Bokor közösség
to

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2019. január 7. - Urunk megjelenése - Vízkereszt
Mt 2,1-12 - Heródes és a bölcsek

Jézus születésekor voltak, akik olvasták az idők jeleit. Ma elég nagy az információ áramlása - nagy a zaj és kicsi a jel. Nincs idő megemészteni a rajtunk átfolyt sok ismeretet, hang- és képsort. Pedig csak ülepedéssel emészthetők. A séta, a csend, az el-elgondolkodás lehetőséget ad rá, hogy helyükre kerüljenek ismereteink. Ma is vannak, akik olvassák korunk jelzéseit. Mennyit látok meg ebből?
Heródes fenyegetve érzi hatalmát, nyugtalan. Ha a 'főnök' nyugtalan, akkor ez átragad a környezetére.
Kevesek jutnak hatalomhoz. Ma a legtöbb embert inkább a 'megélhetés' nyugtalanítja, a pénz, amiről Jézus a 'Ne aggodalmaskodjatok' példázataival többször is beszélt. Az aggodalom Heródest gyermekgyilkos döntésbe hajszolta. Nem segít az aggódás, sőt hátráltat, riaszt - bénít, vagy épp támadásra késztet (A szerzés törvénye: Lapíts, ha erősebbek, de ha nem, hát mard el magadnak, különben lecsúszol róla!).
Heródes tudni akarja a fenyegetés forráshelyét, hogy célzottan csaphasson le.Vannak, akik meg tudják neki mondani. A fenyegetés miatt 'sakkozik' - ellenlépésen töri a fejét. A hatalom (itt Heródes) gyilkos előkészületeihez szakértőket használ fel, akik tudják a választ kérdésére: Hol kell keresni? Ma is használnak szakértőket pl. reklámokra, marketingre, politikára - kiüríteni a zsebeket, szédíteni a tömegeket. Jaj, a gonoszokkal cimboráló, magukat pénzért eladó szakértő elméknek!
A ravasz Heródes céljukhoz segíti a bölcseket, azzal a hátsó szándékkal, hogy majd őket is felhasználva (kémként) pontosíthasson. Szemből barátságos képet mutat, de a háta mögött már ott a fegyver.
A bölcseknek szükséges a pontos 'irányfény', hogy rátaláljanak a megfelelő helyre. A GPS ma már odavisz (ha nem téved), ahová kérem. De ki mondja meg, hogy hová érdemes menni? Hol az a csillag ma, ami ahhoz a jászolhoz vezet, amiben szabadító élet születik?
A ma embere nem szeret leborulni senki előtt. Egy régi, más felekezetű ismerőm szokta mondani: Nem kiborulni, hanem leborulni! Nyomulunk, mert nyerőnek kell lenni, minél többet megkaparintani. Ki előtt 'hajtottam fejet' valaha is? Sok rajongó a sikereseket ünnepli. Némelyek plecsniket kapnak (joggal vagy érdemtelenül). De tudom, vannak, akik ragyogásukkal a rejtekből csak néha csillannak ki hétköznapok lomjai alól.
Az ajándék kényes kérdés, amikor olyannak adnánk, akinek már megvan, amire szüksége van. Mi az az ajándék, ami aranyként értékes marad, ami tömjénillatként magasba száll a sárból, és ami a mirha keserűségével is véd a rothadástól.
Heródes, a nagy ravasz mégsem tudta kémkedésre használni a bölcseket, mert 'kijelentést kaptak', útmutatást. Valószínű, hogy 'ráérzéseik' egy életforma hozadékai. Jó annak, aki úgy tud élni, hogy megérzései kivezetik a csapdákból. (De vajon kit tartanak ma bölcsnek?)

[Lelovics László, Kaposvár]

"Megpillantván pedig a csillagot felújjongtak nagy örömmel szerfölött." (Mt 2,10)
   - Mennyire jár át az öröm, ha, az új irányt vesz az életem?
   - Mennyire vagyok hű ahhoz, ami célhoz vezet?
   - Mit szoktam ajándékozni? Kinek? Miért? Mikor? Mennyit?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. január 13. - Urunk megkeresztelkedése
Lk 3,15-16.21-22 - Vízben, vagy Lélekben és tűzben

