Bokor közösség
Bulányi György

Az alapító

Bulányi György     Bulányi György   Bulányi György 

Bulányi György 2010. június 6-án elhunyt.

BULÁNYI GYÖRGY  (sz.: Budapest, 1919. január 9.) magyar-német szakos tanár, diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte, 1943-ban szentelték pappá a piarista rend tagjaként. 1945-tõl a debreceni piarista gimnázium tanáraként szervezett és vezetett kisközösségeket. Neve egybeforrt a magyarországi kisközösségi (bázisközösségi) moz-galommal.

Tevékenységéért ("illegális államellenes szervezkedés") 1952-ben a Rákosi-rendszer életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. A börtönbõl 1960-ban amnesztiával szabadult, ezután szállítómunkásként kereste kenyerét, s mellette kitartóan dolgozott alapmûvén, mellyel a '60-as évek végére készült el. Munkájának címe: Keressétek az Isten Országát! (KIO). Ez a szamizdatban hat kötetben terjesztett mû az evangéliumokban Jézus ajkára adott mondatok biblikus teológiai szintézisére épül, melybõl az egy csúcsértékes Szeretet-istenkép kristályosodik ki. P. Bulányi a pártállami diktatúra és üldözés ellenére is újra kezdett kisközösségeket gyûjteni. Az általa vezetett ("egybeszeretett"), a jézusi üzenet lényegét keresõ és azt megvalósítani akaró bázisközösségek eszmeiségét meg-határozta a jézusi örökség istenképe, és az ebbõl kikövetkeztetett etika: lét-, magatartás- és sorsazonosság Jézussal (ld. KIO).
    Bulányi atya a kommunista diktatúra által elsorvasztani akart katolikus hit és gyakorlat megtartásának szándékával hívta életre a Bokor-mozgalmat, s egy olyan egyház megvalósulásáról álmodott, mely alulról szervezõdõ bázisközösségekbõl áll (ld. Egyházrend). A pártállamnak ezzel ellentétes céljai voltak: a mozgalom életterének beszûkítése, elszige-telése más testvér-szervezõdésektõl, s mielõbbi megszûnése.  A katonai szolgálat Bokorból induló megtagadása elégséges indoknak bizonyult a nyílt üldözésre.
     A magyarországi egyházi vezetõkre gyakorolt állami nyomás hatására a püspöki kar 1982-ben elítélte P. Bulányi tanait, eltiltotta õt a nyilvános misézéstõl, kifogásolt tanait pedig a Hittani Kongregációhoz terjesztette fel. A Kongregáció prefektusa, Joseph Ratzinger bíboros (XVI. Benedek pápa) 1986. január 31-én levélben felszólította P. Bulányit, hogy vonja vissza tanításait (ld. Nagypénteki levél). Az eretnekség vádja alól P. Bulányi mentesül, ha aláírja a Ratzinger bíborostól a II. vatikáni zsinat dokumentumaiból összeállított, tizenkét pontos listát. P. Bulányi aláírta ezt a listát, és kérte, hogy egy tizenharmadik, ugyancsak a zsinati dokumentumokból származó, szövegrésszel  kiegészíthesse azt: "csak a lelkiismeretének tartozik engedelmességgel". A prefektus így nem tekintette aláírtnak a dokumentumot, szerinte a kiegészítés viszony-lagossá tette az állásfoglalást. A kompromisszum az egyházi büntetés 16. évében született meg: Bulányi páter kiegészítése a negyedik pont részeként bekerült a dokumentumba, amelyet õ így is aláírt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1997. szeptember 19-én tájékoztatta a nyilvános-ságot arról, hogy "megszûntek a ... korábban hozott korlátozó intézkedések".
     Nem szûntek meg: ma, közel tíz esztendõ után is, csak a plébánostól meg nem hirdetett miséket mondhat vasárnaponként egy városszéli kápolnában. Államunk a rendszerváltozás után bocsánatot kért tõle, nyugdíját a törvényes elõírások alapján rendezte. Egyháza vezetõi nem kértek bocsánatot tõle, életútját az egyházba integrálhatatlannak tekintik.

