Bokor közösség
Mozaikok

Archív mozaikok 2.

 

BOKORÜNNEP 2017.

Az idei Bokorünnepet 2017. február 25-én, szombaton (9:30-16:00) rendezzük az Újhegyi Közösségi Házban (1108 Budapest Újhegyi sétány 16.).
Téma: EGYENSÚLY
A Bokorünnep után (kb.16:30-tól) a Nonconfundar kórus tart 1 órás műsort, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

A Bokor 9-es régiója szeretettel hív találkozásra, együttgondolkodásra, a Bokor éltetésére, ünnepre.
Részletes program >>

Meghívó >>


AJÁNDÉKOK 2017-re

India Gujarat államában Cedric Prakash 1974-ben hozta létre társaival az ESP (Education Sponsorship Programme) iskolahálózatot a jezsuita közösség és a gujarati egyház támogatásával. Áldozatos tevékenységét 1977. óta közösségünk is támogatja.

Fr. Cedric Prakash:
"... Ahogy belépünk az új, 2017-es esztendőbe, legyünk bátrak és ajándékozzuk meg saját magunkat a Béke, az Erőszakmentesség, az Igazságosság, az Igazság, a Szabadság, az Öröm, a Szeretet és a Változás ajándékaival, és illő szerénységgel osszuk meg ezeket másokkal is!"
Fr. Cedric Prakash sj Újév napján írt levele >>

Az Education Sponsorship Programme (India) program irányítását - Cedric Prakash Libanonba történt távozását követően - Fernado Franco sj végzi; ő szintén küldött karácsonyi üdvözletet:
Fernado Franco sj karácsonyi-újévi levele >>  KARÁCSONY 2016

Gondolatok a karácsonyi időszakra

2016. DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
2017. JANUÁR

Öröm és boldogság - Kovács László elmélkedése elhangzott 2016. december 26-án, a Bokorportán.


A BOKOR közösségek nyilatkozata 2016 adventjén

A Bokor bázisközösségei hosszú évtizedek óta fő küldetésüknek tekintik az erőszakmentesség képviseletét és a világ éhezőinek megsegítését.
Vallják, hogy a fogyasztás folytonos növelése zsákutca, a "fenntartható növekedés" ellentmondás - ezért a fogyasztás csökkentésére és az osztozásra kell törekedni.
Vallják, hogy nincs más alternatíva, mint minden körülmények között ragaszkodni az erőszakmentességhez, és saját szegényedésünk árán is segíteni a rászorulókon.
A jóakaratú emberek összefogásának csodájában bízva született meg 2016 adventjén az állásfoglalás.


A Bokor közösségek nyilatkozata >>

 


ADVENT 2016

Körülöttünk a világ mozog, lüktet, változik. Lüktetés a nappalok és az éjszakák változása, a tél, tavasz, nyár, ősz végtelen körforgása, és a szívverésünk nagyon is véges dobbanása. A teremtett világ ritmusához igazodik az ember ritmusa is. Minden évben elérkezünk az adventhez. Felületes szemlélő unalmasnak is mondhatná:"minden évben ugyanaz". Pedig dehogy! Minden évben más és más.
Hosszú távon azoké lesz a Föld, akik jók, akik jobbak. És mivel a létezésünknek szellemi, lelki dimenziói is vannak, a jobbá levésünk ezeken a területeken dől el. (Balogh László)

A 2016. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették. A vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

Mlecsenkov Angel Adventi gondolatok című összeállítása pedig minden napra ajánl egy-egy gondolatot elmélkedésre.
A 10. régió is szeretettel készített Adventi elmélkedéseket az idei készületre.

János és Jézus - Kovács László elmélkedése elhangzott advent 3. vasárnapján, a Bokorportán. (2016. december 11.)


EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által kedeményezett iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának! Igyekeznek maguk is hozzájárulni a taníttatásuk költségeihez, ezért készítenek levél-képeket.
Noha Cedric Prakash nyár óta Bejrútban teljesít szolgálatot a menekültek körében, több alkalommal is kérte, hogy továbbra is segítsük az indiai iskolahálózat munkáját és munkatársával, John Dzouza-val közvetlen kapcsolatban vagyunk.

A gyerekek által festett képek jellemzői:

Préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez "adománygyűjtő termék": a saját lehetőségeikkel ők is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez, kifejezik azt, hogy nem csak
"halat" (adományt) kérnek, hanem ők is hozzájárulnak a
költségeik előteremtéséhez.

Noha a képek egy keresztény iskolában készülnek, témájuk között pl. tájképek is szerepelnek, így nem vallásosak számára is kedves ajándék lehet (pl. tanároknak év végére).

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül, kezelési költséget nem számolunk fel!
2016. októberében 1,3 M forintot utalhattunk át jólelkű adományozóknak köszönhetően.

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) juttassa el a "rendelést"; az
"adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézből kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít - az év bármely szakában - a Harmadik Világ Alapítvány.
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: "Indiába"


HÁROM ország - három főváros

Az "Európai autómentes nap" egy rendezvénysorozat, melyet 1998 óta szeptember 22-én minden évben megtartanak – a társadalom környezettudatosságát erősítése céljából.

Zöld értékek rovatunkban tettük közzé Botlik Benedek képes élménybeszámolóját az "Európai autómentes nap"-hoz kapcsolódó 2016-évi kerékpáros túrájáról, melyben megosztja az útközbeni tapasztalatokat, élményeket és nehézségeket.
Három ország - három főváros >>

 


GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy Varga Attila 2016. szeptember 21-én, életének 52. évében elhunyt.
Urnás búcsúztatója 2016. október 19-én, délután 14 órakor a XVI. Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánián lesz. (1165 Budapest, Paulheim József tér 1.)

 

"Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét
Adja meg az Isten."

(Ady Endre)


ISMÉT búcsúzunk...

Az Ádám család szeretettel tudatja, hogy ÁDÁM BÉLA (férj, édesapa, nagyapa és szeretett testvérünk) 2016. szeptember 22-én, 62 éves korában az Örök hazába visszatért.
Hamvait 2016. október 15-én 10 órakor Nagyorosziban (Dózsa utca 9.) szentelik be.
Örök, mosolygós jókedvét hiányolni fogjuk!

