CSAPODY TAMÁS

 

 

BORI MUNKASZOLGÁLATOSOK SZOMBATHELYEN ÉS KÖRNYÉKÉN

BORI KISEGYHÁZ-TAGOK TÖRTÉNETE 1944 VÉGÉN ÉS 1945 ELEJÉN

 

 

A második világháború alatt magyar munkaszolgálatosokat vittek Jugoszláviába. A németek kérésére a magyar kormány 1943-ban és 1944-ben egyaránt 3000 főt küldött a szerbiai Borba. Az összesen mintegy 6000 férfi 98 százaléka zsidó származása miatt került oda. A többieket lelkiismereti meggyőződésük és egyben vallási hovatartozásuk miatt küldték a bori bányavidékre. Az első, 1943-as csoportba kerültek a katonai szolgálatmegtagadásért, antimilitarista propaganda kifejtéséért bebörtönzött férfi Jehova-tanúk1, szombatisták, más néven reformadventisták2 és nazarénusok3. Őket 1942. október elején függelemsértés miatt ítélték egy évtől öt évig terjedő börtönbüntetésre vagy háború idején elkövetett hűtlenség bűncselekmény elkövetése miatt tíz évtől tizenöt évig terjedő fegyházbüntetésre.4 Ők valamennyien "államellenes", valamint "a honvédelem érdekeit veszélyeztető" és ezért 1939-ben betiltott "szektákhoz" tartoztak.5 A "szekták" 50 év alatti bebörtönzött férfi tagjait Jászberénybe gyűjtötték össze, majd vonattal Ercsibe szállították. Ők voltak a jászberényi 801-es különleges büntető munkásszázad, hivatalos nevén a Magyar Királyi 801. Különleges Munkás Század (klgs. m. sz.).6 A hivatalos iratokban és a visszaemlékezésekben a századot gyakran nevezték "hívő",7 "jehovás", "Jehova" ("jehova") századnak vagy "szektárius fegyencek" századának8 (továbbiakban: kisegyházak százada, kisegyházak tagjai, kisegyházakhoz tartozók).9

 

Jehova-tanú munkaszolgálatosok Borban

Jehova-tanú munkaszolgálatosok Borban. A fényképen a legfelső sorban – és a további sorokban
– balról jobbra haladva Sávolszky Mihály (első), Garai Mihály (harmadik), Csizmadia József (ötödik),
Szikora János (hetedik). A középső sorban: Velkei Nándor (első), Bartha András (harmadik).
Az alsó sorban: Haffner Tibor (első), Konrád János (második), Áfra Károly (harmadik),
Nagy Ferenc (negyedik). A képen azonosítatlanul szerepel még Bali Katona János, Béres Mihály és
Koskóczki János. (A fénykép a MJTA tulajdona. Kézhez véve: Budapest, 2006. március 23.)

 

Ercsiben, a Szentkirályszabadjáról érkező zsidó munkaszolgálatos csoporttal együtt behajózták őket. A zsidó századok és kisegyházak százada együtt érkezett meg a szerb–román–bolgár határ közelében lévő Prahovo kikötőbe. Innen vasúton folytatták útjukat Zajecsáron át Borba.

A zsidó munkaszolgálatosok döntő többsége a Bor mellett lévő Berlin-táborba, a kisegyházak tagjai pedig kivétel nélkül ebbe a központi táborba kerültek. A kisegyházak tagjai egy közös barakkban laktak, de egymástól elkülönülten élték mindennapjaikat és vallási életüket. Munkájuk elsődlegesen bányamunka vagy a bányászati tevékenységgel összefüggő ipari vagy a tábor mindennapi életével kapcsolatos munka volt. A kisegyházak tagjainak sorsa sok tekintetben azonos volt a zsidó munkaszolgálatosokéval, sok tekintetben viszont eltérő volt tőlük. Azonos volt abban, hogy ők is 1944. szeptember 17-én, az ún. első lépcsőben hagyták el Bort. A Radnóti Miklóst is soraiban tudó gyalogmenetben összesen mintegy 3600-an indultak vissza Magyarországra. A magyar katonai keret által kísért menet sok szenvedés után érkezett meg Belgrádba. Innen már német katonai alakulatok is részt vettek kíséretükben és az egyre szaporodó kivégzésekben. Bánáton keresztül érkeztek meg Újvidékre, innen pedig a nyugat-bácskai Cservenkára. A menetben ekkor már a szombatisták nem voltak jelen, mivel ők Belgrád előtt – a helyi hittestvéreik segítségével – megszöktek. A bori Jehova Tanúi, nazarénusok és zsidók közös gyalogútja Cservenkán ért véget. A zsidó munkaszolgálatosok közül a németek a magyar keret támogatásával 800–1000 főt kivégeztek. A túlélő zsidó munkaszolgálatosokat a német katonák Zomborba, majd onnan külön csoportokban Bajára és Mohácsra kísérték – újabb jelentős veszteségek mellett. A Jehova tanúi, valamint a nazarénusok megmenekültek, és továbbra is magyar katonai kísérettel mentek Zomborba, majd onnan Kiskunhalason keresztül vonattal Szentkirályszabadjára. Ide a nyilas hatalomátvételt követő napon, 1944. október 16-án érkeztek meg.10 Ezekben a napokban szállították ide vonattal Bajáról és Mohácsról a bori zsidó munkaszolgálatosokat is. A zsidók életben maradt csoportját, mintegy 1500 főt október végén, november elején Győrön és Abdán át Hegyeshalomba meneteltették. Itt átadták a német katonáknak, akik német koncentrációs táborokba szállították őket. Mintegy 500-an élték meg felszabadításukat.

 

Nazarénus munkaszolgálatosok Borban

Nazarénus munkaszolgálatosok Borban.
A fényképen az álló sorában balról az első Papp Bálint,
mellette Papp Lajos, Gumbér István és Csizmánszki János.
Középen széken ül Szabó Imre.
A fénykép Borban, feltehetőleg 1943 őszén készült.
A fénykép Papp Bálint tulajdona.
Kézhez véve: Budapest, 2009. február 9.

 

A kisegyházak tagjait Szentkirályszabadjáról 1944 karácsonyán indították el Jánosházára, majd onnan Szombathelyre.

 

A SZOMBATHELYI ÉRKEZÉS IDEJE ÉS A KISEGYHÁZ-TAGOK LÉTSZÁMA

A bori kisegyházak tagjai közül a Jehova Tanúi és a nazarénusok együtt érkeztek meg Jánosházán keresztül Szombathelyre. Itt tartózkodásuk ideje alatt különböző helyeken laktak, különböző munkát kellett végezniük, de ugyanazon katonai egységhez tartoztak. Szombathelyi megérkezésük időpontja 1945. január 1. és 1945. január 13-a közé esett.11 Az egymástól eltérő visszaemlékezések miatt a megérkezés dátumát nem lehet pontosan meghatározni, de valószínűsítem, hogy az január első napjaiban történhetett.12 (A dunántúli gyalogmenetet túlélő bori zsidó munkaszolgálatosok ekkor már német koncentrációs táborokban voltak.

A bori munkaszolgálatra kényszerítettek hivatalos névsora nincs meg, így a kisegyházakhoz tartozók pontos névsorát sem ismerjük. A kisegyházak tagjainak névsorát és létszámát a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Archívumában (MJTA) őrzött dokumentumok alapján, visszaemlékezésekből és a túlélőkkel készült interjúimból lehet rekonstruálni. A korábbi írásaimban rendszeresen 160–180 főben határoztam meg a Borba vitt Jehova tanúi létszámát.13 A legújabb kutatásaim alapján sikerült pontosabban meghatározni számukat, amely 160–161 fő lehetett. Közülük Szombathelyre 139-en érkeztek meg.14 Létszámuk azonban – az alábbiakban leírtak szerint – növekedett, így a végül Szombathelyen tartózkodó tanúk összlétszáma 144 fő volt.

 

Vági Ambrus és felesége

Vági Ambrus és feleségének fényképe
a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
budapesti fiókhivatalában lévő kiállításon.
(A szerző 2013. január 4-én készült felvétele)

 

Nem a Jehova tanúinak csoportjával érkezett meg Szombathelyre Vági Ambrus15 és fia, Vági József.16 Vági József személyes közlése szerint17 édesapjával Cservenka és Zombor között, Zombor közelében lemaradt a Jehova tanúinak menetétől. Az idősnek számító, akkor 48 éves Vági Ambrus nem bírt már menni, és leült az árokpartra. A nyugat felé menekülő sváb lovas kocsik egyikére sikerült őt feltenni, és így értek be – gyalog és kocsin – Zomborba. Itt keresték hittestvéreiket, de a menekülőktől, katonáktól hemzsegő városban nem leltek rájuk. Baja felé vették útjukat, és a folyamatos igazoltatások miatt jelentkeztek a bajai városparancsnokságon. Részükre itt 1944. október 11-én kiállítottak egy dokumentumot, amely Vági Ambrus elítélésének helyére, Vácra irányította őket, és amely egyben engedélyezte, hogy kompon átkeljenek a Dunán.18 Végül Ráckevén keresztül jutottak el Vácra, és jelentkeztek a börtönparancsnokságon. Innen azonban tovább irányították őket Budapesten át Jászberénybe. Itt, a 6. Honvéd Jászberényi Hadkiegészítő Parancsnokságon már állományba vették őket. Jászberényben találkoztak a bori tanúktól általam ismeretlen helyen és körülmények között elszakadt Hák Lajossal,19 Pál Gézával20 és Szombati Lajossal.21 A front elől a jászberényi parancsnokságnak hamarosan menekülnie kellett, és Vági Ambrust és fiát beosztották Hotki Lajos22 jászberényi urológushoz és családjához kocsisnak és egyben csicskásnak. Így jutottak el együtt Győrig, ahol a tanúk a város vágóhídján kaptak beosztást. Végül szintén Győrbe került Hák Lajos, Pál Géza és Szombati Lajos is. A győri tanúk kapcsolatba tudtak lépni családjaikkal, így megtudták, hogy bori hittestvéreik Szombathelyen dolgoznak. A győri és szombathelyi tanúk kölcsönösen kérelmezték, hogy a győriek Szombathelyre kerülhessenek. Feltehetőleg 1945 februárjában, de mindenképpen március 4-e előtt vitték a győrieket Szombathelyre. Vági József ismerős helyre érkezett, hiszen 1942 októberében a szombathelyi hadbíróság ítélte el a katonai eskü letételének és a fegyver átvételének megtagadása, azaz a hűtlenség bűntettének elkövetése miatt tíz hónap börtönre.23 Büntetésének letöltését a szombathelyi katonai börtönben meg is kezdte. Büntetési idejének kitöltése előtt innen vitték 1944. július 21-én Jászberénybe, majd onnan Borba.

 

Vági Ambrus igazolványa

Vági Ambrus igazolványának egyik lapja (fényképe)
a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
budapesti fiókhivatalában lévő kiállításon.
(A szerző 2013. január 4-én készült felvétele)

 

Vági Ambruson és Vági Józsefen kívül más Jehova-tanú is lemaradt útközben. Betegség miatt többen nem érkezhettek meg Szombathelyre, illetve korábban érkeztek ide. A Szombathelyi 3. számú Helyőrségi Kórház24 betegnyilvántartása szerint a szentkirályszabadjai Reptér-táborban állomásozó 801-es büntető századból négyen kerültek a helyőrségi kórházba.25 Korábban úgy tartottam nyilván, hogy mind a négyen Jehova Tanúinak bori csoportjából kerültek ki.26 További kutatásaim alapján azonban biztos, hogy egyikük nem volt tanú.27 (A kórház hibás bejegyzése nyomán kerülhetett az illető neve mellé, hogy ebből a századból érkezett.) A kórházba került tanúk, Kis Pap János (Kispap János / Pap János),28 Kresztyankó János29és Nagy László30 valamennyien túlélték az életveszélyesnek nem mondható betegségeiket, de részleteket kizárólag Kis Pap Jánostól tudunk. Ő ugyan visszaemlékezésében nem tett említést az összesen négynapos szombathelyi kórházi kezeléséről (1944. november 26. – 1944. november 29.), de leírta, hogy Szentkirályszabadjáról a hittestvéreivel együtt indult tovább.31 Kresztyankó János és Nagy László azonban biztosan nem tért vissza a szombathelyi kórházból Szentkirályszabadjára, és nem tartott a többi tanúval. (Kresztyankó János ugyanis 1944. december 28-án, Nagy László pedig 1945. február 2-án hagyhatta el a szombathelyi kórházat.) További sorsukról nincs adat, de Kresztyankó János32 és Nagy László33 később visszaérkezett szülőfalujába.

