Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2015. július 5. - Évközi 14. vasárnap
Mk 6,1-6 - Ha nem otthon, hát másutt!

Otthon, édes otthon! A sok bolyongás után végre anyuci ölelő karjaiban, ötcsillagos konyháján, puha-meleg ágyikómban, néhai apukám megörökölt ácsműhelyének ismerős szaga mellett. Az ablakból csupa ismerőst látok elmenni a házunk előtt. Játszótársak, tesók, rokonok, szomszédok, kuncsaftok. Szombaton mindnyájukkal találkozom a zsinagógában. Majd jelentkezem felolvasásra. Ó, mekkora ajándékot hozok én nektek, drága földiim!
Eljött a szombat, fölolvastam nekik Izajásból. Átadtam az ajándékot: a jó hírt, hogy nem kell tovább várakozniuk az Isten Országára. Leesett az álluk, de nem az ajándékom bontogatása közben gerjedő örömtől, hanem a rajtam való megütközéstől. Az én állam is leesett. Hogy lehetnek ennyire bizalmatlanok irántam? Pont ők, akik kiskorom óta ismernek engem is, a családunkat is. Vagy tán épp ez a bökkenő? Hogy ismerték aput, a megbízható ácsot, és fiát, a megbízható ácslegényt, aki egyszerre csak eltűnt, és most valamiféle prófétaként jelenik meg? Mivé akarja feltolni magát?! Csak hátrább az agarakkal! A cipész maradjon a kaptafájánál, az ács a gyalupadjánál! Megjátssza itt magát nekünk, mintha különb lenne nálunk. Pedig pont olyan szürke kis názáreti. Mint bármelyikünk. Tisztában vagyunk vele, kívül-belül. Ismerjük őt is, meg az egész retyerutyáját. Mit akar ez? Honnan szedi ezeket az eretnekgyanús nézeteit? Ezeket a szemfényvesztő bűvészmutatványait? Ezt a gyanús sihederekből álló sleppjét? Csak ne nagyon ugráljon! Mert könnyen elláthatjuk a baját.
Elcsüggedhetnék, lovak közé vethetném a gyeplőt. Foglalkozzék egy ilyen lüke társasággal a devla! De én nem adhatom fel. Ha otthon nem, hát másutt, de nekem hirdetnem kell a jó hírt. Jaj nekem, ha nem hirdetem! Boldog vagyok, hogy hirdethetem. S ezt a boldogságot sem tartom meg magamnak.
Mekkora próféta vagyok otthon? Milyen következtetésekhez juttatnak kudarcaim?

[Kovács Tádé, Tata]

"Csodálkozott a bizalmatlanságukon. Majd körbejárta a falvakat tanítván." (Mk 6,2)

   - Mennyire bénít a bizalmatlanság?
   - Mennyire fokozza a lendületemet a kudarc?
   - Mivel szoktam megütközést kelteni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. július 12. - Évközi 15. vasárnap
Mk 6,7-13 - Igénytelenül-igényesen