Bélától ezekkel a gondolatokkal búcsúzik családja, és mindazok, akik szerették őt:

Megvilágosodás. A többiek megértése bearanyozza megvilágosodott napjainkat.
A megértés feltétele: a szeretet, amellyel másokat a szívünkbe befogadunk. Amikor a megértést elneveztük szeretetnek, trónjára emeltük az embert. Senkivel sem történhet meg olyan dolog, ami nem emberi. Az emberbe sok minden belefér: a nagyság éppúgy, mint a törpeség.
Nem csak nagy dolgokra születtünk, hanem kis dolgokra is. Az élet mindennapokból áll, a nagy dolgok semmiségekből tevődnek össze.
Mindig tudd: a dolgok egyszer történnek meg veled.
A legértékesebb idő a pillanat, amelyben élsz.

(Taitosz)


EMLÉKMISE

Halálának első évfordulóján Szegheő Józsefre (Totyára) emlékeztek 2016. szeptember 4-én a Bokor közöség tagjai a budapesti Piarista kápolnában.
A szentmisét Urbán József piarista szerzetes celebrálta és prédikált, közösségi barátai imádságban idézték fel szeretett testvérünk gazdag szellemi hagyatékát, emlékezetes alakját.
A mise után szerény agapé keretében folytatódott a személyes emlékezés.

Urbán József:
Aki nem gyűlöli apját, anyját, testvérét... nem lehet a tanítványom.


KVT – 2016. tavasz

A Bokor közösségvezetői és képviselői 2016. április 23-án a Szemere utcai iskolában tanácskoztak (KVT). Két kiemelt témán gondolkodtak és cseréltek véleményt: az erőszakmentesség mai kihívásait és a Bokorhoz tartozás ismérveit járták körbe, valamint a Hang Közösség és a 8. régió mutatta be karizmatikus tevékenységét, közösségépítő és lelki programjaikat.
A rendezvényről készült képes összefoglaló olvasható portálunkon. »»


HÚSVÉT a Bruderhofban

2015 tavaszán a György család néhány tagja látogatást tett az angliai Darvellbe, az ottani - hutteri gyökerű - kb. 300 fős családközösségbe. A húsvéti ünnepkört is magába foglaló látogatás élményeiről Gabi készített érdekes, tartalmas beszámolót:
Húsvét a Bruderhofban »


BOKORÜNNEP 2016

2016. február 27-én a Kőbányai Szabadidő Központban "Kincsünk a Bokor - kincsünk a Bokorban" gondolat jegyében szervezte meg a az idei Bokorünnepet a X. régió.
A jelenlévők valóban kincseket kaptak! A programokról Király Ignácz írt összefoglalót »


 

TÁMOGATÁS Indiába
Jól tudjuk, hogy itthon is bőven akad rászoruló, és tapasztaljuk, hogy a harmadik világból is sokan már itt - vagy akár tőlünk nyugatabbra - keresik a boldogulásukat, mégis fontosnak gondoljuk, hogy lehetőség szerint ki-ki a szülőföldjén boldogulhasson és a magunk szerény eszközeivel igyekszünk ezt is segíteni.
É vtizedek (!) óta támogatjuk a Cedric Prakash által irányított indiai iskolahálózatot, 2015. december végén is utalt át adományt a Harmadik Világ Alapítvány, melyet Cedric Prakash már meg is kapott.
Támogatóiknak az egész világra szétküldött - karácsonyi levele olvasható portálunkon >>

Cedric Prakash társaival 1974-ben hozta létre India Gujarat államában az ESP (Education Sponsorship Programme) iskolahálózatot a jezsuita közösség és a gujarati egyház támogatásával.
Áldozatos tevékenységét közel 40 éve közösségünk is támogatja.


LÉLEKVÁRÁS 2016.

A Lélekváró elmélkedések idén is sok-sok testvér gondolatait fűzik
csokorba az ország különböző tájairól.
A vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
Hamvazószerdától - Szentháromság vasárnapjáig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
   

Lélekváró elmélkedések 2015 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető.

Vasárnapi gondolatok [Angel]

  február »
  március »
  április »
  május »


HÚSVÉT 2016.

"Virrasztunk és ünnepelünk...
Ünnepeljük, hogy a történelemben azokhoz a kevesekhez tartozunk, akik a gazdagság, hatalom és az erőszak világával szemben a jézusi osztozás, szolgálat és erőszakmentesség szentháromságát hirdetjük, és ha gyatrán is, de éljük. [...]"

Kovács László elmélkedése húsvét vigíliáján »


11. STÁCIÓ - Jézust a keresztre szegezik

Jézus Krisztus a kereszten, Diego Velázquez (1599-1660) festménye
"A történetet ismerjük. Jézus életének utolsó három órája ez. És ebbe a három órába belesűrűsödik minden, amit Ő fontosnak tartott. Ha úgy tetszik, ez a kivégzés előtt az utolsó szó jogán elmondott üzenet. Ez a végső összegzés már, ha úgy tetszik, egyfajta végrendelet és Jézus mindannyiunk alapvető kérdéseire adott válasza. [...]"

Garay András elmélkedése »


HÚSVÉT a Bruderhofban

2015 tavaszán a György család néhány tagja látogatást tett az angliai Darvellbe, az ottani - hutteri gyökerű - kb. 300 fős családközösségbe. A húsvéti ünnepkört is magába foglaló látogatás élményeiről Gabi készített érdekes, tartalmas beszámolót:
Húsvét a Bruderhofban »


BOKORÜNNEP 2016

2016. február 27-én a Kőbányai Szabadidő Központban "Kincsünk a Bokor - kincsünk a Bokorban" gondolat jegyében szervezte meg a az idei Bokorünnepet a X. régió.
A jelenlévők valóban kincseket kaptak! A programokról Király Ignácz írt összefoglalót »


Hamvazószerda - 2016. február 10.

 
 "Ember, emlékezz rá,
   hogy porból vagy
   és porrá leszel!"

 

A hamvazás a húsvét előtti 40 napos nagyböjt kezdetét jelző szertartás, ősi jelképe a bűnbánatnak (II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el).
Hamvazószerdán az előző évi virágvasárnapi barkák megszentelt hamujával keresztet rajzol a pap a hívők homlokára, figyelmeztetve az elmúlásra, a halálra.

