Bokor közösség
Bulányi György

Az alapító

Bulányi György     Bulányi György   Bulányi György 

Bulányi György 2010. június 6-án elhunyt.

BULÁNYI GYÖRGY  (sz.: Budapest, 1919. január 9.) magyar-német szakos tanár, diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte, 1943-ban szentelték pappá a piarista rend tagjaként. 1945-től a debreceni piarista gimnázium tanáraként szervezett és vezetett kisközösségeket. Neve egybeforrt a magyarországi kisközösségi (bázisközösségi) moz-galommal.

Tevékenységéért ("illegális államellenes szervezkedés") 1952-ben a Rákosi-rendszer életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. A börtönből 1960-ban amnesztiával szabadult, ezután szállítómunkásként kereste kenyerét, s mellette kitartóan dolgozott alapművén, mellyel a '60-as évek végére készült el. Munkájának címe: Keressétek az Isten Országát! (KIO). Ez a szamizdatban hat kötetben terjesztett mű az evangéliumokban Jézus ajkára adott mondatok biblikus teológiai szintézisére épül, melyből az egy csúcsértékes Szeretet-istenkép kristályosodik ki. P. Bulányi a pártállami diktatúra és üldözés ellenére is újra kezdett kisközösségeket gyűjteni. Az általa vezetett ("egybeszeretett"), a jézusi üzenet lényegét kereső és azt megvalósítani akaró bázisközösségek eszmeiségét meg-határozta a jézusi örökség istenképe, és az ebből kikövetkeztetett etika: lét-, magatartás- és sorsazonosság Jézussal (ld. KIO).
    Bulányi atya a kommunista diktatúra által elsorvasztani akart katolikus hit és gyakorlat megtartásának szándékával hívta életre a Bokor-mozgalmat, s egy olyan egyház megvalósulásáról álmodott, mely alulról szerveződő bázisközösségekből áll (ld. Egyházrend). A pártállamnak ezzel ellentétes céljai voltak: a mozgalom életterének beszűkítése, elszige-telése más testvér-szerveződésektől, s mielőbbi megszűnése.  A katonai szolgálat Bokorból induló megtagadása elégséges indoknak bizonyult a nyílt üldözésre.
     A magyarországi egyházi vezetőkre gyakorolt állami nyomás hatására a püspöki kar 1982-ben elítélte P. Bulányi tanait, eltiltotta őt a nyilvános misézéstől, kifogásolt tanait pedig a Hittani Kongregációhoz terjesztette fel. A Kongregáció prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros (XVI. Benedek pápa) 1986. január 31-én levélben felszólította P. Bulányit, hogy vonja vissza tanításait (ld. Nagypénteki levél). Az eretnekség vádja alól P. Bulányi mentesül, ha aláírja a Ratzinger bíborostól a II. vatikáni zsinat dokumentumaiból összeállított, tizenkét pontos listát. P. Bulányi aláírta ezt a listát, és kérte, hogy egy tizenharmadik, ugyancsak a zsinati dokumentumokból származó, szövegrésszel  kiegészíthesse azt: "csak a lelkiismeretének tartozik engedelmességgel". A prefektus így nem tekintette aláírtnak a dokumentumot, szerinte a kiegészítés viszony-lagossá tette az állásfoglalást. A kompromisszum az egyházi büntetés 16. évében született meg: Bulányi páter kiegészítése a negyedik pont részeként bekerült a dokumentumba, amelyet ő így is aláírt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1997. szeptember 19-én tájékoztatta a nyilvános-ságot arról, hogy "megszűntek a ... korábban hozott korlátozó intézkedések".
     Nem szűntek meg: ma, közel tíz esztendő után is, csak a plébánostól meg nem hirdetett miséket mondhat vasárnaponként egy városszéli kápolnában. Államunk a rendszerváltozás után bocsánatot kért tőle, nyugdíját a törvényes előírások alapján rendezte. Egyháza vezetői nem kértek bocsánatot tőle, életútját az egyházba integrálhatatlannak tekintik.