 

Szinger Ádám

Szinger Ádám Borban készült fényképe.
(A fénykép a MJTA tulajdona. Kézhezvéve:
Budapest, 2006. március 23.)

 

Szombathelyre tehát 1945. január elején 139 bori Jehova-tanú munkaszolgálatost vittek. Később ide vezényelték a tőlük elszakadt Vági Ambrust és Vági Józsefet, valamint Hák Lajost, Pál Gézát és Szombati Lajost. (Kis Pap János eleve velük együtt érkezett Szombathelyre.) Összlétszámuk tehát Szombathelyen öt fővel egészült ki, így 1945. február végétől, március elejétől összesen 144 fő volt.

 

Papp Bálint és Papp Lajos

Papp Bálint (előtérben) és Papp Lajos. (A szerző 2009. február 10-én, Budapesten készült felvétele)

 

A Jehova tanúival együtt Szombathelyre megérkező nazarénusok létszáma sem egyezett meg a Borba vitt nazarénusok létszámával (8 fő). A Szombathelyre érkezett nazarénusok száma két fővel volt kevesebb, mint bori létszámuk, így ők összesen hatan voltak.

A kisegyházhoz tartozó bori munkaszolgálatosok szombathelyi létszáma tehát kezdetben 139 tanúból és hat atyafiból állt (145 fő), majd a további tanúk érkezése után összesen 150 főre nőtt.

 

A KATONAI KERET LÉTSZÁMA ÉS TAGJAI

A 801-es különleges büntető munkásszázadot Szombathelyre kísérő magyar katonák pontos létszáma és névsora nem ismert. A kisegyházak tagjainak visszaemlékezései és a népbírósági anyagok alapján néhány keretlegény név szerinti azonosítására azonban lehetőség nyílik.

A századot Szentkirályszabadjáról Szombathelyre kísérő katonai keret létszáma mintegy 15 fő lehetett.34 Közöttük voltak, akik már Borban is őrizték őket és voltak olyanok, akik csak Szentkirályszabadjától kaptak parancsot kísérésükre. Útközben, így Jánosházán az alkalmi munkák elvégeztetésénél szintén kb. 15 magyar katona volt kirendelve hozzájuk, és itt német katonák is felügyeltek rájuk.35 A kirendelt, őket kísérő magyar parancsnok "nem volt [...] rosszindulatú".36 A többi magyar és német katona azonban Jánosházán legalább három tanút megvert, és kevésen múlt, hogy a tanúk közül többeket vagy mindenkit kivégezzenek a "hadi munka" (géppuska-fészek, tankcsapda és lövészárok építésének) megtagadása miatt.37

A mintegy 15 fős magyar katonai keret parancsnoka feltehetőleg Bánhegyi [Bánhegyi-Benyák] Géza38 zászlós, majd hadnagy lehetett. Az egyértelmű, hogy a 801-es különleges büntető munkásszázad bori parancsnoka ő volt egészen a kisegyház-tagok jászberényi összegyűjtésétől kezdve. Bánhegyi Géza népbírósági aktájában nem említik Szombathely nevét, de még azt sem, hogy a front hol érte el, hol menekült meg vagy esetleg esett hadifogságba.39 A budapesti népügyészség vádiratára 1945-ben írt "észrevételeiben" olvasható a legalaposabb összefoglalása a bori katonai szolgálatáról. Ebben azt írta, hogy a "801. szektáriánus fegyenc (Jehova Isten tana) szd. pk.-a [század parancsnokaként] szolgáltam mindvégig – megszakítás nélkül – leszerelésemig."40 Vaskos dossziéjából azonban nem derül ki, hogy mikor szerelt le. Elmondása szerint Szentkirályszabadján ennek a századnak a parancsnoka volt.41 Papp Bálint nazarénus túlélő arra emlékszik, hogy Szombathelyen is velük volt.42 Mindezek nyomán valószínűsítem, hogy "leszerelése" feltehetőleg Szombathelyen vagy környékén történt.

A kisegyházak tagjai közül Bánhegyi Géza népbírósági perében nem szólalt meg senki, és a kisegyház tagjaival kapcsolatos magatartása nem volt a vád tárgya. Bánhegyi Gézát a budapesti népbíróság végül háborús bűntett és hivatali sikkasztás bűntett vádak alól 1946. január 8-án felmentette.43 Bánhegyit az állambiztonsági szolgálat – mint általában a volt horthysta katonákat – számon tartotta: 1962-ben, mint "a Budapest területén élő volt horthysta katonatisztet"44 tartották nyilván.45

A századot kísérő katonai keret tagjai közül azonosítható Zbranek Béla46 és Wéber tizedes. Papp Bálint47 nazarénus emlékszik arra, hogy Jászberénytől, Boron át Szentkirályszabadjáig és Szombathelyig, sőt egészen az orosz fogságba esésükig végig velük volt a vékony, szőke és bajuszos Zbranek Béla őrmester, valamint a civilben budapesti fodrász, Wéber tizedes. Utóbbi személyről nem sikerült további adatokat találnom, míg Zbranek Béláról, a népbírósági aktája alapján sok minden megtudható.48 Az Ukrajnát is megjárt Zbranek Béla szakaszvezető, majd szolgálatvezető őrmester, századparancsnok-helyettesként az első, 1943-as csoporttal érkezett meg Borba. A kisegyházak századánál, a központi Berlin-táborban szolgált, majd 1944-től a zsidó munkaszolgálatosok felügyeletére osztották be a Borhoz közeli Innsbruck-altáborba. Az első lépcsőben kísérte végig a gyalogmenetet, így ott volt Cservenkán is. Zomborból vasúton érkezett Szentkirályszabadjára. Zbranek kihallgatási jegyzőkönyve szerint a 801-es különleges századdal "Szombathelyre menekültünk, ahol a megmaradt századdal átálltunk az oroszokhoz".49 Papp Bálint elmondása szerint a Szombathely közelében lévő Torony községnél nem átálltak, hanem valamennyien orosz hadifogságba estek. Ezt követően – közölte velem Papp Bálint – "Zbranek, valamint Wéber az egyik faluban hamarosan megszöktek, akkor, amikor az orosz járőrök elöl és hátul kísérték a menetet, és ők középen egy utcába lekanyarodtak".50

Zbranek Béla Budapesten, 1945-ben megtartott népbírósági perében zsidó munkaszolgálatosok és a bori keret tagjai tettek tanúvallomást. A kisegyházak tagjai – ismeretlen okból – nem kaptak idézést. Ennek nyomán a perben Zbraneknek kizárólag az Innsbruck-altáborban és a visszavonulás során tanúsított magatartása, illetőleg a zsidó munkaszolgálatosokkal való bánásmódja volt a per tárgya. A népbíróság Zbranek Bélát háborús bűntett és hivatali sikkasztás bűntett elkövetése miatt főbüntetésként 15 év kényszermunkára ítélte.51 A feljebbviteli fórum, a Népbíróság Országos Tanácsa (NOT) az ítéletet négy év börtönbüntetésre mérsékelte.52 Zbranek Béla ennek teljes kitöltése után, 1949. augusztus 12-én kiszabadult.53 Az 1945 után sofőrként dolgozó Papp Bálint találkozott Zbranek Bélával a Budapest XIII. kerületében (Angyalföld) lévő Röppentyű utcában, ahol valamilyen telepen Zbranek segédmunkásként dolgozott. Felismerték egymást és beszélgettek.54

A Szombathelyre érkező 801-es büntető századdal tartott Alpár Zoltán55 főhadnagy vagy százados is. Ő volt a szentkirályszabadjai Reptér-tábor helyettes parancsnoka 1944 novemberében, és innen kísérte a kisegyházak tagjait Szombathelyre. Papp Lajos nazarénus túlélő közlése szerint Alpár Zoltán maga is szombathelyi, civilben "az egyik helyi bank igazgatója volt".56 Alpár nem szolgált Borban. Papp Lajos Szentkirályszabadján, majd pedig Szombathelyen nála szolgált parádés kocsisként és csicskásként. Papp Lajos Szombathelyen megismerte az egész Alpár családot: az akkor állapotos feleséget és két kisgyermeküket. Papp közlése szerint később ismét járt náluk: "Gyönyörű szép lakásuk volt a Szent Imre utca 3. szám alatt.57 Mert voltam ám már náluk, miután megnősültem, 1952-ben. Már vasutas voltam, és vonattal elmentünk meglátogatni."58

Alpár Zoltán egyik hozzátartozójának közlése szerint59 Alpár Zoltán főkönyvelő volt, és a szombathelyi nyomdában dolgozott. Fogságba nem esett, a háború után igazolták, és népbíróság elé sem került.60

A kisegyházak tagjait kísérő további katonákról nincs adatunk. Egy bori főparancsnokról, a bori táborcsoport második parancsnokáról, Marányi Ede61 alezredesről azonban feltételezhető, hogy családjával együtt Jákon tartózkodott ebben az időszakban.62 Szinger Ádám63 Jehova-tanú pedig a vele készített interjúban elmondta, hogy ő ugyan nem találkozott Marányival Szombathelyen, "de a testvérek találkoztak a vasútállomáson az alezredessel, aki már menekülésben volt Németország felé. [...] Azt mondta akkor a testvéreknek, hogy magukon segítettem, nekem köszönhetik, hogy maguk ilyen helyzetbe jutottak, mert magukat, mint magyar embereket akartam megmenteni, [...] mert maguk becsületesen helyt álltak a munkájukkal. Szerbiában állandóan mentek a dicsérő levelek a német parancsnokság, meg a magyar katonaság felé a munkahelyekről, hogy hát, amit magukra bíztak munkát, azt tisztességesen elvégezték. Én voltam az, aki magukat megmentette, idáig tudtam maguknak segíteni, most már tovább nem tudok."64 (Nem találtam arra vonatkozó bizonyítékot, hogy Marányi Ede alezredes mentette volna meg vagy akár segítette volna a 801-es századot.)