Bulányi György honlapja: www.bulanyi.hu

***

BULÁNYI GYÖRGY emléknap »
2015. június 06. - halálának 5. évfordulóján


Meghívó »

Bulányi György Füves könyve2015. június 6-án idézzük fel Gyurka bácsi lelki-szellemi-emberi hagyatékát halálának 5. évfordulója alkalmából.
Helyszín: Duna-parti Piarista Kápolna, 1052 Budapest, Piarista u. 1.
Az egész napos programra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
A 10 órakor kezdődő emléknapra előadásokat, személyes vallomásokat, élménybeszámolókat, kiállítást, dia- és filmvetítést tervezünk; 17 órakor szentmise lesz, utána pedig látogatás Gyurka bácsi sírjához.
Az emléknap tervezett programja »

Az évforduló alkalmából megjelenik Bulányi György Füves könyve!
Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye 1500 Ft-os áron (elő)rendelhető a régióvezetőknél.
(Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu)

"Bulányi György – akik ismerték, azoknak Gyurka vagy Gyurka bácsi – teológiai, egyházújító és a jézusi értékeket hitelesen képviselő mun-kássága megkerülhetetlen mindazok számára, akik komolyan keresik Isten szándékát a történelemben és a saját életükben. Gazdag élet-művét a személyes kapcsolatok, a közösségi munka és felrázó erejű előadásai mellett a több ezer oldalt kitevő írásai jellemzik."
(Részlet az ajánlóból - Vinczéné G. Gabriella)

***

Bulányi György a piarista rendhez és a Bokorhoz tartozás kettős kötelékében, szellemi frissességét megtartva élete utolsó órájáig dolgozott; a Bokor közösség és a piarista szerzetesrend tagjainak körében 2010. június 6-án fejezte be földi életét.

Temetés        Temetés

  Gyászjelentés  -   Obituary notice

  Emlékező tájékoztatás   -   Memoir

 


EmlékmiseMegemlékezés Bulányi György halálának első évfordulóján
2011. június 25.
Összefoglaló a megemlékezésről
Urbán József beszéde a Belvárosi Ferences Templomban
Mlecsenkov Angel imája BGy. sírjánál


Emlékmise - 2. évfordulóMegemlékezés Bulányi György halálának
2. évfordulóján

2012. június 10.
Összefoglaló a megemlékezésről
Fényképek

 


KARÁCSONY
Bulányi György - A 2009. évi éféli misén2009-ből 2010-re váltó karácsony éjszakája Prédikáció 2009.12.24.

 

VASMISE

Bulányi György piarista tanár 2008. január 5-én
mondta vasmiséjét a Duna-parti Piarista Kápolnában.

1919 – 1943 – 2008

Áldjon meg az Isten, az örök Szeretet,
Világíts fényével testvéreid között,
Hogy arcod fényéről Reá ismerjenek!

Prédikáció 2008.01.05. Vincze Endréné (Gabi) laudációja >>
Prédikáció 2008.01.05. Bulányi György vasmiséjén elhangzott prédikációja >>

Néhány fénykép >>

Fényképalbum >>

Ebből az alkalomból készített Gyurka bácsival Czene Gábor (Népszabadság) interjút. >>

A Népszava híradása >>


ÖNÉLETÍRÁS

E fiúból pap lesz, akárki meglássa  
I.
Iskola a folyóparton E fiúból pap lesz...
II.
Jámbor szülõk gyermeke? E fiúból pap lesz...
III.
Magukat most eltemetjük a világnak E fiúból pap lesz...  
IV.
Többé nem akarom kinyitni a számat E fiúból pap lesz...  
V.
Ez a gyerek teljesen átszellemült E fiúból pap lesz...  
VI.
Szûk lesz neki Macedónia? E fiúból pap lesz...  
VII.
Szerelmes lenni az Istenbe E fiúból pap lesz...  
VIII.
Lehet szenvedély nélkül élni? E fiúból pap lesz...  
IX.
Most még elszaladhatsz E fiúból pap lesz...  
     
Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni
X.
Páter Kolakovics Aki dudás akar lenni, ...  
XI.
Paraszt Kalazanciuskép Aki dudás akar lenni, ...  
XII.
Regölés Aki dudás akar lenni, ...  
XIII.
Letartóztatása előtti napon Mindszentynél Aki dudás akar lenni, ...  
XIV.
Vértanúképző Főiskola Aki dudás akar lenni, ...  
XV.
Baba, akit sikerült beszervezniük Aki dudás akar lenni, ...  
XVI.
Karácsony a Markóban Aki dudás akar lenni, ...  
XVII.
A vetés kizöldül Aki dudás akar lenni, ...  
XVIII.
Kitörés Vácról '56-ban Aki dudás akar lenni, ...  
 
Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig...
XIX.
Megtartom, amit fogadtam? Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XX.
Sötét és üres évek Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXI.
Kezdem elfeledni, amit fogadtam Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXII.
Vannak újra közösségeim Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXIII.
Közösségvezetők lelkigyakorlata Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXIV
Hiszekegy és radikalitás Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXV
Van már kávénk és nevünk is Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXVI.
Ki adott nekünk megbízást? Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
XXVII. A bíboros színre lép Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  
Epilógus Vagy bolodnok vagyunk, s elveszünk egy szálig...  

Írások - gyűjtemény

Bulányi György írásművei folyamatosan jelennek meg portálunkon - hagyatékának elektronikus feldolgozásának ütemében - a Szellemi kincsek/Bulányi György írásai menüpontban.


Publikációk:

Besúgás...
2009-ből 2010-re váltó karácsony éjszakája
Mérleg nyomán - olvasói levél

Olvasói levél Markchies: Miért terjedt el a kereszténység az ókor végén c. cikkéhez (A Mérleg 2007/4. alapján) (2008. április 13.)

Mérleg nyomán - olvasói levél Az én istenképem (2008. január)
Besúgás... Prédikáció a vasmisén (2008. január 5.)
Besúgás... A magyar irodalom legjézusibb versei (In: Kapu, 2007/11-12)
Besúgás... Bulányi György előadása „Az egyházak és az állam” c. konferencián (2002. 02.27.)
Besúgás...

A Bokor kívülről, belülről: múlt, jelen jövő (1994. 08.06.)

Besúgás...
Prédikáció
Prédikáció dr. Szabó Márta 80. születésnapján
A találkozó A találkozó (színdarab)
 

Bulányi György könyvként megjelent fõbb művei:

Keressétek az Isten Országát! I-V. (KIO) (Irotron, 1990-1991)
  1. kötet
  2. kötet
  3. kötet
  4. kötet
  5. kötet
  Mutatók
Szent Pál teológiája I-VIII. (Bokorliget, 1995-1998)
A Bokor lelkisége (Bokorliget, 1995)
Metanoeite! (Bokorliget, 2004)
Napló I-IV. (Püski, 2003-2005)
Örököljük a Földet? (Iroton, 1991)
Merre menjek? (Irotron, 1991)
Merre ne menjek? (2008)
Egyházrend
Erény-e az engedelmesség? (Egyházfórum 3, Luzern, 1989)
Ópusztaszer (Irotron, 1992)
Nagypénteki levél (Irotron, 1993)
Jászolba fektették (Irotron, 1994)

Interjú-kötet:
Szakolczay Lajos: Páter Bulányi (Új idõ, 1989)

Interjú:
90 év tanúsága – és tanulsága…- Márczi Imre beszélget Bulányi György piarista atyával (2009)
Sikertörténet? - Beszélgetés a 80 éves Bulányi Györggyel (1999)
Radikalizálódtam... - Kovács László beszélgetése a vasmisés Bulányi Györggyel (ÉV, 2008. április)
így élek… elvtelenül? - Siposhegyi Péter beszélget Bulányi Györggyel (Koinonia, 2008. április)
A történelmi kereszténység igazi arca - Gavra Gábor beszélget Bulányi Györggyel (Magyar Narancs, 2005/9. (03. 03.))
Ne nagy légy, hanem kicsi I-II. rész - Iványi Gábor beszélget Bulányi Györggyel (Beszélő, 12. szám, 1997)

Állam és egyház - Kossuth Klub (2001. március 27.)

A Jézust követo Bulányi atya - Duna TV (2010)

Előadás:
Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége (2010.09.20.)

Internet:
Máté-Tóth András: Bulányi György teológiája (1996/2002)

Tarnóczy Szabolcs: Bulányi dosszié (Szemezgetés Bulányi György piarista szerzetessel kapcsolatos publikációkból - magyarokvasarnapja.com)
Tarnóczy Szabolcs: Bíborban született ügynökök

Pintér István: Bulányi, a tisztelendő - írásbeli rekviem (MEK, 2011)


Bulányi György írásainak német fordítását Johann Mark készítette.

Die nachstehende Schreiben von Georg Bulányi wurden von Johann Mark übersetzt.

Sucht das Reich Gottes!  (Keressétek az Isten Országát! - KIO)
1. Buch
2. Buch
3. Buch
4. Buch
5. Buch

Ist Gehorsam eine Tugend  (Erény-e az engedelmesség?)
Kirchenordnung  (Egyházrend)
Pastorales Marketing  (Lelkipásztori marketing)
Spiritualität der Busch-Bewegung  (Bokorlelkiség)
Die jesuanische Gemeinschaft  (A jézusi közösség)
Soziologische Züge der jesuanischen Gemeinschaft (A jézusi közösség szociológiai vonatkozásai)
Die Erfüllung unserer Sendung  (Küldetésünk beteljesítése)