Bulányi György honlapja: www.bulanyi.hu

***

Bulányi György a piarista rendhez és a Bokorhoz tartozás kettős kötelékében, szellemi frissességét megtartva élete utolsó órájáig dolgozott; a Bokor közösség és a piarista szerzetesrend tagjainak körében 2010. június 6-án fejezte be földi életét.

Temetés        Temetés

  Gyászjelentés  -   Obituary notice

  Emlékező tájékoztatás   -   Memoir

 


EmlékmiseMegemlékezés Bulányi György halálának első évfordulóján
2011. június 25.
Összefoglaló a megemlékezésről
Urbán József beszéde a Belvárosi Ferences Templomban
Mlecsenkov Angel imája BGy. sírjánál


Emlékmise - 2. évfordulóMegemlékezés Bulányi György halálának
2. évfordulóján

2011. június 10.
Összefoglaló a megemlékezésről
Fényképek

 


KARÁCSONY
Bulányi György - A 2009. évi éféli misén2009-ből 2010-re váltó karácsony éjszakája Prédikáció 2009.12.24.

 

VASMISE

Bulányi György piarista tanár 2008. január 5-én
mondta vasmiséjét a dunaparti piarista kápolnában.

1919 – 1943 – 2008

Áldjon meg az Isten, az örök Szeretet,
Világíts fényével testvéreid között,
Hogy arcod fényéről Reá ismerjenek!

Prédikáció 2008.01.05. Vincze Endréné (Gabi) laudációja >>
Prédikáció 2008.01.05. Bulányi György vasmiséjén elhangzott prédikációja >>

Néhány fénykép >>

Fényképalbum >>

Ebből az alkalomból készített Gyurka bácsival Czene Gábor (Népsza-badság) interjút. >>

A Népszava híradása >>


ÖNÉLETÍRÁS

E fiúból pap lesz, akárki meglássa  
I.
Iskola a folyóparton E fiúból pap lesz...
II.
Jámbor szülők gyermeke? E fiúból pap lesz...
III.
Magukat most eltemetjük a világnak E fiúból pap lesz...  
IV.
Többé nem akarom kinyitni a számat E fiúból pap lesz...  
V.
Ez a gyerek teljesen átszellemült E fiúból pap lesz...  
VI.
Szűk lesz neki Macedónia? E fiúból pap lesz...  
VII.
Szerelmes lenni az Istenbe E fiúból pap lesz...  
VIII.
Lehet szenvedély nélkül élni? E fiúból pap lesz...  
IX.
Most még elszaladhatsz E fiúból pap lesz...  
     
Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni
X.
Páter Kolakovics Aki dudás akar lenni, ...  
XI.
Paraszt Kalazanciuskép Aki dudás akar lenni, ...  
XII.
Regölés Aki dudás akar lenni, ...  
XIII.
Letartóztatása előtti napon Mindszentynél Aki dudás akar lenni, ...  
XIV.
Vértanúképző Főiskola Aki dudás akar lenni, ...  
XV.
Baba, akit sikerült beszervezniük Aki dudás akar lenni, ...  
XVI.
Karácsony a Markóban Aki dudás akar lenni, ...  
XVII.
A vetés kizöldül Aki dudás akar lenni, ...  
XVIII.
Kitörés Vácról '56-ban Aki dudás akar lenni, ...  
 
Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig...
XIX.
Megtartom, amit fogadtam? Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XX.
Sötét és üres évek Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXI.
Kezdem elfeledni, amit fogadtam Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXII.
Vannak újra közösségeim Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXIII.
Közösségvezetők lelkigyakorlata Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXIV
Hiszekegy és radikalitás Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXV
Van már kávénk és nevünk is Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXVI.
Ki adott nekünk megbízást? Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXVII. A bíboros színre lép Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
Epilógus Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  

Publikációk:

Besúgás...
2009-ből 2010-re váltó karácsony éjszakája
Mérleg nyomán - olvasói levél

Olvasói levél Markchies: Miért terjedt el a kereszténység az ókor végén c. cikkéhez (A Mérleg 2007/4. alapján) (2008. április 13.)