Korábban közösségeinkben sokat beszéltünk, vitatkoztunk a keresztségről. Most ritkák az ilyen gondolatok. Elültek. Talán nem aktuális?
Nézzük először az akkori eseményeket:
János prófétai hangja figyelmeztet, hogy a fejsze már a fák gyökerén van. Erre a népből sokan megrettennek. Még nem tudják, hogyan menekülhetnek meg, de János lehetőséget kínál a megtérésre, és az alámerítkezésre. A megtérés valószínűleg az akkor közismert bűnök megbánását jelenti, és ennek kísérő jele az alámerítkezés (elmerül a régi élet, és felbukkan a megtisztult új élet). Nem tudjuk, hogy az alámerítkezés mennyire volt a félelem kiváltotta hirtelen felindulásból elkövetett bátortalan formális próbálkozás, vagy épp elkötelezett, felelős döntés, és az életforma megtisztulása. Sokan azt képzelték, hogy János maga a Krisztus, aki adja ezt a lehetőséget. János viszont azt válaszolja, hogy (mai zsargonba ültetve): 'Õ még senki, és ez még semmi, de jön majd a valami, amit a Valaki hoz el.' Vagyis az alámerítkezés még semmi, de a Szent Szellem (Szentlélek) és a tűz lesz a valami.
Jézus vállalja a 'semmit' is. (János megerősítésére?) De a semmiből valami lesz: Szentlélek és a szózat az égből - az Atya tanúsága.
Nézzük napjainkat: Lehet, hogy korunk siker-emberei jobban kihasználnák a hirtelen jött népszerűséget, mint ahogy János nem tette. Korunkban sokak számára felértékelődik a 'hangya-perspektíva' a maga kis előnyeivel, ezért kicsit sem kívánják felülről (magasabb nézőpontból) látni a világot(hátha elejtik nehezen megszerzett morzsáikat).
A mai egyházi gyakorlat, hogy a csecsemőre óvatosan vizet löttyintünk, még János 'semmi'-jénél is kevesebb. Nem kell bűnbánat és megtérés (a csecsemőtől nem is lehet ilyet kérni), a jelkép is 'szelídült' (alámerülés helyett löttyintés). Hol hát ma a valami? Hol a Szentlélek és a tűz? Elvileg a bérmálásban. És gyakorlatilag? Hogy volt ez az én esetemben? És ma? Mennyire van benne életemben a valami és a Valaki?
Gyémánthegyen állunk,
De zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink.
...
Igen. Igen.
Elsüllyedtek a haditengerészek:
Szelid révészek csónakáznak Isten felé.
Még a nagyon öregek is
Kiülnek a dolgok előtti egyszerű lócára
S türelmet prédikálnak messze,
A mulandóság halainak.

(részlet József Attila Gyémánt című verséből)
    A fejsze ma is a fák gyökerén van, de nem kell félni, mert "gyémánthegyen állunk".

[Lelovics László, Kaposvár]

"Az egész nép bemerítkezésekor, miután Jézus is bemerítkezett, és imádkozott, az történt azonban, hogy megnyílt az ég". (Lk 3,21)
   - Mitől nyílik meg nekem az ég?
   - Miben szeretek teljesen elmerülni?
   - Milyen testi dolog, amit szégyellek?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. január 20. - Évközi 2. vasárnap
Jn 2,1-11 - Lesz-e csoda a lagziban?

Jézust "falánk és borissza" embernek tartják (szemben az aszkéta Jánossal, aki sáskán és vadmézen böjtöl). Míg János félrevonul a pusztai magányba, addig Jézus nagyon is az emberek között forog. Elmegy a lagziba, vagy a vámosokhoz, és szóba áll a pogányokkal, sőt a szajhákkal is - nem prűd. Mégsem sodorják magukkal az események, hanem többnyire ő irányít. Azért van, amikor tűrnie kell, amit a gyarlóság rámért - pl. kínszenvedése és kereszthalála idején (bár akkor sem tudják megtörni).
Vissza a lagziba: elfogyott a bor. Nem lenne ez nagy baj, de szégyen a házigazdának. Mária határozottan jelzi Jézusnak, hogy tegyen valamit. Jézus kemény válaszával jelzi, hogy ő NEM kíván beleavatkozni a dolgok menetébe ("Mi közünk ehhez, óh asszony? ... Még nincs itt az én órám."). Máriáról csak sejtjük, hogy miért fontos neki, hogy legyen bor. Jézusról tudjuk, hogy ügyel a jó időzítésre. Nem akarja gyorsan a fókuszba rántani magát, nem akar híres lenni, mert tudja, hogy akkor célpont lesz, támadni fogják. Íme, egy családi konfliktus anya és fia között. Mai fejjel azt kérdezhetnénk: Na, ki fog győzni? A nőknek vannak csodálatos képességeik (afféle női praktikák), amikkel befolyásolni tudják a dolgok menetét akár alávetett helyzetben is. Például kolléganőmet óvodás kislánya este arra kérte, hogy énekeljen neki. "Most nem akarok, fáradt vagyok." - mondta az anyuka. A kislány ellenállhatatlanul mosolyogva csak ennyit mondott: "Pedig fooogsz." (És végül tényleg énekelt.) Mária is rendelkezik ezzel a női képességgel. Nem győzködi fiát, nem vitatkozik, csak ennyit szól: "Tegyétek meg, amit mond nektek!" Jézus mit léphet erre? Természetesen enged: "Töltsétek meg a korsókat vízzel! ... Most merítsetek és vigyetek a násznagynak!"
A borrá váló víz csodája ott még csak meglepődést okozott, de tanítványait rögtön elbűvölte vele. Gondolhatnánk: nem lesz belőle nagy felhajtás, de mire Názáretbe ér, hogy beindítsa 'vállalkozását', már ott a híre.
Vannak, akik a Kánai menyegzőt a mise átváltoztatásának előképeként tartják, de míg itt a víz borrá válása csak figyelemfelkeltő udvarias gesztus, addig Jézusnál az utolsó vacsorán (majd ránk vonatkozóan a misékben) a bor vérré változása már az életáldozat jele.