 

SZOMBATHELY A KISEGYHÁZ TAGJAINAK MEGÉRKEZÉSEKOR

A 145 bori kisegyház-tag munkaszolgálatos és az őrzésüket ellátó mintegy 15 fős katonai keret 1944. január első napjaiban érkezett meg Szombathelyre. Szombathely és környéke ekkor már túl volt 13 bombázáson. A megérkezésük előtti utolsó bombázásra 1944. december 6-án került sor, amikor amerikai gépek intéztek támadást a város ellen.65 Az angol és amerikai haderő a Szombathelyre menekülő nyilas államhatalom intézményeit is bombázta 1944 közepétől, végétől kezdve. A város bombázásának történetét részletesen leíró helytörténész, Kosztolánczy Tibor66 könyvében idéz egy 1947-ben kelt leírásból. E szerint Szombathely lett ebben az időszakban Magyarország "»fiók-fővárosa«, ahová a nyilas belés külügyi-, igazságügy-, kultusz- és propagandaügyi minisztérium is kiköltözött. A nagykövetségek is ide menekültek. Az államigazgatási szervek és diplomáciai szervek tagjain kívül menekülők, katonák lepték el a várost. Így lakosságának száma négyszeresére, 140000–160000 főre duzzadt, ami hihetetlen zsúfoltságot eredményez."67

A kisegyház-tagok érkezésekor azonban Szombathely még nem szenvedte el a várost ért legsúlyosabb légitámadást. Az 1945. február 21-ei kisebb légitámadás után, március 4-én az amerikai B–24-es bombázók 118 bombát dobtak a városra. Ez utóbbi légitámadás jelentős emberveszteséget (kb. 300 fő) és anyagi károkat okozott. Az amerikaiak ezt követően még három alkalommal bombázták a várost (március 18., 25. és 26.), majd az orosz gépek is dobtak le bombákat (március 27. és 28.).68

Nem tudom leszűkíteni a Szombathelyt ért veszteségeket és károkat a kisegyházak tagjainak odaérkezése és távozása közötti időszakra. Összességében azonban az 1944 júliusától a szovjet csapatok megjelenéséig (március 29.) a város akkori 243 utcájából 182 utcában volt bombakár és 1770 sérült ház közül 159 lett rommá.69 Magyarországon Szombathely lett a háborús károk vonatkozásában az ötödik legsúlyosabb károkat elszenvedett város.70

 

A JEHOVA TANÚINAK MUNKÁJA

A Jehova Tanúi közösség tagjai Szombathelyen két területen (földeken, városban) és ezen belül számos munkahelyen dolgoztak. A tanúk többsége a város határában, tanyákon a "térden felüli hóban" kukoricát tört, azaz helyenként a hó alól szedte ki a kukoricát. A kinn maradt több vagon termés betakarítása nem volt kellemes munka, viszont a folyamatos légiriadók és bombázások elkerülték őket, és egyben élelemhez jutottak.71 Itt dolgozott többek között Kis Pap János is.72

Az erdélyi Teodor Miron73 visszaemlékezése szerint "... a gyönyörű várost lebombázták, az utcákon pedig szanaszét hevertek a megcsonkított holttestek. Sok embert maga alá temetett a törmelék, és néha hallottuk a segélykiáltásukat. Lapáttal és más szerszámokkal néhányukat ki tudtuk ásni. A közeli épületeket lebombázták, de azt, amelyikben mi voltunk, nem érte találat. A légiriadó szirénáit hallva mindenki rémülten menekült az óvóhelyre. Először mi is szaladtunk, de hamar rájöttünk, hogy semmi értelme, hiszen nem volt egyetlen megfelelő óvóhely sem. Így hát ott maradtunk, ahol voltunk, és megpróbáltuk megőrizni a nyugalmunkat. Nemsokára az őrök is velünk maradtak. Azt mondták, hogy az Istenünk talán őket is megvédi. [...] ... az utolsó szombathelyi éjszakánkon úgy záporoztak a bombák, mint még soha azelőtt. Ennek ellenére az épületben maradtunk, dicsérő énekeket énekeltünk Jehovának, és megköszöntük neki, hogy szívbéli nyugalommal töltött el minket".74

Áfra Károly75 tanú hasonlóan emlékezett minderre: "A városban lévők mentési munkát végeztek a repülőtámadások alatt és után. [...] Egyik alkalommal bombatalálat érte a Városházát. Azt mondták a parancsnoknak, hogy oda csak ezeket az embereket engedik, mert ha mást hívnak, [akkor] mindenki mellé rendőrt kell állítani, de ezek az emberek biztos, hogy nem visznek el semmit. [...] A városban szabadon jöttünk-mentünk, [és] csak megmondtuk, hogy kik vagyunk, és tovább engedtek, a hírünk eljutott ide is."76

Soós Gergely77 tanú visszaemlékezése szerint "Szombathelyen nagy bombázás volt, [...] több mázsás bombákat78 szórtak le, bombázták a pályaudvart, onnan fel a szállóig.79 A közelünkben is leesett egy bomba. Egy pincében voltunk katonákkal együtt. A bomba nagyon megmozgatta a pincét, valósággal megtántorodott az ember. Ott volt egy kiskatona, aki annyira elveszítette az egyensúlyát, hogy kiabált, nagyon megijedt. A második bombázáskor a testvérek úgy határoztak, hogy mi nem megyünk le a pincébe, hanem fönt a szobáinkban helyezkedtünk el. Azt tapasztaltuk, hogy azok a katonák is, akik velünk voltak, odajöttek közénk. Szerintem azt gondolták, hogy közöttünk biztonságban lesznek. Jehova egész úton segített bennünket úgy, hogy egyetlen egy sem veszett el közülünk."80

Haffner Tibor81 és Nagy Ferenc82 tanúk visszaemlékezéseikben mindezt további információkkal egészítették ki. Haffner azt írta, hogy a mentés nehezen haladt, és a vasútállomásra is kirendelték őket, hogy a front elől mentsék az élelmet. A tanúk itt sem éheztek.83 A kárpátaljai Bolyog Károly84 tanú feleségének85 közlése szerint édesapja tudott oroszul és csehül, ezért "betették a postára, a telefonnál dolgozni".86 Emellett táviratokat kellett kézbesítenie, míg mások a szombathelyi repülőtéren dolgoztak, romokat takarítottak. Nagy Ferenc tanú feljegyezte, hogy őt "a szőnyegbombázás után egy szállodába osztották be javítónak."87 Szinger Ádámot, Török Károlyt88 és a tanúk között vezető szerepet betöltő hittestvérüket, Bartha Andrást,89 valamint további két tanút szakácsként dolgoztatták a belvárosban. A mai Savaria Hotel Étterem90 néven ismert Grastyán étteremben szolgálták fel a felettesük által beszerzett alapanyagból a tanúk által készített ebédet. Ebben az étteremben ebédelt a Honvédelmi Minisztérium 8. osztályán91 és a Vöröskereszt helyi szervezetében dolgozó mintegy 60–70 fő. A tanúk és egyben a nazarénusok katonai elöljáróinak szállása is itt volt.92 Szinger Ádám szerint a tanúk főztjével nagyon meg voltak elégedve.93 (Szinger ezen kívül még a szombathelyi terményfeldolgozóban is dolgozott, ahol gabonazsákokat cipeltek fel a padlásra, és lovas kocsival is végzett különböző szállításokat.94)

A kukoricatörésen és a városi munkákon (mentési, romeltakarító, rakodó, valamint javító, postai, szakács–felszolgáló) kívül a tanúk további feladatai közé tartozott a szombathelyi fatelepen (fűrésztelepen) való munkavégzés is. A Győrből Szombathelyre vitt Vági József közlése szerint itt őket katonai felügyelet alatt, civil munkavezetőknek beosztva dolgoztatták. Itt dolgozott Soós Gergely tanú is.95 Ládákat kellett készíteniük, amiket később feltehetőleg Szombathely kiürítésekor használtak.96

 

A JEHOVA TANÚINAK LAKHELYEI

A tanúkat különböző helyeken szállásolták el Szombathelyen. Áfra Károly szerint "egy zsidó iskolában kaptunk szállást, és különböző istállókban, ahova befértünk".97 Bolyog Károlyról is hasonló maradt fenn: "Szombathelyen egy nagy iskolában szállásolták el őket".98

 

Hanák András és Török Károly

Hanák András és Török Károly a szombathelyi Zrínyi Ilona utcában lévő
izraelita elemi iskola pincebejárójánál 2012. augusztus 23-án.
(A szerző felvétele)

 

Szombathelyen két zsidó iskola volt: a Zrínyi Ilona utcában lévő izraelita elemi iskola és a Thököly utcában lévő ortodox izraelita imaház és elemi iskola. Mindkettő a város központjához tartozó területen áll, egymástól légvonalban mintegy 300 méterre. A visszaemlékezések alapján nem lehet eldönteni, hogy a Jehova tanúi melyik zsidó iskolában voltak. A kérdés megválaszolásában segítségemre volt két Szlovákiában élő tanú, a 2012-ben 92 éves Török Károly és a 90 éves Hanák András.99 A két bori túlélővel tartottunk helyszínbejárást Szombathelyen és környékén 2012 augusztusában.100 Mindkét túlélő egyértelműen felismerte a Zrínyi Ilona utcában lévő izraelita elemi iskolát. Ők itt laktak, és az épület pincéjében vészelték át a bombatámadásokat. Az épületbe nem tudtunk ugyan bemenni, de hátulról, a Thököly Imre utca felől, a kerteken át el tudtunk jutni egészen az iskola hátsó udvaráig és egyben hátsó bejáratáig. A két túlélő egybehangzóan felismerte – az udvar felől nézve – baloldalon lévő és az iskola balszárnyához illeszkedő pincelejárót. (Ez egy mintegy 3,5x1,5 méteres pincelejárót magába foglaló külön építmény.) Ennek – most zárt – ajtaján keresztül jutottak le 1945-ben az óvóhelyként szolgáló pincébe. (Márkus Sándornak,101 a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnökének közlése szerint az iskola alatt lévő pince valóban óvóhelyként működött a második világháború alatt.102)

 

A NAZARÉNUSOK MUNKÁJA ÉS SZÁLLÁSA

A hét nazarénus hét lovas kocsival együtt érkezett meg Szombathelyre. Ezt követően hat lovas kocsival embereknek és állatoknak szállítottak élelmet egész Vas megye területéről, de egészen a Zala megyei Nagykanizsáig is elmentek.103 A hetedik lovas kocsin Papp Lajos atyafi szolgált, a már említett Alpár Zoltánnál és családjánál. Kérésemre így emlékezett vissza erre104: "Nekem volt egy istállóm, oda a lovat bekötöttem, és nekem az volt a dolgom, hogy reggel menjek a főhadnagy úrért, aki tette a katonai munkáját. [...] Ott nekem nagyon jó helyem volt! A fiúknak sem volt rossz. [...] Bombatámadás is volt, a lovaim fölágaskodtak, én meg alábújtam a jászol alá. A Rumi utca szőnyegbombázást kapott és lerombolták. Nagy temetés volt."105

A Jehova-tanúkkal együtt Szombathelyre érkező nazarénusok egy Szombathelyen lévő istállóban laktak. Nekik ugyanúgy szabad járásuk volt a városban, mint a tanúknak. Ehhez nyilván az is hozzájárult, hogy a kisegyházak tagjainak szökésétől nem kellett tartani, és – mint azt Áfra Károly tanú megemlítette – a mentési munkálatokban való becsületes részvételük miatt jó hírük volt.106

A Papp Bálint nazarénus nyomtatásban is megjelent visszaemlékezésében leírtak107 és az általa szóban elmondottak108, valamint Kosztolánczy Tibor helytörténész könyvének109 és előadásának110összevetéséből percről percre rekonstruálható mindaz, amit két nazarénus átélt a várost ért legnagyobb bombatámadás alatt. Az amerikai bombázók 1945. március 4-én, vasárnap, "kissé csípős", "kissé szeles", de "szép napsütéses időben"111 öt hullámban támadták Szombathelyt. A szirénák 11 óra 30 perc körül szólaltak meg. Papp Bálint és Csizmánszki (Csizmánszky) János112 nazarénusok ebben az időpontban éppen a ruhatisztítóból indultak visszafelé a szállásukra. Kénytelenek voltak lemenni egy óvóhelyre, ahol már sokan voltak. A gépek első hulláma 12 óra 40 perckor szórta le bombáit, ami földrengés érzését keltette az óvóhelyen. Elaludtak a villanyok. Az első támadás befejezése után a nazarénusok elhagyták az óvóhelyet, romok és halottak között érték el a vasútállomás környékét. A második hullám 12 óra 47 perckor ledobott bombái elől egy szénakazalban húzták meg magukat. A szénakazalban sokan voltak, köztük németek is. Nyolc méterre tőlük hullott le egy bomba, a széjjelszóródó föld egy része rájuk hullott. Az atyafiak nem mertek tovább itt maradni, és úgy érezték, hogy el kell onnan menniük. El is mentek, majd a harmadik hullámban, 12 óra 52 perckor érkező bombák közül kettő is a szalmakazalra esett. Mindenki meghalt, egy "fél marék szalmát alig" találtak utánuk.113 Ekkor kapott találatot a közelben lévő új víztorony is.114 A nazarénusok visszamentek a szalmakazal helyén tátongó bombatölcsérbe, "arccal a föld felé" feküdtek bele és "összetett kézzel" várták a percekkel később megérkező negyedik hullámot.115 Az egymást gyorsan követő negyedik és ötödik hullám között átmentek az akkor már megsérült új víztorony közelébe.116 Itt nem mentek be a víztorony földszintjén lévő óvóhelyre, nem is tudtak a létezéséről. Az ötödik hullámban érkező gépek is ledobták bombáikat. Az összesen 20 percig tartó bombatámadás 13 órakor befejeződött. A nazarénusok észak felé, a Szent Márton temető mellett lévő Szent Márton római katolikus templom irányába siettek a szállásukra. A Szent Márton utca maga is számos bombatalálatot kapott, de a templom mellett lévő, szállásként szolgáló istállóban nem esett kár. Az istálló elérése után újra megszólaltak a szirénák és a nazarénusok lovas kocsira ültek és ezen igyekeztek gyorsan elhagyni a várost. A Szent Márton-templomból kirohanó katolikus pap utánuk szaladt, és felkéredzkedett a lovas kocsira. Nyugat felé, Sé község irányában hagyták el a várost és itt, a város határában várták meg a "veszély végét".117