Mérleg nyomán - olvasói levél Az én istenképem (2008. január)
Besúgás... Prédikáció a vasmisén (2008. január 5.)
Besúgás... A magyar irodalom legjézusibb versei (In: Kapu, 2007/11-12)
Besúgás... Bulányi György előadása „Az egyházak és az állam” c. konferencián (2002. 02.27.)
Besúgás...

A Bokor kívülről, belülről: múlt, jelen jövő (1994. 08.06.)

Besúgás...
Prédikáció
Prédikáció dr. Szabó Márta 80. születésnapján
A találkozó A találkozó (színdarab)
 

Bulányi György könyvként megjelent főbb művei:

Keressétek az Isten Országát! I-V. (KIO) (Irotron, 1990-1991)
  1. kötet
  2. kötet
  3. kötet
  4. kötet
  5. kötet
Szent Pál teológiája I-VIII. (Bokorliget, 1995-1998)
A Bokor lelkisége (Bokorliget, 1995)
Metanoeite! (Bokorliget, 2004)
Napló I-IV. (Püski, 2003-2005)
Örököljük a Földet? (Iroton, 1991)
Merre menjek? (Irotron, 1991)
Egyházrend - Erény-e az engedelmesség? (Egyházfórum 3, Luzern, 1989)
Ópusztaszer (Irotron, 1992)
Nagypénteki levél (Irotron, 1993)
Jászolba fektették (Irotron, 1994)

Interjú-kötet:
Szakolczay Lajos: Páter Bulányi (Új idő, 1989)

Interjú:
90 év tanúsága – és tanulsága…- Márczi Imre beszélget Bulányi György piarista atyával (2009)
Sikertörténet? - Beszélgetés a 80 éves Bulányi Györggyel (1999)
Radikalizálódtam... - Kovács László beszélgetése a vasmisés Bulányi Györggyel (ÉV, 2008. április)
így élek… elvtelenül? - Siposhegyi Péter beszélget Bulányi Györggyel (Koinonia, 2008. április)
A történelmi kereszténység igazi arca - Gavra Gábor beszélget Bulányi Györggyel (Magyar Narancs, 2005/9. (03. 03.))
Ne nagy légy, hanem kicsi I-II. rész - Iványi Gábor beszélget Bulányi Györggyel (Beszélő, 12. szám, 1997)

Állam és egyház - Kossuth Klub (2001. március 27.)

A Jézust követo Bulányi atya - Duna TV (2010)

Előadás:
Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége (2010.09.20.)

Internet:
Máté-Tóth András: Bulányi György teológiája (1996/2002)

Tarnóczy Szabolcs: Bulányi dosszié (Szemezgetés Bulányi György piarista szerzetessel kapcsolatos publikációkból - magyarokvasarnapja.com)
Tarnóczy Szabolcs: Bíborban született ügynökök

Pintér István: Bulányi, a tisztelendő - írásbeli rekviem (MEK, 2011)


Bulányi György írásainak német fordítását Johann Mark készítette.

Die nachstehende Schreiben von Georg Bulányi wurden von Johann Mark übersetzt.

Sucht das Reich Gottes!  (Keressétek az Isten Országát! - KIO)
1. Buch
2. Buch
3. Buch
4. Buch
5. Buch

Ist Gehorsam eine Tugend  (Erény-e az engedelmesség?)
Kirchenordnung  (Egyházrend)
Pastorales Marketing  (Lelkipásztori marketing)
Spiritualität der Busch-Bewegung  (Bokorlelkiség)
Die jesuanische Gemeinschaft  (A jézusi közösség)
Soziologische Züge der jesuanischen Gemeinschaft (A jézusi közösség szociológiai vonatkozásai)
Die Erfüllung unserer Sendung  (Küldetésünk beteljesítése)