Közösségeink tagjai hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig minden napra késztettek elmélkedést a napi evangéliumhoz kapcsolódóan.
A Lélekváró elmélkedések napi bontásban és összefűzve is elérhetők portálunkon.
"Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak!"


SZEGHEŐ József temetése
2015. október 1-jén, 14:30 órakor kezdődött a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben.
A temetés szertartását Labancz Zsolt tartományfőnök vezette, búcsúbeszéde a Piarista Rend honlapján elérhető:
Szegheő József SP temetésére »

A Bokor közösség, a 7. régió nevében Zsombok György köszönt el:
Totya búcsúztatója »

A temetői szertartást követően 17:30 órától szentmise keretében emlékeztünk meg kedves testvérünkről a Piarista Kápolnában.
A liturgiát Wettstein József, a Pater Noster rendházi közösség vezetője, házfőnöke vezette, a rendtársak koncelebráltak.
A prédikációt Jelenits István, piarista szerzetes-tanár-teológus mondta, melyben felidézte Totya életének állomásait. Beszédében kiemelte Totya három családjának - a vérszerinti család, a piarista rend és a Bokor közösség - meghatározó szerepét, szeretetét.
Az áldozás utáni hálaadásban Pálinkás Lászlóné, Orsi búcsúzását keresztfia, Botlik Dávid olvasta fel:
Hálaadás »

Botlik Dávid

A temetésen és gyászmisén készült felvételeket Bóta Tibor készítette.

A szentmise után személyes történetekkel, versekkel idéztük fel életét, kötődésünket. Bisztrai György menedzselésével és értő közvetítésében felvillantak Totya életének jellemző eseményei, fényképekkel illusztrálva, kisgyermekkorától szinte napjainkig. Nővére is készített egy összefoglaló képes prezentációt a családi vonatkozású fotókból, Faragóné Bircsák Márta pedig a Bokor 7. régiójának szemszögéből mutatta be Totya sokirányú tevékenységét.

A 2012-ben tartott Bokor Nagytábor műsoros estjén gitáros számmal lépett színre testvérünk.
Az erről készült felvételt meghatottan néztük végig, itt is megtekinthető:
Totya, a gitáros »

A 2015. évi Bokor Nagytábor zárómiséjét Totya celebrálta, a prédikációt is ő mondta, rá emlékezve levetítettük az ebből készült rövid (vágott) filmet is:
Totya gondolatai »

(Felvétel és vágás: Bóta Tibor)

Ajánló: Az evangéliumot komolyan venni
Videóinterjú Szegheő Józseffel.

Gyászjelentés »


ISMÉT búcsúzunk
Elment Szegheő József is
...Szegheő József (Totya) testvérünk 2015. szeptember 16-án visszaadta lelkét a Teremtőnek.

A Piarista Rend is búcsúzik szerzetes- és tanártársuktól >>

Temetéséről a későbbiekben adunk tájékoztatást.


ARCÉLEK és arcvonások Bulányi György portréjához

Bulányi György hosszú élete egy-ügyű, szenvedélyesen Isten országa-fókuszú volt, de sokoldalú tevékenysége számos különböző nézőpontot enged meg.
A különböző nézőpontok, az egyetértések és a vitatások rajzolhatják meg pontosabban a portréját, emelhetik ki, vagy éppen tehetik hangsúlyárnyékba egyes vonásait.
A halálának 5. évfordulójára készült kötet szerzői saját nézőpontjukból vázolják fel írásukban Gyurka bácsi arcvonásait.
Rövidebb-hosszabb írások, személyesebb emlékezések és tudományos jellegű továbbgondolások egyaránt születtek így, amelyeket ezúton is ajánlunk a kedves Olvasó szíves figyelmébe!

Arcélek  és arcvonások Bulányi György portréjához


BULÁNYI György emléknap

A Bokor Közösség és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2015. június 6-án ünnepi megemlékezést tartott a Bokor Közösséget alapító Bulányi György piarista szerzetes halálának 5. évfordulóján a Duna-parti Piarista Kápolnában.

A nagy érdeklődés mellett zajlott megemlékezésen elhangzott előadásokat, értékeléseket és visszatekintéseket folyamatosan tesszük közzé portálunkon.

Dr. Máté-Tóth András: Bulányi mester
Dr. Csapody Tamás: Bulányi, a katonaságmegtagadó
Vinczéné Géczy Gabriella: Bulányi György – Egyházrend

Király Ignácz: Testvérbarátaim!
Kovács László: Előre-hátra...

Gárdonyi Máté Máté-Tóth András Csapody Tamás

***

A Kossuth Rádió Vasárnapi újság 2015. június 14-i adásának második részében Bajnok Dániel (mint történész) a Bokor múltjáról, Király Ignácz pedig a jelenünkről szóltak.
A riport letölthtő portálunkról, és meghallgatható utólag is. >>


EMLÉKNAP
Emlékezés Bulányi Györgyre

A Bokor Közösség és a Piarista Rend Magyar Tartománya 2015. június 6-án ünnepi megemlékezést tart a Bokor Közösséget alapító Bulányi György piarista szerzetes halálának 5. évfordulóján a Duna-parti Piarista Kápolnában.
Az egész napos rendezvényen Bulányi György szellemi-lelki-emberi hagyatékát idézik fel a tartalmas, színes programok, melyre minden érdeklődőt tisztelettel hívnak és szeretettel várnak a közösség tagjai.

A délelőtt programja
9 órától érkezés
10.00 Megnyitó
10.10 Dr. Gárdonyi Máté (teológiai tanár):
         
A teológia művelésének lehetőségei a Kádár-rendszerben
10.30 Dr. Máté-Tóth András (teológus, valláskutató, egyetemi tanár):
          Bulányi, a teológus
10.50 Hozzászólások
11.05 Dr. Csapody Tamás (jogász, szociológus):
          Bulányi, a katonaságmegtagadó
11.25 Vinczéné Géczy Gabriella (rendszerszervező mérnök):
          Bulányi György – Egyházrend
11.45 Hozzászólások
12.00 Könyvajánlók

Ebéd

Délutáni program
14:30 Személyes megemlékezezések
16:00 Arcvonások - filmmontázs Bulányi György mozgóképen rögzített
         gondolataiból, vívódásaiból, vallomásaból, álmaiból...
17:00 Szentmise
Utána látogatás Bulányi György sírjához az Új Köztemetőbe.

A rendezvény keretében a Bokor Közösség megemlékezik alapítójáról, akinek tanítása és személyiségének varázsa meghatározó, életalakító emlék és tapasztalat a közösségbe tartozók számára. A halála után eltelt öt év elég hosszú idő életének ajándékait számba venni, ugyanakkor elég rövid ahhoz, hogy személyisége máig elevennek érződjék.

Sajtóanyag »

Bulányi György írásművei folyamatosan jelennek meg portálunkon - hagyatékának elektronikus feldolgozásának ütemében - a Szellemi kincsek/Bulányi György írásai menüpontban.


BOKORÜNNEP 2015. - Gyurka bácsi emléknap

Meghívó az emléknapra »

Bulányi György Füves könyve2015. június 6-án idézzük fel Gyurka bácsi lelki-szellemi-emberi hagyatékát halálának 5. évfordulója alkalmából.
Helyszín: Duna-parti piarista kápolna, 1052 Budapest, Piarista u. 1.
Az egész napos programra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
A 10 órakor kezdődő emléknapra elaődásokat, személyes vallomásokat, élménybeszámolókat, dia- és filmvetítést, kiállítást tervezünk; 17 órakor szentmise lesz, utána pedig látogatás Gyurka bácsi sírjához.
Az emléknap tervezett programja »

Az évforduló alkalmából megjelenik Bulányi György Füves könyve!
Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye
1500 Ft-os áron (elő)rendelhető a régióvezetőknél.
(Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu)


MEGEMLÉKEZÉS Halász Bandi bácsiról

Halász Bandi bácsi 100. születésnapja alkalmából Pécelen szentmisével egybekötött megemlékezést tartunk 2015. október 17-én délután 3 órakor.
Mindenki megjelenésére számítunk, aki ismerte és szerette Bandi bácsit, hogy közösen emlékezzünk és hálaadó szentmisével köszönjük meg máig ható tevékenységét, példamutató életét és áldozatos munkáját, amellyel sokunkat vezetett az Isten Országába vivő úton.

Meghívó »


CSALÁDI lelkiség
"Az élet kevés szabad döntést enged meg nekünk. Nem határozhatjuk meg a kort, amibe születtünk, a szülőket, akiktől származunk, a nemünket, az anyanyelvünket, a temperamentumunkat. Körülnézünk, azt látjuk, hogy az életmódunk is hasonló a többi emberéhez." [...]

A 7. régió lelkigyakorlatán elhangzott előadás anyaga letölthető portálunkról:
Vinczéné Géczy Gabriella: Családi lelkiség


LELKIGYAKORLATOS elmélkedés

Faragóné Bircsák Márta 2015 júniusában a 7. régió lelkigyakorlatán a köztünk élt szentek közül Tarnai Imre bácsira emlékezett, szubjektív megközelítésben méltatta követendő példáját, azt kutatva, számunkra mit üzen Imre bácsi életpéldája.
Az elmélkedés letölthető portálunkról. »


MI közünk az abortuszhoz?
"Az abortusz szót látván, hallván, ha valakit akárcsak távolról is érint, pl. ismerőse, barátnője, családtagja révén, pláne személyesen, akkor többnyire inkább szabadulna a nyomasztó emlékektől, történetektől, akit pedig nem érint, csak tud róla, hogy létezik, inkább bármi másról hallana, beszélne, olvasna, mint erről. Miért kellene mégis?"- olvasható Polinger Ágnes bevezetőjében, aki lelkigyakorlatos előadásában erre a nyugtalanító kérdésre kereste a válaszokat és gyűjtötte össze az indokokat.
Az előadás letölthető portálunkról, címe: Mi közünk az abortuszhoz? Hogyan segíthetünk?


ELMENT...

Megrendítő, egyben lélekemelő, baráti együttlét keretében búcsúztunk Hancz Verától 2015. június 20-án.
A ravatalnál a Bokor részéről Faragó Ferenc nagyon bensőségesen búcsúzott és méltatta Verát.
A gyászmisén Vincze József köszönt el, és gondos szeretettel kísérte végig nagyra becsült testvérünk életállomásait; ő és Szabó Gyula celebrálta a szertartást.
A misén Átsné Erika, Schanda Beáta és Kaszap István is mondott igen szívmelengetően könyörgést.
A szertartás végén a sírt körbeállva, egymást kézen fogva elénekelték a résztvevők a Bokor-himnuszt.

Faragó Ferenc búcsúbeszéde »

Vincze József búcsúbeszéde »

[Az összefoglalót és a fényképeket Faragóné Bircsák Márta készítette.]

+++

Megdöbbenéssel értesültünk, hogy Hancz Vera, a Bokor hűséges tagja, 2015. június 20-án váratlanul átköltözött a "másik aionba".
Temetése 2015. június 29-én, hétfőn 13:30-kor lesz a tatabányai Síkvölgyi temetőben.
A gyászmise a temetés után lesz a Bánhidai templomban (Tatabánya, Szent Gellért tér 6.)


A TALÁLKOZÁS öröme

Forrás: Az eseményen készült fotókat a salgótarjáni rk. főplébánia honlapjáról vettük át, ahol további fényképek is megtekinthetők. »

A találkozóról a Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió is készített videó-összefoglalót. »

2015. július 12-án, 9:45 órai kezdettel a Duna TV Katolikus Krónika műsorában az egyházmegyei találkozóról szintén készült beszámoló. »

+++

Nagyoroszi SZt. Miklós TemplomXI. Váci Egyházmegyei Találkozó 2015. június 27-én Nagyorosziban lesz, melynek keretében 9 órai kezdettel Tarnai Imre kopjafájának megáldására is sor kerül.
A nagyoroszi római katolikus templom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából rendezett egész napos találkozó részletes programja a vaciegyhazmegye.hu weboldalon olvasható.

Meghívó >>
Program >>


 

ISMÉT búcsúzunk...

Kovácsné Váradi Sára (Saci) 65 évesen, 2015. július 3-án délután váratlanul elhunyt. Szívinfarktus miatt került a kardiológiára, de nem tudták megmenteni.
A halásztelki közösség tagjaként, Dombi Feri bácsi apostolkodásának gyümölcseként élt a Bokorban. Csendes, szerény és hihetetlen szolgálati életvitellel vált sokunk példaképévé; a BNT-ken, lelkigyakorlatokon, hajléktalanok étkeztetésekor és egyéb programjainkon is találkozhattunk szolgáló személyével.
Szeretettel őrizzük emlékünkben! Temetése 2015. július 23-án 13 órakor lesz az Új Köztemető szóró parcellájánál.


BNT - Bokor Nagytábor 2015.
A fehérvári közösségek tagjai szeretettel hívják és várják az idei BNT-re azokat, akik közösen szeretnének gyarapodni testben és lélekben.
A tábor időpontja: 2015. augusztus 6-9.
Érdeklődni lehet a bokorportal@bokorportal.hu e-mail címen is.


ÁLLÁSFOGLALÁS
2015-05-15

Tanúságot téve a jézusi ellenségszeretetről, ellenezzük, hogy magyar katonák menjenek bármely ország vagy szervezet ellen, mert a béke megteremtésére és az erőszak megszüntetésére alkalmatlannak tartjuk a katonaság intézményét.

Tanúságot téve a jézusi erőszakmentességről, nem támogatjuk továbbra sem a halálbüntetés bevezetését, de ennek felvetését sem, mert az állami erőszak nem tompítja, hanem fokozza a gyűlölet elharapódzását, és lehetetlenné teszi a bűnös megtérését.

Tanúságot téve a jézusi irgalmasságról, támogatjuk a hazájukból elüldözött és menekülni kényszerült emberek befogadását, mert a problémák megoldását keresztényként és emberként is csak a keresztényi szeretet és humánum szellemében látjuk megoldhatónak.

A Bokor közösség tagjai

LÉLEKVÁRÓ elmélkedések 2015

Az idei Lélekváró elmélkedések is sok-sok testvér gondolatát fűzik csokorba
az ország különböző tájairól; a vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

LÉLEKVÁRÓ ELMÉLKEDÉSEK
Hamvazószerdától - Szentháromság vasárnapjáig

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Lélekváró elmélkedések 2015 A Lélekváró elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető.

Vasárnapi gondolatok [Angel]

  május »
  április »
  március »


ÉTELOSZTÁS hajléktalanoknak
Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várja a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítványa száma a10200902-32712999 bankszámlára.
A közlemény rovatban szerepeljen: "ételosztásra"
A támogatást genetikus úton, személyesen is eljuttatható az Alapítványhoz.


Harmadik Világ Alapítvány
Az indiai Cedric Prakashnak és tanítványainak szánt adományokat a Harmadik Világ Alapítvány számlájára (10200902 – 32710423) lehet befizetni. A húsvétig beérkező adományokat (a karácsonyi levélkép-vásárlásból befolyt összeggel együtt) április közepén tervezi átutalni a kuratórium.


BIZS - Bokor Ifjúsági Zsinat

Az idei BIZS helyszínéül egy már kipróbált és bevált helyet választottak a szervezõk, amely nincs túl messze Budapesttől, mégis a természet kellős közepébe érkezhetnek a résztvevők.
Időpont: 2015. április 24-25.
A jelentkezés határideje: 2015. április 5. éjfél

Szeretettel várnak, ha:
- a Bokor fiatalságához tartozónak gondolod magad (ajánlott kor: 15-35 év),
- szeretnél egy kellemes és egyben tartalmas hétvégét magadnak,
- szívesen vagy együtt jófej emberekkel egy sokszínű társaságban,
- vágysz egy kis kimozdulásra a megszokott, mindennapi környezetedből,
- többre vágysz annál, hogy pusztán túléld az életed,
- tudod értékelni a humort, a jókedvet és a komolyságot egyaránt,
- fontos neked, hogy a Bokor általunk is alakuljon,
- szeretnél együtt lenni velünk!

Érdeklődés, jelentkezés: bizsteam@bokorportal.hu


A FELTÁMADÁS elmarad
"Fodor Sándor erdélyi, csíksomlyói születésű író. Novellista, kisregény szerző. (A Csipike meseregény-sorozatával vált ismertté). Három éve halt meg. Utolsó novelláskötetének címe: A feltámadás elmarad.
Nem tudom, hogyan jutott kezembe ez a novellája a Domiban. Sikerült vele kapcsolatot teremteni. Nagyon örült, hogy novelláját színpadra visszük. Meghívtam az előadásra, de nem tudott eljönni. Viszont előtte eljött hozzám. Elmondtam neki, hogy csodálom a tisztánlátását és merészségét. Hogy messze távol, ugyanazokra a felismerésekre jut, és ez valami bámulatos dolog!
Mert miről is van szó? A megváltásról." [...]
Kovács László nagyszombati elmélkedése 2015-ben »»


7. STÁCIÓ
Jézus másodszor esik el a kereszttel

"A Golgotára vezető mintegy másfél kilométeres durva kövekkel kirakott út ugyancsak embert próbáló volt és körülbelül másfél óra hosszan tarhatott. A jó fizikumú, életerős Jézus számára is komoly fizikai megterhelés volt. Az átvirrasztott éjszaka, a korbácsolás után nincs mit csodálkozni, hogy immár másodszor esik el a kereszttel. Szenved, és a szenvedéstörténet azóta a keresztény gondolkodás központi eleme." [...]
Garay András elmélkedése »»


NAGYPÉNTEKRŐL szubjektíven
"Az első gondolatok, amik beugranak a nagypéntek szóra, a szenvedés és a halál körül járnak."
Kőszeginé Melinda (Pécs) 2015. április 2-ára, nagypéntekre összeállított elmélkedése, imaóra vázlata letölthető portálunkról.
Nagypéntekről szubjektíven »»


NAGYPÉNTEK Halásztelken

2015. április 3-án, nagypénteken, ismét közös imádkozásra hívja az 5. régió mindazokat, akik a 18 órakor kezdődő szertartás után, kb. fél nyolctól, két órán át szeretnének közösen imádkozni és énekelni. A megszokott módon, egy-egy bevezető elmélkedés után spontán imádkozásaink következnek, énekeinkkel átszőve.
Helyszín:
Árpád-házi Szent Erzsébet templom
2314 Halásztelek, Kisgyár u. 44.

Szeretettel várunk, hogy égre tekintő egymásra figyeléssel megerősítsük Jézushoz tartozásunkat!
Aczélné Márta


GYOMBOLAI Marci bácsi temetése

Gyombolai Márton búcsúztatása2015. március 6-án, a váci Fehérek Templomát
zsúfolásig megtöltve kísérte utolsó útjára
id. GYOMBOLAI Márton hamvait
népes
családja, barátai és tisztelői sokasága.
A gyászmise végén Gyuszi fia Marci bácsi két versével búcsúzott.

Podmaniczky Imre a Bokor nevében is elköszönt:

Gyombolai Márton búcsúztatása "Dicsérni jöttem Marcit, nem temetni, - hogy
megfordítsam
Antonius gyászbeszédének kezdetét.
Szeretnék egy csokrot összeválogatni abból a sok
értékből, mely Isten ajándékaként Marci testvérünk
életében virágzott ki. Virágos kert volt az élete, sok
tövissel díszítve, - a legszebb szálakat igyekszem kiválasztani a rengetegből
." [folytatás...]


A JÓ házasság titkai
-
élettörténetek a legalább 40 éve házas pároktól

Érdekes, tanulságos visszaemlékezések, tanúságtételek olvashatók az EMMI honlapján a boldog házasság titkairól. A hittel, bölcsességgel, humorral megírt élettörténetek a 2012-ben meghirdetett, "Hogyan őriztük meg..." című pályázatra érkeztek, határon innen és túlról egyaránt.

A közzétett pályaművek elérhetősége: http://csaladitudakozo.kormany.hu/a-jo-hazassag-titkairol


ELMENTEK...

TARNÓCZY Szabolcs 2015. január 15-én, életének 58. évében, Isten akaratában megnyugodva elhunyt. Hamvasztásos temetése 2015. március 5-én 11:15 órakor lesz a Farkasréti temetőben /Makovecz-terem/ a római katolikus egyház szertartása szerint. A gyászmise a temetés után, 12:30 órakor kezdődik Farkasréti templomban.
Gyászjelentés >>

***

id. GYOMBOLAI Márton - alig három héttel 80. születésnapját követően - 2015. február 24-én szentségekkel megerősítve hazatért a szerető Istenhez.
Végső búcsúztatása 2015. március 6-án, 16 órakor lesz a Fehérek Templomában.

Így búcsúzott:

Szent Ágoston: Ne sírj!

Ne sírj azért, mert szeretsz engem!...
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Ú gy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes szomorú arccal,
folytasd kacagásod,
nevessünk együtt mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék nevem a házunkban,
ahogy mindig is hallható volt.
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi, miért lennék
a gondolataidon kívül...
csak mert a szemem nem lát...
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd jól van minden.
Meg is fogod találni lelkemet,
é s benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves... ha lehet,
töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Gyászjelentés >>


A JÓ házasság titkai
-
élettörténetek a legalább 40 éve házas pároktól

Érdekes, tanulságos visszaemlékezések, tanúságtételek olvashatók az EMMI honlapján a boldog házasság titkairól. A hittel, bölcsességgel, humorral megírt élettörténetek a 2012-ben meghirdetett, "Hogyan őriztük meg..." című pályázatra érkeztek, határon innen és túlról egyaránt.

A közzétett pályaművek elérhetősége: http://csaladitudakozo.kormany.hu/a-jo-hazassag-titkairol


E-KÖNYVEK

Gromon András néhány írása e-könyv formátumban is elérhető portálunkról.

   Vissza Jézushoz

   okostelefonra, tabletre

   Amazon Kindle olvasóra

 


EPIPHANIA - Vízkereszt 2015

Epifánia2015. január 6.: Urunk bemutatásának ünnepe

Vízkereszt ünnepnapja mindig január 6-a volt, amelyet eddig január 2. és 8. közti vasárnap tartottunk Magyarországon. Az idei évtől azonban - a püspöki kar döntése értelmében - nem a megelőző vasárnapon, hanem a napján, január 6-án ünnepeljük. (Ezen a napon a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel.)

"Január 6-án a háromkirályok gyermek Jézusnál tett látogatását ünnepli a katolikus egyház, ekkor kerül sor a vízszentelés szertartására is: a pap megáldja a keresztvizet és a szentelt vizet.
Az epifánia néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.
Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája keleten Jézus keresztsége lett (erre emlékeztet a vízszentelés); nyugaton viszont a háromkirályok látogatása került előtérbe, mindamellett itt is megmaradt a vízszentelés szertartása. A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései értelmében a római katolikus egyház január 6-án a háromkirályok látogatását ünnepli vízszenteléssel egybekötve; Jézus megkeresztelkedésének ünnepe a következő vasárnapra esik. A kánai menyegzőről, amelyen Jézus első csodáját vitte végbe a vizet borrá változtatva, egy közbeeső hétköznapon emlékezik meg az egyház.
A vízkereszt amiatt is kiemelt ünnep a katolikus egyház életében, mert ekkor kezdődik meg a házszentelés időszaka. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; a szentelmény révén nemcsak az épületeket, hanem a benne lakókat, dolgozókat is megáldja.
"
Forrás:
MKPK Sajtószolgálat
Budapest, 2014. január 2.


A SZENT CSALÁD ünnepe
December 28. vasárnap - Lk 2,22-40. - "az Úrnak szentelni!"

Jézus bemutatása a templombanJézus bemutatása a templomban egy olyan történet, mely családjaink számára, s elsősorban a szülő-gyermek vonatkozásában tartogathat megfontolandó gondolatokat. A szent család, a maga különleges helyzetében nyilván több dologban nem másolható, de tetteik, irányultságuk példaértékű lehet.

Elgondolkodtató az a hagyománykövető vallásosság, mely jellemzi őket. Nem csupán itt, a tisztulási és felajánlási áldozat bemutatásánál, hanem a "szokásos" évenkénti jeruzsálemi zarándoklatok alkalmával, "az ünnepi szokás szerint". S valószínűleg átszőtte életüket a zsidó családoknál szokásos szertartások elvégzése, ünnepek megtartása, előírások megtartása. A mai ember hajlamos arra, hogy a kétezer év alatt kialakult, megszentelt szertartásokat (melyek sokszor kiüresedtek, vagy csak külsőségesek) elhagyja, feleslegesnek tartsa. Pedig a megszentelt hagyománynak óriási megtartó ereje lehet a család, s a gyermekek számára is. (Csiky Lajos) [folytatás...]