Papp Bálint családjával együtt 2008-ban felkereste szombathelyi tartózkodásának színhelyeit.118 (A helyszíni bejárásról amatőr filmfelvétel is készült.119) Papp Bálint felkereste a vasúti pályaudvart és az 1945-ben újnak számító, ma a Brenner park nevű területen helyi védettség alatt álló, ipari műemlék jellegű, 55 méter magas víztornyot.120 Elmentek a Szombathely keleti részében álló Szent Márton-templomhoz is.121 Papp Bálint – a filmfelvétel tanúsága szerint – felismerte a templommal egybeépült domonkos kolostor melletti területen épített pajtájuk helyét, amelyen ma óvoda áll.122

 

SZOMBATHELY ELHAGYÁSA

Szombathelyen a tanúk és a nazarénusok külön-külön dolgoztak, valamint más és más helyen laktak. Ennek ellenére közös parancsnokság alatt, együtt hagyták el Szombathelyt, együtt vészelték át az ezt követő napokat.123 A front közeledtével a kisegyház-tagok százada 1945. március 27-én, keddi napon parancsot kapott a város elhagyására.124 Úticélként az ausztriai Graz városát nevezték meg számukra. Haffner Károly tanú visszaemlékezése szerint Szombathely elfoglalásáért aznap este sorozatos légitámadások voltak. (Kosztolánczy Tibortól tudjuk, hogy aznap szovjet repülőgépek bombázták Szombathelyt.125)

 

A nárai erdőben

Anton Murín (háttal), mellette ifj. Haffner Tibor, Hanák András és Török Károly.
A fénykép a nárai erdőben 2012. augusztus 23-án készült. (A szerző felvétele)

 

A tanúk így egy belvárosi óvóhelyen voltak kénytelenek várakozni, és csak a légitámadások után, éjjel egy órakor tudtak elindulni. Órákig tartott, amíg a sötétben és a romhalmazokon keresztül kiértek a városból. Az országúton menekültek áradatával találkoztak: magyarok, németek, katonák és civilek, utóbbiak a háziállataikkal együtt vonultak Ausztria felé.126 A századnak lova már nem volt, maguk húzták a kocsit, amin még volt egy kevés élelmük.127 A német katonák nem engedték fel őket az útra, így csak a menekültáradat elvonulása után, "utolsóként" indulhattak tovább.128

Szinger Ádám tanú visszaemlékezéséből129 és a vele készült interjúból130 további részletek tudhatók meg. Szinger Ádám és Török Károly tanúk Szombathelyen lemaradtak a menettől. Aznap a szomszéd községből kenyérszállítással voltak megbízva, majd pedig parancsnokuknak kellett segíteniük a pakolásban. A parancsnok mindenképpen azt szerette volna, ha vele maradnak, de ők nem akartak elszakadni hittestvéreiktől. A repülők bombázni kezdték Szombathelyt. Szingerék figyelték a repülőket, és meghúzódtak a város egyik utcájának árkában. Itt töltötték az éjszakát. A bombázás befejezése után a hittestvéreiket már nem találták a szállásukon. Elindultak ugyan utánuk, de nem tudták, merre kövessék őket.131 "Olyan érzés volt, mintha Jehovától szakadtunk volna el."132 Visszamentek az őket felügyelő katonatisztek szálláshelyére, a Grastyán étterem és szállodába. Ott már nem találtak senkit, mindenki elmenekült. A pincében azonban bőségesen maradt zsír és lekvár, így abból vételeztek és pokrócokból, asztalterítőkből "batyut csináltak".133 Másnap, március 28-án (szerdán) ezt vitték ajándékba a várostól két kilométerre megtalált hittestvéreiknek, akik épp "egy kis pihenőt tartottak".134

Hanák András közlése szerint a valamilyen okból szintén lemaradó Andirkó (Andirko) Imre tanú szintén később érte utol a századot.135

A hat nazarénus közül öt atyafi a tanúkkal tartott a március 28-ára virradó éjszaka. A hatodik nazarénus, Papp Lajos kocsisként változatlanul Alpár Zoltán főhadnagy mellett szolgált.136 Ő ugyancsak ezekben a napokban, március 27-én vagy március 28-án Alpár Zoltánnal és családjával a Szombathelytől 18 kilométerre (erdőn át 13 kilométerre) lévő Felsőcsatárra ment lovas kocsival. Az egyik felsőcsatári ház padlásán az ő és a főhadnagy katonaruháját elrejtették, és civil ruhát vettek. Felmentek a községtől délre lévő és a magyar–osztrák (német) határ fölé magasodó Felsőcsatári-szőlőhegy (Szőlőhegy) egyik pincéjébe. A korabeli eseményeket hat és fél évesen átélő, majd később Felsőcsatár egyik vezetőjeként ismert Horváth Mihály137 elmondása szerint a Szőlőhegyen kb. 150 pince volt. A fekvésüknél fogva belőhetetlen pincék tele voltak Szombathelyről elmenekült minisztériumi alkalmazottakkal, civilbe öltözött katonatisztekkel és kb. 15 német katonával.138

A Szőlőhegyről Papp Lajost a főhadnagy leküldte lisztért lovas kocsival a Pinka patakra épült két malom valamelyikébe. (Az egyik ma is meglévő malom a falu nevezetessége.139) Visszafelé azonban egy német őrmester elvette a lisztet is és a lovat is.140

Horváth Mihály közlése szerint Felsőcsatáron az orosz felderítők március 30-án, nagypénteken jelentek meg, de a falut az orosz csapatok csak április 1-én, húsvét vasárnap tudták elfoglalni. A németek által védett és tankcsapdákkal megerősített Szőlőhegyet viszont csak napokkal később, miután a németek és magyarok április 5-e este az erdőn keresztül Ausztria felé elmentek. A Szőlőhegyre április 6-án először két felderítő jött, majd az egész területet a szovjet csapatok ellenőrzésük alá vonták.141 Papp Lajos elmondása szerint az orosz "elővéd" egyik katonája elvette a főhadnagynak és feleségének karóráját, de bántódásuk nem esett. A Szőlőhegyről lementek Felsőcsatárra, és az erdőkön át gyalog még aznap visszamentek Szombathelyre. Alpár Zoltánéknak – a már említett – Szent Imre utca 3. szám alatti házát kirabolva találták. Papp Lajos itt egy éjszakát megaludt, majd másnap Alpár Zoltán a városházán szerzett neki igazolást arról, hogy "katona voltam, de nem akartunk kimenni a németekhez".142 Hosszú és viszontagságos úton, de 1945 májusában szerencsésen hazaért lakhelyére, Zalátára.143

A többi öt atyafi sorsa másként alakult.

 

FELSZABADULÁS, MEGMENEKÜLÉS ÉS FOGSÁG

A Szombathelyt elhagyó század menetparancsa a magyar–német (osztrák) határ átlépésére szólt. Szinger Ádám tanú szerint a munkaszolgálatosokat kísérő katonai keret azonban nem akarta elhagyni az országot, és ezért a menet az országhatár előtt jobbra elkanyarodott. A menetet autóval utolérte egy ismeretlen alezredes, aki ismét parancsba adta a határ átlépését. Az alezredes távozása után azonban a menetparancsnok "hátra arcot" vezényelt, így végül a menet magyar területen maradt. Kis Pap János144 és Haffner Tibor145 tanúk visszaemlékezése szerint viszont a németek a lezárt határon már nem engedték át a menetet, és ők ott vesztegeltek a határ környékén. Soós Gergely tanú szerint "az országhatár végében patak volt".146 Hittestvérük, Hanák András elmondása szerint az "öreg, századosféle, de jó ember" magyar parancsnok nagyszombaton147 (március 31.) "összehívott bennünket és megköszönte, hogy szót fogadtunk, amikor lehetett, és mi is megköszöntük, hogy emberségesen bánt velünk. Majd mondta, hogy »van még egy kis kávé és cukor, legalább jut egy kevés mindenkinek. [...] És mentse mindenki magát, mi megszűntünk magukkal törődni«. Aztán kért civil ruhát, átöltözött és elköszöntünk, többet nem láttuk."148

Szinger Ádám arra is pontosan emlékszik, hogy a keret szétosztotta a Borban folyamatosan vezetett és a munkavégzésükre, valamint a magaviseletükre vonatkozó, személyre szóló dokumentumokat.149 (Az "Igazolvány – az alább megnevezett egyén kegyelemben részesítésének megállapítására" nevű dokumentum egyik példánya ma is megvan.150) Magukra maradtak az erdőben. Ez volt az első szabad éjszakájuk, de fölöttük a német és orosz ágyúk egymást lőtték, és ők a harcoló felek közé szorultak. Hanák András visszaemlékezése szerint mintegy három kilométerre nyugatra lehettek az osztrák határtól, amikor a kerettől megszabadultak. Egyben olyan közel kerültek a német–orosz fronthoz, hogy "lehetett hallani a megsérültek jajgatását".151 Haffner Tibor visszaemlékezésében rögzítette azt is, hogy az országhatártól visszafordultak, és a közeledő arcvonallal szembe haladtak. A harci zajok távolodásából egyértelműen tudták, hogy a front áthaladt rajtuk, de orosz katonákkal ekkor még nem találkoztak. Továbbindulás előtt elküldték Szinger Ádámot az erdő felderítésére.152 Szinger az "erdő túlsó felében" találkozott egy orosz katonával, akinek kénytelen volt 500 pengőért odaadni a csizmáját. (Ebből otthon egy félcipőt tudott csináltatni.)153 Szinger visszatérése és tájékoztatása után indultak el a tanúk Szombathely irányába. Ekkor orosz lovas felderítőkkel találkoztak. Az egyik oroszul tudó, kárpátaljai tanú segítségével elmagyarázták, kik ők és a járőrök részükre igazoló papírt (papírokat?) állítottak ki.154 Az erdőn keresztül együtt indultak vissza Szombathely felé. Ezen az útszakaszon, az erdőben egy elhagyott lovas kocsira bukkantak, rajta egy "wertheim kasszával".155 Az egyik tanú fel tudta nyitni a zárat: a kasszában "100 pengős kötegek voltak".156 Kis Pap János szerint "néhány ezer pengőt" találtak egy "vasládában", aminek "már nem volt nagy értéke, de még mindig az volt forgalomban".157 A vezetők úgy döntöttek, hogy a pénzt nem osztják széjjel, hanem Garai Mihály hátizsákjába teszik, és a Jehova Tanúi Egyház céljaira fogják felhasználni. A magyarországi Jehova Tanúi később ebből vettek író- és sokszorosító gépet.158 A tanúkkal az erdőben együtt mozgó, majd tőlük elszakadó Papp Bálint nazarénustól tudjuk a wertheim kassza történetét is. Az erdőbe ugyanis a gazdasági hivatal kocsija (gh.-kocsi) is kísérte a századot. Az élelem mellett a kocsin volt "a század pénze is".159 Papp Bálint szeme láttára a gh.-s tiszt a kasszából kivette a kispárnáját, majd bezárta a kasszát és otthagyta az erdőben.

A tanúk az erdőben elköszöntek egymástól, és származási hely, illetőleg ország szerint (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország, Románia, Ukrajna) kisebb-nagyobb csoportokban indultak tovább. Az elválásukra Hanák András így emlékezett vissza: "Ez a búcsú bár örömteljes volt, hogy újból szabadok vagyunk, de szomorú is volt. Valamennyiünknek olyan érzése is volt, mintha saját testünk különböző irányba menne. Hisz az elmúlt években a hitben erős egységet alkottunk. Megköszöntük Jehovának a jóságát, hogy ennyi tisztelőjét megmentette, hogy a mi tökéletlenségünk ellenére Jézus vezetése alatt visszatérhettünk az Ő aklába."160

Haffner Tibor szerint az erdőt 1945. április 1-én, húsvét vasárnap alkonyatkor hagyták el.161 A kisebb-nagyobb csoportok Szombathelyen át haladtak hazafelé. Útközben többen, többször estek szovjet hadifogságba, de szerencsésen elkerülték a "málenkij robotot", és mindenki hazaért.

Az öt nazarénus együtt volt az erdőben a tanúkkal, de ők végig a bori keret felügyelete alatt maradtak.162 Az Ondód környéki erdőben, Szombathelytől mintegy hét kilométerre északnyugatra, szabadultak fel ugyanúgy, mint a tanúk: a front észrevétlenül átment rajtuk. Sem az oroszok, sem pedig a kisegyház tagjai nem vették ezt észre.163 Papp Bálint elmondása szerint 1945. március 30-án (nagypénteken) a bori kerettel együtt Ondódnál estek hadifogságba.164 Torony polgármesterének, Joó Imrének165 közlése szerint, az Ondód melletti Torony községet március 30-án 12 óra körül hagyták el az utolsó német katonák.166 A terület tehát délután szabadult fel, illetőleg került szovjet megszállás alá. A nazarénusok így minden bizonnyal csak másnap, március 31-én, húsvét szombatján (nagyszombaton) estek szovjet fogságba. Közülük Gumbér István,167 Papp Bálint és Szabó Imre168 került további kényszermunkára a Szovjetunióba.

A többi öt atyafi sorsa másként alakult.

 

A FELSZABADULÁS, A MEGMENEKÜLÉS ÉS A FOGSÁGBA ESÉS HELYEI

A kisegyház-tagok felszabadulási helyeinek azonosítására csak pontatlan és ellentmondásos információk állnak rendelkezésre. Mindezek miatt, a helyszínek azonosítása érdekében először számba veszem a tanúk visszaemlékezéseinek és a nazarénus Papp Bálint visszaemlékezéseinek apró részleteit, majd beszámolok a helyszíni bejárás tapasztalatairól, továbbá a helyi lakosok, a helytörténészek és kutatók közlései alapján topográfiai és hadtörténeti szempontból elemzem, illetőleg rekonstruálom a helyeket és eseményeket.

A tanúk visszaemlékezései közül egyedül Vági József nevezte meg azt a települést, amelynek a közelében lévő erdőben meghúzták magukat, majd pedig ahol felszabadultak. Ez a Szombathelytől 12 kilométerre, Torony községtől hét kilométerre lévő Narda település, illetőleg a "nardai erdő".169 (Vági József ezt többször megerősítette nekem.170) Ő még annyit tett ehhez hozzá, hogy a "nardai erdőben" egy házban, egy majorban voltak "éjjel-nappal".171 Az erdei tartózkodásukra vonatkozóan további négy tanú visszaemlékezésében lelhető fel valamilyen információ. Haffner Tibor emlékezete szerint a határtól visszafordultak, és az országúttól 500 méterre lévő "kis erdőbe" húzódtak be.172 Hanák András úgy emlékezett vissza, hogy az erdő mellett volt "egy kis tisztás", ahonnan "nem messze volt a hegy". Itt eredhetett a forrás, ahonnan a közelükben folyó erdei "patakocska" eredt.173 Szinger Ádám egy Szombathelyig húzódó hatalmas erdőről írt, és "az országút mellett" meghúzódó "kis völgy"-ről, ahol megpihentek és lefeküdtek. Kis Pap János leírása szerint "vesztegeltünk a határon", majd "estefelé egyik falu szélén pihentünk". A felszabadulásukat követően pedig, amikor Szombathely felé mentek, "az erdő közepén egy tanyához" érkeztek, ahol a lövöldözések miatt egy napot eltöltöttek.174 Teodor Miron visszaemlékezése szerint "Ekkor már csak 13 kilométerre voltunk az orosz fronttól. Egy gazdag földbirtokos telkén éjszakáztunk, másnap pedig az őreink szabadon engedtek minket."175

A felszabadulás helyének megtalálása érdekében helyszíni bejárást folytattunk Hanák András és Török Károly tanúkkal 2012 augusztusában.176 Először autóval végigmentünk a Szombathelyt a határral összekötő északi (89-es út), majd pedig a déli (számozatlan) közúton. Utóbbi útvonalon, Szombathely felől nézve, Nárai település után Hanák András egyértelműen felismerte a helyszínt. A település határától kb. két kilométerre, a Pornóapátira tartó közút jobb oldalán lévő erdőben, a közúttól mintegy egy kilométerre nevezte meg a korabeli tartózkodási helyüket. A szintén a helyszínen lévő Török Károly nem tudta felidézni a helyet. A környéket mintegy másfél kilométeres körben bejártuk, de az erdőben hegynek, völgynek, forrásnak, pataknak vagy majornak (tanyának, pusztának) a nyomára nem bukkantunk, tisztásra viszont igen.

Szombathelyről három irányba lehetett (és lehet) ebben a térségben úton megközelíteni a magyar–osztrák (német) határt. Az egyik az északi, azaz a Szombathely–Kámon–Sé–Torony–Narda (kb. 14 kilométer), a másik a déli, a Nárai–Pornóapáti (kb. 16 kilométer) útvonal. Szombathely belvárosa és az országhatár közötti távolság tehát mindkét esetben közel azonos. Az úti célként meghatározott és Szombathelytől kb. 130 kilométerre lévő Graz eléréséhez inkább a déli útvonal lehetett a kedvezőbb, de a kettő között nincs érdemi különbség. A kettő között létezett és létezik a Nárain keresztül Felsőcsatárra és utóbbin át Nardára vezető, jól járható erdei (posta)út is (kb. 13 kilométer).

A munkaszolgálatos század mindenképpen eljutott az országhatárra, ahol egy falu volt. Ez Narda vagy Pornóapáti lehetett. Mivel az országhatárnál "patak" volt, ez feltehetőleg a Pornóapátinál folyó Pinka, ami itt határfolyó. A menet a határt nem lépte át, és ha valóban jobbra (északra) kanyarodtak, akkor Horvátlövő irányába mentek. A határral párhuzamosan, Magyarország területén, délről észak felé mozogtak. Ha elérték a Pornóapátitól kb. 12 kilométerre északra lévő Nardát, akkor ezen a környéken, a "nardai erdőben" időztek és szabadultak fel. Valószínűbbnek tartom azonban, hogy akár Pornóapátinál, akár pedig Nardánál érték el az országhatárt, visszafelé, Szombathely irányába, a feléjük közeledő fronttal szembe mozogtak. Így visszafelé elérték vagy megközelítették a határtól légvonalban mintegy nyolc kilométerre eső Torony–Ondód–Nárai (észak-dél) vonalat. A környéken, Ondód és Nárai között patakokkal, tisztásokkal, mezőkkel szabdalt nagy erdőség található. Itt a bori keret magára hagyta a tanúkat még a szovjet előőrsök megérkezése előtt, március 29-én este vagy 30-án reggel. A bori keret és a nazarénus munkaszolgálatosok a század lovas kocsijaival és pénzével tovább mentek Ondód irányába, de mindezt hátrahagyva érkeztek meg az Ondódhoz közeli erdőbe. A front áthaladt rajtuk március 30-án, és másnap Ondódnál estek hadifogságba.

A környező községek polgármestereivel,177 továbbá a környék alapos ismerőjével, Horváth Mihály felsőcsatári, majd szombathelyi lakossal,178 Dr. Horváth Sándor179 néprajzkutatóval, helytörténésszel és Orbán Róbert180 kulturális szervezővel konzultáltam, valamint áttekintettem a szakirodalmat.181 Mindezek szerint Nárait a szovjet csapatok március 30-án estére foglalták el.182 Az oroszok másnap az erdőn át vezető rövidebb (posta)úton, a lövői (németlövői), majd a Sági [Sághy] úton mentek tovább Narda és Felsőcsatár irányába. A Nardára vezető út Kis-Jápla (Kisjápla) és Nagy-Jápla (Nagyjápla) majorokon vezet keresztül. Az oroszok ezen az úton a németek ellentámadásával találták szembe magukat, amely megfutamodásra kényszerítette az orosz katonákat és tankokat. Az oroszok délelőtt foglalták el az akkor még lakott Kis-Jápla, majd a már akkor sem lakott Nagy-Jápla majorokat.183 (Mindkét major Janzsó földbirtokos tulajdona volt.) Utóbbi elfoglalása előtt a németek és az oroszok újabb heves ütközetet vívtak, amely mintegy nyolc órán át tartott, és sok áldozatot követelt.184 Az oroszok tovább haladtak Narda felé, de erős ágyútüzet kaptak. A németek ugyanis a Narda nyugati határában húzódó dombról ágyúzták az oroszokat, akik viszonozták a tüzet. A heves és elhúzódó tűzharc miatt a nardaiak a frontvonal mögé, "a közeli nagy erdőkbe", így többek között "Japla sűrűjébe" vették be magukat.185

A Jehova tanúi ebben a Felsőcsatárhoz tartozó japlai (jáplai) erdőben és az ezen átvezető erdei út mentén zajló heves és jelentős katonai veszteségekkel járó harcok közelében lehettek. (Itt folyik egy patak is.186) Ekkor lépett át rajtuk a front. Orbán Róbert közlése szerint a Narda–Felsőcsatár–Ondód–Nárai–Szombathely térségében hat major vagy puszta található.187 Ezeket is számba véve úgy gondolom, hogy a tanúk ebben az időszakban Kis-Jápla környékén tartózkodtak. Vagyis a Felsőcsatártól kb. hat kilométerre keletre és Náraitól kb. hat kilométerre északnyugatra, valamint Ondódtól kb. három kilométerre délre található Kis-Jápla környékén voltak. Az országhatár és Szombathely között mintegy félúton. Tehát a keretlegényektől való megszabadulásuk, majd pedig a szovjet csapatok általi "felszabadításuk" helye Kis-Jápla környéke.188 (Kis-Jáplát majornak, pusztának is nevezték.) Kis-Jápla mintegy két kilométerre északnyugatra található attól a helytől, amit a Szlovákiában élő Hanák András tanú a felszabadulás helyeként azonosított.

A 144 tanúnak a keretlegényektől való megszabadulás és egyben a munkaszolgálatuk végső dátuma tehát 1945. március 30. (péntek) vagy március 31. (szombat), míg az oroszok általi "felszabadításuk" dátuma március 31. Ezen a napon találkoztak az orosz járőrökkel, és másnap, április elsején, húsvét vasárnap alkonyatkor, nyugati irányba haladva hagyták el az erdőt. Ettől kezdve útjaik szétváltak, és már kisebb-nagyobb csoportokban értek még aznap a már március 29-én délelőtt felszabadított és egyben megszállt Szombathelyre.

A Magyar királyi 801. különleges büntetőszázad története ekkor és itt ért véget. A Jehova tanúit, a nazarénusokat és a szombatistákat 1942. október legelején gyűjtötték össze, majd a katonai szolgálat elutasítása miatt ítélték el és börtönözték be. A jászberényi beosztásukat követően Borban munkaszolgálatra kényszerítették őket, akárcsak a zsidókat. Borból egy hosszú és szenvedésekkel teli úton a zsidó munkaszolgálatosokkal együtt vonultak Magyarország felé. A szombatisták szerbiai szökése után a büntető század Szentkirályszabadján, majd pedig Szombathelyen dolgozott. Közel 30 hónap fogság után a Jehova tanúi Nárai térségében végleg megszabadultak őrzőiktől, míg a nazarénusok Ondód környékén esetek ismét fogságba.

   

JEGYZETEK

1 A Jehova Tanúinak hivatalos, egyházi megnevezése ma: Magyarországi Jehova Tanúi Egyház.
2 A "szombatista" vagy "szombatisták" megnevezés ma pejoratív. Az adott korban azonban nem volt az, a hivatalos dokumentumokban és a szombatisták egymás között is így nevezték magukat. A szombatisták az adventista egyházból az első világháború után kivált, önálló egyház (reformadventisták). Mai hivatalos, egyházi nevük: Hetednap (Heted Nap) Adventista Reform Mozgalom.
3 A nazarénusok hivatalos, egyházi megnevezése ma: Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet.
4 Az 1930. évi II. törvénycikk (tc.). Katonai büntető törvénykönyvről és az azt hatályba léptető 1930. évi III. tc. (Ktbtk.) alapján történt a honvédelmi eskü és egyben a fegyverfogás, vagyis – mai terminológiával – a katonai szolgálat elutasításának a büntetése. Utóbbi magatartásért általában a Ktbtk. II. tc. 1930. évi II. tc. 66. §-ába ütköző és a Ktbtk. 73. § 1. bekezdése szerint minősülő függelemsértésért szabták ki az egy évtől öt évig terjedő börtönbüntetést. Más esetekben a Ktbtk. III. tc. 59. § 1–4. bekezdések szerint minősülő, háború idején elkövetett hűtlenség bűncselekmény minősített eseteiben tíz évtől tizenöt évig terjedő fegyházbüntetés kiszabására került sor. Több fogva tartott és Borba vitt tanú esetében nem született bírói ítélet.
5 Magyar királyi Belügyminisztérium 363500/1939. VII.a. számú rendelete, amely 1939. 12. 02-án lépett hatályba.
6 Borban a század hivatalos pecsétjén így szerepelt: M. KIR. 801. KÜLÖNLEGES MUNKÁS SZÁZAD. Rövidítésére (klgs. m. sz.) használatos még a mksz. klgs. szd. [munkaszolgálatos különleges század] rövidítés is.
7 A Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet tagjai nazarénusnak, hívőnek vagy atyafinak nevezik magukat.
8 A "Jehovás század" megnevezés pejoratív. A korabeli visszaemlékezésekben, a túlélőkkel készült interjúkban, népbírósági perekben stb. azonban nagyon gyakran így szerepel.
9 Az említett egyházakat közös néven kisegyházaknak, történelmi kisegyházaknak, szabadegyházaknak nevezik. A megnevezések közötti időbeli és egyéb terminológiai különbségekkel tanulmányomban nem foglalkozom.
10 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. Lucsenec (Losonc, Szlovákia), 1992. Kézirat. 28. Kézhez véve fiától, ifj. Haffner Tibortól (a. n. Krélik Erzsébet; Losonc, 1938. 11. 07. –) Podbanske (Podbanszkó, Szlovákia), 2012. 06. 28.
11 HAFFNER Tibor: Megemlékezés Borról (Spomenky na Bor). Kivonat Haffner Tibor élettörténetéből. Kézirat. Hely és évszám nélkül. 5. A szlovák nyelvű kivonatot készítette a szerző, Haffner Tibor, fordította Hanák András. Kézhez véve: Hanák Andrástól postán keresztül. Budapest, 2010. 09. 12.; NAGY Ferenc: Beszámoló [a] jánosházi eseményekről. Szeged, 1994. 09. 06. 2–3. Magyar Jehova Tanúi Archívum (MJTA) ÉL (Életinterjúk): 0089. Andrej HANÁK (HANÁK András): Hanák András életrajzának főbb része[i] a második világháború idején. Kézirat. Hely és évszám nélkül. 6. Kézhez véve Hanák Andrástól postán keresztül, Budapest, 2008. 07. 17. PAPP Bálint: Fogságom története. A szerző kiadása. Budapest, 1999. 37.
12 Az egymástól eltérő visszaemlékezések közül, az azokban szereplő egyéb adatok pontossága és a konkrét részletek miatt a megbízhatóbbnak tűnőket fogadom el, azaz Haffner Károlyét és Hanák Andrásét.
13 CSAPODY Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Vince Kiadó. Budapest, 2011. 15.
14 Itt nem térek ki arra, hogy ez a létszám Borban és a visszavonulások során miként változott. Itt kutatásaim végeredményét közlöm.
15 Vági Ambrus (a. n. Tamás Sári [Lóri]; Ugod, 1896. 12. 19. – Győr, 1978. 12. 26.) földműves, ugodi Jehovatanú.
16 Vági József (a. n. Taál [Tal, Tál] Bernadett; Ugod, 1921. 01. 30. –) vasúti fölvigyázó, MÁV alkalmazott. Vági Ambrus fia, ugodi Jehova-tanú.
17 Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
18 A dokumentum szövege: "Vági Ambrus, fia Vági József. Vácra irányítom. A kompot használhatják. Baja, 1944. okt. 11-én. Detne [?] Gyula fhdgy. [főhadnagy] állomástiszt". A szöveget az "Igazolvány – az alább megnevezett egyén kegyelemben részesítésének megállapítására" nevű dokumentum utolsó – "Tudnivalók" címet viselő – lapjának aljára, fekete tintával jegyezték fel. A dokumentumot láttam Vági Józsefnél. Ugod, 2006. 08. 04. Ez a "Tudnivalók" címet viselő oldal színes fénymásolatban látható a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház budapesti fiókhivatalában (Bételében) lévő és a 2006-ban létesült állandó kiállításon (megnéztem: 2013. 01. 04.).
19 Hák Lajos (a. n. Hák Mária; 1921. 06. 01. – ?) vájár, Jehova-tanú.
20 Pál Géza (Gejza Pal) felvidéki származású Jehova-tanú.
21 Szombati Lajos (a. n. Pap Mária; Dömsöd, 1911. 07. 12. – Dömsöd, 1997. 10. 01.) földműves, dömsödi Jehova-tanú. Szombati Lajosnak két visszaemlékezése maradt fenn. A saját maga által írt és egyébként megbízhatóbb visszaemlékezésében Sopront nevezi meg felszabadulásának helyeként. De visszaemlékezéseinek minden részletét figyelembe véve és egyben azokat összevetve mások visszaemlékezéseivel, Szombati Lajos minden bizonnyal szintén Szombathelyre került. SZOMBATI Lajos: Szombati Lajos visszaemlékezése. Dömsöd, 1994. 06. 15. 3. MJTA ÉL 0098. MARTINKÓ Károly: Szombati Lajos. In: MARTINKÓ Károly: "Ti vagytok az én tanúim.". Magánkiadás. Budapest, évszám nélkül. 79. Martinkó Károly a bori Jehovatanúkkal készült, magnóra vett interjúkat nem tartotta meg, így azokból további információk nem nyerhetők. Martinkó Károly, telefoninterjú. 2012. 10. 19. Vági József egyértelműen emlékszik rá, hogy Győrből együtt került Szombati Lajossal, Hák Lajossal és Pál Gézával Szombathelyre. Telefoninterjú. 2012. 11. 29.
22 Dr. Hotki [Hacki / Harti] Lajos jászberényi urológust nem sikerült azonosítani. Vági József közlése szerint az orvos és családja Pápateszérre ment.
23 A katonai (honvéd) eskü letételének elutasítása és a hadipuska (fegyver) szándékos át nem vétele a Ktbtk. 66. §-ába ütköző és a Ktbtk. 73. § 1. bekezdése szerint minősülő függelemsértés bűntettének elkövetését jelentette.
24 A 3. számú Helyőrségi Kórház, vagy más néven Honvédkórház a belvárostól északra található és ma a "Markusovszky Kórház volt Fertőző Osztályaként" ismert. A Honvédkórház 1944-ben a 11-es Huszár út és az Érsekújvár utca (ma: Stettner Lajos utca) kereszteződésében volt. Ma itt működik a Vas Megyei Markusovszky Kórház Felnőtt Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelés kórházi osztálya, a 11-es Huszár út 138. szám alatt.
25 A szentkirályszabadjai Reptér-táborban állomásozó 801-es büntető századból az alábbi négy fő került a szombathelyi 3. számú Helyőrségi Kórházba (a kimutatás pontatlansága miatt lehetséges, hogy ennél többen voltak): 1./ Fsz. [Folyószám]: 9307. Kispap János (Kis Pap János / Pap János) / rendf.: msz. / Nj. [Növedékbe jutott]: Reptér pk. Szentkirályszabadja, 1944. 11. 26. / cukros, kelés a mellkason / Fj. [Fogyatékba jutott]: 1944. 11. 29. 597. 359. 2./ Fsz.: 10363. Nagy László / rendf.: musz. / Nj.: 801. mksz. klgs. szd. Szentkirályszabadja, 1944. 12. 14. / nyálkatömlő-gyulladás a térden / Fj.: 1945. 02. 14. 579. 3./ Fsz.: 10364. Babinecz Gyula / rendf.: musz. / Nj.: 801. mksz. klgs. szd. Szentkirályszabadja, 1944. 12. 14. / "darázsfészek a háton műtéttel kezelve" / Fj.: 1945. 02. 10. 579. 4./ Fsz.: 10800. Kresztyankó János /rendf.: msz. / Nj.: Reptér pk., Szentkirályszabadja, 1944. 12. 22. / láb kötőszövet / Fj.: 1944. 12. 28. 612. HM HIM HL III. 7. Forrás: Szombathely 3. Helyőrségi Kórház 7. segédkönyv. Betegfelvételi könyv. 597.
26 CSAPODY Tamás: i. m. 358–359. old.
27 Babinecz Gyula munkaszolgálatosról van szó. Ő nem volt sem Jehova-tanú, sem nazarénus, sem pedig szombatista. A tévedést az okozza, hogy a szentkirályszabadjai Reptér-táborból, a 801-es különleges büntetőszázadból ugyanezen a napon a kórházba befogadott Nagy József Jehova-tanú neve melletti csapattest megnevezés alá egy ismétlőjelet tettek.
28 Kispap [Kis Pap / Pap] János (Borsódbóta – ?) kőműves, borsodbótai Jehova-tanú. Nem ismerjük, hogy mikor, de mindenképpen 1945 után írta meg visszaemlékezését. MJTA ÉL 0020.
29 Kresztyankó [Tyankó – becenév] János (a. n. Bencsik Zsuzsa; 1901. 12. 14. – ?) kovács, nyíregyházi Jehovatanú. Szerepel az 1953-tól vezetett Hubicsák Zoltán Jehova-tanú dossziéjában: ÁBTL V-139674.
30 Nagy László (1920. 05. 14. – ?) felvidéki születésű Jehova-tanú.
31 KIS PAP János [Kispap János / Papp János]: A kapitalisták napjaiból. Kis Pap János (Kispap János) visszaemlékezése. Kézirat. Hely és időpont megjelölése nélkül. MJTA ÉL 0020.
32 Kresztyankó János 1947-ben tanúvallomást tett az őt és Jehova-tanú hittestvéreit 1941-ben megkínzó Hargitai Mihály (a. n. Hideg Erzsébet; 1896. 12. 23. – ?) nyíregyházi rendőr-detektív ellen folytatott népbírósági perben. Név nélkül: Elégtételt kaptak a Jehova Tanúi. (Öt év kényszermunkára ítélték Hargitai Mihály volt detektívet). In: Nyírség, 1947. 04. 15. 2. old.
33 Nagy László (1920. 05. 14. – ?) neve szerepel a bori munkaszolgálatos Jehova-tanúk névlistáján (MJTA).
34 NAGY Ferenc: Beszámoló [a] jánosházi eseményekről. 7. old.
35 NAGY Ferenc: i. m. 7. old
36 ÁFRA Károly: Tapasztalatok. Bor 1943–44. Keltezés helye ismeretlen, 1992. 02. 24. 7. MJTA ÉL 2259.
37 A jánosházi "hadi munka" egyéni, majd kollektív megtagadásának története szinte minden bori Jehova-tanú visszaemlékezésében szerepel, és a túlélők az interjúk során is mindig megemlítették.
38 Bánhegyi [Bánhegyi-Benyák] Géza (a. n. Hartl Etel; Budapest, 1914. 08. 08. – ?) tartalékos zászlós, majd tartalékos hadnagy, bori keretlegény, magántisztviselő.
39 Bánhegyi Géza BFL XXV. 1.a 1515/1945., XXV. 1.a 1727/1945. (Összesen 132 oldal.) és Apáthy [Apáti] Imre aktájában: BFL XXV. 2.b 2338/1945. (Vegyesen, összesen 334 oldal.)
40 Bánhegyi Géza: A bpesti [budapesti] Népügyészség 1945. Nü. 2338/3. sz. vádiratára az alábbi észrevételeket teszem meg. Dátum és sajátkezű aláírás nélkül. Nytsz.: 1515/5. A Budapesti Népbíróságra érk.: 1945. 08. 07. BFL XXV. 1.a 1515/1945. 71.
41 Bánhegyi Géza levele a Nemzeti Parasztpárt vezetőségének. Budapest, 1945. 03. 26. Nytsz.: 2720/3. BFL XXV. 1.a 1515/1945. 11.
42 Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
43 Bánhegyi Géza jogerős ítélete. Nb.VII. 1515/1945/7. BFL XXV. 1.a 1515/1945. 06.
44 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
45 Budapest területén élő volt horthysta katonatisztek. ÁBTL A-932., A-932/7., A-932/14.
46 Zbranek Béla (a. n. Zbranek Anna; Budapest, 1905. 02. 16. – ?) őrmester, bori keretlegény, Földművelésügyi Minisztériumban altiszt.
47 Papp Bálint (a. n. Boros Julianna; Dévaványa, 1921. 11. 26. – ) gépkocsivezető, budapesti nazarénus. Papp Bálint és Papp Lajos nazarénusok névrokonok.
48 BFL XXV.1.a 1146/1945. (Összesen 133 oldal.) Ügyszám: Nb. 1146/1945.
49 Zbranek Béla kihallgatási jegyzőkönyve. Budapest, 1945. 05. 18. Nytsz.: 6537/1945. 46. BFL XXV.1.a 1146/1945.
50 Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
51 Zbranek Béla ítélete. Nb.III.1146/1945. BFL XXV.1.a 1146/1945. 74–77.
52 NOT.V.1140/1949/25. BFL XXV.1.a 1146/1945. 78–79.
53 A NOT az általa mérsékelt szabadságvesztést az előzetes letartóztatásban eltöltött idővel kitöltöttnek vette és a jogerős ítéletének kihirdetésének napján elrendelte a vádlott azonnali szabadlábra helyezését.
54 Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
55 Alpár Zoltán (a n. Marton Anna; Szombathely, 1908. 06. 18. – Szombathely, 1970. 08. 23.) tartalékos főhadnagy, vagy tartalékos százados, a szentkirályszabadjai Reptér-tábor helyettes parancsnoka, főkönyvelő.
56 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
57 Szent Imre (herceg) utca, ma Szent László király utca. A mellette lévő ház, a Szent Imre utca 5. számú ház bombatalálatot kapott. A második világháborúban bombázások következtében megsérült vagy rombadőlt lakóházak jegyzéke. Közli: Kosztolánczy Tibor: A második világháború Szombathelyen 1944–1945. I. sz. Függelék. 121.
58 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
59 Magát megnevezni nem akaró hozzátartozó. Telefoninterjú, 2012. 11. 22.
60 Az Ukrajnában szolgálatot teljesítő szombathelyi Alpár Zoltán főhadnagyról említést tesz a DEGOB 415. sz. jegyzőkönyve.
61 Marányi [Matkovcsik / Matkocsik / Murányi / Morányi / Matusek] Ede (a. n. Dörgő Katalin; Pétervárad, 1896. 10. 07. – Markdorf [Németország], 1985. 09. 20.). Hamis adatai: Fehér Antal / Antal Fehér, Komárom, 1900. 03. 15., valamint Komárom, 1900. 10. 07.) szakszolgálatos alezredes, szolgálaton kívüli hungarista ezredes. A bori táborcsoport második főparancsnoka.
62 CSAPODY Tamás: i. m. 164. old.
63 Szinger Ádám [Ádi – becenév] (a. n. Bekker Teréz; Baja, 1922. 09. 29. –) földműves, paksi Jehova-tanú.
64 Szinger Ádám személyes közlése. Paks, 2006. 07. 03.
65 KOSZTOLÁNCZY Tibor: A második világháború Szombathelyen 1944–1945. Emlékkönyv II. Vas Megyei Honismereti Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kiadványaként. Szombathely, 1997. 96–97. old.
66 Kosztolánczy Tibor (a. n. Tárnoki Ilona; Szombathely, 1934. 01. 25. –) okleveles villamosmérnök, szombathelyi helytörténész, a szombathelyi bombázások átélője és kutatója.
67 KOSZTOLÁNCZY Tibor: i. m 77. old. Kosztolánczy Tibor itt idéz Hegedüs Ferencnek a Háborús sorsunk és veszteségeink című írásából. In: Szepesházy Róbert (szerk.): Szombathely Savaria múltja–jelene–jövője. Gyorsszolgálat, Szabad Vasmegyei Nyomdavállalat. Szombathely, 1947.
68 Uo.
69 Uo. 98.
70 A tanulmány megírása során használt Szombathely és Szombathely környéki térképek: 1. Szombathely megyei város térképe (kiegészítve Kámon község térképével). 1942. Méretarány: 1:10000. Kiadja Nagy Lajos, Szombathely. 2. Szombathely és környéke. Méretarány főtérkép: 1:11500. és belvárostérkép: 1:8000. Kiadja freytag & berndt, Bécs, évszám nélkül. 3. Kőszegi-hegység. (turistatérkép). Méretarány: 1:40000. Kiadja Cartographia Kft. Budapest, évszám nélkül.
71 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. 30. old.
72 KIS PAP János: i. m. 11. old.
73 Teodor Miron (Miron Tivadar) (Maroshévíz / Toplica – Románia/, 1909. 08. 23. – Toplica, 2006.) erdélyi Jehova-tanú.
74 Teodor MIRON: Énekeltünk, amikor záporoztak a bombák. Jehova Tanúi Évkönyve 2006. (Románia) 98–100. old. Őrtorony online könyvtár Magyar kiadványok (2000–2012): http://wol.jw.org/hu/wol/pc/r17/lph/ 1200264938/120/0. – utolsó letöltés 2012. 09. 21.
75 Áfra Károly (a. n. Hajpál Lídia; 1922. – ?) gyári munkás, csepeli Jehova-tanú.
76 ÁFRA Károly: i. m. 9. old.
77 Soós Gergely (a. n. Vizer Mária; Ugod(?), 1921. 05. 04. –) földműves, nagygyirmóti Jehova-tanú.
78 A várost ért legnagyobb bombatámadás során, 1945. 03. 04-én 259,6 tonna bombát dobtak le. KOSZTOLÁNCZY Tibor: A második világháború Szombathelyen 1944–1945. 97. old.
79 Minden bizonnyal a Palace szálló és kávézóról lehet szó, tekintettel arra, hogy a Palace kapott, míg a Nagyszálló nem kapott bombatalálatot.
80 Név nélkül: Soós Gergely. Interjú Soós Gergellyel. Időpont és hely megnevezés nélkül. MJTA ÉL 0219. 2.
81 Haffner Tibor (a. n. Zenkó Mária; Bártfa, 1911. 01. 08. – Lucsenec /Losonc, Szlovákia/, 1993. 10. 17.) felvidéki Jehova-tanú.
82 Nagy Ferenc (1912. 11. 15. –) szegedi Jehova-tanú.
83 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. 88. old.
84 Bolyog Károly (a. n. Orosz Lídia; Rákos, 1918. 09. 16. – 1989. 12. 05.) földműves, kárpátaljai Jehova-tanú.
85 Bolyog Ilona született Lelkes Ilona (Kisdobrony / Mala Dobrony – Ukrajna/, 1929. 01. 14. –), Bolyog Károly kárpátaljai Jehova-tanú felesége.
86 Bolyog Ilona, Bolyog Károly feleségének levele Csapody Tamásnak. Rakosino (Beregrákos – Ukrajna), 2007. 11. 07. 3.
87 Név nélkül: Nagy Ferenc–Szeged. Az ismeretlen szerző Nagy Ferenc elmondása alapján foglalta össze két oldalon Nagy Ferenc életét. Hely és időpont megnevezése nélkül. MJTA ÉL 0089. 2.
88 Török Károly (Karol Torok) (a. n. Csonka Erzsébet; Kistoronya, 1920. 04. 23. –) fizikai munkás és raktáros, Szlovákiában élő Jehova-tanú.
89 Bartha András (a. n. Joó Mária; Magyarbükkös (Bichis – Románia), 1899. 12. 01. – Budapest, 1979. 01. 12.) tisztviselő, később a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház vezető-helyettese.
90 Az 1913-ban épített szállót és éttermet az aktuálisan bérlő személyéről nevezték el. Korábban Kovács Jakabról, Kovács, majd Grastyán Endréről Grastyán szállodának hívták. Szombathely 1942-es térképén Nagyszállóként nevezik meg. Ma Savaria Hotel Étterem néven ismert (Mártírok tere 4.). Évek óta használaton kívül van.
91 A Honvédelmi Minisztérium 8. osztálya személyi ügyekkel foglalkozott.
92 Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
93 Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 22.
94 Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 29.
95 Soós Gergely személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 30.
96 Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
97 ÁFRA Károly: i. m. 9. old.
98 Bolyog Ilona, Bolyog Károly feleségének levele Csapody Tamásnak. Rakosino (Beregrákos – Ukrajna), 2007. 11. 07. 3.
99 Hanák András [Andrej Hanak] (a. n. Szúnyug Mária; Pácin, 1922. 12. 03. –) vasutas, Szlovákiában élő Jehova-tanú.
100 Szombathely, helyszíni bejárás, 2012. 08. 23. A két bori Jehova-tanún kívül jelen volt többek között Török Károly fia, Török János [Jan Torok], Haffner Tibor fia, ifj. Haffner Tibor és Murín Anton (Antonin) a pozsonyi Jehova Tanúi fiókhivatal (Bétel) Történelmi Osztályának vezetője. (Nábozsenská spolocsnost' Jehovovi svedkovia, Oddelenie histórie, Bratislava, Szlovákia.)
101 Márkus Sándor (a. n. Benedek Magdolna; Körmend, 1950. 07. 10.–) a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke.
102 Márkus Sándor ezt a szombathelyi túlélő, Lakatos Jánosné, született Popper Ellának a Szombathelyi Zsidó Hitközségben tartott visszaemlékezései alapján közölte velem. Márkus Sándor, elektromos posta, 2013. 01. 07.
103 Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2006. 02. 09.
104 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
105 A mintegy 300 fő temetésére 1945. 03. 06-án, 08-án és 09-én került sor a szombathelyi Újtemetőben (Új köztemető, Hősi temető / Hősök temetője) és a Szent Márton temetőben. KOSZTOLÁNCZY Tibor: i. m. 88. old.
106 ÁFRA Károly: i. m. 9. old.
107 PAPP Bálint: Fogságom története.
108 Papp Bálint személyes közlése. Budapest, 2012. 10. 31.
109 KOSZTOLÁNCZY Tibor: i.m. 81–87. old.
110 Kosztolánczy Tibor előadása a Múzeumok Éjszakáján 2012. Szombathely bombázása. http://www.youtube.com/watch?v=p1w1CaDeY4U. Az előadó korabeli fotókat mutatott be a Városháza, az új víztorony, valamint a Palace szálloda és kávézó bombakárairól.
111 KOSZTOLÁNCZY Tibor: i. m. 81. old.
112 Csizmászki [Csizmánszky] János (a. n. Mészáros Rozália; Kiszács, 1921. – Kiszács [Kisacs – Szerbia], 1995. körül) bácskai Jehova-tanú.
113 PAPP Bálint: Fogságom története. 37. old.
114 Új víztorony épülete. Jurisich Miklós utca. Az új víztornyot, a kor építészeti csúcsteljesítményének számító, vastag betonból készült épületet 1929. 05. 30-án adták át.
115 PAPP Bálint: i. m. 37. old.
116 A bombázás nyomán a kupola leszakadt, a medence, a födémszerkezet, a raktár pedig megsérült.
117 PAPP Bálint: i. m. 38. old.
118 Papp Bálint második felségével, Kovács Klárával (a. n. Varga Vilma; Felsőnyék, 1928. 12. 02. – Budapest, 2012. 09. 17.) és a látogatásról amatőr filmfelvételt készítő fiával, Papp Ferenccel (a. n. Nagy Erzsébet; Budapest, 1957. 09. 03. –) együtt, 2008. 05. 17-én kereste fel a szombathelyi helyszíneket.
119 Papp Ferenc amatőr filmfelvétele. Készült: Torony környékén és Szombathelyen. 2008. 05. 16–17. (Összesen 16 perc.) Láttam, illetőleg DVD-n kézhez vettem: Kistarcsa, 2012. 11. 05.
120 Az új víztornyot 1948-ban állították helyre, 1985-ig üzemelt. VINCZE Gábor: A szombathelyi víztorony. (Tanulmány a Mélyépítési műtárgyak című tárgyhoz.) Budapest, 2012. http://www.epito.bme.hu/hsz/oktatas/ feltoltesek/BMEEOHSASB4/vincze_gabor_szhely_viztorony.pdf – utolsó letöltés: 2012. 09. 25.
121 Szent Márton utca 40.
122 Barátság Óvoda, Barátság utca 24.
123 PAPP Bálint: i. m. 38. old. Szinger Ádám személyes közlése. Paks, 2006. 07. 03.
124 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. 30. old. Továbbá: Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
125 KOSZTOLÁNCZY Tibor: i. m. 93. old.
126 HAFFNER Károly: Elbeszéli Haffner Károly. 30. old.
127 KIS PAP János: i. m. 12. old.
128 KIS PAP János: i. m. 12. old.
129 SZINGER Ádám: Szinger Ádám élettörténete. Paks, 1999. 08. MJTA ÉL Nytsz: nincs.
130 Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 22.
131 Mindezt megerősítette Török Károly fián, Török Jánoson keresztül. Elektronikus levél. 2012. 12. 07.
132 SZINGER Ádám: i. m. 25. old
133 SZINGER Ádám: i. m. 25. old
134 SZINGER Ádám: i. m. 25. old
135 Hanák András személyes közlése (Szombathely, 2012. 08. 23.) szerint Andirkó [Andirko] Imre (1905 – ?) kovácsmester, hajdúböszörményi Jehova-tanú szintén lemaradt Szombathelyen, és a századot a később azonosított erdőben érte csak utol.
136 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
137 Horváth Mihály (a. n. Takács Hermina; Felsőcsatár, 1938. 09. 27. –) mezőgazdasági alkalmazott, majd Felsőcsatár VB-elnöke, később közjegyzője, majd polgármestere.
138 Horváth Mihály, telefoninterjú. 2102. 12. 11.
139 Malom. Felsőcsatár, Arany János utca 61. A malom története és fényképei: http://www.felsocsatar.hu/index.php?v=1&p=7&function=2_10 – utolsó letöltés 2012. 12. 02.
140 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
141 Horváth Mihály, telefoninterjú. 2102. 12. 11.
142 Papp Lajos személyes közlése. Baja, 2006. 01. 17.
143 Zaláta a magyar–horvát határ és a Dráva közelében, Drávaszabolcs határátkelőtől kb. 30 kilométerre nyugatra lévő falu.
144 KIS PAP János: i. m. 12. old.
145 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. 30. old.
146 Soós Gergely személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 30.
147 A keresztény vallásokban ismert, a húsvétot megelőző hetet, az ún. nagyhetet a Jehova Tanúi nem tartják. A tanúk a zsidó (héber) naptár szerint számolják ki Jézus Krisztus halálának napját. A nagypénteket így nem feltétlenül pénteken, hanem aznap tartják, amelyik napra éppen esik. Ezt a napot a tanúk az "Úr halálának napjának", vagy "Krisztus halálának emléknapjának", röviden "Emlékünnepnek" nevezik. Borban meg tudták tartani az "Emlékünnepet", a Szombathely melletti erdőben viszont nem. Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 12. 30. A nazarénusok a keresztény vallásokban ismert módon, saját szertartásaik szerint tartják meg a nagyhetet és a húsvétot. Borban istentiszteletet tartottak húsvétkor, a Szombathely melletti erdőben viszont nem tudták megünnepelni a húsvétot. Papp Bálint, telefoninterjú. 2013. 01. 03.
148 HANÁK András: Hanák András életrajzának főbb része a második világháború idején. 6. old.
149 Szinger Ádámnál az 1950-es években tartott egyik házkutatás során ezt a bori dokumentumot az ÁVH elvitte, és sohasem adta vissza. Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 11. 22.
150 Igazolvány – az alább megnevezett egyén kegyelemben részesítésének megállapítására. Vági Ambrus. Kir. Orsz. [Királyi Országos] Fegyintézet igazgatósága, Vác. Vác, 1943. 07. 04. Nytsz.: 6462/1943. Ez Vági Ambrus ötoldalas, A/4-es méretű lapokból álló, bori stb. bejegyzésekkel, dátumokkal, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott Igazolványa. Az Igazolvány Vági Ambrusnál volt már Baján, ezért kerülhet már ekkor rá a korábban idézett bejegyzés.
151 HANÁK András: i. m. 6. old.
152 SZINGER Ádám: i. m. 25–26. old.
153 Szinger Ádám, telefoninterjú. 2012. 12. 29.
154 HANÁK András: i. m. 7. old.
155 SZINGER Ádám: i. m. 26. old.
156 Uo.
157 KIS PAP János: i. m. 12. old.
158 SZINGER Ádám: i. m. 26. old.
159 PAPP Bálint: i. m. 38. old.
160 HANÁK András: i. m. 7. old.
161 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. 30. old.
162 PAPP Bálint: i. m. 38–39. old. Papp Bálint könyvében tévesen a Miskolc közelében lévő Ónodot említi a Szombathelytől kb. hét kilométerre lévő Ondód helyett. Ondód 1950 óta Torony községhez tartozik.
163 PAPP Bálint: i. m. 38. old.
164 Papp Bálint, telefoninterjú. 2012. 12. 10.
165 Joó Imre (a. n. Palkó Mária; Szombathely, 1949. 04. 18. –) Torony polgármestere.
166 Joó Imre, telefoninterjú. 2012. 12. 11.
167 Gumbér István (a. n. Porkoláb Mária; Cserszegtomaj, 1921. 03. 12. – Mecsér, 1993. 07. 26.) bányalakatos, bakonycsernyei nazarénus. A szovjet fogságból 1954-ben szabadult.
168 Szabó Imre [Furtai Szabó Imre] (a. n. Ladányi Róza; Dévaványa, 1921. 08. 03. – Békéscsaba, 1991. 01. 06.) cipész, dévaványai nazarénus. A szovjet fogságból 1948-ban szabadult.
169 Vági József személyes közlése. Ugod, 2006. 08. 04.
170 Vági József, telefoninterjú. 2012. 11. 29.
171 Vági József, telefoninterjú. 2012. 11. 29.
172 HAFFNER Tibor: Elbeszéli Haffner Tibor. Uo. 30. old.
173 Hanák András személyes közlése. Bors, 2006. 09. 23.
174 KIS PAP János: A kapitalisták napjaiból. Uo. 12. old.
175 MIRON, Teodor: Énekeltünk, amikor záporoztak a bombák. Uo.
176 A terület helyszíni bejárásának időpontja: 2012. 08. 23. A két bori Jehova-tanún kívül jelen volt többek között Török Károly fia, Török János [Jan Torok], Haffner Tibor fia, ifj. Haffner Tibor és Murín Anton (Antonin) a pozsonyi fiókhivatal (Bétel) Történelmi Osztályának vezetője.
177 Németh Tamás (a. n. Kiss Ilona; Szombathely, 1972. 02. 10. –) Nárai polgármestere. Telefoninterjú 2012. 12. 11. Kratochwill Attila (a. n. Damsits Mária; Székesfehérvár, 1963. 07. 25. –) Felsőcsatár polgármestere. Telefoninterjú 2012. 12. 11. Joó Imre Torony polgármestere. Telefoninterjú 2012. 12. 11.
178 Horváth Mihály, telefoninterjú. 2012. 12. 11.
179 Dr. Horváth Sándor (a. n. Gerencsér Anna; Narda, 1959. 02. 26. –) néprajzkutató, muzeológus, helytörténész, Narda volt polgármestere. Telefoninterjú, 2012. 12. 18.
180 Orbán Róbert (a. n. Vörös Veronika; Kercaszomor, 1955. 10. 30. –) népművelő, kulturális szervező.
181 NÉMETH Tamás: Nárai – Szilurtól az Európai Unióig. Nárai, Németh Tamás (magánkiadás), 2004. 72–73. old. HORVÁTH Sándor: Narda. Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2002. 93–94. old.
182 PÉNTEK László: Emlékek a háború utáni időkből. In: MARTON Melinda–NÉMETH Tamás: Nárai szilánkok (... életképek, sorsok a közel' s régmúlt időkből, korszakok, lenyomatok.). Nárai Község Önkormányzata. Nárai, 2010. 53. old.
183 NÉMETH Tamás: A II. világháború vége – a "felszabadítás" – egy 18 éves nárai lány szemével. In: MARTON Melinda–NÉMETH Tamás: Nárai szilánkok. 98. old. A 18 éves nárai lány, Németh Ágnes Kisjáplán lakott családjával. Tőle tudjuk azt is, hogy Nagyjáplánban volt épület, de az már ekkor nem volt lakott. A major mellett vonultak az orosz katonai teherautók, tankok.
184 NÉMETH Tamás: Nárai – Szilurtól az Európai Unióig. Uo. 73–74. old.
185 HORVÁTH Sándor: Narda. Uo. 93–94. old.
186 A Jáki-Sorok nevű pataktól keletre folyó patakról van szó.
187 Szóba jöhető majorok és puszták az adott térségben: 1. Az Ondódtól nyugatra kb. egy kilométerre lévő Nitzky-major (Nitcky-major) [Nigstymajor / Nigsty-major] (lebontották). 2. Az Ondódtól délnyugatra kb. két kilométerre lévő Újmajor (Új-major) (lebontották). 3. A Náraitól kb. hat kilométerre északnyugatra lévő Kis-Jápla (Kisjápla). Kis-Jáplát Jáplánnak is szokták nevezni. (lebontották, helyén kereszt áll). 4. A két óriási mamutfenyőjéről híres Nagy-Jápla (Nagyjápla), ami Náraitól északnyugatra kb. hét kilométerre fekszik, és ami nem azonos a vele gyakran összetévesztett Jáplánpusztával (Jáplán-pusztával). (Utóbbi az 1900-as évek elején megszűnt.) 5. A Szombathely belvárosától kb. négy kilométerre nyugatra lévő Kelemenmajor (Kelemen-major) (épülete megvan, de lakatlan). 6. A Szombathely belvárosától szintén kb. négy kilométerre délnyugatra lévő Kukullómajor (Kukulló-major) (lebontották).
188 Kis-Jápla (Kisjápla) 1980-ig volt lakott. NÉMETH Tamás: A II. világháború vége – a "felszabadítás" – egy 18 éves nárai lány szemével. Uo. 99. old.