[Lelovics László, Kaposvár]

"Ezt tette a Szabadító a jelek elsőjeként a galileai Kánaánban." (Jn 1,11)
   - Mennyire minőségi, amit csinálok?
   - Hány százalékos a teljesítményem?
   - Mennyire hiszek Jézusban? Mióta? Miért?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. január 27. - Évközi 3. vasárnap
Lk 4,14-21 - Jézus fókuszai

A kánai menyegző az előzetes volt, itt viszont Jézus már élesben kezdi hivatását. A híre megelőzi. Már tanít és népszerű. Eljut otthonába, és a zsinagógában mindjárt lehetőséget is kap - ő a felolvasó. Jó helyen nyílik ki a tekercs, mert róla szól. Hogyan is?
"Az Úr Lelke rajtam" és "felkent engem"
Kérdezik sokan, akik látják, hallják tanítását, csodáit, hogy honnan...? Itt a válasz: az Úr Lelke rajta. Bérmáláskor megkapjuk a Szentlelket (Szent Szellemet), így elvileg minden megbérmált (konfirmált,...) keresztényen (rajtam és rajtad) ott az Úr Lelke. Tapasztaljuk? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért?
Már a keresztség krizmája egy felkenés, majd a bérmálás is. Krisztus csak egy volt, de jelentése, hogy felkent, valódi lehetőség az igaz életre. Felkentek vagyunk. Élünk vele? Ifjú hittanosként az idős Pázmány atyát hallgattam: A keresztség olyan, mint amikor valakinek sok pénzzel bankszámlát nyitnak. Van, aki sosem használja. Az ő baja.
"...hogy a szegényeknek örömöt hirdessek"
Korunkban legtöbben az örömöt meg akarják kaparintani maguknak, pedig ettől a valódi öröm elillan. Lenézik a szegényeket és kerülik őket. Mások próbálnak segíteni nekik keservesen kínlódva (szociális gondoskodás), de mintha a lukas csónakból meregetnék a vizet, az újra beszivárog, nincs előrelépés. Mi örömöt lehet hirdetni a szegényeknek? Mert vannak a földnek olyan részei, ahol a szegénységben is van öröm és elégedettség, míg máshol a 'jólétben' is csak elégedetlenség és keserűség. Van-e örömhírem a szegényeknek? Viszem-e az örömhírt nekik?
"...szabadítást a foglyoknak" és "szabadon engedjem a szétzúzott szívűeket"
Korunk emberére sokan pályáznak (vadásznak?) reklámokkal, politikával, ideológiákkal, pénzzel, pozíciókkal különféle szervezetek, hogy megvegyék kilóra ámításokkal, míg végül azt veszi észre, hogy behálózták és fogságban van, a szívét szétzúzták. De tudunk mi önmagunk foglyai is lenni szenvedélyeink, fafejűségünk, értetlenségünk, önteltségünk, önzésünk, mániáink,... rabjai.
Engem kell szabadítani vagy én tudok mást szabadítani? (VIGYÁZAT! szálka és gerenda...) Mi hozhat szabadulást? (A fogyasztói szemlélet semmiképp sem.)
"...szemük megnyitását a vakoknak"
Tisztánlátásunkban erősen akadályozottak vagyunk. Tele van korunk vakításokkal,megvezetésekkel (félrevezetéssel), amit már minőségi 'szakemberek' végeznek. A látványban is túlhajtott nyomulás van. A sok vibráló kép, az erős fények zavaróak. Eltűnik a lényeg (pl. kisbetűs kitételek) és kiemelkedik a megtévesztés (amiről persze nem vallják be, hogy csapdának szánták). Kevesen látnak a pályán és sok a Nem vesszük észre, ami az orrunk előtt van, és segíthetne rajtunk. megvezetett. Sokszor 'vakok' vagyunk.
Mitől nyílhat meg a szemem? Mivel javíthatom tisztánlátásomat? Tudom-e megnyitni látását vakoknak? Mikor mondhatom: "Ma a ti fületek hallatára teljesült ez az írás"?

[Lelovics László, Kaposvár]

"Örömmé lesz számotokra és ujjongássá és rengetegen fognak örvendezni születésén." (Lk 1,14)
   - Minek tudok nagyon örülni?
   - Mitől jövök zavarba?
   - Melyik korosztályhoz tartozom?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum