2006. április 22.


Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenkire egyformán.

Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid
s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

 

Az idei Bokorhúsvétot 2006. április 22-én a Sylvester Gimnáziumban tartottuk. Csodálatos napsütés volt egész nap.

A bejáratnál Bajnok Juli, Kovács Mónika, Szebeny Dóra fogadta a vendégeket, és Bágya Ferenc könyvjelzőivel ajándékozták meg az érkezőket.

Pontban 10 órakor Bulányi Gyurka bácsi jelt adott a szentmise kezdésére, így Szemenkár Matyi és zenésztársai a húrok közé csaptak. Dalaikkal ki is tartottak egészen 11.15-ig, a mise végéig. Őket megelőző jóhírük beigazolódott, nagyon színvonalasan zenéltek és énekeltek, megalapozták a jó han-gulatot és emelték az ünnep fényét. Ezúton is köszönjük lelkes szolgálatukat!

Gyurka bácsi prédikációját bizonyára olvashatjuk majd nyomtatásban, de innen már most letölthető ().

A két szín alatti áldozás után Kovács Laci imádkozott, megemlékezve a Föld napjáról is. Örültünk, hogy Gyurka bácsival együtt jeleníthettük meg az utolsó vacsorát, ugyanis kétséges volt, elengedik-e a kórházból. De ismerjük őt, a Szent Ferenc ( - Föld napja!) Kórházban összeszedte minden erejét, felkelt betegágyáról, "eltávozást" kért orvosaitól, hogy teljesítse vállalását. Köszönjük, Gyurka bácsi!

A misét követő szünet rövidnek bizonyult, nehezen foglalták el a jelenlévők ülőhelyeiket, pedig érdekes-nek ígérkezett a székesfehérvári közösségek bemutatkozása, s ők kitűnően meg is feletek várakozá-sunknak. A jól felvezetett, átgondolt és tisztán megfogalmazott mondanivalót, úgy hiszem, mindannyian értettük, akárcsak a történelmi eseményekre utalást. A gyerekek a jövő reményét jelenítették meg, s a záróképben a felnőttekkel együtt állták útját a "nagybaltás embernek", aki a bokor kivágásának szándé-kával jelent meg az előadás első képében.

A képeket Cseh András készítette

 

Az ebédszünetben Faragó Feri "Tanyai szilánkjait" vetítettük ( 441 kB), hogy még táplálóbb legyen az ebédünk.

Gyorsan telt az idő, 13 órától Cserta Gabi és Balázs előadását hallgattuk, a tőlük megszokott igényes színvonalon. A megzenésített versek vagy más, kicsit jobban ismert dalok változatosan követték egymást, s szinte észrevétlenül telt el a két óra. Köszönjük a közösségért vállalt szolgálatukat!

Műsorukba szervesen illeszkedett a Föld napjára utaló megemlékezésként két vers: Szent Ferenc Naphimnusza ( Dsida Jenő fordításában), melyet Bajnok Dani kiválóan adott elő, és Lehoczky János A vizek fohásza c. () verse, Botlik Dávid értő tolmácsolásában.

Harmadikként Novákné Kovács Ágnes figyelemfelkeltő, lényegre törő bemutat-kozását hallgattuk meg. Ágnes évek óta küzd a születendő életek védelméért, elpusztításuk megakadályozásáért, jó ügyének adtunk egy kis nyilvánosságot, biztatást. Figyelmetekbe ajánlom honlapját (www.nokosatkiado.ini.hu), ahol részle-tesen olvashattok munkásságáról, valamint saját kiadású könyvét, melynek címe: Megszüljelek...? vagy Megöljelek...?
A Cserta-duó műsorában szerepelt még Kovács Tádé is. Akik nem voltak jelen, elképzelhetik, amikor megjelent Tádé parasztnak öltözve, hetyke kalapban, festett bajusszal. A Parasztbibliából olvasott fel egy részletet ("Az apostolok kimentek a világba"), mi pedig nagyon jókat derültünk.
Köszönjük valamennyi előadónak a közreműködést, Botlik Bence gyönyörű vadvirágos fényképeit ( 1,8 MB), Várnai Laci taszári képét, amelyeket más szép tavaszi képek mellett illusztrálásként vetítettünk.
A blokk végén megszólalt még az "éterből" Sinkovits Imre hangján Gyurka bácsi is, ugyanis nagy színészünk az általa írt Hitvallást tolmácsolta (hamarosan itt is elérhető lesz). Ezután együtt énekeltük, hogy Megkötöm magamat, majd Tarnai Imre hálaadását követően Trásy Éva felemelő, szívmelengető áldásával 15 órakor zárult a Bokorhúsvét
.
Ekkor már körünkben volt Turiak Ildi is, nemcsak lélekben, hanem felravatalozott hamvaiban is. A jelenlévők sorfala között elhaladva innen szállították közeli barátai Zebegénybe, végső nyughelyére, ahol hamvait kívánsága szerint szétszórták.
 

Kora reggel, a programok kezdete előtt nagyon érdekes kiállítást állítottak össze az emeleten Pálinkás Orsiék, mely hulladékból készült tárgyakat mutatott be. Méltán lehetnek büszkék az alkotók, hiszen a kiállítást az iskola kérésére nem bontották le, így az ott tanuló gyerekek és pedagógusok is láthatják.
A mise alatt Végh Vera vezetésével, Deli Szandra és Szebeny Dóri segédkezésével a kisebb gyerekek számára az udvarra szerveztünk programot.
Az iskola étkezőjét a szavazási előkészületek miatt nem tudták számunkra biztosítani, így az egyik osztályteremben nyitottuk meg a büfét. Itt azért a sok jó ember kicsit szűkösen fért el, de Tóth Ildi és Szebeny Piroska hősiesen helytállt, készítették a teát, kávét és koordinálták a süteményeken osztozást.
A hangosítást Bajnok Kristóf igazán profi módon készítette elő és ügyelte egész nap.

Az iskola bérleti díját a BOKKE fedezte, így nem kértünk terembérleti hozzájárulást a résztvevőktől. Gyűjtöttünk viszont az árvízkárosultak javára. Ezen a napon 35.110 Ft-ot adtatok erre a célra, amit személyes csatornán fogunk eljutatni a valóban rászorulókhoz. Tudjuk, csepp a tengerben, de azt is, cseppekből áll a tenger. A következő Tájékban beszámolunk arról, hová került az összegyűlt pénzt.

Összefoglalóm végén szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette a Bokorhúsvét előkészítését, részt vett a szervezésben és szerepet vállalt az ünnep méltó alakításában. Kiemelném Szebeny Piroska, Végh Vera, Korompay Éva lelkes és áldozatos előkészítő munkáját, Deli Jóska, Pálinkás Orsi, Zsombok Magdi segítő ötleteit és közreműködését, Süle Andi oltárdíszét.

Jó volt együtt ezen a napfényes, szép tavaszi napon, hiszen a békességre, harmóniára törekvés és az összetartozás jegyében töltöttük az időt.

Végül ráadásként egy kisebb fényképalbum letölthető még innen (2,43 MB).

Végh Györgyi