nem hagyhatja, hogy jókisfiút csináltak belőle. Csavar egyet a kérdésén. Ennyire nem egyszerű a probléma. Tudvalevő, hogy hazafiatlan húrokat penget ez a botcsinálta tanítócska. Ki kell őt ugratni a bokorból. Kivel tegyek jót?
Hát ha annyira érdekel, mint amennyire feltünteted, megmondom. Jézus is csavar egyet a problémán. Nem a félholtra vert ember az idegen, hanem az, aki segít rajta. Segít, mert összefacsarodott a szíve, amint észrevette helyzetét. Áldozott rá időt, energiát, kötszert, fertőtlenítőt, fájdalomcsillapítót, fuvarozást, pénzt. Még esetleges adósságba is verte magát miatta az intézménynél. Ez már a becsületének kockára tevése egy "senkiháziért". Ráadásul ketten a honfitársai közül nem segítenek, mert nem akarnának esetleg rituális tisztátalanságba esni.
Újabb csavar. Nem az a kérdés, hogy neked ki a felebarátod, hanem az, hogy te kinek leszel a felebarátja. A csapdaállító kerül csapdába. Összesen annyit tehet, hogy nem mondja ki a gyűlöletes szamariai származási helyét, de kénytelen megválaszolni: az volt igazi felebarát, aki irgalmat gyakorolt a bajba kerülttel. Most kap egy rövid, de általános leckét: Tégy te is így! Vagyis ne nézd, hogy megérdemli-e, csak azt, hogy rád szorul. A szereplők helyzete ezt a következtetést sugallja, de ezt már Jézus nem mondja ki. Ő még a csapdaállítóval is tapintatos. Milyenek vagyunk mi?

[Kovács Tádé, Tata]

"Az pedig így szólt: A vele irgalmat gyakorló. Szólt pedig hozzá a Szabadító: Eredj te is , tégy hasonlóképpen." (Lk 10,37)
   - Mennyire szoktam irgalmat gyakorolni? Kivel?
   - Mennyire fog el a részvét, ha rászorulót látok?
   - Kit tekintek olyannak, hogy rám szorul?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. július 21. - Évközi 16. vasárnap
Lk 10,38-42 - Mindig csak egyre van szükség

Ha visszalapozunk az evangéliumban, Jézus meglehetős kudarcsorozat után tér be barátjához, Lázárhoz, némi megértésért. Ám Lázár nincs otthon, csak a két nővére. Jézus beszélni kezd, és Mária csillogó szemekkel hallgatja. Az első mondatoknál még Márta is bent van, majd eszébe jut, mint a ház tulajdonosának, hogy a vendégbarátság mire kötelezi, és kipenderül a konyhába. Süt-főz. De egyre idegesebben észleli, hogy harangszóra, amikor a levesnótát húzzák, nem lesz készen. Persze, ha Mária is segítene, mindjárt jobb lenne a helyzet. De ő bent élvezkedik, míg én itt kint gürcölök. Ez nem igazság. És rögtön teszek is az igazságért.
És tesz. Nem Máriának súgja oda, hogy gyere ki egy kicsit segíteni, hanem a vendég jóbarát előtt smúzolja. Először is Jézust vádolja nemtörődömséggel, holott ő nem törődik azzal, miért is jött hozzájuk. Azután önmagát sajnáltatja, pedig Jézus jobban rászolgált a sajnálatra az előzmények miatt. Végül a nővére viselkedését próbálja megváltoztattatni, pedig a sajátját kellene.
Erre reagál a Mester. Nem a te viselkedésed a helyes, hanem a testvéredé. Te sok minden miatt nyugtalankodsz. A te magadra maradásod, az én nemtörődömségem, a testvéred cserbenhagyó magatartása, az ebéd késése miatt. Pedig egészen kevés is elég lenne: az az egy, hogy mire van valódi szüksége a vendégednek. Mária ezt az egyet választotta. Ez az a jó rész, amelynek maradandó értéke van. A többi fölösleges aggodalom.
Meg kell jegyeznem, hogy a görög szövegben alapfok van. Mária nem egy valamivel jobb részt választott, mint Márta, hanem az e pillanatban egyedül jó részt. A latin fordítás felsőfoka: a legjobb rész is közelebb van az igazsághoz, mint a többi fordítás középfoka. Nincs jobb, meg kevésbé jó. Ha van jobb, akkor már az a jó, és a kevésbé jó már nem jó. A középfok onnan adódik, hogy a két nővér viselkedését általános modellként értelmezték. És kijelentették, hogy a kontemplatív szerzetesség életformája fölötte áll a merőben cselekvésen alapuló karitatív szerzetesség életformájának. Ez azonban nem igaz. Mindig az adott helyzet dönti el azt az egy szükségeset, ami aktuális, ahogy az Betániában is történt.
Jézusnak nagy szüksége volt kudarcai után arra, hogy valaki arra figyeljen, ami neki a legfontosabb. És ezt az adott órában Mária adta meg neki. Márta pedig ettől akarta megfosztani. De ez nincs örökké így. Délután majd kimennek a konyhába, és megkenik azt a néhány disznózsíros kenyeret, amivel jóllaknak, mert akkor meg annak van itt az ideje, ha némi csúszással is. Ja, bocsika, libazsírosat.
Isten sohasem kíván tőlünk lehetetlent, azt csak mi kívánunk egymástól. Éppen elég, ha minden pillanatban csak azt az egy dolgot csináljuk, amire éppen szükség van. Ha odafigyelés, azt, ha imádkozás, azt, ha ebédfőzés, azt. Elég a napnak, órának, percnek, évnek a maga baja, feladata, nyugovása. Nem kell kapkodni. Mindennek szabott ideje van. Az, amit nem szabad halogatni. Hát nem megnyugtató?

