Bokor közösség
Elmélkedések

Elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

2012. december 30. - Szent Család vasárnap
Lk 2,41-52 - A család hivatása

A Budai Irgalmasrendi Kórház szülészorvosa mondta, hogy már több ezer kisgyermeket segített a világra, de számára még ennyi szülés levezetése után is minden kisgyermek megszületése valóságos csoda. Mintha a világ teremtésének a pillanata ismétlődne meg. Ilyenkor valójában a világmindenség születik újjá. Minden születéskor Isten jelenlétét érezhetjük meg a lelkünkben. Minden gyermek születése igazi karácsony, mondta lelkesen az orvos.
A család akkor születik, amikor megszületik a gyermek. A család hivatása a gyermek nevelése. A gyermeknek megadni azt a lehetőséget, hogy emberré válhasson. Rendes körülmények között a családból indul el minden ember élete. Ezért egy közösségnek, egy nemzetnek, de az egész emberiségnek is a jövője függ a neveléstől.
Úgy látszik, hogy mostani civilizációnk nem tartja fontosnak a nevelést. Ez a kor elfelejtette, hogy a közösség ereje, egy falunak, egy városnak, egy országnak a minősége az egyének erkölcsi neveltségétől függ. Erkölcsileg érett személyiségek tudnak jó közösséget alkotni. A lelki erő, a tetterő, az akaraterő, az erények mind-mind neveléssel bontakoznak ki az emberben.
A nevelés eredményessége érdekében fontos, hogy a nevelők, a szülők mutassanak túl önmagukon. Életvezetésük, magatartásuk sugározza: Együtt, ránk bízott gyermekünkkel megyünk Jézus felé. Együtt szeretnénk hozzá hasonlóvá válni. Szülők és a rájuk bízott gyermekek - együtt Jézus felé.
Fontos a nevelők, a szülők hiteles élete. Ha a gyökér szent, az ágak is azok, írja Szent Pál apostol. A jó fa jó gyümölcsöt terem. A következetes, hiteles életen alapuló nevelésnek meglesz az eredménye. A hiteles életben nincs szünet, nincs nagy vakáció. A hiteles élet, a hiteles viselkedés fontos a jézusi hitre, a jóra, az erényekre nevelésben.
Minden gyermek születése igazi karácsony, mondta lelkesen a szülészorvos. Szent Család vasárnapján kibővíthetjük ezt olyan módon, hogy "az istenhitnek, a jónak, az erénynek a megszületése minden gyermekben, a jövő generációiban - igazi karácsony". Ne feledjük: egy közösség ereje, egy falunak, egy városnak, egy országnak, egy nemzetnek a minősége az egyének erkölcsi neveltségétől függ. Ez legyen a szemünk előtt a mindennapokban, amikor az ünnep elmúlik ugyan, de minden jó megszületése az emberek lelkében felér egy igazi karácsonnyal.

[Gyűrű Ferenc, Egyed]

"Jézus pedig élre tört mind bölcsességben, mind korban, mind Isten és emberek előtt szeretetre méltóságban." (Lk 2,52)

    - Mennyire szeretek élre törni? Miben?
    - Mennyire vagyok büszke életkoromra?
    - Mennyire tudok szeretetre méltóan viselkedni?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Archívum