A Mester hajthatatlan. Hazalátogatása óriási kudarcsorozattal járt. De kimagyarázta. Csak a messziről jött ember az újság. A hazai, ha kivakarózott is, csak a mi kutyánk kölyke marad. Semmi különös. Az a furcsa, ha mégis produkál valamit. Elindul hát a szomszéd falvakba, és tanítványait is ugyanarra "szökteti" kettesével. Tanítsák a szeretetet! Illusztrálják a "tananyagot" gyakorlati demonstrációkkal! Az első ilyen demonstráció mindjárt az, ahogy ők ketten viszonyulnak egymáshoz. Ahogy kisegítik, fölváltják, értik, kiegészítik, kijavítják, elfogadják egymást. Ellátja őket a továbbiakban mindennel, ami útjukon szükséges lehet.
De ez az ellátmány igen paradox. Főleg arra tér ki a Mester, hogy mi mindent ne vigyenek magukkal. No persze, könnyebben repül a léghajó, ha nincs túlterhelve. De hát a föníciaiak épp azért találták föl a pénzt, hogy ne kelljen mindenkinek tehenet és kemencét cipelnie magával, ha tejet akar inni vagy kenyeret akar enni. Munkával apró érmékre tehet szert, s azokért vehet tejet, kenyeret stb. A Mester most nemcsak a kenyeret tiltja ki a tarisznyájukból, hanem magát a tarisznyát is; nemcsak az ennivalót, hanem a táskát is, amibe a kapott ennivaló egy részét eltehetnék másnapra. Sőt a pénzt is, amivel biztosíthatnák, hogy éhen ne maradjanak, ha például senkitől sem kapnak ennivalót.
Mi marad hát? Ruha, cipő, bot. Ezek a járás kellékei. Hegyre menet jól jön a bot. Ha megállnak, támaszkodhatnak rá. A lebernyegszerű ruha takarónak is jó, ha a nem túl hűvös palesztinai éjszakát szabad ég alatt kellene tölteni. Ilyenkor is jól jön a bot kóbor állatok elhessegetésére. De aludni is jobb házban, és ha enni akarnak, akkor is be kell kéretődzni valahová.
De hogyan? Hát a jóhírrel! A szeretet ismertetésével és gyakorlatával. Ahol ők megszállnak, elpárolog a viszály, a versengés, a békétlenség szelleme. - Nézzétek, hogy szeretik egymást, meg minket is! Bármeddig ellehetnének nálunk. Dehogy vannak a terhünkre. Jó velük. Nem esznek sokat. Bent maradnak a szobában, míg kimossuk egy szem ruhájukat. És ahogy meg akiről beszélnek! Az embernek kedve támad közéjük tartozni.
Ha volna két ruhájuk, kimoshatnák a patak partján, nem kellene bekéredzkedni. Ha sorkoszton lennének, sok idő menne el azzal, hogy új helyet keressenek, új és új családokkal ismerkedjenek. Megint a küldetés tartalmára jutó idő kurtulna. Pedig amilyen igénytelennek kell lenni minden mással, olyan igényesnek kell lenni az evangelizálás tartalmával, tartamával, formájával, illusztrálásával. Úgyhogy elfogadhatnak kosztot, kvártélyt, mosást, mindent jó szívvel, köszönömért, ha a település lakói elfogadják az evangélium felkínálását tőlük. Az életközösség minden szinten: anyagi, szellemi, lelki szinten egyaránt működhet, működjön. De ha szellemi-lelki szinten nem működik, akkor anyagi szinten nem szabad működnie. Ha az evangélium nem kell, akkor a koszt-kvártély sem vehető igénybe. A port sem viheti el onnét a saruján a munkás, aki egyébként méltó lenne a bérére, de ingyenélő nem lehet!
Túl optimista volt a Mester? Nem. A térítő-gyógyító munka eredményesen működött mind a négy égtáj felé. Az emberek igényelték az igénytelen apostolok igényes munkáját. Vajon ma nem?
Hogy állok ezekkel? Kivel fogok össze? Mivel vagyok igényes? Mivel igénytelen?

[Kovács Tádé, Tata]

"Azután kijőve meghirdették, hogy térjenek meg." (Mk 6,12)

   - Mennyire hajhászok népszerűséget?
   - Mennyire adom áron alul az értékeket, csak vigyék?
   - Miért, mit és mennyit fogadok el cserébe?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. július 19. - Évközi 16. vasárnap
Mk 6,30-34 - Sürgős tömegpasztorálás

A Mester optimistán viszonyult az evangelizálás sikeréhez, és nem is csalódott. A hazai kudarc után sikerek érték őt is, a tanítványpárosokat is. Visszajöttek hozzá. De nem némán. Földobva érkeztek. Tele élménnyel, tele lelkendezéssel. Mások gyógyultak, mások tértek meg, mások lettek testvéreik, de mégiscsak nekik, mégiscsak az ő szavukra, az ő kezüktől, az ő imájukra, olajozásukra, prédikációjuk, tanúságtételük nyomán. És ez nem tartozik másokra. Kívülállók meg sem értenék, talán még meg is ütköznének rajta. Ide intimitás kell, ide szabira menés kell. Nosza, menjünk szabira! Nincs hozzá jogunk? Nem érdemeljük meg? Sőt, szükségünk van rá! Megfulladunk, ha nem mesélhetjük el. Mire menne a Mester 12 megfulladt munkatárssal? Indulás! Evezzetek!
Megérkeztünk. Na, most kifújhatjátok magatokat. Piknikezésre is lesz végre időnk. Meséljetek!
Vagy ne! Még ne! Várjatok kicsit! Ezek megelőztek minket a parton. Kíváncsiak ránk. Szomjasak az igazságra. Sajnálom őket. Titeket is sajnállak, de ti állandóan velem vagytok. Pihizünk, beszélgetünk később, de ezek apátlan-anyátlan árvák. Mit kezdenek magukkal a juhok, ha nincs pásztoruk. Pásztoruk vagyok, pásztorukként kell szerepelnem. Jó legelőt kell terítenem nekik. Akinek van füle, nyissa ki, testvéreim!
Mire használom a szabadidőmet? Mikor tudom rászorulók igényeit a magaméi, az enyémekéi elé helyezni?