[Kovács Tádé, Tata]

"Ennek volt egy Mária nevű nő testvére, aki odaült az Úr lábához, hallgatta szavát." (Lk 10,39)
   - Mennyire érdekelnek a házamba érkező szavai?
   - Mennyire érdekel az Úr szava?
   - Mennyire tudok hallgatni, míg más beszél?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. július 28. - Évközi 17. vasárnap
Lk 11,1-13 - Égi Apácskánk nem babrál ki velünk, sőt!

Jézusnak voltak Keresztelő Jánostól örökölt tanítványai. Ők tanultak Jánostól imádkozni. De úgy látszik, olyan érzésük támadt, hogy Jézus imádkozása nem egészen ugyanolyan. Azt érezték, hogy vonzó, ahogy imádkozik. Mindig felfrissülve jön ki belőle. Megkérték, tanítsa meg őket is erre. És Jézus megvárta, míg megkérik. Annyi mindenre tanította őket kéretlenül. Erre nem. Erre csak akkor, amikor szomjasak lettek rá.
Itt következik a Miatyánk egy rövidebb változata. Az Apus név szentségéről, Királyságának sürgetéséről, mindennapjaink odaadásáról, ezzel szemben vétkeink elvételéről, hozzáfűzve, hogy mi is így teszünk adósainkkal, végül a Próbatételbe való belegyaloglásunk isteni asszisztálását (concursus divinus) szeretnénk elhárítani.
Ezek után egy példázat következik az éjjel érkezett vendég számára kölcsönzendő elemózsiáról, aminek az a konklúziója, hogy a vonakodó barátnál sokkal jobb Atyánk nagy készséggel bocsát rendelkezésünkre az égből szent szellemet. Úgyhogy csak bátran kérjük, keressük őt, zörgessünk nála. Nem fog kibabrálni velünk. Mi sem szoktunk kibabrálni kunyizgató kölykeinkkel. Pedig hol vagyunk mi jóságban őhozzá képest?

[Kovács Tádé, Tata]

"Kenyerünket a mindennapit, add meg nekünk naponta." (Lk 11,3)
   - Mi minden tartozik nálam a "mindennapiba"?
   - Kinek a mindennapija érdekel?
   - Mit jelent a mindennapi nálam?

[Angel]

Az oldal tetejéreIsten gyakran jön látogatóba hozzám,
de többnyire nem vagyok otthon.

(Eckhart mester)

 

Archív elmélkedések Achívum