Templom


2014 KARÁCSONYÁN

"Karácsony örömhíre pedig ez: Megváltó született! Azt állítom, hogy minden gyermek megváltónak születik!"
- Kovács László karácsonyi elmélkedése elhangzott 2014. december 26-án, a Bokorportán.: Megváltó született!


JÉZUS érzelmei - új tanulmány

Öröm - szomorúság - csodálkozás - vágyak - vonzalmak - magány...

Jézusnak az evangéliumokban megjelenő érzelmeit veszi számba Gromon András új írása (Jézus érzelmei), melyet Tanulmányok rovatunkban jelentettünk meg.


MEGSZÜLETETT - örvendjünk!

A Kisjézus megszületett, örvendjünk!


JÉZUS evangéliuma
Gromon András három évtizednyi kutatómunka után az elmúlt évtizedben lefordította ógörögből a szinoptikus evangéliumokat, és magyarázó jegyzeteket írt hozzájuk. Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában címmel az Elpídia Kiadó adta ki a három kötetet - 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban.
A három kötet összesen kb. 9000, részben az egyes evangéliumokon belüli, részben az evangéliumok közötti, bizonyos szövegrészekre vagy lábjegyzetekre való hivatkozást/utalást tartalmaz, amelyek a további elmélyedést vagy kutatást segíthetik. Ezeknek a hivatkozásoknak a föllapozása azonban a nyomtatott könyvek esetében meglehetősen körülményes és fárasztó, ezért a különböző szövegrészletek könnyebb összevethetősége érdekében a szerző a három kötetet (az evangéliumok fordítását és a kommentárokat) együtt is közzétette az interneten:

Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában


JÁTSZÓHÁZ
A Gyurgyóka közösség 2014. december 13-án 32 klassz kis cigánygyereknek szervezett játszóházat a pécsi Dóm Múzeumban, ahol csak olyan feladatok voltak, amelyben össze kellett dolgozzanak, hogy sikerrel járjanak.
Öröm volt nekik, de nekünk is!
Kőszegi Melinda


ADVENT - KARÁCSONY 2014.

Várakozás... szép, ha szépre, jóra, igazra várunk.
A várakozás értelmét a beteljesedés adja meg.
A várakozás nem ér semmit, Testvérem, ha bennünk nem születik újjá a Fiú, aki a szeretet határnélküliségét hirdette meg.
[Aczél Márti]

A 2014. évi adventi elmélkedéseket a Bokor közösség 5. régiójának tagjai készítették.
A vasárnapokra szólókat az "Érted vagyok" folyóiratból vettük át.

DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
29
30
31

ANGEL adventi elmélkedései

    Advent előtt
    Karácsonyváró 2014 (Lk1,26-38)
    Adventi vasárnap (Mt 1,18-24)

    Vasárnapi gondolatok 2014. december


EGYSZER fizet - kétszer ad!

1. Szeretteinek egyedi készítésű, préselt falevélre festett
    karácsonyi lapot.
2. Indiai gyerekeknek élelmet, ruhát és tanulási lehetőséget.

India Gujarat államában már közel 40 éve működik a jezsuita Cedric Prakash által irányított iskolahálózat, ahol nagyon szegény családok gyerekeit (lányokat is!) tanítják - olyanokat, akik másként nem tanulhatnának!
Tavaly először érkeztek tőlük terjesztésre gyönyörű karácsonyi lapok.
Cedric Prakash megköszönte az elmúlt év adományait, és ismét küldött levélképeket, hogy az eladásukból befolyt összeggel - és esetleg további adományokkal - támogassuk munkájukat a jövőben is.

A gyerekek által festett képek jellemzői:

Préselt falevélre készülnek minta alapján: a motívum adott, de mégis mindegyik egyedi,

fekete háttérre vannak felragasztva, és fehér selyempapír védi,

a nagyobb képek fekete háttér papírmérete:
23 x 16 cm, a kisebb képeké: 14,5 x 10,5 cm,

a képek tartósak: keretezve sok évig gyönyörűek,

korlátozott számban kerültek hozzánk,

ez "adománygyűjtő termék": a saját lehetőségeikkel ők is hozzájárulnak a költségeik előteremtéséhez, ha a karácsonyi ajándék-vásárlásunkat az ő "standjukon" bonyolítjuk!

Noha a képek egy keresztény iskolában készülnek, témájuk között pl. tájképek is szerepelnek, így nem vallásosak számára is kedves ajándék lehet (pl. tanároknak év végére).

A képekért minimum-adományt kérünk: a nagyobb képek esetében ez 1800 Ft, a kicsiknél 1200 Ft.
Túlfizetést (= igazi adományt) is hálás szívvel fogadunk és továbbítunk.
A teljes bevétel és összes adomány Indiába kerül, kezelési költséget nem számolunk fel!

"Vásárlási" lehetőség: személyes kapcsolatokon keresztül vagy
e-mailben (bschanda@gmail.com) juttassa el a "rendelést"; az
"adománycserét" személyesen egyeztetjük (pl. budapesti találkozó,
ismerősök által kézbõl kézbe, csak végszükségben posta, mert a képek
sérülékenyek!).

Rendelhető képek >>

Nagyobb támogatást készséggel továbbít –az év bármely szakában –a Harmadik Világ Alapítvány.
Bankszámlaszám: 10200902 - 32710423
Az átutalásra írja rá: "Prakashnak Indiába"


TARNAI Imre temetése

2014. november 5-én hatalmas tömeg búcsúzott Imre bácsitól Nagyorosziban.

A Váci Egyházmegye képviseletében az emlékező szentmisét és a temetési szertartást Dr. Beer Miklós püspök celebrálta, 75 pap részvételével.

A Bokor képviseletében Miklovicz László köszönt el: Búcsú

A jelenlévő bokortagok a szertartás után a sír köré állva elénekelték a "Megkötöm magamat...".

Megyeri Attiláné Krisztina, az egyházközség világi elnökének búcsúztatója.

A temetést agapé követte a falu közösségi házában, ahol Imre bácsi életútját bemutató prezentációt tekinthettek meg a jelenlévők.

A prezentáció letölthető portálunkról (terjedelmi okok miatt az aláfestő zene nélkül): Imre bácsi emlékére

A szertartáson készült fényképalbum megtekinthető webhelyünkön >>

A temetésről készült videófelvételt (3,2 GB) Bóta Tibor készítette.

Tarnai Imre végrendelete (részlet)

Portálunkonk folyamatosan közzétesszük a kedves testvérünk temetésén elhangzott további emlékezéseket, felvételeket, hogy utolsó útjának emlékével is erősítsen mindnyájunkat hûségünkben.


TÖRJÜK össze az üvegfalat!

Tarnai Imre bácsi mennyei születésének emlékére tette közzé egy tisztelője azt a videót, mely 1987-ben, a karácsonyi éjféli misén mondott prédikációjáról készült.

"Testvérek, törjük össze ezt az üvegfalat! Hogy abból a néhány száz testvérből, akik most itt együtt ünnepelnek, hány lesz olyan, aki fogja a kalapácsot, és összetöri ezt az üvegfalat, aki beáll azok közé, akik nem normálisak, mert az Isten sem normális, aki vállalja a szeretet őrültségét, nem tudom. De hogy vannak szerte a világon olyanok, akikért mégsem született meg Jézus hiába, azt tudom. És csak remélni merem, hogy akadnak itt is, ott is, talán köztünk is olyanok, akiknek valami megmozdítja a szívét."

  A felvétel >>

A temetés 2014. november 5-én, 10 órakor kezdődik Nagyorosziban.

AKIK előttünk mentek el...

A BNT emlékszoba tablóképei megtekinthetők
portálunk Archívum rovatában. >>


Habos László:
Köztünk élt szentek

Köztünk igazi szentek éltek
Egyszerű emberek,
példaképek

Urunknak
Örökmozgó piciny óriás nővére
Urunknak
Trabanttal száguldó szegény
apostola
Urunknak
Tanítását kutató örök vándora
Urunknak
Hangját közvetítő jóságos
pásztora

Köztünk igazi szentek éltek
Szőlőmunkások, példaképek

Bokros szíveinkben
továbbéltek!


JEGYESEKNEK
- gondolatok, tanúságtevések

Szeretettel adjuk közre közösségünk házaspárjainak gondolatait - tanúságtevését azokban a témakörökben, amelyeket érdemesnek gondoltunk házasság elõtt átbeszélgetni. Természetesen a tematikát a teljesség igénye nélkül állítottuk össze, de abból indultunk ki, hogy a semminél mindenképpen többre jutunk. Tervezzük további témakörök kidolgozását is, amelyeket folyamatosan megjelentetünk majd. Az egyes témák végén általában megtalálhatók a szerző-házaspár elérhetõsége. (Ha nincs konkrét e-mail cím megadva, akkor írjatok szerkesztőségünkbe, készségesen továbbítjuk a megkeresést.) Bátorítunk minden olvasót, hogy a számukra fontos kérdésekben bizalommal forduljanak a megjelölt testvérekhez közös beszélgetés, továbbgondolkodás céljából.

Jegyesoktatás >>


ÚT a forráshoz...

Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában
Megjelent Gromon András új, harmadik kommentár-kötete
az Elpídia Kiadó gondozásában:

Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában

 

"Akárcsak 2003-ban, illetve 2007-ben megjelent Márk- és Lukács-kommentárommal, e kötettel is az volt a szándékom, hogy lehetőség szerint kiemeljem Jézus alakját és tanítását az idegen elemek hordaléka alól, a babona, a mágia és a dogmatizálás világából, abból az értelmezési rendszerből, amely érthetetlenné és követhetetlenné tette őt. ... E cél érdekében az egyik legfontosabb feladatnak látszott, hogy abban, amit az evangélisták Jézusról elmondanak, illetve Jézus ajkára adnak, elválasszam egymástól azt, ami hitelesnek mondható, és azt, ami az áthagyományozók vagy az evangélisták vélekedése. Az újkori szentírás-tudomány évszázadok óta fáradozik ezen a legkülönfélébb eredményekkel, és teljesen eltérő vélemények alakultak ki arról, lehetséges-e egyáltalán ez a szétválasztás. A feladat kétségtelenül megoldhatatlannak látszik...."
[Részlet a Bevezetőből (GA)]

A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Szenteltessék meg a Te neved!" - Jézus legfőbb vágya, kívánsága ez: Bárcsak mindenki előtt nyilvánvaló lenne, hogy Isten szent, bárcsak mindenki megadná neki az őt megillető tiszteletet, elismerést, bárcsak mindenki komolyan venné őt, és őt venné a legkomolyabban; bárcsak mindenki engedné, hogy Isten egészen átjárja, áthassa; bárcsak mindenki elő akarná mozdítani Isten elismerését és tiszteletét.
Ez csak Jézus istentapasztalata alapján érthető: A Jordánba történt alámerítésekor azt élte meg, hogy Isten, az Abba olyan nagyszerû, olyan csodálatos - tehát ezt mindenkinek át kellene élnie, el kellene ismernie, örülnie kellene ennek! Csak ez magyarázza legfõbb vágyát: "Szenteltessék meg a Te neved!"; ez magyarázza az egész Miatyánkot; ez magyarázza egész életét, ez magyarázza egész tanítását, ez magyarázza kemény, sokszor megdöbbentő erkölcsi követelményeit. Itt Jézus lelkének legmélyébe pillanthatunk be! Isten, Isten irántunk való szeretete, Isten szeretetének megismertetése és elismertetése, az Isten iránti viszontszeretet és ebből fakadóan az emberek egymás iránti szeretete: ez volt Jézus legfőbb és egyetlen kívánsága, vágya, célja, törekvése, ügye, erre a lapra tett föl mindent - és ugyanerre biztatta követőit is!
"

A könyv ára: 2.000 Ft
Megrendelhetõ Gromon András e-mail címén és portálunkon is.


INFORMÁCIÓK - érdeklődőknek
Gyerektáborokról, lelkigyakorlatokról, közösség életről, programokról, karitatív munkáról stb.: bokorportal@bokorportal.hu