[Kovács Tádé, Tata]

"Ő pedig azt mondta nekik: nosza, ide egy magányos helyre, és fújjátok ki magatokat kissé!" (Mk 6,31)

   - Mennyire szoktam, túlfeszíteni a húrt?
   - Mennyit sziesztázom?
   - Hol tudok felüdülni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. július 26. - Évközi 17. vasárnap
Jn 6,1-15 - Se vásárlás, se pazarlás, se puccs

Augusztus végén folytatódik majd Márk evangéliumának követése. Addig János 6. fejezetét olvasgatjuk vasárnapról vasárnapra. Jó helyen iktatjuk ide ezt a részt. Történetileg akár itt is lehet a helye. A tömeg ki van éhezve Jézus szavára. Étlen-szomjan követik, neki sem nagyon marad ideje tőlük evésre. De hát nemcsak igével él az ember, hogy Jézus gondolatának másik felét is leírjam. Hatalmas vendéglátás következik tehát.
Jézus egy kisfiú öt kenyeréből és két halából indítja el, fölfohászkodva égi Apácskájához. Aztán a tizenkettő közreműködésével folytatódik a folyamat. Azokéval, akik egészen másképp képzelték a folytatást. Sokkal prózaiabban, sokkal szokványosabban, sokkal önösebben: úgy, hogy most már elég volt a jópofizásból! Kiki menjen dolgára, ha vacsizni akar, térjen be az élelmiszerboltba, hadd együnk, dumcsizzunk egymással végre. Ki köp a levesünkbe? Pont a Mester? De hát mi szóltunk neki, hogy záróra, köszönjük a látogatást, küldjön már el végre mindenkit. Erre megvendégel egy fővárosnyi tömeget. [Kroll könyve szerint Jeruzsálemet Salamon idején 5200-an lakták.] És nekünk kellett őket leültetni a dús gyepre. Persze éhesen és lelkesen megtettük. Kíváncsian várva, milyen trükkel "eteti" majd őket a Mester.
De csodák csodája, trükk nélkül mindenki evett bőségesen, és még maradt is. Amúgy a Mester sosem trükközik. Nála mindig minden valódi. Legfőképp önzetlen nagy szeretete, amely ragadós. Ja, és még valami: a kevés is elég neki, ha az mindenünk, mert sose kíván tőlünk lehetetlent. De a sokból sem enged pazarolni. A maradékot össze kellett szednünk. Nem hagytunk szemetet. Ő nagy környezetvédő. Mindenre vigyáz, ami az emberért van, és semmire, ami nem. Mi tudtuk, hogy nagy próféta, Isten remek embere, de most a tömeg is rájött. Ilyen vezetőre vágytak mindig. Készek voltak a királyválasztó puccsra.
Mi természetesen élére álltunk volna a dolognak. De ő elzavart minket a túlpartra. Azt hittük, kíméletből ki akar minket hagyni a buliból. Nem akartunk lemaradni erről a magasztos élményről, de ő bárkába kényszerített minket [Mk 6,45-46]. Amint megtudtuk, a puccs elmaradt, mert ő meg elbújt a bokorba. A Bokor persze jó hely, de nem ilyenkor, amikor ki kellett volna állnia végre a politikai porondra, ahogy azt kezdet óta reméltük tőle. Hogy nincs puccs vérontás nélkül? Lehet. De nem megérte volna? Neki soha nem éri meg. Az övét, az övéiét onthatják, de ő és az övéi nem tehetik. Hiába, finnyás egy kicsit. Inkább sose lesz király, de mi ne bántsuk egymást. Ez ő.
Mit teszek az emberek testi-lelki szellemi táplálásáért? Mit vállalok azért, hogy ne bántsák egymást az emberek?

[Kovács Tádé, Tata]

"Amikor pedig jóllaktak, azt mondta tanítványainak: szedjétek össze a maradék morzsákat, hogy semmi kárba ne vesszen." (Jn 6,12)

   - Mennyire veszem komolyan a környezetvédelmet?
   - Mit tekintek szemétnek és mit nem?
   - Mit csinálok a maradékkal?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum