Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2014. augusztus 3. - Évközi 18. vasárnap
Mt 14,13-21 - Kenyérszaporítás?

Nehéz kérdések merülnek fel bennem ezzel a szentírási részel kapcsolatban. Miért nehezek? Egyrészt, mert félek, hogy egyeseket megbotránkoztatnak a kérdéseim, és számomra nehéz viselni ennek a felelősségét. Másrészt nehéz lehet annak is, aki komolyan vesz bizonyos következtetéseket, hiszen akkor tenni, cselekedni kell, ami nehezebb, mint az elméleti okoskodás.
A csodálatos kenyérszaporításra legalább kétféle magyarázat létezik.
a) Az egyik a hagyományos, közkeletű. Jézus néhány kenyérből teremtett több mázsányit. Fittyet hányt az anyag- és energiamegmaradás törvényének, amely szerint "anyag és energia nem vész el, és nem keletkezik, csak átalakul". Tehát például tíz mázsa kenyeret lehetetlen készíteni öt kiló alapanyagból. Ahhoz legalább tíz mázsa alapanyag (liszt, víz, só stb.) szükséges. Jézus megtehette, hogy a semmiből teremt valamit, mert ő Isten. Én viszont csak ember vagyok, én nem tudom áthágni az anyagi világ törvényeit, kenyeret sem tudok teremteni. Tehát arra a következtetésre is juthatok, hogy nem kell magamat törnöm az éhezők megetetése miatt, ez az Isten dolga.
b) A másik magyarázat szerint a csoda ebben a történetben az, ahogy Jézus a saját példájával osztozásra ösztönözte a tömeget. Amikor a szájától megvonva a falatot, szétosztotta az ételt, akkor a maga jelszerű tettével arra ösztönözte, szinte provokálta a népet, hogy kövessék a példáját. Nem a semmiből teremtett, hanem példáját követve a tarisznyákból előkerültek a kenyerek. Akinek volt, adott annak is, aki nem hozott, és mindenki evett. A közös étkezés után elképzelhető a lelkesült jó érzés, a felszabadult öröm, hogy a "Mester" a jót hozta ki belőlünk. Képesek voltunk önzésünket leküzdve megosztani az ételünket az ismeretlenekkel is. Az alaktalan tömegből közösség született. Aki ki tudja hozni a jót az emberekből, az csodát tesz.
A történet szereplői megtapasztalhatták az ajándékozás boldogságát, a közös étkezés embereket összebarátkoztató erejét, s méltán érezhették, hogy Jézus révén a szeretet csodájának átélői lehettek. (Forrás: Gromon A., Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában.)
Talán mi is voltunk már aktív részesei olyan történetnek, amikor egy jó cél érdekében összefogtnak emberek. Ismerősök és ismeretlenek kapaszkodnak össze, az önzetlenség és önfeláldozás jó példája járványszerűen terjed. Elmosódnak a társadalmi különbségek, kicsi és nagy azon töri magát, hogyan tud a "szent", közös cél érdekében tenni, adni valamit. Ritka, felemelő esemény, amely évekre hitet adhat az emberben. Hitet abban, hogy valahol mindenkiben ott szunnyad a jó. A vágy, hogy dolgozzunk közösen valami igazán szép, nemes, jó célért. Jézus képes volt kétezer éve, és képes ma is előhívni az emberekből a mélyen szunnyadó jóságot. Képes eltávolítani az ember és ember közé önzésből húzott falakat, és olyan magasabb rendű, nemes célokat állítani elénk, amelyekért érdemes élni és küzdeni.

[Balogh László, Debrecen]

"De aki ettek, voltak vagy ötezer férfi, asszonyokon és gyermekeken kívül." (Mt 14,21)

   - Mennyi ételt és italt pazarolok el?
   - Mennyire szoktam szemetelni?
   - Hogyan küzdök a környezetpusztítás ellen?

[Angel]

Az oldal tetejére


2014. augusztus 10. - Évközi 19. vasárnap
Mt 14,22-33 - Emberi erőnél több

Ezzel az evangéliumi résszel kapcsolatban két gondolat, illetve kérdés fogalmazódott meg bennem.
1) Jézus első nyilvános "szereplése" után - amikor először volt az apostolok számára is megtapasztalható isteni mivolta, embert szerető, szóval, gondolattal, de étellel és itallal is ellátó csodálatos gazdagsága - az apostolok magukra maradnak a vízen.
Erős szél, hullámzás, himbálózó hajó, a felkavaró események után sok- sok megválaszolatlan kérdés, teljes testi-lelki bizonytalanság. És akkor jön megint egy megmagyarázhatatlan esemény, valami "csoda"! És mi az első reakciója az embernek? Félelem, és a belső gyötrelmek kivetítése: Ez csak egy kísértet, egy rossz szellem, egy démon lehet!
Meg tudom-e különböztetni magamban a Szentet, az Isteni lelket a gyengeségeimből, félelmeimből fakadó démontól?
2) Tudjuk, hogy Péter csupa szív, határozott, félelmet nem ismerő egyszerű halászember, akit Jézus tanítványának hívott. Mindent meg akart tanulni az emberhalászás tudományából, mindent tudni akart Tanítójáról, és mindenben hasonlóvá is akart válni hozzá.
De milyen kevés az emberi akarat, amit kételkedésünk, kishitűségünk folyamatosan gátol! Istenhez való közeledésünkhöz kevés az akarat, ahhoz Jézus segítő együttléte, az isteni kegyelem is szükséges, mert egyébként elmerülünk kétkedésünk, kishitűségünk tengerében!!
Mennyire gondolom én ezt komolyan?

[Kis Imre, Tokaj]

"Látva azonban az erős szelet, megijedt és amikor elkezdett merülni, felkiáltott, mondván: Ments meg, Uram!" (Mt 14,30)

   - Mennyi kitartás van bennem?
   - Mi szokott megtorpantani?
   - Mennyire veszem igénybe mások segítségét?

[Angel]

Az oldal tetejére


2014. augusztus 17. - Évközi 20. vasárnap
Mt 15,21-28 - A kánaáni asszony

Ebben a történetben számomra magával ragadó és csodálatra méltó az az erő, amellyel a kánaáni asszony megharcol azért, hogy Jézus meghallgassa, és ő teljesítse kérését, ördögtől meggyötört leánya meggyógyítását.
A Szentírás gyógyításról szóló történeteit olvasva arra a következtetésre jutok, hogy a meggyógyítottnak, illetve a gyógyítást kérőnek rendelkeznie kellett valami olyan belső hozzáállással, amely lehetővé tette a változás létrejöttét.
Történetünkben láthatóvá válik a gyógyítást kérő hozzáállása, amelyet Jézus hitként nevez meg.
Az asszony ereje mély belső bizalomból: önbizalomból, Jézus iránti bizalomból és a lehetőség iránti bizalomból ered. Ebben vállalható az, hogy makacs kérlelésével személye zavaróvá, terhessé válik. Nem rendíti meg ezt a bizalmat a Jézustól kapott visszautasítás sem.
Tudja, mit akar, nem kételkedik kérése jogosságában. Nem veszti el önértékelését attól sem, hogy Jézus az embergyermekekhez viszonyítva "lekiskutyázza" őt, vagyis leértékeli, odafordulásra méltatlannak ítéli. Elfogadja helyét a sorban, megelégszik az asztalról lehulló morzsákkal, de arra igényt tart. Alázata, odaadása nem mesterkélt.
Ez az asszony önazonosságban, egységben van önmagával. Ez olyan kapcsolati minőség, amely élete minden viszonylatában megnyilvánul. Tiszta, világos gondolkodás, nyitottság és őszinteség (önmagára irányított nyitottság) is jellemzi. Ebben a nyitottságban elhárulnak az akadályok a kívánság teljesülésének az útjából. A lehetőségből megvalósulás lesz.
Lehet, hogy nem is Jézus tette ebben a történetben a csodát, ő csak hitelesítette, jóváhagyta azt, amire megteremtődött a lehetőség ebben a nyitott, őszinte kapcsolódásban. "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy kívánod!"
Ha elfogadjuk ezt a gondolatmenetet, érdemes feltennünk egy kérdést. A mi személyes életünkben mi érleli és segíti, illetve mi akadályozza ezt az áldott nyitottságot?
Az, hogy a jézusi üzenetnek mi is reményteljes alanyai lehessünk, vagyis táplálásra érdemes, fejlődésre képes gyermekek, és nemcsak vegetáló kutyakölykök, a történet tanúsága szerint független a valahová tartozástól. Előfordulhat, hogy a hitetlennek nagyobb a hite.

[Orbán Ágnes, Felsőzsolca]

"Akkor feleletképpen azt monda neki a Szabadító: Ó asszony, nagy a te bizalmad, legyen neked /úgy,/ amint akarod." (Mt 15,28)

   - Mennyire vesz le a lábamról egy szívességkérő?
   - Mennyire veszek igénybe protekciót? Miért?
   - Mennyire vagyok hajlandó egy protektor kérését teljesíteni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2014. augusztus 24. - Évközi 21. vasárnap
Mt 16,13-20 - "Kinek tartotok engem?"

Jézus Fülöp-Cezárea vidékén tartózkodik (jön-megy) tanítványaival. Hallgatják tanításait, tapasztalják lényét, látják tetteit. Megfigyelhetik, hogy az emberek miként viszonyulnak Jézushoz, hogyan fogadják vagy utasítják el a tőle kapott tanításokat, és egyáltalán az ő kis vándorló közösségüket. Egymás között is megbeszélik a történteket, talán még ki is beszélik Mesterüket. Rajongásuk érte e tapasztalatokból merítkezik, külső és belső élményhatások folyamatában élnek.
Jézus egy csendesebb pillanatukban (ld. Lk 9,18) rákérdez talán az egyik legégetőbb belső vívódásura: Ki is ő valójában?
Itt is, mint oly sokszor, a kérdés feltevésének módjával is vezeti, tanítja őket. Hiszen arról, hogy mit beszélnek róla az emberek, egymás szavába vágva válaszolnak. Ezzel van tele a fejük, erről beszélgetnek a legtöbbet egymás között is. A legnagyobbakhoz hasonlítják, akikről csak jót lehet tudni, hallani, bár személyes ismeretük egyiküknek sincs róluk.
Jézusnak ez a válasz nem elég, tovább megy: "Hát TI (TE) kinek tartotok (tartasz) engem?"
Az addig zsongó csapat elcsendesedik. Kényelmetlenül érzik magukat. El kell szakadni az addig jól bevált, másokkal egyeztetett, konszenzussal kialakult fontos kérdéseket így megnyugtatóan tisztázó véleményformázástól. A kívülről, másoktól jövő tudás után Jézus a belülről jövő hangra fókuszálja őket.
Péter töri meg a csendet. Kimondja, amit belül már korábban is érezni vélt, de a külsőkre figyelő gondolataiba nem illeszthető be: "Te vagy a Messiás, az élő Isten fia." A kimondással bizonyosságra lelt, Jézusban Istenének élő küldöttét - fiát tapasztalta meg.
Mestere a "Boldog vagy, Simon..." kezdettel, és a kőszikla mint megingathatatlan alap jelzővel visszajelzi Péternek, hogy jó úton jár, és bátran építkezhet belső megtapasztalására.

[Orbán József, Felsőzsolca]

"Válaszképpen a Szabadító /azt/ mondta neki: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test s vér nyilatkoztak meg neked, hanem Apám, az egekbéli." ( Mt 16,17)

   - Kinek tartom Jézust?
   - Mennyire egyedi a hitem, hitvallásom?
   - Mennyire értékelem a küldetéstudatot másokban?

[Angel]

Az oldal tetejére


2014. augusztus 31. - Évközi 22. vasárnap
Mt 16,21-27 - Kétféle gondolkodásmód

Ez az evangéliumi szövegrészlet arra ösztönzött, hogy ismét elgondolkozzam azon, vajon kicsoda is Simon Péter, akit itt Jézus Sátánnak nevez, s mi is az a lélek, amelyre a tanítványokhoz forduló Jézus példabeszéde hivatkozik.
Máté azt beszéli el itt, hogyan fogadták a tanítványok, amikor közelgő szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról beszélt nekik Jézus. Péter, aki nem sokkal korábban már képes volt Isten szavának meghallására, s ezzel felismerni Jézusban a Messiást (Mt 16,16-17), most rosszallással fogadja Mestere szavait, s kétségbe vonja a Messiás-Jézus szenvedésének és halálának lehetőségét. A kételkedés által - amely az evangélium többi elbeszélésének tanúsága szerint is újra és újra megkísérti Pétert - az apostol is kísértővé válik: Jézus ezért is utasítja vissza őt ugyanazokkal a szavakkal és ugyanolyan indulattal, mint pusztabeli kísértőjét: "Távozz tőlem, Sátán!" Különös, hogy Jézus kilétét illetően Péter "Isten szerint" tudott gondolkodni (ahogy Jézus kifejezi: "nem hús és vér fedte fel" előtte, hogy ki ő, hanem a mennyei Atya), halálát és feltámadását illetően viszont (ahogy ugyancsak Jézus mondja) "az emberek szerint" gondolkodott (Mt 16,23).
Úgy látom, hogy Péter itt - amint minden más helyzetben is, ahol szellemi és/vagy lelki értelemben gyengének és gyávának mutatkozik - az ember antropológiai (tehát megszüntethetetlen) adottságát is felmutatja. Az emberben megszüntethetetlenül ott munkáló kételkedést, az emberi ész és tapasztalóképesség örökre szóló korlátoltságát, amely korlátozza azt a hitet is, amely Isten felé nyitja ki a lelket. Isten szerint gondolkodni és emberek szerint gondolkodni - Péterben is ez az ellentétes irányba húzó két erő feszül egymásnak. A tanítványok között ő az első, aki meghallja Isten szavát, de annak beszédére éppoly süket is, mint a többiek, hiszen nem tudja elképzelni, hogy Isten részesülhet az emberi sorsban, a szenvedésben és a halálban. Péter szerint Jézus lehet Isten, de ha az, akkor nem lehet ember. Vagyis képtelen megérteni azt a hírt, amelyet a megtestesülés közvetít - ami azt is jelenti, hogy azt a hírt sem értheti, amelyet a feltámadás üzen. Mert az elválasztásra épülő emberi értelem és emberi nyelv (az emberek szerinti gondolkodás) alapján nem könnyű integrálni az istenibe az emberit (megtestesülés, szenvedés, halál), s az emberibe az istenit (feltámadás, örök élet). Ez a megszüntethetetlen antropológiai korlát azonban nem felmentés - sem Péter számára, sem számunkra, akik bizony magunkra is ismerhetünk benne. Sokkal inkább arra figyelmeztet, hogy - amint Péter történetei is példázzák - a hit nem egyszer s mindenkorra elnyerhető tárgyszerű valami, hanem folytonosan újrakeletkező feladat.
Máté elbeszélésében is ennek a feladatnak a kijelölésével folytatódik a történet: Jézus a tanítványokhoz fordul, arra szólítva fel őket, hogy az e világi törvényekre és értékekre irányuló, "emberek szerinti gondolkozást" elhagyva figyeljenek a bennük is meglévő isteni gondolkozás "szervére", ami nem más, mint a lélek. Hogy az ember a lélek által emelkedik ki (pontosabban emelkedhet ki!) a fizikai világból, azt legjobb gondolkodási hagyományaink mindig is megfogalmazták; számomra a legszebben Vörösmarty Mihály: "Ember vagyunk, a föld s az ég fia, / Lelkünk a szárny, mely ég fel viszen." Jézus eszméltető kérdéseinek hátterében is - "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt szenved?", "Mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?" - e kettős kötésű ember képe áll. De a kérdés most annak pozitív kötésére veti a fényt: az Istenhez kapcsolódás képességére, lehetőségére - és ezért feladatára.

[Berta Erzsébet, Debrecen]

"Aztán magához rántván Õt a Szikla /Péter/, kezdett ráförmedni, mondván: Semmiképp nem lesz Veled ez Uram!" (Mt 16,22)

   - Mennyire avatom be az enyéimet a rám váró sorsról?
   - Mennyire vagyok tisztábna azzal, hogy mi vár rám?
   - Mennyire vagyok derülátó, mennyire borúlátó, mennyire vagyok realista?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

 

Archív elmélkedések Achívum